Prikrita morišča v Sloveniji

P

Podatki o prikritih vojnih grobiščih so vzeti iz Evidence prikritih vojnih grobišč, ki jo je pripravil prof. dr. Mitja Ferenc. Podatke lahko pregledate s pomočjo zemljevida ali seznama.
Opozorilo: prenos koordinat na GoogleMaps zemljevid ni popolnoma natančen, izvorni in točni podatki so na strani Geopedie.

Geopedia: Lokacije prikritih vojnih grobišč (povezava na zunanjo spletno stran)

Vir: Služba za vojna grobišča, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Datum: december 2009

Seznam prikritih grobišč

1 – Bistrica Ob Sotli – Grobišče pri starem gasilskem domu

Lokacija: Območje grobišča se razprostira na travniku jugovzhodno od starega gasilskega doma.
Geopedija: povezava


2 – Bistrica Ob Sotli – Grobišče pri novem gasilskem domu

Lokacija: Območje grobišč v Bistrici ob Sotli se razprostirajo jugovzhodno od starega gasilskega doma pa vse do novega Gasilskega doma, ki stoji južno od osnovne šole Marije Broz.
Geopedija: povezava


3 – Glažuta – Grobišče Brezno pri Konfinu 1

Lokacija: Brezno lezi ob severnem robu večje vrtače, pod gozdno vlako in okoli 100 m jugozahodno pod cesto. Od ceste je oddaljeno okrog 100 m.
Geopedija: povezava


4 – Huda Jama – Grobišče Barbara rov

Lokacija: Vhod v opuščen rudniški jašek »Sv. Barbara«, leži južno od stanovanjskih hiš Huda jama 14 in 15. Nad vhodom je napis: »1902 1942 / Barbara rov«. Vhod je zaprt s kovinskimi vrati.
Geopedija: povezava


5 – Košnica Pri Celju – Grobišče 1

Lokacija: Grobišče (lokacije 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.
Geopedija: povezava


6 – Košnica Pri Celju – Grobišče 2

Lokacija: Grobišče (lokacije 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.
Geopedija: povezava


7 – Košnica Pri Celju – Grobišče 3

Lokacija: Grobišče (lokacije 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.
Geopedija: povezava


8 – Žeje Pri Komendi – Grobišče Kuharjev boršt

Lokacija: Križ stoji na robu gozda, v bližini poti, severno od naselja Žeje pri Komendi.
Geopedija: povezava


9 – Bistrica Ob Sotli – Grobišče pri osnovni šoli

Lokacija: Pri izkopu temeljev za gradnjo Osnovne šole Marije Broz so naleteli na posmrtne ostanke ljudi, skupaj z ostanki telefonske žice. Okostja so zasuli in nadaljevali z delom.
Geopedija: povezava


10 – Bukovje – Grobišče Brezen v Martinovih Hrastnicah

Lokacija: Brezno leži na gričevnatem pobočju, severozahodno od naselja Bukovje.
Geopedija: povezava


11 – Celje – Grobišče Selce 1

Lokacija: Grobišče leži na vzhodnem robu Trafo postaje Selce.
Geopedija: povezava


12 – Celje – Grobišče na mestnem pokopališču 1

Lokacija: Na travniku, na južnem, neurejenem delu mestnega pokopališča.
Geopedija: povezava


13 – Divača – Grobišče Kačna jama

Lokacija: Kačna jama leži zahodno od naselja Divača, v bližini železniške proge Ljubljana – Pula.
Geopedija: povezava


14 – Dobruška Vas – Grobišče Dobruška vas

Lokacija: Grobišče se nahaja okoli 300 m vzhodno od Dobruške vasi, ob njivi, 10 metrov od levega brega potoka Mlaka, in sicer 130 metrov višje od mostu čez potok Mlaka.
Geopedija: povezava


15 – Dovže – Grobišče ob kapelici pri domačiji Jevšnik

Lokacija: Grobišče leži vzhodno od kapelice ter zahodno od bližnje domačije Jevšnik.
Geopedija: povezava


16 – Mislinja – Grobišče ob železniški progi 4

Lokacija: Grobišče št. 4 leži na travniku, desno oz. severno, ob trasi opuščene železniške proge Mislinja-Slovenj Gradec.
Geopedija: povezava


17 – Mislinja – Grobišče ob železniški progi 3

Lokacija: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.
Geopedija: povezava


18 – Mislinja – Grobišče ob železniški progi 2

Lokacija: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.
Geopedija: povezava


19 – Mislinja – Grobišče ob železniški progi 1

Lokacija: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.
Geopedija: povezava


20 – Mislinja – Grobišče Movže 2

Lokacija: Protitankovski jarek leži med cesto in železnico, pod mislinjskim klancem.
Geopedija: povezava


21 – Mislinja – Grobišče Movže 1

Lokacija: Leži južno od domačije Abršek (Movže 24).
Geopedija: povezava


22 – Dol Pri Hrastniku – Grobišče Stari Hrastnik

Lokacija: Grobišča se nahajajo verjetno po vsej planoti, ki se dviga proti naselju Blate.
Geopedija: povezava


23 – Gornji Dolič – Grobišče ob cesti na Kozjak

Lokacija: Grobišče leži ob potoku Glažarica, 150 m severno od stanovanjskega objekta Kozjak 68.
Geopedija: povezava


24 – Gornji Dolič – Grobišče pri domačiji Naveršnik

Lokacija: Grobišče leži približno 50 metrov severno od gospodarskega poslopja Naveršnikovih (Gornji Dolič 45, na karti TTN 5 pod oznako Žnidar), v grabnu na robu gozda. Na lokaciji je opazen udrt teren v širini 3 x 4 m.
Geopedija: povezava


25 – Gornji Dolič – Grobišče pri domačiji Krajcer

Lokacija: Grobišče naj bi bilo v neposredni bližini ute, del domačije Krajcer (Gornji Dolič 64a, lastnik Anton Zupanc).
Geopedija: povezava


26 – Gornji Dolič – Grobišče Gornji Dolič 1

Lokacija: Grobišče št. 1 leži jugovzhodno od kmetije Vocovnik, Završe 88, med cesto, mladim smrečjem in reko Pako.
Geopedija: povezava


27 – Gornji Dolič – Grobišče Gornji Dolič 2

Lokacija: Grobišči Gornji Dolič 2 in 3 se razprostirata med cesto Velenje – Slovenj Gradec ter desnim (grobišče 2) in levim (grobišče 3) bregom reke Pake, južno od hiše Gornji Dolič 72 (Turenšek).
Geopedija: povezava


28 – Gornji Dolič – Grobišče Gornji Dolič 3

Lokacija: Grobišči Gornji Dolič 2 in 3 se razprostirata med cesto Velenje – Slovenj Gradec ter desnim (g.2) in levim (g.3) bregom reke Pake, južno od hiše Gornji Dolič 72 (Turenšek).
Geopedija: povezava


29 – Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 13

Lokacija: 12. lokacija v sklopu Kregarjevega grabna je t.i. grobišče »dolge ride«, za katero pa ne vemo ali je na lokaciji označeni z 12 ali na 13. Evidentirali smo obe.
Geopedija: povezava


30 – Ljutomer – Grobišče Babji Ložič

Lokacija: Lokacija leži v gozdu, na področju imenovanem Babji Ložič. Križ, ki stoji nekaj metrov od gozdne steze, severno od potoka Ščavnica, ne označuje točne lokacije grobišča.
Geopedija: povezava


31 – Gorenja Trebuša – Grobišče Makčeva grapa 1

Lokacija: Grobišče leži na desnem bregu Trebuščice, severno od naselja Gorenja Trebuša.
Geopedija: povezava


32 – Gorenja Trebuša – Grobišče Petrova grapa

Lokacija: Petrova grapa se razprostira na desnem bregu Trebušnice, severno od objekta Gorenja Trebuša 21 in vzhodno od objekta Gorenja Trebuša 22.
Geopedija: povezava


33 – Gorenja Trebuša – Grobišče Podgrivška grapa

Lokacija: Grobišče leži v grapi vzdolž potoka Pršjak oziroma južno od bližnje domačije Gorenja Trebuša 102.
Geopedija: povezava


34 – Iška – Grobišče ranjencev

Lokacija: Grobišče leži pri počitniški hišici Iška 21. Severno od nje stoji pod pobočjem križ, viden s ceste.
Geopedija: povezava


35 – Iška – Grobišče Romov

Lokacija: Grobišče Romov na Benkovem travniku, je označeno z lesenim križem. Križ stoji pod kamnito steno, južno od stanovanjskega objekta Iška 45.
Geopedija: povezava


36 – Idrijski Log – Grobišče Ajharjevo brezno

Lokacija: Ajharjevo brezno leži severozahodno od vasi Idrijski Log, okoli 600 m severno od domačije Mohorič (Idrijski Log 23), ob opuščeni Komparevi cesti.
Geopedija: povezava


37 – Idrijski Log – Grobišče Andrejčkovo brezno

Lokacija: Andrejčkovo brezno leži v vrtači, ki jo obkroža cesta Idrijski Log – Idrija, severovzhodno od vasi Idrijski Log.
Geopedija: povezava


38 – Jelični Vrh – Grobišče Brusova grapa 1

Lokacija: Grobišče leži ob kolovozni poti na začetku Brusove grape, na desni strani ceste Godovič – Idrija. Leži jugozahodno od naselja Jelični Vrh.
Geopedija: povezava


39 – Jelični Vrh – Grobišče Brusova grapa 2

Lokacija: Grobišče leži jugozahodno od naselja Jelični Vrh, nad kolovozno potjo v Brusovi grapi, na desni strani ceste Godovič – Idrija.
Geopedija: povezava


40 – Kalce – Grobišče Brezno na Repišah

Lokacija: Vhod v brezno meri približno 1 x 1 meter.
Geopedija: povezava


41 – Komenda – Grobišče Sveščeva jelša

Lokacija: Grobišče leži na robu gozda, ob gozdni poti, jugovzhodno od naselje Moste.
Geopedija: povezava


42 – Obrov – Grobišče Kaserova jama

Lokacija: Kaserova jama leži ob cesti jugozahodno od vasi Obrov in severovzhodno od vasi Golac.
Geopedija: povezava


43 – Knezdol – Grobišče za Lovsko kočo

Lokacija: Domnevno grobišče leži okoli 30 m zahodno od Lovske koče v smrekovem gozdu.
Geopedija: povezava


44 – Laško – Grobišče pri pokopališki vežici

Lokacija: Mestno pokopališče leži zahodno od Pivovarne Laško. Glavnina žrtev naj bi bila pokopana na mestu pokopališke vežice, ki stoji na vzhodni strani (zunaj) pokopališkega obzidja.
Geopedija: povezava


45 – Logatec – Grobišče Šemonovo brezno

Lokacija: Brezno leži na pobočju Strmce. Lokacijo označujeta dva grma, višje bor. Vhod v brezno je dimenzij 4 x 2 m. Vhod je 27 m globoko brezno.
Geopedija: povezava


46 – Logatec – Grobišče Brezno na Košovcu

Lokacija: Vhod v brezno je sredi gozda, okoli 2 km od Logatca. Vhod v 45 m globoko navpično brezno je dimenzij 2 x 1 m.
Geopedija: povezava


47 – Logatec – Grobišče Jama Gradišnica

Lokacija: Jama Gradišnica leži južno od naselja Logatec.
Geopedija: povezava


48 – Zgornji Otok – Grobišče Zgornji Otok

Lokacija: Na lokaciji domnevnega grobišča je viden ugreznjen teren. Leži na travniku, nekaj metrov vzhodno od gozdnega robu.
Geopedija: povezava


49 – Selo Pri Žirovnici – Grobišče Selo pri Žirovnici

Lokacija: Leži na travniku, tik ob ograji, ki omejuje pašnik, severovzhodno od hiše št. 114. Grobišče je manjša gomila.
Geopedija: povezava


50 – Moste – Grobišče Baudova ledina 1

Lokacija: Grobišče (lokacija 1) naj bi ležalo v manjši jami (iz katere so nekoč kopali pesek), sredi travniške jase, skrito in obdano z grmičevjem. Teren, na katerem naj bi bilo grobišče, je nekoliko zravnan.
Geopedija: povezava


51 – Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 1

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: povezava


52 – Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 2

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: povezava


53 – Mostec – Grobišče v protitankovskem jarku

Lokacija: Protitankovski jarek sega od topola do grmičevja sredi njiv ter še naprej do asfaltirane ceste, ki pelje proti Dobovi. Na kraju, kjer je potekal protitankovski jarek so njivske in travniške površine.
Geopedija: povezava


54 – Marno – Grobišče Marno

Lokacija: Grobišče je bilo najdeno pri terenski preiskavi 17. 9. 2010 ob robu gozda, poleg zemeljskega udora, v katerem teče podzemni potok, okoli 150 metrov jugozahodno od kapelice. Po pričanjih naj bi bila grobišča ob celem gozdnem robu, od desnega roba ces
Geopedija: povezava


55 – Naklo – Grobišče Jama na Prevali 2

Lokacija: Jama na Prevali 2 leži ob robu gozda, jugozahodno od naselja Matavun.
Geopedija: povezava


56 – Ples – Grobišče pod hribom Vinagora 1

Lokacija: Grobišče leži v gozdu, na južnem pobočju hriba Vinagora.
Geopedija: povezava


57 – Ples – Grobišče pod hribom Vinagora 2

Lokacija: Grobišče leži na travniku, na nekoliko izravnanem terenu, na južnem pobočju hriba Vinagora, pod cerkvijo Sv. Križa.
Geopedija: povezava


58 – Pongrac – Grobišče Britne sele

Lokacija: Grobišče se razprostira po gozdnem pobočju na samem robu gozdne meje. Nahaja se južno od hiše Pongrac 63. Na robu gozda je več manjših izravnav, ki naj bi bila grobišča.
Geopedija: povezava


59 – Predmeja – Grobišče Brezno za Robom

Lokacija: Brezno za Robom leži v Trnovskem gozdu, vzhodno od Predmeje.
Geopedija: povezava


60 – Predmeja – Grobišče Brezno za Medvedovšem

Lokacija: Brezno za Medvedovšem leži v Trnovskem gozdu, okoli 1 km severovzhodno od naselja Predmeja.
Geopedija: povezava


61 – Podgorje – Grobišče Podgorje 2

Lokacija: Grobišče leži v gozdu, severozahodno od Podgorja in vzhodno od vodnega zajetja, ob gozdni stezi, ki vodi dalje do grobišč št. 3 in 4.
Geopedija: povezava


62 – Podgorje – Grobišče Podgorje 3

Lokacija: Grobišče leži ob gozdni stezi, v pobočju vrtače severozahodno od Podgorja.
Geopedija: povezava


63 – Podgorje – Grobišče Podgorje 4

Lokacija: Grobišče leži v gozdu, na vrhu manjše vzpetine, severozahodno od Podgorja.
Geopedija: povezava


64 – Podgorje – Grobišče Podgorje 1

Lokacija: Grobišče leži v gozdu, ob gozdni stezi, na vrhu manjše vzpetine, severno od Medvedove domačije (Podgorje 5).
Geopedija: povezava


65 – Podkraj – Grobišče pri Brodarskem društvu

Lokacija: Na desnem bregu Save ok. 100 metrov vzhodno od mostu v okolici zgradbe Brodarskega društva Hrastnik.
Geopedija: povezava


66 – Podkraj – Grobišče pri mostu čez Savo

Lokacija: Na desnem bregu Save ok. 100 metrov zahodno od mostu, na kraju, kjer stoji lesena baraka.
Geopedija: povezava


