Matica mrtvih

M

Uvod

Slovenski politični emigranti so že zgodaj začeli zbirati podatke o žrtvah komunistične revolucije. Vrh njihovih prizadevanj je t.i. Matica mrtvih, Bela knjiga slovenskega protikomunističnega upora 1941–1945, ki sta jo po dolgoletnem trudu in v več izdajah pripravila Zdravko Novak in Pavle Borštnik. Hvaležni smo Borštnikovi vdovi gospe Miri Adamič, da je po posredovanju Iva Jevnikarja zaupala Novi Slovenski zavezi objavo tega obsežnega seznama na naših spletnih straneh.

V Sloveniji so po osamosvojitvi nastali seznami, ki imajo podrobnejše in bolj preverjene podatke. Matica mrtvih pa obsega večje število imen pokojnih in lahko vzpodbudi nove raziskave. Četudi bi se zaradi objave tega seznama uveljavilo le eno samo novo ime zamolčane žrtve, bi bila objava dragocena. Vsekakor pa je objava pomembna že kot pričevanje o tem, kar so daleč od domovine in v težavnih razmerah naredili naši predhodniki.

Matica mrtvih je dokument pietete in kulture spominjanja, ki so ju preživeli demokrati v emigraciji gojili do pokojnih žrtev. Zato Matica mrtvih pove o odnosu naših političnih emigrantov do pokojnih več kot mnogo besed.

Iskrena hvala njenim avtorjem in sodelavcem!

Nova Slovenska zaveza, 20. 12. 2021

MATICA
MRTVIH

Poimenski seznam Slovencev, žrtev komunističnega nasilja v letih 1941–1945

Kirtland, Ohio, 2013

Velja kot rokopis – vse pravice pridržane

Pojasnilo

Pričujoči seznam žrtev komunistične revolucije v Sloveniji je bil sestavljen na osnovi sledečih virov:

Bela Knjiga slovenskega protikomunističnega upora, Cleveland, Ohio, 1975.

Bela Knjiga slovenskega protikomunističnega upora, II. Cleveland, Ohio, 1985.

Zasebni zapiski imen in podatkov, objavljenih v različnih slovenskih publikacijah.

Vse žrtve v letu 1941 in dve tretjini žrtev iz leta 1942, so padle PRED začetkom protikomunističnega upora v Sloveniji.

1941

25.marca leta 1941 je takratna jugoslovanska vlada sprejela zahtevo Nemčije in pristopila k »Trojnemu paktu« Rim-Berlin-Tokio. Dva dni kasneje so po vsej državi izbruhnile demonstracije, v Beogradu samem pa je skupina višjih častnikov jugoslovanske vojske izvedla državni udar, odstavila vlado Dragiše Cvetkoviča, proglasila nedoletnega kralja Petra II za polnoletnega in prevzela v njegovem imenu oblast v državi.

Kljub temu je vlada objavila, da bo spoštovala pakt z Nemčijo, ker naj bi bil glavni namen »upornikov« v resnici preklicati avtonomijo, ki jo je pol leta predtem dosegla Hrvaška z ustanovitvijo Banovine Hrvaške.

Toda Hitler, nemški Kancler, te razlage ni sprejel in 6. aprila 1941 je nemška vojska z vso silo napadla Jugoslavijo. Beograd je bil domala porušen, Hrvaška je oklicala neodvisnost in 17. aprila 1941 je jugoslovanska vojska kapitulirala. Jugoslavija je bila uničena, razdeljena med napadalce in nemočna doživela začetek najtežjega obdobja zgodovine svojih narodov, ki se je sprevrglo v – komunistično revolucijo.

Slovenija je bila razdeljena med tri države, Komunistična partija pa je novo nastali položaj izrabila za izvedbo svoje revolucije. Že po nekaj tednih so padle prve žrtve komunističnega terorja.

ANDERLE, Anton Breznica
BAFL, -.- Sv.Ožbolt
BASTARDI, Pavel Hrastnik
BENEDIČIČ, Silvo Besnica
BENEDIK, Ivana Selca
Jože Dolenja vas
Jože ml. Dolenja vas
BERTONCELJ, Franc Ovsiče
-.- Zg.Dobrava
BIRSA Kristjan Dravlje
BOBEK, Ivan Stržnik
BOJANC, Jožefa Šmarjeta
BROLIH, Jože Ježica
BUH, Jurij Črni vrh
CHIODI, Jernej Vevče
CHORITZKY, -.- Železniki
CMAK, Ivan Gomilsko
Štefanija Gomilsko
DEBELJAK, Valentin Lipnica
DERGANC, Alojz Ljubljana
DEŽMAN, cestar Gorenjska
DEŽNIKAR, Alojz Dobrovlje
DOLINAR, Tomaž Bukov vrh
EMMER, Fanouš Kranj
ERZAR, Franc Vopovlje
FABJAN, Jožefa Malo Lipje
GALE, Ivan Javor
HALUŽAN, Mladen Jarše
HECKER, -.- Storžic
HOČEVAR, Valentin Kranj
HORVAT, Ivan Lesce
HRIBAR, Pavel Palovče
HROVAT, -.- Koroška Bela
HVASTJA, Cvetko Ježica
Ludvik Ježica
JERIČ, Jože Mekinje/Stična
JEŠE, Jakob Zgornja Dobrava
JOŽEF, Alojz Herinja vas
KARL, Jože Ljubljana 39
KARMEL, Matevž Log
KLEMENČIČ, Maks Cikava
KNEZ, Anton Perovo
KOBAL, Leopold Erzelj
KORITNIK, -.- Mežaklja
KOŽELJ, Josip Ljubljana
KRABITZ, Franc Ljubljana
KRMELJ, Matevž Log
LAZZARINI, baron Smlednik
LAZZARINI Gerda Smlednik
LENIČ, Anton Purkače
LIPOVEC, Franc Prihodi
Mati Prihodi
Brat Prihodi
LUZNAR, Selca
MAJHENIČ, Lojze Trzin
MALC, Andrej Unec
MARN, Franc Brezje
MATEVČAK, -.- Žalec
MIHELIČ, Marko Sodevci
MOŠKRIČ, Anica Sostro
NEDIN, Alojz Ljubljana
NOTAR, Alojz Ljubljana
NOVAK, Anton Razori
PERSONDEL, -.- Zgornja Dobrava
PIČMOH, -.- Loke
PORENTA, Osvald Zavoglje
Tone Zavoglje
POZINC, -.- Dobrava
PRAPROTNIK, Ciril Ljubno
Lenart Kropa
PREGELJC, Marjan Begunje
RUPNIK, Marija Lanišče
Roza Lanišče
RUSJAN, Lovrenc Zgornja Javoršica
STARE, Mira Komenda
SUŠA, Alojz Gromlje 37
SUŠNIK, Jože DMPolje
SVETINA, Viktor Jesenice
ŠKRABEC, Ivanka Hrovača
ŠLEGEL, Ivan Ljubljana
Marija Ljubljana
ŠLEZIČ, Henrik Dobrava
ŠTIGLIC, France Sopotnica
ŠUMI, Viktor Vevče
ŠUTEJ, Alojz Brezovica
TAVČAR, -.- Lož
TAVDAN, Božo Dane
TAZAR, Jože Hrastnik
TEKAVC, Ivana Ambrus
TELIČ, Rafael Lož
TOMC, Jože Tanča gora
TROJČEK, Joža Mlino
TUŠEK, Karl Hrastnik
ULČAR, Florjan Gorje
URANIČ, Apolonija Jarše
URBAS, Ivan Rakek
VALENČAK, -.- Ljubljana
VEHAR, Marija Verd
Pavle Verd
VRANKAR, Vinko DM Polje
WINDL, Vaclav Ljubljana
ZAVODNIK, Franc Brezov dol
ZLATNER, Peter Ljubljana
ZUPAN, Gabrijel Lesce 28

1941: 103

1942

Jeseni in pozimi leta 1941 je takoimenovana »Osvobodilna Fronta« razpredla svoje mreže predvsem po Ljubljanski pokrajini; pod italijansko zasedbo in po navodilih vodstva Komunistične partije je pričela uresničevati »drugo fazo« komunistične revolucije, ki predvideva »odstranitev vseh aktivnih in MOŽNIH nasprotnikov revolucije«.

Ustanovljena je bila Varnostno-obveščevalna služba – VOS, ki se je te naloge lotila z brutalno učinkovitostjo.

Število njenih žrtev je naraščalo iz dneva v dan in slednjič pripeljalo do aktivnega upora komunističnemu terorju.

Slovenijo je zajela državljanska vojna.

ADAMIČ, Alojz Brankovo
Lojze Velike Poljane
Rudolf Ortnek
AHLIN, Janez Jerova vas
AJDNIK, Avguštin Bela Cerkev
Jože Bela Cerkev
ALIČ, Stanko Št.Jošt
ANČIK, Franc Vrh
ANDERLE, Anton Breznica
ANDOLJŠEK, Jože Gradež
Jože Pluska
ANZELJ, Marija Dolnje Ponikve
ANZELJC, Jože Škrilje
ANŽIČ, France Bizovik
ANŽLOVAR, Alojz Brezje
ANŽUR, Fani Ljubljana
ARČON Julij Ljubljana
ARKO, Anton Prigorica
Franc Prigorica
Janez Zapotok
Jože Prigorica
Stanko Ravni dol
AVSEC, Janez Gornje Jezero
Johan Cikava
Jože Gornja Gomila 26
BABIČ, Franc Kompolje
BATTAGLIA, Fedele Primorska
BABNIK, Anton Bizovik
BABNIK, Janez Dobrunje
BAJDA, Jožefa Štepanja vas
BALKOVEC, Peter Vinica
BALOH, Jožefa Črn vrh
BAN, Ivan Trebnje
BAN, Jožefa Sv.Križ
BARAGA, Anzelm Grahovo
Franc Grahovo
BARBO, Ivan Trebelno
BAREC, ženska Kot
BARTOL, Janez Veliki Cerovec
Marija Hrib
BARTOLJ, Alojz Stopiče
BASTIČ, Ivan Ljubgojna
Marjana Ljubgojna
Tone Ljubgojna
BATELINO, Marija Dolnje Kamence
BELE, Tone Vrhe
BELIN, Franc Drenov grič
BENEDIK, Franc Dolenja vas
BENKOVIČ, Stane Čurile
BERETIČ, Janez Maline
BERNIK, Brane Medvode
BERNIK, Franc Puštal
Tine Puštal
BEŠTER, Feliks Dobrnič
BEVC, Ignacij Gornje Karteljevo
BEZLJAJ, France Vrbljene
BEŽEK, Anton Rakitna
BIRCA, Franc Žalec
BISSIAC, Antonija Ljubljana
BIZJAK, Karl Padež
BIZOVIČAR, Franc Zadobje
Ivana Zadobje
BLAŽIČ Tone Selo
BOBNAR, Filip Vevče
BOGATAJ, Franc Rovte
Matevž Črni vrh
BOLE, Franc Ljubljana-Šiška
BOLHA, Ivan Ljubljana
BORŠTNIK, Franc Rakitna
BOŽIČ, Jože Iglenik
BRADAČ, Franc Ljubljana
BRADEŠKA, ženska -.-
BRADEŠKA, ženska -.-
BRADEŠKO, Franc Št.Jošt
Ivana Št.Jošt
BRADEŠKO, Kogel
BRAJER, Anton Ljubljana
BRATUN, Jakob Zgornja Besnica
BRENČIČ, Anton Plešivica
BREZAR, Jože Kanižarica
Srečo Kanižarica
BRULC, Alojz Šmihel
Franc Hrušica
Jože Hrušica
BRUS, Franc -.-
BUH, Janez Horjul
BURJA, Ignacij Krašnja
BURJOVEC, oče Škofja Loka
sin Škofja Loka
sin Škofja Loka
BUŠINC, Tone Rosalnice
BUTALA, Alojz Butoraj
Marija Butoraj
CANKAR, Jože Dobrunje
Ladislav Ljubljana-Šiška
Milko Dobrunje
Stane Ljubljana
Vnanje gorice
CAR, Anton Bela Krajina
CEGLAR, Franc Ljubljana
Marija Gaberje/Stična
-.- Ljubljana
CEJ, Marija Koščake
CENTA, Janez Mala Slevica
CERAR, Janez st. Svinje
Janez ml. Svinje
CESAR, Alojz Jablan
Martin Krašnja
CIGALE, Janez Rovte
CIGANI 66 Kanižarica
CIKANEK, Franc Brezova reber
CIKOLJE, Anton -.-
Nikola -.-
CIMBAS France Bistričica
CIMERMANČIČ, Jože Podgrad
CIMPERMAN, Anton Jerova vas
Anton Zgornja Slivnica
CILNI, Polde Primorska
COMACCHIA, Egon Primorska
CURK, Ivan Goče
CVAR, Franc Št.Rupert
CVELBAR, Janez Zameško
CVELBAR, Viktor Sela 88 cigani
ČAČ, Ivana Pudob
ČADEŽ, Albin Kleče
ČAMERNIK, Franc Zaplana
ČAMPA, Franc Žlebič
ČEBULJ, Darinka Hinje
ČEPLAN, Anton Rečica
ČERNE, Franc Gozd
Ivan Gorje
Ivan Gozd
Janez Reka
Jernej Ljubljana
Jože Reka
Alojzija Gozd-Reka
Jožefa Gozd-Reka
Justina Cirnik
Marija Reka
ČEŠNOVAR, Franc Polhov gradec
ČOKAN, Tone Ljubljana
ČOP, Janez Pokljuka
ČRNE, Stanislava Kriška reber
ČUČ, Ivanka Pudob
ČUDEN, Anton Kozarje
ČUK, Evgenija Podutik
Ivana Koseze
Lenart Koseze
Marija Koseze
Vanda Podutik
ČUŠ, Alojzij Jezero
Jožef Podpeč 29
DEBELJAK, Alojz Log
Franc Retje
Ivan Bela voda
Ivan Travnik
Janez Šegova vas
Josip Trstenik
Jože Dolenja vas
Jože Videm
Marija Št.Jurij
DEBERNARDI, Ivan Veliko Mlačevo
DEJŠMAN, Anton Kal/Semič
DEMŠAR, Janez Butajnova
Josip Železniki
Milan Drenov grič
Stanko Poljane
DEŽMAN, Ivan Lavrica
Ivan ml. Lavrica
Pavla Lavrica
DEŽMAN Stane Ljubljana
DIMNIK, Janez Sneberje
DIVJAK, Janez Čučja mlaka
DOBNIK, Ferdo Maribor
DOLC, Anica Podtabor
DOLENC, Blaž Dolenja vas
Jože Gabrška gora
DOLEŠ, Vinko Ravne
DOLINAR, Avgust Dolina
Bernarda Zaklanec
Franc Mošenik
Franc Peče
Ivana Zaklanec
Janez Zaklanec
Marija Zaklanec
DOVČ, Ana Zagradec
Franc Ljubljana
Ivko Stožice
Minka Stožice
DRAGAN, Franc Dolž
DREMELJ, Frančiška Veliki kal
DRENIK, Francka Cerknica
DROBNIČ, Janez Potok
DROLC, Anica Podtabor
Martin Srednja vas
DUHOVNIK, Avgust Vaše
DUŠA, Štefan Čagošče
EGGER, Jože Ljubljana
EHLERR, Alfred Podpeč
EHRLICH, dr.Lambert Ljubljana
ELLERT, Julij Trška gora
EPPICH, Jože Stara Cerkev
ERBEŽNIK, Drago Ljubljana
ERBEŽNIK, Janez Zaklanec
ERJAVEC, Franc Stična
Janez Kalce
Janez Vrh
Jože Stična
Rudolf Velke Vrhe
ERŽEN, Karl Sušica
ESAPOVIČ, Nikola Kordun
FABJAN, Martin Čadraže
FAJDIŽNIK, Marija Zaklanec
FATUR, Frančiška Vir/Stična
Jože Vir/Stična
Rudolf Vir/Stična
FERBEŽAR, Alojzij Sodražica
FERJAN, Janez Olševek
FERKOLJ, Marija Mihovo
FIFER, Vera Zalog
FILIPIČ, Jakob Podlipa
Jože Podlipa
FINK, Andrej Žužemberk
Hilda Dobliče
Lojze Dragatuš
Pavla Žužemberk
FLAJNIK, Jože Hrast
FRANKOVIČ, Vincenc Št.Jernej
FRECEK, Tone Črnomelj
FRELIH, Joze Zaplana
Gustel Zaplana
FRLIČ, Jakob Bukov vrh
FUGINA, Marija Deskova vas
Rozalija Deskova vas
FURLAN, Franc Kronovo
Marija Kronovo
FURLAN Marjan Kronovo
GABER, Alojzij Čeplje
Marija Čeplje
GABERC, Gabrijel Ljubljana
GABERŠČIK, Milan Ljubljana
GALE, Ivan Mala vas
GALIČ, Viktor Ljubljana/Brdo
GANTAR, Janez Lavrovec
GARNAR, Anton Pševo
GAŠPERIČ, Jurij Hrast
GEOHELI, Herman Notranje Gorice
Jože Zaplana
GLAVIČ, Francka Rožni dol
GLOBOKAR, Zofka Žalna
GNIDOVEC, Ciril Sela
Feliks Sela
GOLE, Jože Ivanja vas
Jože Brezova reber
GOLJA, Ana Suhor
GOLOB, Franc Stopiče
Janez Hrušica
GOLOBIČ, Jože Kal
GORENJC, Jernej Gornji Ajdovec
GORIŠEK, Anton Gornja Brezovica
Franc Gornje Vrhpolje
Jože Dobravica
Jože Gornja Brezovica
Jože Št.Jernej
GORŠE, Anton Prigorica
GORŠE, Ivan Meniška vas
GORŠIN, Jože Potov vrh
GOVEDNIK, Marija Slamna vas
GOVEK, -.- Nazarje
GRACAR, Stane Trbinc
GRADIŠEK, Ciril Stranje
GRADNIK, Maks -.-
GRAHUT, Stanko Gorenja vas
GREGORČIČ, Draga Ljubljana
Karl Družinska vas
GREGORIČ, Alojz Mali log
Branka Zgornji Kašelj
Marija Podklanec
GREŠAK, Miha Griže
GRGURIČ, Uršula Rožanec
GRIČAR, Franc Št.Rupert
Franc Vinji vrh
Gričar Stanko Jesenice/Dolenjska
GRIL, Anton Češnjice
Franc Češnjice
Ivan st. Češnjice
Janez Bušinec
GRILJC, Florjan Zakal
GRLICA, Jože Dolnje Zabukovje
GRM, Anton Fužina
GROBLER, Franc Savinjska dolina
GROBOLJŠEK, Janez Vače
Antonija Vače
GROŠELJ, Franc Javorje
Franc Kostanj
GROZNIK, Ivan Gaberje/Stična
GRUDEN, Alojz Ulaka
Angela Ulaka
Franc Ulaka
Gabrijel Ulaka
Vinko Ulaka
-.- Velike Lašče
GUDRICH, Maks Fužina
GUHAR, Janez Gorje
Žena Gorje
GUŠTIN, Janez Gornje Mokropolje
GUZELJ, Franc Lavrovec
Jože Lavrovec
Marjana Lavrovec
HABIČ, Marija Sostro
Milka Zadvor
HABJAN, Franc Češnjica
Jože Ljubljana
HANČIČ, Magda Gradišče
HAUPTMAN, Frančiška Dane
Jože -.-
HEGLER, Janez Podtabor
HENIGMAN, Anton Prigorica
HITI, Franc Begunje
Janez Begunje
Jurij Begunje
HMELAK, Milko Ljubljana
Vinko Ljubljana
HOČEVAR, Alojzija Korita
Anton Mala Stara vas
Anton Polica
Anton Šmarje
Anton Zagorje
Franc Vevče
HODNIK, Alojzija Kostanjevica
Franc Kostanjevica
Štefanija Kostanjevica
HOJNIK, Ernest Zdenska vas
HOLOZAN, Drago Vevče
HORVAT Lojze -.-
HRAŠOVEC, Jakob Stari trg
HREN, Angela Kompolje
Anton Grosuplje
HREN, Franc Št.Vid/St.
Janez Verd
Slavko Vrhnika
Stanko Št.Vid/Stična
kapetan “Verk” -.-
HRIBAR, Alojzija Male vrhe
Anica Muljava
Anton Male vrhe
Ivanka Bizovik
Jože Trnovci
Ladislav Bloška polica
Slavko Bloška polica
HROVAT, Alojz Petane
Alojz Reber
Alojz Šmihel
France Bistricica
Miha Boršt
HUDNIK, Albina Šujica
Alojzij Hruševo selo
Frančiška Hruševo selo
Francka Hruševo selo
Ivana Hruševo selo
Janez Šujica
Leopold Hruševo selo
Manca Hruševo selo
Matija Hruševo selo
HUDOKLIN, Franc Gornja Stara vas
HVALA, Breda Ljubljana
Jožefa Pokojišče
Rafael Pokojišče 13
IGLIČ, Antonija Trnjava
Helena Trnjava
Jaka Trnava
Valentin Trnjava
IVANČIČ, Alojz Kotel
Alojz Videm
Andrej Runarsko
Rafael Runarsko
IVEC, Alojzija -.-
IVOŠEVIČ, Mihajlo Babno polje 10
JAGER, Miha Bizovik
Roman Ljubljana/Vič
JAGERMAN, Alfonz Ljubljana/Moste
JAGODIC, Viktor Dol/Ljubljana
JAKLIČ, Franc Muha vas
Justina Rašica
JAKOPIČ, Gabrijel Žlebe
JAKOPIN, Ana Ponova vas
Jože Ponova vas
Jože Ponova vas
Marjeta Ponova vas
Štefan Ponova vas
Vencelj Ponova vas
JAKOŠ, Alojz Št.Rupert
Franc Bizovik
Franc Dobrunje
Franc Dobrunje
JAKŠA, Ana Dravlje
Uršula Rosalnice
Tone Dravlje
JAKŠE, Avguštin Prečna
Franc Vrh
Karolina Pribišje
JAMNIK, Anton Št.Rupert
Franc Št.Janž
Jože Huda polica
JAMŠEK, Maks Lože
JANEZ, Janez Blagovica
Marija Blagovica
JANEŽIČ, Alojz Stična
Marija Gaberje
Olga Ljubljana
JANKOVEC, Janez Št.Jošt 33
JAPELJ, Janez Prapreče
JARC, Dominik Gornji Ajdovec
Jože Dolnji Ajdovec
Jože Žužemberk
JELENC, Janez Golica
JELINČIČ, Ernest Ljubljana
JELNIKAR, Ivan Senožeti
JELOVŠEK, Jakob Zaplana
JENIČ, Franc Dobrnič
Frančiška Dobrnič
JENKO, Jože Zgornji Brnik
Valentin Ig
JERAJ, Franc Štepanja vas
JEREB, Viktor Lavrovec
JERIČ, Franc Dobrnič
JERIHA, Johan Ljubljana
JERMAN, Ivan Brod
Miha Krka
Tone Krka
JERNEJČIČ, Franc Žužemberk
JERŠE, Franc Dvor
JERŠIN, Franc Brezovo
Jožefa Pijava gorica
JESENOVEC, Alojz Št.Jošt
Ivana Št.Jošt
Ljudmila Št.Jošt
JEZERŠEK, Anton Ljubljana
JORDAN, Ignac Jama
JOVAN, Niko Glince
JUDEŽ, Anton Veliki Orehek
JURJEVČIČ, Matevž Laze
JURJEVIČ, -.- Videm-Krško
JURŠIČ, Jožef Dolž
JURŠINIČ, Jože Suhor
JUVANČIČ, Ana Begunje
Angela Begunje 36
KAČ, Franc Polzela
KAJTNA, Martin Litija
KALAN, Adolf Jakičevo
KALIŠNIK, Franc Potok
KAMIR, Mirko -.-
KANDARE, Janez Dane
KANDUČ, Franc Kropa
KANILO, Alojzij Mala vas
KAPLAN, Anica Preska
KASTANETO, Vinko Spodnja Draga
KASTELIC, Anton Sad
Vinko Št.Jernej
KASTREVEC, Alojz Hrušica
Marija Hrušica
KASUN, Martin Kasuni
KAVAR, Jože Biška vas
KAVČIČ, Frančiška Št.Jošt
Ivan Planinica
KERČ, Ivan Žužemberk
KERN, Franc Žužemberk
Jože Prem
KIKELJ, Jaroslav Ljubljana
KLANČAR, Franc Hrušica
KLAVŽAR, Ivan Lome
KLEMEN, Lucija Gradišče
KLEMENC, Ana Črnomelj
KLEMENČIČ, Franc Trebelno
Franc St.Rupert
Martin Ljubljana
KLEMENT, p.Norbert Metlika
KLOBUČAR, Leopold Vinji vrh
KLOPČAR, Anton Drašici
Ivan Drašici
KNAP, Pavla Dolnje Otave
Terezija Dolnje Otave
KNOLJ, Stane Žužemberk
KOBE, Matija -.-
Rozalija -.-
KOCE, Katarina Stari trg
Miha Stari trg
KODRIČ, Janez Studenice
KOFALT, Jožef Krvočji vrh
KOGOVŠEK, Janez Rovte
Janez Smrečje
Lovre Smrečje
KOKALJ, Alojz Trata
KOKALJ, Marija Trata
Venceslav Dolenčice
KOKLIČ, Justina Velika Lahinja
KOLAR, Miha Bušinja vas
KOLENC, Franc Hodanje
Tončka Hodanje
KOLENC, Franc Mirna
zena Mirna
hci Mirna
KOLESA, Ilija Mirna
KOMAT, Ana Sv.Križ
KOMIR, Mirko Bezuljak
KOMLJANEC, Franc Zloganje
Janko Bučka
Janko Prečna
KONCILIJA, Viktor Podhosta
KONČAN, Franc Butajnova
Micka Butajnova
KOPRIVEC, Franc Plešivica
KOPRIVŠEK, Janez Moravče
Rudolf Podstran
KOROŠEC, Franc Kapela
Franc Studenec
Frančiška Fužina
Frančiška Hiteno
KOROŠEC, Janez Ljubljana
Lojze Bočkovo
KOS, Mihaela -.-
Stane Vinharji
KOŠAK, Jože Hrvaški brod
KOŠIČEK, Miha Žužemberk
KOŠIR, Albin Dolge njive
Jože Javorje
Karl Retje
Lovro Prelesje
Miro Dobec
KOŠLAR, Alojz Črešnjice
KOSLAR, Alojz Zloganje
KOTAR, Joze Mirna
KOTAR, Jože Selo
KOVAČ, Gabrijel Malinov vrh
Gašper Malinov vrh
KOVAČEC, Štefan Notranje gorice
Tomo Podpeč
KOVAČIČ, Andrej Sekirišče
Feliks Kamnik/Krim
KOVACIC, Franc Mirna vas
Ivan Hribljane
Ivana Kamnik/Krim
Janez Drama
Janez Topol
Janez Vinja vas
Jože Drama
Jože Velika gora
KOVACIC, Jože Višnja gora
Ludvik Vrh
Stanko Jurjevica
Tone Rakitna
KOZAMERNIK, Marija Šujica
KOZINA, Franc Zapotok
Frančiška Zapotok
Janez Zapotok
Janez Prigorica
Jože Žlebič
KOZLEVČAR, Janez Dolenja vas/Polh.gradec
KOZOROG, Ivo Ljubljana
KOŽAMELJ, Mina Sv.Križ
KOŽAR, Anton Bruhanja vas
Anton Cesta
KRAJC, Jožefa Grahovo
KRAJŠEK, Jože Dravlje
KRALJ, Alojzija Črnomelj
KRALJIČ, Anton Št.Jurij
KRAMARIČ, Franc Radovica
Franc Stari trg
KRANJC, Anton Dobec
Anton Topol
KRAPEŽ, Zofija Ljubljana
KRAŠEVEC, Franc Kozarišče
Jakob Podlož
KRAŠNA, Ivanka Dolenja vas
KRESAL, Franc Prečna
KRESE, Amalija Dolnje Sušice
Venceslav Plano
KRHIN, Anton Dolnje Gradišče
KRISTAN, Alojz Češča vas
Anton Boričevo
KRIŽMAN, Anton Spodnja Slivnica
Ignac Borovec
Ignacij Grič
Jože Blatnik
KRMEC, Frančiška DM Polje
KRMELJ, Janez Planina
Jože Planina
KROMAR, Franc Št.Jernej
Jože Roje
Rudolf Roje
KRŠMANEC, Franc Dragomer
KRUŠNIK, France Studenec
KRŽIČ, Anton Rakitna
KRZIC, Franc Kamnik/Krim
KRŽIČNIK, Jožefa Kostanjevica
KUCLAR, Leopold Dolenja vas
KUČINIČ, Anton Železniki/Bela Krajina
KUKOVIČ, Kazimir Ljubljana
KUMATA, Stanko Ljubljana
KUNC, Adolf Gornji Logatec
Tončka Ljubljana
KUNSTELJ, Marija Savlje
Marija Savlje
Miha Savlje
KUPLJENIK, Viktor Orehovica
KUŠAR, Franc Draževnik
KUŽNIK, Jože Srednji Lipovec
LAH, Albina -.-
Ivan Suhor
Ivko Šmihel
LAKNER, Berta Spodnji log
LAMPE, Ivan -.-
LAMPIČ, Leopold Štepanja vas
LAMPRET, Mira Ig
Hči Ig
LAMŠAR, Ivan Dolenja vas
LAMUT, Albert Dobliče
LAVRENČIČ, Jurij Vrhpolje
LAVRIČ, Lojze Bloke
Tone Štajerska
Vinko -.-
Viktor Primskovo
LAVRIŠA, Valdi Horjul
LEBEN, Francka -.-
Uršula -.-
LEGAN, Feliks Dolnji Ajdovec
Franc Reber
Franc Sela
Janez Golobinjek
LEILER, Hubert Golnik
LEKAN, Janez Krasnja
LENARŠIČ, Janez Tomišelj
Anton Vrbljene
LENIČ, Janez Ljubljana
LENIŠAR, -.- Dolenja vas
LESAR, Stane Sodražica
LESJAK, Franc Št.Vid/Stična
LESKOŠEK, Rudi Ježica
LESKOVEC, Anton Smrečje
LEŠNJAK, Jože Šentjernej
LESNJAK, Julka Planina
LEVEC, Janez Verd
LEVSTIK, Anton Žukovo
LICHTENBERG Ida Bevke
Jožefa Bevke
Karl Bevke
Petronela Bevke
LINDIČ, Marjan -.-
LIPAR, Jože Herinja vas
LIPOVEC, Franc Rudnik
Hedvika Rudnik
Marina Marinov vrh
LISEC, Marija Dobravica
LISEC Neža Dobravica
Terezija Dobravica
LOGAR, Marija Ljubljana
LOGHOTETTI, Deodat Št.Rupert
Feliks Št.Rupert
Stella Št.Rupert
LOJK, Ivan Suhor
Marija Suhor
Jože Zajčji vrh
LOMBAR, Ivan Trstenik
LONČAR, Franc Borovnica
Franci Borovnica
Frančiška Borovnica
Marija Borovnica
LONČARIČ, Anica Rosalnice
Jože Rosalnice
Marija Rosalnice
LOVŠIN, Franc Sušje
LUBINIČ, Ilija Radovica
Ilija ml. Radovica
LUKAN, Janez Krasnja
LUKAN, Pavel Praprotno brdo
LUKANC, Jera Puštal
LUKEC, -.- Krizna gora
LUKMAN, Franc Vrba
Karl Jesenice
LUKŠIČ, Ivan Podgrad
LUNDER, Anton Trebelno
Tone Gornje Zabukovje
LUŽAR, Ivan Glažuta
Jože Dolnji Maharovec
Jože Velika Strmica
Katarina Slamna vas
Mož Gabrijele
Žena Gabrijele
MACEROL, Riko Žužemberk
MADER, inž. Ribnica
MAJDIČ, Fortunat Ljubljana
MAJER, Jedrt Dolenja vas/P.gradec
-.- Besnica
MAKOVEC, Tone Šentjernej
MAKŠE, Anton Biška vas
Anton Ivanja vas
Franc Biška vas
Franc Lapinje
Leopold Biška vas
Leon Ljubljana
Marija Vrhpeč
Tone Lapinje
MALAVAŠIČ, Albina Št.Jošt
Marjanca St.Jost
MALNARIČ, ženska Sad
MALOVRH, Valentin Smrečje
MAREN, Franc Krtina
MARINČEK, Franc Velki vrh
MARKIČ, Ivana Velika Ligojna
MARKUN, Ivan Barje
MAROLT, Jakob Žerovnica
MARTINČIČ, Anica Grahovo
Marija Grahovo
MASTERLE, Vinko Stražišče
MASTNIK, Anton Babno polje
MATE, Edvard Goriča vas
MATEK, -.- Škofja loka
MATEKOVIČ, Jožefa Radovica
MATIČEK, -.- Brdo
MATJAN, Marija Lukovica
MAUSER, Janez Semič
MAVČIČ, Dora Vrhpolje
MAVEC, Alojz Čemše
Anton Čemše
Anton Mirna peč
Marija Hrastje
MAVER, Jože Brezova reber
MAVSAR, Ciril Št.Rupert
Darko Št.Rupert
Jože Št.Rupert
Marija Št.Rupert
Peter Št.Rupert
Stanko Št.Rupert
Terezija Št.Rupert
MAVSAR, Vilko Št.Rupert
Ivan Veliki Slatnik
MAŽGON, Vida Ljubljana
MEDEN, Jože Kožljek
Ludvik Kožljek
MEDIM, Alojz Domžale
MEDLE, Franc Brusnice
Marija Brusnice
Marija Brusnice
MEDVED, Franc Št.Peter
MEGLIČ, Anton Dolenjske Toplice
-.- Sv.Ana
MEH, Janež Selca
MEMETOVIČ, Dušan Lika
MERVAR, Jože Žužemberk
MESARIČ, Marija Zalog
MESTEK, Ana Gora
Franc Mohorje
Izidor Selo
Jože Dednik
Jože st. Mohorje
Jože ml. Mohorje
Rafael Dednik
Stane Mohorje
MESTNIK, Anton Novo mesto
Anton Babno polje
MEVŠEK, Rupert -.-
MEŽEK, Franc Knape
MIHELČIČ, Ivana Zabočevo
Jože Zabočevo
Joze Ihan
MIHELIČ, Angela Dane
Janez Podbrezje
MIHELIN, Janez Podgorje
MIHEVC, Ivanka Cerknica
MIHIČ, Alfonz Podturn
Ana Gornje Vrhovo
Anton Podturn
Jože Gornje Vrhovo
Jože Gornje Vrhovo
Lojze -.-
MIKEC, Dušan Ljubljana
MIKLAVČIČ, France Gornja Brezovica
MIKLIČ, Leopold Mačkovec
MIKO, Johan Dravlje
MIKUŽ, Jakob Idrija
MIKLAVEC, -.- Planina
MILIČ, Ljudmila Vir
MIRT, Franc Šmarjeta
MIRTEK, Jernej Mačkovec
MIRTIČ, Alojz Brezova reber
MIŠIČ, Vera Bločice
Vili Jesenice/Dolenjska
MIŠJAK, Alojzij Boričevo
Anton Boričevo
MIVŠEK, Franc Zaplana
MLADEN, Milan Ljubljana
MLAKAR, Anton Javor
Bine Ljubljana
Franc Viševek
MLAKAR, Milka Ljubljana
Olga Ljubljana
MODIC, Dominik Topol
Ivan Ig
Peter Hribarjevo
MODRIJAN, Franc Rovte
MOHAR, Anton Brusnice
MOHORIČ, Alojzija Velika Loka
MORAVEC, Miloš Rakek
Mirko Metlika
MOŽINA, Marija Rudnik
MRAK, Franc Brezovica
Ivan Plešivica
Magdalena Gora
MRAVLJE, Anton st. Brezovica
Anton ml. Brezovica
Franc Brezovica
Francka Rovte
Frančiška Podklanec
Vinko Brezovica
MRAZ, Miha Dravograd
MRKUN, Janez Ig
MRVAR, Anton Žužemberk
Cilka Podljuben
Jože Cvibelj
MUHA, dr.Vladimir Lož
MUHIČ, Jože Črmošnjice
Jože Stopiče
MULEC, Andrej Kozarišče
Jože Cerknica
MULEJ, -.- Gorjuše
MULH, Franc Gorenje Kamenje
MUREN, Alojz Dragatuš
Franc Škocjan
MURGELJ, Alojzij Daljni vrh
Anton Daljni vrh
Janez Gorenje Kamence
Janez Prečna
MURN, Alojz Tanča gora
Franc Šmihel
Ivan Podgora
MURVI Janez Mačkovec
MUSTAR, Štefan Kompolje
MUSTAVAR, Marija Rašica
NAHTIGAL, Franc Št.Rupert
Jože Lož
NANUT, Janez Podcerkev
NAPAST, Jože Polhov gradec
NARTNIK, Marica Praprotnica
NATLAČEN, dr.Marko Ljubljana
NEČEMER, Franc Sv.Križ
NEDOH, Dušan Ljubljana
Franc Graben
NEMAN, Franc Veliki Cerovec
NEMANIČ, Franc Primostek
Karolina Suhor
Marija Stari trg
Marjeta Metlika
NEMEC, Milko Ljubljana
NICOLETTI, Franc Rovte
NOTAR, Janez Ljubljana
NOVAK, Albert Prečna
Anton Razori
Franc Kal
Fanika Hudo
Frančiška Hudo
Silva Hudo
Franc st. Višnje
Henrik Hinje
Ivanka Hrovača
Janez Rožempelj
Janko Brezovica/Ljubljana
Jože Kostanjevica
Tone Rožempelj
Zdravko Brezovica/Ljubljana
NOVINEC, Alojzij Srednji Lipovec
OBLAK, Janez Št.Jošt
OBLAT, Dušan Ljubljana
OBREZA, Ana Begunje
Pepca Begunje
OCVIRK, Franc Ljubljana
OGOREVC, Franc Ljubljana
OKORN, -.- Suhor
OMAHEN, Marija Podboršt
OMAHNA, Jakob Dragatuš
ORBEŽNIK, Janez Škofja Loka
ORBEŽNIK, Matevž Škofja Loka
OSTERC, Božo Ljubljana
OVEN, prof.Anton Ljubljana
Jakob Strahomer
OVNIČEK, Franc Zajčji vrh
Frančiška Pangrč grm
OŽBALT, Franc Smuka
Franc Stari trg
OŽBOLT, Francka Kočarji
PAJC, Franc Zagradec/Grosuplje
Jože Zagradec/Grosuplje
Stanislav Zagradec/Grosuplje
PALČIČ, Anton -.-
Jakob Vrhnika/Stari trg
PAPEŽ, Franc Podlipa/Ajdovec
PASTERK, Ernest Lapinje
PASIČ, Alojz Prečna
PAVČIČ, Anton Mošenik
Janez Bizovik
PAVKOVIČ, Janez Dobe
PAVLIN, Franc Gornje Vrhpolje
Ivan Potok
Polona Potok
PAVLINC, Janez Št.Jernej
PAVŠIČ, Alojz Prečna
Ivan Bizovik
PEČEK, Frančiška Svinjsko
PEČENIK, Andrej Trata
PEČNIK, Ana Dvorska vas
Janez Dvorska vas
Jože Dvorska vas
PEHKAČ, oče Sv.Ambrož
PEHOVIČ, Rado -.-
PEKLAJ, Ivan Podsmreka
PELIČ, Ivana Črnomelj
PELKO, Jera Sevno
Lojze Sevno
PERHAVEC, Angelca Dragatuš
Gvido Dragatuš
Pavla Dragatušs
Rudi Dragatuš
Mati Dragatuš
PERHAVEC, Stara mati Dragatušs
PERKO, Alojz Kal
PERKO, Ferdinand Podbrezje
PERPAR, Jože Dolenjske Toplice
PERŠUH, Ivo Ljubljana
PESJAK, Franc Dravlje
PETEK, Jože Dolenji Lazi
Jože Kočevje
Leopold Škocjan
Niko Gornji Logatec
PETERCA, -.- Ljubljana
Ivan Ljubljana
PETERLE, Jože Drečji vrh
PETERLIN, Vinko Videm
PETERNEL, Anton Lajše
Janez Gornja Žetina
PETKOŠ, Ivan Jesenice/Dolenjska
PETKOVŠEK, Anton Borovnica
PETRIČ, Edvard Podlož
Jože Topol
PEVEC, Rafko Bela Cerkev
PEZDIRC, France Dolnje Sušice
PFAJFAR, Matija Lajše
PICEK, Viktor Žužemberk
PIRC, Franc Dolnje Lakovnice
Florjan Podstudenec
Janez Podljuben
Janez Šmihel
Martin Podljuben
PIVKO, Ivan Sv.Križ
PLANINŠEK, Amalija Primštal
Rudolf Jesenice
PLANTAN, Anton Vrh
PLAVEC, Anton Mokronog
-.- Št.Rupert
PLESTENJAK, Jože Dvor
Marija Dvor
PLEŠKO, Franc Kozarje
Ivan Kozarje
PLEVNAR, Tone Puštal
PLIBERNIK, Albert Črnomelj
PLIVERIČ, Zvonko Ljubljana
PLOS, Frančiška Stari trg
PODBEVŠEK, Silva DMPolje
Marija Trnovce
PODBORŠEK, Franc Železniki
PODGORC, Frančiška Zapuže
Marija Zapuže
PODGORC, Marija Zapuže
PODLIPNIK, Angela Begunje
Anica Begunje
PODPIŠIL, Katra Srednja vas
PODRŽAJ, Franc Uršna sela
PODVINC, -.- Selca
POGAČAR, Franc Hruševo
POGAČNIK, Feliks Zgornji Kašelj
Marija Zgornji Kašelj
POJAR, Janko Črna
POJE, Jernej Vrhnika/Stari trg
POJE, Terezija Prezid
Valentin Gorenja vas
POLAJNAR, Ciril Stara Loka
POLAK, Anzelm Štajerska
Ivan Ljubljana/Moste
Vinko Ljubljana
POLJANŠEK, Josipina Nova vas
POLŠE, Janez Mala vas
PONIKVAR, Anton Žužemberk
Ivan Hribljane
Jože Hiteno
POPEK, Ivan Borovnica
Marko Borovnica
POPIT, Franc Gornje Otave
POR, Janez Ljubljana
PORENTA, Anton Sostro
POROK, Janez Vrhnika/Stari trg
POTOČAR, Franc Prečna
Jože Cvibelj
Lojze Globodol
POTOKAR, prof.Ferdo Laško
Viktor Spodnji log
POTREBUJEŠ, Marija Horjul
POVŠE, Franc Močvirje
Ivan Mala vas/Ježica
Jože Goriška vas
Srečko Novo mesto
POZNIČ, Jože Sokot
POŽUN, Franc Žužemberk
PRAH, Anton Vrhovska vas
-.- Brezovica
PRAPROTNIK, Avgust Ljubljana
PRAŠNIK, Ivan -.-
PRAVHAR, Josip Potok
PRAVNIČAR, Štefan Dolenjske Toplice
PRAZNIK, Alojz Boršt
PRAZNIK, Alojz Grmovlje
PREMROV, Janez Martinjak
PREPELUH, Francka Bizovik
PRESTOR, Janez Šenčur
PREŠEREN, Janez Žirovnica
PRHNE, Jernej Dolnji Maharovec
PRIJATELJ, Alojz Podgora
Ana Rašica
Jože Videm
PRIMC, Jožefa Srednji Globodol
PRIMOŽIČ, Anton Bezuljak
Janez Čabrače
PRINCIC, Ivan Primorska
PRI NIKELJ, Lovrenc -.-
PRISTOPEC, Franc Sevno
PROSNIK, Ivan Horjul
PRTOVČ, Ivanka Kal
PRVINŠEK, Ciril Pšajnica
PUC, Martin Podkraj
PUCELJ, Ivan Ljubljana
PUCIHAR, Angela Predole
Anton Gajnice
PURKART, Ivanka Gornje Otave
Jože Dolščaki
PUST, Albin Brezova reber
Franc Brezova reber
PUSTAVRH, Marija Borovnica
PUSTOVRH, Ivanka Škofja Loka
Janez Škofja Loka
Žena Škofja Loka
Sin Škofja Loka
PUZELJ, Ludvik Sodražica
RAJER, Jernej Vrh
RAJK, Marija Brusnice
RAK, Rajmund Razdrto
RANČIGAJ, Janez Gomilsko
RAPOTEC, Angela Dravlje
Angela, hči Dravlje
Franc Dravlje
RAVBAR, Ignacij Podljuben
RAVNIH, Janez Brezovica
Jože Mali Orehek
RAZPOTNIK, Jože Tomišelj
RAZTRESEN, Franc Zadobje
Janez Butajnova
RAZTRESEN, Janez Suhor
REBOLJ, Janez Ponova vas
REMAR, Rudi Mali Cirnik
REMEC, Andrej Podsmreka
REMS, Miha Palovce
REPOVŽ, Anton Božakovo
RESNIK, Ivan Birčna vas
REŽEK, Ana Krašnji vrh
RIGLER, Franc Dolenja vas
Josip Dolenja vas
RIHAR, Franc Gabrje
RIS, Matej Gora
RODIČ, Janez Zagrad
RODIC, Andrej Primorska
ROGELJ, Janez Št.Jurij
ROJC, Tine Žužemberk
ROJIC, Viktor Ljubljana
ROKAVEC, Jože Reber
RONER, Voje Ljubljana
ROSI, Ludvik Veliko Mlačevo
ROZMAN, Andrej Brezova reber
Feliks Brezova reber
Jernej Brezova reber
Jurij Lom
ROŽIČ, Franc Dravlje
ROŽNIK, Anton Dobrunje
RUPAR, Alojz Krvava peč
Andrej Krvava peč
Anton Krvava peč
Frančiška Krvava peč
RUS, Anton Log
Jože Dobrunje
Maks DMPolje
RUTAR, Frančiška Št.Vid/Cerknica
SADAR, Zvone Ljubljana
SEČNIK, Janez Butajnova
SEDEVČIČ, Marija Grgar
SEKULA, Martin Podgrad
SELAK, Andrej Sv.Urban
Ivan Hinje
SELJAK, Janez Lovranovo
SEM, Jakob Radmirje/Savinjska dolina
SEME, Janez Lobcek
SENEGAČNIK, Miha Mozirje
SERSA, Andrej Jastroblje
SEVER, Anton Dobrava
SIMON, Marija Limbarska gora
SIMONČIČ, Vinko Sava
SIMONIŠEK, Leopold Vrzdenec
SIREC, Edmund Mežica
SIRK, Jože Selca
SIVEC, Jožefa Begunje
Tone Groblje
SKEDEL, Anton Vrh/Ljubno
SKODNIK, zenska Bezenica
SKOPEC, Frančiška Stranska vas
Ivanka Stranska vas
Marija Stranska vas
SKUBIC, Janez Pijava gorica
Jože Šmarje
Marija Šmarje
SKVARČA, Neža Dravlje
SLABE, Anton Žužemberk
SLAPAR, Bernard Kandrše
SLAPŠAK, Jože Hom
Jože Hrastno
SLOVNIK, Francka Dol/Ljubljana
SMREKAR, Angela Bojanji vrh
Tone -.-
SMRKE, Alojzija Korita
SPOTENK, dom.ime Gostece
SRIMŠEK, Franc Cerknica
SRNA, Franc Gorje
SRPAN, Slavko Hom
SRŠEN, -.- Vodice
STANIČEK, Albo Črnomelj
STARC, Anton Čurile
Ivan Rosalnice
Jože Suhor
Jožefa Suhor
STARC, Pavle Rosalnice
Terezija Slatnik
STARE, Ivana Bezuljak
Janez Bohinjska Srednja vas
STEGAR, Jože Dol
STERLE, Alojz Dane
STRAH, Anton Videm
Franc Stožice
Stanko Videm
STRAJNAR, Marija Soteska
STRAŽAR, Jože Čeplje
STRGAR, Jože Dolnje Karteljevo
STRINA, Tone -.-
STRLE, Alojz Podgora
Franc Sv.Vid
Frančiška Podlož
Marija Spodnji log
Valentin Osredek
STRMLJAN, Franc Litija
STRUNA, Alojz Križe
STRUPEH, Anton Mokronog
STUPICA, Jože Vrba
Mirko Podrečje
Tone Vrba
SUHADOLNIK, Albina Podpeč
Franc Podpeč
SUKŠIČ, Ivan Vinja vas
SUNJIČ, Marko Ljubljana
SVETE, Andrej Kamnik/Krim
ŠALEHAR, Janez Ljubljana
Jože Vrhe
ŠAVER, Ivanka Radovica
Oče Radovica
SCHWEIGER, Danica Črnomelj
Pepca Črnomelj
ŠEBALJ, Jožefa Babno polje
ŠEME, Alojz Spodnje Blato
Janez Žalna
ŠETINA, Alojz Prečna
Alojz Št.Jernej
ŠIJANC, Franc Stožice
Marija Stožice
Franc Stožice
Ivana Stožice
Tone Stožice
ŠIJANEC, Ignac Suhadole
Marija Suhadole
Slavko Suhadole
ŠILC, Marija Ljubljana
SIMENC, Anton Stranje
Matija Podlog
Franc Podlog
Franc Pugled
Maks Nevlje
ŠIMNOVEC, Jože Dravlje
ŠINKOVEC, Janez Zaplana
ŠINKOVEC, Peter Zaplana
ŠIVIC, Pepca Begunje
ŠKARICA, Anton Ig
ŠKEDELJ, Anton Vrh/Ljubno
ŠKERLJ, Jožica Črnomelj
Miro Črnomelj
SKERJANC, Tone Vinje
ŠKORJANC, Avgust Gradac
ŠKRLAVAJ, -.- -.-
ŠKRUPE, -.- Mokronog
ŠKUFCA, Jože Velke vrhe
ŠKULJ, Jožefa Barje
ŠMIT, Josip Brusnice
SOBERL, Feliks Kamnik
ŠOŠTAR, Katica Latkova vas
ŠPEHAR, Alojzij Dane
ŠPENDAL, Cene Gorenja vas
Vinko Bojanji vrh
ŠPICER, Jože Ljubljana
ŠTEBLAJ, Anton Hrovača
Jože Št.Jernej
Tone Ribnica
Tone Št.Jernej
ŠTEFANČIČ, Janez Spodnje loke
ŠTEFANEC, Vincencij Kovačeva vas
STEFANIC, Ivan Krasnja
ŠTEH, Janez Dobe
ŠTENJA, Lojze ŠtJernej
ŠTIH, Ivan Malence
ŠTOKAR, Janez Male Vodenice
Jožefa Male Vodenice
ŠTRASBERGER, Jože Zloganje
ŠTRAVS, Franc Brusnice
ŠTRUBELJ, Franc Polica
ŠTRUKELJ, hotelir Ljubljana
ŠTRUMBELJ, Ferdinand Dolnji Ajdovec
ŠTULAR, Jože Dolž
ŠUBIC, Alojz Sv.Urban
Jakob Št.Jošt
Marjana St.Jošt
ŠULC, Marija Ljubljana
ŠUŠTERŠIČ, Alojz Gornje Lakovnice
Cilka Podljuben
Ivan Ljubljana/Moste
Jože Vrhe
ŠVIGELJ, Anton Bezuljak
Anton ml. Bezuljak
TADANOVIČ, Branko Srbija
TANKO, Franc Prigorica
TARKUŠ, Jože Drenov grič
Marija Drenov grič
TAVČAR, Janez Jesenice
TEKAVEC, Alojz Zahrib
Anton Št.Vid/Cerknica
Anton Tavžlje
Franc Zala
Ivan Tavžlje
TELIČ, Katarina Stari trg
TEROPŠIČ, Frančiška Št.Peter
Jurij Št.Peter
TESNER, Lovrenc Dobrunje
TEŽAK, Martin Suhor
TOBIJA, -.- Št.Rupert
TOMC, -.- Primostec
TOMŠIČ, Alojz Viševek
Terezija Viševek
TONI, Viktor Sv.Križ
TRAMPUŽ, Vinko Ljubljana
TRATENŠEK Djuro Dolenjske Toplice
TRAVNIKAR, Štefanija Toplice
TRČEK, Franc Vrzdenec
Ivan Lavrovec
Janez Butajnova
Janez Vrzdenec
TRDAN, Franc Dolenja vas
Franc Prigorica
TRILLER, Ivan Ljubljana
TROHA, Franjica Kozji vrh
Josip Malinov vrh
Marija Prezid
Vi nko Kozji vrh
TRONTELJ, Katarina Rudnik
TROŠT, Jože Dolšče
Marija Dolšče
Rozalija Col
TRUDEN, Marija Iga vas
TRUNKELJ, Lovrenc Rožempelj
TRUPAJ, Leopold Celje
TURK, Anton Hudi vrh
Ciril Slap
Franc Loka
Franc Stopiče
TURK, Janez Slap
Jože Gornje Sušice
Matija Stopiče
Matija Verdun
Miha Škrjanče
TURŠIČ, Anton Kožljek
TUŠEK, Franc Stirpnik
UDOVČ, Alojz Zajčji vrh
Franc Podlisec
Janez Ledeča vas
UHERNIK, Alojzij Migolska gora
Amalija Migolska gora
Amalija Migolska gora
ULAGA, Ludvik Rakitna
ULČAR, Vinko Kumrova vas
ULER, -.- Podpeč
UMNIK, Anton Šenčur
URBANC, Frančiška Ljubljana
Ivan Sostro
Ivanka Sostro
Mici Sostro
URBANČIČ, Anton Ljubljana
Jože Kriska reber
Marija Št.Rupert
Marija Št.Vid/Stična
Stane Kriška reber
-.- Št.Rupert
-.- Maribor
URBAS, Hugo Obirsko
URBIČ, Franc Čilpah
UŠAJ, -.- Šempas
VALDEVIT, Alojz Primorska
VASILJEVIČ, Dobrivoj Srbija
VAUK, Lucija Stari trg
VAVPOTIC, Miha Kamnik
VDOVČ, Franc Podlisec
Janez Ledeča vas
VEBER, Franc SElca
VEBER, Marija Dol
VEGELJ, Amalija Premagovci
VEGELJ, Frančiška Premagovci
Jožefa Premagovci
Marija Premagovci
VEHAR, Janez Bevke
VEHOVEC, Tine Zalog
VENE, Alojzij Bučka
VERBIČ, Lado Stara Vrhnika
VERNIK, -.- Gorje
VIČIČ, Emil Dražica
Žena Dražica
Ivka Dražica
VIDIC, Franc Gorenja vas/Poljane
Franc Mali Korinj
Ignac Krka
Ivo Korinj
Valentin Dolenja vas
VIDMAR in zena, Blatni klanec
VIDMAR, Alojz Št.Jošt/Stična
VIDMAR, Anton Stopiče
Anton St.Jošt/Stična
Helena Brod
Ivan Plešivica
Janez Stopiče
VIDRIH, Štefan Brezova reber
VINDIŠMAN, Alojz Jurna vas
VIRANT, Marija Metlika
VODE, Damjan Bevke
VODNIK, Lojze -.-
VODOPIVEC, Stanko Mačkovec
VRANČIČ, Marija Fužina
VRANKAR, Jakob Loke
VRHOVNIK, Jože Hrib
Franc Zaprice
Maks Tunjice
VRSTOVŠEK, Ivanka Podsmreka
WARUN-SAKRET Avrelija Duplica
Jurij Duplica
WIEDERWOHL, Eva Ljubljana/Šiška
WINKLER, Jože Glince
ZABUKOVEC, Jože Krmelj
Jože Krnče
Jože Velike Lašče
ZAGORC, Ana Zapuže
Janez Gornja Stara vas
Janez Gornje Vrhpolje
ZAGORC, Jože Javorovica
Jože Črneča vas
Jožefa Zapuže
Marija Št.Jernej
Matija Zapuže
Stanko Orehovica
Vida Št.Jernej
ZAJC, Adolf Čadraže
Angela Oslica
Ivan Čadraže
Jože Prevoje
Marija Imovica
Marija Mekinje/Stična
Stane Imovica
ZAJEC, Adolf Št.Jernej
Marija Stična
ZAKRAJŠEK, Matija Topol
ZALAR, Alojz Gornje Otave
Anton Gornje Otave
Franc Gornje Otave
Janez Bezuljak
Janez Gornje Otave
ZALAR, Jože Gornje Otave
Marija Kožljek
Matija Kot
Miha Preserje
ZALAZNIK, Ivana Zaklanec
Katarina Zaklanec
ZALETELJ, Marija Korita
Mož Korita
ZAMLJEN, Franc Godic
ZAVODNIK, Anton Bistrica
Jožica Bistrica
Terezija Bistrica
ZAVRL, Franc Velka goba
ZAVRŽEN, Janez Luče
Janez Muljava
ZBAČNIK, Janez Mali log
-.- Topol
ZELINGAR, Janez Dolž
ZEVNIK, Janez Dolž
ZIBELNIK, Franc Glince
ZIGMUND, Alojzija Iga vas
Franc Iga vas
ZLATNAR, Generoz Godic
ZUPAN, Frančiška Sv.Križ
ZUPANČIČ Anton Jesenje
Anton Ljubljana
Anton Stranska vas
Franc Biška vas
Helena Temenica
Ivan Gatina
Janez Čilpah
Janez Podturn
Janez St.Vid/Sticna
sin St.Vid/Sticna
Jože Kranj
Jože Polica
Milan Dolnji Ajdovec
Silvo Cesta
ZUPET, Slavko Škocijan
ZVAŠNIK, Lojze Brezova reber
ZVONC, Alojz Žbure
ZWOELF, Ivan Trata
ŽAGAR, Frančiška Grahovo
Ivan Grahovo
Minka Podpreska
ŽAKELJ, Alojz Vrhovci
Lojze Ljubljana
ŽGUR, Ivan Goče
ŽIBERT, Antonija Čretež
Ivan Čretež
Franc Laseno
Marija Laseno
ŽIDOVEN, Franc Slatina
ŽIGMONT, Alojzija Iga vas
Franc Iga vas
ŽITKO, Anton Kamnik/Krim
ŽITNIK, Franc Bizovik
ŽLAJPAH, Rudolf Žužemberk
ŽNIDARŠIČ, Frančiška Gorenja vas
Ivanka Bezuljak
Jakob Stari trg
Janez Čurile
Julka Gorenja vas
Karl Dane
Marija Bezuljak
Dve sestri Stična
ŽONTA, Anton Šmihel
Franc Hrastno
Jernej Križe
Jernej Šmihel
ŽUGELJ, Jože Brezovica
ŽUPAN, Jože Ržišče
ŽUPANČIČ, Anton Stična
ŽUPEC, Franc Ljubljana
ŽUŽEK, Karl Sv.Trojica
Karl Sv.Vid/Cerknica
Karl Velike Lašče
ŽVAN, Ivan Toplice

