KategorijaŠtevilka 55

Kolo nasilja

K

[Stran 029] Gozdnata pobočja Karavank nad Hrušico, Jesenicami, Javornikom in Koroško Belo ter Mežaklje na nasprotni strani so bila vsa leta revolucije in državljanske vojne neme priče mučenj in pobojev njunih žrtev, kot da ljudje ne bi že dovolj trpeli pod Nemci, ki so streljali talce, izseljevali...

Uvod

U

[Stran 0103] Kaj je kolaboracija, ne moremo prav razumeti, če ne upoštevamo važne razlike med prvo in drugo svetovno vojno. Prva svetovna vojna je bila vojna med nacionalnimi državami. Ko so na primer Nemci, Italijani in Rusi zasedli dele drugih držav, so jih zasedli kot Nemci, Italijani in Rusi...

Vinko Rode, Iz dnevnika

V

Meddobje 2003, 1–2 Čaka me skoro vsa Zaveza. O Nagodetovi B. sem prebral, seveda žalostna štorija; saj bodo vse take. Dinko pravi, da ne more tega brati, ker je vse tako od blizu doživljal. Zaveza št. 46: temeljna besedila o naši tragediji (kot v vseh številkah); besedila o nepopisnih grozotah in...

Satan obišče Bezuljak

S

Preprosti osemnajstletni vaški stražar Tone Primožič – Kavčkov iz Bezuljaka v Menišiji, bajtarski sin, je s temi besedami naslovil svoje doživljanje strahot v noči med 18. in 19. septembrom. Zapis hrani njegova sestra Anica Primožič z Rakeka. Ali je morda pretiraval ali pa ima prav, bomo lahko...

Edvard Kocbek, Dnevnik 1945,

E

27. september Minister Kosanović mi je pred časom dal na vpogled precej svojega londonskega gradiva. Hotel mi je s tem povedati, da je vmes marsikaj, kar bi bilo zame in tovariše iz vodstva OF novo in zanimivo. Gradivo je prevzel Gradišnik, da ga uredi. Danes sem pregledal tisti del gradiva, ki se...

Edvard Kocbek, Dnevnik

E

1952, 14. februar Godovniška druščina: brat z ženo in Vodnikova dva. Debata se je burno prenesla v ocenjevanje sovjetizma in amerikanizma. Jaz sem oba pojava kot duhovna lika enako obsodil, pravzaprav izrazil bojazen, da bo amerikanska duhovna praznota po svoji človečanski nevarnosti presegla...