67 – Pongrac – Grobišče Dolina zvončkov

Lokacija: Območje grobišča je na močvirnatem področju ob potoku Zibika. Natančnejša lokacija še ni določena ali potrjena.
Geopedija: povezava


68 – Crngrob – Grobišče Crngrob 1

Lokacija: Lokacije se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija: povezava


69 – Crngrob – Grobišče Crngrob 2

Lokacija: Lokacije se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija: povezava


70 – Crngrob – Grobišče Crngrob 3

Lokacija: Lokacije se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija: povezava


71 – Crngrob – Grobišče Crngrob 4

Lokacija: Lokacije se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija: povezava


72 – Crngrob – Grobišče Crngrob 5

Lokacija: Lokacije se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija: povezava


73 – Pevno – Grobišče Matjaževa jama

Lokacija: 400 m zahodno od vasi Pevno. Jama se poševno strmo spušča v globino 30 m, kjer se zaključi. Zgrajena je iz ilovnatega materiala. Pred vojno naj bi se jama nadaljevala v desno, kar nekaj metrov.
Geopedija: povezava


74 – Trnje – Grobišče Podtrn

Lokacija: Lokacija leži na travniku, ob kolovozni poti Trnje – Brezovc, okoli 300 m severno od naselja Trnje.
Geopedija: povezava


75 – Gabrovo – Grobišče Lovrenška grapa 1

Lokacija: Grobišče 1 in 2 ležita na južni, levi strani med kolovozno potjo in potokom Zaplotnica. Lokacija 1 in 2 sta med seboj oddaljeni približno 20 m.
Geopedija: povezava


76 – Gabrovo – Grobišče Lovrenška grapa 2

Lokacija: Grobišče 1 in 2 ležita na južni, levi strani med kolovozno potjo in potokom Zaplotnica. Lokacija 1 in 2 sta med seboj oddaljeni približno 20 m.
Geopedija: povezava


77 – Bodovlje – Grobišče Bodovlje

Lokacija: Grobišče leži na strmem gozdnem pobočju, nad hudourniško strugo, 200 m od vasi Bodovlje.
Geopedija: povezava


78 – Kamniška Bistrica – Grobišče Macesnovec

Lokacija: Grobišče Macesnovec leži nad cesto Stahovica – Kamniška Bistrica. Je dobro vidna gomila, ki leži nekaj deset metrov vzhodno nad turistično oznako.
Geopedija: povezava


79 – Kamniška Bistrica – Grobišče Šimnov plaz

Lokacija: Grobišče Šimnov plaz leži severno nad cesto Stahovica – Kamniška Bistrica. Grobišče, ki je dobro vidna gomila, leži tik ob gozdni poti.
Geopedija: povezava


80 – Kamniška Bistrica – Grobišče Kraljev hrib

Lokacija: Grobišče leži nekaj deset metrov od garaž pri spodnji postaji žičnice na Veliko planino, na poseki pod električnim daljnovodom (pri drogu oznake Č 23).
Geopedija: povezava


81 – Kamniška Bistrica – Grobišče Kopišča 1

Lokacija: Grobišče na Kopiščih sestavljata dve gomili. Prva, večja gomila leži tik za spominskim prostorom in meri v širino 6 m, v dolžino pa 15,5 m. Druga, nekoliko manjša, v širino meri 6 m, v dolžino pa 8 m.
Geopedija: povezava


82 – Kamniška Bistrica – Grobišče Kopišča 2

Lokacija: Grobišče sestavljata dve gomili, ki se razprostirata vzporedno z robom gozda. Prva gomila, dimenzij 14 x 3,5 m, je označena z manjšim lesenim križem. Druga, manjša v širino meri 2 m, v dolžino pa 8,5 metra.
Geopedija: povezava


83 – Dol Pri Šmarjeti – Grobišče Dol pri Šmarjeti

Lokacija: Grob leži na hribovitem pobočju v gozdu, 100 m vzhodno od ceste Šmarjeta – Mokronog, severno od zaselka Preloge.
Geopedija: povezava


84 – Završe – Grobišče pri domačiji Herlah

Lokacija: Grobišče pri domačiji Herlah leži na travniku na levi strani ceste Velenje – Slovenj Gradec v bližini hiše Završe 86.
Geopedija: povezava


85 – Šmartno Pri Slovenj Gradcu – Grobišče pri Gortnarjevi kapelici

Lokacija: Grobišče (velikosti 12 x 4 m) leži jugovzhodno, za Gortnarjevo kapelico.
Geopedija: povezava


86 – Šmartno Pri Slovenj Gradcu – Grobišče pri hiši 143

Lokacija: Grobišče leži ob cesti, jugozahodno od hiše Šmartno pri Slovenj Gradcu 143. Na lokaciji je vidno nekoliko udrto zemljišče.
Geopedija: povezava


87 – Socerb – Grobišče Socerbska jama za Vrhom

Lokacija: Socerbska jama za Vrhom leži v gozdu, severovzhodno od naselja Kastelec.
Geopedija: povezava


88 – Slope – Grobišče Jama pod Kotarjevo ogrado

Lokacija: Jama leži v gozdu, severovzhodno od naselja Tublje pri Hrpeljah.
Geopedija: povezava


89 – Rožič Vrh – Grobišče Zagradec

Lokacija: Vrtača leži desno pod gozdno vlako in pod košenicami jugovzhodno od. opuščenega naselja Gradec oz. Zagradec.
Geopedija: povezava


90 – Predmeja – Grob Medvedovše

Lokacija: Grob leži v Trnovskem gozdu, na manjši izravnavi v pobočju, na levi strani ceste, ki se pri domačiji Medvedovše (Predmeja 83) odcepi proti severu.
Geopedija: povezava


91 – Tremerje – Grobišče ob Savinji

Lokacija: Grobišče leži tik ob kolovozni poti, ki vodi ob reki Savinji do razcepa poti pred nasipom. Lokacija leži desno od razcepa v zaraščenem obrežju.
Geopedija: povezava


92 – Bistrica Ob Sotli – Grobišče strelski jarek pod hribom čehovec

Lokacija: Protitankovski jarek (morda strelski jarek) se je od pobočij hriba Čehovec, okoli 100 m vzhodno od šole razprostiral proti severu do ceste ki vodi proti Kunšperku in nato nekoliko proti severozahodu.
Geopedija: povezava


93 – Cerkno – Grobišče Lajše

Lokacija: Vhod v brezno se nahaja na strmem pobočju na robu gozda.
Geopedija: povezava


94 – Gornji Ig – Grobišče Koščevo brezno

Lokacija: Brezno leži na Krimu okoli 4 km za naseljem Gornji Ig, na levi strani makadamske ceste proti Rakitni.
Geopedija: povezava


95 – Kamnik – Grobišče Cuzakov travnik

Lokacija: Grobišče leži v urbanem okolju naselja Kamnik, na dvorišču tovarne Svit, na travnatem prostoru, ki ga obkroža cesta.
Geopedija: povezava


96 – Kamniška Bistrica – Grobišče Dolski plac

Lokacija: Grobišče, ki je večja gomila sredi umetno posajenega nasada smrek, označuje manjši, že propadajoči lesen križ.
Geopedija: povezava


97 – Podkraj – Grobišče pri bencinskem servisu

Lokacija: Lokacija ni natančneje določena.
Geopedija: povezava


98 – Raduše – Grobišče Žančani

Lokacija: Grobišče (veliko 90 x 6 do 8 m) se nahaja v gozdu na območju Ježevce v Žančanih.
Geopedija: povezava


99 – Ribnica – Grobišče Jama Žiglovica

Lokacija: Vhod v jamo se nahaja v enakomernem, razmeroma strmem, s travo in redkim gozdom poraslem pobočju (nekdaj senožet). Okoli vhoda stoji več starih, mogočnih bukev.
Geopedija: povezava


100 – Ravni Dol – Grobišče Travna gora 2

Lokacija: Grobišče Travna gora sestavljajo štiri lokacije. Območje okoli lesenega križa pod cesto leži četrto grobišče, približno 50 m navzdol od križa navzdol leži prvo, 10 m nižje drugo in še 10 m nižje tretjo.
Geopedija: povezava


101 – Sajevce – Grobišče Krakovski gozd 1

Lokacija: Območje grobišča se nahaja v gozdu približno 250 metrov severovzhodno od domačije Ponikvar v naselju Sajevce pri Kostanjevici. Grobišče sestavlja okoli 10 večjih gomil, severno od njih stoji lesen križ.
Geopedija: povezava


102 – Sajevce – Grobišče Krakovski gozd 2

Lokacija: Grobišče Krakovski gozd 2 leži okoli 800 m severovzhodno od severnega mostu čez Krko v Kostanjevici na Krki, približno 200 metrov od mostu čez potok Sajevec. Grobišče označuje večja gomila ob kateri stoji križ.
Geopedija: povezava


103 – Sidol – Grobišče Jevnik

Lokacija: Grobišče leži na travniku, okoli 10 m od desnega roba ceste.
Geopedija: povezava


104 – Teharje – Grobišče Mlinarjev Janez

Lokacija: Posmrtni ostanki naj bi bili pokopani na robu platoja na ravnici ob zahodnem robu zidu, na jugu v grabnu ob železniški progi, na vzhodu na njivi, pod platojem za plesiščem in morda še kje.
Geopedija: povezava


105 – Ustje – Grobišče Ajdovsko polje

Lokacija: Grobišče je ležalo na travniku in njivi na Ajdovskem polju 110 m južno od čistilne naprave, med poljsko potjo in potokom Hubelj.
Geopedija: povezava


106 – Vojnik – Grobišče Višnja vas 1

Lokacija: Grobišče Višnja vas 1 leži severno od objekta Vojnik 2, na mestu današnje novogradnje (nekdaj lesena baraka Hmezad).
Geopedija: povezava


107 – Vojnik – Grobišče Vojnik

Lokacija: Grobišče naj bi bilo na parkirišču pred vhodom na pokopališče, na kraju mrliške vežice in parkirišča.
Geopedija: povezava


108 – Vrhe – Grobišče Teharje

Lokacija: Grobišče je 50 m severno od zgornje pregrade na prostoru odlagališča trdih odpadkov Cinkarne Celje in okoli 30 m zahodno od ograje v globini več kot deset metrov.
Geopedija: povezava


109 – Zabukovica – Grobišče ribnik Liboje

Lokacija: Ribnik leži vzhodno od Zabukovica, v bližini vzhodno od domačije Potočnik (Zabukovica 147).
Geopedija: povezava


110 – Zaplana Del – Grobišče pod Strmico

Lokacija: Grobišče se nahaja v vrtači desno pod kolovozno potjo, na jugovzhodnem pobočju Strmice (625).
Geopedija: povezava


111 – Žeje Pri Komendi – Grobišče Smovc

Lokacija: Križ stoji ob poti v gozdu.
Geopedija: povezava


112 – Podstenice – Grobišče Dvojno brezno pri Cink križu

Lokacija: Vhod v brezno je pod staro bukvijo. Vhod je podolgovat s premerom 7,5 m in dolžino 21 m (po ograji), obseg 50 m (po ograji).
Geopedija: povezava


113 – Podstenice – Grobišče ob Roški cesti

Lokacija: Lokacija leži na levi strani ceste Podturn – Kočevje, med grobiščema Dvojno brezno pri Cink križu in Jamo v Rugarskih klancih.
Geopedija: povezava


114 – Podstenice – Grobišče Jama v Rugarskih klancih

Lokacija: Brezno se odpira v skalnatem terenu, v gozdu, v severnem pobočju zelo zakraselega griča, v podolju vzhodno od Roga (1099 m), 40 m južno od Roške ceste, na območju gozdne enote Poljane, gozdni oddelek 65.
Geopedija: povezava


115 – Trnovec – Grobišče pri Žagi Rog

Lokacija: Na robu gozda, ob levi strani Roške ceste, preden cesta pripelje na vrh planote leži velik kup žagovine. Na vrhu stožca pod žagovino so ležale človeške kosti.
Geopedija: povezava


116 – Trnovec – Grobišče Jama pod Macesnovo Gorico

Lokacija: Dohod v brezno leži na močno zakraselem slemenu, med dvema kraškima podoljema Trnovec in Ušive jame, 150 m severno od Roške ceste in 900 m jugozahodno od Macesnove gorice (770 m).
Geopedija: povezava


117 – Trnovec – Grobišče Spodmol pri Macesnovi Gorici

Lokacija: Vhod v Spodmol pod Macesnovo gorico leži v jugozahodnem robu plitve vrtače sredi gozdnatega precej uravnanega zakraselega sveta jugozahodno od vzpetine Macesnova gorica.
Geopedija: povezava


118 – Onek – Grobišče Debliške livade pri Jami pod Krenom

Lokacija: Grobišče leži približno 20 m za označevalno tablo grobišče v Jami pod Krenom. Vhod v jamo leži 10 metrov pod cesto, v smeri proti Žagi Rog.
Geopedija: povezava


119 – Onek – Grobišče Jama pod Krenom

Lokacija: Objekt je udorna skoraj okrogla vrtača v gozdu, s podorom na dnu. Premer vrtače po daljši osi je 26 m, globoka pa je 7 m (merjeno od nižjega roba pri železnem križu).
Geopedija: povezava


120 – Mozelj – Grobišče Mozelj

Lokacija: Območje grobišč je pašnik in vrtača ter je določeno samo okvirno, saj ni znana natančnejša lokacija 4 jam.
Geopedija: povezava


121 – Begunje Na Gorenjskem – Grobišče peskokop Krpin 1

Lokacija: Grobišče leži v grmičevju, nekaj metrov nad asfaltirano cesto, ki vodi do »sankaške koče sv. Peter«, med peskokopom na levi strani in kolovozno potjo na desni.
Geopedija: povezava


122 – Begunje Na Gorenjskem – Grobišče peskokop Krpin 2

Lokacija: Grobišče leži nekaj deset metrov višje (od lokacije 1) po kolovozni poti, v pobočju, levo nad potjo.
Geopedija: povezava


123 – Begunje Na Gorenjskem – Grobišče smučišče Krpin 1

Lokacija: Lokaciji 1 in 2 ležita za lopo, za prostorom namenjenem za piknike.
Geopedija: povezava


124 – Begunje Na Gorenjskem – Grobišče smučišče Krpin 2

Lokacija: Lokaciji 1 in 2 ležita za lopo, za prostorom namenjenem za piknike.
Geopedija: povezava


125 – Begunje Na Gorenjskem – Grobišče smučišče Krpin 3

Lokacija: Pri ravnanju terena za smučišče, približno 15 do 20 let nazaj, so delavci naleteli na posmrtne ostanke ljudi. Prekopali so jih na rob smučišča, nekje na izteku (lokacija 3).
Geopedija: povezava


126 – Begunje Na Gorenjskem – Grobišče Mazevčev pruh

Lokacija: Grobišče leži na robu kamnoloma, pod mogočno smreko in se razteza v dolžini 10 metrov.
Geopedija: povezava


127 – Radovljica – Grobišče Andrejčevo polje

Lokacija: Lokacija leži na travniku, na sredi zapolnjenega jarka, zahodno od naselja Radovljica, med cesto Radovljica – Lesce in železniško progo Ljubljana – Jesenice.
Geopedija: povezava


128 – Zgornja Lipnica – Grobišče Lancovo 1

Lokacija: Grobišče je na spodnjem robu široko 5 metrov, na zgornjem pa 3,5 metra. Po dolžini meri 10,5 metra. Grobišče ima obliko pravokotnika, ki leži pravokotno na cesto. Spodnji rob je od nje odmaknjen okoli 15 m.
Geopedija: povezava