1942: 1492

1943

Potem, ko so se spomladi 1942 v spontan odgovor na teror komunističnih partizanov pojavile vaške straže in zaščitile slovenske vasi, je med ljudmi zraslo upanje, da bo ta samoobramba omogočila kolikor toliko znosno življenje v zasedeni Sloveniji.

Toda v zgodnji jeseni se je zrušila Italija, po dogovoru med zavezniki je vso italijansko oborožitev v Ljubljanski pokrajini prevzela partizanska vojska in nad slovenskimi vasmi se je odprlo peklo.

Grčarice, Turjak, Mozelj, Jelendol so neme priče teh strahot.

ABER, Stanko Ljubljana
ABRAM, Lavo Ljubljana
ADAMIČ, Jože Hudi konec
Jože Malo Lipljene
ADAMLJE, Ana Gradišče
ADLER, Ludvik Grintovec
AJDEŠČEK, Anton Jablan
AJDIŠEK, Tone Okrog
Tone Zabukovje
AJDNIK, Franc, Bela Cerkev
ALBREHT, Pavel Vipava
ALIČ, Alojz Planina/Št.Jošt
Franc Rodica
Štefan Poljane
ALLMAJER, Ivan Šmarata
AMBROŽ, Janez Ljubljana/Vič
AMBROŽIČ, Janez Bereča vas
ANDERLE, Anton Smokuč
Karl Smokuč
ANDLER, Jože Zagradec
ANDOLJŠEK, Franc Malo Lipljene
Franc Škocijan
Jože Škocijan
Stanko Jurjevica
Vinko Podpeč/Dobrepolje
ANKELE, Franc Ljubljana
ANTLER, Anton Primorska
ANZEL, Ernest Sv.Andraž
ANZELJ, Jožef Slavšina/Stična
ANZELJ, Janez Velike Bloke
ANZELJ, Jože Topol
Ludvik Velike Bloke
ANŽIČ, Kati Ljubljana
ANŽUR, Anton Laze
ARH, Jurij Zagorje
ARHAR, Alojz Cerknica
Franc Ribnica
ARKO, Alojz Vrbovce
Branko Št.Vid
Branko Ribnica
Jože Ribnica
Lojze Osojnik
Dr.Ludvik Breže
ARMENI, Franc Dolenjske Toplice
ARŠIČ, Janez Mirševci
Jure Ljubljana
AS, Anton Sela
AVGUŠTIN, Anton Ribnica
AVSEC, Alojz Studeno
Anton Viševek
AVŽLAHAR, Jože Topol
AŽMAN, Franc Naklo
Ivan Lesce
BABIČ, Milan Logatec
BAČ, Vinko Ljubljana/Moste
BAČNIK, Karl Nova vas
Marjan Maribor
BADALIC, Alojz Primorska
BAJC, Franc Hotedršica
Danica Primorska
BAJEC, Ludvik Črni vrh
BAJT, Venceslav Fužina
BAJUK, Ana Rosalnice
Marija Rosalnice
BAJŽELJ, Franc Stranska vas
Franc ml. Stranska vas
Jože Vevče
Marjan Stranska vas
Pavle Stranska vas
BAKŠIČ, Alojz Pristava
BAKSIC, Alojz Št.Jernej
BALANC, Polde Selca
BALANTIČ, Franc Kamnik
BALKOVEC, Kata Vinica
BALOG, -.- Zgornji Tuhinj
Žena Zgornji Tuhinj
BALOH, Marija Cirkuse
Martin Cirkuse
BAMBIČ, Franc Mali Ločnik
BAMBIČ, Jože Mali Ločnik
Lojze Krvava peč
Matija Rožnik
BAMŠEK, Ivan Dolsko
BANČIČ, Janez Rakitnica
BANOVEC, Ludvik Ljubljana
BARAGA, Alojz Viševek
Janez Fara-Bloke
Josip Ljubljana
Jože Šmarata
Jože Grahovo
Valentin Iga vas
Vilče Kozarišče
BARBO, Ignac Dobje
Jože Toplice
BARTOL, Alojz Zagrad
Anton Hrib
Franc Hrib
BARTOLJ, Stanko Draga
BASTJANCIC, Jakob Primorska
BAUR, Maks Hrastnik
BAVDEK, Anton Marinčki
Danijel Malo Lipljene
BAVDEK, Franc Gradež
Ivan Malo Lipljene
Jože Gradež
Jože Velke Poljane
Polde Gradež
BAVEC, Andrej Kozarišče
Vilko Kozarišče
BEČAJ, Franc st. Hruškarje
BEDENČIČ, Alojz Grosuplje
BEDENK, dr.Vinko Kranj
BEG, Karl Gornje Sušice
BELEJ, Franc Laško
BELIČIČ, Marica Vinica
BENDE, Franc Podlipa/Ajdovec
Jože Podlipa/Ajdovec
BENEDIČIČ, Lojze Grosuplje
BENEDIK, Ana Dolenja vas
Franc Dolenja vas
Ivanka Dolenja vas
Leo Dolenja vas
-.- Ljubljana
BENEDIŠIČ, Slavko -.-
BENET, Andrej Ljubljana
BENKOVIČ, Stanko Smolenja vas
BERCAR, Martin Gradec
BERCE, Boris Trst
Tone Korita
BERDIK, Jože Jesenice/Dolenjska
BERGANT, Janez -.-
Jurij Dolenja vas
Ladko Ljubljana
Marija Spodnje loke
BERGLEZ, Alojz Velike Lašče
BERIČIČ, Bari Vinica
BERNOT, Alojzij Nevlje
BERTONCELJ, Anton Selca
BESEDNJAK, Alojz Primorska
BEVK, Rudolf Leskovica
BIČEK, mož Škofja Loka
Žena Škofja Loka
BISTAN, Janez Gorica
BITENC, Drago Metlika
BIZJAK, Franc Dobrava
BIZJAK, Franc Groblje
Franc Savinjska dolina
Franc Št.Jernej
Joze Primorska
Urša Kokošnje
BIZJAN, Franc Dobrova
BLAJ, Tone -.-
BLAŠKO, dr.Vinko Celje
BLATNIK, Janez Gradiček
Janez (Bobnov) Ratje
Jože Velke lese
Ludvik Ratje
Vene Ratje
Vinko Ratje
BLAZNIK, Leopold Tržišče
BLAŽIČ, Ančka Goriška vas
Franc Gornje Toplice
Joze Primorska
Karl Primorska
Marija Primorska
BOBEN, Adolf Ljubljana
Alojz Kal
Franc Ljubljana
BODIGOJ, Albert Primorska
BOGATAJ, Frančiška Dobračeva
Ivan Kočevje
Ivan Žažar
Ivanka Javorje
Josip Kočevje
Jože Petkovec
BOGATAJ, Jože Rovte
BOH, Franc Zgornja Slivnica
BOJC, Dominik Primorska
BOJC, Ivan Dolenja vas
BOJC, Janko Krašnji vrh
Marija Krašnji vrh
BOLČINA, Andrej Podkraj
BOLDIN, Alojz Gabrovka
BOLDIN, Franc Gabrovka
Jože Gabrovka
BOLE, Franc Poljane
BOLTAR, Emil Primorska
BONAČ, Janez Begunje
BORNIK, Francka Hotedršica
BORŠTNIK, Borut Krško
Janko Ljubljana
BOŠKO, Alojz Osojnica
BOŠTJANČIČ, Franc Perovo
Franc Cesta
BOSTJANCIC, Jože Cesta
BOŠTJANOVA, -.- Briše
BOŽIČ, Anton Podtabor
BOŽNAR, Anton Pristava
BRACCI, Ferdinand Primorska
BRADAČ, Ignac Malo Reberce
Lojze Malo Reberce
BRADEŠKO, Janko Hlevni vrh
BRAJDIČ, Ivanka Kanižarica
-.- Stari trg
BRATINA, Konrad Primorska
BRCAR, Martin Hom
BRECELJ, Angela Zapuže
Jože Zapuže
Marica Zapuže
Martin Zapuže
Stana Zapuže
BREGANT, Franc Stična
BREGAR, Anton Štehanja vas
Drago Kočevje
Ladko Ljubljana/Vič
Milan Ljubljana
BRELIH, Štefan Jesenice
BREMEC, Guilelma Kal
Milka Kal
BREMŠAK, Jože Podrečje
BRESKVAR, Jože Volovlje
BREŠČAK, Štefan Kanal
BREZAR, Albin Kanižarica
BREZEC, Franc Begunje
BREZNIK, Alojz Škocjan
BREZNIK, Jože Sv.Lenart
Lojze Rafolče
BREZOVAR, Franc Bizovik
BRIC, Ivo Dornberg
Jozefa Primorska
BRICELJ, Franc Zasavje
Martin Bizovik
Peter Bizovik
BRINOVEC, Alojz Drtija
BRKOPEC, Martin Gornja Težka voda
BRODNIK, Bogo Ljubljana/Vič
Janez Kaplanovo
BROJAN, -.- Sv.Barbara
BRUDAR, Janez Brusnice
BRULA, Pepca Taljčji vrh
BRUSKOLE, Anton Rodine
Antonija Maverlen
BRZIN, Franc Straža
Marjan Straža
BUCIK, Rafael Primorska
BUČAR, Anton Reka
Julij Jesenice
BUDNAR, Janez Zg.Palovce
BUKOVEC, Franc st. Tanča gora
Franc ml. Tanča gora
Janez (Kaplan) -.-
Jože Dečina
BUNČEK, Marija Senožeti
BUNDARŠEK, Franc Svinjsko
BUNDERSEK, Joze St.Rupert
BURGER, Jozef Primorska
BURJA, Slavko Snovik
BURJEK, Cene Brebovnica
Jože Brebovnica
BURKELJCA, Anton Laze
Amalija Laze
Ivana Laze
Pavla Laze
Vida Laze
BURNIK, Francka Novi svet
BUSTALA, Alojz -.-
BUŽGA, Franc Ljubljana
CAF, Rudolf Jesenice
CAPUDER, Danilo Ljubljana
Gabrijel Ljubljana
CASALINI, Giovanni Primorska
Stanislava Primorska
CAR, Anton Retje
CARE, -.- Rečica
CAROVEN, -.- Novo mesto
CASAR, Franc Ljubljana
CERAR, Ignac Svinje
Jože Dol
Joze Prevoje
CESAR, Matija Radovica
CIGOJ, Ciril Podraga
Marija Primorska
CIGOJ, Stane Malovše
CIMERMAN, Stane Mala vas/Dobrepolje
CIMERMANČIČ, Jože Vinja vas
CIMPERMAN, Franc Cerknica/USA
Ivan Selo
Janez Rob
Stanko Topol
Tone Cerknica
CIRIČ, Avgust Maribor
CMOK, Silva Hrastnik
CVEK, Franci Koreno
Frančišek Koreno
Neža Koreno
CVELBAR, Alojz Malence
Avgust Št.Jernej
Jože Kostanjevica
Janez Volčkova vas
CVETAN, Anton Vrh
Matija Gornje Kamenje
CVETEŽAR, France Klenik
CVETKO, Alojz Sv.Jurij
Janko Rovte
ČAČ, Miha Pudob
ČAMERNIK, Henrik Poljane
ČAMPA, Ivan Ljubljana
CAROVEN -.- Novo mesto
CEFERIN, Ivan Primorska
ČEH, Alojz Ptuj
ČEKUTA, Franc Brezje
ČEMAŽAR, Janez Murave
ČERNE, Avgust Maribor
Albina Primorska
Darinka Vogersko
Francka Prežganje
Janez Litija
CERNIC, Ljubko Primorska
ČERVAN, Franc Podgora
ČESEN, Jakob Dol
ČEŠNOVAR, Ivan Kompolje
ČIHELKA, Lojze Ljubljana
ČIMŽAR, Jože Suhadole
ČINKOLE, Jože Srebrnice
ČOP, Franc Gorje
ČREN, Martin Kal
ČRNIČ, Franc Orle
ČRNOGOJ, Avgust Ljubljana
ČUFER, Janko Bloke
ČUJNIK, Anton Groblje
DACAR, -.- Jesenice
DANGELLO, Guerrino Primorska
DEBELJAK, Ignac Poljane
DEBEVEC, Alojz Begunje
Anton Gabrnik
Franc Kožljek
Janez Begunje
Janez Bezuljak
Jože Begunje
DEJAK, Franc Dolenja vas
DEKLEVA, Karla Vipava
DELAC, Ivan Brod
DEMEC, Tone Železno
DEMŠAR, Rudolf Sv.Križ
DERGANC, Ladislav Ljubljana
DERMOTA, Franc Fužine
Franc Kandrše
DETELA, Avgust Moravče
DEVETAK, Leopold Ribnica
DEŽMAN, Alojz Štepanja vas
Andrej Hrušica
Jožefa Hrušica
DIMC, Franc Gmajna
Franc Groblje
DIMNIK, Martin Obrije
DOBLEKAR, Anton Št.Jurij
Jože Št.Jurij
Rudolf Ržišče
DOBRAVEC, France Škrljevica
DOKLER, -.- Zagorje
DOLENC, Janez Goli vrh
Viktor Pri Cerkvi
Stanko Smarca
DOLŠAK, Jože Mramorovo
Karl Velke Bloke
DOLŠINA, Davorin Rašica
DOLTAR, Slavko Metlika
DOVIČ, Franc Ljubljana
DRAB, Franc Veliki Cerovec
DRAGOVAN Janez Svržaki
DRAKSLER, Alojz Primskovo
DREMELJ, Jože Velko Mlačevo
DRINOVEC, Janez Okroglo
DRNOVŠEK, Milan Logatec
DRNULC Miro Paka
DROBNIČ, Anica Hudi vrh
Franc Mala vas
DROBNIC, Franc Polica
Franc Velka Stara vas
Janez Adamovo
Janez Glina
Janez Grahovo
Janez Žukovo
Janez ml. Žukovo
Jože Valična vas
Matija Ljubljana
Tomaž Viševek
DRZANIC, Franc Godic
DUBROVIČ, Rado Ljubljana
EPICURI, Felice Primorska
ERBIDA, Feliks Veliki Lipovec
Franc Šmihel
ERČULJ, Franc Zagorica
Hinko Zdenska vas
ERJAVEC, Jože Ambrus
Matija Velika Račna
ERKLAVEC, Rajner Semič
ERŽEN, Franc Dobračeva
ESPOSITO, Rozalija PPrimorska
FABČIČ, Alojz Orehovica
FABJAN, Janez Prevole
Janez Hinje
FABIJANČIČ, Franc Ruperč vrh
Franc Birčna vas
Jože Zavinek
FAGANEL, Slavko Ljubljana
Pavla Primorska
FAJDIGA, Ivan Ljubljana
FAJFAR, Matija Lajše
FEMC, Alojz Poljane
Boris Tržič
FERDERBER, Franc Bela Krajina
FERJANČIČ, Danilo Ljubljana
Jože Slap
Pavle Primorska
Teodor Primorska
FERKULJ, Edvard Rapljevo
FERKULJ, Ludvik Pri Cerkvi
FERLETIC, Jozef Primorska
Jozefa Primorska
Vilma Primorska
FERLINC, Marjan Ljubljana
FIGELJ, Franc Primorska
FINK, Franc Cesta
Stanko Kranj
FLEGO, Jaka -.-
FLEK, Jože Črnomelj
FLIS, Henrik Hrastnik
FLORJANČIČ, Danilo Trst
FRANC, Alojz Metlika
FRANCESKIN, Blaz Primorska
FRELIH, Franc Selca
Marija Leskovica
FRENK, Martin -.-
FRISKOVEC, Andrej Horjul
FRONTINI, Tone Krtina
FURLAN, Franc Kreplje
Ivan Bičje
Jože Mala Ligojna
GABRENJA, Franc Unec
GAJSKI, Andrej Ljubljana
GALE, Valentin Brezov dol
GAMSAR, Ciril Slovenjgradec
GAŠPERIČ, Simon Hrast
GERDENC, Alojzij Gornje Karteljevo
GERJOL, Ivan Setnik
GERL, Miha Dolenjske Toplice
Milan Kozarišče
GLIHA, Franc Žužemberk
Jože Bič
GLIVAR, Anton Brezov dol
GLOBELNIK, Edmund Celje
GNIDOVEC, Franc Veliki Lipovec
GODEC, Jože Velke lese
GODEŠA, Anton Unec
GODNIČ, Just Primorska
GODNJAVEC, Viktor Trebnje
Viktor Rakek
GOEDERER, Josip Zelimlje
GOLE, Tine Zagorica
GOLF, Alojz Javorje
GOLF, Lojze Čagošče
GOLI, Jože Rudnik
GOLNAR, Anton Štajerska
GOLNAR, Jože Štajerska
GOLOB, Florjan Trška gora
Franc Gornje Vrhpolje
Marija Birčna vas
Marija Vodice
Miha Laze
GOLOBIČ, Anton Gmajna
Anton Gornja Stara vas
Franc Dolž
Slavko Ledeča vas
GOMIRŠEK, Franc St.Benedikt, Sl.gorice
GORC, Franc Vrhtrebnje
GORENC, Alojz Herinja vas
Janez Groblje
Janez Mačkovec
Jože Grič
Jože Raka
GORENJC, Alojz Stranja vas
GORENČIČ, Franc Dešeča vas
GORIŠEK, Franc Goričane
Polde Mulhe
GORISEK, Stanko Dolenja stara vas
GORJAN, Albert Primorska
GORJANC, Johan Voklo
GORJUP, Alojzij ml. Gornje Kališče
Engelbert Poznikovo
Jože Velke Bloke
Joze Primorska
Stefanija Primorska
GORNIK, Anton Rosalnice
Anton Slamna vas
Barica Slamna vas
GORŠE, Angela Rodine
Jože Rakitnica
Štefan Krka/Novo mesto
GOSTINČAR, Franc Beričevo
Peter Hrib
GOTTLIEB, Franc Št.Peter
GRACAR, Anton Brezje
GRADENC, Alojz Karteljevo
GRADIŠAR, Alojz Hlebče
Anton Bavdki
GRANDA, Janez Dobrava
GRANDOVEC, Anton Srednji Lipovec
GRDADOLNIK, Janez Št.Jošt
GRDEN, Rudolf Kandrše
GREBEC, Franc Laporje
GREBENC, Franc Rašica
Ivan Huda polica
Ivan Levstiki
GREBENC, Lojze Rakitnica
p.Placid Stična
GREBENJAK, Emilija Primorska
GREGL, Edo Hrastnik
GREGORIČ, -.- Gorje
GREGORIN, Jakob Brezovica
Marija Dol/Ljubljana
GREIF, Franc Maribor
Ivan Maribor
Dr.Vinko Maribor
GRIČAR, Jože Hrastnik
Lojze Jesenice/Dolenjska
GRIL, Ivan ml. Češnjice
GRILC, Alojz Novo mesto
GRIS, Anton Ponova vas
GRM Alojz Zagorica
Anton Hočevje
GRM, Anton Male lese
Franc Kompolje
Franc Mala vas
Jože Zagorica
GRM, Lojze Tisovec
GRMEK, Ana Visoko/Želimlje
GROM, Andrej Rakitna
Janez Hotedršica
GROS, Franc Krka
GROZDE, Lojze Tržišče
GROZNIK, Alojz Dolenja vas
Ciril Dolenja vas
GRUBAR, Anton Dolnja Stara vas
GRUDEN, Anton Bavdki
Jože Dobrepolje
Jože Laporje
Jože Ponikve
Marija Želimlje
GRŽELJ, Franc Velka Stara vas
GUSAR, Stanko -.-
GUŠTIN, Angela Drašiči
Ivan Zgonik
Janez Ljubljana/Vic
Jože Potov vrh
-.- Šmihel
GUZELJ, Slavka Bukov vrh
HABIČ, Ivan Bizovik
Viktor Bizovik
HABJAN, Franc Žalna
Jože Velika Ilova gora
Lojze Predole
Rafael -.-
HAJNRIHAR, Stanko Škofja Loka
HAUPTMAN, Anton Stična
Albin Dane
HAVELKA, Jože Dolsko
HENIGMAN, Franc Rakitnica
HERBLAN, Janez Grahovo
HERBST, Janez Verdreng
Jožefa Verdreng
Frida Verdreng
HERCOG, Peter Mala kopa
HITI, Andrej Bočkovo
Jože Velke Bloke
Rafael Nova vas
Vinko Begunje
HLADNIK, Franc Malo Lipljene
Janez Blatna
HLEBEC, Anton Ostrožnik
HOČEVAR, Franc Kal
Janez Šmalčja vas
Jože Brezov dol
Jože Vrh/Št.Jernej
Jože Mali vrh
Julij Metlika
Rafko Šmihel
Stane Globel
HOMAN, Janez Škofja Loka
HOMAR, Franc Tuhinj
HORVAT, Janez Hočevje
Janez Koroška Bela
Janez Luče
Jože Hrast
Jože Suhor
Pavle Gradisce
HRASTAVEC, -.- Zabava
HREN, Alojzij Kompolje
Anton Bloke
Anton Fara
Anton Potiskavec
Anton Vrhnika
Franc Bruhanja vas
HREN, Jakob Prigorica
HREN, Jakob Št.Vid
Martin Zagradec/Grosuplje
HRIBAR, Albina Ihan
Avguštin Tisovec
Gregor Ihan
Janez Bizovik
Jože Podbukovje
Marijan Bizovik
Matevž Bloška polica
HRIBERNIK, Franc Puštal
Neža Briše
HROVAT, Alojz Trebnja gorica
Ana Kamni vrh
Anton Kočevje
Ivan Cesta
Janez Žalna
Jože Kal
Jože Višnje
Pavle Gradišče
Tone Krka
-.- Konec
HROVATIČ, Janez Dolž
HUDAK, Matija Učakovci
HUDOROVAC, Adolf Kanižarica
Anton Kanižarica
Boris Hrast
Ignac Hrast
Marija Hrast
6 oseb Dragovanja vas
HUTH, Srečko Št.Vid
IGLIC, Berta Trnjava
ILJEŠ, Franc Ljutomer
ILOVAR, Franc Malo Trebeljevo
Franc Temenica
Lojze Malo Trebeljevo
INGLIČ, Franc Sv.Križ
INTIHAR, Alojz Zavrh
Anton Bločice
Franc Viševek
Franc Vrhnika/Stari trg
Jože Vrhnika
Stane Dule
Stanko Ortnek
IRGEL, Alojz Begunje
ISKRA, Janez Bohinj
IVANČIČ, Alojz Ravne
Anton Hudi vrh
Franc Dobec
Franc Hudi vrh
Franc Kotel
Franc Videm
Stanko DMPolje
IVANETIČ, Franc Radatoviči
IVANIČ, Jurij Belčji vrh
IZDA, Franc Volča
Franc Zakobiljek
JAGER, Polde Dobrunje
Tone Dobrunje
JAKIČ, Franc -.-
Janez Veliki Osolnik
Peter Gradež
Peter Veliki Osolnik
Vid Vrh
JAKLIČ, Anton Podgorica
Franc Št.Janž
Jože Stari trg
Karl Rašica
Marko Rožemberk
Tone Vavpča vas
JAKNE, -.- Sv.Andrej
JAKOPIN, Anton Studeno
JAKOŠ, Franc Spodnja Draga
Ivan Ljubljana
Ivan Mirna
Ivan Spodnja Draga
Joško Ljubljana
Jože Dobrunje
JAKUS, Bogomil Ljubljana
JAMNIK, Adolf -.-
Anton Puštal
Ivan Št.Rupert
Janez Udje
Jože Rožnik
Maks Obrije
Primož Slovenjgradec
JAMNIK, Vinko Sele
JAN, Ivica Bled
JANČAR, Frančiška Potov vrh
JANEŽ, Franci Hrastje
JANEŽIČ, Franc Kamenje
Ivanka Spodnja Slivnica
Johan Volovlje
JANKOVEC, Janez Št.Jošt
JANKOVIČ, Ivan Ljubljana
Jernej Planina
Stanko Ljubljana
Vinko Ljubljana
JANOŠ, Dušan Domžale
JAPELJ, Ferdo Verd
Franc -.-
JARC, Dominik Butajnova
Janez Veliki Lipovec
JARC, Jože Dolenja vas
JAVORNIK, Anton Podgorica
Anton Št.Jurij
Jože Dob
Lojze Veliko Mlačevo
Martin Veliko Mlačevo
Marjan Rob
JAVORŠEK, Ivan Moravče
JAZBINŠEK, Emil Planina
JEGLIČ, Minka -.-
JELENC, Adolf Bukovščica
JELNIKAR, Marjeta Volovlje
JELUSIC, zenska Virmase
JERAJ, Anton Štehanja vas
JERALA, Janko Vodice
JEREB, Ivan Ljubljana
Ivan Dolnja Prekopa
Janez Radomlje
Jernej Ljubljana
Jernej Radomlje
Tomaž Vrzdenec
-.- Bled
JERETINA, Jože Rafolče
JERICIJO, Olga Primorska
JERIČ, Alojz Mali Lipovec
Franc Škocjan
Franc Zdenska vas
Jože Zdenska vas
JERMAN, Jože Zloganje
Marjan Gornje Ponikve
Marjan Ljubljana
JERMAN, Miha Radovica
sodnik Metlika
JERMENC, Ivan Kandrše
JERNEJČIČ, Andrej Dobec
Avgust Žužemberk
Janez Malo Globoko
Jože -.-
JEROVŠEK, Franc Malkovec
JERŠE, Anton Prevole
Lovrenc Srednja vas
Miha Sidraž
JERŠIN, Franc Laze
Jože Brezovo
Leopold Železnica
JESEBNIK, Frančiška Grčarice
JESENKO, Alfonz Ljubljana
JESENOVEC, Andrej Butajnova
Gabrijel Jesenice
JEVNIKAR, Franc Spodnje Brezovo
Jože Mali Ban
JORDAN, Ivan Zaplaz
Martin Kostanjevica
JORGA, Jože Brod
JUDEŽ, Anton Dolž
Franc Potov vrh
JUG, Rozalija Ruše
Vinko Ruše
JUHANT, Frančiška Komenda/Dobrava
JUHRAT, Franc Fužina
JURAH, Anton -.-
JURADA, Ernest Istra
Pepo Istra
JURCA, Ivan Ljubljana
JUREN, Edvard Primorska
JUREČIČ, Franc Sv.Križ
Ivan Ostrog
JURGA, Jože Hrušica
JURMAN, Maks Ljubljana
JURŠIČ, Jože Novo mesto
Lojze Iglenik
JUVAN, Niko Podutik
JUŽINA, Janez Dobravica
Janez Podzemlje
KADIVC, Franc Dol/Ljubljana
KADUNC, Franc Zdenska vas
Jože Velike Poljane
Lojze Bičje
Ludvik Znojile
KAJFEŽ, Ivan Banja Loka
KAJZER, Rudi Vodice
KALAN, dr.Vladimir Celje
KALAR, Franc Krška vas
KALINIČ, Ilija Kočevje
KAMBIČ, Franc Črešnjevica
KAMPOS, Alojz -.-
KANCILJA, Janez Gabrovnica
KANDARE, Peter Dane
KANDUŠAR, Heda Hrastnik
KAPLAN, Stane Velike Lašče
KAPUS, Vladimir Kropa
KARO, Leopold Spitalic
KASTELEC, Anton Št.Jošt/Stopiče
KASTELIC, Angelo Žvirče
Anton Mlačevo
Anton Predole
Franc Dešeča vas
Franc Srednje Grčevje
Franc Leščevje
France Selca
Franc -.-
Ignac Gorica
Ivan Predole
Jože Sad
Jože Tisovec
Jože Zagorica
Nežka Predole
Vincenc Vodice
KASUN, Ljubica Kasuni
Marija Kasuni
Niko Kasuni
KAUS, Oreste Primorska
KAVČIČ, Franc Št.Jošt
Avgust Primorska
Franc Žeje
Frančiška Račeva
Ivanka -.-
Ivo Nova vas
Janez Račeva
Maks Dobračeva
KAVCIC, Marjana Račeva
Pavel Račeva
Rudi Nova vas
Tone Primorska
KAVČNIK, Karl -.-
KEJŽAR, dr.Mirko Ljubljana
KEK, Franc Novo mesto
Franc Studenec
KEMPERLE, Bogomir Ljubljana/Vič
KENIG, Anton Klečet
KENIK, Jože Bakerc
KEPIČ, Miha Žeje
KERN, Maks Podboršt
KIEN, Vladimir Ljubljana/Trnovo
KIMOVEC, Terezija Litija
KLADNIK, Ivan Zaga
KLANČAR, Anton Mohorje
Janez Mački
Janez Mohorje
Jože Mohorje
KLANČIČ, Franc Zagorje
Miro Primorska
KLAVORA, Ludvik Primorska
KLEMENC, Dušan Črnomelj
Franc Dol/Ljubljana
Franc Smarca
Pavle Črnomelj
-.- Gradišče
KLEMENČIČ, Alojz Dečja vas
Anton Dečja vas
Franc Dolsko
Franc Ljubljana
Jože Št.Jernej
KLEMSE, Alojzj Primorska
KLEPEC, Vojko Velika Gorica
KLJUN, Jože Nemška vas
Otmar Dule
Viktor Vinji vrh
KLOPČAR, Jože Brezova reber
KLOPČIČ, Janez Škocjan
Janez Vrhpolje
Jože Marinčki
Jože Tomažini
Rudolf Moravče
KLUN, Jože Paka
Matevž Pusti hrib
KMET, Ana Dobrnič
Frančiška Dobrnič
Ivan Mačkovec
Janez Arčelca
Milan Mačkovec
Stanislav Podlipa
KMETIČ, Miha Hrastnik
Viktor Hrastnik
KNAVS, Alojz Retje
KNAVS, Anton Hrib
Stanko Hrib
KOBAL, Franc Gabrijele
KOBE, Franc Dolž
Julij Ljubljana
KOBETIČ, Franc Drežnik
Ivan Drežnik
KOCBEK, Franc -.-
KOCJAN, Anton Zaboršt
Jože Stopiče
Jože Verdun
KOCJANČIČ, Ignac Mošnik
Mario Primorska
KOCMAN, Alojz Veliki Osolnik
Stane Ponova vas
KOČARSKI, Stanko Vinharji
KOČEVAR, Anton Zavrh
Karl Zavrh
KODRCA, Stanko Vrh
KOGOVŠEK, Hieronim Žiri
KOKALJ, Frančiška Krtina
Karl Jarše
KOKELJ, Marjana Javorje
KOLARIČ, -.- Koritnica
KOLENC, Edvard Brezovščica
KOLEŠA, Alojz Krmelj
Alojz Migolska gora
Ilija Mirna
KOMAN, Gabrijel Celje
KOMAR, Andrej Gorje
KOMESAR, ženska Jelšane
Ženska Jelšane
Ženska Jelšane
KOMIDAR, Franc Klanče
KOMOČAR, Karl Mrtvice
KONCUT, Anton Primorska
KONČAN, Marjan Celje
KONČAR, Miloš Litija
Stanko Hotič
KONČINA, Marija Hrastnik
KONEČNIK, Ljubo Guštanj
KONJAR, Izidor Ljubljana
KONTE, Vinko Sela
KOPITAR, Ivan Mengeš
KOPRIVICA, Danilo Črna gora
KOPRIVNIK, Feliks Jesenice
Jože Črna
KORDAN, Anton Prevalje
KORDAN, Kazimir Ljubljana
Miro Prevalje
KOREN, Alojzij Stari trg
KOREN Ivan Krško
KOROŠA, Jože Ljutomer
KOROŠEC, Anton Medvedjek
Anton Mramorovo
Anton Zavrh
Franc Zgornje Loke
Vera Nemška vas
KOROŠIČ, Bruno Ljubljana
KOS, Franc Dolnja Žetina
Franc Dolnja Žetina
Ivan Črmošnjice
Mirko Mala Nedelja
Pavle Bukov vrh
Pavle Vinharje
Stanko Bukov vrh
KOSEC, Alojzij Selo
KOSTEVEC, Bertl Veliko Črnelo
KOŠČAK, Jože Dedni dol
Matevž Gabrovčec
KOŠIR, Alojzij Hrib
Alojz Vrzdenec
Ana Jesenice
Franc Sodražica
Jože Velika Slevica
Marjan Ljubljana
KOŠMERL, Franc Potov vrh
Ivan Konec
KOŠMRLJ, Ivan Retje
Jože Mala Loka
Ludvik Retje
KOTAR, Franc Konj
Jože Brezovica
KOTAR, Jože Nova gora
KOTNIK, Pavla Prevoje
-.- Črnuče
KOVAČ, Boris Celje
Jože Lokve
KOVAČIČ, Alojz Videm
Anton Uzmani
Jernej Sekirišče
KOVACIC, Jože Uzmani
Jože Videm
KOVIČ, Ivana Vir
Ivanka Gorjuša
KOŽAR, Janez Iglenik
KOŽELJ, Franc Orlaka
KOŽUH, dr.Ludvik Velike Lašče
KRAČUN, Zvonko Sv.Tomaž
KRAJC, Janez Grahovo
KRAJEC, Ignac Zapuže
KRALJ, Drago Trst
Dušan Trst
Janez Ihan
Janez Radomlje
Jože Dolnji Logatec
Jože Lipa
Jože Podtabor
Jože Ravnik
Jože Segonje
Jože Sodražica
Jože Struge
Karl Trst
Matija Segonje
Rafael Podtabor
KRALJIČ, Jože Št.Jurij
KRAMAR, Gabrijel Celje
Janez Kovor
KRAMARIČ, Reza Rosalnice
Stanko Rosalnice
KRANJC, Ivan Grahovo
Milan Ljubljana
KRANNER, Jože DMPolje
KRAPEŽ, Marija Malo polje
KRAŠEVEC, Dominik Metulje
Dominik Topol
Feliks Dane
Franc Dane
Franc Kozarišče
KRASEVEC, Franc Markovce
Franc Nova vas
Janez Dane
Janez Lužarjev breg
Janez Pudob
Jože Metlika
Jože Rosalnice
Jože Selo
KRASEVEC, Ludvik Dane
Marija Zavrh
Stanislav Dane
KRAŠNA, Ivan Dolenja vas
KRAŠNJA, prof. Janez Ljubljana
KRASOVEC, Franc Dane
Franc Nova vas
KRASOVEC Ludvik Dane
Stanko Dane
KREGAR, Peter Dobrunje
KREMŽAR, France Ljubljana
Marjan Ljubljana
KRESAL, Franc Dolnje Karteljevo
KRESE, Franc Sela
Marija Zgornje Zabukovje
Marjan Mokronog
KREVS, Alojz Biška vas
KRIŠKOVIČ, Pavle Sušak
KRIVEC, Janez Veliko Lipljene
Jožef Krško
Peter Stolnik
KRIZ, Jaroslav Graben
KRIŽAN, Jože Otok
KRIŽMAN, Franc Podtabor
Ignacij Podtabor
Vinko Podtabor
KRMELJ, Jakob Planina
Matevž Stara loka
Matevž Škocjan
Matevž Velika Račna
Polde Gabrška gora
KROMAR, Jože Št.Jernej
KROTEC, Marija Preloka
KRUŠNIK, Ivan Škocjan
KRŽE, Karl Kržeti
KRŽIČ, Ludvik Nadlesk
KUCLAR, Franc Polhov Gradec
KUČIČ, Janez Vrbje
KUHAR, Alojz Šutna
Franc Dol/Ljubljana
KUHELJ, Anton Gabrovka/USA
Anton Mulhe
KUKOVICA, Jože Obla gorica
KULAVIČ, Janez Podgrad
KUMP, Alojz Verdun
KUNC, Slavko Zdenska vas
KUNČIČ, Anton Metlika
Janez Škocijan
KUNSTEK, Anton St.Vid/Stična
KURENT, Stanko Mengeš
KUŽNIK, Ferdinand Srednji Lipovec
KVARTIČ, Elfrida Hrastnik
LAH, Boris Lož
Franc Veliki vrh
Janez Vrhpolje
Rafko Šmihel
Stanko Veliki vrh
Vili Ljubljana
LAITGEB, Franjo Dob
LAKNER, Janez Pri Cerkvi
LAMOVŠEK, Alfonz Svinjsko
LAMPE, Anton Črni vrh
LAPAJNE, Lojze Idrija
LAVRENČIČ, Jože Slap
LAVRIČ, Alojz Nova vas
Bogdan Ljubljana
Franc Žužemberk
Ivan Volčje
Janez Retje
Lojze Črni potok
Ludvik Podlipa
LAVRIH, Anton Gradišče
Viktor Gradišče
LAVRIŠA, Janez Horjul
Ludvik Horjul
LAZNIK, Angela Smarca
Martin Smarca
LEBENICNIK, Stefan Podmilje
LEBENICNIK, Terezija Podmilje
LEGAN, Štefan Gradenc
LEITGER, Franc Dob
LEKAN, Ana Preserje
Frančiška Preserje
Jožefa Preserje
LELIČAR, Alojz Selo/Raka
LEMUT, Lojze Col
LENČEK, Janko Rakek
LESAR, Janez Škocjan
LESJAK, Franc Št.Jurje
LESNIKA, Miha Dolenja vas
LESTAN, Vera Miren
LEVSTEK, Alojz Črnec
Ivan Brinovščica
Janez Sodražica
Jože Podklanec
LEVSTIK, Anton Velike Poljane
LEVSTIK, Anton Žimarice
Herman Velike Poljane
LEVSTIK, Jože Velike Poljane
LINDIČ, Franc Vinica
Marija Žužemberk
LIPAR, dr. Franc Nasovče
LIPOVEC, Tone Jesenice
LIPUŠČEK, Vinko Ljubljana
LISAC, Ivan Trbovlje
LOBODA, Jože Dol/Ljubljana
Jože Podgora
LOGAR, Jože Škocjan
Jože Vodice
LOMBAR, Peter Babni vrt
LOVŠIN, Anton Dolenji Lazi
Franc Dolenji Lazi
Ivan Jurjevica
Janez Goriča vas
Jernej Gašpinovo
Jože Gašpinovo
LOŽAR, -.- Šmihel
LUKCUGA, Matej Lajše
LUKAN, Franc Stranje
Marija Stranje
LUKMAN, Marija Prevoje
LUSTEK, Alojz Ledeča vas
LUŽAR, Janez Iglenik
Janez Šmalčja vas
Janez Št.Jernej
Jože Št.Jernej
Jože Šmalčja vas
Marija Iglenik
MADON, Klavdija Primorska
MAHKOTA, Milan Ljubljana
MAJHEN Miljan Št.Rupert
MAJNIK, Anton Žiri
MAJZELJ, Janez Vinja gorica
MAKEK, Vincenc Vevče
MAKOVEC, France Ljubljana
Ivan Primorska
MALAVAŠIČ, Jakob Hleviše
MALENŠEK, Alojz Ljubljana
Alojz Zaloke
MALEŠIČ, Florjan Podklanec
MALNARIČ, Lovro Maverlen
Rudolf Krupa
MALOVRH, Franc Brdo/Kranj
Franc Ljubljana
Franc Moravče
MANTELJ, Frančiška Vrhe
MARCELAN, Karolina Cerknica
Peter Cerknica
MARGETIČ, Anton Ljubljana
MARIN, Edi Mirna
MARINČEK, Jože Ravnik
MARINIC, Cvetka Primorska
Jozefa Primorska
MARINČIČ, Albin Ljubljana
Anton Pudob
Anton Viševek
Bogo Ljubljana
Franc Pudob
Ivan Šmarjeta
Jože Pudob
Jože Viševek
Milko Ljubljana/Vič
Rudi Ljubljana/Vič
MARINŠEK, Jože Nova vas
MARKELC, Pavel Velike Poljane
MARKOVČIČ, Anton Bločice
MARKOVIČ, Ludvik Šentrupert
MARKUS, Karl Nevlje
MARN, Ivan Št.Peter
Janez Dolenja vas
Mirko Krka
MAROLT, Anton Videm/Dobrepolje
Franc Koreno
Janez Maršiči
MAROLT, Janez Koreno
Janez Velike Bloke
Jože Pusti vrh
Jože Velke Bloke
MAROLT Slavko Mala vas
Tomaž Velke Bloke
MARTINČIČ, Alojz Grajševka
Anton Sela
Franc Kamensko
Franc Ljubljana
Franc Ložine
Jernej Dolnja vas
MARTINJAK, Tone Kozarje
MARUSIC, Joze Primorska
MASEK, Rudolf Dunaj
MATIČIČ, Alojzij Begunje
Alojz Martinjak
Anton Rakek
Matija Breza
MATJAN, Janez Ravne
MAUSAR, Stanko Stara Vrhnika
MAVEC, Franc Dečja vas
Jože Krvava peč
Matija Krvava peč
MAVER, Angela Dečja vas
Anton Drašča vas
MAVRIČ, Tone Občine
MAVSAR, Dolfi Št.Rupert
Marija Klanec
MEDELAŠEK, Karl Hrastovica
MEDEN, Ivan Begunje
Ivan Topol
MEDVESCEK, Karl Domzale
Katarina Domzale
MEGLEN, Franc Potiskavec
Rudolf Kompolje
MEGLIČ, Anton Brezov dol
MEHLE, Franc Žalna
MEHLIN, Milan Smrjenje
MEJAČ, Alojz Komenda
Andrej Komenda
MENCIN, Franc Rožnik
Jože Krška vas
MENCINGER, Janez Ljubljana
MENONI, Vinko Zalog
MERČUN, Franc Ržišče
MERCUN, Tone Srednja vas
MERGAN, Vida Trebnje
MERZEL, Mirko Ig
MESAR, Florjan Tuhinj
MESESNEL, Slavko Log
MESNIK, Ignacij Drašča vas
MESOJEDEC, Jože Zagorica
Pepca Zagorica
MESTEK, Jože Dednik
Stane Dednik
MESTNIK, Tone Male lese
METEŽ, Ivan Nova lipa
MEZE, Pavla Gornji Logatec
MICELI, Leon Jesenice
MIHELČIČ, Adolf Škocjan
Alojz Škocjan
Ivan Brinovščica
Ivan Škocjan
Janez Metulje
Jože Hrib
Stane Dane
MIHELCIC, Stanko Klanče
MIHELIČ, Franc Breg
Franc Ljubljana/Vič
Janez Ljubljana
Marija Olševek
MIHELJ, Danica Primorska
MIKEC, Anton Novo mesto
MIKEC, Anton Vesela gora
Janez Mali Slatnik
MIKEC, Jože Novo mesto
Rudolf Mali Slatnik
MIKLAVČIČ, Franc Oslica
Jakob Male vrhe
Janez Gornja Brezovica
Janez Oslica
Janez Podbukovje
Jože Podbukovje
MIKLIČ, Albert Podpreska
Anton Podtabor
Franc -.-
Jože Ambrus
Jože Cesta
Stanko Žvirče
MIKUŽ, Jože Idrijski log
MILAČ, Šime Istra
MILAVEC, Beno Nova vas
Franc Ljubljana
MILEJ, Franc Mirna peč
MILOVANOVIČ, Mladen Knježica
MIRTIČ, Albin Boršt
Ivan Novo mesto
MIRTIC, Janez Prevole
MISLEJ, Ljubo Gornja Gomila
Pavla Primorska
MIŠIČ, Alojz Bločice
Franc Bločice
MIŠJAK, Anton Šmihel
MIŠMAŠ, Alojz Primča vas
Henrik Ambrus
Ignac Kal
Ivanka Ambrus
Ludvik Malo Reberce
MLAKAR, Anton Viševek
Henrik Gradišče
Lojze Dane
Marija Pudob
Tine Markovec
Valentin Podlož
MLAKAR, Valentin Viševek
MLEKUŠ, -.- Poljane
brat Poljane
brat Poljane
MLINAR, Ana Zavrh
Matija Zavrh
MODIC, Alojz Volčje
Ivan Vrbljene
MODIC, Janez Velke Bloke
Jože Velke Bloke
Tomaž Velke Bloke
MOHAR, Alojz Mali log
Alojz Plešivica
Anton Mali log
Anton Mala Račna
Jože Plešivica
MOHORIČ, Elizabeta Leskovica
MOKAVEC, -.- Sinji vrh
MOLEK, Jože Metlika
Stane Gradenc
-.- Radovica
MORAVEC, Niko Svržaki
MOREL, Anton Primorska
MOŽEK, Katarina Cerkno
MRAK, Jože Volča
MRAMOR, Alojzij Medvedjek
MRČEV, -.- Jurna vas
MRCINA, Jože Trebelno
MRČUN. Tone Srednja vas
MRLAK, Mirko Nova vas
MRVAR, Anton Dešeča vas
MRVAR, Edi Šmihel
MUČNAK, Drago Grosuplje
MUHAR, Anton Zavinek
MUHIČ, Alojz Ambrus
Franc Gornje Lakovnice
Janez Klečet
Jože Ambrus
MULEC, Janez Pudob
Marija Cerknica
MULEJ, Franc Dobrava
MULH, Franc Kozjek
MUREN, Lado Lašče
MURGELJ, Anton Podturn
Anton Vrhovo
MURN, Janez Dolž
MUSAR, Janez -.-
MUSTAR, Janez Kompolje
Jože Koželjevec
Jože Veliko Lipljene
MUZIC, Anton Primorska
NAGLIČ, Franc Cerklje
NAHTIGAL, Ignac Vrhovo
Jože Trebelno
NAKRST, Franc Ihan
NARDIN, Franc Primorska
NARTNIK, Janez Smolnik
NEMANIČ, Marija Slamna vas
Martin Božakovo
Polde Bušinja vas
NEUDAUER, Slavko Sv.Lenart/Štajerska
NOKRAT, Franc Ihan
NOSE, Franc Struge
Jože Tisovec
Leopold Laze
Stane Sela
NOT, Stanko Novo mesto
NOVAK, Alojz Mala vas
Alojz Segonje
Anton Četež
Anton Vaše
Franc ml. Višnje
Franc Žvirče
Ivan Gabrovka
Ivan Žužemberk
Jaroslav Vevče
Jože Orehovica
Jože Št.Peter
Jože Velike Poljane
Karl Motnik
Lojze Budganja vas
Ludvik Ljubljana/Moste
Stane Ratje
NOVIH, Anton Loški potok
NOVINEC, Feliks Veliki Lipovec
Silvester Veliki Lipovec
NOVLJAN, Anton -.-
Ivan Peščenik
NOVŠAK, Jože Trebelno
NUČIČ, Alojz Veliko Lipljene
Anton Predole
NUCIC, Anton Veliko Lipljene
OBED, Jože Trbovlje
OBERMAN, Karolina Drašiči
OBERSTAR, Alojz Podtabor
Franc Podtabor
OBERSTAR, Lojze Sela
OBLAK, Ana Lučine
Franc Stična
OBLAK, Ivan Rigelj
Janez Selca
Janez Stirpnik
Jernej Velike Poljane
Stanko Graben
OBRČ, Ivana Črmošnjice
OBREZA, Alojz Selšček
Anton Selšček
Franc Vače
Ivan Kandrše
Tone Selšček
OBSTETER, Jože Goriška vas
ODAR, Franc Srednja vas
OGRIN, Karl Dol
Slavko Dol
OGRINC, Janez Levstiki
OKOREN, Anton Boštanjska vas
Anton Veliko Mlačevo
Anton Škocjan
Franc Škocjan
Janez Naklo
Jože Stara Loka
Joze Volovlje
Karl Volovlje
Stane Grosuplje
OKORN, Anton Mali Ločnik
Franc Veliko Lipljene
OMAN, Matevž Suha
Sonja Maribor
OMERZA, Franc Ljubljana
Franc Rakitnica
OMIČ, Teufik Novo mesto
ORAŽEM, Anton Runarsko
Franc Benete
Janez Mengeš
Karl Dolenja vas
Karol Grčarice
Mihael Runarsko
ORAZEM, Pavle Domzale
Rafael Runarsko
ORAZEM, Stanko Benete
OREHAR, Jože Prevalje
OREHEK, Fortunat Limbarska gora
France Moravče
Nande Globočice
OSOLNIK, Martin Hruševka
OSREDKAR, Jernej Hotavlje
OSTAN, Izidor Primorska
OSTERC, Stane Ambrus
OSTERMAN, Rudi Videm
OSTROVŠEK, Anamarija Lokva
Rudolf Lokva
Zorka Lokva
OŠEVAR, oče Ravne
Sin Ravne
OŠTETAR, Peter Vrh
OTONIČAR, Janez Begunje
OTOREPEC, Ivana -.-
Krescencija Mlake
Mati -.-
OVEN, Alojz Stranska vas
Franc Vino
OVINKAR, Pavle Gradišče
OVNIČEK, Terezija Dolž
OVSEC, Andrej Kozarišče
PAJK, Anton Luče
PAJSAR, Jože Jarše
PAKOLE, Miro Primorska
PALČIČ, Franc Vrh
Janez Vrhnika/Stari trg
Janez Vrhnika/Stari trg
Jože Vrh
PANGERŠIČ, Luka Briše
PANGRC, Jože Ždinja vas
PAPEŽ, Franc Lopata
Ignac Višnje
Ivan Višnje
Jože Velko Lipje
Jože Višnje
PAPEZ, Marija Višnje
Miro Hinje
Rudolf Žvirče
Stane Velko Lipje
Stanko Višnje
Viljem Velko Lipje
PATERNOST, Franc Hudi vrh
Ivan Rašica
PAVČIČ, Jakob Štepanja vas
PAVČIČ, Vinko Štepanja vas
PAVČNIK, Drago Dol/Ljubljana
Tončka Dol/Ljubljana
PAVLIČ, Anton Brusnice
Jože Novo mesto
Jože Tomažja vas
Miha Rateče
PAVLIHA, -.- Zasavje
PAVLIN, Franc Dolž
Ivan Brusnice
Ivan Suhadol
Ivan Št.Jernej
Janez Gornje Vrhpolje
Jože Gornja Brezovica
Jože Suhadol
-.- Št.Jurij
PAVSIC, Alojzij Primorska
PAZLER, Jože Bohinjska Bistrica
Žena Bohinjska Bistrica
PEČARIČ, Jože Metlika
Jože Drašiči
Ljuba Drašiči
Malka Drašiči
PEČEK, Anton Svinjsko
Franc Medvedjek
PEČELIN, Vi nko Brekovice
PEČJAK, Anton Pševo
PEČNIK, Jože Rob
Jože Škocjan
PEKOŠA, Ivan Jesenice
PELAN, Miha Grahovo
PELC, Ignac Podtabor
PELKO, Marija Toplice
PELLEGRINI, Antonio Primorska
PENCA, Jože Dolnje Mokropolje
PENKO, Pavla Črnomelj
PER, Anton Veliki Cerovec
PERHAJ, Ivan Medvedica
Ivan Povlje
PERHAR, zenska Godesic
sin Godesic
PERKO, Adolf Sv.Trojica/Štajerska
Anton Četež
Anton Gradenc
Jože Veliki Korinj
Pavel Ambrus
Pavle Škofja Loka
PERME, Tone Spodnja Slivnica
PERNAT, Jurij Solčava
PERNE, Anton Povlje
PERNE, Tone Ig
PEROVŠEK, Jože Grosuplje
PERNUŠ, Alojz Hraše
PERSETIČ, Helena Vinica
PERŠIN, Jože -.-
PERTOVT, Anton Primorska
Ivanka Primorska
Matija Primorska
Zofija Primorska
PERTOT, Boris Celje
PESKAR, Franc Velika Sevnica
PEŠELJ, Ernest Zagozdac
Jože Zagozdac
Marko Zagozdac
PETAR, Jakob Štajerska
PETEK, Joze Podstudenec
Slavka Podstudenec
PETELIN, Anton Gradež
Jože Gradež
PETELIN, Prof.Stanko Ljubljana
PETERCA, Milka Dole
PETERKA, Ivan Sv.Križ
Miha Sv.Kriz
PETERLE, Franc Jesenice/Dolenjska
Jože Mačkovec
PETERLIN, Jože Rob
PETERNEL, Janez Poljane
PETERNELJ, Anica Hotavlje
Janez Sv.Urban
Pavla Hotavlje
PETKOVŠEK, Zofija Predmeja
PETREVCIC, Evgen Primorska
PETRIČ, Alojz Male Lipljene
Dr.Emil Vipava
Janez Bezuljak
Jože Pri Cerkvi
Jože Vrhnika/Stari trg
Marko Bojanja vas
Marko Trnovec
Vladimir Bojanja vas
PETROVČIČ, Andrej Vrzdenec
PETROVIČ, Martin Ptuj
Rado Cerknica
PEVEC, Ludvik Stara Bučka
PILETIČ, Jože Jelše
PINCOLIČ, Ciril Krka
PINTAR, Alojzij Studenec
Franc Breg
PINTI, Peter Ihan
PIPAN, Tone Škofja Loka
PIR, Jože Gradišče
PIRC, Franc Pudob
Franc Viševek
PIRC, Janez Škocjan
Jože Čučja mlaka
PIRIH, Ivan Primorska
PIUTTI, Peter Ihan
PLAHUTA, Ljudmila Primorska
PLAJH, dr.Avgust Celje
PLANINC, Franc Jesenice
Jože Jesenice
PLANŠEK, Pavle Dol
PLANTARIČ, -.- Škofja Loka
PLEMELJ, Alojz Cerklje
PLESTENJAK, Janez Črni vrh
PLEŠEC, Neža Čurile
PLESNAR, Viktor Zadlog
PLETERŠEK, Miloš Žiri
PLEVEL, Franc Zalog
PLOJS, Milan Osek
PLUT, Alojzija Suhor
Ivan Mačkovec
Lojze Valična vas
POBEZAL, Maks Sv.Jurij
PODAKAR, Albin Preska
PODAKAR, Mirko Preska
PODBEVŠEK, I van Moravče
Joze Laze
Miha Dob
PODERŽAJ, Janez Čušperk
PODLOGAR, Anton Tomažini
Jernej Rožnik
Jernej Tomažini
Ludvik Prazniki
PODOBNIK, Urh Leskovica
PODREKA, Franc Selca
PODREKAR, Slavko Bukovica
PODRŽAJ, Franc Gradiček
Jože Laze
POGAČAR, Franc Rafolče
Jakob Rafolče
Joze Rafolče
POGAČNIK, Janko Kranj
POGLAJEN, Anton Dobrnič
Anton Vavpča vas
POGRAJC, Franc Celje
Franc Ljubljana
Henrik Krka
Ivan St.Jurij
POJE, Franc Ljubljana
POKLJUKAR, Jože Poljšica
POKORN, Jože Preloka
POKOREN, Janez Podreča
POLAK, Franc Mengeš
POLAK, Janez Spodnje Gorje
Žena Spodnje Gorje
Hči Spodnje Gorje
Hči Spodnje Gorje
POLDA, Franc Krnica
POLJSAK, Franc Primorska
POLENŠEK, Ana Stara Loka
Rok Vižmarje
POLENSEK, Srecko Vižmarje
POLJANEC Rudolf Šmarjeta
POLJANŠEK, Jernej Loke
Jernej Srednja vas
POLJSAK, Franc Primorska
POLONKAR, Janez Žiri
Pavle Žiri
Sestra Žiri
Sestra Žiri
PONGRČAR, Jože Gruča
PONIKVAR, Jože Cerknica
POPIT, Janez Gornje Otave
POREBER, Ivan Selišče
PORENTA, Ana Stara Loka
Feliks Št.Vid/Ljubljana
POROK, Jože Laze
POTISK, -.- Sv.Andrej
POTOČNIK, -.- Gorjuše
POTOKAR, Alojz Mala Račna
Janez Luče
POVH, Anton Goriška vas
Anton Velka Sevnica
POVIRK, Janez Sv.Križ
POVŠIČ, Franc Dobrava
POŽENEL, Pavle Galjevica
Pavel Loški potok
PRAH, Miha Slinovce
PRAŠNIKAR, Filip Goričica
Ivan Litija
PREČANICA, Vasilije Srbija
PRELOG, Franc Slovenjgradec
PREŠA, Franc Cerklje
PREŠEREN, Sandi Kranj
PRETNAR, France Poljšica
France Podhom
PREVEC, Janko Ptuj
Viktor Viševek
PRIJATELJ, Filip Pri Cerkvi
Franc Škrlovica
Jože Adamovo
PRIJATELJ, Jože Maršiči
Jože Velike Lašče
Peter Zamostec
Vinko Velike Poljane
PRIMC, Anton Martinja vas
PRIMC, Anton Podgrad
PRIMC, Franc Podgrad
Ivana Podgrad
Janez Velke Vodenice
Mirko Smrjene
PRIMOŽ, Stane Stična
PRISTAVEC, Anton Brezovica
PRITEKELJ, Alojz Gradež
Franc Gradež
PRODNIK, Viktor Zupanje njive
PROSEN, Franc Sobrace
Viktor Žirovski vrh
PROSEN, Vinko Komendska Dobrava
PRTOVČ, Anton Kal
Zofija Kal
PRUS, Angela Metlika
Janez Metlika
Marija Krmačina
PRVINSEK, Agata Psajnovica
PUC, Alojz Črni vrh
PUCELJ, Franc Sela/Šumberk
PUČKO, Vinko Vir
PUGELJ, Alojz Paka
Alojz Pri Cerkvi
PUHEK, Štefan Tanča gora
PUJAS, Darko Jerova vas
PUKSHOFER, Marija Primorska
PUNGERČAR, Jože Gruča
PUNTAR, Matevž Unec
PUREBER, Janez Soteska
PURGAR, Jože Hraše
PURKAT, Ivan Strahomer
PURKART, Andrej Gornje Otave
PURKART, Anton Krvava peč
Anton Purkače
Franc Krvava peč
Ivan Strletje
Janez Krvava peč
Jože Dolščaki
Jože Selo
Jože Strletje
Jože Veliki Osolnik
PUST, Ana Šmaver
Ani Šmaver
Franc Šmaver
Ivan Sodražica
Mimi Šmaver
PUSTAVRH, Franc Gabrje
PUŠAR, Janez Karlovec/Škofja loka
PUSAR, Zena Karlovec
Jane Karlovec
PUŠAVC, Jože Št.Jernej
Jože Trška gora
RAČKI, Ivan Lipovec
RADELJ, Jože Spodnje Brezovo
RADMAN, Lado Vipava
RADOŠ, Jože Lokve
RAHNE, Joško Voklo
RAJGEL, Filip Drulovka
RAJNER, Jože Moravče
RAJŠP, Ludvik Cagetinci
RAK, Anton Rogačice
RAKOVEC, Alojz Preserje
Francka Preserje
Jože Reber
Marija Preserje
Štefan Dolenja vas
RAMOVŠ, Janez Ljubljana
RAVNIK, Ludvik Jesenice
Nikola Jesenice
RAVŠELJ, Stanko Nadlesk
RAZINGER, Anton Jesenice
Franc Blejska Dobrava
Hedvika Blejska Dobrava
RAZPOTNIK, Viktor Zagorje
REBERNJAK, -.- Maribor
REBOLJ, Anton Razpotje
Anton Zaboršt
Franc Gmajna
Franc Jama
Franc Krka
Franc Višnja gora
Franc Vodice
Ignac -.-
Marjan Krka
REBZELJ, Ignac Št.Jakob
REBZELJ, Karl Št.Jakob
REDEK, Franc Mačkovec
REGINA, Alojz Gornja Težka voda
REHBERGER, Miha Breg
REJA, Rafael Kozana
REJEC, Anton Šebrelje
REMEC, Jože Solkan
REMŠAK, Matevž Praprotno
REMŠKAR, Avgust Brezovica
REMSKAR, Franc Dragomer
Vinko Log
RENKO, Stefan Primorska
REPAR, Andrej Gornje Otave
Janez Gornje Otave
REPIC, Angela Primorska
REŠE, Anton Šebrelje
REŠEK, Ciril Stara Loka
Franc Vester
REŽEK, Barbara Radovna
Janez Radovna
RIBNIKAR, Branko Ljubljana
RIFEL, Marija Golušnik
RIFELJ, Janez Herinja vas
RIGLER, Anton Praproče
RIHTAR, Stane Domžale
ROBELJ, Anton Mlinše
ROBIČ, Stanko Jesenice
ROBIDA, Janez Skaručna
ROBNIK, -.- Maribor
RODE, Janko Tomačevo
Stanislav Dob
ROESSMANN, Jože DMPolje
ROGAČ, Anton Grintovec
Franc Grintovec
Janez Grintovec
Jože Grintovec
ROGELJ, Anton Trebež
ROGELJ, Drago Dolnje Ponikve
Ivan Krka
Stane Velesovo
Tone Krka
ROGLJIČ, Franc Krašče
ROJC, Janez Hrib
Joze Klečet
ROKAVEC, Franc Šmaver
ROLIH, Ivan Vinica
Janez Tanča gora
ROMSAK, Matevz Sv.Primoz
Franc Gozd
RONKO, Jože Cerknica
ROS, Bojan Hrastnik
ROSA, Alojz Primorska
ROSI, Jože Veliko Mlačevo
ROT, Anton Ortnek
Danijel Maribor
Franc Župeno
Jože Št.Vid
Jože Župeno
ROTAR, Franc Ušenišče
Julij Kompolje
ROZMAN, Anton Ljubljana
Anton Veliko Mlačevo
ROZMAN, Jakob Češnjice
Jože Straža
Vojko Jesenice
ROŽANC, Beno Lož
Ivan Lož
RUCIGAJ, Janez Dolsko
RUDOLF, Jože Gornje Otave
RUPAR, Franc Mački
Franci Ljubljana
Jože Goriška vas
RUPARČIČ, Franc Retje
Jože -.-
RUPNIK, Jože Idrski log
Rudolf Ljubljana
RUS, Anton Podtabor
Anton Podtabor
Jože Dob
Jože Gornji Logatec
Tone Log
Vencelj Kal
RUSJAN, Alojz Miren
Minka Podrečje
Saša Ljubljana
RUSTJA, Baldomir Kal
Slavko Celje
RUTAR, Stane Marinča vas
SACHS, Janko Ljubljana
Mirko Kranj
SADAR, Ignac Malo Globoko
SAJEVEC, Franc Postojna
SAJOVEC, Miha Mlaka
SAJOVIC, Antonija Motnik
SAKS, Mirko Ljubljana
SAKSIDA, Ivan Dolž
Ciril Primorska
Renata Primorska
SALMIČ, p.Ivan Vinica
SAMEC, Ivan Kompolje
Rafael Celje
SAMIDA, Albert Kočevske Poljane
Klara Kočevske Poljane
SAMSA, Ferdinand Retje
SAŠE, Rudolf Jesenice
SEDEJ, Dušan Kranj
Pavla Cerkno
SEDLAR, Jože Škrljevo
SEKULA, Jože Stopiče
SELAK, Franc Bučka
Jože Dobrava
Julijana Sv.Urban
SELAN, Antonija Litija
Jože Litija
SELJAK, Janez Podlipa
Jože Cerknica
Jože Podlipa
Ludvik Sv.Trojica
SERSA, Marija Spitalic
SERTIČ, Marko Predgrad
SETNIČAR, Jakob -.-
SETNIKAR, Gregor Koreno
SEVER, Anton Stična
Marjan Domžale
Mitja Ljubljana
SEVŠEK, Franc Kostanjevica
Franc Radgonica
Leopold Kostanjevica
Martin Zajevše
SEŽON, Stanko Dane
SIEBERER, Lado Ljubljana
SILAR, Pavle Bitnje
Vinko Bitnje
SIMCIC, Ludvik Primorska
SIMONČIČ, Franc Vratno
Jakob Litija
SIMONETTI, Riko Zgornji Kašelj
SIMOL, Marija Hruska
SIMONIČ, Marija Drašiči
SINGER, Katarina Kovor
SINTIČ, Jože Ostrc
Jože Ostrc
SIROKAR, Franc Selca
SIRONIČ, Alojz Dolž
Viktor Dolž
SITAR, Alojz Godic
Anton Stahovica
Jernej Šmihel
Lado Jesenice
SKOL, Anton Zabukovje
SKOL, Anton Št.Rupert
SKUBIC, Anton Veliko Trebeljevo
Ivan Dobrova
Ivan Ljubljana
Vinko Cerknica
SKUŠEK, Jože Radeče
SLABE, Franc Žažar
SLADIČ, Alojz Ljubljana
SLAK, Alojz Dolenja vas
Ana Dobrnič
Jože Podlipa
SLAK, Matija Dobrnič
SLAPAR, Franc Sidol
Janez Trata
Janko Kandrše
SLAPNIČAR, Slavka Dolnji Podboršt
Zinka Dolnji Podboršt
SLAVEC, Mirko Križpot
SLIVNIK, Ivan Spodnje Gorje
SLOVŠA, Ciril Horjul
Peter Vrzdenec
SMOLEJ, Jera Hrušica
Mira Hrušica
Pavel Hrušica
SMOLIČ, Lojze Ljubljana
SMOLNIKAR, Janez Vaseno
SMOTLAK, Pepe Nadolje
SMREKAR, Feliks Zagorica
Franc Ravnik
SMRKE, Anton Korita
SMUK, Ciril Žiganja vas
SNOJ, Srečko DMPolje
Marija Sv.Valentin
SODEC, Jože Radatoviči
SODJA, Janez Srednja vas
SOMRAK, Ivan Ponikve
SOVRIN, Slavko Idrija
SPACAL, Herman Primorska
SPRINGER, Janez Kompolje
SRAKAR, Ivan Videm
SREBOTNIK, Andrej Grahovo
SREBRNJAK, Polde Podlipa
STANIČ, Andrej Turkova draga
STANIŠA, Janez Metlika
STANONIK, Jože Vodice
STANOVNIK, Janko Lesno brdo
Jože Ljubljana
STARC, Anton Veliko Lipljene
STARC, Franc Sloka gora
Jože Sloka gora
Marija Mlaka
STARČEK, Ivan Maribor
STARE, Valentin Češnjice
STARIČ, Jože Radna vas
STAVJEL, Ludvik Metlika
STERGAR, Adolf Dol
STERLE, Ludvik Rob
Pavel Brest
STERNIŠA, Marjan Radovljica
STOJAN, Ivan Ljubljana
STOPAR, Martin Vrbje
STOPAR, Miha Orehovec
STOPNIČAR, Franc Suha
STRAH, Franc Zagorica
STRAJNAR, Janez Dolnje Gradišče
STRAŽIŠČAR, Alojzij Begunje
STRLE, Andrej Podlož
Franc Mački
Janez Laze
STRMŠEK, Alojz Štajerska
Lojze Gornje Ponikve
STRNAD, Franc Pri Cerkvi
Jože Zdenska vas
Stane Drašča vas
Stanko Pri Cerkvi
STRNIŠA, Janez Radovica
Slavko Male lese
STROJ, Alojzij Zapuže
STROJIN, Janez Ostrog
STRUHAR, Jože Dolž
STRUNA, Ignac Malo Reberce
Tone Dolnji Podšumberk
STRUPI, Janez Čirčiče
STUPICA, Ana Vrba
Anton Vrba
Franci Vrba
Slavko Vrba
Srečko Vrba
Marija Velike Lašče
Miha Podrečje
SUBAN, Franc Primorska
SULIC, Andrej Primorska
Jozefa Primorska
Marija Primorska
Zora Primorska
SVETEK, Ivan Ljubljana
SVETLIN, Ignac Tuštanj
SVOBODA, -.- Spodnje Gorje
ŠALEHAR, Karl Prelesje
ŠARC, Maks Ljubljana/Vič
Peter Ljubljana
SCHEIN, Štefan Jezero
SCHIFF, Janko Vrtojba
ŠČUK, Anton Škocijan
ŠČURK, Anton Malo Lipljene
ŠEGA, Franc Grahovo
Ivan Retje
ŠEGULA, Jože Ljubljana
ŠELEHAR, Ignacij -.-
ŠEME, Alojz Velike Lašče
Janez Velike Lašče
ŠEMROV, Stanko Ljubljana
ŠENEKAR, Jakob Sv.Ana/Sl.gorice
ŠEPIC, Franc Hudeje
ŠEREK, Bogo -.-
ŠEŠELJ, Jože Golo
ŠEŠKO, Ivan Gornja Brezovica
ŠETEJ, Anton Kamnje
ŠIFREN, -.- Hotemaže
ŠIFRER, Ciril Stražišče
ŠIJANEC, Ernest Ljubljana
ŠILC, Franc Sajevec
ŠINIGOJ, dr.Ciril Miren
Franc Primorska
ŠINK, Andrej Gornji Ožbolt
ŠINKAR, Anton Selca
Janez Selca
ŠINKOVEC, Alojz Kal
Franc Radomlje
Ivan Ambrus
Janez Bakerc
Jože Dobruška vas
Jože Drušče
Jože Ljubljana
Metod Ambrus
ŠIPELJ, Anton Malo Mlačevo
ŠIRAJ, Alojz Ljubljana
SIROKAR, Franc Selca
ŠKANTELJ, Albin Podpeč
Albin Velike Lašče
ŠKEDELJ, Janez Dolnje Gradišče
Stanislav Kočarija
Stanko Hrušica
ŠKELJ, Anton -.-
ŠKERBEC, Matija -.-
SKERBEC, Stane Gornje Jezero
ŠKERLJ, Feliks Pudob
Franc Pudob
Francka Stara cerkev
Ivan Stara cerkev
Marija Stara cerkev
Stane Ljubljana
ŠKETA, Jože Ljubljana
Jože Orla vas
ŠKETELJ, Janez Št.Jernej
ŠKODA, Evgen Čatež
Franc Catež
Jože Zdenska vas
Jože Žužemberk
ŠKOF, Alojzij Dolenja vas
Alojz Št.Peter/Maribor
Brat Št.Peter/Maribor
ŠKOFIČ, Stane Ljubljana
ŠKOLJ, Anton Št.Rupert
ŠKOT, Alojz Dolenja vas
ŠKRABA, Franc Nemška vas
Ivan Ljubljana
ŠKRABAR, Stane Ljubljana
ŠKRABEC, Franc Nemška vas
Janez Nadlesk
Jože Nemška vas
Karl Dane
ŠKRAJNAR, Jože Velike Poljane
ŠKRBE, Franc Žužemberk
ŠKRBEC, Franc Topol
ŠKRLJ, Alojz Stari trg
Gregor Sv.Križ
ŠKUFCA, Alojz Dolnji križ
Ciril Malo Lipje
Janez Ples
Janez Velke vrhe
Janez Žvirče
Jože Brezov dol
Jože Dolž
Jože Krka
Jože Prevole
Rudolf Ratje
ŠKULJ, Alojz Žimarice
Anton -.-
SKULJ, Franc Velike Lašče
Jože Adamovo
SKULJ, Stanko Adamovo
ŠLEBIR, Peter Viševica
ŠMALC, Matija Breg
ŠMID, Janez Hotavlje
ŠMUC, Alojz Malo Lipljene
ŠOBA, Jože Ambrus
ŠOBAR, Leopold Dolnje Sušice
ŠOLAR, Franc Polšica
ŠONC, Viktor Novo mesto
ŠORLI, Jože Gorica
ŠOŠTARIČ, Anton Viševek
SPACAPAN, Zofija Primorska
ŠPAROVEC, Viktor Stara vas
ŠPEC, Franc Stavča vas
ŠPEH, Janez Klanec
SPEH, Jože Pudob
ŠPEHAR, Miha Hrast
ŠPENDAL, Ignac -.-
ŠPENKO, Janez Selo
ŠPILER, Jože Gornje Vrhpolje
Jože Št.Jernej
ŠPORAR, Anton Češča vas
Anton Podgorica
ŠPRINGER, Franc Rapljevo
Janez Rapljevo
ŠRAJ, Tone Nova vas
ŠTALCER, Ivan Ljubljana
ŠTAMFELJ, Jože Križe
ŠTANT, Venceslav Miren
ŠTAVDOHAR, Jože Jelševnik
Jože Mavrlen
ŠTEFANČEK, -.- Brod
ŠTEFANČIČ, Jože Ribnica
Lovro Križevska vas
Lovro Ljubljana
Pepe Ribnica
ŠTEFANIČ, Jože Križevska vas
ŠTEFE, Drago Hrušica
ŠTEPEC, Joco Veliki Cirnik
Jože Gorenja vas
Jože Migolica
ŠTEPIC, Jože Veliki kal
ŠTERBENC, Marija Snečji vrh
ŠTERK, Ivan Čeplje
STERK, Miha Stari trg
ŠTIH, Jože Kompolje
ŠTOEGER, Adolf Dol/Ljubljana
ŠTOJS, Draga Slamna vas
ŠTRADL, Franc -.-
ŠTRAUS, Draga Metlika
ŠTRAVS, Jože Vinkov vrh
Jože Žužemberk
ŠTREKELJ, Kati Dravlje
ŠTRICELJ, Franc Dolnje Ponikve
Franc Toplice
ŠTRITOF, Jože Kranjče
ŠTRUBELJ, Franc Zdenska vas
France Zdenska vas
ŠTRUKELJ, Franc Polica
Kati Zapuže
ŠTRUPAR, Franc Stranje
STRUPAR, Jože Dolž
ŠTUHEC, Martin Mala Nedelja
ŠTUPNIK, Franc Krka
Rudolf Velika Račna
ŠTURM, Franc Kranj
ŠUBELJ, -.- Zagorje
ŠUBIC, Janez Dobračeva
Janez Log
ŠUKLJE, Marija Lokvica
Nežka Lokvica
Tone Lokvica
ŠULIGOJ, Miro Dobrunje
Rudolf Dolenja vas/P.gradec
Franc Primorska
Miha Primorska
ŠUM, mož Prevoje
Žena Prevoje
ŠUMRADA, Franc Iga vas
Jože Kozarišče
ŠUŠTAR, Alojz Videm
Ivanka Črnuče
Stanko Grmada
Mož Mala vas
Žena Mala vas
ŠUŠTARŠIČ, Alojz Črmošnjice
Anton Gabrovka
Jože Velke vrhe
Jože Zapuže
Viljem Rožempelj
ŠUŠTERŠIČ, Franc Klečet
Jože Orehovica
Jože Št.Jernej
ŠVAJGER, Ivan Bučka
ŠVALJ, Anton Kostanjevica
SVALJ, Anton Kupčin vrh
ŠVALJ, Tone Kočarija
ŠVIGELJ, Alojz Dolnje Jezero
Ciril Ohonica
Franc Dolnje jezero
Jože Dolnje Jezero
Matevž Selšček
Milan Borovnica
Viktor Dolnje Jezero
TABORSKI, Vili Zalog
TAČIČ, Jože Čatež
TAJČMAN, Anton Čurile
TANKO, Franc Dolenja vas
TAVŽELJ, Frančišek Laze
TEKAVČIČ, Janez Žvirče/USA
Pavel Žvirče
TEKAVEC, Anton Pri Cerkvi
TELIČ, Andrej Kozarišče
Karl Stari trg
TEPEŽ, inž.Anton Dob
TEPLY, Marjan Novo mesto
TERKALJ, Jože Herinja vas
THUMA, Emanuel Ljubljana/Šiška
TIČEK, Anton Male Dole
Lado -.-
TISOVEC, Jože Struge
TISU, Anton Podtabor
TOMAŠEVIČ, Ana Semič
Simon Semič
Valentin Semič
TOMAŽIČ, Drago Slovenska Bistrica
Franc Rožempelj
Franc Velike Poljane
Ivan Pudob
Ivan Trebnje
Janez Kozarišče
TOMAŽIN, Jože Šarsko
Leopold Rašica
Ludvik Bloke
-.- Ortnek
TOMC, Vincenc Podlož
TOMEC, Franc Podlož
Janez Podlož
TOMEC, Marica Podklanec
TOMEJC, Janez Gorje
TOMINC, Janko Samotorica
Janko Št.Jošt
TOMŠIČ, Anton Hinje
Franc Mala vas
Franc Viševek
Janko Grahovo
TONI, Miha Utik
TRAMPUŠ, Jože Vinica
Oskar Primorska
TRAVEN, Franc Vodice
Jože Iška vas
TRBOVC, Slavko Dol/Ljubljana
TRČELJ, Rupert -.-
TRIBUSON, Franciska Primorska
TROBEVŠEK, Jože Vrhpolje
TROHA, Adolf Novi kot
Filip Dolga vas
TROST, Ivana Podraga
TRUDEN, Anton Kozarišče
Franc Grahovo
Janez Iga vas
Janez Vrh
TRUNKELJ, Lojze Rožempelj
Zoran Rožempelj
TURK, Alojz Topol
Franc Žimarice
Janez Lopata
Janez Sv.Gregor
Jože Rapljevo
Jože Sela
Marija Slap
Martin Veliki Cerovec
Peter Tanča gora
Viktor Begunje
TURNŠEK, Oskar Ljubljana/Moste
Franc Kožljek
France Zagorica
TURŠIČ, Franc Kožljek
TUŠAR, Jože Rovte
TUŠEK, Janez Četena raven
Matej Sv.Lenart
UČAKAR, Ciril Ihan
-.- Moravče
UDOVČ, Anton Gornja Težka voda
Anton Šmihel
Franc Gomila vas
Karl -.-
UDOVIČ, Antonija Grintovec
ULČAR, Angela Mozelj
ULE, Janez Grahovo
UMEK, Alojz Konec
Jože Celje
URANIČ, Anton Jarše
URBAS, Marjan Ljubljana
URBANČIČ, Albin Srednji Lipovec
Franc Mirna
Jože Višnje
Karl Srednji Lipovec
Stanko Žužemberk
URBANIJA, Jože Vir
URDIH, Franc Primorska
URH, France Sodražica
Riko Sodražica
URŠIČ, Anton Gabrovčec
Anton Krka
Adolf Kamniska Bistrica
Ivan Primorska
Pepe Gornje Kamenje
URSIC, Tone Podpeč
Uršula Sv.Urban
USE, Janez Grahovo
UŠENIK, Ludvik Dolščaki
UŠAJ, Evgen Vesela gora
Ivana Primorska
Pavla Primorska
Terezija Primorska
VALENTAR, Karl Hrušica
VASLE, Slavko Zaboršt
VAVPETIC, Miha Podgorje
VEBER, Peter Dolenja vas
VEHOVEC, Franc Trnava
VEIDER, Izidor Mengeš
Franc Vel.Menges
VELEPEC, Janez Vrba
Julija Vrba
VELIKONJA, Danijel Kranj
Jože Jesenice
Stanko Ljubljana
VERBIC, Albin Plesivica
Ivan Ljubljana
Jure Novo mesto
Joze Grosuplje
-.- Dravlje
VERGO, Jože Videm/Dobrepolje
VESEL, Alojzij Velika Slevica
Franc Gradišče
Franc Šmartno/Tuhinj
Leopold Velika Slevica
VIČAR, Martin Sv.Jurij/Sl.gorice
VIDE, Jože Dolnja Stara vas
VIDER, Alojz Velika Račna
Franc Velika Račna
VIDERGAR, Jože Kandrše
VIDIC, Anton Ambrus
Anton Trška gora
Janez Jesenice
Janez Koroška Bela
Nace Veliki Korinj
VIDMAR, Alojz Sela/Šumberk
Franc Višejec
Franc Zagorica
Franc Podboršt
Ignac Poljane
Janez Žvirče
Jože Begunje
Jože Gmajnica
Jože Gradenc
Jože Lučarjev Kal
Jože Žvirče
Lado Ponikve
VIDMAR, Lojze Mirna peč
Matija Višnje
VIDMAR Stanislav Višejec
Tone Mirna peč
VIDRIH, Marija Lože
VILFAN, Ciril Spodnje Bitnje
VINŠEK, Avgust Tunjice
Franc Tunjice
VIRANT, Ivan Velike Lašče
Jože Velke Poljane
Lambert Brezje
Mirko Ljubljana
-.- Ljubljana
VIŠEC, Ivan -.-
VIŠEK, Alojz Stara vas
VIŠIČ, Julij Hoče/Maribor
VODE, Anton Vinje
VODIČAR, Pavle Zdenska vas
VODNIK, Alojzija Trebelno
Ivan -.-
Leopold Prelesje
VODNIK, Pepca Čilpah
Srečko Ljubljana
VOGLAR, Jože Naklo
VOJSKA, Jože Begunje
VOLČJAK, Lojze Sv.Duh
VOLEK, Janez Polšeče
VOLK, Marija Slap
VOMBERGAR, Jože Cerklje
VONČINA, Lojze Ljubljana
Peter Primorska
VONTA, Martin Cesnjice
VOŠNAR, Pavle Ljubljana
VOVK, Janez Svinjsko
Lucija Zagozdac
VOZEL, Ivan Šmartno
VRABEC, Janez Žalostna gora
VRANIČAR, Martin Rosalnice
VRBIČ, Franc Kriška reber
VREČAR, Viktor Moravče
VREČEK, Ciril Videm
VRTAČIČ, Franc Pristavic
VRTAČNIK, Rudolf Sv.Križ
VRTOVČIČ, Franc -.-
VUK, Terezija Primorska
VUGA, Janez Metlika
VUKŠINIČ, Hnačko Radovica
WEBLE, Franc Kapele
WEISSBACH, -.- Jesenice
WIESINGER, Mirko Novo mesto
ZABAVNIK, Ivan Ig
ZABUKOVEC, Franc Velika Ilova gora
Ivan Škocjan
Jože Sv.Gregor
Jože Škocjan
ZADNIK, Anton Adamovo
Jože Adamovo
ZAGORC, Janez Št.Jernej
ZAJC, Albin Česnjice
Anton Laze
Anton Zdenska vas
Anton Žimarice
Franc Malo Globoko
Ignac Malo Globoko
Janez Dobračeva
ZAJC, Jože Podžaga
ZAJEC, Janez Dolsko
Jože Velika Račna
ZAKRAJŠEK, Alojz Ajdovec
Alojz Runarsko
Franc Podkogelj
Janez Podkogelj
Jože Ljubljana
Jože Selo
Lojze Mali Lipovec
Pepi Nova vas
Stane Ljubljana
Stanislav Hlebče
ZALAR, Ana Begunje
Anton Begunje
Anton Sv.Trojica
Franc Glina
Ivan Bloke
Ivan Glina
ZALAR, Ivana Kranjče
Janez Glina
Janez Glina
Janez Mramorovo
Jernej Bezuljak
Jože Lovranovo
Jože Sleme
ZALETEL, Amalija Žužemberk
Franc Radohova vas
Franc Žužemberk
ZALETELJ, Jože Koželjevec
ZALETELJ, Jože Podbukovje
ZALETELJ Jože Podbukovje
ZALOKAR, dr.Alojzij Velike Lašče
Lojze Velike Lašče
ZALOŽNIK, Ivana Zaklanec
Ivanka Zaklanec
ZAMIDA, Rozalija Dolenjske Toplice
ZAVADLAV, Friderik Primorska
ZAVADLAV, Stanko Gorica
ZAVIRŠEK, Stane Mala Račna
ZAVODNIK, Anton Krka
Anton Male vrhe
Anton Zasavje
France Podbukovje
ZAVRL, Franc Trebnje
ZAVRŠAN, Lovro Polhov gradec
ZAVRŠNIK, Angela Homec
ZAVRŽNIK, Izidor Sv.Jurij/Tabor
Jože Homec
Kati Trata
ZAVRŽEN, Franc Lobček
Franc Plešivica
Janez Mlačevo
Jožef Lobček
ZAZULA, Pavla Idrija
ZBAČNIK, France Mali log
Jože Mali log
Rudolf Mali log
ZDEŠAR, Franc Ljubljana
ZELINGAR, Anton Dolž
ZELNIK, Ivana Pangerc
ZEMLJIČ, Ivan Ljubljana
ZEMŠEK, Anton Ljubljana
ZEVNIK, Alojzij Gornje Vrhpolje
Franc Dolnje Mokropolje
Janko Jesenice
ZEVNIKAR, Franc -.-
ZGONC, Aleksander Veliki vrh
Anton Cesta
Anton Ljubljana
Anton Želimlje
Franc Viševek
Lojze -.-
Matevž Viševek
ZIDARIČ, Lojze Št.Jernej
ZLOBKO, Franc Kostanjevica
Ivan -.-
ZOREC, Kancijan Zagrad
ZORETIČ, Marko Kržišče
ZORKO, Alojz Dobrava
Franc Zajevše
Martin Dolnje Mokropolje
Milka Družinska vas
ZORN, Angela Primorska
Terezija Primorska
ZORZUT, Karlina Cerkno
ZRIMŠEK, Tone Ljubljana
ZRNEL, Franc Podžaga
ZUPAN, Anton Zasip
Franc Kranj
France Zagorje
Janez Javorovica
Jože Hom
ZUPANC, Franc Mežica
Jože Krka
Jože Znojile
ZUPANC, Pavle Četena ravan
-.- Maribor
-.- Savica
brat Savica
ZUPANČIČ, Alojz Mirna peč
Alojz Pameče
Alojz Stična
Alojz Višnja gora
Alojz Žužemberk
Anton Brezov dol
Anton Pristavica
Anton Stavča vas
Franc Dobrnič
Franc Korita
Franc Krka
Franc Tisovec
ZUPANCIC, Franc Višnja gora
Franc Višnje
Ivan Kočevje
Janez Gornje Ponikve
Jože Rapljevo
Jože Videm/Dobrepolje
Jože Žužemberk
Stane Velika Stara vas
Tone Žužemberk
Uršula Ljubljana
ŽABKAR, Franc Hrvaški brod
Roman -.-
ŽAGAR, Anton Stara Loka
Ivana Stara Loka
Janez Štefanja gora
ŽARGI, Franc Črmošnjice
Janez Kamnik
Zlatko Ljubljana
ŽARGO, Andrej Grahovo
ŽARN, Anton Cerklje
ŽELEZNIK, Polde Ljubljana/Vič
ŽELEZNIKAR, Uršula Želimlje
ŽEMVA, Tine Selo
ŽERIN, Jože Škocijan
ŽGAJNAR, Jože Cesta
ZIBERNIK, Zvone Primorska
ŽINGOVA, mati Babno polje
Hči Babno polje
ŽITNIK, Franc Ljubljana
Ludvik Vino
Slavko Ljubljana
ŽIVČIČ, -.- Metlika
ZIZMOND, Pepi Primorska
ŽLENDER, Ferdinand Pilštajn
ŽMUC, France Škocijan
ZNIDARCIC, Filip Primorska
ŽNIDARŠIČ, Anton Bezuljak
Anton Viševek
Drago Kozarišče
Ervin Ljubljana
Franc Jerman vrh
ZNIDARSIC, Ivan Dobrepolje
Ivan Pudob
Janez Bezuljak
Janez Malo Lipljene
Jernej Bezuljak
Joško Krašče
Jošt Zagorica
Jožef Krušče
Jože Stari trg
Lado Ljubljana
Martin Gornja Stara vas
Martin Kostanjevica
Neža Topol
ŽOHAR, Lado Maribor
ŽONTA, Anton Hrastno
Ignac Drašča vas
ŽORGO, Andrej Grahovo
ŽUGIČ, Franc Sv.Križ
ŽURA, Jože -.-
ŽURGA, Franc Studenec
ŽUŽEK, Feliks Svinjsko

1943: 2623

1944

Pokol ujetnikov in ranjencev na Grčaricah in Turjaku je nepreklicno zadušil vsa upanja in pomisli na slovensko spravo. Revolucija se je razplamtela s polno močjo, še okrepljeno z oborožitvijo propadle italijanske vojske.

V Ljubljanski pokrajini je iz pepela žrtev vstalo Slovensko Domobranstvo in takoj prevzelo skrb za varnost prebivalstva po vaseh, trgih in mestih pokrajine.

Število žrtev je zato značilno upadlo.