129 – Zgornja Lipnica – Grobišče Lancovo 2

Lokacija: Grobišče leži v gozdnem pobočju pod cesto.
Geopedija: povezava


130 – Spodnja Lipnica – Grobišče Jama za vrtcem

Lokacija: Grobišče leži v jami, globoki od 8 do 10 metrov.
Geopedija: povezava


131 – Mošnje – Grobišče Zgoša

Lokacija: Grobišče leži v gozdu, nekaj metrov pod gozdno cesto, okoli 250 m vzhodno od železniške proge Ljubljana – Jesenice.
Geopedija: povezava


132 – Mošnje – Grobišče Senožeta

Lokacija: Domnevno grobišče leži ob poti, na robu gozda, jugozahodno od naselja Mošnje.
Geopedija: povezava


133 – Mošnje – Grobišče Lisičji rep

Lokacija: Domnevno grobišče leži v gozdu, 50 m zahodno od gozdnega robu.
Geopedija: povezava


134 – Zgornja Bistrica – Grobišče v rovu A

Lokacija: Portal vhoda v rov A je po izvedenem posegu betoniran in zaprt s kovinskimi vrati. Vhod v drugi rov se nahaja 50 metrov severozahodno od prvega.
Geopedija: povezava


135 – Zgornja Bistrica – Grobišče v rovu B

Lokacija: Portal vhoda v rov B je po izvedenem posegu betoniran.
Geopedija: povezava


136 – Fram – Grobišče Fram

Lokacija: Območje, kjer naj bi bilo grobišče leži na hribovitem in gozdnatem terenu okoli 600 m severozahodno od Frama.
Geopedija: povezava


137 – Lobnica – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 6

Lokacija: Grobišče leži na robu gozda, na severni strani kolovoza v gozdnem oddelku 93.
Geopedija: povezava


138 – Slivniško Pohorje – Grobišče Slivniško Pohorje

Lokacija: Grobišče leži v hudourniškem grabnu, ki se steka v Polanski potok, ob cesti na Pohorje. Nahaja se nekaj deset metrov nižje od odcepa ceste za domačijo Plahutnik (Slivniško Pohorje 8).
Geopedija: povezava


139 – Hočko Pohorje – Grobišče Hočko Pohorje

Lokacija: Grobišče sestavljata dve lokaciji. Označujejo ju leseni količki, visoki približno 50 cm. Prva kotanja leži levo pred križem in meri 3,5 x 1,5 metra. Druga se nahaja desno od križa in meri 2,5 x 1,5 metra.
Geopedija: povezava


140 – Maribor – Grobišče Spodnje Radvanje

Lokacija: Grobišče leži v pobočju, na robu gozda okoli 350 m od hiše Spodnje Radvanje 31.
Geopedija: povezava


141 – Maribor – Grobišče za ribnikom

Lokacija: Grobišče ni natančno določeno. Razprostiralo naj bi se na območju današnjega ribnika in v gozdu južno za njim.
Geopedija: povezava


142 – Maribor – Grobišče Tezenski gozd 1

Lokacija: Protitankovski jarek je bil izkopan skozi Tezenski gozd med Dravo in cesto Celje-Maribor. Dolg naj bi bil tri kilometre in pol.Leta 2008 je bila izvedena terenska preiskava trase zasutega tankovskega jarka od pokopališča Dobrava do obvoznice
Geopedija: povezava


143 – Gorenja Trebuša – Grobišče Makčeva grapa 2

Lokacija: Grobišče leži na desnem bregu Mkcove grape, pred izlivom v Trebuščico, severno od naselja Gorenja Trebuša.
Geopedija: povezava


144 – Ljubljana – Grobišče Šentvid 1

Lokacija: Grobišče leži nekje na sredini, nekaj metrov od pokopališkega zidu, v neposredni bližini ostankov mogočnega oreha, ki ga je 1986 podrlo neurje.
Geopedija: povezava


145 – Ljubljana – Grobišče Šentvid 2

Lokacija: Na travniku, na zunanji, zahodni strani pokopališkega zidu, nekaj metrov dalje od grobišča št. 1.
Geopedija: povezava


146 – Ljubljana – Grobišče Veliko Brezarjevo brezno

Lokacija: Vhod v brezno leži v gozdu, 130 m južno od hiše št. 34.
Geopedija: povezava


147 – Ljubljana – Grobišče žrtev povojnih pobojev v Kucji dolini

Lokacija: Grobišče leži na travniku med desno stranjo ceste v Kucjo dolino in robom gozda.
Geopedija: povezava


148 – Brezovica Pri Borovnici – Grobišče Krimska jama

Lokacija: Po jamarskem zapisniku iz l. 1933 je vhod bil okoli 5 m dolg in 1,8 m širok. Brezno je bilo globoko 37 m. Leta 1982 so jamarji zaradi alohtonega materiala dokumentirali manjšo globino.
Geopedija: povezava


149 – Goriče – Grobišče Goriče

Lokacija: Lokacija grobišča (2 do 3 m globoka ter 8 x 10 x 11 m široka jama) leži izven starega dela pokopališča, tik ob nekdanjem starem delu pokopališkega obzidja. Danes vidna kot gomila.
Geopedija: povezava


150 – Kranjska Gora – Grobišče v Savskem naselju

Lokacija: Grobišče leži na Rušarjevem travniku, na desni strani ceste (nekdanje železniške trase). Na eni strani ga omejuje lesena ograja, na drugi drevesa. Leži južno, pravokotno od objekta Savsko naselje 4.
Geopedija: povezava


151 – Mojstrana – Grobišče Mlačca

Lokacija: Grobišče leži v gozdu, južno od Malega Grančišča. Leži v hudourniškem grabnu, na nekoliko izravnanem terenu. Približno 50 m vzhodno od grobišča pelje ceste za Radovno.
Geopedija: povezava


152 – Kočna – Grobišče Kočna

Lokacija: Grobišče leži v gozdu, nekaj deset metrov pod kolovozno potjo. Do grobišča ne vodi gozdna steza. Dimenzije grobišča so 4 x 1,5 m. Zemljišče je vidno ugreznjeno.
Geopedija: povezava


153 – Spodnje Gorje – Grobišče Na trati 1

Lokacija: Grobišče Na trati 1 leži med slabšo kolovozno potjo, ki vodi v smeri proti Gumanovem (ali v smeri proti Jožnikovem Rovtu) in robom gozda. Natančnejša lokacija ni znana.
Geopedija: povezava


154 – Spodnje Gorje – Grobišče Na trati 2

Lokacija: Grobišče Na trati 2 leži na desni strani makadamske ceste, na travniku – pašniku, ograjenem z leseno ograjo, in sicer na severnem vogalu slabo ohranjene lesene lope.
Geopedija: povezava


155 – Spodnje Gorje – Grobišče Brezno na trati 1

Lokacija: Brezno Na trati 1 leži nekaj metrov pod makadamsko cesto. Grobišče je zasuto z odpadki.
Geopedija: povezava


156 – Javorniški Rovt – Grobišče Jezerce

Lokacija: Grobišče leži v poizkusni sondi, ki je bila skopana za potrebe izkopa in zajezitve potoka Javornik v akumulacijsko jezero za hidroelektrarno.
Geopedija: povezava


157 – Mrtvice – Grobišče Mrtvice

Lokacija: Območje grobišča leži delno v gozdu in delno na travniku ob križišču makadamskih cest, 550 m severno od naselja Mrtvice in južno od Save. Lokacija grobišča ni natančno določena (trikotnik 75 x 75 x 50 m).
Geopedija: povezava


158 – Vojnik – Grobišče Višnja vas 2

Lokacija: Grobišče Višnja vas 2 leži tik ob desni strani ceste Celje – Slovenske Konjice, 270 m metrov pred objektom Vojnik 2 (Grobišče Višnja vas 2) in 230 m severno od hiše Vojnik 5.
Geopedija: povezava


159 – Krško – Grobišče v zaklonišču

Lokacija: Grobišče leži v strmem bregu nasproti stavbe občine Krško. 50 m južno od lokacije stoji hiša Bohoričeva 4, 20 m severovzhodno gospodarsko poslopje in 100 m severno južni rob športnega igrišča Šolskega centra.
Geopedija: povezava


160 – Brestanica – Grobišče Hafnarjev graben

Lokacija: Grobišče naj bi se nahajalo na območju Hafnerjevega grabna ob potoku Suhadol.
Geopedija: povezava


161 – Pečje – Grobišče Lončarjev dol 1

Lokacija: Grobišče leži na travniku ob robu gozda 150 m zahodno od hiše Pečje 32.
Geopedija: povezava


162 – Trnovo – Grobišče Brezno Zalesnika

Lokacija: Brezno Zalesnika leži 1,5 km severovzhodno od naselja Trnovo, na desni strani ceste Trnovo – Lokve.
Geopedija: povezava


163 – Voglarji – Grobišče Brezno za Cvetrežem

Lokacija: Brezno za Cvetrežem leži na desni strani ceste Trnovo – Lokve, severno od zaselka Cvetrež in severozahodno od naselja Voglarji.
Geopedija: povezava


164 – Grgar – Grobišče Brezno Podgomila

Lokacija: Brezno Podgomila leži na levi strani ceste Grgar – Grgarske Ravne, okoli 1 km severno od naselja Grgar.
Geopedija: povezava


165 – Grič Pri Klevevžu – Grobišče Klevevž 1

Lokacija: V kotanji, v gozdu 30 m od ceste in okoli 10 m od gozdne steze, ki se priključi na cesto je grob Krnca.
Geopedija: povezava


166 – Grič Pri Klevevžu – Grobišče Klevevž 2

Lokacija: Grobišče (5 grobov) Klevevž 2 leži na desni strani gozdne steze pred vrtačo, okoli 180 m od ceste.
Geopedija: povezava


167 – Grič Pri Klevevžu – Grobišče Klevevž 3

Lokacija: Grobišče (3 grobovi Klevevž 3) leži na desni strani gozdne steze pred vrtačo, okoli 220 m od ceste.
Geopedija: povezava


168 – Čužnja Vas – Grobišče Lukovnik 1

Lokacija: Grobišče leži v zaraščenem območju okoli 50 za mostom, na prostoru v obliki črke V, ki ga oklepata dve gozdni poti.
Geopedija: povezava


169 – Čužnja Vas – Grobišče Lukovnik 2

Lokacija: Grobišče Lukovnik 2 leži na desni strani desne poti, okrog 10 m od razcepa, pod gabrom, kjer je grob mladega partizana (Lukovnik 2).
Geopedija: povezava


170 – Strelac – Grobišče Jelenca

Lokacija: Grobišče leži v gozdu na dnu vrtače, 400 m južno od naselja Strelac.
Geopedija: povezava


171 – Brezovica – Grobišče Sela

Lokacija: Grob leži v gozdu, severovzhodno od vasi Brezovica.
Geopedija: povezava


172 – Celje – Grobišče Zgornja Hudinja

Lokacija: Grobišče se nahaja v nekdanjem protitankovskem jarku, ki leži na travniku, vzhodno od Osnovne šole Frana Roša (Zgornja Hudinja 114).
Geopedija: povezava


173 – Celje – Grobišče Klukec

Lokacija: Na vzhodni strani hiše.
Geopedija: povezava


174 – Medlog – Grobišče Slovenijales

Lokacija: Na delu območja kjer so bili jarki stojijo kompleksi tovarne Slovenijales, Avto Celja, del ceste, ki pelje mimo pokopališča.
Geopedija: povezava


175 – Medlog – Grobišče Lipovškov travnik

Lokacija: Na travniku dimenzij 350×200 m, med melioracijskim grabnom na Z in J iz smeri hiše Medlog 51 na S proti Medlog 37 na J in nato pravokotno proti V in hiši Lopata 68 ter nato po cesti proti hiši Lopata 52
Geopedija: povezava


176 – Šoštanj – Grobišče Gorica 1

Lokacija: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.
Geopedija: povezava


177 – Šoštanj – Grobišče Gorica 2

Lokacija: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.
Geopedija: povezava


178 – Šoštanj – Grobišče Gorica 3

Lokacija: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.
Geopedija: povezava


179 – Družmirje – Grobišče Družmirje 1

Lokacija: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju. Lokacija leži na hribu Gorice, ob cesti pri križišču cest Gaberke – Družmirje – Gorica. Na levi strani križišča.
Geopedija: povezava


180 – Družmirje – Grobišče Družmirje 2

Lokacija: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju. V Grobišče Družmirje 2 (Lepova gošča) smo združili 3 lokacije, ki sta nam jih pokazala kriminalista PU Celje.
Geopedija: povezava


181 – Cerkno – Grobišče Zakriž

Lokacija: Na strmem pobočju pod gozdno potjo je veliko manjših in velikih skal. Pod njimi naj bi bilo grobišče.
Geopedija: povezava


182 – Gornji Dolič – Grobišče pri domačiji Golčman

Lokacija: Grobišče leži na travniku pod domačijo »Golčman« (Gornji Dolič 54), na robu gozda, pod skalami.
Geopedija: povezava


183 – Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 3

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: povezava


184 – Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 4

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: povezava


185 – Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 5

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: povezava


186 – Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 6

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: povezava


187 – Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 7

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: povezava


188 – Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 8

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: povezava


189 – Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 9

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: povezava


190 – Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 10

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: povezava


191 – Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 11

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: povezava


192 – Marija Reka – Grobišče Kregarjev graben 12

Lokacija: 12. lokacija v sklopu Kregarjevega grabna je t.i. grobišče »dolge ride«, za katero pa ne vemo ali je na lokaciji označeni z 12 ali na 13. Evidentirali smo obe.
Geopedija: povezava


193 – Mala Vas – Grobišče Mala vas

Lokacija: Grobišče dimenzij 1,5 x 1,5 m leži v vrtači gozda Gorica, ki je na robu označena z lesenim križem.
Geopedija: povezava


194 – Ravni Dol – Grobišče Travna gora 1

Lokacija: Grobišče Travna gora sestavljajo štiri lokacije. Območje okoli lesenega križa pod cesto leži četrto grobišče, približno 50 m navzdol od križa navzdol leži prvo, 10 m nižje drugo in še 10 m nižje tretjo.
Geopedija: povezava


195 – Moste – Grobišče Baudova ledina 2

Lokacija: Grobišče (lokacija 2) naj bi ležalo v gozdu, severno od lokacije 1. Razprostiralo naj bi se na manjšem platoju, desno od pastirske pregrade, tik ob vznožju pobočja.
Geopedija: povezava


196 – Bukovec – Grobišče Mačkovec

Lokacija: Popravek: prestavljeno v cerkev v Begunjah pri CerkniciStara lokacija:Na deblih dreves, ki stojijo ob gozdni poti so izrezljani liki v obliki križa, ki označujejo bližino grobišča. Grobišče je dimenzij 2,5 x 3,5 m.
Geopedija: povezava


197 – Golo – Grobišče Golo

Lokacija: null
Geopedija: povezava


198 – Brezje Pri Dobrovi – Grobišče na Ključu 1

Lokacija: Grobišče na Ključu sestavljata dve lokaciji. Obe sta v pobočju, v začetku grape, V od poti, ki vodi pod vrhom Ključa. V strmem pobočju sta vidni dve udornini, kjer naj bi bila groba.
Geopedija: povezava


199 – Brezje Pri Dobrovi – Grobišče na Ključu 2

Lokacija: Grobišče na Ključu sestavljata dve lokaciji. Obe sta v pobočju, v začetku grape, V od poti, ki vodi pod vrhom Ključa. V strmem pobočju sta vidni dve udornini, kjer naj bi bila groba.
Geopedija: povezava


200 – Babna Gora – Grob Martinčičeve družine

Lokacija: Ob desni strugi potočka Dolgi graben, severno od križa. POGLEJ NA KARTI
Geopedija: povezava


201 – Polica – Grobišče Bliska vas nad Polico

Lokacija: V gozdu na pobočju pod potjo, ki iz Bliske vasi vodi proti Andrejčevemu hribu.
Geopedija: povezava


202 – Kozarišče – Grobišče Jama Kozlovka

Lokacija: Navpično in okoli 56 globoko brezno leži v smrekovem gozdu ob cesti Kozarišče – Knežak.
Geopedija: povezava


203 – Setnica Del – Grob srbskega častnika

Lokacija: Grob leži ob planinski pešpoti okoli 230 m SV od domačije Cetnica 10.
Geopedija: povezava


204 – Grosuplje – Grobišče Koščakov hrib

Lokacija: Območje, kjer naj bi bilo grobišče leži severno od naselja Grosuplje, na Koščakovem hribu.
Geopedija: povezava


205 – Selo Pri Pancah – Grobišče Cirje 1

Lokacija: V pobočju imenovanim Mihov hrib nad levim bregom Panske reke.
Geopedija: povezava


206 – Pance – Grobišče Cirje 3

Lokacija: V gozdnem predelu imenovanem Ravne.
Geopedija: povezava


207 – Pance – Grobišče Cirje 4

Lokacija: V gozdnem predelu imenovanem Cirje.
Geopedija: povezava


208 – Pance – Grobišče Cirje 5

Lokacija: V gozdnem predelu imenovanem Velika Draga.
Geopedija: povezava


209 – Pance – Grobišče Cirje 2

Lokacija: V gozdnem predelu imenovanem Pod grmado.
Geopedija: povezava


210 – Selo Pri Pancah – Grobišče Vodice 1

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija: povezava


211 – Selo Pri Pancah – Grobišče Vodice 2

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija: povezava


212 – Selo Pri Pancah – Grobišče Vodice 3

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija: povezava


213 – Selo Pri Pancah – Grobišče Vodice 4

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija: povezava


214 – Selo Pri Pancah – Grobišče Vodice 5

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija: povezava


215 – Selo Pri Pancah – Grobišče Vodice 6

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija: povezava


216 – Selo Pri Pancah – Grobišče Vodice 7

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija: povezava


217 – Selo Pri Pancah – Grobišče Vodice 8

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija: povezava


218 – Selo Pri Pancah – Grobišče Vodice 9

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija: povezava


219 – Selo Pri Pancah – Grobišče Vodice 10

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija: povezava


220 – Ravni Dol – Grobišče Travna gora 3

Lokacija: Grobišče Travna gora sestavljajo štiri lokacije. Območje okoli lesenega križa pod cesto leži četrto grobišče, približno 50 m navzdol od križa navzdol leži prvo, 10 m nižje drugo in še 10 m nižje tretjo.
Geopedija: povezava


221 – Ravni Dol – Grobišče Travna gora 4

Lokacija: Grobišče Travna gora sestavljajo štiri lokacije. Območje okoli lesenega križa pod cesto leži četrto grobišče, približno 50 m navzdol od križa navzdol leži prvo, 10 m nižje drugo in še 10 m nižje tretjo.
Geopedija: povezava


222 – Spodnje Blato – Grobišče Stehan 1

Lokacija: Ob stari cesti Grosuplje – Višnja gora, na levi strani ceste, pred odcepom poti, ki vodi do komunalnega odlagališča.
Geopedija: povezava


223 – Bukovžlak – Grobišče na čatrovem travniku 2

Lokacija: Okoli 550 m severno od centralnega spomenika v Spominskem parku Teharje, na njivi, ob desni vzhodni strani ceste Bukovžlak – Ljubečna.
Geopedija: povezava


224 – Stari Trg – Grobišče v drevesnici na Gmajni

Lokacija: V drevesnici na Gmajni, na nekaj metrskem širokem travniku med nasadom dreves na jugu in grabnom na severu, v okolici droga električne napeljave.
Geopedija: povezava


225 – Stari Trg – Grobišče v gozdu za Novo opremo

Lokacija: V gozdnatem pobočju za tovarno Nova oprema.
Geopedija: povezava


226 – Gradišče- Grobišče Troblje – null

Lokacija: Na desni strani ceste Slovenj Gradec – Dravograd, pri znamenju S, ki stoji ob grabnu, ki se steka v Mislinjo.
Geopedija: povezava


227 – Gradišče – Grobišče na domačiji Tretjak

Lokacija: Na posestvu za domačijo Tretjak, Gradišče 6.
Geopedija: povezava


228 – Bukovska Vas – Grobišče pri hiši 35

Lokacija: V gozdu južno nad vasjo Bukovska vas.
Geopedija: povezava


229 – Leše – Grobišče Leše 1

Lokacija: 550 m južno od cerkve sv. Ane. Jama leži v gozdu pod katerim je potekal premogovnik Leše. Zaradi tega so nastale številne udrtine različnih velikosti in globine. Jama je velikosti 15×10 m in globine 2 m.
Geopedija: povezava


230 – Leše – Grobišče Leše 2

Lokacija: 680 m južno od cerkve sv. Ane. Jama leži v gozdu Pristove kmetije pod katerim je potekal premogovnik Leše. Zaradi tega so nastale številne udrtine različnih velikosti in globine. Jama je velikosti 15×10 m.
Geopedija: povezava


231 – Poljana – Grobišče Poljana

Lokacija: 2 km dol pas ob cesti Prevalje – Poljana in Holmec – Poljana. Natančnejše lokacije niso znane, verjetno so na območju med cesto in reko Mežo.
Geopedija: povezava


232 – Mislinjska Dobrava – Grobišče Mislinjska Dobrava

Lokacija: V majhnem gozdičku, 100 m desno od ceste Mislinja – Slovenj Gradec.
Geopedija: povezava


233 – Šoštanj – Grobišče Gorica 4

Lokacija: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.
Geopedija: povezava


234 – Šoštanj – Grob Janeza Pirmanška

Lokacija: Na zahodnem robu Šoštanja, pri Primorski cesti 7 (nad žago in skladiščem hlodovine), na kraju, kjer je bila med vojno spominska znamenja padlih Šoštanjčanov v nemški vojski.
Geopedija: povezava


235 – Veliki Kamen – Grobišče v Šerbečevem gozdu

Lokacija: Grobišče leži v kotu gozda, južno od Velikega Kamna.
Geopedija: povezava


236 – Mali Kamen – Grobišče Veliki Kamen (čreta)

Lokacija: Grobišče leži ob desni strani ceste Veliki Kamen – Armeško, okoli 400 m južno od Velikega Kamna.
Geopedija: povezava


237 – Ledina – Grobišče Ledina

Lokacija: Grobišče leži SZ nad Sevnico, ob cesti Sevnica – Ledina.
Geopedija: povezava


238 – Šmarčna – Grobišče Šmarčna na čečkovi njivi

Lokacija: Grobišče leži desno od ceste Sevnica – Zidani Most, na parceli hiše Šmarčna 2.
Geopedija: povezava


239 – Breg – Grobišče Breg 1 pri hiši Breg 1e

Lokacija: Grobišče je na vrtu hiše Breg 1 e.
Geopedija: povezava


240 – Breg – Grobišče Breg 2 na travniku

Lokacija: Grob dveh ustašev je na travniku sredi naselja, okoli 40 m od ceste.
Geopedija: povezava


241 – Breg – Grobišče Breg 3 na obrežju Save

Lokacija: 3 vojake hrvaške narodnosti so ustrelili in pokopali na obrežju Save, v bližini hiše Breg 12.
Geopedija: povezava


242 – Log – Grobišče Boštanj

Lokacija: Južno od naselja Log, v neposredni bližini električnega transformatorja ob kamnolomu.
Geopedija: povezava


243 – Laško – Grobišče na pokopališču

Lokacija: Na neoznačenem delu pokopališča.
Geopedija: povezava


244 – Lahomno – Grobišče ob Lahomščici 1

Lokacija: Grobišče naj bi bilo ob strugi potoka Lahomščica, pri drugem drevesu desno od mostu ob poti Marija Gradec – Lahomno.
Geopedija: povezava


245 – Lahomno – Grobišče ob Lahomščici 2

Lokacija: Grob je ležal na desnem bregu potoka Lahomščica, nasproti domačije Lešnik in 70 m pred odcepom za Harje.
Geopedija: povezava


246 – Lahomno – Grobišče pri hiši Lahomno 62

Lokacija: Grobišče treh oseb je ležalo ob cesti, pri domačiji Lahomno 62, v kotu gabrovih živih mej.
Geopedija: povezava


247 – Lahomno – Grobišče ob Lahomščici 3

Lokacija: Grob na levem obrežju potoka Lahomščica, na spodnji strani nekdanje poti.
Geopedija: povezava


248 – Trlično – Grobišče Trlično

Lokacija: Ob potoku Sotla, 300 m vzhodno od mejnega prehoda Dobovec pri Rogatcu.
Geopedija: povezava


249 – Reka – Grobišče pri domačiji Reka 20

Lokacija: Grobišče leži na strmem, plazovitem pobočju, okoli 50 m JZ pod domačijo Reka 20.
Geopedija: povezava


250 – Olešče – Grobišče Olešče

Lokacija: Grobišče leži 300 m severno od naselja Reka. V pobočju na travniku med potokom Reka ter gozdom je med dvema jablanama usek velikosti 3 x 1,5 m, kjer so pokopane žrtve.
Geopedija: povezava


251 – Laze – Grobišče Brezno Logarček

Lokacija: V gozdu med vasjo Laze in avtocesto, 320 m SZ od mosta čez avtocesto.
Geopedija: povezava


252 – Bezuljak – Grobišče Matevževo brezno

Lokacija: Brezno leži v dolini Ravnik, severozahodno od vasi Bezuljak, na uravnanem vrtačastem svetu, poraščenem z visokim mešanim gozdom.
Geopedija: povezava


253 – Brezje – Grobišče Kovačevo brezno

Lokacija: Brezno leži na severnem robu zahodnega pobočja Slivnice nad Brezjem. Vhod v brezno je na dnu 18 m globoke vrtače.
Geopedija: povezava


254 – Dobec – Grobišče Mihcovo brezno

Lokacija: Brezno leži v dolini Ravnik.
Geopedija: povezava


255 – Dolenja Vas – Grobišče Brezno v Balantovih dolinah

Lokacija: Vhod v brezno je 0,8 x 1 m in je raziskano do globine 25 m. Jamarji so na dnu ostrega jaška dokumentirali kosti.
Geopedija: povezava


256 – Dobec – Grobišče Vodiško brezno

Lokacija: Vhod v okoli 20 m globoko brezno je v pobočju vrtače. Brezno ima vhod dimenzij 70 x 50 cm. Na dveh policah in na dnu ležijo posmrtni človeški ostanki.
Geopedija: povezava


257 – Tuncovec – Grobišče pod komunalno deponijo

Lokacija: Pod komunalnimi odpadki med V robom deponije in pobočjem, ob nekdanji strugi potoka Teršnica.
Geopedija: povezava


258 – Cerovec Pri Šmarju – Grobišče Kolen jama

Lokacija: Lokacija je na SV robu travnika, ob gozdu, 290 m severno od ceste ki iz Šmarja vodi do cerkve Sv. Štefana, v bližini domačije Mlinarič (Kamenik 8).
Geopedija: povezava


259 – Cerovec Pri Šmarju – Grobišče na ribniku

Lokacija: Južno od naselja Cerovec pri Šmarju.
Geopedija: povezava


260 – Drensko Rebro – Grobišče pri hiši 8a

Lokacija: Lokacija je v trikotniku med grabnom ob cesti za Drensko Rebro in cesto Virštajn – Pilštajn, ter pobočjem, 700 m severno od Pilštajna.
Geopedija: povezava


261 – Drensko Rebro – Grobišče ob potoku Sušica

Lokacija: Na travniku med potokom Sušica in cesto Virštajn – Pilštajn (Lesično) med električnima drogoma 41 in 42.
Geopedija: povezava


262 – Novo Tepanje – Grobišče Mirnikov gozd

Lokacija: Grobišča leže 1 km severno od Tepanj, južno od ceste Novo Tepanje – Pobrež, v gozdičku med domačijama Solar in Pučnik (Novo Tepanje, Prečna ulica 8 in 7).
Geopedija: povezava


263 – Markečica – Grobišče Portovec

Lokacija: Grobiše naj bi bilo 850 severno od Pobrežja, v gozdu, levo od poti in za turistično hišico pri ribniku Portovec
Geopedija: povezava


264 – Kamna Gora – Grobišče Kamna Gora

Lokacija: Grobišče leži v pobočju Konjiške gore, severno od Kamne Gore, nad zahodno stranjo ceste Slovenske Konjice – Kamna Gora.
Geopedija: povezava


265 – Zgornja Pristava – Grobišče nad graščino Trebnik

Lokacija: Grobišče leži južno nad Slovenskimi Konjicami v bližini električnega daljnovodnega stebra.
Geopedija: povezava


266 – Polajna – Grobišče rudnik Polajna

Lokacija: V pobočju, severno od hiše Polajna 10 in Stranice 33.
Geopedija: povezava


267 – Polajna – Grobišče pod rudniško jalovino

Lokacija: Na levi strani ceste Stranice – Vitanje, 60 m pred hišo Polajna 1.
Geopedija: povezava


268 – Stranice – Grobišče pri pokopališču

Lokacija: Grobišče leži vzdolž zahodne, zunanje meje pokopališča.
Geopedija: povezava


269 – Jelendol – Grobišče Jelendol

Lokacija: 9 km južno od Ribnico, 100-150 m zahodno od ceste Ribnica-Grčarice so bila v gozdnih kotanjah tri grobišča.
Geopedija: povezava


270 – Polica – Grobišče Polica

Lokacija: Na zahodnem pobočju hriba Vrh in Log, severno nad Blisko vasjo.
Geopedija: povezava


271 – Šmarjeta Pri Celju – Grobišče Hmezad

Lokacija: Grobišče leži okoli 225 vzhodno od križišča v naselju oz. 125 m vzhodno od mostu čez Hudinjo na zemljišču dveh hmeljišč in zemljiščem ob poti.
Geopedija: povezava


272 – Celje- Grobišče Ob Tumovi Ulici – null

Lokacija: V Lahovški hosti, na zahodnem robu naselja, ob Tumovi ulici.
Geopedija: povezava


273 – Bovše – Grobišče Tudrež

Lokacija: Na gozdnem robu, južno od vrha Tudrež, ob pritoku (Bezovičica) Grilčevega potoka tik za Knafelčevim travnikom.
Geopedija: povezava


274 – Bezovica – Grobišče Bezovica

Lokacija: Na travniku in v gozdu med domačijama Preložnik (po domače pri Rihtarju) in Krameršek.
Geopedija: povezava


275 – Bukovžlak – Grobišče na čatrovem travniku 1

Lokacija: Okoli 550 m severno od centralnega spomenika v Spominskem parku Teharje, na njivi, ob desni vzhodni strani ceste Bukovžlak – Ljubečna.
Geopedija: povezava