ADAMIČ, Franc Brankovo
Janez Osojnik
Katarina Osojnik
AHAČEVČIČ, Jože Podpeč
AJDIŠEK, Anton Štatenberk
ALBIN, Jože Toplice
ALBREHT, Rafaela Vipava
ALIČ, Ivan Žlebe
Jernej Stranska vas
AMBROŽIČ, Janez Cerkno
ANDLOVEC, Ivan Poreč
ANDOLJŠEK, Ivan Pljuska
Jože Veliko Lipljene
Mirko Kompolje
ANŽLOVAR, Anton Veliki Gaber
Anton Zagorica
Janez Škoflje
ARCON, Franc Primorska
Oskar Primorska
ARH, Alojz Češnjice
Anton Srednja vas
ARKO, Anton Kitni vrh
Anton Zagradec
Janez Nemška vas
Jože Zapotok
-.- Novo mesto
ARMENI, Franjo Novo mesto
ARNEŽ, Peter Jesenice
ARNŠEK, Anton Šenčur
AVGUSTIN, Anton Primorska
AŽBE, Jože Dolenčice
AŽMAN, Alojz Kovor
Franc Suha
Tine Jesenice
BABIČ, Jakob Štajerska
BABNIK, Jože Olševek
BAČNIK, Franc Ravne
Anton Moravče
Frančišek Col
Karl Vrhpolje
BAJC, Ivan Primorska
Karl Primorska
BAJEC, Francisek Primorska
BAJHARD, Franc Koroška Bela
BAJUK, Matija Vinica
Matija,bratranec Vinica
BAKOVNIK, Štefan Visoko
BAKŠE, Franc Razdrto
BALKOVEC, Jože Vinica
BAMBIČ, Franc Črešnjevec
Franc Kostanjevica
BANO, Drago Ljubljana
Majda Ljubljana
BANOVIČAR, Ludvik Stara Loka
BARAGA, Ludvik Dolenja vas
BARBIČ, Franc Goričane
BARIČ, Matija Vinica
BARLE, Kati Prevoje
BARTELJ, Franc Hmeljčič
BARTOL, Franc Hrib
BARTOLJ, Anton Hrastno
Anton Vrh
BAŠEL, Cveto Ljubljana
BAŠELJ, Franc Gornje Kamenje
BATIČ, Angelo Ajdovščina
France Primorska
BATISTIČ, Rafael Stražišče
Slavko Primorska
BAVDEK, Anton Velike lome
Ivan Spodnja Slivnica
Ivan Žalna
BAVCAR, Oskar Primorska
BEČAJ, Alojz Št.Vid/Cerknica
Frančiška Milava
BECAJ, Marija Milava
BEGI, Vinko Jesenice
BELANTIČ, Joško Ljubljana
BELJSAK, Alojz Zg.Motnik
BELEHAR, Johan Voklo
BENCINA, Pavel Primorska
BENDE, Jože Podlipa/Ajdovec
BENDER, Janez Velike Brusnice
BENKO, Martin Vrbljene
BERCE, Boris Ljubljana
BERČIČ, Mirko Bitnje
Pavle Bitnje
BERDIK, Janez Jesenice/Dolenjska
BERLEC, Anton Srednja vas
BERNIK, Anton Moste
BERNOT, Alojz Sveta gora
BERTONCELJ, Andrej Godešič
Franc Jesenice
Franc Kovor
Franc Zgornja Lipnica
(Korelnov) Gorenja vas
Stanko Gorenja vas
BEŠTER, Jože Dobrnič
BEVC, Cvetko Bela Cerkev
Franc Ljubljana
BEVCAR, Andrej Primorska
Antonija Primorska
Franciska Primorska
Jozefa Primorska
Marija Primorska
BEVEC, Anton Štatenberk
BEVK, Filip Cerkno
Ivan Primorska
BEZELJAK, Filip Mrzli log
Franc Križna gora
Janez Predgriže
BEZLAJ, Marjan Zgornji Kašelj
Stanko DMPolje
BINGO, Lojze Šahovec
BIRK, Julija Ihan
BITENC, Franc Šmartno
BITENC, Franc Drulovka
BIZJAK, Anton Žirovnica
Alojz Primorska
Doroteja Primorska
Franc Col
BIZJAK, Ivan Col
Jože Col
Lojze Št.Vid
Marija Col
Pavla Grm
Rudolf Odrga
Slavko Št.Vid/Vipava
-.- Brezovica
BLATNIK, Franc Hinje
Franc Ledeča vas
Franc Ratje
Franc Št.Jernej
Jože Veliko Globoko
BLAŽIČ, Ana Podgrad
Avgust Vertoče
Franc Veliki Slatnik
Janez Podgrad
BLAŽIČ, Jože Mačkovec
Jože Vertoče
Karl Vertoče
Marija Vertoče
BLAZIC, Martin Podgrad
Martin Veliki Slatnik
BOBIČ, Franc Tomažja vas
BOBNAR, Jože Voglje
BOGATAJ, Anica Javorje
Rudolf Cerkno
Venancij Rakitna
BOH, Alojz Gumnišče
Alojz Šmarje
Stane Zgornja Slivnica
BOHINC, Andrej Medvode
Marija Visoče
BOJANC, Anton Veliki Orehek
BOJAVC, Franc Št.Peter
BOJC, Johan Moravče
Lojze Prigorica
BOKAL, Tomaž Dolsko
BOKAVSEK, Anton Primorska
BOLHA, Jože Goriča vas
BORILOV, Marija Bukov vrh
BORŠTNAR, Janez Ig
BOSANAC, Josip Vinica
BOŠTJANEC, France Volavlje
Karl Volavlje
BOZOVIČAR, Anton Sv.Duh
BOZOVICAR, Franc Škofja Loka
BOŽIČ, Alojz Col
Ivan Ljubljana/Moste
Lojze Ljubljana
Matilda Primorska
BRAČKO, Adolf Št.Peter/Maribor
BRADAČ, Ivan Dobrepolje
Ignac Kompolje
BRAJER, Jože Stična
Rudi Jelševec
BRANCELJ, Jože Preserje
BRANISELJ, Jože Cerknica
BRATUŠ, Anton Vrhpolje
Anton ml. Vrhpolje
BRATUŽ, Miroslav Kanalski Lom
BRČAN, France Spodnje Brezovo
Tone Stična
BRCAR, Anton Prelesje
Viktor Prelesje
BRECELJ, Avgusta Primorska
BRECELJ, Pavle Žablje
BREGANT, Vincenc Št.Peter/Maribor
BREGAR, -.- Modrej
BRELIH, Rudolf Jesenice
BRENCE, Ivan Rakitna
BRENČIČ, Polde Ljubljana
BRESCAK, Alojzija Primorska
BREZAR, Anton Srednja vas
Stanko Srednji Globodol
BREZNIK, Ludvik Sv.Lenart
BREZOVAR, Jože Zdenska vas
BREZOVEC, Ivan Zdenska vas
BRINER, Ernest Hrastnik
Helmut Hrastnik
Marija Hrastnik
BRINOVEC, Franc ?
BRKOPEC, Jože Gornja Težka voda
Jože Stopiče
BROZOVIČ, Jure Sečje selo
BRUČAN, Marjan Slovenski Javornik
BRULA, Anton Snečji vrh
Anton Talčji vrh
BRULC, Franc Stopiče
BRUMEN, Johan Bohinjska Bistrica
BUČAR, Lojze Dolnje Sušice
BURGAR, Jože Smlednik
BURJA, Adolf Loke
BURJA, Ivan Sveta gora
Marija Loke
BURJEVEC, Lipe Skofja Loka
BUTALA, Rudolf Gornji Radenci
CAFUTA, Lojze Ljubljana
CEGLAR, Jože Bukovica
Jože Št.Vid/Stična
CELESTINA, Oto Dol
CEPIČ, Valentin Gornji Logatec
CERAR, Anton Spodnje Koseze
Anton Ljubljana
Peter Domžale
Tone Voljcji potok
CERKVENIK, Albin Ljubljana
CESAR, Rado Dolnji Globodol
CHIBA Gertruda Zaprice
CIGALE, Anton Zadlog
Barbara Zadlog
Jože Zadlog
Jožefa Zadlog
Pavle Zadlog
CIGALE, Tine Novi svet
CIMERMAN, Jože Kostanjevica
CIMERMANČIČ, Janez Vinja vas
Franc Jurna vas
CIUHA, Stane Ljubljana/Vič
CUSSINI, Valentin Primorska
CVEK, Anton Grabše/Gorje
CVELBAR, Karl Vratno
CVRTNIK, Milan Vižmarje
ČADEŽ, Franc Murave
Marija Primorska
ČAMERNIK, Franc Gunclje
ČEH, Alojz Gornje Ponikve
Alojzij Trebnje
Joža Srakovlje
ČELIK, Lojze Fala
ČEKUTA, Jože Hrvaški Brod
ČEMAŽAR, Janko Javorje
ČERNE, Anka Jesenice
Anica Grgar
Cene Gorje
Franc Dobrova
Franc Ljubljana/Kodeljevo
Jože Dobravica
Valentin Mirna
-.- Jesenice
ČERNIGOJ, Anton Podkraj
ČERNILOGAR, Frančišek Idrijski log
ČERNIVEC, Julka Naklo
Stane Vir
ČEROVEN, Lojze Novo mesto
ČESEN, Marko Kranj
CESNI, Alojzij Primorska
ČESNIK, Lojze Orešje/Col
Nande Orešje/Col
ČEŠNOVAR, Ivan Stična
ČIBELJ, Filip Zapuže
ČIMŽAR, Janez Vesca
ČINKOLE, Jože Bela Cerkev
ČOP, Franc Blejska Dobrava
Žena Blejska Dobrava
ČOŽ, Johan Moravče
ČRESNIK, Rudolf Podgorje
CRNIGOJ, Anton Primorska
ČUČEK, Pepca Sv.Trojica
ČUK, Anton Kanji dol
ČUK, Edvard Zadlog
Izidor Primorska
Janez Predgriže
Karl Črni vrh
Karl Predgriže
Katarina Lome
Marija Lome
Mirko Ljubljana
DAKSKOBLER, -.- Jesenice
DEBELJAK, Slavko Hotavlje
Ludvik Mali log
Tine Gabrška gora
DEMŠAR, Alojz Sv.Urban
Jože Zadobje
Peter Zadobje
Vencelj Koroška Bela
Vincenc Stara vas
DERČAR, Franc Brezovica
Justina Brezovica
DERMASTJA, Tine Voklo
DEVETAK, Bernard Primorska
DEŽELAN, Franc Št.Jernej
DIMEC, Ivan Trebanjski vrh
DIMNIK, Lado Dolenja vas
DOBNIKAR, Jože Trata
DOBRAVEC, Franc Litija
DOLENC, Anton Četena ravan
Frančiška Trata
Ivan Št.Vid/Stična
Vinko Glinek
DOLEŠ, Jože Št.Vid
DOLHAR, Anton Predoslje
Marija Planina/Litija
DOLINAR, Anton Bevke
Anton Briše
Anton Horjul
Anton Zaklanec
DOLINŠEK, Aleš Ilovka
Anton Glinek
DOLNIČAR, Maks Stožice
DOLŠAK, Franc Lužarji
Franc Velike Bloke
DOLŽAN, Alfonz Golnik
DOVČ, Edo Tomačevo
DOVČ, Maks Stožice
DRAB, Alojz Stopiče
DRČAR, Franc Dolenjske Toplice
Ivan Mirna
Janez Brezovica
DRENIK, Alojz Malenška vas
DRENŠEK, Miha Gornji Kot
DRMELJ, Jože Dolnja Nemška vas
DRNOVSCEK, Rudolf Primorska
DROBNIČ, Janez Velike Poljane
DROBNIC, Jernej Šmarata
Milan Potok
DROLC, Ivan Hrastnik
Lovrenc Srednja vas
DRUFOVKA, Anton Primorska
DUHOVNIK, Alojz Medvode
Mihael Vižmarje
DVORNIK, Ivan Raduše
EBERMAN, Marija Drašiči
ERAMITO, Edo Vrhpolje
ERBEŽNIK, Janez Staniše
Katarina Staniše
Matevž Staniše
ERBIDA, Nace Plešivica
ERČULJ, Franc Dobrepolje
ERJAVEC, Drago Brod
Franc Brod
Franc Kriška vas
Karl Brod
ERJAVSEK, Slavka Kamniska Bistrica
ERKER, Tone Ljubljana
ERŠTE, Viktor Polhovica
ERZAR, Janez Ljubljana/Rakovnik
Slavko Vopovlje
ERZETIČ, Avgust Metlika
ERŽEN, Angela Cerkno
Dr.Peter Kočevje
Rafael Radula
FABČIČ, Jožefa Orehovica
FABJAN, Albin Čadraže
Franc Višnje
Ivan Dvor
FABJAN, Janez Lašče
Jože Prevole
FAGANEL, Cvetko Primorska
FAJDIGA, Vanda Zaprice
FAKIN, Leopold Čemšenik
FELC, Maks Črni vrh
FERJANČIČ, Božidar Goče
FERLIN, Jože Veliko reberce
FERLINC, Jožef Št.Peter/Maribor
FINDEISEN, Henrik Hrastnik
FINK, Štefan Predole
FISTER, Jože Gornje Karteljevo
FLANDER, Polde Žalna
FORCHINO, Karl Primorska
FORTUNA, Franc Smrečje
Jakob -.-
FRANCONOV, Lojze Col
FRANKOVIČ, Alojz Drežnik
Rado Nova lipa
Riko Kostanjevica
Rudolf Dobri potok
FRELIH, Vinko Škrlje
FUNDA, Andrej Grahovo
FURLAN, France Orešje/Col
Jože Veliki ban
Radovan Primorska
Tone Primorska
Vincenc Primorska
GABRIČEVA, -.- Naklo
GABRIJELCIC, Marija Primorska
Oskar Primorska
GABRIJELI, Petrina Primorska
GAČNIK, Jože Ponova vas
GAMS, Franc Kremenca
GANTAR, Jože Smrečje
GARTNER, Jakob st. Golica
GAZVODA, Franc Mihovec
Frančiška Podgrad
Ivan Veliki Orehek
Janez Šmihel
Marija Podgrad
Tone Pristava
GEC, Herman Hrastnik
Rajko Hrastnik
GENORIO, Albin Metnaj
GERL, Ludvik Pudob
GLIHA, Janez Križišče
Jože Ljubljana
Jože Cesta
Jože Veliki Gaber
GNEZDA, Franc Ihan
GODEC, Franc Kresnice
Jože Cesta
GODINA, Martin Dolnja Brezovica
GODNIČ, Joško Ljubljana
GOJAK, Franc Dole
GOLEC, Jojo Maribor
GOLOB, Jože Dolnja Straža
Jože Moravče
Jože Prečna
Leopold Hom
Marija Godic
Rudolf Birčna vas
Vinko Mali Ban
GOLOUH, Leopold Ljubljana
GOLTEŽ, Maks Tunjice
GORC, Janez Zagorica
GORIŠEK, Ignacij Primskovo
GORJAN, Anton Primorska
GORJUP, Alojz Kramplje
Alojz st. Gornje Kališče
Alojz Logatec
Ančka Kaplanovo
Janez Mokronog
Jože Gornje Kališče
Jože Vipava
GORŠE, Adolf Rodine
Anton Dolenja vas
GORSE, Marica Rodine
GORŠIČ, Jože Gotna vas
GORŠIN, Anton Potov vrh
GOSAR, Franc Stanežiče
GOSLER, Adolf Hrastnik
GOSTIČ, Marija Prevoje
Ana Lukovica
GOVEK, Danjel Primorska
GRABLJEVEC, Franc Boga vas
Jože Pristavica
GRABNAR, Alojz Jelševec
Alojz Trebelno
GRACAR, Avgust Tlaka
GRADISEK, Marija Mekinje
GRAHEK, Jakob Bericevo
GRAJŽAR, Jaki Moste
GRANDOVEC, Jože Srednji Lipovec
GRAŠIČ, Jože Šmihel
GRDADOLNIK, Ivan Kompolje
GREBENC, Alojzij Cerknica
GREBINAR, Tine Skofja loka
GREGORC, Stanko Perovo
GREGORČIČ, Frančiška Orlaka
GREGORIČ, Anton Mali log
Jakob Nadlesk
Ludvik Primča vas
GREGORJEV, Jože Volavlje
Karl Volavlje
GRILC, Anton Biška vas
GRILJ, Pavle Stančce Laze
GRIVEC, Alojzij Srednji Globodol
GRKMAN, Janez Šinkov turn
GRL, Jože Harije
Milan Snežnik
GRM, Franc Fužina
Ivana Fužina
Jože Fužina
Jože Zabukovje
Lojze Dobrepolje
GROBOTEK, -.- Bohinjska Bistrica
GROM, Emil Št.Rupert
Janez Metlika
GROŠELJ, Matija Kostanj
GRUBAR, Anton Apnenik
GRUDEN, Jože Rovte
GRUM, Anton Bizovik
GRUM, Andrej Rakitna
GRUM, Pavel Ljubljana
GULIN, Petrina Primorska
GUŠTIN, Ivan Ljubljana
GUZELJ, Jakob Rovte
HABE, Alojzij Predgriže
HABINC, Jože Sevnica/Mirna
HABJAN, Franc Luče
HACE, Anton Laze
HARBIČ, Anton Krka
HARTLIEB, Gotlieb Jesenice
HASSL, Viktor Ljubljana
HENIGMAN, Viktor Dolenjske Toplice
HENIGMAN, -.- Vavta vas
HERGA, p.Bonaventura Stična
HIRŠMAN, Alojz Vir
HLAD, Miro Vrhpolje
HOČEVAR, Anton Brezov dol
Anton Mala vas
Franc Novo mesto
Franc Podturn
Franc Vrh
Franc Žužemberk
Ivan Stopno
Janez Št.Jernej
HOČEVAR, Ludvik Ambrus
Tone Videm/Dobrepolje
HOMOVEC Ignacij Petkovec
HORVAT, Avgust -.-
HRASTAR, Anton Stranska vas
Anton Šmihel/Stopiče
Anton Št.Peter
Rudi Grm
Tone Dobje
HREN, Anton Zagrič
Franc Kompolje
HRIBAR, Andrej Sajevce
Franc Buc
Franc Mali Korinj
Franc Vrh
Franc Žužemberk
Frančiška Dolnja Težka voda
Ivan Tlaka
Janez Praproče
Janez Ravne
Jože Krašnja
Jože Studenec
Ksenija Dvorje
Rado Dvorje
HROVAT, Janez Ledeča vas
Janez Št.Jernej
HROVAT, Jože Stopiče
Martin Konec
Miha Šmihel
HUDE, Lojze Mirna peč
HUDOLIN, Terezija Sodražica
HUDOROVAC, Anton Sečje selo
Jože Grič
6 oseb Dragovanja vas
HUKAL, Tomaz Dolsko
HUNIČIČ, Magdalena Gorenjska
HURJA, Angela Barka
HVALA, Jože Golišče
IBEL, Helena Slovenjgradec
IGLIČ, Janez Brod
ISTENIČ, Bogomil Predgriže
JAGER, Rezi Hrastnik
JAKLIČ, Feliks Vavpča vas
JAKOŠ, Marko Št.Rupert
JAKOŽ, Joško Dole
JALOVEC, Maks Ljubljana
JAMŠEK, Frančiška Podboršt
JAN, Janez Viselnica
JANČAR, Jože Češča vas
Jože Prečna
Martin Orehovica
JANEŠ, Janez Preska
JANEŽIČ, Jože Gornji Vinovrh
JANKOVIČ, Jakob Ljubljana
JANŠA, Florjan Vrhnika
JAPELJ, Ivan Vnanje gorice
Jože Ljubljana/Vič
JARC, Alojz Dolenja vas
Ana Primorska
Alojz Vaše
Franc Luže
JAROS, Stanislav Primorska
JAVORNIK, Jože Slovenjgradec
JEKOVEC, Janez Luže
JELAR, Jurij Visoko
JELINČIČ, Izidor Rakek
JELNIKAR, Alojz Podgrad
Marija Podgrad
JELOVČAN, Jernej Leskovica
Rozina Javorje
JEMEC, -.- Kokošnje
JENIČ, Ivan Dobrnič
JENIC, Ivana Podgrad
JERAJ, Jože Veliki Gaber
JERAŠA, Jakob Gora
JEREB, Anton Zaplana
Jože Lesno brdo
Silva Podklanec
JEREBIČ, Franc Maribor
JERETINA, Jože Vrhovlje
JERMAN, Anton Grmovlje
JERŠE, Ludvik Primča vas
JERŠIN, Jože Gradišče
JESIH, Jakob Dobrunje
JORDAN, Franc Mokronog
Franc Zameško
Stane Draga
JOŽEF, Albin Sela
JUDEŽ, Janez Šmihel/Stopiče
JUDEŽ, Janez Veliki Orehek
JUHANT, Miha Moste
Vida Mlaka
JUNC, Frančiška Gornje Grčevje
JURMAN, Silvo Ljubljana
JURŠIČ, Franc Dolž
JUSTIN, Janko Bukov vrh
Lovro Smolnik
Tomaž Prelesje
Vinko Črni vrh
KADUNC, Albin -.-
KAFOLJ, Franc Dobrnič
KAJCA, Franc Podpeč
KALAN, Katarina Trata
KALČIČ, Bruno Blejska Dobrava
KALIGER, Ernest Česence
KAMBIČ, Marija Vinja vas
KAMNIKAR, Ignacij Metnaj
KANDARE , Albin Dane
KAPUS, Ivan Kamna gorica
KARMEL, Jaka Škofja Loka
Leopold Gabrška gora
KARNICAR, Joze Predoslje
KASTELEC, Janez Veliki Orehek
KASTELIC, Albert Črnelo
Anton Bruhanja vas
KASTELIC, Anton Cerovec
Franc Jurna vas
Franc Petrušnja vas
Franc Prebačevo
Franc Št.Vid
Ivo Ljubljana
Janez Oteči vrh
Jože Oteči vrh
Marija Poljane
Marjan Ljubljana
Metod Bršljin
Mirko Ljubljana
Pavle Dolga njiva
KASTIGEN, Franc Drulovka
KATERN, Jakob Dobec
KAVČIČ, Albert Cerkno
Andrej Trata
KAVČIČ, Anton Iška vas
Drago Št.Rupert
Egidij Voljcji potok
Franc Hotedršica
Frančišek Zadlog
Janez Črni vrh
Lado Ljubljana
Leopold Horjul
Marija Koprivnik/Žiri
Pavle Št.Jošt
Roman Primorska
Tone Ljubljana
KAVČNIK, Marjan Ljubljana/Vič
KAVŠČEK, Stane Temenica
KEBELJ, Polde Vrhovo
KEKELC, Ancka Sv.Duh
KEMPERLE, Tinček Javornik
KENDA, Milan Goričane
KENK, Janez -.-
KEPA, Ivan Hrastnik
KERMELJ, Ivanka Staniše
KERN, Franc Hinje
Franc Praprotna polica
Franc Velesovo
Ivan Praprotna polica
Ivan Voklo
Janez Mlaka
KERŠIČ, Tone Kovor
KETE, Emil Ajdovščina
KIMOVEC, Slavka Slivna
KINK, Anton Jesenice
KIRAR, Alojz Bučka
KIRM, Franc Selo
KIRN, Franc Mirna
Milan Jezero
KLANČAR, Ivan Št.Vid/Cerknica
Janez Osredek
KLEIN, Julius Ljubljana
KLEMENČIČ, Dušan Ljubljana
Franc Cesta
Franc Hotavlje
Franc Hrušica
Franc Radohova vas
Frančiška Hotavlje
Ignac Žvabovo
Ivanka Gabrška gora
Lojze Dečja vas
Pavla Gabrška gora
KLEMENČIČ, Peter Gabrška gora
Vincenc Kovor
KLIN, Otmar, Ljubljana
KLINAR, Alojz Jesenice
Blaž Jesenice
KLINC, Ivan Kamni vrh
Stane Cesta
KLJUN, Jože Nemška vas
KLOBUČAR, Franc Št.Jošt
KLOPČIČ, Avgust Moravče
Cveto Ljubljana
Miro Ljubljana
KLUNČIČ, Bogomir Miren
KMET, Drago Mačkovec
KMETIČ, Edi Hrastnik
Elza Hrastnik
KNAVS, Anton Mali log
Karol Hrib
KNEZ, Jože Veliki Cirnik
Polde Zagorje
KNUPLEŽ, Janez Štajerska
KOBAL, Ivan Plešivica
Pavle Col
KOBE, Franc Stopiče
Joze Dolz
KOBETIČ, Miko Drežnik
KOCJAN, Ivan Staje
Janez -.-
KOČEVAR, Janez Stari trg
Jože Hudi vrg
KODER, Vinko Medvode
KOGOVŠEK, Ivan Rovte
Janez Rovte
KOHEL, Viktor Mleščevo
KOJENC, Jože Ravnik
KOKALJ, Franc Biščce
Franc Ihan
Karl Bisce
Marjan Zalog
KOLBEZEN, Jože Loka/Črnomelj
KOLENC, Anton Dolnji Globodol
Jože Dolnji Globodol
Jože Mirna
Jože Mirna peč
Viktor Hinje
KOMAN, Erika Hrastnik
KOMEL Andrej Primorska
KOMIDAR, Marjeta Podcerkev
Megica Nadlesk
KOMPOŠ, Alojz Stari trg
KONCILIJA, Ignac Mali Lipovec
KONČAR, Janez Sobrače
KONJAR, Franci Kovor
KORAČIN, Jože Šmarjeta
KORDAN, Anton Mirna
Slavo Selo
KORELC, Franc Okrog
KOREN, Franc Tatinec
KORENE, Franc Segojne
KOREVEC, Jože Velike Češnjice
KORITNIK, Lucija Gradišče
Mana Gradišče
KOROŠEC, Andrej Gornje Otave
Anton Čatež
Franc Nemška vas
Franc Velesovo
Franc Voklo
Janez Groblje
Jože Trstenik
KOS, Franc Podgorje
Janez -.-
Milan -.-
KOS, Neža Volča
Vincenc Selo
KOSEM, Stanko Trbinc
KOSTANJEVEC, Alojz Golavabuka
KOSTELAC, Mike Drašiči
KOSTEVC, -.- Stopiče
KOŠAR, -.- Laporje
KOŠČAK, Janez Peč
Jože Ljubljana
KOŠENINA, Franc Preska
KOŠIR, Agnes Hrastnik
Janko Retnje
Marija Hrastnik
Srečko -.-
KOŠMRLJ, Marija Kržeti
KOTA, Albin Dravograd
Alojz Moravče
Anton Moravče
KOTAR, Ivan Jordan Kal
Janez Sv.Križ
KOTAR, Vlado Migolica
KOTAR, Alojz Moravce
KOTNIK, Stanko Radna vas
KOVAČ, Dominik Škocjan
Franc Dolenja vas
Janez -.-
Rudi Dolnja Tribuša
(Tilhov) Rateče
KOVAČIČ, Ivan Planinica
Leopold Jelovica
Maks Ljubljana
KOVAČIČEK, Ana Jesenice
Matko Jesenice
KOVAR, Jože Mirna peč
KOVIČ, Franc Vrhpolje
KOZINA, Anton Ribnica
Anton Jurjevica
KOZJAK, Franc Ljubljana
KOŽELJ, Anton Zafara
Anton Žužemberk
Benedikt Višnja gora
-.- Koroška Bela
KO ŽMAN, Ivan Col
KRAKAR, Franc Semič
Janez Šmarjeta
KRALJ, Alojz Osrečje
Alojz Šmarjeta
KRALJ, Anton Jelendol
Anton Ljubljana/Trnovo
Janez Prelog
Janez Pudob
Janez Šmarjeta
KRALJIČ, Franc Gabrovka
Franc -.-
KRAMBERGER, Anton Velika kopa
KRANJC, Andrej Dobec
Franc Št.Peter/Maribor
Jože Topol
Jožefa -.-
KRANJEC, Jože Brusnice
KRAPEŽ, Vili Dobe
KRAŠEVEC, Franc Lož
Janez Šmarjeta
Janez Toplice
KRASNA, Mirko Primorska
KRAVCAR, Franc Vrh
KRAVOS, Alojz Primorska
KRČ, Štefan Žužemberk
KREBL, Vinko Stari trg
KREGAR, Gregor Doberdob
Jože Vižmarje
Jože Vižmarje
Valentin Stahovica
KREMPELJ, Franc Dolnja Stara vas
KRESE, Franc Plano
KRESNIK, Mirko Ljubljana
KREVLJIČ, Andrej Potoki
KRHIN, Janez Št.Jernej
KRINOVEC, Zinka Litija
KRISTAN, Franc Selo
Ida Zalog
KRIŠTOF, Franc Sajenica
KRIŽMAN, Andrej -.-
Franc Valična vas
Tone Stražišče
KRIŽNAR, Franc Vodice
KRIŽNIK, Ivan Dob
KRMELJ, Alojzij Jesenice
Gabrijel Jarčje selo
Jože Škofja Loka
Marjanca Škofja Loka
KRNC, Alojzij Šmarjeta
Janez Telčice
KRNC, Viktor Novo mesto
Viktor Gorenja vas
KRNIČAR, Joža Kokra
KROPAR, Peter Šenčur
KROSIVEC, Slava Starod
KRPAN, Stanko Zadar
KRT, France Tunjice
KRULC, Alojz -.-
KRŽIČ, Ivan Rakitna
Gabrijel Kožljek
KRŽIŠNIK, Anton Kropa
Ivan Dob
Marija Podmežaklja
Tone Podmežaklja
KRŽOLJ, Franc Odrga
KUČIČ, Srečko Ljubljana
KUGA, Janez Dobravice
KUHAR, Franc Brise
Franc Videm
Janez Sovinja peč
Jože Stranska vas
Ljudmila Hrastnik
Marija Hrastnik
Simon Dol
KUHAR, Štefan Beltinci
KUHELJ, Franc Dvor
Janez Veliko Reberce
KUKEC, Franc Groblje
Franc Ravno
KUKOVICA, Franc DMPolje
KUKOVIČ, Olga Planina/Sevnica
KUMAR, Bernard Šturje
KUPLJENIK, Jože Orehovica
KUTNAR, Jože Št.Vid
KUSIC, Anton Primorska
KUŽNIK, Albin Veliki Lipovec
Franc Srednji Lipovec
Milan Trebnje
Rafael Križ
KVARTIČ, Slavko Domžale
KVAS, Alojz Zalog
Ivanka Dob
KVEDER, Jože Voklo
LAH, Kristjan Slovenjgradec
LAMPE, Anton Gornji Logatec
Avguštin Prečna
Janez Lome
Janez Zadlog
LAMPIČ, Jože Prečna
LANC, Jožefa Hrastnik
LANGUS, Ana Jesenice
Ivan Jesenice
LAPANJA, Marjan Šmihel
LAVRENČIČ, Albin Logje
Gizela Robedišče
Jožef Logje
LAVRIČ, Franc Spodnja Draga
Ivan Runarsko
Ivan Srednja vas
LAVRIN, Anton Primskovo
LAZAR, Slavka Sovra
LEGAN, Matija Reber
Stane Reber
LEGENDAR, Roza Grenc
LEKAN, Ivan Vipava
LENARČIČ, Janez Brusnice
LENARČIČ, Lado Sevnica
LENČEK, Julka Ihan
LESJAK, Franc Trebnje
LESKOVŠEK, Rudi Maribor
LEVOVNIK, Martin Brdce
LICEN, Rado Primorska
LIKAR, Vlado Primorska
LILIJA, Melhijor Hruševlje
LINDIČ, Janez Mokronog
LIPOVEC, Anton Koroška Bela
LIPOVNIK, Jože Sv.Jurij/Slov.gorice
LIPOVŠEK, Franc Celje
Franc Hrastnik
LIPPI, Alojz Gorica
LOGAJ, Jože Kandrše
LOGAR, Janko Gornji Logatec
Matija Grahovo
LOJK, Anton Zajčji vrh
Jože Pristava
LOKAR, Anton Dolnje Karteljevo
LOKVARSKI, Ivan Col
LOMBAR, Vinko Babni vrh
LONGAR, Jakob Žužemberk
LOTRIČ, Janez Jamnik
LOTRIC, Jože Besnica
LOVKO, Janez Begunje
LOVŠE, Blaž Prevole
LOZEJ, Anton Primorska
LUBE, Karl Sadinja vas
LUKEK, Florjan Št.Rupert
Jože Brinje
LUKEŽIČ, Ciril Bilje
LUKŠE, Franc Brusnice
LUPŠA, inž.Ferdo Radoslavci
LUZAR, Karl Dolnji Maharovec
MACEROL, Mirko Žužemberk
MAČEK, Franc Gorenja vas
MADJAR, Alojz Zg.Motnik
MADON, Ivan Primorska
MAJCEN, Ignac Hom
MAJDIČ, Ivan Negastern
Ignac Moravce
MAJNIK, Pavle -.-
MAJSTROVIČ, Stane -.-
MAJZELJ, Ignac Stara vas
MAKŠE, Anton Vrhpeč
MALI, Feliks Poreber
Jakob Olševek
MALOVRH, Franc Rovte
Janez Ljubljana/Vič
Lovro -.-
Polona Trata
Tone Zadobje
MANDELJC, Blaž Jesenice
MARAZ, Kamilo Primorska
MARINČIČ, Marija Čagošče
MARKIČ, Anton Črni vrh
MARKOVIČ, Ludvik Veliki Cirnik
MARN, Adolf Hudeje
Julijana Dol
Lojze Jezero
MAROLT, Ivan Sodražica
Ivan Hojče
MARTINČIČ, Franc Dolenja vas
MARTINŠEK, Janez Verd
MATIČIČ, Tone Rakek
MATKO, Alojz Velike Poljane
Ivan Hrastnik
MAURER, Rafko Hrastnik
Viktor Hrastnik
MAV, Niko Jarše
MAVEC, Jože Tomišelj
MAVRIČ, Anton Ljubljana
Franc Bohinjska Bistrica
MAVSAR, Terezija Veliki Korinj
MAZELJ, -.- Vinja gorica
MEDEN, Anton Selšček
Franc Bezuljak
MEDVED, Mirko Št.Jurij
Janez Drenovec
MEDVEŠČEK, Jože Zameško
MEGLEN, Anton Veliki Korinj
Ivan Kompolje
Jože Četež
MEGLIČ, Jože Strahomer
Karl Praprotnica
MEHLE, Anton Ljubljana
MEJDA, Anica Litija
MENART, Janez Ljubljana
Srečko Ljubljana
Štefan Novi svet
MENCIN, Franc Roje
Ignacij Drama
Jože Mali Ločnik
MENIČANIN, Dušan Srbija
MERGAN, Štefan Trebnje
METELKO, Janez Rožemberk
Martin Gornja Brezovica
METLIKOVIČ, Riko Ljubljana
MEVŽELJ, Franc Klenovik
MEZEG, Ana Leskovica
MEŽEK, Katarina Cerkno
MEŽNAR, Ivan Goričica
Ivan Rudnik
Marko Veliki Orehek
MEŽNARŠIČ, Marija Novo mesto
MIHELČIČ, Andrej Metulje
Franc Bela Krajina
Miha Učakovci
Milan Učakovci
MIHELIČ, Lojze Dane
Lojze Ribnica
MIKLAVC, Anton Leskovica
Franc Leskovica
MIKLAVČIČ, Anton Cesta
Matija Goli vrh
Vinko Ljubljana
MIKLIČ, Franc Videm
Jože Ljubljana
MIKOLIČ, Gregor Brusnica
MIKUŠ, Franc Rakitna
MIKUŽ, Dominik Črni vrh
Ivan Črni vrh
Joze Rakitna
Karel Črni vrh
Stanislav Črni vrh
MILOST, Evgen Primorska
MIŠIČ, Ivan Ulaka
MITHANS, Rajko Šmartno
MLAKAR, Alojz Mala vas
MLAKAR, Alojz Zagorica
Anton Cerkno
Blaž Goropeke
Franc Kozarišče
Franc Lož
Janez Čabrače
MLINAR, Ignacij Ravne
Jože Nova vas
Jože Stara vas
Ana Zavrh
MOČILNIKAR, Anton Ig
Franc Sidol
MOČNIK, Darinka Jesenice
MODIC, Anton Vrbljene
MODIC, Franc Runarsko
MOHORČIČ, Franc Zalisec
MOJSTROVIČ, Stanko Novo mesto
MOLEK, Janez Gradenc
Janez Hinje
MOZARIT, Marija Štjak/Kras
MOZETIC, Flora Primorska
Gabrijel Primorska
Henrik Primorska
MOŽE, Franc Srebrnice
Janez Dolnje kamenje
Janez Vrhe
MOŽINA, Frančiška Volča
MRAK, Anton Brusnice
Anton Gunclje
Alojz Primorska
Alojzija Primorska
Andrej Primorska
Matija Trata
MRAVINEC, Julij Nova lipa
MRLAK, Marjan Idrija
MULH, Ignac Bratnice
MURGELJ, Alojz Daljni vrh
Franc Koroška vas
Franc Šmihel/Stopiče
Jože Pangerč grm
Martin Daljni vrh
MURN, Franc Dolž
MUROVEC Stanislav Primorska
NABERGOJ, Štefan Manče
NADLER, Adolf Hrovača
NAGODE, Avgust Praprotno brdo
NANUT, Jožefa Podcerkev
Zofija Podcerkev
NEDOH, Jože Dane
NOVAK, Alojz Budganja vas
Alojzij Žužemberk
Angela Videm
Anton Dolnje Ponikve
Bogo Ljubljana
Drago Ljubljana
Franc Budganja vas
Ivan Idrija
Ivan Mrzli vrh
Jože Breg
Jože Mali Korinj
Karl Motnik
Karol Hlebče
Lojze Rožempelj
Ludvik Dolnje vreme
NOVINŠEK, Andrej Pameče
NOVLJAN, Tone Mala Loka
OBERČKAL, Maks Hrastnik
OBIDA, Alojz Podsabotin
OBLAK, Alojz Zgornja Brezovica
Ivan Vrbljene
OBLAT, Milan Ljubljana
OBREZA Franc Selšček
Ivan Suhorje
Franc Selšček
OGRINC, Milan Ljubljana
OGRIZEK, Katarina Kobarid
OGULIN, Alojz Osojnik
OKOREN, Andrej Sobrače
OMAHNA Joze Blagovica
OMERZA, Karolina Hrastnik
OPEKA, Franc Vrhnika
OPLI, -.- Koroška Bela
ORAŽEM, Franc Dolenja vas
OREŠNIK, Franc Ljutomer
OROZEN, Janez Mali Menges
OSOLNIK, Janez Podbreg
Lojze Poljana
Matevz Poljana
OSREDKAR, Janče Ravne
OZBIČ, Frančiška Lome
Karl Črni vrh
OZEBEK, Franc -.-
OZIMEK, Franc Sela/Šumberk
Ivan Sela
OZVALD, Franc Jurjevica
PAA, Marija Cerkno
Pavla Cerkno
PAGON, Tone Javorjev dol
PAHOR, Karl Primorska
PAJDA, Ivan Grabče
Ludvik Grabče
PAJK, Franc Podpeč
Franc Videm/Polje
Jože Hudeje
PALČIČ, Franc Viševek
PALK, Elizabeta Primorska
PANCUR, Jozef Nozice
PAPEŽ, Alojz Brezovica
PAPEZ, Alojz Mirna peč
PAPEŽ, Viktor Mirna
Viktor Trstenik
PASCOLINI, Leonardo Primorska
Adolcisa Primorska
3 children Primorska
PAVEC, Francka Trebija
PAVLAKOVIČ, Jože Preloka
PAVLIČ, Franc Orehovica
Franc Št.Jernej
Milan Buč
Miro Ljubljana/Trnovo
PAVLIN, Alojz Novo mesto
Anton Dolž
Anton Gornja Brezovica
Anton Št.Jernej
Felicita Primorska
Karl Stranje
Rudolf Zaloka
PAVLOVIČ, Valentin Bušeča vas
PEČJAK, Franc Gradenc
Franc Plešivica
Ignac Črnuče
PEKOLJ, Alojzij Grič
Alojz Trebnje
Franc Artmanja vas
Franc Trebnje
Janez Račje selo
Miha Šumberk
Tone Trebnje
PELCL, Ivan Sovjak
PELHAN, Justina Idrija
PELKO, Anton Dolenjske Toplice
PEN, Franček Maribor
PENCA, Janez Mokronog
Jože Novo mesto
Jože Šmihel
PER, Jože Toplice
PERGAR, Janez Svinje
Tone Dole
PERKO, Anton Mokronog
PERME, Franc Predole
PERNE, Ivan Stranje
PERŠIČ, Friderik Ljubljana
PERŠIN, Franci Stožice
PESTOTNIK, Pavle Ljubljana
PEŠELJ, Karl Sv.Jakob/Štajerska
PETERCA, Florjan Suhadole
PETERKA, Franc Sovodenj
PETERNELJ, Valentin Trata
PETKOVŠEK, Jakob Rovte
PETRIČ, Franc Dobrepolje
Janez Slamna vas
Lojze Črnec
PETROVČIČ, Alojzij Lome
Alojzij Mrzli log
Franciska Godic
PEVEC, Franc Trebnje
Vinko Stopno
PEZDIRC, Ivan Metlika
Matilda Ljubljana
PIPAN, Miha Šencur
PIRC, Franc Groblje
Franc Kalce/Naklo
Franc Prečna
PIŠČANEC, Lado Cerkno
PISK, Anton Kanal
PIŠKOLE, Jože Dolnje Kronovo
PIŠKUR, Alojz Štatenberk
PIVK, Andrej Virmaše
Anton Zadlog
Feliks Rovtarske Žiberše
Ivan Bohinjska Bistrica
Janez Lome
PIŽEM, Rudolf Sadinja vas
PLANKO, Anton Olševek
PLANŠEK, Alojz Dol/Ljubljana
PLEČKO, Zvone Ljubljana/Moste
PLEMELJ, dr.Slavko Dvorje
PLESTENJAK, Cene Dvor
PLEVEL, Anton Zalog
PODBEVŠEK, Jernej st. Ravne
Jernej ml. Ravne
PODBREGAR, Jakob Ravne
PODGORNIK, Ema Most
PODGORNIK, Marija Most
Peter Most
PODMILJŠAK, Viktor Krašnja
PODOBNIK, Janez Stara Oselica
POGORELC, Jernej Podtabor
POHAR, Franc Virmaše
POHOVNIKAR, Anton Podgorje
POJE, Jože Osilnica
POKLJUKAR, Janez Podkoren
POKOVEC, Marija Sv.Križ
POLANC, Jože Jarčje brdo
Jože Mlaka
PONIKVAR, Alojz Hiteno
PONIKVAR, Jože Sleme
POTOČAR, Franc Potočna vas
POTOČNIK, Anton Trata
Leopold Sv.Lenart/Selca
POVIRK, Julka Ihan
Martin Sv.Križ
POVŠE, Karl st. Goriška vas
POŽEK, Anton Črnomelj
POŽENEL, Jožef Predgriže
PRAH, Franc Slinovec
PRAVHAR, Jože Tabor
Jože Voklo
PRELOGAR, Alojzij Stara Bučka
PRELOVSEK, Miha Depala vas
PREMK, Francka Čemšenik
PRESTOR, Martin Voklo
PRHAVEC, Ivan Ljubljana
PRIJATELJ, Janez Zagorica
Tone Videm
PRIMAR, Franc Spodnja Zadobrova
PRIMOŽIČ, Franc Mrzli vrh
PRINCIC, Franc Primorska
Herman Primorska
PROGAR, France Hmeljčič
PROSEN, Ludvik Olševek
PROSENC, Venceslav Vrh
PUCELJ, Alojz Krušni vrh
PUGELJ, Ignac Zvirče
PUH, Jože Hom
PUNGERČAR, Anton Trebnje
PUNGERČIČ, Marija Jerman vrh
PURGAR, Malka Cerkno
PURKAT, Franc Prhajevo
PUST, Jože Gornji Globodol
PUSTOSLEMŠEK, Anton Grič
PUSTOSLEMSEK, Franc Novo mesto
PUSTOVRH, Franc Planina
Jože Polhov gradec
PUŠIČ, Franc Rovte
PUŠNIK, Herbert Stari trg
PUSNIK, Hubert Stari trg
Marija Hrastnik
PUSPAN, Stanko Primorska
RABZELJ, Slavko Ostrc
RADMELIC, Adolf Preserje
RAMŠAK, Franc Legen
Ivan Dolsko
RAVNIK, Rudi Ljubljana
RAZBERGER, Franc Ljubljana
Stane Ljubljana
REBOLICA, Marija Primorska
REGINA, Ivan Stopiče
Jože Konec
REJC, Maks Ravne
Martin Lome
REJEC, Amalija Črni vrh
REKAR, Ludvik Gorenjska
REMIC, Bogomil Ljubljana
Mirko Pšenična polica
REMS, Viktor Krtina
RENUŠA, Jožefa Črmošnjice
RESNIK, Janez Moravče
RESEK, Rudolf ?
REŽEK, Ivan Ljubljana
REŽUN, Viktor Litija
RIFELJ, Franc Suhoplate
RIHAR, Jože Žlebe
ROBAS, Aleš Cerklje
RODIČ, Franc Osrečje
Ivan Mokronog
ROJC, Franc Cerkno
Lojze Žužemberk
ROJS, Adolf Št.Peter/Maribor
ROJŠEK, Jože Cerovec
ROM, Janez Adlešiči
ROMIH, Alojz Planina/Sevnica
ROMŠAK, Ivan Dolsko
ROZINA, Karl Javorje
ROZMAN, Anton Bukovica
Ciril Kovor
Jakob Bohinj
Jože St.Lovrenc
Marija Zg.Bela
ROZMAN, Valentina Kovor
ROZIC, Stanislav Primorska
ROŽNIK, Andrej Horjul
Franc Goričane
RUDOLF, Alojz Borovnica
Alojzij Rudolfovo
Anton Zadlog
Ivan Lome
Ivan Rudolfovo
RUDOLF, Ivan Št.Vid
Jakob Črni vrh
Jože Koščake
RUGELJ, Alojzij Žužemberk
Rafael Trbinc
RUKAVINA, Nikola Kovor
RUPAR, Janez Gornja Žetina
Jože Gornje dole
RUPARČIČ, Ivan Kamnje
Janez Tabor
Karl Travnik
RUPART, Tone Ig
RUPNIK, Angela Stara Fužina
Franc Hotedršica
Frančišek Predgriže
Ivan Lome
Ivan Predgriže
Ivan Zadlog
Stanko Luče
Valentin Predgriže
Zdenka Litija
RUPRET, Viktor Ljubljana/Moste
RUS, Alojz Dolenji lazi
Franc Brezov dol
Franc Ambrus
Janez Dolenji lazi
Janez Ribnica
Jože Četež
Jože Dobrepolje
Jože Pri cerkvi
Marija Žirovski vrh
RUSJAN, Stanislav Primorska
RŽEN, Anton Male Poljane
SAJE, Franc Žbure
Jakob Čemše
Ludvik Malenška vas
Stanko Malenška vas
Tone Maline
SAJEVIC, Ciril Olševek
SAJOVIC, Jože Visoko
Toncka Motnik
SAKSIDA, Bogdan Ljubljana/Trnovo
Janez Dolz
SAMEC, Ciril Kompolje
SEDEJ, Ivan Homec
SEDUŠAK, Ivan Gmajnica
SEKULA, Ana Podgrad
Cecilija Podgrad
Franc Mali Cerovec
SERSA, Franc Spitalic
SLEVEC, Ivan Voljcji potok
SNOJ, Anton Prod
SOBAN, Darinka Primorska
SKVARC, Marija Prinorska
STADLER, Franc Motnik
STEINBERGER, Lovro Ihan
SLEBIR, Anton Godic
STIFTAR, Pepa Rodica
SULIGOJ, Ciril Primorska
Rado Primorska
SUSMELJ, Franc Primorska
SUSTERSIC, Franc Duplica
TAVCAR, Franc Sopotnica
Peter Sopotnica
TERCELJ, Antonija Primorska
Bogomila Primorska
TONC, Luka TRojane
TROST, Jozef Primorska
Janez Primorska
URANKAR, Pavla Perovo
VALENTIN, Veronika Primorska
VODOPIVEC, Alojzij Primorska
Joze Primorska
VRHUNC, Pepa Prase
ZAMLJEN, Terezija Godic
Generoz Mekinje
ZORATTI, Attilio Primorska
ZUPAN Alojz Praprotna Polica
ZBOGAR, Marjan Primorska
ZEJN, Ivan Primnorska
ZIVEC, Miro Primorska

1944: 1452

1945

V začetku maja leta 1945, ko se je pričela razcvetati pomlad, se je nad slovenski rod zgrnila vsa teža vojne in političnih računov velesil.

Ljudje, ki se niso strinjali z nastopajočo komunistično oblastjo, so se odločili, da se umaknejo iz domovine. Pridružili so se vojski Slovenskega Domobranstva, ki se ni moglo več upirati navalu sovražnih sil iz južnega dela takratne države.

Vsa ta množica se je zatekla na Vetrinjsko polje v okolici Celovca na Koroškem, da tam pričaka dokončno odločitev velesil in se potem vrne v urejene razmere v domovini.

Računi pa se niso iztekli kot pričakovano: v zameno za mir na tujih tleh je bila slovenska vojska žrtvovana. Prevarani možje in fantje so bili vrnjeni v domovino, kjer jih je čakala strahotna smrt v Kočevskem Rogu ali v opuščenih zasavskih rudnikih.

Vrnjenih je bilo okrog 12.000 vojakov, civilisti pa so bili v zadnjem trenutku rešeni in so se kasneje razkropili po vsem svetu.

Sledeči seznam vsebuje v glavnem imena vrnjenih slovenskih domobrancev, nekaj sto civilistov, ki se niso hoteli ločiti od njih in pa domala neznatno število žrtev, padlih PRED umikom iz Domovine.