276 – Bukovžlak – Grobišče Bežigrad

Lokacija: Žrtve so bile pokopane v protitankovski jarek, ki je potekal od Mlinarjevega Janeza proti Sodinovi hiši pri tovarni EMO ter v gramozne jame, strelske jarke in druge jame ter smrekov gaj pod Bežigradom.
Geopedija: povezava


277 – Bukovžlak – Grobišče v pregradi Za travnikom

Lokacija: Pregrada titanove sadre odlagališča Za travnikom v Prosineškem, 800 m vzhodno od teharskega taborišča.
Geopedija: povezava


278 – Celje – Grobišče na mestnem pokopališču 2

Lokacija: Na severovzhodnem robu celjskega pokopališča, za križem, ob pokopališkem zidu, kjer je ob zidu zasajeno drevo.
Geopedija: povezava


279 – Celje – Grobišče na mestnem pokopališču 3

Lokacija: Na mestnem pokopališču, nad potjo, ki vodi ob škarpi dela pokopališča s pokopanimi nemškimi vojaki iz 1. svetovne vojne do njegovega jugozahodnega roba.
Geopedija: povezava


280 – Celje – Grobišče Selce 2

Lokacija: Grobišče naj bi bilo med drugim in tretjim stebrom daljnovoda iz razdelilne postaje Selce.
Geopedija: povezava


281 – Celje – Grobišče Žegnani studenec

Lokacija: Na območju severno od ceste ki povezuje Zvezno ulico in Zvodno proti razdelilni postaji Selce.
Geopedija: povezava


282 – Teharje – Grobišče pri pokopališču

Lokacija: 330 m zahodno od cerkve sv. Ane. Pokopališče je tik ob cesti in je proti V, S in Z obdano z gozdom. Ob vznožju zahodnega dela je parkirišče, ki se je nadaljevalo v globok jarek v katerem so bile pokopane žrtve.
Geopedija: povezava


283 – Ljubljana – Grobišče Orlov vrh

Lokacija: Na jugovzhodnem delju ljubljanskega grajskega griča, okoli 580 m jugovzhodno od gradu.
Geopedija: povezava


284 – Pečovje – Grobišče Pečovnik

Lokacija: Blizu hiše štev Zvodno 72.Grobišče je v jašku, ki je bil kasneje zasut, prekrit z bruni, betosnko ploščo in z nasutjem zemlje, ali pa v rovu, ki je pribkližbno 30 metrov jugozahodno od jaška, in se je spuščal pod kotom 35% v globino. Tudi vho
Geopedija: povezava


285 – Bukovžlak – Grobišča na območju vojaških skladišč

Lokacija: Območje vojaških skladišč med komunalnim odlagališče in odlagališčem titanove sadre Za travnikom, okoli 600 m vzhodno od Spominskega parka Teharje.
Geopedija: povezava


286 – Bukovžlak – Grobišča pod komunalno deponijo

Lokacija: Severni del komunalne deponije, ob Spominskem parku Teharje.
Geopedija: povezava


287 – Celje – Grobišče Sončni park

Lokacija: Pod nasipom in vzhodno od njega med Dečkovim naseljem in Cesto na Ostrožno, pravokotno na Dečkovo cesto.
Geopedija: povezava


288 – Celje – Grob pri domačiji Babno 19 B

Lokacija: Na SZ robu njive domačije Babno 19 B, okoli 15 m pred grabnom Sušnica oziroma reguliranim potokom Črna mlaka.
Geopedija: povezava


289 – Medlog – Grobišče Tirdrož

Lokacija: Travnik med Ložnico na S, vodovodno črpalko na Z, cesto Levec – Celje na J v dimenzijah okoli 320 x 320 m.
Geopedija: povezava


290 – Lukanja – Grobišče Lukanja

Lokacija: Na strmem pobočju, okoli 160 m južno od vrha Gradišče.
Geopedija: povezava


291 – Puštal – Grobišče Žovšče

Lokacija: V gozdu, na pobočju Žovšče, nad desnim bregom Poljanske Sore, južno od Škofje Loke in na polovici poti ned Puštalom in Bodovljami.
Geopedija: povezava


292 – Sopotnica – Grobišče Muretovina 1

Lokacija: Lokacija leži na travniku- jasi na Muretovem griču (opuščena Muretova kmetija), severno nad reko Poljanščico in cesto Škofja Loka – Gorenja vas.
Geopedija: povezava


293 – Sopotnica – Grobišče Muretovina 2

Lokacija: Lokacija leži na travniku- jasi na Muretovem griču (opuščena Muretova kmetija), severno nad reko Poljanščico in cesto Škofja Loka – Gorenja vas.
Geopedija: povezava


294 – Škofja Loka – Grobišče na vrtu loškega gradu

Lokacija: Grobišča na območju škofjeloškega gradu naj bi bila na več krajih, na vrtu in oba obzidju na notranji in zunanji strani. Ena od lokacij leži na parku loškega gradu.
Geopedija: povezava


295 – Vincarje – Grobišče pri grajskem obzidju 1

Lokacija: Grobišča na območju škofjeloškega gradu naj bi bila na več krajih, na vrtu in oba obzidju na notranji in zunanji strani. Grobišče leži na pobočju, na travniku, okoli 30 m zunaj grajskega obzidja loškega gradu.
Geopedija: povezava


296 – Škofja Loka – Grobišče pri grajskem obzidju 2

Lokacija: Grobišča na območju škofjeloškega gradu naj bi bila na več krajih, na vrtu in oba obzidju na notranji in zunanji strani. Grobišče leži na travniku, zunaj JZ roba grajskega obzidja loškega gradu.
Geopedija: povezava


297 – Škofja Loka – Grobišče pri grajskem obzidju 3

Lokacija: Grobišča na območju škofjeloškega gradu naj bi bila na več krajih, na vrtu in oba obzidju na notranji in zunanji strani. Na notranji strani JZ kota grajskega obzidja.
Geopedija: povezava


298 – Škofja Loka – Grobišče pri grajskem obzidju 4

Lokacija: Grobišča na območju škofjeloškega gradu naj bi bila na več krajih, na vrtu in oba obzidju na notranji in zunanji strani. Grobišče 4 leži na travniku zunaj drevoreda.
Geopedija: povezava


299 – Škofja Loka – Grobišče pri grajskem obzidju 5

Lokacija: Grobišča na območju škofjeloškega gradu naj bi bila na več krajih, na vrtu in oba obzidju na notranji in zunanji strani. Grobišče 5 leži levo od poti na koncu obzidja.
Geopedija: povezava


300 – Škofja Loka – Grobišče pri grajskem obzidju 6

Lokacija: Grobišča na območju škofjeloškega gradu naj bi bila na več krajih, na vrtu in oba obzidju na notranji in zunanji strani. Grobišče 6 naj bi bilo desno pod potjo.
Geopedija: povezava


301 – Vincarje – Grobišče v Medvedovi dolini

Lokacija: Grobišče leži v Medvedovi dolini, okoli 500 m JZ od loškega gradu in okoli 200 m zahodno od grajskega obzidja.
Geopedija: povezava


302 – Vešter – Grobišče Soteska

Lokacija: Grobišče se nahaja blizu ceste Škofja Loka-Železniki v vasi Vešter v najožjem delu Selške doline, okoli 10 m desno od ceste v smeri Železnikov.
Geopedija: povezava


303 – Škofja Loka – Grobišče Virško polje

Lokacija: Na južnem obrobju Škofje Loke med cesto Škofja Loka – Gorenja vas in Poljansko Soro.
Geopedija: povezava


304 – Planinca – Grobišče Ledenica pri Planinci

Lokacija: Jama leži na severnem vznožju Krima, med Tomišljem in Kamnikom pod Krimom ter južno od Jezera.
Geopedija: povezava


305 – Postojna – Grobišče Brezno v borovcih

Lokacija: V strmi vrtači, jugovzhodno od Postojne v črti med Velikim in Malim Trebevnikom.
Geopedija: povezava


306 – Hodoš – Grobišče Mrzla dolina

Lokacija: V gozdu, severozahodno od Hodoša in jugozahodno od jezera.
Geopedija: povezava


307 – Dolnji Suhor Pri Metliki – Grobišče Zakutka

Lokacija: Med vinogradi vzhodno od Gornjega Suhorja pri Metliki.
Geopedija: povezava


308 – Gornji Grad – Grobišče Tičjek

Lokacija: Za hišo Tičjek 20, na severnem robu Gornjega Grada.
Geopedija: povezava


309 – Hodoš – Grobišče pri vojašnici

Lokacija: V opuščenem vodnjaku vojašnice.
Geopedija: povezava


310 – Sekirišče – Grobišče Pavlinovo brezno

Lokacija: Brezno leži 1,5 km severovzhodno od Krvave Peči, na južnem pobočju hriba Repičnik.
Geopedija: povezava


311 – Dobec – Grobišče Cukalovo brezno

Lokacija: V mešanem gozdu na JJZ vznožju Sebojnega laza (804 m), okoli 2 km Z od vasi Pokojišče.
Geopedija: povezava


312 – Sv. Trojica – Grobišče Severjevo brezno

Lokacija: Brezno leži okoli 1 km vzhodno od Sv. Trojice, na levi strani kolovoza med hišama 11 in domačijo Vovk v Zgornji Javorščici.
Geopedija: povezava


313 – Ravni Dol – Grobišče Globoka jama na Veliki gori

Lokacija: Brezno leži severno od Krajčevega vrha in okoli 1,5, km južno od Doma na Travni gori.
Geopedija: povezava


314 – Planina – Grobišče Lipeljska jama

Lokacija: Na pobočju Planinske gore, nekaj pod njenim vrhom na SV strani.
Geopedija: povezava


315 – Bojanja Vas – Grobišče Šulnovka

Lokacija: Brezno leži na gozdnem območju 500 m vzhodno od Bojanje vasi.
Geopedija: povezava


316 – Središče – Grobišče Središče

Lokacija: Na zapuščenem in zaraščenem delu pokopališča, SV od vasi.
Geopedija: povezava


317 – Prosenjakovci – Grobišče Prosenjakovci

Lokacija: Pokopališče v Prosenjakovcih, za mrliško vežico.
Geopedija: povezava


318 – Grč Vrh – Grobišče Medvedova jama

Lokacija: V gozdu na severni strani hriba Pogorelec in ob cesti Prečna – Brezova Reber.
Geopedija: povezava


319 – Črnotiče – Grobišče Špirnica

Lokacija: Brezno leži okoli 12,5 km južno od naselja Pretrinje.
Geopedija: povezava


320 – Čikečka Vas – Grobišče čikečka vas

Lokacija: Na parkirišču, levo od vhoda v pokopališče.
Geopedija: povezava


321 – Trnje – Grobišče Tičkova jama

Lokacija: V plitvi kraški dolinici na vzhodni strani Petelinjega jezera.
Geopedija: povezava


322 – Jelenov Žleb – Grobišče Brezno v Jelenovem žlebu

Lokacija: Vhod v brezno leži pod cesto Rakitnica – Jelenov Žleb in spomenikom na JZ pobočjem Črnega vrha pod Malo Belo steno.
Geopedija: povezava


323 – Trnje – Grobišče Brezno 1 pri Muhovi ogradi

Lokacija: Okoli 2 km severovzhodno od vasi Trnje.
Geopedija: povezava


324 – Vrhpolje – Grobišče ob cerkvi

Lokacija: Grob leži v liniji drevoreda med 4 in 5 drevesom s spodnje ali zgornje strani.
Geopedija: povezava


325 – Vrhpolje – Grobišče Zavetnikov grunt

Lokacija: V gozdu pod vinogradi, okoli 1070 m SSV od cerkve v Vrhpolju.
Geopedija: povezava


326 – Sveto – Grobišče Preserska jama

Lokacija: Brezno leži med naseljema Ivanji Grad in Sveto.
Geopedija: povezava


327 – Cerovo – Grobišče Trontljevo brezno

Lokacija: Brezno leži južno od Grosuplja, okoli 130 m JV od Taborske (Županove) jame.
Geopedija: povezava


328 – Tirna – Grobišče Blažetova jama

Lokacija: Brezno leži pod gozdno cesto, okoli 1 km zahodno od naselja Tirna.
Geopedija: povezava


329 – Vipava – Grobišče pri pokopališču

Lokacija: Za jugozahodnim zidom pokopališča v Vipavi.
Geopedija: povezava


330 – Vipava – Grobišče Vipavsko polje

Lokacija: Grobišče, ki se ga še ne da natančneje omejiti se razsteza južno od mlekarne do struge Močilnika in AC ter čez njo.
Geopedija: povezava


331 – Lipica – Grobišče Lipiško brezno

Lokacija: Okoli 500 m JZ od začetka drevoreda pri kobilarni.
Geopedija: povezava


332 – Gradnik – Grobišče Pintarca

Lokacija: Brezno leži v JZ obočju večje vrtače okoli 700 m V od središča naselja Omota.
Geopedija: povezava


333 – Ravne V Bohinju – Grobišče Brezno na Jatah

Lokacija: V gozdu, na robu večjega platoja na katerem se zbira voda, ki po manjši strugi ob večjem deževju tečev jamo.
Geopedija: povezava


334 – Koritnice – Grobišče Jama pod klancem

Lokacija: Okoli 2,5 km vzhodno od vasi Koritnice.
Geopedija: povezava


335 – Predmeja – Grobišče Bratinov brezen

Lokacija: Na robu Trnovskega gozda nad Ajdovščino, na krušljivem apnenčastem robu planote pri vasi Predmeja. Na vrhu zatrepa nad stenami nad izviri Lokavščka. Vhod leži na položni skalnati polici.
Geopedija: povezava


336 – Bezovica – Grobišče Bremce

Lokacija: Brezno leži okoli 1 km severno od naselja Bezovica.
Geopedija: povezava


337 – Škemljevec – Grobišče Klemenca

Lokacija: null
Geopedija: povezava


338 – Trebanjski Vrh – Grobišče Rojska jama 1

Lokacija: Majhno 10 m globoko brezno v gozdu ob levi strani ceste Roje pri Čatežu – Čatež.
Geopedija: povezava


339 – Vrh – Grobišče Nevinje jama

Lokacija: Na SV pobočju predgorja Snežnik, 1 km vzodno od lovske koče Grajševka.
Geopedija: povezava


340 – Kozarišče – Grobišče Grobnica

Lokacija: null
Geopedija: povezava


341 – Podgorje – Grobišče Vrženca

Lokacija: Brezno leži na robu gozda, blizu V roba travnika, okoli 1,2 km JZ od Podgorja in 1,2 km SZ od vrha Kojnik.
Geopedija: povezava


342 – Predgriže – Grobišče Brezno 2 SZ od Vranjega vrha

Lokacija: null
Geopedija: povezava


343 – Gornji Grad – Grobišče V ravneh 1

Lokacija: V gozdnem pobočju med cestama, južno od LIP Smreka.
Geopedija: povezava


344 – Skadanščina – Grobišče Jama v Bukovju

Lokacija: Brezno leži JJZ od naselja Skadanščina, ob poti proti Bukovju.
Geopedija: povezava


345 – Podpeč – Grobišče Vilenica

Lokacija: Brezno leži pod skalnim robom, okoli 500 m južno od Praproč.
Geopedija: povezava


346 – Hrovača – Grobišče Brezno na Bašlju 2

Lokacija: Brezno leži v bližini gozdne ceste, v mešanem gozdu, v severnem pobočju Kurjega griča, okoli 2 km južno od Podtabora.
Geopedija: povezava


347 – Vipava – Grobišče Princova baronovka

Lokacija: Ob zahodni strani z grmovjem zaraščeni liniji od hiše spodaj do vrha pri cesti.
Geopedija: povezava


348 – Vipava – Grobišče na Bevkovi ulici

Lokacija: Vipava, Bevkova ulica 16 Zanesljivost: Ob izkopu temeljev za hišo v Bevkovi ulici 16, so našlo človeške posmrtne ostanke.
Geopedija: povezava


349 – Dol – Grobišče V ravneh 2

Lokacija: Nad potokom Dreta, okoli 150 m južno od domačije Prodnik.
Geopedija: povezava


350 – Korita Na Krasu – Grobišče Kaverna v Koritah

Lokacija: Kaverne leže v grmičevju, na pobočju plitve doline, okoli 270 m južno od križišča v Koritah na Krasu, in 80 m desno (vzhodno) od ceste Sela na Krasu – Korita na Krasu.
Geopedija: povezava


351 – Gornji Grad – Grobišče Zabrinovski hrib

Lokacija: Na pobočju Zabrinovskeg hriba, zahodno nad Gornjim Gradom.
Geopedija: povezava


352 – Uršna Sela – Grobišče Mihovska jama

Lokacija: Brezno leži okoli 1,1 km JZ od naselja Mihovec, na severnem pobočju Lipnega vrha na planoti Radoha.
Geopedija: povezava


353 – Otavice – Grobišče Otaviško svinjsko brezno

Lokacija: Brezno leži v gozdu, okoli 1,3 km vzhodno od Otavic.
Geopedija: povezava


354 – Škrajnek – Grobišče Brezno pri Škrajneku

Lokacija: Brezno leži severno od Velikih Poljan, ob cesti za Škrajnek.
Geopedija: povezava


355 – Grgar – Grobišče Joščevo brezno

Lokacija: Brezno leži na robu gozda, okoli 600 m SV od cerkve v Grgarju.
Geopedija: povezava


356 – Lokve – Grobišče Lokve

Lokacija: V kotanju blizu hiše Lokve 43.
Geopedija: povezava


357 – Bač Pri Materiji – Grobišče Mt 1

Lokacija: Jama leži na gmajni, okoli 500 m severno od naselja Bač pri Materiji. Vhod dimenzij 2 x 1,5 m obdajajo na dveh straneh skale, ki se dvigajo nad ravnijo planote.
Geopedija: povezava


358 – Zapotok – Grobišče Ozko brezno pri Zapotoku

Lokacija: Južno, levo od ceste Čatež pri Turjaku – Zapotok, na gozdnatem pobočju strme globeli, 10 m pod Z robom. Vhod v brezno tik pod drevesom.
Geopedija: povezava


359 – Veliko Brdo – Grobišče Ilovce

Lokacija: Ob križišču pri hiši št. 59, na travniku Ilovec. Travnik je bil last Ivana Stoparja iz Velikega Brda.
Geopedija: povezava


360 – Veliko Brdo – Grobišče Hrbe

Lokacija: Grob leži na travniku, ob cesti, južno od naselja. Travnik je bil last Andreja Ujčiča iz Velikega Brda.
Geopedija: povezava


361 – Veliko Brdo – Grobišče pri cerkvi

Lokacija: Ob severovzhodnem robu cerkve sv. Trojice.
Geopedija: povezava


362 – Dolenje Pri Jelšanah – Grobišče Brajda

Lokacija: Na zaraščenem travniku Brajda pri hiši Dolenje pri Jelšanah 1.
Geopedija: povezava


363 – Dolenje Pri Jelšanah – Grobišče pri hiši številka 1

Lokacija: Na vrtu pri hiši Dolenje pri Jelšanah 1.
Geopedija: povezava


364 – Dolenje Pri Jelšanah – Grobišče pri hiši številka 8

Lokacija: Grob je pod smreko, ob ograji posestva.
Geopedija: povezava


365 – Dolenje Pri Jelšanah – Grobišče Farbečkina

Lokacija: Ob levi strani ceste Dolenje pri Jelšanah – Ilirska Bistrica, na nekdanji njivi, ki je danes travnik v zaraščanju. Bila je last Ivana Čekada iz Dolenj 22.
Geopedija: povezava


366 – Novokračine – Grobišče Kupnica

Lokacija: Južno od naselja v dveh kotanjah, na kraju kjer je bilo mrhovišče.
Geopedija: povezava


367 – Jelšane – Grobišče Branček (prej Šušnjak)

Lokacija: Na desni strani ceste Jelšane – Novokračine, v nekdanji apnenici.
Geopedija: povezava


368 – Ilirska Bistrica – Grobišče pod Stražico

Lokacija: Na kraju imenovanem Črne njive, v kraški vrtači okoli 170 m severno od vrha Stražica (730 m).
Geopedija: povezava


369 – Šembije – Grobišče Vinograd

Lokacija: Desno od ceste Knežak – Ilirska Bistrica. Parcela imenovana Vinograd je bila last Franca Kastelica iz Šembij 39.
Geopedija: povezava


370 – Šembije – Grobišče Golak

Lokacija: V grmovju, ob cesti Knežak – Ilirska Bistrica.
Geopedija: povezava


371 – Dolnji Zemon – Grobišče Hrib

Lokacija: Na delu nekdanjega travnika, sedaj zaraščenega z grmovjem, za domačijo Dolnji Zemon 47.
Geopedija: povezava


372 – Dolnji Zemon – Grobišče Ločica

Lokacija: Okoli 300 m JV od Dolnjega Zemona. Zemljišče je bilo last Jožefa Vičiča, D. Zemon 44 (Seznam, št. 21).
Geopedija: povezava


373 – Dolnji Zemon – Grobišče Zahrib

Lokacija: Na travniku, 300 m južno od Dolnjega Zemona.
Geopedija: povezava


374 – Dolnji Zemon – Grobišče Stajnica

Lokacija: Na travniku, ob gozdnem robu, južno od naselja Dolnji Zemon. Zemljišče je bilo last Mihaele Vrh vulgo Čušni iz D. Zemona.
Geopedija: povezava


375 – Dolnji Zemon – Grobišče pri osnovni šoli

Lokacija: Na vrtu nekdanje osnovne šole.
Geopedija: povezava


376 – Dolnji Zemon – Grobišče Podnjive

Lokacija: Na travniku, severno od Dolnjega Zemona.
Geopedija: povezava


377 – Gornji Zemon – Grobišče Krnice

Lokacija: Pred grmovjem v kotanji na travniku južno od Gornjega Zemona.
Geopedija: povezava


378 – Dolnji Zemon – Grobišče Mlačca

Lokacija: Na vrtu, na desni strani ceste, ki iz D. Zemona vodi proti G. Zemonu. Zemljišče je bilo last Antona Vrha iz D. Zemona 54.
Geopedija: povezava


379 – Ilirska Bistrica – Grobišče pod pokopališčem

Lokacija: Grobovi leže na nekdanji parceli Franca Širclja iz Ilirske Bistrice, Jurčičeva ulica 31. Ob razširitvi pokopališča so čez grobove uredili asfaltirano cesto in parkirišče.
Geopedija: povezava


380 – Bovec – Grobišče na pokopališču

Lokacija: Ob vhodu v pokopališče, pri cerkvi. Na grob spominja napisna plošča na kamnu v slovenskem in nemškem jeziku.
Geopedija: povezava


381 – Kobarid – Grobišče na pokopališču

Lokacija: Na pokopališču v Kobaridu. Na desni strani od vhoda, med prvo in drugo vrsto grobov.
Geopedija: povezava


382 – Čepovan – Grobišče čepovan

Lokacija: V zasuti vrtači, 130 m južno od hiše Čepovan 143 in 60 m desno od ceste Čepovan – Lokve, izhodišče 20 m pred km oznako 2,5 km.
Geopedija: povezava


383 – Dolnji Zemon – Grobišče Dolenji potok

Lokacija: Na desni strani ceste Ilirska Bistrica – Jelšane, 370 m dalje od mosta ki prečka Dolenji potok.
Geopedija: povezava


384 – Dolnji Zemon – Grobišče Dula

Lokacija: Na travniku ob Dolenjem potoku, 4 km južno od Ilirske Bistrice.
Geopedija: povezava


385 – Jasen – Grobišče Jasen

Lokacija: 70 m od stanovanjske hiše Jasen 1a.
Geopedija: povezava


386 – Stomaž – Grobišče Stomaž 1

Lokacija: V grmovju grape potoka Vrnivec, okoli 90 m severno nad hišo Stomaž 8.
Geopedija: povezava


387 – Stomaž – Grobišče Stomaž 2

Lokacija: Okoli 100 m severno od hiše Stomaž 8, ob grmičevju pod teraso opuščenega vinograda ali njive, okoli 40 m vzhodneje od grobišča Stomaž 1 in nekaj metrov višje v pobočju.
Geopedija: povezava


388 – Stomaž – Grobišče Stomaž 3

Lokacija: Desno od steze, ki vodi od hiše Stomaž 9 v zgornji del vasi, pod drevesom na gozdnem robu, okoli 90 m severno od hiše Stomaž 9.
Geopedija: povezava


389 – Stomaž – Grobišče Stomaž 4

Lokacija: Na desnem bregu grabna pred gozdno mejo, levo pod stezo ki vodi od Stomaža 9 do zgornjega dela vasi. Grob označuje križ.
Geopedija: povezava


390 – Lokavec – Grobišče Lokavec

Lokacija: Na polju imenovanem Na blatih, 600 m zahodno od naselja Lokavec.
Geopedija: povezava


391 – Bele Vode – Grobišče Bele vode 1

Lokacija: Okoli 380 m SSZ od domačije Kozamurnik, pod cesto, na desni strani travnika (gledano s ceste), v grmovju in globeli ob izviru potoka.
Geopedija: povezava


392 – Bele Vode – Grobišče Bele vode 2

Lokacija: Okoli 270 m SSZ od domačije Kozamurnik, pod cesto, na levi strani travnika (gledano s ceste), v grmovju in globeli.
Geopedija: povezava


393 – Vipava – Grobišče na vojaškem pokopališču

Lokacija: Zahodni rob vojaškega pokopališča iz 1. svetovne vojne.
Geopedija: povezava


394 – Spodnje Blato – Grobišče Stehan 2

Lokacija: Vzhodno od naselja Spodnje Blato in okoli 300 m južno od opuščenega komunalnega odlagališča.
Geopedija: povezava


395 – Vešter – Grobišče Lovrčeva hiša

Lokacija: Pod vznožjem Cavrna, okoli 600 m SZ od vasi Trnje ob pešpoti na Cavrn. Leta 1945 je tu stala zapuščena in propadajoča Lovrčeva hiša.
Geopedija: povezava


396 – Lehen Na Pohorju – Grobišče Lehen

Lokacija: Nad domačijo Urbanc, Lehen na Pohorju 17
Geopedija: povezava


397 – Trbovlje – Grobišče na opuščenem pokopališču

Lokacija: Na območju opuščenega pokopališča, med ograjo in potokom. Natančnejša lokacija ni znana.
Geopedija: povezava


398 – Stari Grad – Grobišče Stari Grad

Lokacija: V naselju Stari Grad, ob levi strani ceste Krško – Brežice.
Geopedija: povezava


399 – Stranje – Grobišče Stranje

Lokacija: V kotanji v gozdu nad hišo Stranje 17 sta dva grobova označena s križem, ki sta obiskovana.V juliju 2010 je bilo opravljeno sondiranje. Izvajalec: PS Raj, vodstvo: Marko Štrovs, vodja Službe za vojna grobišča. Najdena sta bila dva grobova s p
Geopedija: povezava


400 – Glažuta – Grobišče Brezno pri Konfinu 2

Lokacija: Brezno leži ob severnem robu večje vrtače, okoli 150 m oddaljeno od Konfina.
Geopedija: povezava


401 – Prelože Pri Lokvi – Grobišče Jama Golobivnica

Lokacija: Okoli 1 km vzhodno od Lokev.
Geopedija: povezava


402 – Bogojina – Grobišče na pokopališču

Lokacija: Na delu pokopališča, nasproti vhoda.
Geopedija: povezava


403 – Črnotiče – Grobišče Jama č12

Lokacija: Vrtačast svet Gruclja pri Gradisovem kamnolomu pri Črnotičah.
Geopedija: povezava


404 – Socerb – Grobišče Jama 2 nad socerbskim klancem

Lokacija: Na položni gmajni z ledinskim imenom Cesarjevič, vzhodno od Socerba, Na ombočju redko poraščenem z borovci je ograjen vhod v brezno.
Geopedija: povezava


405 – Petrinje – Grobišče Osje brezno

Lokacija: Terasasto območje zahodno od vzpetine Brgodec pri Petrinjah.
Geopedija: povezava


406 – Podgorje – Grobišče Jama Pd6

Lokacija: V strmem pobočju dola na območju imenovanem Jančarija v pobočju Slavnika.
Geopedija: povezava


407 – Breznica Pod Lubnikom – Grobišče Breznica

Lokacija: V strmem pobočju 10 m pod cesto Breznica – Lubnik na pol poti med južnim in severnim delom vasi Breznica.
Geopedija: povezava


408 – Križna Gora – Grobišče Vrh Soteske

Lokacija: V gozdu, okoli 500 m od cerkve sv. Križa.
Geopedija: povezava


409 – Križna Gora – Grobišče Križna Gora

Lokacija: V strmem pobočju, zahodno od hiše Križna gora 22.
Geopedija: povezava


410 – Vešter – Grobišče Cavrn

Lokacija: Na pobočju Cavrna.
Geopedija: povezava


411 – Smrje – Grobišče Rob

Lokacija: 1 km JV od vasi Smrje, na robu travnika ob drevesni meji.
Geopedija: povezava


412 – Smrje – Grobišče Ločice 1

Lokacija: Okoli 750 m J od vasi Smrje, sredi močvirja oziroma travnika.
Geopedija: povezava


413 – Smrje – Grobišče Ločica 2

Lokacija: Okoli 750 m J od vasi Smrje, na robu travnika in sadovnjaka.
Geopedija: povezava


414 – Smrje – Grobišče Breg

Lokacija: Okoli 250 m SZ od cerkve v Smrjah, na robu travnika in grmičevja, okoli 200 m severno od hiše Smrje 5, nad cesto, ki pelje v Smrje.
Geopedija: povezava


415 – Smrje – Grobišče Ravence

Lokacija: 1100 m južno od naselja Smrje, ob makadamski cesti Smrje – Brce.
Geopedija: povezava


416 – Podbeže – Grobišče Zavrh

Lokacija: V gozdu, okoli 1300 m SV iz vasi Podbeže.
Geopedija: povezava


417 – Sabonje – Grobišče Podbeže 40

Lokacija: Na levi strani ceste Ilirska Bistrica – Podbeže, nasproti hiše Podbeže 40, pod orehom.
Geopedija: povezava


418 – Podbeže – Grob čelo

Lokacija: V gozdu, okoli 1,5 km JV od cerkve sv. Marije v Podbežah.
Geopedija: povezava


419 – Račice – Grob Gradac

Lokacija: null
Geopedija: povezava


420 – Podgrad – Grobišče na pokopališču

Lokacija: Na pokopališču v Podgradu ob križišču cest Ilirska Bistrica – Podgrad – mejni prehod. Natančna lokacija ni znana.
Geopedija: povezava


421 – Prem – Grobišče Nogradec 1

Lokacija: Na parceli Nogradec nad cesto ki vodi mimo pokopališča ob cerkvi na Premu. Vojaki, živali in oprema leže v podolgovatem jarku vzdolž ceste. (I.P.)
Geopedija: povezava