ABER, Ivan Bizovik
ABRAM, Ivan Nanos
ABSEC, dr.Tone Mihelja vas
ADAMIČ, Alojz Zadolje
France Hojče
France Kompolje
Franci Novo mesto
Ivan Andol
Ivan Bavdki
Ivan Mala vas
Jože Hojče
Jože Zadolje
Miloš Škrbina na Krasu
Rudolf Hudi konec
Stane Kompolje
Štefan Kompolje
ADAMIC, Štefan Videm
ADAMLJE, Alojz Boga vas
Ignac Boga vas
Jožefa Boga vas
Tone Radohova vas
ADLER, Alojz Grintovec
Jožef Grintovec
Stanko Grintovec
AHAC, Rudi Jesenice
AHAČEVČIČ, Alojz Podpeč
Ivan Podpeč
Jože Dvorska vas
AHAČIČ, Anton Ljubljana
Janko Ljubljana
Roman Podpeč
AHČIN, Franc Praprotna Polica
Janez Glinje
Jože Glinje
AHLIN, Alojzij Dedni dol
Anton Dedni dol
Anton Gorenja vas
France Dedni dol
Franc Malo Mlačevo
Franc Stranska vas
Ivan Šmarje
Janez Kokrica
Jože Dedni dol
Jože Grosuplje
Karl Grosuplje
Polde Dedni dol
AHLIN, Rudolf Dedni dol
AJDIŠEK, Janez Okrog
Stanislav Okrog
AJDNIK, Viktor Pameče
AJDOVEC, Janez Šenčur
AJSTER, Jože Brlog/Sv.Križ
ALBREHT, Anton Rovtarske Žiberše
Jože Rovtarske Žiberše
Jože Žiri
Franc Gornji Logatec
Franc Kalce
Franc Rovte
Ignacij Rovte
Janez Rovtarske Žiberše
Jakob Rovte
Janez Rovte
ALBREHT, Pavle Rovte
Peter Rovte
Rudi Rovtarske Žiberše
ALEŠ, Franc Krtina
Leon Krtina
ALEŠNIK, Alojz Velike Poljane
ALIČ, Alfonz Sv.Križ
Franc Notranje gorice
Franc Planina/Št.Jošt
Janez Lavrovec
Janez Planina
Martin Sv.Jošt
Milan Stranska vas
Rajko Planina
ALJANČIČ, Jože Zvirče/Kovor
Stanko Prebačevo
ALŽIN, Jože Dvor/Žužemberk
AMBROŽ, Franc Leskovec
AMBROŽIČ, Anton Babna gora
Franc Babna gora
Franc Ljubljana/Moste
Franc Pristava
Janez Babna gora
Janez Breznica
Janez Dolenja vas
Leopold Babna gora
AMON, Lojze Kranj
ANCENK, Janče Moravče
ANDERLIČ, Janez Dol
Jože Zagrad
ANDERLIN, Niko Višnja gora
ANDLOVEC, Franc Ljubljana/Trnovo
ANDOLJŠEK, Anton Kompolje
Ciril Nemška vas
Ferdinand Goriča vas
Franc Hrovača
Janez Hrovača
Janez Ljubljana
Jože Goriča vas
Jože Kompolje
Ludvik Goriča vas
ANDREJČIČ, Alojz Zloganje
Anton Črmošnjice
Anton Vinji vrh
Ivan -.-
Stanko Zloganje
ANDROJA, Franc Št.Jernej
ANGEL, Alojz Ljubljana
ANKELE Peter Tržič
Riko Podljubelj
ANTONČIČ, Anton Nadlesk
Anton Male Dole
Janez Vrh
ANTONOVEC, Janez Podgrad
ANZEL, Janko Litija
ANZELJ, Jože Žimarice
Franc Velike Bloke
ANZELJC, Anton Mali log
Feliks Ig
Franc Glina
Franc Ravnik
Ivan Mali log
Janez Ljubljana/Trnovo
Jože Mali log
Ludvik Velike Bloke
Matija -.-
ANŽIČ, Albin Bizovik
Franc Dvorje
Franc Podgorje
Jernej Ihan
Jože Bizovik
Marjan Bizovik
Miha Dvorje
ANŽIČEK, Alojz Zagorica
ANŽIN, Ignacij Ljubljana
ANŽLIN, Jože Mačkovec
ANŽLOVAR, Anton Anžlovo
Alojz Rdeči Kal
Franc Dolnje Selce
Franc Škoflje
ANŽLOVAR, Franc Zagorica
Jože Male Češnjice
Jože Škoflje
Slavko Mleščevo
Tine Selca
Tone Škoflje
Tone Velike Češnjice
ANŽUR, Franci Zgornji Kašelj
Ivica Zgonji Kašelj
APAT, Anton Stari trg
ARH, Marija Čemšenik
ARHAR, Franc Dolnji Logatec
Franc Sv.Andrej
Janez Horjul
Janez Lavrovec
Jože Rovte
Peter Sv.Andrej
ARHAR, Tone Lavrovec
Vinko Dolsko
ARHINI, Franc Iška vas
ARHNAVER, Jože Podgora
ARKAR, Amalija Trebča vas
Leopold st. Dešeča vas
Leopold ml. Dešeča vas
ARKO, Alojz Kračali
Alojz Kržeti
Alojz Nemška vas
Alojz Zapotok
Alojz Zapotok
Alojzij Goriča vas
Anton Jurjevica
Anton Prigorica
Franc Nova vas
Franc Žvirče
Ivan Petrinci
Ivan Sodražica
Jože Jurjevica
Jože Petrinci
Jože Zamostec
Stanislav Kračali
ARMENI, Emil Dolenjske Toplice
ARNČKOV, Jože Glinje
ARNIŠIČ, Franc Stari trg
ARTAČ, Franc Vnanje gorice
ARZENŠEK, Anton Slovenska Bistrica
AUPRIH, Franc Mežica
AVBAR, Anton Gornji Globodol
AVBAR, Alojz Globoč dol
Ivan Globoč dol
AVBELJ, Ciril Svinje
Franc Tomačevo
Joze Tomačevo
AVGUŠTIN, Anton Ljubljana
Anton Škofja Loka
Anton Meniška vas
Anton Podturn
Ivan Reteče
Janez Spodnja Šinca
Janez Godešič
Jože Gorenja vas
Jože Meniška vas
Jože Vrhnika
Miha Suhadole
AVSEC, Alojz Gornja Gomila
Alojz Knežja njiva
Anton Gornja Gomila
Anton Novo mesto
Anton Stari trg
Anton Šmarata
Antonija Dolž
Ferdo Novo mesto
Franc Hrušica
Franc Stari trg
Frančišek Knežja njiva
Franc Štepanja vas
Ivan Stari trg
Janez Knežja njiva
Jože DMPolje
Jože Dolž
Jože Kozarišče
Jože Novo mesto
Jože Stari trg
Jože Zgornji Kašelj
Lado Novo mesto
Matevž Šmarata
Br.Robert Stari trg/Lož
Vincenc Kozarišče
Vinko Dol/Ljubljana
Vinko Knežja njiva
AVSENEK, Tone Ljubljana
AVŽLAHAR, Franc Topol
Mirko Srednja vas
AŽBE, Alojz Zapreval
AŽBE, Milan Ljubljana
Valentin Gorenja vas
AŽMAN, Stane Naklo
AŽNIK, Maks Ljubljana
BABIČ, Alojz Podgora
Anton Podgora
Anton Podgora
Franc Gornja Gomila
Franc Pogora
Franc Potiskavec
Franc Šentjernej
Jože Hinje
Jože Podgora
Jože Potiskavec
Jože Rapljevo
Jože Zagorica
Jože Zdenska vas
Stanko Raka
BABNIK, Franc Breg
Janez Ljubljana/Vič
Jože Gaberje
Jože Kalce
Vinko Ljubljana/Vič
BAČAR, Franc Kamnik/Krim
Janez Vrhe
Karl -.-
BAČNIK, Jože Pri Cerkvi
Kristina Pri Cerkvi
Marija Pri Cerkvi
Stanko Ljubljana
BAHOR, Matija Hrast
BAHOVEC, Josip Trst
Ludvik Kopanj
BAJC, Alojz Mali Koren
Andrej Zloganje
Anton Goli vrh
Dore Novo mesto
Franc Ljubljana/Moste
Franc Moravče
Franc Podkraj
Ivan Dolnji Logatec
Ivan Podkraj
BAJC, Jakob Hotedršica
Jože Cerovec
Jože Mali Koren
Jože Tomažja vas
Milan Novo mesto
Pepca Podkraj
Stane Sv.Križ
BAJC, Vekoslav Ljubljana
Vinko Moravče
BAJEC, Franc Primorska
Janez Primorska
Jozefa Primorska
BAJDE, Jože Blagovica
BAJEC, Leon Ljubljana/Moste
Lojze Ljubljana/Moste
Franc Primorska
Janez Primorska
Jozefa Primorska
Zvone Ljubljana/Moste
BAJER, Ivan Novo mesto
BAJLEC, Zdravko Srednja vas
BAJT, Aleš Slivice
Alojz Fužina
Marko Ljubljana
BAJUK, Anton Božakovo
Jože Božakovo
Žarko Irča vas
-.- Rosalnice
BAJŽELJ, Jurij Stranska vas
Dr.Josip Ljubljana
BAKŠE, Ivan Mihovica
BAKŠIČ, Alojzij Goli vrh
Jože Goli vrh
BALAHA, Ciril Šenčur
BALANT, Ivan Cesta
BALKOVEC, Franc Drenovec
Franc Hrast
Franc Vinica
Jože Drenovec
Mirko Vinica
Niko Hrast
Virgil Vinica
BALOH, Ciril Kandrše
BALŽIČ, Ivana Celovec
BAMBIČ, Alojz Šmalčja vas
Anton Črešnjevec
Anton Mali log
Franc Grmovlje
Franc Mali log
Franc Ponikve
Franc Travnik
Ivan -.-
BAMBIČ, Ivana Travnik
Jože Črešnjevec
Jože Retje
Jože Šmalčja vas
BAMBIC, Vladimir Hrib
BAN, Anton Dolnja Stara vas
Martin Zajčji vrh
BANIČ, Franc Dolnja Stara vas
Franc Hrvaški brod
BANO, Štefanija Ljubljana
BARAGA, Ana Grahovo
Anton Šegova vas
Anton Kozarišče
Alojz Kozarišče
Ivan Pudob
Ivan Stari trg/Lož
Jože Mali log
Ženska Šmarata
Ludvik Srednja vas
Maks Šmarata
Miro Pudob
Stanko Kozarišče
Viktor Kozarišče
BARBIČ, Jože Dobrava
Karl Sela
Rudolf Dobrava
(Maščeranov) Šutna
BARBO, Franc Orkljevec
Janez Češnjice
Janez Gornje Toplice
Karl Češnjice
Lojze Zagorica
BARBORIČ, Anton Št.Jošt/Stična
Janez Jurna vas
Jože Žihovo selo
Lojze Šmihel
Matija Jurna vas
BARIČ, Franci Ljubljana/Trnovo
BAREŠIČ, Ivan Šmarje
BARLE, Feliks Kamenje
Ignacij Selca
Ivan Dobrnič
Janez Gornje Selce
Jože Gornje Kamenje
Karl Ljubljana
Lojze Gornje Selce
BARLE, Lojze Dolnje Selce
Tone Gornje Kamenje
BARTOL, Alojz Hrib
Alojz Hrib
BARTOL, Alojz Šegova vas
Anton Hom
Anton Veliki Cerovec
BARTOL, Anton Hrib
Anton Hrib
Anton Vesela gora
Franc Hrib
Franc Retje
Franc Hrib
Ivan Črmošnjice
Ivan Hrib
Ivan Hrib
Ivan Retje
Ivan Šegova vas
Jakob Hrib
Janez Hrib
Jože Jelovec
Jože Veliki Cerovec
Karl Hrib
Karl Hrib
Mirko Retje
Rudolf Retje
Terezija Veliki Cerovec
BARTOLJ, Anton Sv.Vid/Cerknica
Franc Dolnje Lakovnice
Franc Primorska
Ivan Birčna vas
Jože Vesela gora
BASAJ, Aljoša Ljubljana
Volodja Ljubljana
BASKOVIČ, Franc Skopiče
Karl Cerklje
BASTARDA, Anton Butajnova
BASTIČ, Alojz Ljubgojna
Bernard Ligojna
Franc Zgornji Brnik
Karl Ljubgojna
Pavle Ljubgojna
Štefan Horjul
BASIČ, Janez Dolž
Jože Semič
BAŠELJ, Jože Gornje Kamenje
BAŠKOVEC, Alojz Bučka
BATAGELJ, Franc Primorska
BATISTIČ, Cveto Maribor
Lado Maribor
BAUMAN, Alojz Sv.Andraž
BAUMAN, Ivan Unec
BAUMGARTNER, Gregor Ljubljana
Matija Ljubljana
BAVDAŽ, Jože Novo mesto
BAVDEK, Andrej Martinjak
Andrej Sv.Vid/Cerknica
Franc Begunje
Franc Jeršiče
Ivan Marinčki
Ivan Rakitna
Ivan Ulaka
Jože Ulaka
Vinko Male Lipljene
BAVEC, Alojz Nadlesk
Andrej Šmarata
Feliks Šmarata
Jakob Šmarata
Jože Kozarišče
BAVEK, Franc Št.Vid
BAVER, Anton Gmajna
BEČ, Franc Tržišče
Vinko Ljubljana/Moste
BEČAJ, Alojz Hribarjevo
Anton Rakitna
Anton Sv.Vid
Anton Begunje
Anton Milava
Franc ml. Hruškarje
Franc Milava
Franc Sv.Vid
Jože Begunje
Jože Milava
BEDEK, Franc Dolnja Straža
BEDENC, Alojz Sevno
BEDENČIČ, Marjan Grosuplje
Tone Bičje
BEDENE, Anton Ambrus
Martin Grosuplje
Mirko Šmihel
Viljem Gorenja vas
BEDNAR, Tone Sadinja vas/Z.
BEKŠ, Bogo Žirovski vrh
Ciril Lavrovec
BELAJ, Ivan Žimarice
BELAVIČ, Jože Podklanec
BELC, -.- Podutik
BELCJAN, Janez Dol
BELE, Anton Dolnja Težka voda
Franc Hrvaški brod
Franc Stranska vas/N.m.
BELE, Jože Stranska vas/N.m.
Joze Primorska
Miro Primorska
Stane Čadraže
Stanko Bela cerkev
BELEC, Anton Belo
Anton Medvode
Anton Tupaliče
Franc Medvode
BELEHAR, Jože Voklo
Franc st. Lahovče
Franc ml Lahovče
Jože Veliki Lipovec
Vinko Voklo
BENEDIČIČ, Lovro Selca
Silvo Pševo
Vencelj Stara Loka
Vinko Čeplje
BENEDIK, Jakob Žirovski vrh
Franjo Tržič
BENDA, Janez Voklo
Franc Lahovče
Franc Suhadole
BENKO, Josip Murska Sobota
Janez Vrbljene
Jože Vrbljene
BERANEK, Jože Ljubljana
BERC, Jože Peščenjak
BERCE, Franc Kresniški vrh
BERČAN, Ignac Volovlje
Jože Sela
Lojze Sela
BERCE, Milan Ljubljana
BERČIČ. Albin Stara Loka
BERČON, Jože Bukovica
Miha Sobrače
BERČIČ, Vladimir Ljubljana/Moste
-.- Škofja Loka
Ivan Domžale
BERDAJS, Ignacij Temenica
Leopold Temenica
BERDIK, Anton Jesenice/Dolenjska
BERDNIK, Albin Podsmreka
Alojz Podsmreka
Anton Gabrovka
Janez Podsmreka
Tone Češnjice
BERETIČ, Slavko Šmarjeta
BERGANT, Anton Ljubljana/Bežigrad
Anton Črnuče
Ciril Črnuče
Filip Podsmrečje
BERGANT, Franc Sv.Lenart
Jože Cerklje
Jože Sv.Lenart
Jože Podreber
Lojze Jesenice
Peter Ljubljana/Bežigrad
BERGANT, Štefan Krašče
BERGLEZ, Ivan Vrhnika
BERGOČ, Anton Klenik
Janez Klenik
Peter Klenik
BERJAK, Anton Budganja vas
BERK, Adolf -.-
Jože Spodnje Koseze
BERKOPEC, Anton Gornja Težka voda
Franc Pristava
Ivan Ljubljana
Ivan Vinica
Johan Vinica
Jože Pristava
Lojze Stopiče
Marko Št.Jošt/Stična
Martin Št.Jošt/Stična
BERLEC, Ivo Dravlje
Zdravko Srednja vas
BERLIČ, Ivan Sv.Andraž
Srečko Dravlje
BERLOT, Jože Ljubljana/Rakovnik
BERNARD, Anton Moravška gora
Franc Sv.Križ
Polde Vrhpeč/Gradišče
BERNE, Miloš Irča vas
BERNETIČ, Andrej Krka
Mirko Krka
BERNIK, Albin Podsmreka
Andrej Sv.Andrej
Franc Lesno brdo
Janez Drenov grič
Janez Horjul
Janez Podsmreka
Lojze Podsmreka
Milan Ljubljana
BERNOT, Tone Ihan
BERTONCELJ, Ivan Bizovik
Janez Ševlje
BERTONCELJ, Karl Ljubljana
Franc Bizovik
BERŠIČ, Lojze Vrtača
BERUS, Franc Gornji Globodol
Ivan Kamence
Ivan Šmihel
Jože Ždinja vas
BEŠAL, Albin Toplice
Janez Toplice
BEŠEK, Janez Ljubljana
BETON, Jože Predoslje
Tone Predoslje
BEVC, Alojz Dolnji Maharovec
Anton Trstenik
Franc Trebelno
Jože Dolnji Maharovec
-.- Sv.Katarina
brat Sv.Katarina
Vid Ljubljana/Moste
BEVLA, Janez Taljčji vrh
BEŽEK, Anton Rakitna
Franc Rakitna
Franc Rakitna
Ivan Rakitna
BEŽELJAK, Ivan Zaplana
BEZLAJ, Izidor Zgornji Kašelj
Jože Zgornji Kašelj
BIAGGIO, Ivan Gora
BIČEK, Franc Leskovica
Tone Leskovica
Tone Kopačnica
BIJEK, Janez Prapreče
Jože Prapreče
BINGO, Jože Podlipa
BIRIČ, Jože Lukovica
BIRK, Franc Krašče
Jože Jesenice
Jože Spodnje Koseze
Karl Moravče
BISEL, Franc Dobrunje
BISTAN, Janez Vače
BITENC, Jože Črnuče
Jože Ljubljana
Jože Venčeslavci
Marjanca Črnuče
Radovan Ljubljana
Valentin -.-
BIZALJ, Leopold Primorska
BIZJAK, Franc Verd
Jože Jesenice
Jože Odrga
BIZJAK, Jože Rakovnik
Jože Voklo
Ludvik Globočice
Tone Skovec
Valentin Zadobje
BIZJAN, Franc Zadobje
BIZJAN, Ivan Dobrova
Ivan Šujica
Janez Petkovec
Jože Smolnik
Lojze Zaplana
Matevž Zadobje
Štefan Smolnik
Tomaž Smolnik
BIZNIK, Jakob -.-
BIZOVIČAR, Anton Setnik
Franc Zadobje
Jože Planina
Jože Zadobje
Jože Zadobje
Maks Zadobje
Pavle Zadobje
Stanko Prelesje
BLATNIK, Alojz Glogovica
Alojz Tolčane
Alojz Višnje
Alojz Višnje
Alojz Zdenska vas
Ana Ratje
Anton Višnje
Anton Zagradec
Anton Zdenska vas
Anton Zvirče
Ferdinand Malo Lipje
Franc Gornje Vrhpolje
Franc Klečet (Štalar)
Franc Ljubljana
Franc Primča vas
Franc Šmihel
Franc Višnje
Franc Vrh
Franc Zdenska vas
Franc Zvirče
Henrik Višejec
Henrik Zvirče
Ivan Ledeča vas
BLATNIK, Ivan Zvirče
Janez Gradiček
Janez Prevole
Janez Retje (Štrukljev)
Janez Višejec
Janez Višnje
BLATNIK, Jože Gornje Vrhpolje
Jože Gradenc
Jože Klečet (Štalar)
Jože Šmihel
Jože Ratje
Jožefa Ratje
Lojze Primča vas
Martin Gornje Vrhpolje
Miha Zvirče
Milan Višnje
Mirko Dobindol
Rudolf Lopata
Slavko Gradenc
Stanko Klečet
Stane Višejec
Venceslav Tolčane
Vene Lopata
Vinko Višejec
Vladislav Primča vas
BLAZNIK, Feliks Ig
Leopold Trzišče
BLAŽ, Lojze Zgornji Brnik
Janez Gradenc
BLAŽIČ, Franc Brusnice
Franc Podturn
Franc Stična
Franc Ždinja vas
Janez Trebelno
Jože Loka
Miha Veliki Slatnik
Slavko Roje
Stane -.-
Tone Podturn
Tone Veliki Slatnik
BLAŽON, Alojz Stara Bučka
BOBEN, Alojz Kal
Alojz Primča vas
Anton Zvirče
Anton Zvirče
Anton Koželjevec
BOBEN, Franc Primča vas
Jože Kal
Jože Primča vas
Marija Primča vas
Nace Primča vas
Pavle Kal
BOBEN, Vinko Zvirče
BOBIČ, Viktor Gornja Gomila
Franc Gornja Gomila
BOBNAR, Franc Srednji Globodol
Janez Gornji Globodol
Janez Koroška vas
Jože Gornje vrhe
Jože Moše
Jože Hraše
Miha Mala Strmica
Peter Voklo
BOC, Alojzij Grosuplje
BOČAN, Anton Slivnica
BODEN, Mirko Šmihel
BODLAJ, Ludvik Brezje
BOGATAJ, Alojz Horjul
Alojz Hotedršica
Alojz Rovte
Alojz Trata
Alojz Žažar
Andrej Dobrava
Andrej Gorenja vas
Andrej Hotavlje
Andrej Podgora
Anton Dolenja vas
Anton Kladje
Franc Gorenja vas
Franc Kladje
Franc Stara Oselica
Franc Žažar
Franc Zaplana
Ivan Hotedršica
Jakob Stara Oselica
Janez Hotedršica
Janez Plešivica
Janez Rovte
Janez Stara Oselica
Janez Vnanje gorice
Janko Gorenja vas
Jeronim Zaplana
Jože Dobrava
BOGATAJ, Jože Rakitna
Lojze Dobrava
Lojze Gorenja vas
Miha Ljubljana/Šiška
Pavle Dobrava
Pavle Dolenja vas
Pavle Sv.Križ
BOGATAJ, Pavle Trata
Vinko -.-
BOGME, Simon -.-
BOH, Alojz Grm
Alojz Glinek
Anton Dolenji lazi
Janez Gumnišče
Jože Gumnisce
Jože Ljubljana
Jože Stranska vas
Martin Grosuplje
BOHINC, Jože Stiška vas
Lojze Sv.Križ
Metod Trata
Miha Zgornji Brnik
Stane Mavčice
Stanko Mavčice (1928)
BOHTE, Anton Dolnje Lakovnice
Franc Vinja vas
Franc Stopiče
Janez Koroška vas
Janez Obrh
Janez Stopiče
Jože Hrušica
Jože Verdun
BOJANC, Anton Plemberk
Franc Ždinja vas
BOJC, Alojz Dolenja vas
Alojz Otavice
Anton Prigorica
France Dolenja vas
France Prigorica
Pavel Dolenja vas
Tone Dolenja vas
BOJER, Jakob -.-
BOJT, Rajko Gorenja vas
BOKAL, Filip Dolsko
BOLHA, Anton Ig
BOLJŠE, Alojz Podgora
BOLTAR, Alojz Primorska
BOLTE, Anton Sv.Križ
BOMBAČ, Jernej Rakek
BOMBAČ, Stane Rakek
BONAČ, Alojz Topol
Anton Begunje
Anton Logatec
Franc Begunje
Ivan Topol
BONAC, Janez Begunje
Janez Topol
BONČA, Maks Moše
Milko Moše
Stanko -.-
Valentin Zadlog
BORDON, Anton Rakek
BOROVNIK, Franc Stari trg
BORSAN, Janez Čadraže
BORŠTNAR, Avguštin Poljane
Ignacij Poljane
Jakob Cirnik
Janez Črnuče
Karl Poljane
Rudolf Poljane
BORŠTNER, Janez Domžale
BORŠTNIK, Jakob Velika Ligojna
Janez Velkka Ligojna
Franc Rakitna
Franc Beč
BOSKIN, Boris Ljubljana
BOSTIČ, Aleš Zgornji Brnik
Franc Spodnji Brnik
Stanko Klanec
BOŠTJANČIČ, Anton Videm/Dobrepolje
Franc Rapljevo
Franc Slivnica
Franc Malo Mlačevo
Jože Rapljevo
Jože Videm/Dobrepolje
Milan Perovo
Vinko Videm/Dobrepolje
BOŠTJANEC, Milan Harije
BOTRINC, Metod Gorenja vas
BOVHA, Tone Ihan
BOVHAN, Alojz Male Poljane
Janez Ostrožnik
BOZOVIČAR, Anton Črni vrh
Anton Zadobje
Janez Bukov vrh
BOZOVICAR, Janez Zadobje
BOZOVIČAR, Jože Črni vrh
Jože Planina
Stanko Zadobje
BOŽIČ, Anton Ljubljana/Moste
Anton Sv.Križ
Anton Leskovec
BOZIC, Franc Leskovec
Ivan Brod
Janez Dolž
Janez Leskovec
Ivan Podtabor
Karl Zapuže
Stane Leskovec
Stane Moravče
Terezija Stari trg
-.- Orehovica
BOŽIČNIK, Karl Male Vodenice
BOŽJA, Jakob Podgorica
Janez Podgorica
Jože Podgorica
BOŽNAR, Anton Setnica
Anton Moškrin
Dominik Praproče
Jakob Sopotnica
Janez Setnica
Janez Praproče
Jernej Srednja vas
Jože Setnica
Lovro Setnica
Peter Črni vrh
BRAČKO, Anton Ljubljana
Marjan -.-
Stane Ljubljana
BRADAČ, Alojz Ambrus
Franc Malo Reberce
Franc Rožnik
Franc Sadinja vas/Žuž.
Ivan Kompolje
Jože Kompolje
Slavko Sadinja vas/Žuž.
Zane Sadinja vas/Žuž.
BRADEŠKA, France Zadobje
Matevž Zadobje
BRADEŠKO, Anton Črni vrh
Franc Velika Ligojna
Janez Črni vrh
BRADESKO, Jakob Hevni vrh
BRADEŠKO, Luka Črni vrh
Pavel Butajnova
Pavle Samotorica
Rudolf Samotorica
BRADULA, Janez Šmarje
BRAJER, Anton Ornuška vas
BRAJER, Anton Brezovica/Mirna
Franc Bizovik
Ivan Bizovik
Jože Brezovica/Mirna
Miro Ježica
BRANCELJ, Anton Iška vas
Ivan Strahomer
Janez Podpeč
Jože Boštanj
Jože Podpeč
Jože Pristava
Matija Strahomer
BRANHAR, Pavla Voklo
BRANK, Vinko Repnje
BRANKAR, Franc -.-
BRANKOVIC, Peter Cerklje
BRATANIČ, Anton Radovica
BRATKOVIČ, Alojz Javorovica
Franc Cerov log
Franc Mihovo
Janez Dolnja Brezovica
Janez Mihovo
Jernej Cerov log
Jože Cerov log
Jože Javorovica
Niko Mihovo
Niko Vratno
BRATOVŠEK, Janez Vratno
BRATUN, Karl Velika Stara vas
BRAUNE, Andrej -.-
BRAVIČ, Stanko Tržič/Struge
BRCE, Franc Kresniški vrh
Vincenc -.-
BRČAN, Anton Spodnje Brezovo
BRCAN, Anton Luče
Franc Luče
Franc Polica
Ivan Debeče
Janez Polica
BRCAN, Slavo Ljubljana/Moste
BRČAN, Tone Poljane
BRCAR, Anton Vrh
Ivan Vrh
Izidor Prelesje
Jože Hom
BRČON, Anton Poljane
BRCON, France Poljane
Štefan -.-
BRDAR, Albin Sadinja vas
BRDIK, Anton Ržišče
BRECELJ, Bernard DMPolje
BRECELJ, Venceslav Primorska
BREGANT Alojz Jesenice
Alojz Potok
BREGAR, Alojz Breg pri Dobu
Alojz Sivče
Alojz Dobruška vas
Anton Gornje Vrhpolje
Feliks Hudenje
Franc Breg pri Dobu
Franc Gornje Vrhpolje
Franc Mihovo
Ignac Dolenja vas
Janez Gornje Vrhpolje
Jože Dob
Lojze Potok
Milan Kompolje
Peter Goriška vas
BRELIH, Ivan Vnanje gorice
BRENCE, Franc Lavrovec
Gabrijel Rakitna
Jože st. Rakitna
Jože ml. Rakitna
Stane Rakitna
Stanko Čohovo
BRENCELJ, Pavel Vipava
Venceslav Vipava
BRENČAN, Davorin Javornik
BRENČIČ, Anton Plešivica
Alojz Zaplana
Feliks Rovte
Franc Petkovec
Franc Podlipa
Jože Vrhnika
Lado Hotedršica
BRENCIC, Lojze Petkovec
Peter Rovte
BRESKVAR, Albin Štepanja vas
Franc Hrušica
Ivan Štepanja vas
BRESAR, Franc Tržič
BREŠAR, -.- Kranj
BREZAR, Rudolf Kanižarica
BREZEC, Franc Begunje
BREZEC, Ivana Begunje
BREZELJ, Dore Rakek
BREZNIK, Anton Slovenske gorice
Friderik Slovenske gorice
Ivana Vrhovlje
Jože Trebeljevo
Karl Metnaj
Konrad -.-
Marija -.-
BREZNIKAR, Franc -.-
BREZOVAR, Franc Repče
Jože Hmeljčič
Miha Hmeljčič
BREŽIČ, Anton Retje
Feliks Ig
BRGINC, Lado Stranska vas
BRGLEZ, Anton Podgorica
Franc Podgorica
Janez Podgorica
BRICELJ, Andrej Ljubljana
Ciril Bizovik
Drago Štepanja vas
Franc Dobrunje
Franc Štepanja vas
Franc Koreno
Rado Hrušica
BRILLI, Darko Litija
BRIMŠEK, Gregor Hrastovica
Filip Hrib
Rudolf Hrib
BRIŠAR, Jože Dolnji Maharovec
BRKOPEC, Jože Rakovnik
Matija Gornja Težka voda
Stanko Gornja Težka voda
BRLAN, Franc Luče
BRLE, Stanko Luža
BRLOGAR, Joze Golobinjek
BRNAČ, Matija Učakovci
BRODAR, Ivan Hrastje
BRODEŠ, Franc Velika Ligojna
BRODNIK, Alojz Mala Račna
Franc Kopanj
Franc Mala Račna
Joze Velika Loka
BROLIČ, Janez Sv.Križ
BROLIH, Anton -.-
BROLIH, Ivan Vnanje gorice
BROSIČ, Stane Čatež
BROZOVIČ, Ivan Zgornja Draga
Ivan Dobrepolje
BRŠAN, Anton Orehovec
Alojz Orehovec
Janez Javor
Jože Orehovec
BRUČAN, Davorin Javornik
Lado Jesenice
BRULC, Alojz Hrušica
Alojz Stopiče
Anton Hrušica
Franc Žbure
Franc Veliki Slatnik
Janez Brusnice
Janko Talčji vrh
Jože Dolž
Jože Hrušica
Miha Veliki Slatnik
Rudolf Gornja Stara vas
BRULEC, Ivan Smolenja vas
BRUNER, Jože Ribnica
BRUS, Alojz Stopiče
Ciril Hotedršica
Jože Hotedršica
Stane Hotedršica
Stane Zdenska vas
Vinko Hotedršica
BRZIN, Julij Tržišče
Lado Slepšek
BRZOVIČ, Janko Brasljevice
Stanko Brasljevice
BUBAS, Matija Učakovci
BUČAR, Alojz Pšenična polica
Alojz Selo
Anton Petrušnja vas
Anton Verdun
BUCAR, Franc Grosuplje
Franc Stranska vas
BUČAR, Franc Ostrog
Franc Sostro
Franc Ščit/Litija
Janez Pijava gorica
Jože Dobrava
Jože Šmartno
BUCAR, Jože Verdun
Lojze Brezje
Ludvik Petrušnja vas
Stanko Ambrus
BUČKO, Josip Ljubljana
BUDJA, Stane Ljubljana/Moste
BUH, Anton Setnik
Ciril Zadobje
Franc Črni vrh
Franc Martinj vrh
Franc Žirovski vrh
Jakob Zadobje
Janez Črni vrh
Janez Sv.Urban
Janez Žirovski vrh
Jože Črni vrh
Jože Setnik
Jože Zadobje
Marjan Butajnova
Marjan Ljubljana
Matevž Suhi dol
Mirko Št.Jošt
Stanko Horjul
BUJDIH, Stane Ljubljana
BUKOVAC, Peter Čeplje
BUKOVEC, Drago Fara
Franc Gornje Mraševo
Miha Fara
-.- Sevnica
BUNDARŠEK, Anton Svinjsko
Ferdo Svinjsko
Franc Svinjsko
Gertmund Št.Rupert
Jože Svinjsko
Rudolf Svinjsko
BURGAR, Feliks Smlednik
Franc Križ
Franc Podbrezje
BURGAR, Ivan -.-
BURGER, Franc Polica
Jozef Primorska
BURJA, Tone Moravče
BURJAK, Matevž Vnanje gorice
BURJEK, Anton Setnik
Franc Setnik
Janez Setnik
Jože Setnik
BURJEK, Matevž Setnik
BURNIK, Anton Suhadole
Anton ml. Suhadole
Ciril Vodice
Jeronim Rovte
Jože Rovte
Miha Vodice
BUS, Rudolf Videm/Dobrepolje
BUTALIČ, Andrej Lahovče
BUTALJE, Janez Sela
BUTKOVIČ, Slavko Cerknica
BUTOLO Feliks Trstenik
BUŽGA, Jože Čemše
CANDER, Jože Sv.Jurij/Štajerska
CANJKAR, Anton Goričane
Avgust Dobrunje
Janez st. Žiri
Janez ml. Žiri
Ivan Žiri
Karl Žiri
Mirko Žiri
Miro Gorenja vas
CANKAR, Adolf Dolnji Logatec
Anton Ravnik
Anton Setnica
Anton Smrečje
Ciril Dobrunje
Ciril Sv.Urban
Franc Ig
Franci Poljane
Ignac Brebovnica
Ivan Dobrunje
Ivan Dolnji Logatec
Ivan Ig
Ivan Selo
Ivan Zadvor
CANKAR, Janez Dvor
Jože Britof
Karl Selo
Maks Brebovnica
Matija Britof
Matija Selo
Matevž Dvor
Mirko Selo
Pavle Selo
Slavko Gorenja vas
Stanislav Dolnji Logatec
Stanko Selo
Venc Selo
Vinko Brebovnica
CAPUDER, Janez ml. Straža
CAR, Drago Retje
Ivan Ljubljana
Janez Retje
Jože Retje
CATRONIČ, Jože Vinica
Lojze Vinica
CEGLAR, Anton Mihelca
Anton Poljane
CEGLAR, Anton Vinji vrh
Franc Poljane
Ignacij Velike Češnjice
Janez Artiža vas
Jože Gabrje/Stična
Jože Poljane
CEGNAR, Janez Mavčice
CEJ, Julij Solkan
CELAHAR, Tone Sencur
CELAR, Andrej Mirna
Jože Brezovica/Ljubljana
CELARC, Anton Rovte
Franc Ljubljana
Franc Rovte
Franc Zalog
Ignacij Rovte
Janez Rovte
Jože Vrzdenec
Pavle Vrzdenec
Peter Rovte
CELER, -.- Podpeč
CELESTINA, Ivan -.-
CEMPRE, Hinko Dolnji Logatec
CENČIČ, Franc Trbovlje
Gabrijel Trbovlje
CENE, Stojan -.-
CENKAR, Venc Brebovnica
CENTA, Franc Mohorje
Jože Ravnik
Ludvik Selo
CEPIN, Franc Žiri
CERAR, Anton Bled
Anton Spodnji Tuštajn
Davorin Moravče
Franc Dvorje
Ivan Dobliče
Ivan Zgornja Zadobrova
Janez Dobliče
Janez Hrib
Janko Dobliče
Jože Brezovica
Jože Gradišče
Jože Koseze
Jože Lukovica
Jože Moravče
Jože Št.Vid
Karl Goričica
CERAR, Martin Spodnji Tuštajn
Tone Moravče
Vinko Dolsko
Vinko Osredki
Vinko Kofce
CERK, Anton Kamnik/Krim
Jože Preserje
CERKOTA, Anton -.-
CERKOVNIK, Jože Mihovo
Leopold Gornje Vrhpolje
CEROVŠEK, Jože Sv.Duh
Jože Smlednik
Jože Raka
Tine -.-
CESAR, Alojz Bela Krajina
Alojz Srednji Globodol
Anton Goriška vas
Filip Stari trg
Franc Srednji Globodol
Janez Podklanec
Leopold Dolnji Globodol
Leopold Srednji Globodol
Ludvik Jablan
CESAR -.- Stara Loka
CESTNIK, Branko Ljubljana
Janez Koreno
CIBAŠEK, Ivan Klanc
CIBER, Anton Matena
CIGALE, Franc Rovtarske Žiberše
Janez Brekovice
Jernej Opale
Pavel Blekova vas
Pavle Gornji Logatec
Pavle Gornji Logatec
CIGANI, 66 oseb Kanižarica
CIGLERIČ, Franc Štajerska
CIKANEK, Polde Dolnja Straža
CILENŠEK, Jože Ljubljana Moste
CIMERMAN, Anton Kamenje
Johan Ložice
Jože Dolnja Stara vas
CIMERMANČIČ, Alojz Gornja Težka voda
Alojz Podgrad
Alojz Vrhe
Anton -.-
Janez Jurna vas
CIMERMANCIC, Janez Jurna vas
Franc Križe
Franc Novo mesto
Jože Jurna vas
Jože Podgrad
Vinko Begunje
CIMPERMAN, Alojz Vrh
Alojzij Grosuplje
Anton Naredi
Anton Topol
Antonija Topol
Franc Rakek
Franc Topol
Ivan Grosuplje
Stanko Topol
CIMPRIČ, Franc Jurna vas
CINDRIČ, Albin Babno polje
Ivan Babno polje
Vinko Babno polje
CIPERLE, Franc st. Breg
Franc ml. Breg
CIRMAN, Branko Ljubljana
CIUHA, Andrej Gabrje
CIUHA, Ciril Ljubljana
Franc Dobrova
Franci Podutik
Ivan Kozarje
Jakob Dobrova
Jakob Podutik
Janez Podsmreka
Olga Ljubljana
CODER, Franc Gorenja vas
COLARIČ, Janez Slivje
Janez Šentjakob
Jože Selo
COLJA, Karl Rapljevo
COPF, Jože Ljubljana
CORN, Pavle Rovte
COTL, Adolf Štajerska
COTMAN, Drago Ljubljana
CUDERMAN, Franc Babni vrh
Jakob Breg
Janez Predoslje
Stane Ljubljana/Šiška
CUGELJ, Anton Gornja Nemška vas
Franc Vrh
Ludvik Vrh
CUKALE, Franc Vrhnika
Ivan Vrhnika
CULJKAR, Franc Vrh
Ivan Višnja gora
Ivan Zgornja Draga
Jože Stična
Milan Vrh
CUNDER, Janez Stožice
CURK, Mojmir Ljubljana/Trnovo
CUZNAR, Ivan Višnja gora
CVAJNAR, Ivan Preska
Ivan Poljanska dolina
CVAR, Ivan Jelovec
Ivan Jelovec
Franc Jelovec
Stefan Veliki hrib
CVEK, Ivan Žlebe
CVELBAR, Anton Čadraže
Franc Dobravica
Franc Malence
Franc Stranje
Ignac Čadraže
Janez Volčkova vas
Jože Malence
CVELBAR, Jože Ostrog
Jože Vratno
Karl Malence
Tone Družinska vas
CVET, Franc Jeperjek
Franc Goriška vas
Franc Telče
CVETEK, Anton Bohinjska Bistrica
Anton Huje
CVETIČ, Matija Hrast
CVETKO, Pavel Rovte
CVETKOVIČ, Anton Stranska vas
ČADEŽ, Franc Hotavlje
Stanko Gorenja vas
ČADONIČ, Lojze Zilje
ČAMPA, Albin Betonovo
Alojzij Ljubljana
Alojz Hudi konec
Alojz Slatnik
Alojzij Slatnik
Anton Kračali
Franc Dolenji lazi
Franc Javorje
Franc Leskovica
Franc Prečna
Franc Slatnik
Hinko Logatec
Ivan Gora
Ivana Dolenji lazi
Jože Kot
Jože Otavice
Leopold Št.Jernej
Lojze Kračali
Marija Dolenji lazi
Milan Kračali
Stanko Nemška vas
Viktor Nemška vas
Vinko Otavice
ČAMPELJ, Franc Gradenc
ČANDEK, Franc Oslica
ČANDER, Jožef Sv.Jurij/Slov.gorice
ČANŽEK, Janez Sadinja vas
Polde Sadinja vas
ČANZELJ, Franc Malenška vas
ČARMAN, Franc Pšenična polica
Janez Gostišče
Janez Pšenična polica
Jože Trboje
Valentin Gorenja vas
Vinko -.-
ČATER, Alojz Šmarjeta
Janez -.-
ČEBAŠEK, Alojz -.-
ČEBULAR, Franc Škoflje
Janez Dobravica
Jože Breg
Jože Škoflje
Jože Škoflje
ČEBULJ, Anton Vesca
CEBULJ, Anton Sela
Janez Suhadole
Janez Suhadole
Janez Voklo
Matija Voklo
ČEH, Ignac Dobrnič
Ignac Gornje Ponikve
Ivan Nemška vas
ČEKADA, Ciril Dobrnič
Jože Laze
ČEKUTA, Tone Brezje
ČELESNIK, Franc Ljubljana/Trnovo
ČELIGOJ, Janez Klenik
ČELIK, Jože Volča
Jože Sv.Lenart
Jožef Škofja Loka
Matija Gradišče
Tine Volča
Valentin Gorenja vas
ČEMAŠ, Janez Golek
Jože Golek
ČEMAŽAR, Stane Ljubljana
ČEPLAK, Franc Ljubljana
Stane Križ/Gornji grad
ČEPON, Anton Horjul
Franci Horjul
Franc Polhovgradec
Janez Horjul
Janko Horjul
Tine Horjul
ČEPON Viktor Jesenice
ČERČEK, Franc Babna gora
ČERIN, Jakob Gorenja vas
Jože -.-
ČERNE, Alojzij Rakek
Anton Kozarje
Franc Rudnik
Ivan Vinji vrh
Jože Primskovo
Jože Vinji vrh
Lojze Dolnji Logatec
Martin Dolnji Logatec
ČERNEC, Alojzij -.-
ČERNIČ, Alojzij Sela
Anton Iška Loka
Anton Stavča vas
CERNIC, Ivan Šmarje
Ivan Stavča vas
Martin Matena
Martin Iška loka
Tone Matena
Tone Primorska
CERNIGOJ, Alojz Primorska
ČERNILEC, Anton Zajevše
France Dol
Franc Zajevše
Tone Dol
ČERNIVEC, Ivan Brezovica
ČERNJAK, Alojz Pameče
ČERNOGA, Janez Videm
ČESEN, Anton Spodnji Brnik
Marjan Velesovo
Stane Cerklje
ČEŠAREK, Ciril Ribnica
Dušan Goriča vas
Ivan Dolenja vas
Ivan Ribnica
Jože Ribnica
ČESNIK, Janez Gornji Logatec
ČEŠNOVAR, Ivan Goriška gora
Marjan Ljubljana
CIBEJ, Rafael Primorska
ČIMŽAR, Alojz Štefanja gora
Ciril Šmartno
ČINKOLE, Franc Dobruška vas
Ivan Srebrnice
Karl Drenov grič
Pavel Dobruška vas
ČOPAR, Jože Šmartno/Litija
ČOŽ, Alojz Leskovec
Alojz Leskovec
Alojz Klenik
Anton Leskovec
Anton Leskovec
Franc Leskovec
Franc Leskovec
Jože Leskovec
Jože Leskovec
ČRČEK, Anton Sadinja vas/Žuž.
Danijel Zagorica
Franc Volčja jama
Janez Babna gora
CRCEK, Janez Sadinja vas/Žuž.
Polde Sadinja vas/Žuž.
ČRKOV, Lojze Videm
ČRNE Alojz Gornje Vrhpolje
ČRNIČ, Jože Orle
ČRNIGOJ, Alojz Stomaž
Franc Primorska
ČRNOGOJ, Anton Gradenc
ČRNUGELJ, Franc Ljubljana
ČRTALIČ, Franc Gornje Vrhpolje
ČRV, Peter -.-
ČRVAN, Franc Gradenje
ČUDA, Feliks Zgornji Kašelj
ČUDEN, Anton Iška Loka
Ferdinand Vnanje gorice
Ivan Dragomer
Janez Vnanje gorice
Jože Iška loka
Lovro Kozarje
CUFERLI, Jozef Primorska
ČUJNIK, Tone Gornje Gradišče
Franc Groblje
Jože Groblje
ČUK, Anton Rovte
Franc Borovnica
Janez Hotedršica
Johan Hotedršica
Jože Borovnica
Jože Rovte
Ladislav Dobe
Mirko Podutik
ČUKAJNE, Jože Dolnja Stara vas
ČUMAN, Jože Smlednik
ČURMAN, Franc Cerklje
DAROVIČ, Ivan Dolenjske Toplice
Janez Vavta vas
DEBELJAK, Alojz Mali log
Alojz Retje
Alojzij Retje
Alojz Velika Slevica
Alojz Žlebič
Anton Mali log
Anton Mali log
Anton Mala Slevica
Anton Mlaka
Anton Retje
Franc Retje
Franc Retje
Franc Žvirče
Frenk Mali log
Greta Slovenjgradec
Ignac Kočarija
Ivan Retje
Janez Smlednik
Jože Kokrica
Jože Mali log
Jože Mali log
Jože Mala Slevica
Jože Velika Slevica
Jože Retje
Jože Retje
Jože Stara Oselica
Rudolf Mali log
Slavko Stara Oselica
Valentin Smoldno
DEBEVC, Alojz Zgornje Zabukovje
Janez Vrhe
Jože Vrhe
Polde Svinjsko
DEBEVEC, Alojz Rakitna
Anton Begunje
Anton Begunje
Anton Begunje
Anton Begunje
Franc Borovnica
Franc Borovnica
Franc Dol
Franc Nemška vas
Franc Rakitna
Frančišek Dolnji Logatec
DEBEVEC, Jakob Borovnica
Jakob Rakitna
Janez Begunje
Janez Bezuljak(Zlogar)
Janez Voklo
Jožefa Begunje
Jože Brlog
Jože Dolnje Dole
Jože Janezi
Leopold Bezuljak
Stanislav Bezuljak
Valentin Voklo
DEČMAN, Ivan DMPolje
Franci Ljubljana
DEDNIKAR, Anton Mala Slevica
DEJAK, Anton Dolenja vas
Franc Otavice
DELAC, Jože Banja Loka
DELAK, Janez -.-
DELLASCHIAVA, Ernest Hrovača
DEMEC, Franc Železno
DEMŠAR, Albin Bukovščica
Alojz Gor.Dobrava
Anton Ledinica
Dušan -.-
Franc Dobračeva
Franc Hotavlje
Franc Žirovski vrh
Franc Žirovski vrh
Jakob Bukovščica
Jakob Dolge njive
Janez Gorenja vas
Janez Rakek
Janez Stara vas
Jurij Bukov vrh
Matevž Škofja loka
Pavle Škofja Loka
DERAPASKI, Franci Zgornji Lakenc
DERČAR, Jože Podgora
Jože Dolnja Straža
DEREČNIK, Alojz -.-
DERENČIN, Andrej Planina
Janez Planina
Jože Notranje gorice
DERENČIČ, Jože Brezovica
DERGANC, Ivan Češča vas
Jože Loke
DERLINK, Janko Gornja raven
DERMOTA, Andrej Dolge njive
Janez Gorenja vas
DERNULC, Franc Lipa
Jože Lipa
Jože Paka
DEVETAK, Miro Ljubljana
Rajko Ljubljana
Ugo Lokva
DEŽAN, Franci Ljubljana
Vinko Ljubljana
DEŽELAK, Janez Adergas
Franc Adergas
Franc Laško
Ivan Trata
DEŽELAN, Janez Brusnice
DEŽMAN, Anton Polica
Anton Škrabče
Franc Javor
Franc Ježica
Ivan Brusnice
Ivan Polje
Jakob Strelac/Šmarjeta
Janez Štepanja vas
Josip Ljubljana
Jože Polica
Jože Šmarješke Toplice
Lojze Gorje
Peter Vratno
DIMC, Alojz Gmajna
Martin Gmajna
Martin Groblje
DIMEC, Alojzij Ljubljana
Rudolf -.-
DIMIC, Tomaž Dol/Ljubljana
Tomaž Zajevše
DIMNIK, Albin -.-
Martin Šmartno
DOBLEKAR, Jože Ržišče
DOBNIKAR, Anton Toško čelo
Franc Pšata
Janez Poženik
Jože Gor.vas
Ludvik Osredek
Slavko Ljubljana
DOBOVŠEK, Andrej Šenturška gora
Janez Šenturška gora
Janez Polica
Jože Sidraž
DOBRAVEC, Ivan Volčje
DOBRIN, Gabrijel Jeršanovo
DOBROVOLJC, Andrej Vrhnika
Anton Višnja gora
Franc Verd
Janez Verd
Marko Verd
Martin Verd
Minka Vrhnika
Pavel Verd
Tone Vrhnika
DOGANOVIČ, Jože -.-
DOKL, Martin Štajerska
DOLAR, Martin Šmartno/Tuhinj
DOLČIČ, Franc Zgornja Zadobrova
DOLENC, Alojz Dvor
Anton Horjul
Florijan Črni vrh
Franc Novi svet
Franc Bukov vrh
Franc Gornji Logatec
Franc Drenov grič
Ivan Brezje
Ivan Kalce
Janez Brod
Janez ml. Goli vrh
Janez Gornja Žetina
Janez Lučine
Janez Dolnji Logatec
Josip Opčine
Jože Padež
Jože Bukov vrh
Jože Črni vrh
Jože Ljubljana
Leopold Gorenja vas
Lovro Volča
Lovro Delnice
Milan Glinek
Stane Bezuljak
Stane Gorenja vas
Stane Kamnik
Stanko Gornji Logatec
Valentin Lučine
Viktor Dvor
Viktor Kočevje
DOLENŠEK, Anton Jeprjek
DOLEŠ, Anton Jeršiče
Henrik Jeršiče
Janez Pikovnik
Jože Jeršiče
Tomaž Velike Bloke
DOLGAN, Ivan -.-
Matija Grahovo
DOLIČ, Franc Zgornja Zadobrova
DOLINAR, Albin Jarčje brdo
Andrej Ljubgojna
Anton Dolge njive
Anton Ljubljana
Blaž Žiri
Ciril -.-
Filip Brebovnica
Franc Brebovnica
Franc Briše
Franc Briše
Franc Moše
Franc Št.Jošt
Franc Zadobje
Janez Bukov vrh
Janez Gora
Janez Samotorica
Janez Smrečje
Janez Št.Jošt
Janko Črn vrh
Janko Lučine
Janko Podgora
Janko Št.Jošt
Jernej Moše
Jože Breznica
Jože Ljubljana
Jože Smrečje
Jože Škofja Loka
Jožef Briše
Ludvik Briše
Maks Dolge njive
Martin Moše
Miha Dobrova
Pavel Ljubljana
Peter Dobrova
Peter Šujica
Slavko Notranje gorice
Stanko Brezovica
DOLINŠEK, Alojz Ilovka
Anton Slivnica
DOLINŠEK, Franc Dupeljne
Franc Lukovica
Franc Zgornja Slivnica
Ivan Zgornja Slivnica
DOLMOVIČ, Janez Šutna
Slavko Ljubljana/Trnovo
DOLNIČAR, Andrej Stožice
Ignacij -.-
Janko Domžale
Janko Stožice
Janez Ihan
Janez Zaboršt
Peter Dobrova
DOLŠAK, Franc Žalna
Karl Lužarji
DOLŠEK, Franc Zagorje
DOLTA, Franc Ljubljana
DOMBOŠ, Jurij Vrhnika
DOMINC, Milenko Ljubljana
DONČIČ, Polde Čilpah
DORMIŠ, Lovro Dolnji Logatec
DORNIK, Marjan Ljubljana
DOSTAL, dr.Samo Ljubljana
Sergej Ljubljana
DOVČ, Anton Stožice
Ivan Slape
Janez Stozice
Jernej Stožice
Jože Stožice
DOVJAK, Anton -.-
Alojz Kozarje
DOVŽAK, Franc Sv.Barbara
DOVŽAN, Anton Podljubelj
DRAB, Anton Glogovica
Anton Veliki Cerovec
Pavle Stopiče
Stanko Stopiče
DRAGAN, Alojz Trebeljevo
Anton Češnjice
Anton -.-
Anton Dolž
Anton Trebeljevo
Franc Radna vas
Jože Dolž
Jože Češnjice
Karl Češnjice
Leopold Češnjice
Lojze Češnjice
DRAGAN, Martin Golobinjek
DRAGAR, Bogomir Ljubljana
Jože Gora
DRAJNER, Jaka Sv.Andrej
DRAKSLAR, Franc Zbilje
Edvard Zbilje
Janez Mavčice
DRAKSLER, Anton Gradišče
Franc Štepanja vas
Stanislav Gradišče
DRAŠLER, Anton Brezovica
Anton Vrhnika
Franc Sinja gorica
DRAŽUMERIČ, Stanislav Veliki Nerajec
DRČAR, Jože Podlipa
Vinko Podgorica
DREMELJ, Anton Leskovec
Anton Zgornja Draga
Alojz Leskovec
Janez Peče
Janez Leskovec
Janez Leskovec
Jože Zgornja Draga
DREMŠAK, Milan Dolnje Ponikve
DREN, Anton Ponikve
Jože Ponikve
DRENIK, Alojz Dolnja Težka voda
Jože Jablan
DRENŠEK, Alojzij Budganja vas
Feliks Mačkovec
Franc Dolnji kot
Janez Dvor/Žužemberk
Johan Dolnji kot
Jože Budganja vas
Jože Sv.Križ
DRGANC, Franc Osolnik
Matija Osolnik
DRGLIN, Anton Ljubljana
DRINOVEC, Boris Ljubljana
Jože Borovnica
DRMOTA, Andrej Dolge njive
Janez Dobrava
Stanislav Dolge njive
DRNOVŠEK, Jože Ig
DRNULC, Franc Kolenča vas
Joze Kolenča vas
DROBNIČ, Alojz Knežja njiva
DROBNIČ , Alojz Žukovo
Anton Hudi vrh
Anton Knežja njiva
Anton Pijava gorica
Anton Žlebič
Franc Brvace
Franc Grahovo
Franc Nova vas
Franc Perovo
Franc Pijava gorica
Ivan Goriča vas
Ivan Nemška vas
Ivan Velika Stara vas
Ivana Velike Bloke
Janez Ljubljana
Janez Podgora
Janez Stari trg
Jože Hruškarje
Jože Knežja njiva
Jože Perovo
Jože Pijava gorica
Lado Kržeti
Lojze Velike Poljane
Mirko Nova vas
Miro Šmarata
Rafko Valična vas
Sašo Podgorica
Stanko Hudi vrh
Tomaž Knežja njiva
Tone Nova vas
Zvone Hudi vrh
DROBUN, Janez Podgora
DROLC, Jože Stranje
Leopold Kostanjevica
DUBROVIČ, Alfonz -.-
DUH, Florjan Novo mesto
Jože Štajerska
DUHANC, Janez Veliko Mraševo
DULAR, Alojz Gornji Podboršt
Ivan Brezovica/Šmarata
Ivan Potok
Jože Gornji Podboršt
Jože Novo mesto
Jože Srebrnice
DULC, Franc Kostanjevica
DULC, Ivan Velike Poljane
DUŠA, Jože Čagošče
DUŠEK, Jože Moravče
DVORŠAK, Anton Sv.Peter/Maribor
Franc Sv.Peter/Maribor
EDER, Stane Gorenja vas
EGART, Alojzij Sp.Sorica
Janez Sp.Danje
EINSPIELER, Josip Novo mesto
EKSELENSKI, Franc Sv.Peter/Maribor
ENDERMAN, Franc Predoslje
Janez Predoslje
ERBEŽNIK, Franc Staniše
Joze Staniše
ERBIDA, Anton Veliki Lipovec
Franc Vodice
ERCE, Franc Vodice
ERČEN, Jože Gorenja vas
ERČULJ, Franci Zagorica
I van Podgorica
Ivan Zagorica
Stane Mala vas
Stanislav Podgorica
Tone Mala vas
ERDANI, Milan Ježica
ERJAVEC, Albin Veliko Črnelo
Alojz Velika Loka
Alojz Zgornja Draga
Alojz Kriškavas
Ciril Gabrovka
Engelbert Veliko Črnelo
Franci Ježica
Franc Gumnišče
Franc Loka
Franc Ratež
Ignac Zgornja Draga
Ivan Savlje
Ivanka St.Vid/Lj
Janez Zadvor
Joško Sadinja vas/Žuž.
Jože Kriška vas
Jože Potok
Jože Sadinja vas/Žuž.
Jože Trebča vas
Jože Velika Račna
Leopold Potok
Marija -.-
ERJAVEC, Miha Kriška vas
Rudi Velike vrhe
Vlado Ljubljana
ERLAH, Franc Stopiče
Franc Veliki Slatnik
Franc Veliki Slatnik
Janez Veliki Cerovec
ERLAH, Janez Veliki Orehek
Jože Veliki Orehek
ERPIČ, Jože Šmihel
ERŠTE, Albin Polhovica
Bogo Šmihel
Stanko Dolnja Nemška vas
ERZAR, Franc Ljubljana
Stanko Ribnica
ERZIN, Slavko Šmartno/Tuhinj
ERZNOŽNIK, Anton Dobračeva
Ivo Ljubljana
Janez Žiri
Slavko -.-
Vlado Žiri
ERŽEN, Anton Gorenja vas
Feliks Stara Oselica
Franc Sovodenj
Ivan Ljubljana
Ivan Lučine
Janez Lučine
Janez Velika Strmica
Jože Lekovica
Jože Sv.Urban
Lovro Stara Oselica
Ludvik Deskle
Vinko Žirovski vrh
FABČIČ, Miro Orehovica
FABJAN, Alojzij Dolnje Gradišče
Anton Prevole
Anton Stavča vas
Anton Vrh
Franc Hmeljčič
Franc Irča vas
Ivan Trebnja gorica
Janez Lopata
Jože Lašče
Jože Prevole
Stanko Prevole
Venceslav Lopata
FAJDIGA, Bogomir Sobrače
Božidar Sobrače
Franc Ljuben
FAJFAR, Janez Sv.Ožbolt
FAJFEK, Leopold Vrzdenec
FANEDL, Štefan Štajerska
FATUR, Albin Vir/Stična
FEGEL, Marjan Trst
FELDSTEIN, Milan Ljubljana
FEMC, Alojz Obla gorica
Alojz Poljane
Franc Luža
FERBEŽAR, Ivan Mali vrh
FERDERBER, Janez Bela Krajina
Stanko Bela krajina
FERFOLJA, Alojz Rožempelj
Stanislav Rožempelj
Stanko Verd
Viktor Verd
FERJAN, Anton Grosuplje
Anton Zagradec/Grosuplje
Jože Volovlje
Franc Ljubljana
Maks Ljubljana
Vencelj Ljubljana
FERJANČIČ, Bogdan Ljubljana
FERK, Friderik Pameče
Margareta Pameče
Veronika Pameče
FERKAJ, Ivan Št.Peter
FERKOLJ, Alojz Bizovik
Anton Dolnje Gradišče
Ivan -.-
FERKOLJ, Jože Mihovo
FERKULJ, Anton Kolenča vas
FERKULJ, Ivan Št.Peter
Janez Kolenča vas
Karl Kolenča vas
FERLAN, Anton Gora
FERLIN, Alojzij Gabrovka
Franc Malo Globoko
Rudolf Veliko Reberce
FICINGER, Stane Perovo
FICKO, Terezija Ljutomer
Vendelin Mala Sevnica
FICZKO, Pavle Ljubljana
FIGNJEVIČ, Branko Vrhnika
FILAM, Dragotin Zadobrova
FILIPIČ, Franc Verd
Filip Lučine
Marjan Novo mesto
Matevž Rovte
Rajko Rovte
FILONI, Drago Zgornja Zadobrova
FINC, Alojz Gorenja vas
Anton Debeli vrh
Janez Kožljevec
Janez Dedni dol
Janez Kamno brdo
FINK, Anton Cesta
Anton Predole
Anton Veliko Lipje
Anton Velika Račna
Franc Podbukovje
Franc Predole
Franc Trebnja gorica
Ivan Cesta
Jože Bukovica
Jože Golek
Jože Javorje
Jože Meniška vas
Jože Predole
Miloš Ljubljana
FINŽGAR, Alojz Ljubljana
Br.Jozafat Brezje
FIRCIK, Jože Zadolje
FISTER, Jože Podkraj
Jože Tomišelj
FISTROVEC, Anton Škrjance
FISTROVEC, Janez Šmihel
FISLER, Marjan Vrhnika
FLAJNIK, Franc Hrast
FLAJNIK, Franc Hrast
Ivan Hrast
Jurij Hrast
Niko Podlipa
FLAKUŠ, Franc Hrastje
FLANDER, Anton Golobinjek
FLEK, Franc Dobliče
Janez Taljčji vrh
Polde Taljčji vrh
FLEPOVA, -.- Smrje/Il.Bistrica
FLORJANČIČ, Anton Dolnje Karteljevo
Anton Št.Peter
Franc Brezovica/Šmarjeta
Franc Dravlje
Ivan Jelše
Tone Jelše
FLUC, Danijel Dobrava
FLUDERNIK, Marjan Štajerska
FLUHER, Dominik Sv.Peter/Maribor
FLUS, Leopold -.-
FOJKAR, Miha Spodnja Luša
FORNAT, Milan Dvor
FORNEZZI, Alojz Mihovec
FORTUNA , Alojz Gornji Logatec
Alojz Knežja vas
Anton Male Dole
Anton Gombišče
Anton Zagorica
Franc Gombišče
Franc Selo
Ignac Gombišče
Ignac Velike Dole
Janez Knežja njiva
Janez Razborje
Janez Selo
Janez Št.Vid/Stična
Kristjan Gabrovka
Vinko Dobračeva
FRAJGEL, Maks -.-
FRANC, Alojz Podstrmec
Ludvik Podstrmec
FRANCELJ, Anton Pri Cerkvi
Jože Bruhanja vas
FRANCELJ, Jože Rapljevo
Jože Struga
FRANČIČ, Franc Dolnja Stara vas
FRANČIČ, Ivan Dolnja Brezovica
Tone Dolnja Stara vas
FRANETIČ, Miroslav Begunje
FRANKIČ, Oskar Novo mesto
FRANKO, Anton Brusnice
Ivan Razdrto
Janez Gornje Vrhpolje
Jože Gornje Vrhpolje
Martin Brusnice
Martin Gornja Težka voda
Stane Gornja Žetina
Stanko Poljane
FRANKOVIČ, Alojz Nova lipa
Ivan Hrast
Ivan Zilje
Jože Dolšče
Lojze Zilje
Marko Nova lipa
Mate Hrast
Polde Hrast
Tone Hrast
FRANTAR, Andrej Poženik
Jože -.-
Mirko Poženik
FRAS, Anton Sv.Jurij/Ščavnica
FRECE, Marjan Laško
FRECEK, Stanko Velesovo
FREDE, Vlado Laško
FRELIH, Anton Gornji Logatec
Franc Topolje
Franc Kokra
Jakob Sp.Danje
Jože Kopačnica
FRENK, Tone Gornji Logatec
FRIC, Ivan Urška gora
FRISKO, -.- Dolnji Podboršt
FRKAL, Franc Orle
Ivan Orle
FRKOL, Veni Primča vas
FRLIČ, Vinko Žirovski vrh
FROLE, Mirko Strmica
FRONTINI, Blaž Ježica
FUGINA, Franc Drenovec
Franc Vinica
FUJAN, Franc Klanec
FUNDA, Alojz Grahovo
Anton Grahovo
FURAR, Adolf Šmalčja vas
FURLAN, Drago Kronovo
Franc Bezuljak
Frančiška Bezuljak
Jože Bezuljak
Karl Borovnica
Ludvik Bezuljak
GABER, Ivan Brezovica
Ivan Vnanje gorice
Jakob Trnje
Janez Trnje
Jože Tršina
GABERŠEK, Josip Ljubljana
GABOR, Jože Ljubljana/Vič
GABRIČ, Rihard Zadvor
Matija Domzale
Srečko Zadvor
GABRIJELCIC, Hilarija Primorska
GABROVEC, Ivan Borovnica
GABROVŠEK, Anton Butajnova
Anton Št.Jošt
Andrej Godovič
Franc Studenec
Franc Praprotno brdo
Ivan Studenec
Jože Praprotno brdo
Ludvik Matena
Ludvik Zaplana
GAČNIK, Alojz Boričevo
Anton Kot
Franc -.-
Jože Češnjevek
Jože Drenik
Lado Boričevo
Miha Ravnik
Peter -.-
Tone Vinja gorica
GAJZER, Ivan Maribor
GAJSKI, Jože Ljubljana
GAL, Anton Orehovec
Janez Orehovec
GALE, Jakob Mala vas
GALI, Avgusta Primorska
Marjuta Primorska
Olga Primorska
Romolo Primorska
GALJOT, Gabrijel Spodnji Brnik
GANTAR, Andrej Gornji Logatec
GANTAR, Franc Gornji Logatec
Franc Petkovec
Jakob Bačne
Jakob Petkovec
Jakob Sv.Urban
Janez Gor.vas
Janez Smrečje
GANTAR, Janez Trata
Janko Grosuplje
Jože Gornji Logatec
Jože Ravnik
Milan Žiri
Pavle Dol.brdo
GANTAR, Pavle Sv.Križ
Peter Petkovec
Vinko Smrečje
GARBAJS, Anton Šentpavel
Mihael Šentpavel
GARBAS Alojz Velika Stara vas
Ivan Brvace
GARŠE, Alojz -.-
GARŠIN, Ivan -.-
GARTNAR, Jakob Glina
GARTNER, Jakob ml. Golica
Jakob Gornja Žetina
Frančišek Torka
GARVAS, Ivan Žalna
GAŠPARIČ, Franc Štajerska
GASSER, Franc Sp.Danje
Janez Sp.Sorica
Milan Sp.Danje
Lojze Laporje
GAŠPER, Franc Birčna vas
Janez Daljna vas
GAŠPERIČ, Alojz Biška vas
Alojz ml. Biška vas
Feliks Podlipa
Franc Hrastje
Janez Jerneja vas
Janez Vavta vas
Janko Črnomelj
Jožef Podlipa
Ludvik Sodražica
GAŠPERLIN, Alojz Pšenična polica
Anton Dovje
Franc Predoslje
Igor Ljubljana
Ivan Zalog
Janez Komenda
Janez Pšenična polica
Jože Dovje
Stanko Šenčur
GAŠPERŠIČ, Franc Pekel
GAŠPERŠIČ, Janko Črnomelj
Janez Vavta vas
GAZVODA, Alojz Mihovec
Franc Gornja Težka voda
Franc Konec
GAZVODA, Franc Šmihel
Franc Veliki Orehek
Janez Konec
Franc Šmihel
Franc Veliki Orehek
GAZVODA, Janez Konec
Janez Lokve
Janez Veliki Orehek
Jože Dolž
Jože Podgrad
Jože Veliki Orehek
Martin Gornja Težka voda
Matija Gornja Težka voda
Miha Št.Rupert
GENORIJA, Karl -.-
GEOHELI, Maks Notranje gorice
Stanko -.-
GERBEC, Rudolf Praproče
GERDIN, Ignacij Razbore
Zdravko Čatež
GERJOLJ, Franc Setnik
Jernej Setnik
Maks Vrhnika
GERKMAN, Franc Komenda
Lovro Komenda
GERL, Feliks Pudob
Franc Dolenjske Toplice
Jože Kozarišče
GERM, Alojz Zalog
Anton Zalog
Ignacij Tolčane
Jože -.-
GERNEDEL, Milan Litija
GERŠAK, Anton Dolnji Logatec
GEŠELJ, Vinko Dobliče
GIMPELJ, Polde Gornje Sušice
GLAČ, Alojz Podgora
Ciril -.-
Ivan Podgora
Franc Bruhanja vas
Stane Grintovec
GLADEK, Jakob Fužine
GLADNIK, Alojz -.-
GLAVAN, Anton Šumberk
Emanuel Dolnji Podboršt
Franc Dolnje kamenje
GLAVAN, Franc Ig
Franc Klečet
Franc Žužemberk
Ivan Selnik
Ivan Strahomer
GLAVAN, Ivan Vrbljene
Izidor Gornji kot
Janez Strahomer
Jože Dolnje kamenje
Jože Ig
Jože Ljubljana
Jože Rožempelj
Jože Selnik
Karl -.-
Miha Voljčja jama
Tone Voljčja jama
GLAVIČ, Alojz Dolenja vas
Alojz Škoflje
Anton Klečet
Anton Žvirče
Anton Škoflje
Feliks Žužemberk
Franc Jama
Franc Ljubljana
Franc Šentjurje
Franc Škoflje
Janez Ljubljana
Jože Lašče
Jože Škoflje
Stane Lavrica
Stanko Srednja vas
GLIHA, Alojz Bič
Alojzij Veliki Gaber
Anton Gornji vrh
Lovrenc Sevno
Milena Žužemberk
Rudolf Bič
Viljem Čatež
GLIVAR, Anton Korita
Jože Brezov dol
GLINŠEK, Tine Želimlje
GLOBEVNIK, Alojz Grmovlje
Slavko Zameško
GLOBOKAR, Jože Zagradec
Rudolf Podbukovje
Tone Globoč dol
GLUŠIČ, Ciril -.-
Ivan Veliki Cirnik
GMEINER, Marjan Stožice
GNIDICA, Janez Valična vas
Jože Otavice
GNIDOVEC, Anton Veliki Lipovec
Anton Dolenjske Toplice
Anton Vrhpeč
Janez Klečet
Janez Dolnji Podboršt
Janez Valična vas
Jožef Veliki Lipovec
Karl Sela
Lojze Mačkovec
GOBEN, Bojan -.-
GODEC, Alojz Velika Račna
Anton Veliko Globoko
Franc Korenitka
Franc Laze
Franc Trebnja gorica
Franc Veliko Globoko
Franc Zagorica
Ignacij Veliko Globoko
Janez Male lese
Jože Kal
Jože Laze
Tone Cesta
GODINA, Ivan Gornji Logatec
Ludvik Ljubljana/Kodeljevo
GODNJAVEC, Jože Pluska
GODNOV, Jurij Čadovlje
GOLC, Valentin Brezov dol
GOLD, Franc Dolnje Golo
GOLF, Albin Rdeči Kal
Franc Rdeči Kal
GOLI, Franc Rudnik
GOLJA, Jože Sorica
Lojze Sp.Danje
Tone Sp.Danje
GOLOB, Anton Gradišče
Anton Golo
Anton Stranska vas
Franc Dolnja Stara vas
GOLOB, Franc Golo
Franc Iška vas
Franc Malenška vas
Franc Mišji dol
Franc Podljuben
GOLOB, Franc Primskovo
Franc Razbore
Franc Selška gora
Franc Trška gora
Ignac Hom
GOLOB, Ivan Leskovec
Ivan Ljubljana
Janez Hom
Janez Mali Ban
Janez Stranska vas/N.mesto
Janez Šmihel
Janez Tunjice
Jernej Mirna
Jernej Selo
Johan Šentpeter
Jože Šentpeter
Ludvik Volčje njive
Matija Selo
Milan Grahovo
Polde Selo
Rudi Selo
GOLOBIČ, Alojz Vrtača
Franc Dolž
Janez Dolž
Jože Ljubljana
Peter Radovica
GOMIRŠEK, Draga Ljubljana
GORC, Franc Rdeči Kal
Lojze Pluska
GORENC, Alojz Groblje
Alojz Ržišče
Alojz Velike Vodenice
Anton Dolga Raka
Anton Zaloka
Ciril Vrh
Franc Črešnjice
Franc Dolnje Vrhpolje
Franc Groblje
Franc Hom
Franc Hrastno
Franc Novo mesto
Franc Ržišče
GORENC, Franc Zalog
Ignac -.-
Ivan Šenčur
Janez Čilpah
GORENC, Janez Vrh
Jože Črešnjice
Jože Dolnje Vrhpolje
Jože Gorenja vas
Jože Ržišče
GORENC, Jože Velike poljane
Polde Mačkovec
Stane Vrh
Vinko Zaloka
GORENČIČ, Alojz Brezovica
Jože Malo Lipje
Stanislav Veliki Lipovec
GORIČ, Franc -.-
GORIČAN, Jakob Hotinja vas
GORIŠEK, Alojz Stara gora
Anton Mulhe
Anton Stara gora
Anton Gornje Vrhpolje
Franc Stara gora
Jože Groblje
Jože Gornje Vrhpolje
Martin Dolnja Stara vas
Stane Gornje Vrhpolje
GORJANC, Anton Dolnji Logatec
Ciril Pristavica
Franc Planina
Ivan Dolnji Logatec
Lovro Repirnica
Lovro Godešič
Lovrenc Suha
Matevž Dolnji Logatec
Pavel Dolnji Logatec
GORJUP, Anton Prapreče
Florian Primorska
Franc Nova vas
Franc Podžaga
Herman Male Lipljene
Janez Zadolje
Jože Borovec
Jože Karlovica
Karl -.-
Stanko Nova vas
Stanko Podžaga
GORNIK, Anton Janeži
GORNIK, Anton Zapuže
Franc Bukovica
Franc Nova vas
GORNIK, Franc Jelovec
Franc Paka
Janez Nova vas
Jože Cerov log
Jože Janeži
Jože Petrinci
GORNIK Jože Podklanec
Rudi Škrljevo
Stane Nova vas
Stanko Zapuže
GORŠE, Albin Breg
Alojz Krka/Novo mesto
Alojz Paka
Alojz Podtabor
Anton Prigorica
Anton Ljubljana
Franc Dolenja vas
Franc Golek
Franc Hrast
Franc Prigorica
Franc Prigorica
Ivan Hrast
Janez Nemška vas
Janez Mala Loka
Janez Žalna
Jože Novo mesto
Jože Rakitnica
GORSE, Jure Hrast
Tone Ljubljana
GORŠIČ, Anton Kot
Stane Ponova vas
Viktor Zadvor
GORŠIN, Anton Verdun
Janez Krka
Vinko Črmošnjice
GOSAR, Klemen -.-
Lojze Podsmreka
Rudi Bukovica
Rudolf Kamnik
GOSPODARIČ, Janez Gorenja vas
GOSTIČ, Anton Ljubljana
Tone Ihan
GOSTINČAR, Marija Rafolče
GOSTIŠA, Avguštin Dolnji Logatec
GOSTIŠA, Franci Bevke
Jože Dolnji Logatec
GOVEKAR, Frančišek Dolnji Logatec
GOVEKAR, Franc Stara Oselica
Miha -.-
Viljem Dobračeva
Pepe -.-
GOVŠE, Avgust Zgornji Kašelj
Franci Zgornji Kašelj
GRABLJEVEC, Albin -.-
Ivan Boga vas
Janez Velika Dole
Stane Pristavica
GRABNAR, Anton Bič
Anton Čužnja vas
Anton Trebelno
Franc Gornje kamenje
Ivan Cikava
Ivan Gornja Brezovica
Janez Razdrto
Jože Jelševec
Jože Razdrto
Jože Veliki Gaber
GRACAR, Ignac Trbinc
GRAD, Boris -.-
GRADIŠA, Janez Sušice
GRADIŠAR, Alojz Dolnje Ponikve
Alojzij Knej
Danijel Bavdki
Franc Dolnje Sušice
Franc Knej
Ignacij Bavdki
Ivan Bavdki
Janez Mramorovo
Jože Hlebče
Lojze Dolnje Ponikve
Ludvik Bavdki
GRADIŠNIK, Drago Gornji Logatec
GRAHEK, Matija Petrova vas
GRAHUT, Ludvik Ljubljana
GRAJNAR, Ignac Prigorica
GRAJNER, Jože Slovenjgradec
Stanko Slovenjgradec
GRAMC, Franc Znanovci
Ivan Znanovci
Jože Dobrava
GRANDA, Danijel Tabor
GRANDOVEC, Feliks Preska
GRAŠIČ, Viktor Trstenik
GRBEC, Jakob Dolnje Poljane
Janez Butajnova
Janez Rovtarske Žiberše
Karl Travnik
GRČAR, Anton Ljubljana
Lojze Ljubljana
GRCAR, Pavle Kamnje
Rudolf Kandrše
Viktor Kamnje
GRČMAN, Alojz Leskovec
Milan Sostro
GRDADOLNIK, Andrej Potok
Ana Št.Jošt
Edvard Št.Jošt
Franc Št.Jošt
Jože Samotorica
Pavel Potok
Stanko Potok
GRDEN, Alojz Gorenja vas
Alojz Muljava
Janez Gorenja vas
Jože Breza
GRDIN, Milan Šmartno
GRDINA, Alojz Gorenja vas
GREBEN, Tone Spodnja Slivnica
GREBENC, Alojz Breze
Alojz Pušče
Dr.Alojz Ribnica
Anton Male Lašče
Franc Male Lašče
Franci Podpeč
Ivan Breze
Ivan Rašica
Ivan Ribnica
GREGL, Ivan Orlica
GREGORČIČ, Alojz Valična vas
Anton Valična vas
Avgust Draga
Franc Družinska vas
Franc Novo mesto
Franc Orlaka
Franc Sela
Franc Valična vas
GREGORČIČ, Janez Stranska vas
Jože Valična vas
Karel Orlaka
GREGORCIC, Karel Mali Cirnik
Lojze Družinska vas
Stane Videm/Dobrepolje
GREGORIČ, Franc Gradišče
Franc Nadlesk
Franc Vrh/Sobrače
GREGORIC, Franc Vrh/Sobrače
Francka Nadlesk
Janez Nadlesk
Janez Primča vas
Janez Stranska vas/N.mesto
Jernej Bločice
Jože Groblje
Leopold Nadlesk
Ludvik Nadlesk
Stanko Stari trg
GREGORIN, Anton Ihan
Bojan Ljubljana
Franc -.-
GREZNIK, Alojz Črešnjevec
Alojz Vrhpeč
GRIČAR, Ivan Javorje
Ivan Straža
Pepi Straža
GRIL, Franc Dobindol
Ludvik Pudob
GRILC, Janez Adergas
Janez Klenik
Stane Adergas
GRIMŠIČ, Janez Rakitna
GRIMŠIČAR, Anton -.-
GRINŠEK, Gregor Št.Rupert
GRINTAL, Franc Ljubljana
GRIS, Franc Pijava gorica
Tone Pijava gorica
GRIŠKI, Alojz Kožljek
GRIVEC, Jože Srednji Globodol
GRLICA, Ignac Jelše
GRM, Alojz Zagorica
Alojz Zagorica
Anton Laze
Anton Mačji dol
Anton Mala vas
GRM, Anton Moravče
Franc Gabrovka
Franc Gabrovka
GRM, Franc Zagorica
Filip Mala vas
Ignac Ples
Jože Kompolje
Jože Laze
Jože Novo mesto
GRM, Jože Ples
Jože Reber
Jože Zagorica
Jože Velike lese
Karl Mačji dol
Kristina Zagorica
Leopold Ples
Marija Zagorica
Stanko Zabukovje
(Krajarjev) Trebnje
GRMEK, Anton Matena
Franc Hraše
Franc Rakitna
Ivan Ljubljana
Ivan Matena
GRMELJ, Pavel -.-
GRMIČ, Anton Sv.Jurij/Ščavnica
GRMOVŠEK, Janez -.-
GROBELNIK, Jože Golavabuka
GROHAR, Anton Sp.Sorica
GROM, Andrej Rakitna
Franc Dolnji Logatec
Ivan Rakitna
Jože Dolnji Logatec
Stanislav Dolnji Logatec
Tomaž Stara Vrhnika
GROS, Henrik Krka
Ivan Kovor
Kristina Slovenjgradec
GROŠELJ, Ivan Podlipoglav
Janko Dobračeva
Jože Podlipoglav
Jože Sela Sobrače
Vencelj Dobračeva
-.- Pšenična polica
GROZNIK, Drago -.-
Franc Dobrunje
Franc Dolenja vas
GROZNIK, Franc Zagradišče
Janez Dobrunje
Janez Vrhpeč
GROZNIK, Janez Zagradišče
Lojze Vrhpeč
Matija -.-
Viktor Lesno brdo
GRUBAR, Anton Apnenik
Franc Hrib
GRUBAR, Franc Suhadol
Ivan Polhovica
Tone Dolenja Stara vas
GRUBIČ, Franc Dobrava
GRUDEN, Alojz Zamostec
Alojz Sv.Gregor
Andrej Kanalski Lom
Anton Laporje
Ciril Drenov grič
Jože Gradež
Jože Hotedršica
Jože Mala vas
Jože Sloka gora
Stane Perovo
GRUM, Anton Gornji Ajdovec
Anton Litija
Anton Orle
Franc Gornji Ajdovec
Franc Gornji kot
Franc Rakitna
Franc Stranska vas
Ivan Bizovik
Ivan Dravlje
Ivan Rakitna
Jože Spodnja Slivnica
Jože Ljubljana
Jože Mali Lipoglav
Jože Podkraj
Jože Tomišelj
Katarina Mali Lipoglav
Leopold Spodnji Kašelj
Marija Bizovik
Viktor Leskovec
GRŽE, Alojz Mali log
Anton Mali log
GSPAN, dr.Marjan Kočevje
GUBANC, Alojzij Vodice
GUBANC, Franc Polje
Lojze Kamnik
GUNDE, Alojz Orehovec
GUNDE, Anton Orehovec
Franc Dolnje Vrhpolje
Franc Kostanjevica
Leopold Orehovec
GUNSTEK, Jože Vrhnika
GUNTAR, Pavle Poljane
GUŠIČ, Ivan Ježica
GUŠTIN, Anton Kompolje
GUTNIK, Franc -.-
Janez Koreno
Jože -.-
GUZELJ, Janez Dovje
Jože Podjelovo brdo
Inž.Leon Ljubljana
Tone Oslica
HABE, Jože Rovte
HABIČ, Anton Bizovik
Anton Javor
Franc -.-
Ivan Javor
Janko Zgornji Kašelj
Jože Javor
Karl Zgornji Kašelj
Lojze Javor
Vincenc Bizovik
Vincencij Sela
Vinko Pance
HABINC, Marija Velika Loka
HABJAN, Anton Breznica
Anton Spodnja Slivnica
Anton Zalog
Blaž -.-
Dolfe Vrh
Ferdo Ljubljana /Moste
Filip Vrh
Florjan Zminec
Franc Trebnja gorica
Franc Višnja gora
France Sv.Florjan
Jakob Dolenja vas
Jakob Gaberc
HABJAN, Jakob Zminec
Janez Breznica
Janez Hotedršica
Janez Sopotnica
Janez Sv.Florjan
Janez Trebnja gorica
Jože Breznica
Jože Sopotnica
Jože Spodnja Slivnica
Karl Dolenja vas
Lojze Nova vas
Lovro Breznica
Lovro Sopotnica
Ludvik -.-
Miloš Veliko Mlačevo
Pavel Gabrška gora
Pavle Sv.Florjan
Peter Sv.Florjan
Rudolf Dolenja vas
Tine Brode
Tone Nova vas
HABJAN, Valentin Zminec
HACE, Franc Dane
Franc Podcerkev
Janez Dane
HACIN, Franc Gora
HADNER, Rudolf Studenci
HAFNER, Franc Sv.Katarina
HAJSINGER, Janez Ostrc
HALAS, Danijel Velika Poljana
HAMERSEK, Vinko Ljubljana
HANŽIČ, Valentin Ljubljana
HARTMAN, Andrej Suha
HAUPTMAN, Ladislav Čagošče
Janez Litija
Miro Ljubljana
Vinko Stična
HAVLIČEK, Bojan Ljubljana
HEBEIN, Marjan Ljubljana
HEGEDUŠ, Miha -.-
HEGLER, Alojz Pri Cerkvi/Struge
Anton Podgora
Franc Podgora
Jože Podgora
Stanko Pri Cerkvi/Struge
HENIGMAN, Franc Dolenja vas
Franc Rakitnica
HENIGMAN, Janez Goriča vas
Janez Rakitnica
Jože Dolenjske Toplice
Jože Goriča vas
Jože Goriča vas
Jože Prigorica
Polde Rakitnica
Vinko Rakitnica
HERBLAN, Jožefa Grahovo
HERGA, Ignac Litija
HERLE, Viktor Čemšenik
HERMAN, Alojz -.-
Silvo Ljubljana/Moste
HIMMELREICH, Jožef Slatina/Radenci
HITI, Alojz Osredek
Alojz Ravne
Alojz Št.Vid/Cerknica
Anton Osredek
Anton Podpeč
Anton Ravnik
Anton Velike Bloke
HITI, Franc Bočkovo
Franc Ravne
Franc Ravnik
Franc Ravnik
Franc Velike Bloke
Franc Velike Bloke
Ivan Ravne
HLADIN, -.- Celje
HLADNIK, Cvetko Mokronog
Franc Rovte
Josip -.-
Jože Rakek
Štefan Petkovec
HLEBEC, Franc Hom
Jože Ljubljana
HLEBČAR, Jože Zvirče
HLEBŠ, Franc Bizovik
HLUPIČ, Alojz Preserje
HOČEVAR, Alojz Ambrus
Alojz Dobrunje
Alojz Gabrnik
Alojz Hrustovo
Alojz Podbukovje
Alojz Razdrto
Alojz Stavča vas
Alojz Zg.Hrusica
Andrej Vrh
HOČEVAR, Anton Ambrus
Anton Gabrnik
Anton Kamni vrh
Anton Mačkovec
Anton Male vrhe
Anton Naredi
Anton Podbukvje
Anton Podgora
Anton Podpeč
Anton Rudnik
Anton Sušica
Anton Velike vrhe
Branko Ambrus
Damjan Stožice
Danijel -.-
Florjan Velike vrhe
Franc Bizovik
Franc Budganja vas
Franc Dobruška vas
Franc Gabrnik
Franc Grmovlje
HOCEVAR, Franc Križevska vas
Franc Krka
Franc Lipovec
Franc Štepanja vas
Franc Malo Lipje
Franc Mali Korinj
Franc Polica
Franc Šmalčja vas
Franc Stavča vas
Franc Stopno
Franc Stranska vas
Franc Št.Rupert
Franc Trebnja gorica
Franc Zagorica
Franc Žalna
France Zvirče
Gabrijel Ljubljana
Henrik -.-
Ignac Lopata
Ivan Mala vas
Ivan Malo hudo
Ivan Št.Jernej
Jakob Laze
Jakob Stara vas
Janez Bakerc
HOČEVAR, Janez Brezovica
Janez Budganja vas
Janez Grmovlje
Janez Mali Korinj
Janez Malo Lipje
Janez Podgora
Janez Primča vas
Janez Rakitnica
Janez Št.Jernej
Janez Vrh/Št.Rupert
Jelka (Plevčak) Ljubljana
Jože Ambrus
Jože Ambrus
Jože Ambrus
Jože Belšinja vas
Jože Brezov dol
Jože Brezov dol
Jože Brezovica
Jože Gornje Podpoljane
Jože Hrustovo
Jože Jelendol
HOCEVAR, Jože Jerman vrh
Jože Kal
Jože Mali Korinj
Jože Mačkovec
Jože Malo hudo
Jože Malo Lipje
Jože Novo mesto
Jože Razdrto
Jože Reber
Jože Sušica
Jože Sv.Križ
Jože Škrjanče
Jože Tolčane
Jože Zamostec
Jože Zloganje
Jože Žvirče
Jože Žvirče
Karl Zapuže
Lado Zapuže
Lojze Malo Lipje
Lojze Reber
Lojze Sušica
Lojze Šmalčja vas
Lojze Vinji vrh
Ludvik Ambrus
HOČEVAR, Ludvik Mali Korinj
Ludvik Primča vas
Br.Marko Stična
Marija Korinj
Matija Ambrus
Miha Ambrus
Milan Tržič
Miro Malo Lipje
Roman Stožice
Slavko Ambrus
Slavko Štepanja vas
Slavko Kamni vrh
Slavko Ljubljana
Slavko Stara vas
Stanko Ljubljana
Stanko Stari vrh
Stanko Žvirče
Tine Podpeč
Tone Budganja vas
Tone Hrib
Vencelj Brezov dol
Vencelj Primča vas
HOCEVAR, Vene Hinje
Veni Ambrus
Viktor Zapuže
HODNIK, Pavel Dolnji Logatec
-.- Dolnji Logatec
HOFER, Franci Sevnica/Mirna
HOFFMAN, Mici Trbovlje
HOJKAR, Franc Sv.Urban
Peter Brezje
Polde Sv.Urban
HOLOZAN, Ivan -.-
Milan Vevče
HOMAN, Anton Borovnica
Anton Stara Loka
Janez Jesenice
Janez Vrhnika
Pavle Škofja Loka
HOMEC, Milan Dobrava
HOMOVC, Matija Stara Vrhnika
HOMOVEC, Slavka Žiri
HOPER, Franc Št.Rupert
Robert Št.Rupert
HORVAT, Franc Ptuj
Ivan kurat
Ivan Gradišče
Tone Polom
HOSTA, Albin Imenje
Anton Križevo
Franc Sela
HOSTNIK, Martin Dolnja Stara vas
Lojze Šmartno/Litija
Martin Roje
Stane Roje
HOVNIK, Jože Sele
HRAST, Franc Praše
HRASTAR, Adolf Jezero
Anton Zloganje
Božo Brusnice
Ludvik Grm
Mirko -.-
Stanko Dobje
Vinko Grm
HRASTEK, Karl Metulje
HRASTNIK, Franc Raduše
HRAŠAN, Ivan Otavice
HRBLJAN, Anton Velike Bloke
HREN, Alojz Dolnji Križ
Anton Malo Mlačevo
HREN, Anton Podpeč
HREN, Anton Vrhovo
Anton Zdenska vas
Anton Vratno
Anton Žvirče
Franc Bezuljak
Franc Dolnji Križ
Franc Jelševica
Franc Kompolje
Franc Podpeč
Franc Sadinja vas/Žuž.
Franc Velika Strmica
Franc Vrhovo
Franc Zagorica
Ignacij Prigorica
Ivan Brezovica
Ivan Malo Mlačevo
Jakob Brezovica
Jakob Verd
Janez Brezovica
Janez Sadinja vas/Žuž.
Janez Velika Strmica
Jože Bezuljak
Jože Cvibelj
Jože Dobrava
Jože Dolnji Križ
Jože Kompolje
HREN, Jože Podpeč
Jože Videm
Karl Hrastovica
Martin Malo Mlačevo
Matjaž Verd
Stane Dobrava
Stane Podgora
Stanislav Prigorica
Stane Videm/Dobrepolje
Valter Šmihel
HRIBAR, Alojz Gornje Gradišče
Anton Dobindol
Anton Gradec
Anton Mali Korinj
Anton Ponova vas
Anton Veliko Lipje
Avgust Draga
Danijel Ljubljana
Franc Bizovik
HRIBAR, Franc Bloška polica
HRIBAR, Franc Črnelo
Franc Litija
Franc Ljubljana
Franc Spodnja Slivnica
Franc Studenec
Franc Šmarje
Franc Tenetiše
Ignacij Vrh
Ivan Selo
Janez Brezje
Janez Dole
Janez Ihan
Janez Jesenice/Dolenjska
Janez Mali Korinj
Janez Šmarje
Jože Gradenc
Jože Ljubljana/Kodeljevo
Jože Mali Korinj
Jože Težka voda
Joze Spodnje loke
Jože Vrh
Leopold Rožanče
Ludvik Bloška polica
Martin Gornje Gradišče
Martin Zagradec/Grosuplje
Matevž Bloška polica
Mirko Ihan
HRIBAR, Viljem Kandrše
Joze Spodnje loke
HRIBERNIK, Alojz Praproče
Anton Praproče
Joze Praproče
HRIBLJAN, Janez Ravne
Stanko Tavžlje
HRIBOVŠEK, Ivan Radovljica
HROVAT, Alojz Kamni vrh
Alojz Klečet
Alojz Stranska vas/N.mesto
Alojz Valična vas
Anton Ambrus
Anton Češnjice
Anton Dolenja vas
Anton Polom
Anton Reber
Anton Videm
HROVAT, Franc Dvor
HROVAT, Franc Gradišče
Franc Luče
Franc Podgrad
Franc Sadinja vas
Franc Stara vas
Franc Stavča vas
Franc Dob
Franci Šmihel
Franc Škocjan
Henrik Valična vas
Ignac Kamni vrh
Ivan Gradišče
Ivan Kal
Ivan Korita
Ivan Polom
Janez Brezov dol
Janez Dešeča vas
Janez Gornja Brezovica
Janez Kal
Janez Kamni vrh
Janez Reber
Janez Višnje
Janez Žužemberk
Jože Ambrus
Jože Kal
Jože Kamni vrh
Jože Korita
Jože Ljubljana
Jože Ljubljana/Bežigrad
HROVAT, Jože Mihovec
HROVAT, Jože Višejec
Jože Zalisec
Jože Zloganje
Leopold Srednji Lipovec
Ludvik Ambrus
Ludvik Ljubljana
Ludvik Krka
Marjan Cerklje
Marjan Novo mesto
Mirko Krka
Vene Valična vas
Vinko Ljubljana/Moste
HROVATIČ, Jože Mokronog
HROVATIN, Franc Breg
Franc Pako
Milan Ljubljana
HRŠIČ, Anton Drašča vas
HRUSTELJ, France Vitanje
HRVAT, Štefan -.-
HUC, Alojz Gornje Medvedje selo
HUDAK, Franc Učakovci
Ivan Učakovci
Matija Učakovci
HUDAKS, Ivan Trstenik
HUDARIN, Tončka Golavabuka
HUDE, Franc Malenška vas
HUDELJA, Janez Hrast
HUDI, Ignac Hrastnik
HUDOKLIN, Anton Dolnje Mokropolje
Franc Loka
Janez -.-
Martin Loka
Tone Gornja Stara vas
HUDOLIVNIK, Jože Suha
HUDOROVAC, Ivan Kanižarica
HUJBAR, Hans Ložice
HUMAN, Alojz Gorica
HUMAR, Franc Ljubljana
Rudi Škofja Loka
HUMEK, Miha -.-
HUS, Janez Ljubljana
HUTAR, Lojze Sadinja vas
HUTER, Slavko Gornja Paka
HUTEVEC, Janez Rajnovšče
Jože Rajnovšče
HVALEC, Marija Ptuj
HVALICA, Jozef Primorska
HVASTI, Franc Breg
HVASTJA, Pavle Savlje
IGLIČ, Matevž Črni vrh
IGLIČAR, Anton Gornji Logatec
ILC, Alojz Goriča vas
Anton Vinice
Janez Slatnik
Janko Goriča vas
Mirko Globel
ILENIČ, Franc Velika Lahinja
ILIJA, Andrej Spodnji Brnik
ILIJAŽ, Franc Višnji vrh
ILNIKAR, Milan Gora
ILOVAR, Avguštin Dob
Berto Ljubljana
Franci Sneberje
Jože -.-
Tone Temenica
Viktor -.-
INDOF Justin Vače
INDIHAR, Alojz Črni potok
Jane Rašica
Jože Cesta
Rudolf Bruhanja vas
INTIHAR, Alojz Viševek
Andrej -.-
Anton Topol
Elko Kamnik/Krim
Franc Kamnik/Krim
Franc Ravšelj
Franc Velike Bloke
Ivan Velike Poljane
Janez Bočkovo
Jože Bločice
Jože Gradiško
Jože Viševek
Karl Bočkovo
Rudolf Višejec
IRN, Antonija Apače
IRŠIČ, Andrej Ljubljana
ISTENIČ, Ciril Ljubljana
Franc Črni vrh
Franc Dolnji Logatec
Franc Hotedršica
Jože Hotedršica
Robert Žiri
Rudolf -.-
IVAČIČ, Jože Ljubljana
IVAN, Anton Hinje
IVANC, Anton Srobotnik
Ivan Pušče
Janez Srobotnik
Karl Ponikve
Matija Strmec
Matija Vintarji
Stane Srobotnik
Tone Podpeč
Viljem Ljubljana
IVANČIČ, Alojz Retje
Alojz Runarsko
Franc Družinska vas
Franc Retje
Ivan Hudi vrh
Janez Retje
Jože Družinska vas
Jože Družinska vas
IVANCIC, Jože Hudi vrh
Slavko Družinska vas
Stane Runarsko
Stanko Litija
IVANETIČ, Anton Vrtača
IZLAKAR, Janez Grbin
IŽANC, Anton Ljubljana
Rozalija Ljubljana
JAGER, Alojzij Št.Jakob
Franc Bizovik
Ivan Bizovik
Ivan Podmolnik
Jakob Bizovik
JAGODIC, Alojz Visoko
Andrej Šenturška gora
Anton Ravno
Franc Dol-Lj.
Franc Šenčur
Franc Velesovo
Franc Visoko
Ivan Dol/Ljubljana
Ivan Podgora
Jože Šenčur
Joža Visoko
Ludvik Ljubljana/Trnovo
Peter Sv.Lenart
Urh Apno
JAGODIC, Vladko Ljubljana
Jože Šentjurška gora
JAKIČ, Alojzij Želimlje
Anton Kremenica
Anton Podgorica
Franc Hrustovo
Justin Hrustovo
Lado Hrustovo
Stane Hrustovo
Štefan Veliki Osolnik
JAKLIČ, Alojz -.-
Andrej Lazina
Andrej Ravnik
Anton Lazina
Franc Andol
Franc Bavdki
Franc Artmanja vas
Franc Ljubljana/Moste
Ivan Mala Slevica
Janez Križevska vas
Jože Dolnji Kot
Ladislav -.-
JAKOMIN, Avgust Vnanje gorice
Peter Podboršt
JAKOP, ženska Račice
Sestra Račice
JAKOPIČ, Ciril Ljubljana
Henrik Ježica
Janez Ljubljana/Bežigrad
Jurij Ljubljana
JAKOPIN, Franc Goričica
Ivan Goričica
Jože Polica
Jože Ravnik
JAKOPINA, Franc Dvorje
JAKOŠ, Anton Bizovik
Anton Bizovik
Anton Št.Rupert
Avgust Dobrunje
Franc Potoki
Franc Spodnja Draga
Katarina Bizovik
Ludvik Spodnja Draga
Marija Bizovik
Stane -.-
Srečko -.-
Tone Hom
JAKŠA, Anton Pribišje
Jože Vranoviči
JAKŠE, Alojz Brod
Alojz Podgrad
Darko Škrjanče
Franc Rakovnik
Ivan Rakovnik
Janez Ohonica
Jože Rakovnik
Jože Kozarišče
Leopold Vrtača
Miha Gornje Gradišče
JAKŠIČ, Franc Budganja vas
JAKTIČ, Alojz Žužemberk
Franc Žužemberk
Joze Žužemberk
JAKUŠ, Anton Ljubljana
Anton Vransko
JALOVEC, Lojze Gornja Straža
JAMAR, Marjan Ljubljana
JAMKAR, Franc Podreče
Vencelj Podreče
JAMNIK, Albin Vrh
Alojz Blato
Alojz Gornji križ
Anton Zavrtače
Franc Brankovo
Franc Črna vas
Franc Ljubljana
JAMNIK, Franc Rožnik
Franc Sušica
Franc Velika Sevnica
Gvido Škofljica
Ivan Blato
I van Boštanja vas
Ivan Lobček
I van Nova vas
Ivan Rožnik
Ivan Zavrtače
Jože Brankovo
Jože Nova vas
Jože Nova vas
Jože Škofljica
Jože Sušica
Jože Velika Sevnica
Jože Višnja gora
JAMNIK, Jože Vrh
Jože Žalna
Karl Brankovo
Lojze Gornji križ
Lojze Velika Sevnica
Ludvik Boštanja vas