422 – Prem – Grob Nogradec 2

Lokacija: Na parceli Nogradec nad cesto ki vodi mimo pokopališča ob cerkvi na Premu.
Geopedija: povezava


423 – Brce – Grobišče ob cerkvi

Lokacija: Ob severni strani cerkve, pri obzidju, kjer sta v dveh kupih kamenje in opeka.
Geopedija: povezava


424 – Brce – Grobišče Praput

Lokacija: Okoli 400 m SZ od cerkve v Brcah. Grob leži med trepletliko in hruško na robu sadovnjaka ob živi meji (grmičevju).
Geopedija: povezava


425 – Brce – Grobišče Ograda v dolini

Lokacija: Okoli 850 m SV od vasi Brce, na dnu kotanje, okoli 50 m desno od ceste Zarečje – Smrje.
Geopedija: povezava


426 – Brce – Grob Ograda

Lokacija: Okoli 650 m SV od vasi Brce, v grmičevju ob desni strani ceste Zarečje – Smrje.
Geopedija: povezava


427 – Zarečje – Grobišče Vrček

Lokacija: Okoli 320 m Z od središča vasi Zarečje, na zaraščeni meja na robu travnika, nekoč sadovnjaka.
Geopedija: povezava


428 – Dobro Polje – Grobišče ob cerkvi

Lokacija: Na severni strani cerkve sv. Florijana v vasi.
Geopedija: povezava


429 – Harije – Grobišče ob pokopališču

Lokacija: Na severni strani, zunaj pokopališkega zidu, danes na prelomnici mes starim in novim delom pokopališča.
Geopedija: povezava


430 – Harije – Grobišče Laze

Lokacija: Na levi strani ceste Harije – Ilirska Bistrica, 700 m severovzhodno od naselja Harije. Nasproti kolovozne poti v Trni potok, med sadovnjakom in cesto.
Geopedija: povezava


431 – Harije – Grobišče Vidosovi ceri

Lokacija: Na robu gozda, okoli 650 m J iz središča vasi Harije, in okoli 40 m od ceste Ilirska Bistrica – Podgrad.
Geopedija: povezava


432 – Harije – Grobišče Studenčin potok

Lokacija: Okoli 550 m JZ od razcepa poti Harije – Tominje – Podgrad.
Geopedija: povezava


433 – Zarečje – Grob Gmajna

Lokacija: V gozdu, ob kolovozni poti za Harije, okoli 900 m J od cerkve sv. Sebastijana v Zarečjah.
Geopedija: povezava


434 – Zarečje – Grobišče Klečet

Lokacija: Na travniku Klečet, okoli 250 m V od hiše Zarečje 5a.
Geopedija: povezava


435 – Studena Gora – Grob Parti

Lokacija: V gozdu, okoli 1100 m V od naselja Studena Gora, severno nad cesto Studena Gora – Mala Bukovica.
Geopedija: povezava


436 – Mala Bukovica – Grob Zparte

Lokacija: Na travniku oziroma sadovnjaku, okoli 500 m JZ od Male Bukovice.
Geopedija: povezava


437 – Jablanica – Grobišče Solne

Lokacija: Na travniku, okoli 150 m S od kapelice pri hiši Jablanica 13.
Geopedija: povezava


438 – Jablanica – Grob Vrt

Lokacija: Na vrtu Franca Hrvatina, Jablanica 26 je na travniku v bližini dveh smrek nekaj metrov od kamnite ograde zaraščen grob.
Geopedija: povezava


439 – Jablanica – Grobišče Njivce v gorah

Lokacija: Na travniku, okoli 1,6 km SV nad Jablanico.
Geopedija: povezava


440 – Zabiče – Grob na vrtu

Lokacija: Na vrtu v bližini hiše Zabiče 15.
Geopedija: povezava


441 – Zabiče – Grobišče Mlaka pri Jernakovih

Lokacija: Na desni strani ceste Zabiče – Ilirska Bistrica, okoli 450 m od mostu čez reko Reko v vasi Zabiče. Grobišče je nasproti odcepa poljske poti za Breg.
Geopedija: povezava


442 – Zabiče – Grobišče Rebrice

Lokacija: Okoli 320 m JZ od mostu čez reko Reko v Zabičah.
Geopedija: povezava


443 – Jelšane – Grob Božična vala

Lokacija: V gozdu Božična vala, okoli 750 m V od pokopališča v Jelšanah.
Geopedija: povezava


444 – Jelšane – Grobišče Brežine

Lokacija: null
Geopedija: povezava


445 – Jelšane – Grobišče Kršnjak

Lokacija: Ob cesti, okoli 120 m V od pokopališča v Jelšanah.
Geopedija: povezava


446 – Jelšane – Grobišče za pokopališkim zidom

Lokacija: Ob Z strani pokopališkega zidu.
Geopedija: povezava


447 – Jelšane – Grob pri mostiču

Lokacija: Na križišču cest Ilirska Bistrica – Mejni prehod Jelšane – Novokračine, v bližini pokopališča v Jelšanah.
Geopedija: povezava


448 – Novokračine – Grobišče Šušnjak

Lokacija: V gozdu, ob poti na Sv. Katarino.
Geopedija: povezava


449 – Novokračine – Grob pri desetem križu

Lokacija: V zarasli kotanji ob poti na sv. Katarino.
Geopedija: povezava


450 – Novokračine – Grobišče Sv. Katarina

Lokacija: Nekaj deset metrov, pod vrhom sv. Katarine.
Geopedija: povezava


451 – Jasen – Grobišče pri hiši Jasen 11

Lokacija: Na vrtu hiše Jasen 11a, med dovozno potjo za hišo in cestama.
Geopedija: povezava


452 – Jasen – Grob pri hiši Jasen 4

Lokacija: Na vrtu hiše Jasen 4.
Geopedija: povezava


453 – Jasen – Grob pri cerkvi

Lokacija: Ob cesti, pri električnem drogu, med hišo Jasen 16a in cerkvijo.
Geopedija: povezava


454 – Jasen – Grobišče Pod babo

Lokacija: V grmovju ob ograjenem pašniku in travniku območja Pod klancem, okoli 300 m SV od hiše Jasen 48.
Geopedija: povezava


455 – Trpčane – Grob pri lipi

Lokacija: Grobišče se nahaja 20m od hiše Trpčane 22.
Geopedija: povezava


456 – Trpčane – Grobišče Breg

Lokacija: Ob reki, na travniku, okoli 300 m S od mostu čez reko Reko, okoli 10 m od obrežja.
Geopedija: povezava


457 – Kuteževo – Grobišče Poliščice

Lokacija: Okoli 100 m S od hiše Kuteževo 1E.
Geopedija: povezava


458 – Fabci – Grob pri cerkvi

Lokacija: Za cerkvijo v Fabcih.
Geopedija: povezava


459 – Fabci – Grob Hbt

Lokacija: Okoli 300 m JV od cerkve v Fabcih.
Geopedija: povezava


460 – Sušak – Grobišče pri lovskem domu

Lokacija: Okoli 600 m V od središča Sušaka in okoli 30 m od lovske hiše, ob cesti Zabiče – Sušak
Geopedija: povezava


461 – Kuteževo – Grobišče Hadrovec

Lokacija: Okoli 400 m SV iz naselja Kuteževo.
Geopedija: povezava


462 – Topolc – Grobišče pri topolškem mlinu

Lokacija: Ob reki Reki, okoli 200 m Z od ceste Ilirska Bistrica – Postojna pri naselju Topolc.
Geopedija: povezava


463 – Mereče – Grob pri železniškem mostu

Lokacija: Na V strani železniškega podvoza v Marečah, pri avtobusnem obračališču.
Geopedija: povezava


464 – Slivniško Pohorje – Raščenkova bukva

Lokacija: null
Geopedija: povezava


465 – Slivniško Pohorje – Lebejeva frata 1

Lokacija: V strmem pobočju je grobišče, ki ga označuje manjša izravnava velikosti 5 x 2 m. Domačini so kraj označili z dvema debloma v obliki križa.
Geopedija: povezava


466 – Slivniško Pohorje- Lebejeva Frata 2 – null

Lokacija: V strmem pobočju je grobišče, ki ga označuje manjša izravnava velikosti 4 x 2 m. Domačini so kraj označili z dvema debloma v obliki križa.
Geopedija: povezava


467 – Slivniško Pohorje- Lebejeva Frata 3 – null

Lokacija: V strmem pobočju je grobišče, ki ga označuje manjšai ugrez velikosti 4 x 2 m. Domačini so kraj označili z dvema debloma v obliki križa.
Geopedija: povezava


468 – Frajhajm – Jurjevo sedlo 1

Lokacija: V pobočju pod hotelom Zarja je grobišče, ki ga označuje manjši ugrez velikosti 12 x 2 m. Domačini so kraj označili z dvema debloma v obliki križa.
Geopedija: povezava


469 – Frajhajm – Jurjevo sedlo 2

Lokacija: V pobočju pod hotelom Zarja je grobišče, ki ga označuje manjši ugrez velikosti 8 x 1,5 m. Domačini so kraj označili z dvema debloma v obliki križa.
Geopedija: povezava


470 – Frajhajm- Jurjevo Sedlo 3 – null

Lokacija: V pobočju pod hotelom Zarja je grobišče, ki ga označuje manjši ugrez velikosti 20 x 1 m. Domačini so kraj označili z dvema debloma v obliki križa.
Geopedija: povezava


471 – Frajhajm – Pod Zarjo 1

Lokacija: V pobočju, na večji uravnavi med cesto in hotelom Zarjo. Domačini so kraj označili z dvema debloma v obliki križa.
Geopedija: povezava


472 – Frajhajm – Pod Zarjo 2

Lokacija: Na levi strani, pod cesto Hočko Pohorje – Ruška koča na Arehu.
Geopedija: povezava


473 – Frajhajm – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 1

Lokacija: null
Geopedija: povezava


474 – Lobnica – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 2

Lokacija: null
Geopedija: povezava


475 – Lobnica – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 3

Lokacija: Pogrebno podjetje Maribor d.d. je po naročilu MDDSZ v obdobju od 5.11. do 9.11. izvedlo izkop posmrtnih ostankov iz Grobišča pri Ruški koči na Arehu 3. Iz navedenega grobišča je bilo izkopanih 190 okostij, ki so bila sortirana po vzorcu sortiranj okos
Geopedija: povezava


476 – Lobnica – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 4

Lokacija: null
Geopedija: povezava


477 – Lobnica – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 5

Lokacija: null
Geopedija: povezava


478 – Lobnica – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 7

Lokacija: null
Geopedija: povezava


479 – Lobnica – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 8

Lokacija: null
Geopedija: povezava


480 – Lobnica – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 9

Lokacija: null
Geopedija: povezava


481 – Lobnica – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 10

Lokacija: null
Geopedija: povezava


482 – Lobnica – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 11

Lokacija: null
Geopedija: povezava


483 – Frajhajm – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 12

Lokacija: null
Geopedija: povezava


484 – Lobnica – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 13

Lokacija: null
Geopedija: povezava


485 – Velenje – Grobišče Koželj

Lokacija: Okoli 1 km iz Velenja proti Celju. V Gollovi hosti pod Kožljem, ob potočku, ki se zliva v Trebušnico.
Geopedija: povezava


486 – Pokoše – Grobišče Velenik

Lokacija: Okoli 600 m V od izvoza Slovenska Bistrica – sever.
Geopedija: povezava


487 – Zgornja Kapla – Grobišče četrtnikov križ

Lokacija: null
Geopedija: povezava


488 – Spodnja Kapla – Grobišče pri Breznikovi kapeli

Lokacija: Za kapelico, okoli 250 m Z od domačije Breznik (Spodnja Kapla 43).
Geopedija: povezava


489 – Spodnja Kapla – Grobišče Sršenovo

Lokacija: Okoli 150 m JZ od hiše Spodnja Kapla 19 (Sp. Krampf).
Geopedija: povezava


490 – Zgornja Kapla – Grobišče pri Pušnikovi kapeli

Lokacija: Okoli 150 m SV od domačije Kure (Zgornja Kapla 65).
Geopedija: povezava


491 – Zgornja Kapla – Grobišče Zgornji Pavlič

Lokacija: V gozdu, okoli 100 m J od domačije Zgornji Pavlič (Zgornja Kapla 16).
Geopedija: povezava


492 – Zgornja Kapla – Grobišče Sršenovo 3

Lokacija: Na robu gozda, okoli 130 m pod opuščeno domačiji Zgornji Pušnik (Zgornja Kapla 57) in 200 m V od domačije Stojan.
Geopedija: povezava


493 – Dobrovnik – Grob pri Štihthaberjevih

Lokacija: V gozdu 1,8 km SV od cerkve sv. Jakoba v Dobrovniku.
Geopedija: povezava


494 – Dobrovnik – Grob pri križišču za Pap-hegy

Lokacija: V opuščeni gramoznici, okoli 750 m S od cerkve sv. Jakoba v Dobrovniku.
Geopedija: povezava


495 – Dobrovnik – Grob pri Gčnterjevi kleti Pap-hegy

Lokacija: Na robu vinograda, okoli 1,1 km S od cerkve sv. Jakoba v Dobrovniku.
Geopedija: povezava


496 – Dobrovnik – Grob Szent Janos

Lokacija: Okoli 1000 m severno od župnijske cerkve sv. Jakoba v Dobrovniku. Grob leži nad potokom Bukovnica, v bližini njive, pod večjim hrastom.
Geopedija: povezava


497 – Dobrovnik – Grob pri banki

Lokacija: V središču Dobrovnika, pri nekdanji tehtnici, sedaj pod asfaltom med travnikom in nekdanjo banko (št. 298), nekdaj sedežem krajevnega urada.
Geopedija: povezava


498 – Kočna – Grobišče v peskokopu

Lokacija: V opuščenem peskokopu.
Geopedija: povezava


499 – Vrba – Grobišče Belejeva lipa

Lokacija: Na travniku južno od Vrbe, južno od avtoceste Jesenice – Ljubljana, ob poljski poti Vrba – Breg, na parceli Belejeva lipa, južno od kozolca.
Geopedija: povezava


500 – Lesce – Grobišče Lesce 1

Lokacija: Na površini 6 x 2,7 m so bila med 20. 11. 2006 in 1. 12. 2006 izkopana okostja najmanj 31 oseb in nekoliko vstran še dve okostji.
Geopedija: povezava


501 – Hrušica – Grobišče za hišo Hrušica 56

Lokacija: Grobišče se nahaja za družinsko hišo Hrušica 56.
Geopedija: povezava


502 – Hrušica – Grobišče Hrušica 1

Lokacija: Grobišče se nahaja 40m vzhodno od hiše Hrušica 83.
Geopedija: povezava


503 – Hrušica – Grobišče Hrušica 2

Lokacija: null
Geopedija: povezava


504 – Britof – Grobišče Britof

Lokacija: Grobišče se nahaja na travniku ob robu gozda, ki zarašča strugo reke Kokre.
Geopedija: povezava


505 – Preddvor – Grobišče pri vili Danica

Lokacija: Grobišče se nahaja na manjši ravnini med jezerom Črnava in vilo Danica, v bližini tretjega stebra razsvetljave, gledano od jezera proti vili Danica.
Geopedija: povezava


506 – Kranj – Grobišče Planina

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdičku na polju v bližini kranjskega pokopališča.
Geopedija: povezava


507 – Žažar – Grobišče v Rupah

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu na pobočju Križmanovega vrha v bližini Kajndola pri Podlipi.
Geopedija: povezava