Ludvik Lobček
Marjan Rakovnik
Mirko Dolščaki
Stane Dolščaki
JAMNIKAR, Franc Dolnji Logatec
Jože Dolnji Logatec
Srečko Dolnji Logatec
JAMŠEK, Tine Bukovica
JAN, Alojz Dobrava
Alojz Dobruška vas
Jože Dobruška vas
JANC, Anton Pleše
Anton Ždinja vas
Jože Pleše
-.- Hohovica
JANČAR, Alojz Ljubljana
Andrej Besnica
Anton Češča vas
Feliks Češnjice
Franc Češnjice
Ivan Sadinja vas
Ivan ZDA
Janez Spodnja Draga
JANCAR, Janez Mala Stara vas
Janez Sostro
Jože Šmihel
Luka Besnica
Stane Mala Stara vas
Štefan Sadinja vas
JANČIČ, -.- Celje
JANČIGAJ, Karl Zelena jama
JANEŽ, Albin Globel
Ivan Babno polje
Ivan Dvor
Janez Pudob
Jože Luža
Karl Dolsko
Stanko Globel
Vinko Hrastje
JANEŽIČ, Alojz Grosuplje
JANEŽIČ, Alojzij Javor
Alojz Jesenice/Dolenjska
Anton Javor
Anton Sela
Anton Cikava
Franc Cikava
Franc Grosuplje
Franc Kozarišče
Franc Volovlje
Franc Vrhnika/Stari trg
Ivan Ljubljana
Janez Javor
Jože Javor
Jože Spodnja Slivnica
Martin Malo Mlačevo
Slavko Dedni dol
Rudi Jesenice/Dolenjsko
Rudolf Škrilje
Tine Peče
Vinko Javor
JANHAR, Franc Podreče
Franc Gorenja vas
Vinko Podreče
JANK, Janez Sv.Ana/Štajerska
JANKELJ, Franc Jablan
JANKINA, -.- Vinica
JANKO, Rudolf Dobindol
JANKOVEC, Franc Črni vrh
Franc Črni vrh
JANKOVEC, Janez Črni vrh
Jože Črni vrh
Jure Črni vrh
Jurij Setnik
Lovro Brebovnica
JANKOVIČ, Franc Donja Brezovivca
Ivan Matena
Jože Planina
Ludvik Matena
Martin Matena
JANŠA, Ivan Dvor
Janez Lesno brdo
Jernej -.-
Lovrenc Plešivica
JANSKOVEC, Jože Dobrava
JANŽE, Viktor Legen
JAPELJ, Jakob Vrhnika
JAPELJ, Janez Verd
Matevž Mala Ligojna
Štefan Verd
JARC, Alojz Gornji Globodol
Alojzij Vrbovec
Anton Dolnji Podboršt
Avgust Hrastje
Avgust Mirna peč
Franc Hrastje
Franc Trebča vas
Franc Št.Jurij
Franc Trebča vas
Franc Velike Škrjanče
Henrik Veliki Lipovec
Ivan Ivanja vas
Ivan Orle
Jakob Ljubljana
Janez Mali Lipovec
Jože Malenška vas
Miha Mirna peč
Miha Veliki Lipovec
Stanko Vrhovo
JARM, Anton Dolnje Prapreče
Anton Krušni vrh
Jože Dolge njive
JARENŠEK, Janez Zagorica
JASTIČ, Peter Turjak
JAUK, Janez Štajerska
JAVOR, Rudolf -.-
JAVORNIK, Alojz Grosuplje
Anton Spodnje Brezovo
Franc Veliko Mlačevo
Franc Veliko Mlačevo
Franc Žalna
Jože Spodnje Brezovo
Jože Žalna
JAZBAR, Franc Ljubljana
JAZBEC, Martin Horjul
Evgen Sebelje
JAZBINŠEK, Ivan -.-
JEGLIČ, Jože Ljubljana
Jože Selca
JEKOVEC, Anton Luže
Florjan Luže
JELAR, Franc Zgornji Brnik
JELEN, Anton Rakitna
Franc Ljubljana
JELENC, Anton Velike Lašče
Franc Velike Lašče
Jože Velike Lašče
JELENEC, Tone Ljubljana
JELENIČ, Anton Brezova reber
JELOČNIK, Bertel Ljubljana
Franc -.-
Joško Ljubljana
Marjan Ljubljana/Šiška
Pavle Ljubljana
JELOVČAN, Pavel Gorenja vas
Primož Dolnja Žetina
JELOVŠEK, Franc Zaplana
Franc Zaplana
Janez Dolnji Logatec
Jože Zaplana
Jože Zaplana
Stanko Zaplana
JELŠEVAR, Franc Ljubljana
Franc Zagorje
Jože Zabukovje
Martina Ljubljana
Pavle Zagorje
JEMC, Anton Konfin
JEMEC, Anton Sv.Trojica
Franc -.-
Ivan -.-
Jakob Dol
Jože Osredki
JEMEC, Ludvik Dolsko
Marija Dolsko
Mirko -.-
Peter -.-
Vinko Dol
JENC, Franc Luza
JENE, Alojzij Boštanj
JENIČ, Alojz Gornja Lakovnice
Anton Pristava
Cvetko Stranska vas
Franc Koroška vas
Gregor Dobrnič
Janez Vratno
JENKO, Alojz Spodnji Brnik
Alojz Zgornji Brnik
Anton Breznica
Anton Dolnja Straža
Anton Praprotna polica
JENKO, Anton Virlog
Franc Dravlje
Franc Suha
Franc Vodice
Franc Zgornji Brnik
Ivan Ljubljana/Šiška
Ivan Šenčur
Ivan Vopovlje
Janez Praprotna polica
Janez Žužemberk
Jože Mavčice
Jože Suha
Jože Vodice
Maks Selo
Miha Praprotna polica
Peter Jama
Rok Gorenja vas
Stanko Vodice
Tone Stara Loka
Vinko Gorenja vas
Zoran Ježica
JENŠKOVEC, Anton Grič
Janez Grič
JENŠIČ, Jožef Štajerska
JERAJ, Alojzij Vodice
Franc Litija
Franc Ljubljana/Vič
Franc Sinja gorica
Ivan Vodice
JERAJ, Janez Vodice
Jože Štehanja vas
Jože Velika Slevica
Ludvik Štehanja vas
Peter Vodice
JERALA, Feliks Polje
Franc Samotorica
JERALIČ, Alojz Hrušica
JERAM, Zvonko Ljubljana
JERANČIČ, Janez Vevče
JERANT, Miha Volovlje
JERE, Franc Dobrunje
Ignac Javor
JEREB, Alojz Lavrovec
Alojz Smrečje
Anton Goli vrh
Anton Rovtarske Žiberše
Anton Žirovski vrt
JEREB, Franc Čabrače
Franc Hlevni vrh
Franc Homec
Franc Radomlje
Franc Rovte
Franc Rovte
Franc Rovtarske Žiberše
Ivan Zaplana
Jakob Lesno brdo
Jakob Sv.Trije Kralji
Janez Dolge njive
Janez Goli vrh
Janez Lučine
Janez Vrzdenec
Janez Hleviše
Johan Hlevni vrh
Jože Gruča
Jože Hleviše
Jože Kranj
Jože Lavrovec
Jože Praprotna polica
Karl Slinovce
Matija Brebovnica
Rajko Lučine
Roman -.-
Stanko Goli vrh
Štefan Rovtarske Žiberše
Vinko Podklanec
JEREBIČ, France Ljubljana
Janez Vrhnika
JERELE, Ivan Loka
Jakob -.-
Rudolf Brezovica/Šmarjeta
JERETINA, Štefan Rafolče
JERIČ, Adolf Zdenska vas
Anton Zalog
Avgust Škocjan
Drago Dobrnič
Franc Moravče
Franc Šmartno/Tuhinj
Franc Štefanja gora
Ladislav Zdenska vas
Miroslav Zdenska vas
Rudolf Zdenska vas
Vencelj Spodnji Brnik
Vinko Štefanja gora
JERIČEK, Lojze Brod
JERIHA, Anton Ribnica
JERIHA, Franc Št.Vid
JERIN, Franc Št.Vid/Stična
Janez Prikrnica
JERINA, Andrej Dolnji Logatec
Janez Prikrnica
Ivan Dolnji Logatec
Jože Dolnji Logatec
Jože Preserje
Miha Visoko
Viljem Ljubljana/Moste
Vinko Velika Ligojna
Vinko Gornji Logatec
JERLAH, Ciril Pristavica
Jože Veliki Gaber
JERMAN, Anton Petrova vas
Franc Grmovlje
Franc Mengeš
Franc Moste
Franc Moste
Franc Vrhovo
Ivan Češča vas
Ivan Ljubljana/Vič
Ivan Ostrožnik
Jakob Moste
Janez Veliki Slatnik
Jože Mengeš
Jože Moste
Jože Vrhovo
Ludvik Komenda
Martin Veliki Slatnik
JERMAN, Milan Ljubljana
Peter Moste
JERMANČIČ, Anton Drušče
JERNEJČIČ, Andrej Slivice
Feliks Žužemberk
Franc Slivice
Marjan Unec
Venceslav Fužina
-.- Čirčice
JEROVŠEK, Anton Loka
Ivan Moravče
JERŠE, Alojz Jama
Anton Ambrus
Franc Zalisec
Ignac Veliki Lipovec
Jože Ambrus
Jože Pijava gorica
Mirko Marinča vas
JERŠE, Stanko Dvor
Rudolf Zdenska vas
JERŠIČ, Anton Rovte
Janez Rovte
Jože Praprotno brdo
JERŠIN, Alojz Ljubljana
Anton Cesta
Anton Rožnik
Franc Stranska vas
Franc Udje
Ivan Vrh
Janez Ljubljana
Janez Žubina
Karl Brezovo
Jože Pijava gorica
Matija Lavrica
Matija Srednja vas
Stane Brezovo
Stane Gabrška gora
JERŠINA, (Tacman) Rovte
JEŠE, Filip Trboje
Jakob Jama
Stane Trboje
Valentin Jama
JESENIČNIK, Karl Ljubljana/Trnovo
JESENKO, Franc Stara vas
Franc Nova vas
Ivan Žiri
JESENKO, Janez Št.Jošt
Janez Žirovski vrh
Janko Smrečje
Jože Smrečje
Jože Zaplana
Ludvik Stara vas
Pavel Dobračeva
JESENOVEC, Franc Št.Jošt
Franc Vnanje gorice
Jakob Smrečje
Marcel Št.Jošt
JESENŠEK, Albin Peče
Milan -.-
Stanko Peče
JESIH, Franc Bizovik
Slavko Ljubljana
JEVNIK, Štefan Dolnja Stara vas
JEVNIKAR, Anton Hrastovica
JEVNIKAR, Anton Vrhovo
Franc Gornje Prapreče
Franc Mali Ban
Franc Veliki Ban
Ivan Mokronog
Jože Vrhovo
Jožef Ljubljana
JEVŠEVAR, Alojz Vodice
Franc Zabukovje
JEZERŠEK, Feliks Stara Oselica
JEŽ, Franc Bukovica
Franc Ljubljana
Ivan Primorska
Peter Vodice
JEŽEK, Franc Savlje
Ivan -.-
JEŽELJ, Vinko Dobliče
JONKE, Jože Pregrad
JORDAN, Alojz Ljubljana
Alojz Groblje
Ignac Novo mesto
Ivan Draga
Ivan Malence
Janez Šentjernej
Jože Groblje
Jože Zameško
Pavel Malence
Stanko Jama
Tone Ostrog
JORDAN, -.- Zapuže
-.- Žužemberk
JOVAN, Anton Glince
Janez Glince
JOVIČ, Franc Šmartno
JOŽEF, Jernej Toplice
JOŽELJ, Franc Češnjice
JUDEŽ, Janez Veliki Orehek
Jože Veliki Orehek
JUDNIČ, Franc Jama
Stanko Jama
JUG, Franci Ljubljana
Milan Rakek
Slavko Rakek
JUHA, Ivan Matena
Ludvik Ig
JUHANT, Anton Klanec
JUNC, Alojz Gornje Mokropolje
JUNC, Jože Gornje Grčevje
JUR, Anton Laze
JURCA, Franc Brekovice
Franc Rovte
Pavel Brekovice
Vi nko Brekovice
JURČEK, Ivan Podpeč
Janko Borovnica
JUREC, Pavle Rovte
Vinko Rovte
JUREČIČ, Stanko Veliko Mraševo
Viktor Veliko Mraševo
JURETIC, Albina Primorska
Benjamni Primorska
Helena Primorska
Ivana Primorska
Karla Primorska
Karmela Primorska
JURGALIČ, Franc Groblje
JURJAVČIČ, Franc Žirovski vrh
Gregor Žirovski vrh
JURJEVČIČ, Alojz Laze
Anton Laze
Anton Markovec
Franc Vrhnika
Ivan Ljubljana
Jože Dolnji Logatec
JURJEVCIC, Karl Laze
Rudolf Laze
JURJEVIČ, Anton Lučine
Franc Lučine
JURMAN, Alojzij Čatež
JURŠIČ, Janez Veliki Cerovec
Jože Dolž
JURSIC, Jožef Dolž
JUSTIN, Anton Sv.Križ
Anton Črni vrh
Janez Brebovnica
Janez Črni vrh
Jože Ljubljana
Matevž Sv.Urban
Stanko Rovte
JUSTINEK, Franc Slovenska Bistrica
JUTERŠEK, Franc Loke
Mihael Dob
JUVAN, Anton Ljubljana
Janko Ljubljana
Jože Vače
Karl Sostro
Dr.Vladimir Ljubljana
Karl Ponikve
JUVANC, Tone Podpeč
JUVANČIČ, Justin Povlje
JUŽINA, Albin Zelena jama
JUŽNIČ, Miha Kočevje
KABEN, Jože Suha
KACIJAN, Jožef Zrkovci
KACIN, Blaž Hotavlje
Franc Podgora
Vinko Hotavlje
KAČAR, Tone Ljubljana/Trnovo
KADIVC, Štefan Dol/Ljubljana
KADUNC, Anton Oslica
Anton Ponova vas
Franc Mavčiče
Franc Oslica
Ivan Perovo
Jože Brezje
Jože Mavčiče
Jože Perovo
Marko Ljubljana
Stane Brvace
Stanko Sela
KAFERLE, Alojz Mačkovec
Anton Dobrnič
Anton Občine
Bernard Rupe
Franc Dobrnič
Franc Občine
Ignac Razbore
Jože Novo mesto
Slavko Selo
Stanko Razbore
KAHNE, Franc Metnaj
KAIZER, Helmut Maribor
KAJFEŽ, Jože Ljubljana
Maks Ljubljana
KAJZER, Ivan Tomačevo
KAJŽAR, Janez Ratež
Jože Brusnice
KAKER, Maks Planina
KALAN, Drago Šmihel
Janez Šmaver
Jože Mavčice
Lojze Šmaver
KALAN, Magdalena Dolenčice
Peter Novo mesto
Peter Stara Loka
KALIN, Zvone Ljubljana
KAMBIČ, Alojz Vinja vas
Franc Vinica
Franc Vinja vas
KAMBIC, Jože Vinja vas
KAMIN, Karl Gorenja vas
Franc Dolenja vas
KANC, Anton Pristavica
Ignac Pristavica
Karl Pokojnica
KANCILIJA, Florjan Suhadole
Janez Bukovica
KANDARE, Alojzij Dane
Franc Dane
Franc Dane
Franc Dane
Jakob Podgora
Jože Podgora
Stanko Dane
KANT, Vinko Dolenja vas
KAPLA, Janez Radomlje
KAPLAN, Alojz Mala Slevica
Franc Bela cerkev
Franc Rakitnica
Jože Jurjevica
Jože Podgorica
Jože Preska
Ludvik Videm
Slavko Bela cerkev
KAPLER, Joško Ljubljana/Trnovo
KAPŠ, Ivan Deskova vas
Ivan Stari trg
Jože Potoki
Jože Stari trg
Leopold Prečna
Rudolf Potoki
KAPUS, Karl Jesenice
KARANOVIČ, Marko Bosna
KARIN, Ignac Vinica
KARLIN, Joško Ljubljana
Lojze Suha
Tone Suha
KARMEL, Pavle Virmaše
KASTELEC, Jože Veliko Mlačevo
Tone Veliko Mlačevo
KASTELIC, Alojz Dešeča vas
Alojzij Dešeča vas
Alojz Hrastov dol
Alojz Male Dole
Alojz Poljane
Alojz Sad
Alojz Zagorica
KASTELIC, Alojzij Zagradec/Grosuplje
Alojz Zgornje Brezovo
Anton Babna gora
Anton Brezov dol
Anton Dedni dol
Anton Gaberje
Anton Martinja vas
Anton Oslica
Anton Peščenjak
Anton Polica
Anton Poljane
Anton Pristavica
Anton Rdeči Kal
Anton Sela/Šumberk
Anton Zagradec/Grosuplje
Anton Žvirče
Avgust Velike Češnjice
Avgust Št.Rupert
Avgust Vir
Avguštin Sela/Višnja gora
Avguštin Vrhpolje
Ciril Dešeča vas
Danijel Velike Češnjice
Franc Bliška vas
Franc Dolnje Kamenje
Franc Klečet
Franc Ljubljana/Moste
Franc Ljubljana
Franc Mačkovec
Franc Poljane
Franc Orlaka
Franc Podbukovje
Franc Polica
Franc Št.Peter
Franc Velika Loka
Franc Višnja gora
Franc Vodice
Franc Sela
Frančišek Mleščevo
KASTELIC, Frančiška Litija
Gabrijel Podboršt
Ignac Hrastov dol
Ignac Metnaj
Ignac Poljane
Ignac Višejec
Ignacij Sad
KASTELIC, Ivan Ponikve
Ivan Predole
Ivan Sela/Višnja gora
Jakob Polica
Janez Budganja vas
Janez Dedni dol
Janez Dolnja Težka voda
Janez Hrastov dol
Janez Jurna vas
Janez Plemberk
Janez Sela
Janez Sela/Šumberk
Janez Velika Sevnica
Janez Težka voda
Janez Višnja gora
Janez Zagradec/Grosuplje
Janez Žvirče
Jože Babna gora
Jože Budganja vas
Jože Dedni dol
Jože Dešeča vas
Jože Drašiči
Jože Goli vrh
Jože Srednje Grčevje
Jože Hrastov dol
Jože Koželjevec
Jože Mihovec
Jože Srednje Grčevje
Jože Orlaka
Jože Ortnek
Jože Ovčje jame
Jože Peč
Jože Poljane
Jože Šmihel
Jože Št.Vid/Stična
Jože Vinja vas
Jože Višnja gora
Jože Zagorica
Jože Zagradec/Grosuplje
KASTELIC, Jože Zalog
Jože Žvirče
Jurij Lisec
Jurij Preska
Karl Gabrje
Karl Preska
Karl Velika Sevnica
KASTELIC, Leopold Male Dole
Lojze Biška vas
Lojze Polica
Lojze Trnovica
Ludvik Hrastov dol
Marija Litija
Marija Zagradec/Grosuplje
Martin Peščenjak
Martin Sad
Martin Veliki Cerovec
Martin Zagradec/Grosuplje
Matija Metnaj
Miha Ovčje jame
Milan Mali Lipoglav
Polde Zadobrova
Rafael Dešeča vas
Rudolf Podboršt
Rudolf Radohova vas
Slavko Žvirče
Stane Babna gora
Stane Budganja vas
Stane Dedni dol
Stane Hrastov dol
Stane Velika Loka
Tone Trnovica
Tone Zagradec/Grosuplje
Vi nko Brezov dol
Cene Klecet
KASTIGAR, Franc Preska
KASTREVEC, Alojz Hrušica
Franc Hrušica
Jožef Hrušica
Franc Zagradišče
KASIČ, Franc Zabrdje
Jože Sajenica
Martin Selška gora
KAŠNIK, Franc Prevoje
KASTIVNIK, Ivan Stari trg
KATERN, Anton Dobec
Janez Dobec
KATERN, Franc Bezuljak
KATRAŠNIK, Jakob Jamnik
KAUČIČ, Franc Zaplana
Jože Zaplana
Marija Zaplana
Zinka Zaplana
KAVČIČ, Alojz Št.Jošt
KAVCIC Alojz Žiri
Ciril Sv.Urban
Ciril Žirovski vrh
Feliks Ljubljana/Brdo
Filip Ravne
Franc Bezuljak
Franc Jesenice
Franc Koprivnik
Franc Sv.Urban
Franc Žirovski vrh
Ivan Kompolje
Ivan Planina
Ivan Žiri
Jakob -.-
Janez Hlevni vrh
Janez Trata
Jeronim Žir.vrh
Jože Horjul
Jože Jesenice
Jože Moste
Jože Št.Jošt
Jože Št.Jošt
Jože Vrhnika
Jožef Št.Peter/Maribor
Jože Zaplana
Jože Žiri
Lovro Št.Jošt
Marjan Št.Jošt
Matevž Št.Jošt
Milan -.-
Mirko -.-
Peter Moste
Rafael Žirovski vrh
Stanko Št.Jošt
Štefan Ravne
Valentin Št.Jošt
Vinko Ravne
Vi nko Žiri
Vladislav Ravnik
Vlado Št.Rupert
Zvone Ljubljana
Zinka Jesenice
KAVČNIK, Ivan Podpeč
KAVKA, Marjan Domžale
KAVSAR, mož Šmartno/Tuhinj
Žena Šmartno/Tuhinj
KAVŠČEK, Alojz Črnelo
Bertel Črnelo
Franc Črnelo
Jože Mačkovec
KAVŠEK, Franc Temenica
Janez Mleščevo
Jože Temenica
Jože Velika Sevnica
Roman Volovlje
KEBER, Ivan Slovenjgradec
KEGLJEVIČ, Lojze Mihovica
KEK, Franc Rdeči kal
Jože Malo Črnelo
Jože Muljava
KEJŽAR, Janez Sp.Danje
KELBIČ, Zlatko Ljubljana/Moste
KELVIŠAR, Ivan Brusnice
Jože Čušperk
Viktor Škocijan
KEMPERLE, Alojz Ravne
KENDA, Janez Osolnik
Vinko Idrija
KENIG, Štefan Stari log
KENIK, Jernej Bakerc
Ludvik Bakerc
Martin Bakerc
KENK, Franc Rovtarske Žiberše
Ivan Stara Vrhnika
Stanko Stara Vrhnika
KEPA, Alojz Ješče
KEPIČ, Ivan -.-
Jože Lahovče
Matija Cerklje
Mirko Cerklje
-.- Domžale
KERČ, Alojzija Ljubljana
Anton Ljubljana
Boris Ljubljana
KERIN, Albert -.-
KERMAVNER, Alojz Brezovica/Ljubljana
KERMELJ, Pavle Virmaše
KERN Andrej Praprotna polica
Jaroslav -.-
Jože Nasovče
Jože Tenetiše
Mirko Cerklje
Nande Nasovče
KERN, Peter Klanec
KERSNIČ, Anton Hrovača
Ignacij Hrovača
KERŠE, Jakob Maribor
KERSEVAN, Jozef Primorska
KERŠIČ, Stane Vodice
KERŠMANC, Ivan Zaklanec
Stanko Bevke
KERVIN, Franc Vogrsko
KERŽAN, Ivan Ljubljana
KERŽIČ, Anton Ljubljana
Ludvik Dolnji Logatec
Ludvik Vodice
Miro Ljubljana/Kodeljevo
Oto Ljubljana/Moste
Stanko Vodice
Zvone Ljubljana
KES, Franc Velike Poljane
KESE, Franc Ljubljana
KEŠNAR, Janez Poženik
Janez Šenčur
Janez Tupaliče
Janez Velesovo
KESTNER, Franc Dobruša
KEZ, Anton Lakence
KIAUTA, Viktor Ljubljana
KIČ, Anton Trebča vas
Jože Korita
KIKELJ, Anton Višnje
KILAR, Alojzij Vintarji
KIMOVEC, France -.-
Jakob Slivna
KIRAR, Alojz Zaboršt
KIREN, Martin Gornja Prekopa
KIRM, Alojz Selo
Jože Selo
Ludvik Brezovica
Slavko Selo
Viktor Brezovica/Mirna
KIRN, Janez Pangrč grm
Leopold Dolenja vas
Stanko -.-
Vide Dolenja vas
KISEK, Anton Vodice
KISOVEC, Franc Trstenik
Jože Brinje
Toni Brinje
KLADNIK, Alojz Golavabuka
Marija Golavabuka
KLANČAR, Anton Glina
Franc Dolnje Otave
Franc Gmajna
Franc Krka
Franc Župeno
Ivan Studeno
Jože Dobravica
KLANCAR, Jože Hrustovo
Jože Krka
Jože Lašče
Jože Mali Korinj
Leopold Višnja gora
Matija Dobravica
Oto Mala Loka
Vinko Ljubljana
KLANJŠEK, Alojz Boštanj
Ciril Boštanj
Janez Boštanj
Josip Boštanj
KLANTAR, Franc Gmajna
KLARIČ, Ivan -.-
KLAVS, Alojz Dešeča vas
Jože st. Rožnik
Jože ml. Rožnik
Matija Rožnik
KLEMEN, Albin Vnanje gorice
Peter Buč
Tone Buč
Vinko Kleče
KLEMENC, Anton Novo mesto
Franc Podsmreka
Slavo Gorenja vas
Zdravko Novo mesto
Zvone Novo mesto
KLEMENČIČ, Anton Kamni vrh
Anton Razbore
Anton Stara Oselica
Florjan Svinjsko
Franc Hrušica
Franc Izgorje
Franc Kamni vrh
Franc Oslica
Franc Razbore
Franc Savlje
Ivan Ljubljana/Moste
Janez Hrušica
Janez Koprivnik
KLEMENČIČ, Janez Selca
Janez Gornja Težka voda
Janez Topolje
Jože Črneča vas
Jože Hrušica
Jože Oslica
Jože Gornja Težka voda
KLEMENCIC Jurij Oslica
Lojze Dol/Ljubljana
Lojze Hrušica
Martin Dolž
Martin Pušče
Matija Oslica
Miha Svinjsko
Stane Dol/Ljubljana
Stanko Dečja vas
Stanko Trebelno
Vid Kamni vrh
Zoran Ljubljana
KLENKAR, Mirko Nasovče
KLENOVŠEK, Franc Ljubljana
KLESNIK, Milan Zagorica
KLEVIŠAR, Franc -.-
KLIMP, Mirko Travnik
KLINAR, Anton Javornik
Franc -.-
Janez Javornik
Lojze Ljubljana
KLINC, Franc Podtabor
Franc Zdenska vas
Jože Cesta
Milan Zdenska vas
Tone Cesta
KLJAKIČ, Matija Laze
KLJUN, Anton Pusti hrib
Andrej Ljubljana
Miro Nemška vas
KLOBČAR, Alojz Boričevo
Ivan Drašiči
Jože Boričevo
KLOBOVS, Anton Ljubljana
Jaka Breznica
Janez Breznica
Jože Breznica
Martin Breznica
Tone Breznica
KLOBUČAR, Alojz Verdun
Tone Šmihel
Franc Št.Jošt
KLOPČIČ, Anton Marinčki
Ciril Vrhpolje
Franc Dvorje
Franc Marinčki
KLOPCIC, Franc Vrhpolje
Ignacij Marinčki
Ivan Dvorje
Lado Loke
Maks Kandrše
Stane Mošenik
Stanko Vrhpolje
Tone Dvorje
KLOPEC, Mirko Šenčur
KLUN, Alojz Prigorica
Andrej Bukovica
Andrej Rapljevo
Anton Ribnica
Anton Zamostec
Ivan Hrovača
Ivan Hrovača
Ivana Sajevec
Janez Sajevec
Jože Srebrnice
Leopold Sajevec
Peter Ribnica
Tone Rakitnica
KMET, Anton Arčelca
Anton Srednji Lipovec
Anton Podbukovje
Franc Dvor/Žužemberk
Franc Mačkovec
Dore Dvor/Žužemberk
Janez Podbukovje
Jože Lašče
Lado Mačkovec
Ludvik Jurna vas
Vladimir Mačkovec
KMETIČ, Rupert Polhovgradec
KNAFELJ, Janez Ulaka
KNAFELJC, Franc Jama
Slavko Šmihel
Stanislav Škrjanče
KNALA, Vinko Gorenja vas
KNAP, Janez Begunje
KNAPIČ, Janez Verd
KNAVS, Alojz Hrib
Alojz Hrib
Alojz Mali log
Anton Hrib
Anton Retje
Anton Travnik
KNAVS, Anton Žimarice
Antonija -.-
Dominik Retje
Emil Hrib
Fani Hrib
Franc Dane
Franc Goriča vas
Franc Hrib
Franc Ravne
Franc Retje
Franc Travnik
Frančiška Retje
Ivan Mali log
Jože Hrib
Jože Mali log
Jože Mali log
Jože Retje
Jože Retje
Karol Travnik
Karl Žimarice
Maks Št.Peter
Mimi -.-
KNE, Jakob Praprotna polica
KNEP, Franc Gatina
Jože Blato
KNEZ, Franc Stari trg
Franc Veliki Cirnik
Jože Mali Cirnik
Lojze Veliki Cirnik
Vinko Laško
KNEŽEVIČ, Živko Slovenjgradec
KNUPLEŽ, Jožica Štajerska
Mirko Štajerska
Silvo Štajerska
KOBAL, Avgust Gorenja vas
Jakob Zaplana
Janez Podkraj
Lojze Gorje
Maks Dolnji Logatec
KOBAL, Milan Logatec
KOBE, Janez Dolž
Janez Ljubljana
Jože Pangrč grm
Prof. Ljubljana
KOBILAR, Franc Laze
KOBILICA, Jože Podstrmec
KOBILŠEK, Anton Golišče
Karl Mošenik
KOBLAR, Franc Ljubljana
KOCH, dr.Danilo Ljubljana
KOCIN, Venc Gorenja vas
KOCJAN, Albin Staje
Anton Dolnja Straža
France Zagrad
Franci Ljubljana
Ivan Šmarjeta
Ivan Trebelno
Janez Ornuška vas
Jože Maribor
Jože Verdun
Karl Mihovica
Stanko Ornuška vas
Vinko Dragovanja vas
KOCJANČIČ, Alojz Trebča vas
Alojz Vrh
Alojz Žužemberk
Anton Arčelca
Anton Arčelca
Anton Dvor/Žužemberk
Anton Ovčje jame
Anton Šumberk
Feliks Gabrovka
Franc Gornji Podšumberk
Franc Veliko Reberce
Franc Vrhovo
Ignac Gornji Križ
Ivan Dvor/Žužemberk
Ivan Trebča vas
Janez Mačkovec
Janez Podšumberk
Joze Dvor/Žužemberk
Joze Dolnji Podšumberk
Joze Mačkovec
Martin Gornji Križ
Miha -.-
KOCJANČIČ, Rudolf Trebča vas
Stane Sela/Šumberk
Stanko Trebča vas
Tone Mačkovec
Valentin Trebča vas
KOCMAN, Peter Rogatec
Tine Rogatec
KOCMUR, Alojz Ljubljana/Moste
Anton Peščenik
KOČAR, Andrej Gora
Anton Zalog
Janez Trboje
Miha Slape
KOČEVAR, Anton Petrova vas
Avgust -.-
Franc Ljubljana/Vič
Jakob Ljubljana
Jakob Semič
Lojze Dolenjske Toplice
Matevž Kozarišče
Matevz Kozarišče
Slava Ljubljana/Vič
Stanko Viševek
Stane Grahovo
KOCMAR, Jože Polica
KODELE, Nikolaj Primorska
KODER, Franc Sv.Jurij/Ščavnica
Slavko Sv.Jurij/Ščavnica
KODRCA, Janez Vrh
Jože Vrh
KODERMAN, Franc Dole
Jože Dole
Vinko Dole
KODRIČ, Janez Brlog
Miha Brezje
Miloš -.-
KOFERLE, Joze Mirna
KOGOJ, Rudolf Polhovgradec
KOGOVŠEK, Alojz Ljubljana/Moste
Anton Petkovec
Ciril Leskovica
Dušan Ljubljana/Vič
Franc Izgorje
Franc Rovte
Franc Rovte
Franc Škofja Loka
Franc Vrzdenec
Franc Zaplana
Franc Žiberše
KOGOVŠEK, Ignacij Rovte
Ivan Hotedršica
Ivan Ljubljana
Ivan Zaplana
Janez Petkovec
KOGOVSEK, Janez Rovte
KOGOVSEK, Janez Zaplana
Jože Hotedršica
Jožef Ljubljana
Jože Ljubljana/Vič
Jože Petkovec
Jože Žažar
Lovro Celarji
Ludvik Rovte
Matevž Rovte
Matevž Zaplana
Peter Rovte
Polde -.-
Roman -.-
Stanko Rovte
Tone Velika loka
Vid Petkovec
Vinko Žiberše
KOKALJ, Anton Ljubljana
Alojz Šenčur
Anton Suha
Dr.Anton Šenčur
Franc Ihan
Franc Suše
Franc Topolje
Ivan Homec
Ivan Hrib
Ivan Ihan
Ivan Srednje Jarše
Ivan Tomačevo
Janko Sv.Trojica
Janko Spodnje Koseze
Miha Ihan
Miha Prelog
Mirko Ljubljana
Viljem Gradec/Litija
Vinko Fužina
Silvo Ljubljana
Tone Škofja Loka
KOKELJ, Anton Sv.Trije Kralji
Janez Opale
Janez Sv.Trije Kralji
Jože Opale
KOKOL, Franc Sv.Peter/Maribor
KOLAR, Ana Slovenjgradec
Franc Martinja vas
KOLARIČ, Franci Ljubljana
KOLBEZEN, Tone Loka/Črnomelj
Vinko Loka/Črnomelj
KOLEDNIK, Janez Št.Peter/Maribor
KOLENC, Alojz Dolnji Globodol
Alojzij Dolnji Globodol
Anton Mladje
Anton Gornji Globodol
Florjan Črni vrh
Franc Dolnji Globodol
Franc Mavčice
Janez Rdeči kal
Jože Dolnje Kamenje
Jože Ljubljana
Jože Mala Slevica
Jože Selo
Jože Velike Poljane
Jožefa Srednji Globodol
Stane Selo
Tomaž Rdeči kal
Tone Hom
Vinko -.-
KOLER, Ivan Verd
KOLMAN, Franc Štajerska
KOLOŠA, Martin Filovci
KOLŠEK, Karl Mošenik
KOMAC, Anton -.-
KOMAN, Anton Paka
Leopold Dravlje
Peter Št.Jernej
KOMAR, Stane Ljubljana/Vič
KOMIDAR, Franc Nadlesk
Jakob Nadlesk
Janez Viševek
KOM LJANEC, Alojz Škocjan
Jože Novo mesto
Jože Škocjan
Lojze Savlje
Stane Škocjan
Tone Ljubljana
KOMOVEC, Jože Vodice
KOMPARE, Alojz -.-
Anton Ljubljana/Šiška
Franc Ljubljana
Franc Primorska
Milos Primorska
KOMPARE, Franc Škocjan
Jože Ljubljana
Tone Škocjan
KONCILIJA, Alojz Vrbovec
Florjan Suhadole
Franc Gornji Kot
KONCILIJA, Franc Sadinja vas/Žuž.
Johan Bukovica
Jože Zalisec
Ludvik Gornji Kot
KONČAN, Alojz Št.Jošt
Anton -.-
Franc -.-
Franc Log
Gustel Log
Janko Ljubgojna
Jože Polhovgradec
Justin Koreno
KONČAR, Anton Vnajnarje
Jakob Vače
Tone Vrh/Sobrače
KONČINA, Franc Okrog
Franc Tržišče
KONDA, Karl Loka
Matija Osolnik
Polde Loka
Tone Loka
KONDRADI, Anton Zavrh
Jože Pokojišče
Stanislav Pokojišče
KONJAR, Jože Dole
Aleks Valpurga
KONTE, Franc Žvirče
Janez Žvirče
Jože Hinje
Rudolf Žvirče
KOPAČ, Ciril Črni vrh
Cvetko Dobračeva
Feliks Žirovski vrh
Franc Sela
Frančišek Zg.Danje
Janez Torka
Jože Praproče
Matevž Torka
Mavricij Prikrnica
Miha Sela
Mirko Šenčur
Viljem Žiri
KOPINA, Cvetko Bela Cerkev
Jože Družinska vas
KOPINČEK, -.- Jurna vas
KOPRIVEC, Anton -.-
Franc Črni vrh
KOPRIVEC, Franc Lesno brdo
Franc Polhovgradec
Franc Smolnik
KOPRIVEC, Franc Smolnik
Ivan Plešivica
Jakob Plešivica
Jakob Zalog
Janez Velika Ilova gora
Janko -.-
Karl Črnomelj
Karl Predgrad
Matevž Pristava
KOPRIVŠEK, Drago Kočevje
Pavle Muljava
KOPŠE, Alojzij Novo mesto
KORAČIN, Janez Brezovica/Šmarjeta
Jože Selo
KORAT, Valter Marenberg
KORBAR, Franc Moravče
Franc Glinje
Janez Glinje
Jože Ljubljana
Milan -.-
Rudolf Moravče
KORDAN, Leopold Ljubljana
Lojze Mirna
Tone Selo
KORDIN, Stane Vrhovlje
KORDIŠ, Alojz Mali log
Alojz Retje
Alojz Retje
Alojz Retje
Janez Srednja vas
Jože Mali log
Karl Retje
Ludvik Srednja vas
KORELEC, Franc Vavpča vas
Janez Male dole
KORELC, Ferdo Št.Rupert
Filip Straža
Franc Straža
Maks Praproče
Miha Okrog
Stanko Praproče
KOREN, Franc Dolnji Križ
KOREN, Jakob Nadlesk
Janez Hrastenice
Jože Zafara
KORENC, Franc Hotedršica
Franc Logatec
KORENČIČ, Anton Rakek
KORENCIC, Franc Rakek
Francka Rakek
Ivan Rakek
Ivan Šujica
Janez Dobrova
Tone Rakek
Zvonka Rakek
KORENIČ, Roman Gornja Gomila
KORETIČ, Alojz Dol
Pavle Roje
KOREVEC, Jože Mali kal
KORIMŠEK, Anton Zagorica
Jakob Zagorica
Jakob Sv.Križ
Tone Križevska vas
Tone Moravče
KORINŠEK, Anton Dolsko
Jakob Moravče
KORITNIK, Alojz Primorsko
Anton Cerklje
Franc -.-
Ivan DMPolje
Ivan Moravče
Ivan Plešivica
Jakob Briše
Pavle Briše
KORNIČAR, Franc Ljubljana
KOROŠEC, Adolf Gabrovka
Alojz Bočkovo
Alojz Zgonce
Anton Dobec
Anton Podulaka
Anton Ograda
Antonija Slovenska Bistrica
Franc Bezuljak
Franc Bočkovo
Franc Dobec
Franc Jeršanovo
France Jeršanovo
Franc Kompolje
Franc Štrukljeva vas
Ivan Dobec
Ivan Kranjče
KOROŠEC, Ivan Rakitna
Ivan Studeno
Ivan Zgonce
KOROSEC, Izidor Krašnja
Janez Begunje
Janez Dobec
KOROSEC, Janez Gradiško
Janez Krnče
Janez Štrukljeva vas
Janez Vino
Jože Bitna vas
Jože Češnjevek
Jože Groblje
Jože Ograda
Jože Podpeč
Jože Sv.Jurij/Štajerska
Jožef Štrukljeva vas
Karl Ograda
Karl Volčje
Niko Bizovik
Stanko -.-
KOS, Anton Butajnova
Anton Jablan
Anton Setnik
Bogdan Ljubljana
Franc Trebelno
Franc Žvirče
Ivan Češnjice
Ivan Jesenice/Dolenjska
Ludvik Ortnek
Ludvik Žlebič
Rudi Ljubljana/Moste
Rudolf Jesenice/Dolenjska
Terezija Borovnica
Viktor Dolnji Maharovec
KOSANC, Franc DMPolje
Jože DMPolje
KOSANOVIČ, Petar Srbija
KOSEC, Anton Koroška vas
Anton Ratež
Franc Komenda
KOSEM, Ciril Tomišelj
Franc Češnjevek
Franc Praprotna polica
Ivan Dol
Janez Češnjevek
Jože Češnjevek
Jože Hudeje
Lojze Dol/Ljubljana
KOSLER, Anton Sela/Šumberk
KOSMAČ, Anton Hotavlje
Anton Zgornji Brnik
KOSMAC, Niko Stara Oselica
Rudolf Ljubljana
KOSTA, Stanislav Ljubljana
KOSTEN, Alojz Veliki Gaber
Ivan Metnaj
Janez Veliki Gaber
Jože Martinja vas
Jože Veliki Gaber
KOSTELEC, Avguštin Št.Rupert
Br.Janez Stična
Br.Marjan Stična
Marko Št.Rupert
KOSTREVEC, Franc Veliki Slatnik
Jože Pristavica
Rudolf Pristavica
Tone Jablan
KOŠAK, Alojz Družinska vas
Alojz Tolčane
Anton Veliko Reberce
Bogo Kostanjevica
Feliks Češnjice
Franc Grosuplje
Franc Veliko Reberce
Janez Družinska vas
Jože Šmarje
Lojze Petrušnja vas
KOŠČAK, Alojzij Cerovo
Alojz Otave
Alojz Zagrad
Andrej Zagrad
Anton Kožljek
Anton Zagrad
Ciril Dedni dol
Franc Dedni dol
Franc Pikovnik
Franc Št.Vid
Ivan Škocjan
Janez Otave
Janez Pikovnik
Jože Pikovnik
Maks Kožljek
Marjan Ljubljana
Marko Zagrad
Marko Vižmarje
KOŠČAK, Metod Dedni dol
Milan Kožljek
Milan Ljubljana/Trnovo
KOSCAK, Milka Kožljek
Stanislav Žalna
Stanko Gabrovčec
KOSCAK, Tone Dedni dol
KOŠENINA, Jože -.-
KOŠIČ, Franc Ljubljana/Trnovo
Jože Ljubljana/Trnovo
KOŠIČEK, Anton Žužemberk
Anton Žužemberk
KOŠIR, Albin Stranska vas
Alojz Hrib
Alojz Prečna
Anton Bukov vrh
Anton Crngrob
Anton Črni vrh
Anton Dolnji Logatec
Anton Gabrje
Anton Retje
Anton Retje
Anton Stranska vas
Danijel Dobec
Filip Prečna
Franc Brebovnica
Franc Črni vrh
Franc Ljubljana
Franc Stranska vas
Franc Retje
Franc Zadobje
Franc Žirovski vrh
Gabrijel Osredek
Ivan Globel
Jakob Dolnji Logatec
Jakob Suhi dol
Jakob Št.Jošt
Janez Bukov vrh
Janez Črni vrh
Janez Črni vrh
Janez Dobec
Janez Lučine
Janez Trata
Janko Dolge njive
Jernej Butajnova
Jože Butajnova
Jože Črni vrh
KOŠIR, Jože Gorenja vas
Jože Hrib
Jože Pristava
KOSIR, Jože Retje
Jože Velika Ligojna
Jože Žirovski vrh
KOSIR, Jurij Volča
Karl Retje
Karol Retje
Luka Črni vrh
Martin Črni vrh
Matija Gaberje
Miha Podjelše
Milan Brod
Mirko Retje
Pavle Črni vrh
Rafael -.-
Rudolf Brebovnica
Rudolf Dolenja Straža
Rudolf Zadobje
Stane Ljubljana
Stanislav Ohonica
Stanislav Rovte
Štefan Dvorska vas
Vencelj Zadobje
Vincenc Todraž
Vinko Brebovnica
Vinko Prelesje
Vinko Stranska vas
-.- Štajerska
KOŠMERL, Tone Mali log
KOŠMRLJ, Alojzij Hrib
Alojz Kržeti
Anton Hrib
Anton Mali log
Anton Retje
Anton Retje
Anton Retje
Drago -.-
Franc Retje
Franc Retje
Ivan Retje
Jože Kržeti
Jože Pristava
Jože Retje
Jože Retje
KOŠMRLJ, Karl Mali log
Karol Retje
Polde Retje
KOSMRLJ, Stanko Gora
Stanislav Mali log
Štefka -.-
KOSMRLJ, Vinko -.-
KOŠNIK, Ludvik Dolnji Logatec
KOTAR, Alojz Migolica
Alojz Selo
Alojz Verdun
Anton Gabrška gora
Anton Skovec
Avguštin Pokojnica
Cene -.-
Franc Skovec
Ivan Čatež
Ivan Moravče
Janez Veliki Gaber
Jože Dolenja vas
Jože Iglenik
Jože Pokojnica
Jože Veliki Gaber
Jože Verdun
Jože Vodice
Jože Zabukovje
Jože Žejnik
Karl Štebalija
Lado Gorenja vas
Lado Trebanjski vrh
Leopold Iglenik
Rudolf -.-
Slavko Dolenja vas
Stane Preska
Stanislav Iglenik
Stanko Čadež
Stanko Gorenja vas
Stanko Zminec
Tone Podboršt
KOTLUŠČEK, Jože Velika Slevica
Matevž Velika Slevica
KOTNIK, Alojz Vrh
Anton Čužnja vas
Franc Topol
Ivan Topol
KOVAČ, Albin Čemšenik
Alojzij Kožljevec
KOVAČ, Anton Breg
Anton Dolenja vas/Polh.gr.
Anton Draga
KOVAC, Anton Boštanj
Anton Kamnje
Anton Pako
KOVAC, Avgust Ljubljana
Ciril Ljubljana/Vič
Franc Pako
Franc Hom
Franc Mala Ligojna
Franc Videm
Ivan Draga
Ivan Pako
Jakob Kozarje
Janez Breg
Janez Draga
Janez Ljubljana
Josip Otave
Jože Podlipa
Jože Podpeč
Jože Stranska vas
Jože Velika Ligojna
Miha Vesela gora
Pavle Vesela gora
Peter Gabrje
Rudolf Ligojna
Slavko Podlipa
Stanko Hom
Štefan Velika Ligojna
Tomaž Laze
KOVAČIČ, Alojz Ljubljana
Alojz Luža
Alojz Podkogelj
Alojzij Gaberje/Stična
Alojzij Gornje Otave
Anton Dolenja Stara vas
Anton Hrib
Anton Ljubljana/Šiška
Anton Rožance
Anton Vrh
Anton Mali Vrh
Anton Mali Vrh
Anton Zameško
Egidij Log
Franc Kresnice
KOVAČIČ, Franc Krvava peč
Franc Lešnjaki
Franc Rakitna
KOVACIC, Franc Rožance
Franc Soteska
Franc Vratno
KOVACIC, Franc Vrh
Franc Vrh
Ivan Birčna vas
Ivan Golobinjek
Ivan Gorenja vas
Ivan Ribnica
Ivan Tomačevo
Janez Borovnica
Janez Dolnji Maharovec
Janez Gornja Gomila
Janez Kostanjevica
Janez Log
Janez Polšeče
Janez Škrljevo
Janez Št.Rupert
Jernej Rakitna
Jože Drama
Jože Gornje Otave
Jože Gornje Vrhpolje
Jože Log
Jože Mali vrh
Jože Novo mesto
Jože Rakitna
Jože Tolsti vrh
Jože Vinja vas
Jože Zameško
Jure Ljubljana
Karolina Lešnjaki
Lado Krvava peč
Marija Mali vrh
Marko Hrib
Matija Rakitna
Rudolf Ljubljana
Stane Sv.Duh
Tone Goričica
Tone Petrušnja vas
Vinko Borovnica
KOVIČ, Franc Kresnice
Franc Ljubljana
Ivan Kresnice
KOVIČ, Jože Kresnice
Jože Ljubljana
KOZAMERNIK, br.Herman Ljubljana/Vič
KOZAMERNIK, Srečko -.-
KOZBINC, Milan -.-
KOZIN, Franc Gornji Ig
KOZIN, Jože -.-
KOZINA, Fortunat Sušje
Franc Breg
Franc Čirčiče
Franc Ribnica
Janez Dane
Janez Goriča vas
Janez Hrovača
Jože Breg
Jože Dane
Jože Goriča vas
Mirko Velesovo
KOZINC, Tone Ljubljana
KOZJAN, Jože Božakovo
KOZJEK, Janez Polhovgradec
Jožef Polhovgradec
Matej Dvor
Martin -.-
KOZLER, Anton Šumberk
KOZLEVČAR, Alojzij Sela
Anton Sela
Anton Pokojnica
Anton Višnja gora
Franc Sela
Franc Moravče
Franc Veliki Gaber
Franc Zgornje Brezovo
Jože Veliki Gaber
Jože Višnja gora
Jože Zgornje Brezovo
Maks Sela
Slavko Zabukovje
Stane Moravče
KOZOGLAV, Jože Št.Jošt/Stična
KOŽAR, Anton Cesta
Franc Sinovica
Franc Zagorica
Franc Vinja vas
Janez Bruhanja vas
Janez Novo mesto
KOŽAR, Janez Vinja vas
Jože Bruhanja vas
Jože Vinja vas
KOZAR, Stane -.-
Štefan Dvorska vas
KOŽELJ, Alojzij Češnjice
KOZELJ, Alojz Krušni vrh
Anton Dobrava
Anton Dolnji Podšumberk
Anton Krušni vrh
Anton Ovčje jame
Anton Zagrič
Franc Knežja vas
Franc Mačkovec
Franc Trebnja gorica
Ivan Vodice
Janez Spodnji Brnik
Janez Trebnja gorica
Janez Tunjice
Jože Spodnji Brnik
Jože Volčja jama
Marjan Novo mesto
Martin -.-
Milan Mačkovec
Pavla Mačkovec
Silvo Krušni vrh
Stanislav Zagrič
Vester Koritnica
KOŽMELJ, Franc -.-
KOŽUH, Anton Dvor
Anton Šujica
Franc Breznica
Janez Breznica
Janez Črni vrh
Janez Dvor
Janez Dvor
Janez Polhovgradec
Ludvik Šujica
Maks Srednja vas
Pavle Črni vrh
Pavel Dvor
Pavle Smolnik
KRAGELJ, Feliks Kanalski Lom
Franc Draga
Janez -.-
KRAJAR, Jože Grm
KRAJEC, Alojzij Zapuže
KRAJNIK, Franc Suha
France Breznica
Ivan Godešič
Janez Breznica
KRAJNIK Pavle Log
Peter -.-
KRAJŠEK, Anton Št.Rupert
KRAJTNER, -.- Maribor
KRAKAR, Alojz Reber
Franc Reber