508 – Žažar – Grobišče Koprivnik

Lokacija: null
Geopedija: povezava


509 – Vrhnika – Grobišče pri Pikčevi dolini

Lokacija: Grobišče leži na dnu vrtače nad Šklepcem, pri Pikčevi dolini, pri Vojčevi hiši.
Geopedija: povezava


510 – Kidričevo – Grobišče Sterntal 1

Lokacija: Na travniku za tovarniško halo Talum.
Geopedija: povezava


511 – Kidričevo – Grobišče Sterntal 2

Lokacija: V borovem gozdičku, nasproti nekdanjega vhoda v taborišče Sterntal, okoli 50 m od ceste.
Geopedija: povezava


512 – Lesce – Grobišče Lesce 2

Lokacija: Na površini 2×1,5 m in okoli 14 m od prvega grobišča so bila med 1. in 5. decembrom 2006 izkopana tri okostja.
Geopedija: povezava


513 – Pečje – Grobišče Lončarjev dol 2

Lokacija: Grobišče se nahaja na robu gozdička na desni strani ceste.
Geopedija: povezava


514 – Sevnica – Grobišče Vrtača

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu 50m Z od Vrtače.
Geopedija: povezava


515 – Sevnica – Grobišče ob Florjanski cesti

Lokacija: Grobišče se nahajana S robu večje njive ob gozdičku.
Geopedija: povezava


516 – Sevnica – Grobišče pod Dobravo

Lokacija: Grobišče se nahaja v goščavi 15m S od hiše Trubarjeva ulica 7.
Geopedija: povezava


517 – Sevnica – Grobišče na Hrastah

Lokacija: Grobišče je med vinogradi na hribu nad hišami Trubarjeve ulice.
Geopedija: povezava


518 – Kal – Grobišče Rajska dolina

Lokacija: Na dnu dolinice naj bi umorili in zakopali 40 slovenskih družin pripeljanih iz Dolenjske. Grobišče se nahaja na začetku smučarske žičnice Rajska dolina. Na grobišču naj v pred leti postavili brunarico.
Geopedija: povezava


519 – Hrastnik – Grobišče Senicatov graben

Lokacija: Senicatov graben naj v tistem času ne bi bil poseljen, sedaj so tam hiše Pot na Kal. Grobišče naj bi bilo pod sadovnjakom pri hiši Pot na Kal 2.
Geopedija: povezava


520 – Marno – Grobišče Krištandol

Lokacija: Na travnatem pobočju pod hišo Krištandol 15. Od markantnega drevesa 9 metrov in od gozdne meje 32 metrov.
Geopedija: povezava


521 – Dol Pri Hrastniku – Grobišče na pokopališču

Lokacija: Grobišče se nahaja na zgornjem delu pokopališča v Dolu pri Hrastniku, približno 50 m od obzidja na severu pri cesti in 50 m od obzidja na vzhodu. čez grobišče poteka povezovalna pot po pokopališču.
Geopedija: povezava


522 – Obrežje – Grobišče Bunker

Lokacija: Grobišče se nahaja v zabetoniranem zaklonišču v pobočju nad hišo Obrežje 60. Zaklonišče naj bi bilo dolgo 8 do 10 metrov. Vhod je pod zemeljsko plastjo in ni viden.
Geopedija: povezava


523 – Vrh Pri Boštanju – Grobišče ob Grahovici

Lokacija: Grobišče se nahaja na pobočju desno od domačije Medved pod potjo, ki vodi v gozd pribižno 50 metrov od hiše in 50 metrov od ceste.
Geopedija: povezava


524 – Rogatec – Grobišče Kutnerjev greben

Lokacija: Grobišče se nahaja med grabnom in cesto, ki vodi proti Videkom, približno 250 m od hiše Franca Križana v Cestah. Grobišče leži na mali polici, dvignjeni iz grabna približno 5m.
Geopedija: povezava


525 – Rogatec – Grobišče Reharjev kot

Lokacija: Na koncu Poti Celjskih grofov na travniku v lasti Frančiške Žnidarec (Reharjeve) se nahaja grob štirih fantov. Grob leži v bregu 4m pod visokim orehom.
Geopedija: povezava


526 – Rogatec – Grobišče na parkirišču

Lokacija: Grobišče naj bi ležalo na parkirišču nasproti bencinske črpalke v Rogatcu na drugi strani železniške proge.
Geopedija: povezava


527 – Rogatec – Grobišče v parku Strmol 1

Lokacija: Grob se nahaja v parku pod gradom Strmol v Rogatcu. na levi strani je stal velik kostanj (stoji še danes), približno 8m stran sta bila ustreljena in pokopana.
Geopedija: povezava


528 – Rogatec – Grobišče za Strmolom

Lokacija: Grobišče se nahaja v grabnu proti Šolmanu približno 100-120 metrov nad gradom Strmol.
Geopedija: povezava


529 – Rogatec – Grobišče pri sv. Jerneju

Lokacija: Grob se nahaja znotraj obzidja cerkve sv. Jerneja, na SZ strani obzidja.
Geopedija: povezava


530 – Rogatec – Grobišče Špurnova kapela

Lokacija: Grobišče se nahaja za hribom nad rogaškim pokopališčem v bližini Špurnove kapele: leži 2m od roba poti, ki vodi h kapeli in 1m od asfaltirane ceste, ki pelje na Bukovje.Grobišče je bilo potrjeno s sondiranjem v juliju 2010. izvajalec: PS Raj,
Geopedija: povezava


531 – Rogatec – Grobišče pri sv. Hiacinti

Lokacija: V grabnu za cerkvijo sv. Hiacinte v smeri proti Tepešu je grobišče. Od cerkve sv. Hiacinte je v graben narejena nova cesta, 5m v smeri proti Špornovi kapeli na mali ravnici leži grobišče.
Geopedija: povezava


532 – Zgornja Kostrivnica – Grobišče na pokopališču

Lokacija: Ob JZ delu pokopališkega zidu je opuščen zatravljen del, kjer naj bi bili pokopani neznani ljudje.
Geopedija: povezava


533 – Rogaška Slatina – Sovinčev graben

Lokacija: Nad železniško postajo Rogaška Slatina v grabnu proti gozdu.
Geopedija: povezava


534 – Rogaška Slatina – Grobišče Cvetlični hrib

Lokacija: Grobišče naj bi se nahajalo po celi dolini (grabnu) ob sedanji ulici Cvetlični hrib.
Geopedija: povezava


535 – Trbovlje – Grobišče Retje

Lokacija: Grobišče se nahaja pod steno S od cerkve sv. Križa v Retjah.
Geopedija: povezava


536 – Ravenska Vas – Grobišče Snežet

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu 500m J zračne linije od hiše Ravenska vas 38.
Geopedija: povezava


537 – Dobovec – Grobišče Dobovec

Lokacija: Grobišče se nahaja na brežini med reko Savo in cesto Trbovje – Hrastnik.
Geopedija: povezava


538 – Ravenska Vas – Grobišče Pod brezo

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu 300m V od hiše Ravenska vas 39.
Geopedija: povezava


539 – Dobovec – Grobišče Ustašev graben

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu ob potoku nasproti velikega dimnika ob Savi pri Trbovljah.
Geopedija: povezava


540 – Ravenska Vas – Grobišče Ravenska vas 1

Lokacija: Grobišče se nahaja ob robu gozda na travniku v Ravenski vasi.
Geopedija: povezava


541 – Ravenska Vas – Grobišče Ravenska vas 2

Lokacija: Grobišče se nahaja ob robu gozda na travniku v Ravenski vasi.
Geopedija: povezava


542 – Ravenska Vas – Grobišče Ravenska vas 3

Lokacija: Grobišče se nahaja ob robu gozda na travniku v Ravenski vasi.
Geopedija: povezava


543 – Rogatec – Grobišče v parku Strmol 2

Lokacija: Grob se nahaja v parku pod gradom Strmol v Rogatcu.
Geopedija: povezava


544 – Knežja Lipa – Grobišče nad Vidmom

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu nad crkvijo v Vidmu.
Geopedija: povezava


545 – Kralji – Grobišče pod Vidmom

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu približno 220m J od cerkve v vasi Videm.
Geopedija: povezava


546 – Rožič Vrh – Grobišče Rožič Vrh

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu 2,5km iz vasi Rožič Vrh proti Zagradcu.
Geopedija: povezava


547 – Gornja Lokvica – Grobišče jama Jastrebenca

Lokacija: Grobišče se nahaja v jami Jastrebenca pri vasi Gornja Lokvica.
Geopedija: povezava


548 – Črnomelj – Grobišče v farovški loži

Lokacija: Grobišče se nahaja na robu manjše vrtaše v gozdu nad Črnomljem.
Geopedija: povezava


549 – Bukovec – Grobišče Romov

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu v bližini s križem označenega groba Janeza Klančarja.
Geopedija: povezava


550 – Selo Pri Robu – grob Janeza Klančarja

Lokacija: Grob se nahaja v gozdu, označen je s križem.
Geopedija: povezava


551 – Bukovec – Grobišče italijanskih vojakov

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu pod severnim pobočjem hriba Mačkovec.
Geopedija: povezava


552 – Logarji – Grobišče Jama Oplotje

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu ob gozdni cesti.
Geopedija: povezava


553 – Velike Lašče – Grobišče Jamnikov gozd

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu V od železniške postaje v Velikih Laščah.
Geopedija: povezava


554 – Velike Lašče – Grobišče nad postajo

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu SV od Velikih Lašč.
Geopedija: povezava


555 – Bohova – Grobišče Bohova

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu Marofskega lesa 150m JV od avtoceste.
Geopedija: povezava


556 – Retje – Grobišče pri Bezlju 1

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu desno od ceste Loški Potok – Sodražica približno 4km od Loškega Potoka.
Geopedija: povezava


557 – Retje – Grobišče pri Bezlju 2

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu desno od ceste Loški Potok – Sodražica približno 4km od Loškega Potoka.
Geopedija: povezava


558 – Kržeti – Grobišče Petrinjska gmajna 1

Lokacija: Grobišče leži na dnu vrtače 1km južno od naselja Petrinci pri Sodražici.
Geopedija: povezava


559 – Kržeti – naselje Petrinjska gmajna 2

Lokacija: Grobišče družine leži ob gozdni meji 1km južno od naselja Petrinci pri Sodražici.
Geopedija: povezava


560 – Kračali – Grobišče Kračali 1

Lokacija: Grobišče se nahaja severno od ceste Kračali – Ravne na Blokah 10km zahodno od Sodražice.
Geopedija: povezava


561 – Kračali – grob Kračali 2

Lokacija: Grobišče se nahaja severno od ceste Kračali – Ravne na Blokah 10km zahodno od Sodražice.
Geopedija: povezava


562 – Betonovo – grob Betonovo

Lokacija: Grobišče se nahaja južno od ceste Kračali – Ravne na Blokah 10km zahodno od Sodražice.
Geopedija: povezava


563 – Velike Lipljene – Grobišče Velike Lipljene

Lokacija: Grobišče se nahaja na pobočju hriba Medvejca zahodno od naselja Velike Lipljene.
Geopedija: povezava


564 – Lobnica – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 14

Lokacija: Grobišče se nahaja pod makadamsko cesto, ki vodi od Ruške koče pri Arehu proti Sedovcu.
Geopedija: povezava


565 – Lobnica – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 15

Lokacija: null
Geopedija: povezava


566 – Lobnica – Grobišče pri Ruški koči na Arehu 16

Lokacija: null
Geopedija: povezava


567 – Dogoše – Grobišče Tezenski gozd 2

Lokacija: null
Geopedija: povezava


568 – Dogoše – Grobišče Tezenski gozd 3

Lokacija: null
Geopedija: povezava


569 – Dogoše – Grobišče Tezenski gozd 4

Lokacija: null
Geopedija: povezava


570 – Dogoše – Grobišče Tezenski gozd 5

Lokacija: null
Geopedija: povezava


571 – Dogoše – Grobišče Tezenski gozd 6

Lokacija: null
Geopedija: povezava


572 – Selovec – Grobišče Jeglijenkov travnik

Lokacija: “Grobišče se nahaja 50 m JV nad hišo (Selovec, št. 16 ) na travniku. V lepo vidni gomili – grobu, naj bi bila pokopani dve osebi; Kozak in Hrvat. Opis dostopa:”
Geopedija: povezava


573 – Šentjanž Pri Dravogradu – Grobišče Škitek 2

Lokacija: Grobišče se nahaja v Šentjanžu, 250 m zahodno od cerkve, v grmovju na travniku ob potoku Na tem mestu naj bi bilo pokopanih vsaj 62 vojakov hrvaške narodnosti.
Geopedija: povezava


574 – Šentjanž Pri Dravogradu – Grobišče Škitek 1

Lokacija: Grobišče se nahaja na travniku v Šentjanžu, 300 m zahodno od cerkve. Na koncu polja, pod brezo naj bi bilo pokopano neznano število vojakov hrvaške narodnosti.
Geopedija: povezava


575 – Selovec – Grobišče Zdihov gozd

Lokacija: Grobišče se nahaja v »Zdihovem« gozdu, 300 m zahodno od grobišča Jeglijenkov travnik (572) in 400 m JZ od hiše (Selovec 15). Tu je pokopana ena oseba hrvaške narodnosti.
Geopedija: povezava


576 – Gmajna – Grobišče Svetečev gozd

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu, 250 m južno od hiše (Bukovska vas 18). Pri bezgu naj bi bilo grobišče ene osebe hrvaške narodnosti.
Geopedija: povezava


577 – Pameče – Grobišče Fuks 1

Lokacija: Grobišče se nahaja ob domačiji Hribernik, 5 m zahodno od hiše (Pameče 183), po domače Fuks. Število umorjenih, katerih največ je bilo Hrvatov, je neznano. Govori se o nekaj osebah.
Geopedija: povezava


578 – Pameče – Grobišče Fuks 2

Lokacija: Grobišče se nahaja ob domačiji Hribernik, 20 m južno od hiše na vrtu (Pameče 183). Število umorjenih, katerih največ je bilo Hrvatov, je neznano. Govori se o nekaj osebah.
Geopedija: povezava


579 – Selovec – Grobišče Bricl

Lokacija: Grobišče Hrvatom (tam naj bi jih bilo pokopanih od 5- 12) leži na travniku 50 m zahodno od domačije Bricelj (Selovec 13).
Geopedija: povezava


580 – Otiški Vrh – Grobišče Pod Bauhom

Lokacija: Grobišče se nahaja na obronku gozda, pri kontejnerju ob cesti, kjer raste velik markanten borovec, v Otiškem vrhu, 300m SZ od ceste Slovenj Gradec – Dravograd.
Geopedija: povezava


581 – Srednji Dolič – Grobišče Kot

Lokacija: Grobišče se nahaja na obronku gozda, 200 zahodno od domačije Jeseničnik. Hiša se nahaja 500 m SZ od ceste Srednji Dolič – Vitanje. Tam naj bi bili pokopani vojaki NDH.
Geopedija: povezava


 

592 – Mostec – Mostec II – grobišče ob Savi

Lokacija: null
Geopedija: povezava1594 – Muta – Grobišče Hrvatov

Lokacija: null
Geopedija: povezava


1598 – Novo Tepanje – Mirnikov gozd 2

Lokacija: S stare ceste Slovenske Konjice -Maribor se nasproti avtocestne baze Tepanje na levo odcepi cesta za Oplotnico. Na začetku gozdička greste levo po robu njive do gozda in nato še 30 metrov do suhega hrasta z oluščeno skorjo.
Geopedija: povezava


1599 – Bohinja – Pri Ukancu

Lokacija: null
Geopedija: povezava