KRAKAR, Joze Reber
KRAKER, Jožef Št.Peter/Štajerska
KRALJ, Alojz Brusnice
Alojz Češnjice
Alojz Jelendol
Alojz Pristava
Adolf Primorska
Ciril Lučarjev Kal
Erazem Češnjice
Ernest Dolenji Logatec
Feliks st. Martinja vas
Feliks ml. Martinja vas
Franc Dobrava
Franc Cesta
Franc Češnjice
Franc Jelendol
Franc Ljubljana
Franc Segonje
Franc Veliki Gaber
Ignacij Češnjice
Ignac Dobrava
Ignacij Hrastov dol
Ivan Cesta
Ivan Gameljne
Ivan Klenovik
Janez Hrastov dol
Janez Konec
Janez Ljubljana
Janez Podtabor
Janez Srednje Jarše
Jože Hrastov Dol
Jože Kompolje
Jože Ljubljana
Jože Pristava
Jože Svinjsko
Jože Sp.Jarše
Jože Vrhe
Lojze Lučarjev kal
Tone Ljubljana
Vladislav -.-
KRALJIČ, Alojz Brest
Alojz Brezovica
KRALJIČ, Alojz Grm
Alojz Notranje gorice
KRALJIC, Alojz Strahomer
Anton Strahomer
Franc Brest
Franc Grm
KRALJIC, Franc Kremenica
Franc Tomišelj
Ivan Dobravica
Ivan Kremenica
Jože Gabrovka
Jože Grm
Jože Rožnik
Jože Strahomer
Jože Škocjan
Štefan Gabrovka
KRAMAR, Alojz Perovo
Dore Trstenik
Franc Perovo
Franc Strahomer
Izidor Trstenik
Jože Paradišče
Lojze Gumnišče
KRAMARIČ, Janez Črnomelj
KRAMARŠIČ Slavko Dolnja Straža
KRAMPELJ, Edvard Tomažini
Jože Ščurki
KRANJC, Alojz Dobec
Andrej Dobec
Andrej Hinje
Emil Brinje
Ferdinand Rakitna
Franc Cerknica
Franc Dobec
Franc Dobračeva
Franc Gomila
Franc Jelše
Franc Rakitna
Franc Rakitna
Franc Rovte
Franc Tolsti vrh
Franc Topol
Franc Zelša
Gabrijel Rakitna
Ivan Ljubljana
Ivan Maribor
KRANJC, Jakob Iga vas
Jakob Topol
KRANJC, Janez Begunje
Janez Dobec
Janez Dobec
Janez Grahovo
KRANJC, Janez Iga vas
Janez Ljubljana
Janez Mrzla planina
Janez Sevnica
Janez Topol
Johan Konec
Joško Gornje Vrhpolje
Jože Begunje
Jože Brusnice
Jože Dobec
Jože Dobec
Leopold -.-
Marija Grahovo
Marija Pameče
Marija Št.Rupert
Martin Tolsti vrh
Milena Grahovo
Robert Ptuj
Rudi Št.Rupert
Rudolf Iga vas
Stane Iga vas
Viktor Maribor
KRANJEC, Franc Kožljek
Jože Tolsti vrh
KRAPEŽ, Alojz Col
Marija Col
KRAŠE, Franc Mengeš
KRAŠEVEC, Alojzij Sleme
Anton Dane
Anton Iga vas
Feliks Iga vas
Franc Gorica-Drtija
Franc Sleme
Franc Stari trg
Ivan Dane
Ivan Nova vas
Ivan Ravne
Ivan Stari trg
Ivanka Stari trg
Janez Gorica-Drtija
Janko Stari trg
Janez Veliko Mraševo
KRAŠEVEC, Jože Nova vas
Lojze Družinska vas
KRASEVEC, Miro Stari trg
Stanko Sleme
Zdenko Tihaboj
-.- Ljubljana
KRAŠOVEC, Alojz Goljek
Alojz Moravče
Alojzij Potiskavec
Dominik Žimarice
Dore Vrhnika
Franc Bohinjske Struge
Hinko Rapljevo
Ignac Čatež
Ignac Tržič
Ivan Češnjice
Ivan Žaga
Jakob Dolenja vas
Janez, prof. Ljubljana
Janez Škrilje
Janko Lož
Jože Goljek
Jože Moravče
Jože Rakek
Jože Sevno
Terezija -.-
Tine Stari trg
Vinko Bohinjske Struge
Vinko Laško
KRAŠOVIC, Ivan Moravče
KRAUTBERG, -.- Trbovlje
KRAVAN, Anton Brezovica/Šmarjeta
KRAVCAR, Karl Pugled
KRAVOS, Stanislava Primorska
KREČ, Ivan -.-
Mirko Ljubljana
KREGAR, Franc Zapuže
Rafko Zapuže
Vinko Savlje
KREMENŠEK, Jože Ilova gora
KRENKER, Bogo Golavabuka
KREPEK, Franc Sv.Peter
Ivan Sv.Peter
KRESAL, Anton Ljubljana
Anton Trebnje
KRESE, Franc Željne
Janez Meniška vas
KRESE, Jože Cikava
KREVS, Anton Biška vas
Franc Cerovec
Lojze Biška vas
Stane Goriška vas
Viktor Golobinjek
KREVS, Tone Cerovec
KRHIN, Anton Gornje Gradišče
Anton Št.Jernej
Franc Karelče
Viktor Dolnje Gradišče
KRISTAN, Alojz Češča vas
Bojan Ljubljana/Vič
Edo Ljubljana
Franc Ljubljana
Franc Repnje
Jakob -.-
Ladislav Ljubljana
Lojze Ljubljana
Pavle Dobračeva
KRISTANC, Janez Spodnji Brnik
KRIŠTOF, Alojz Moravče
Franc Mirna
Franc Sajenica
Franc Selo
KRIVEC, Alojzij Gumnišče
Ignac Šenturška gora
Ivan Štajerska
Janez Jarenina
Janez Šentjurij
Jože Dolnje Karteljevo
Jože Jarenina
Jože Štajerska
Stanko Dobje
KRIŽAJ, Ciril Dolnji Logatec
Franc Dolnji Logatec
Franc Klenovik
Jakob Zaplana
Franc Rovte
Ignacij Rovte
Janez Rovte
Jože Klenovik
Milan Rovte
Mirko Zagorje
Polde Godešič
KRIŽMAN, Anton Grosuplje
KRIŽMAN, Ignac Četež
KRIZMAN, Janez Podolnica
Janez Stranska vas
Janez Šmihel
Janez Valična vas
Jože Podtabor
KRIZMAN, Jurij Delnice
Stanko -.-
KRIŽNAR, Ciril Gunclje
KRIŽNIK, Alojz Gradišče
Jože Sv.Ožbolt
KRMELJ, Alojz Sv.Urban
Anton Selo
France Brinje
Janez Selo
Janez Staniše
Jože Poljane
KRNC, Franc Cirnik
Jakob -.-
Janez Selnik
Janko Št.Rupert
Karl Retje
Tone Veliki Cirnik
KRNIČAR, Andrej Jezersko
Andrej Ljubljana
Jože Kokra
Jože st. Šmaver
Jože ml. Šmaver
Polde Šmaver
Stane Šmaver
KROMAR, Alojz Perovo
Franc Dolenja vas
Janez Dolenja vas
Janez Prigorica
Jože Dolenja vas
Karl Roje
KROPAR Alojz Vopovlje
KROPIČ, -.- Celje
Žena Celje
KROPIVNIK, Franc Zgornji Brnik
KROPIVŠEK, Rado Motnik
KROŠELJ, Anton Ljubljana
KRULC, Franc Moravče
Stanko Zalog
Tone Gaberje
Viktor Zalog
KRUMBERGER, Janez Sv.Križ
KRUMPESTAR, Leopold Vodice
Ludvik Lahovče
KRUŠIČ, Anton Mengeš
Ivan Dobrava/Komenda
KRUŠIČ, Ivan Mengeš
Milan -.-
KRUŠNIK, Ciril Št.Jošt
Martin Zg.Javorščica
Peter Zg. Javorščica
KRVIN, Franc Ljubljana
KRVINA, Pavle Zaplana
KRŽE, Albin Kračali
KRZE, Alojz Kržeti
Anton Retje
Jože Gora
Jože Kračali
KRŽIČ, Alojzija Borovnica
Andrej Rakitna
Anton Nadlesk
Antonija Borovnica
Ciril Borovnica
Ciril Sv.Trije Kralji
Franc Borovnica
Franc Kožljek
Franc Rakek
Franc Sv.Trije Kralji
Ivan Zabočevo
Ivan Kamnik/Krim
Ivan Rakitna
Jakob Rakitna
Jernej Pako
Jernej Rakitna
Jože Rakitna
Marija Borovnica
Martin Rakitna
Matija Kamnik/Krim
Milan Rakek
Stane Podpeč
Tone Stari trg
KRŽIČNIK, Alojz Malo Mraševo
Ivan Malo Mraševo
Lojze Kostanjevica
Tone Kostanjevica
KRŽIŠNIK, Anton Črni vrh
Anton Selo
Anton Škofja Loka
Anton Zminec
Franc Bukov vrh
Franc Selo
Franc Zadobje
Franc Žlebe
Janez Selo
Janez Žlebe
Janez Sv.Ožbolt
KRZISNIK, Jože Bukov vrh
KRŽIŠNIK, Jože Sv.Ožbolt
Jože Trata
Jože Trebnja gorica
Jože Verd
KRŽOLJ, Milan Dolnje Ponikve
KRZOLJ, Rudolf Dolnje Ponikve
KUCLAR, Franc Smolnik
KUCLER, Anton Butajnova
Franc Črni vrh
KUČIČ, Ludvik -.-
KUGER, Franc -.-
KUHAR, Franc Orehovica
Franc Šutna
Jernej Gruča
Karl Dobe
Leopold Dobe
Marija Strnišče
Martin Dobe
KUHELJ, Alojz Zagradec
Feliks Ješče
Franci Šmihel
Janez Kitni vrh
Jože Šmarje
Jože Žužemberk
Karl Šmarje
KUKAVICA, Ivan Šmartno
Stane Podpeč
KUKMAN, Anton Verdun
Jože Draga
KUKOVICA, Ciril DMPolje
Jakob DMPolje
Marija DMPolje
Marjan DMPolje
Minka DMPolje
Nada DMPolje
Polde DMPolje
Stane DMPolje
Vinko DMPolje
KUMAR, Jakob Stara Oselica
Matevž Hotavlje
KUMARCA, Valentin Črni vrh
KUMELJ, Anton Podgozd
Jože Podgozd
Stane Drenje
KUMERDEJ, Filip Gorje
KUMP, Lojze Dragatuš
KUMSE, Peter Podgora
KUMŠE, Anton Vrbljene
Jože -.-
Martin Vrbljene
Stanko Tomiššlj
KUNAVER, Anton Moravče
Anton Gorica-Drtija
KUNAVER, Franc Moravče
KUNC, Franc Rovte
Franc Rovte
Franc Škofljica
Pavle Gornji Logatec
Vinko Rovte
Vojko Rudnik
KUNOVAR, Franc Dravlje
KUNSTELJ, Franc Rovte
Franc Vrhnika
Lovro Vrhnika
KUNTARA, Riko Doljna Dobrava
KUPLJENIK, Ivan Dolenjske Toplice
Janez Orehovica
KURANDIČ, Desan Ljubljana
KURET, Anica Račice
KURENT Jože Prežganje
KURNIK, Slavko Štajerska
KUS, Martin Ig
KUSTER, Ciril -.-
Slavko Olševek
KUŠAN, Niko Ljubljana
KUŠAR, Anton Bizovik
Franc Hrušica
Franc Laporje
Franc Vesca
Ivan Dravlje
Jože Draževnik
Jože Vesca
Jože Laporje
Kacjan Savlje
Miha Št.Pavel
KUŠLAN, Edvard Cerknica
KUŠNAR, Jože Hotavlje
KUTNAR, Anton Pungart
Ciril Velike Češnjice
Franc Križe
Franc Škoflje
Franc Vrh
Ignac Pungart
Ignacij Temenica
KUTNAR, Karl Praproče
KUTNAR, Lojze Zaboršt
Ludvik Škoflje
Tone Temenica
KUŽNAR, Jože Poljane
KUŽNIK, Alojz Železno
KUZNIK, Albin Trebnje
Anica Stari trg
Edvard Železno
Franc Lokve
Franc Stari trg
Franc Stavča vas
Franc Stranska vas
Justina Trebnje
Leopold Dolnji Globodol
Ludvik Preska
Ludvik Trebnje
Nace Preska
Vladimir Križ
KVARTUH, Janez Poštena vas
KVAS, Janez Zali log
KVEDER, Lojze Ljubljana
LABERNIK, inž.Marjan Ljubljana
LAH, Alojz Maribor
Anton Sv.Trojica
Anton Zales
Franc Klanec
Franc Nova vas
Ivan Veliki vrh
Jože Zales
Jožef Štrukljeva vas
Jožef Štrukljeva vas
Lovro Mala vas
Stane Korenitka
LAHEINER, Franc Vnanje gorice
LAKNER, Alojzij Velike Dole
Janez Orehovec
Jože -.-
LAMOVEC, Janez Briše
Janez Črni vrh
Jože Briše
Jože Goropeke
Rudolf Črni vrh
Tone -.-
LAMOVŠEK, Alojz Št.Rupert
Anton Svinjsko
Ferdo Veliki Cirnik
Franc Svinjsko
Franc Veliki Cirnik
Jože Kostanjevica
Jože Svinjsko
Jože ŠtRupert
LAMPE, Alojz Spodnji Brnik
Franc Zaplana
Janez Zaplana
Ludvik Zadlog
LAMPIČ Avgust Bizovik
Matija Bizovik
Milan Ljubljana
LAMPREHT, Peter Dobrava
LAMPRET, Albin Lukovica
Anton DMPolje
Ivan Brusnice
Jaka Lukovica
Lojze Griže
Miha Temenica
Stanko Lukovica
LAMUT, Jožef Veliki Nerajec
LANGER, inž.Pavel Novo mesto
LANGERHOLC, Miro Planina
LANGUS, Jože Ljubljana
Marjan Šoštanj
LANŠINA, Anton Konec
LAP, Florijan Koseze
Florjan Kot
Franc Koseze
Franc Klanec
Rudolf Bistrica
LAPAJNE, Ferdo Podklanec
Franc Veharše
LAPANJA, Franc Šmihel
LAPOR, Franc Hohovica
LASIČ, Franc Štajerska
brat Štajerska
LAUŠ, Janez Zagorica
Marija Zagorica
Miha Zagorica
LAVRIČ, Alojz Hrib
Alojz Hrib
Alojz Krzeti
Alojz Retje
Alojz Retje
Alojz Retje
Alojz Retje
Alojz Runarsko
Alojz Srednja vas
Alojz Trboje
Anton Češča vas
Andrej Brezovica
Anton Hrib
Anton Hrib
Anton Podklanec
Anton Srednja vas
Anton Stari trg
Danijel Gabrje
Franc Hrib
Franc Hrib
Franc Kozarišče
Franc Nova vas
Franc Veliki Lipovec
Franc Runarsko
Franc Stari trg
Franc Veliki vrh
LAVRIC, Ignac Hrastje
LAVRIČ, Ignac Moravče
Ignac Zalog
Ivan Ljubljana
Ivan Petrinci
Jakob Ljubljana
Janez Hrib
Janez Kržeti
Janez Retje
Janez Runarsko
Janez Trboje
Jože Hrib
Jože Ljubljana
Jože Retje
Jožef Podlipa
Jožef Žužemberk
Karl Kržeti
Ludvik Hrib
Ludvik Srednja vas
Rudolf Retje
Simon Škrilje
Slavko Šmihel
Stanislav Borovnica
Tine Veliki Lipovec
LAVRIH, Anton Bratnice
Franc Gradišče
Ignac Velike Dole
Ivan Gradišče
LAVRINC, Jože Škofja loka
Jože Št.Vid/Stična
LAVŠINA, Anton Bela cerkev
LAVTAR, Anton Škofja loka
Karl Suha
Karl Rantovše
LAVTER, Janez Šenčur
LAZ, Jurij -.-
LAZAR, Anton Idrija
Gregor Stara Oselica
Ivan Ihan
Matija -.-
LAZARIN, Alojz Slivnica
LAZNIK, Adolf Ljubljana
Franc Briše
Jožef Briše
Leopold -.-
LEBAN, Vlado Vrhnika
LEBEN, Anton Laze
LEBEN, Anton Srednja vas/P.gradec
LEBEN, Karl Dol
Slavko Brezje
Stanko Krtina
Venceslav Polhov gradec
LEDERER, Jože -.-
LEGAN, Alojz Reber
Alojz Stavča vas
Anton Podgozd
Anton Stara vas
Franc Podgozd
Franc Stara vas
Janez Stavča vas
Janez Vinkov vrh
Jože Artmanja vas
Jože Gradenc
Jožef Dolnji Ajdovec
Jože Dolnji Kot
Jože Gornji Kot
Jožef Podgozd
Jožef Sela
Jožef Stara vas
Jože Stavča vas
Lojze Gradenc
Ludvik Gradenc
Rudolf Jama
Slavko Stavča vas
LEGAT, Marjan Zgornja Šiška
Leopold Zgornja Šiška
LEGVART, Alojz Hrastnik
LEHMAN, Friderik Ljubljana
LEKAN, Feliks Tolčane
Franc Gabrovka
Franc Malo Globoko
Ivan Stari trg
Jože Gabrovka
Jože Tolcane
LEKIN, Franc Novo mesto
LEKŠAN, Andrej Klance
Andrej Stari trg
Anton Šmarata
Franc -.-
Jožefa Klanče
LEKŠE, Alojz Močvirje
Alojz Stara Bučka
Ivan Groblje
LEKSE, Vincenc Zaloke
LENARČIČ, Alfonz -.-
Alojz Ponikve
Alojz Staje
Alojz Zagorica
Franc Bevke
Franc Ponikve
Ivan Drenov grič
Ivan Ponikve
Ivan Preserje
Jernej -.-
Jože Št.Jernej
Stanko Nemška vas
Slavko DMPolje
Viktor Nemška vas
LENARŠIČ, Anton Vnanje gorice
Avgust Vnanje gorice
Ciril Vnanje gorice
Dane Vnanje gorice
Ivan Kamnik/Krim
Ivan Tomišelj
Ivan Vnanje gorice
Ivan Vnanje gorice
Ludvik Tomišelj
Rafael Log
Stanko Vnanje gorice
Vinko Kamnik/Krim
LENART, Anton Smolenja vas
Jože Dolnji Maharovec
LENASSI, Julij Ljubljana
LENČE, Ciril Kleče
Feliks Kleče
LENČEK, Andrej Dob
LENČIČ, Franc Loka
LENIČ, Franc Rakitna
LENŠČEK, Zdravko Ljubljana
LESAR, Alojz Breže
Alojz Sajevec
Franc Breže
Franc Sušje
Ivan Breže
Ivan Jurjevica
Ivan Kot
Ivan Sušje
Janez Sušje
Jože Breže
LESAR, Jože Kot
LESAR, Jože Sušje
Jože Zgornji vrh
Ludvik Nemška vas
Marija Sušje
LEŠČEV, Janez Skovec
LESICA, Anton Vrbljene
Jože Vrbljene
LESJAK, Franc Velika Sevnica
Ignac Šentjurje
Janez -.-
Jože Bukovica
Jože Velika Sevnica
Ludvik Šentjurje
Rajko -.-
Stanislav Šentjurje
Stane Velika Sevnica
LESKOŠEK, Branko Ljubljana
Rudi Ježica
LESKOVAR, Florjan Ljubljana
LESKOVEC, Andrej Rovte
Anton Dolnje jezero
Anton Zaplana
Franc Brezovica
Franc Britof
Franc Hotedršica
Ivan Hotedršica
Ivan Žiri
Jakob Rovte
Janez Goli vrh
Johan Žirovski vrh
Jože Dolnje jezero
Jože Rovte
Lojze Staje
Ludvik Rovte
Metod Žirovski vrh
Mirko Vesela gora
Peter Petkovec
Roman Gorenja vas
Stanko Rovte
Virgil Vesela gora
Zdravko Gornji Logatec
LESKOVIC, Dušan Ljubljana/Moste
Franc Bevke
Lado Ljubljana/Moste
LESKOVNIK, Danica -.-
LESKOVNIK, Fani -.-
LESKOVNIK, Tončka -.-
LESKOVŠEK, Ciril Maribor
Janez Maribor
Jože -.-
LEŠNIK, Adolf Št.Peter/Maribor
LESIČ, Franc Veliki Nerajec
LEŠNJAK, Anton Planina
Anton Sarsko
Anton Vrh/Št.Jernej
Franc Podolnica
Franc Šmarje
Ivan Šmarje
Janez Cerknica
Janez Setnik
Jože Pudob
Jože Št.Jošt
Lojze Sarsko
Martin Šmarje
Rudi Šmarje
Rudolf Dolenja vas
Rudolf Vrh/Št.Jernej
LETNAR, Ivan Zalog
Miha -.-
LEVC, Janez Poljane
Stane Ljubljana
LEVEC, Franc Mlaka
Jože -.-
LEVIČAR, Alojzij Sela
LEVIČNIK, Janez Trata
Zdenko Ljubljana
LEVSTEK, Alojz Grebenje
Anton Brinovšica
Anton Podklanec
Franc Goriča vas
Franc Nemška vas
Franc Sodražica
Ivan Sv.Gregor
Jože Globel
Jože Goriča vas
Jože Podklanec
Jože Sv.Gregor
Jože Zdenska vas
Matevž Zadniki
Niko Ljubljana/Bežigrad
LEVSTIK, Alojz Male Lašče
LEVSTIK, Alojz Prigorica
LEVSTIK, Anton Dolenja vas
Anton Male Lašče
Anton Male Lašče
Anton Ponikve
Franc Grebenje
Franc Male Lašče
Franc Prigorica
Franc Rakitnica
Ivan Male Lašče
Ivan Petrinci
Jože Male Lašče
Jože Nemška vas
Jože Petrinci
Jože Zdenska vas
Jože Žukovo
Karl Male Lašče
Matija Male Lašče
LIBESAR, Janez -.-
LIKAR, Franc Rovte
Jožef Dolnje Otave
Karlo -.-
LIKOVIČ, Jože Iška Loka
Jože Rakitna
Jože Rakitna
Stanislav Gornji Ig
Stanko Tomišelj
LIKOZAR, Anton Drulovka
Ciril -.-
Janez Kranj
LINDIČ, Franc Brezovica/Šmarjeta
France Skovec
Janez Nemška vas
Lojze Nemška vas
Miha Dolnja Nemška vas
Mirko Moravče
Tone Brezovica/Šmarjeta
LIPAN, Alojz Nadlesk
LIPAR, Franc Dolnji Maharovec
Ivan Dolnji Maharovec
Jože Dolnji Maharovec
LIPEJ, Štefan Štajerska
LIPIČ, Jože Prekmurje
LIPNIK, Janez -.-
LIPOGLAVŠEK, Franc Ljubljana
LIPOVEC, Ciril Rudnik
LIPOVEC, Ivan Brezovica
LIPOVEC, Ivan Želimlje
Jože Brezovica
Jože Čatež
Jože Ščurki
Rafael Želimlje
Viktor Želimlje
LIPOVNIK, Vinko Slovenjgradec
LIPOVŠEK, Anton Praproče
LIPUŠ, Vera Ljubljana
LISEC, Alojz Kržišče
LISJAK, Ciril Primorska
LIVANČIČ, Franc Trata
Franc Zaplana
LIVK, Jože Hom
LJUBI, Anton Vrbljene
Anton Ždinja vas
Franc Vrh/Ljubno
Janez Vrh/Ljubno
LOBE, Jože Koželjevec
Rudolf Lopata
LOBKAR, Miroslav Dobrepolje
LOČIČNIK, Vlado Ljubljana
LOČNIŠKAR, Jože -.-
LOGAR, Ciril Ljubljana
Ciril Olševek
Franc Hleviše
Franc Horjul
Franc Rovte
Franc Zaplana
Ivan Olševek
Janez Hleviše
Janez Ljubljana
Janez Ljubljana
Leopold Rovte
Milan Ljubljana
Niko Horjul
Stanko Cerknica
Tone Horjul
Vinko Rovte
LOHKAR, Mirko Predstruge
LOJK, Franc Zajčji vrh
Rudi Pristava
LOJZEN, Janez Prevole
LOKAR, Avguštin Polje
Jože Gozd
LOKAR, Pavle Poljane
LOMOVEC, Janez Črni vrh
LONČAR, Franc Gora
Franc Podboršt
Ivan Log
Janez Horjul
-.- Celje
LOPANC, Anton Tanča gora
LOPAR, Franc Klanec
LOPATEC, Jože Dobrava
LOPERT, Štefan Dokležovje
LORGER, Romana Trbovlje
LOTRIČ, Ivo Ljubljana
Janez Besnica
Janez Dražgoše
LOVEC, Jože Cerknica
LOVKO, Alojzij Begunje
Anton Begunje
Franc Begunje
Franc Dolenja vas
Jože Begunje
Jože Cerknica
Jože Zamostec
Viktor Rašica
Vinko Brest
LOVRANČIČ, Vlado Ljubljana
LOVRENC, Jože Hojče
LOVRENČAK, Alojz Lom
LOVRENČIČ, Lado Ljubljana
LOVŠE, Andrej -.-
Filip Bizovik
Franc Dobrunje
Franc Hohovica
Janez -.-
Jože Hohovica
Jože Moravče
Matevž Moravče
LOVŠIN, Andrej Ljubljana
Anton Hrovača
Dana Prigorica
Dušan Ljubljana
Filip Goriča vas
Franc Gašpinovo
Franc Jurjevica
Franc Otavice
Franc Stranska vas
Ivan Jurjevica
Ivan Ljubljana
LOVSIN, Ivan Slatnik
Janez Sušje
LOVSIN, Jože Goriča vas
Jože Otavice
Jože Prigorica
Jože Sušje
Jože Zapotok
Leopold Sušje
Ludvik Zapotok
Rudolf Sušje
Tone Goriča vas
Viktor Otavice
Vinko Dolenja vas
Vinko Goriča vas
Vinko Prigorica
LOŽAR, Alojz Ljubljana
Anton Sap
Franc -.-
Ivan Brest
Ivan Ihan
Ivan Ljubljana/Moste
Ivan Mala Loka
Slavko Ljubljana
Tone Ihan
LUBE, Anton Plešivica
Ludvik Klecet
Franc Plešivica
Leopold Sadinja vas/Žuž.
LUBI, Alojz -.-
LUKAN, Anton Rovte
Janez Praprotno brdo
Janez Rovte
Karl Ljubgojna
Miha Ljubgojna
Stanko -.-
Vid Rovte
Vinko Ljubljana
LUKANČIČ, Franc Rovte
Ivan Dolnji Logatec
Ivan Rovtarske Žiberše
Jože Vrhnika
Maks -.-
Marjan Stožice
Pavel Žiberše
LUKEC, -.- Krizna gora
LUKEK, Izidor Bistrica
LUKEK, Karl Draga
LUKEŽ, Božo Ljubljana
LUKEZIC, Janez Podreber
LUKIČ, Slavko Brezje
LUKŠIČ, Avguštin Dolnja Straža
Franci Irča vas
Franc Jurna vas
Janez Vrh/Ljubno
Jože Irča vas
Mihael Dolnja Straža
LUNAR, Ivan -.-
LUNDER, Anton Dvorska vas
Anton Finkovo
Franc Črni potok
Jože Črni potok
Ivan Rašica
Janez Stožice
Jože Male Lašče
Jože Velika Slevica
Peter Finkovo
Rudolf Mala Slevica
LUSKAR, Jože Šenčur
LUSKOVEC, Alojz Šenčur
Ciril Šenčur
Franc Britof
Jože Britof
LUSKOVNIK, Franc Ig
LUSTREK, Janez Hlevni vrh
LUŠINA, Tone Bela Cerkev
LUŽNAR Jakob Dol.vas
LUŽNAR, Jože Selca
LUŽAR, Alojz Gabrje
Alojz Hrib
Anton Gornja Brezovica
Anton Vinica
Franc Dol.Kamenje
Franc Gornje Dole
Franc Primskovo
Franc Pristava
Ivan Brest
Ivan Dolenja Stara vas
Ivan Suhadol
Janez Pristava
Janez Veliki vrh
Lojze Velika Strmica
Martin Gabrje
Martin Hrib
Stanko Dolenja Stara vas
LUZNAR, Bernard Selca
Jakob Dolenja vas
LUŽNIK, Matko Čušperk
MACEROL, Franc Budganja vas
Jože Sadinja vas
MAČEK, Anton Iška vas
Franc Iška vas
Franc Javorje
Franc Dolnji Logatec
Franc Dolnji Logatec
Franc Gornji Ig
Ivan Črni vrh
Ivan Dolnji Logatec
Janez Javorje
Jakob Dolnji Logatec
Janez Zaplana
Jože Dolnji Logatec
Jože Gabrovka
Jože Planina
Jože Sv.Križ
Karl -.-
Lovro Črni vrh
Marjan Dolnji Logatec
Silvo Dolnji Logatec
Stanislav Dolnji Logatec
Stanko Nova gora
Vinko Zaplana
MAČUK, Pepe Račice
Sin Račice
MAGISTER, Ciril Ljubljana
Emil Ljubljana
Marjan Št.Vid/Ljubljana
Tone Zagradišče
Zlatko Ljubljana
MAGOVEC, Franc Hrastovica
MAHKOVEC, Ignac Stična
MAHNE, Alojz Kržeti
Alojzij Župeno
Anton Župeno
Janez Podbukovje
Janez Župeno
Jože Podbukovje
MAHNE, Jože Župeno
MAHNIČ, Anton Čohovo
Jože Selo
MAJC, Lojze Planina/Rakek
Tone Planina/Rakek
MAJCEN, Fedor Ljubljana
Miloš Ljubljana
Rudolf Veliki Cirnik
MAJDE, Tone Luža
MAJDIČ, Ivan Spodnji Tuštanj
Matija Žirovše
Miha Podgorica
Peter Žirovše
MAJER, Albin Brezovica/Ljubljana
Anton Dešeča vas
Ignacij Šmihel
Ivan Svinjsko
Jože Mali Lipovec
Jože Nemška vas
MAJERLE, Ivan Predgrad
Jože Stari grad
Jože Vidošiči
Jurij Stari trg
Marko Čeplje
Marko Predgrad
Miha Jelenja vas
Peter Predgrad
Slavko Predgrad
Stanko Predgrad
Viktor Jelenja vas
MAJERŠIČ, Janez Tržič
MAJHEN, Janez Škocjan
Janez Lukovica
MAJNIK, Zdravko Stara vas
MAJSTROVIČ, Anton -.-
Franc -.-
MAKOTER, Silvo Ljutomer
MAKOVEC, Alojzij Rudolfovo
Ana Borovnica
Filip Rakitna
Franc Žužemberk
Janez Tuji grm
Jože Rudolfovo
Jožefa Rudolfovo
Stane Borovnica
MAKŠE, Alojz Jezero
Alojz Rdeči kal
MAKSE, Franc Češča vas
Franc Dečja vas
Franc Jezero
Franc Rdeci kal
Franc Šmaver
Janez Šmaver
Jože Biška vas
Jože Dolnja Dobrava
MAKŠE, Jože Jezero
Jože Rdeči kal
Jože Rdeči kal
Jože Šmaver
Jože Vrhpeč
Stane Biška vas
Stane Šmaver
Stanko Rdeči kal
Vilko Novo mesto
MALAVAŠIČ, Albin Podsmreka
Alfonz Št.Jošt
Alojz Planina
Alojz Št.Jošt
Andrej Smrečje
Ciril Hleviše
Franc Hleviše
Franc Praprotno brdo
Franc Sv.Trije Kralji
Ivan Vrhnika
Jakob Planina
Janez Rovte
Jože Hleviše
Leopold Smrečje
Miha Planina
Peter Smrečje
Tone Smrečje
Valentin Smrečje
Vane Vrhnika
MALC, Andrej Planina
Anton Planina
MALE, Janez Podlipa
Janko Žažar
Karl Žažar
MALENŠEK, Alojz Stična
Dori Bistrica
Franc Stična
Jože Št.Rupert
Viktor Bistrica
MALEŠ, Henrik Tunjice
MALEŠIČ, Janez Podklanec
MALI, Aleš Vopovlje
Franc Dolsko
Franc Podljubelj
Franc Ljubljana
Janez Trebelno
Jože Podljubelj
Martin Tolsti vrh
MALIŠ, Ivan Ljubljana
MALNAR, Ivo Ljubljana
Jože Marolče
Jože Medvedjek
Miro Ljubljana
MALOVAŠIČ, Blaž Podjelovo brdo
Franc Log
Ivan Log
MALOVIČ, Feliks Žaga
Gabrijel Žaga
Jože Vinica
Milan Žaga
MALOVRH, Albin Butajnova
Albin Št.Jošt
Anton Praprotno brdo
Franc Butajnova
Franc Črni vrh
Franc Velika Ligojna
Franc Vrhnika
Franc Žažar
Jakob Črni vrh
Jakob Prebačevo
Jakob Setnik
Janez st. Butajnova
Janez ml. Butajnova
Janez Praprotno brdo
Janez Rovte
Janez Setnik
Jože Črni vrh
Jože Planina
Jože Praprotno brdo
Jožef Pristava
Jože Vrhnika
Jule Pristava
Marko Vrhnika
Matija Praprotno brdo
Slavko Srednja vas/P.gradec
Tomaž Črni vrh
Valentin Butajnova
MALOVRH, Valentin Črni vrh
Vincenc Butajnova
MALŠEK, Matija Vrtača
MAMILOVIČ, Anton Ljubljana
MANDELJ, Alojz Dolnji Podšumberk
Alojz Gorenja vas
Damjan Marinča vas
Franc Češnjice
MANDELJ, Franc Dragomer
Franc Dolnji Podšumberk
Franc Ljubljana
Franc Marinča vas
Ignac Čatež
Ivan Češnjice
Jože Češnjice
Jože Dragomer
Jože Dolnji Podšumberk
MANTELJ, Franc Vrhe
MARCELAN, Adolf Cerknica
MARČIČ, Jožko Stična
Jože Slovenjgradec
MARČUN, Tone Sela
MARIN, Andrej Moste
MARINC, Adolf Kočevje
Anton Zaplana
Emil Kočevje
Ignac Petkovec
Ivan Kočevje
Ivan Zaplana
Jože Kočevje
Joža Zaplana
Jože Petkovec
Martin Kočevje
MARINCELJ, Matija -.-
MARINČEK, Alojzij Smrjene
Jože Bloke
Jože Smrjene
Jože Veliki vrh
MARINČIČ, Franc Čagošče
Franc Čagošče
Ignac Martinja vas
Janez Čagošče
Jože Sodevci
Karl Kamenje
Silvo Žužemberk
Tone Pudob
MARINKO, Ignacij Vnanje gorice
Ivan Vnanje gorice
Jože Kozarje
-.- Lukovica
MARJETIČ, Franc Gorenje Radulje
MARKELC, Anton Zagrad
Egidij Sv.Križ
MARKELJ, Dušan Ljubljana
MARKELJ, Franc Vrhnika
Jože Pungert
Jože Stranje/Vel.Gaber
Jože Temenica
Rudolf Stranje/Vel.Gaber
MARKEŽ, Ivan Jesenice
MARKO, Johan Zgornji Brnik
Jože Štajerska
MARKON, Franc Velike Češnjice
MARKOVČIČ, Alojz Retje
Alojz Topol
Jože Retje
Jože Topol
MARKOVIČ, Anton Sela
Božo Ljubljana
Franc Ljubljana
Franc Velike Češnjice
Janez Veliki Cirnik
Jože Ljubljana
Slavko Ljubljana
MARN, Anton Hudeje
Franc Hudeje
Franc Sneberje
Janez Hudeje
Janez Veliki Cirnik
Jože Dolenji Lazi
Jože Hudeje
Lojze Hudeje
Miha Gmajnica
Milan Jezero
Miro Ljubljana
MAROLT, Alojz Dvorska vas
Alojz Velike Bloke
Alojz Volčje
Anton Cesta
Anton Hojče
Anton Nemška vas
Anton Podbukovje
MAROLT, Anton Rašica
Franc Dolnja Straža
Franc Fara
Franc Levstiki
Franc Podstrmec
Franc Škrlovica
Franc Sv.Križ
Franc Velike Bloke
MAROLT, Franc Velike Bloke
Franc Velika Sevnica
Franc Veliki vrh
Franc Zakraj
Ivan Cesta
Ivan Velike Lašče
Janez Marinčki
Jože Bočna
Jože Hojče
Jože Koreno
Jože Velike Lašče
Jože Veliki vrh
Jože st. Žlebič
Jože ml. Žlebič
Lojze Ljubljana
Lovro Logarji
Lovro Podžaga
Ludvik Bočna
Matija Dolnji Logatec
Matija Velike Bloke
Metod Pusti vrh
Miha Podžaga
Milan Fara
Stanislav Pusti vrh
Tone Koreno
Viktor Rašica
MARTINC, Alojzij Fužine
Franc Lavrica
MARTINČIČ, Avgust Tomažja vas
Franc Brezovica
Franc Grajševka
Franc Kozarišče
Ignac Dolge njive
Ignac Sv.Križ
Janez Dolenja vas
Janez Rovte
Janko Borovnica
Jože Dolge njive
MARTINCIC, Jože Goli vrh
Jože Moravče
Leopold Brezovica/Mirna
Matija Goli vrh
Matija Kozarišče
Matija Grajševka
Pavle Goli vrh
MARTINEK, -.- Sv.Jurij/Ščavnica
MARTINJAK, Polde Kozarje
MARTINŠEK, Vinko Verd
MARUSIC, David Primorska
MARVIN, Franci Ljubljana
MAŠIČ, Justin Ljubljana
Pavel Ljubljana
Stane Ljubljana
Viktor Ljubljana
MASLE, Anton Dolnji Logatec
Franc Dolnji Logatec
MASNEC, Josip Sv.Trojica
MASNIK, Franc Velike Lašče
MASTEK, Alojz Mala vas
MASTNAK, Franc Ljubljana
Jože Draga
Maks Ljubljana
MATASOV, Jože Drenovec
MATEVŽIČ, Anton Podžaga
Ivan Podžaga
Jože Podžaga
MATIČIČ, Alojzij Volčje
Anton Slivnica
Ciril -.-
Franc Velike Bloke
Franc Veliki vrh
Ivan Slivice
Ivan Unec
Janez Martinjak
Jože Martinjak
Lojze Velike Bloke
Matija Velike Bloke
MATIJEVEC, Janez Pristava
MATJAŠIČ, Mile Ljubljana/Vič
Nace Ljubljana/Vič
MATJAŽIČ, Jože Veliko Mlačevo
MATKO, dr.Ivan Ljubljana
MATKOVIČ, Anton Čurile
Ignac -.-
MATKOVIC, Martin Čurile
MATOH, Alojz Vrhpeč
Anton Vrhpeč
Franc Rupe
Franc Vrhpeč
Joze Vrhpeč
MATOŠ, Janez Šmartno
MATOŽ, Franc Debeče
Ivan Debeče
MATOŽ, Jože Dolenja Stara vas
Viktor Debeče
MAUSAR, Franc Potoki
MAVC, Franc Lavrica
MAVEC, Angelca Dečja vas
Anton Matena
Dolfe Dečja vas
Franc Cerklje
Franc Dečja vas
Franc Golo
Franc Ljubljana
Franc Čemše
Franc Preserje
Franc Tomišelj
Franc Velesovo
Franc Veliko Reberce
Henrik Malo Globoko
Jakob Dolenjske Toplice
Jakob Ig
Janez Čemše
Jože Borovnica
Jože Čemše
Jože Novo mesto
Leopold Laporje
Ludvik Malo Globoko
Martin Ljubljana/Šiška
Slavko Češnjice
Terezija Ljubljana/Šiška
Tone Veliko Reberce
Venceslav Dečja vas
MAVER, Henrik Ljubljana
MAVKEŽ, Franc -.-
MAVRI, Andrej Primorska
MAVRIN, Marjan Ljubljana
MAVROVIČ, Bogo Novo mesto
MAVSAR, Anton Podgora
Franc Brezovica
Franc Podgora
MAVSAR, Franc Podgora
Ivan Plešivica
Ivan Podgora
Ivan Sušica
Janez Iglenik
Janez Plešivica
Janez Podgora
Johan Gorenja vas
Jože Pristava
Pavel Št.Rupert
MAVSAR, Tone Veliki Slatnik
MAVSER, Jože Rovtarske Žiberšše
MAZI, Anton Prevalje/Krim
Franc Preserje
Jože Veliki vrh
MAZNIK, Jože Orehovica
Jože Šentjernej
MAZOVEC, Jože Ljubljana
MEDEN, Adolf Kožljek
Alojz Selšček
Ana Selšček
Andrej Bezuljak
Anton Bezuljak
Anton Selšček
Franc Bezuljak
Franc Zavrh
Ivan Bezuljak
Ivan Kožljek
Ivan Kožljek
Janez Selšček
Janez Selšček
Janez Selšček
Jože Pokojišče
Jože Topol
Jože Zavrh
Lojze Kožljek
Marija Selšček
Viktor Brezovica/Ljubljana
MEDENE, Mirko Smihel
MEDEVED, Franc Moše
Ivan Moše
MEDIC, Franc Birčna vas
Franc Rajnovšče
Jernej Brezovščica
Slavko Stranska vas
MEDLE, Jernej Vrh
MEDVED, Alojzij Mali Gaber
MEDVED, Alojzij Praproče
Anton Gombišče
Anton Rožempelj
Franc Moše
Franc Sela
Franc Volčkova vas
Ivan Moše
Jožko Ljubljana
Jože Rožempelj
Jože Sela/Šumberk
Karolina Brkini
Miha Sela/Šumberk
MEDVED, Tone Gombišče
MEDVEŠČEK, Karol Višnje
MEGLEN, Alojz Kal
Anton Četež
Angel Višejec
Franc Češnjice
Franc Kal
Franc Laze
Franc Videm/Dobrepolje
Ivan Cesta
Janez Kal
Janez Potiskavec
Jože Kal
Jože Potiskavec
Jože Potiskavec
Lojze Laze
Nace Čatež
Rudi Višejec
MEGLER, Alojz Čatež
Anton Podgora
Jože Podgora
MEGLIČ, Alojz Strahomer
Anton Brod
Anton Krnče
Anton Sv.Jurij/Ščavnica
Anton Videm
Franc Sv.Jurij/Ščavnica
Franc Videm
Jože Brezje
Jože Sušica
Ludvik Sv.Jurij/Ščavnica
Ludvik Videm
Miha Lom
Tone Ratje
MEGUŠAR, Andrej Rudno
Lojze Železniki
MEHLE, Andrej Ljubljana
MEHLE, Anton Paradišče
Anton Škofja Loka
Ciril Ponova vas
Franc Luče
Ivan Brvace
Ivan Cikava
Ivan Mala Stara vas
Ivan Novo mesto
Ivan Ponova vas
Ivan Rudnik
MEHLE, Janez Luče
Janez Zagradec
Jože Brvace
Jože Cikava
Jože Dešeča vas
Jože Perovo
Jože Ponova vas
Lojze Luče
Martin Perovo
Slavko Perovo
Tine Ljubljana
Vinko Brvace
Vinko Cikava
Vinko Dolenja vas
Vinko Ljubljana
Vinko Perovo
MEHOVAR, Avgust Stara Bučka
MEJAČ, Anton Vrhnika
Tone Podbreg
MELANŠEK, Ivan Ljubljana
MELE, Alojz Zelše
Anton Velika Ligojna
Stane Velika Ligojna
MENARD, Alojz Velika Loka
Martin Velika Loka
Stanko Rovte
MENART, Anton Vino
Dolfe Novi svet
Jože Hotedršica
Jože Novi svet
Marko Dolnji Logatec
Vinko Hotedršica
MENCEJ, Stanko Ig
MENCIN, Ivan Mali Ločnik
Jože Telče
MERALA, Rajko Ljubljana
MERGAN, Štefan Trebnje
MERHAR, Franc Prigorica
Janez Rakitnica
Jože Dolenja vas
Karl Prigorica
Marija Dolenja vas
MERJASEC, Ivan Zg.Pirniče
Mirko Blato
MERKUN, Franc Rakitna
Janez Rakitna
Jože Ig
MERLAK, Ivan Gorenjska
MERLAK, Janez Zaplana
Jože Zaplana
Jože Zaplana
Slavko -.-
Vinko Nova vas
Vinko Rovte
MERLIN, Jože Cerovec
MERŠOL, Božo Novo mesto
MERVAR, Alojz Boričevo
MERVIČ, Franc Rajnovšče
Martin Koroška vas
MESARKO, Pavel Moravče
Pavel Čatežka gora
Pavle Čatežka gora
MESE, Jože Vrbljene
MESEC, Franc Stara Vrhnika
Janez Verd
Janez Zaplana
Rudi Zaplana
Slavko Zaplana
Vinko Zaplana
MESERKO, Ladislav -.-
MESESNEL, Alojz Rakek
MESIČ, Franc Ljubljana
MESOJEDEC, Anton Zagorica
Edvard Bruhanja vas
Franc Kompolje
Franc Zdenska vas
Jože Udje
Lojze Sela/Stravberk
Lojze Udje
Viktor Bruhanja vas
MESTEK, Franc Draga
Franc Pugled
Franc Veliki vrh
MESTEK, Jože Pugled
Karl Metulje
Peter Metulje
METELKO, Alojz Veliki Cirnik
Bogomir Ljubljana
Janez Selo
Janez Trebelno
Janez Zgornje Zabukovje
METEŽ, Franc Nova lipa
Franc Veliki Nerajec
Jože Veliki Nerajec
METEŽ, Matija Veliki Nerajec
MEVŽELJ, Ivan -.-
MEZE, Ivan Ljubljana/Trnovo
Jakob Blekova vas
Joze Ljubljana/Trnovo
Vincenc Gornji Logatec
Vinko Blekova vas
Pavla Gornji Logatec
MEZEG, Franc Trata
MEZGEC, Milan Sv.Jurij/Ščavnica
MEŽAN, Stanko Gornja Straža
Stane Groblje
MEŽNAR, Franc Stara vas
Franc Veliki Orehek
Ivan Ihan
Ivan Trbinc
Jože Cirnik
Jože Stara vas
Jože Veliki Orehek
Ludvik Trbinc
Marija Zajčji vrh
Martin Mali orehek
Tone Cirnik
-.- Jurna vas
MIGLIČ, Franc Metnaj
Ivan Metnaj
MIHALIČ, Anton Križe
Janez Križe
MIHELČIČ, Anton Brinovščica
Janez Kozarišče
Janez Podtabor
Jernej Brinovščica
Joze Ihan
Jože Škocjan
Ludvik Podtabor
MIHELCIC, Miloš Ljubljana
Vladimir Ljubljana
MIHELIČ, Alojz Breze
Anton Podklanec
Dr.Ernest -.-
Franc Ljubljana
Jože Breze
Jože Globel
Jože Lipovec
Jurij Predgrad
MIHELIC, Jure Sodevci
Ludvik Prigorica
MIHELIČ, Peter Sodevci
-.- Sodražica
MIHEVC, Anton -.-
Ivan Novo mesto
Jože Dolnji Logatec
Jože Dolnji Logatec
Jože Rovte
MIHOR, Jure Predgrad
Pavel Predgrad
MIJAŠ, Miha Zaloka
MIKEC, Alojzij Črmošnjice
Janez Krka/Novo mesto
Tone Krka/Novo mesto
MIKELJ, Tone Šentpavel
MIKLAVČIČ, Albin Krka
Alojz Selo
Anton Krka
Anton Mišji dol
Anton Podbukovje
Anton Zapuže
Bine Gmajna
Franc Čadraže
Franc Gradenje
Franc Orlaka
Franc Velike Dole
Hieronim Fužine
Ignac Budganja vas
Ivan Zagorica
Irenej Fužine
Jakob Lučine
Janez Dobračeva
Janez Dolnja Stara vas
Janez Male vrhe
Janez Mali Korinj
MIKLAVCIC, Janez Mišji dol
Janez Stara vas
Jože Dolnja Dobrava
Jože Mali Korinj
Jože Mišji dol
Jože Oslica
Jože Podbukovje
Jože Trata
Jože Veliki kal
Martin Gradišče
MIKLAVCIC, Miha Žažar
Slavko Žažar
MIKLAVČIČ, Stanislav Mišji dol
Stanko Veliki kal
Vinko Žiri
MIKLAVŽ, Janez Orehovec
MIKLIČ, Alojz Podtabor
Alojz Zagradec/Grosuplje
Anton Cesta
Anton Dolnje Kamenje
Anton Hudenje
Anton Štatenberk
Anton Veliki Orehek
Anton Višnje
Edi Sv.Križ
Franc Bakerc
Franc Bakerc
Franc Brezov dol
Franc Cesta
Franc Cesta
Franc Hudenje
Franc -.-
Franc Tržič/Struge
Franc Žvirče
Ignac Podtabor
Ignac Rapljevo
Ignac Zagorica
Ivan Višnje
Ivan Zagradec/Grosuplje
Janez Bakerc
Jože Bakerc
Jože Bruhanja vas
Jože Cesta
Jože Gradec
Jože Podtabor
Jože Višnje
MIKLIC, Jože Zagradec
Ludvik Primča vas
Stane Ornuška vas
Tone Gradenc
MIKLOŠIČ, Feliks Rovte
MIKOLIČ, Anton Brusnice
MIKŠE, Alojz Cerknica
Franc -.-
Jožef Cerknica
MIKULAN, Franc Vinica
MIKUNDA, Franc Maribor
MIKUŠ, Alojz Rakitna
MIKUŠ, Anton Rakitna
Anton Rakitna
Anton Rakitna
Ivan Kalce
I van Rakitna
Marjan -.-
MIKUŽ, Antonija Breg
Ivan Gornji Logatec
Ivan Rakitna
Jakob Gornji Logatec
Janez Podsmreka
Jelko Šmarje
Leopold Breg
Stanislav Zadlog
Tončka Gmajna
Tone Rakitna
MILAČ, Ciril Ljubljana
MILAVEC, Alojz Veliki vrh
Andrej Jakovica
Anton Runarsko
Franc Veliki vrh
Franc Veliki vrh
Ivan Runarsko
Jože Veliki vrh
Milko Laze
Miro Ljubljana
MILER, Slavko Voklo
MILJKOVIČ, Dušan Stranska vas
MINAR, Marjan Maribor
MIRTEK, Franc Mačkovec
Vinko Novo mesto
MIRTIČ, Anton Mačkovec
Anton Vavta vas
Božidar Praproče
Ivan Gornji Kot
MIRTIC, Ivan Veliki Lipovec
Janez Dvor
Jože Dolnji Kot
Jože Dvor
Jože Ljubljana
Lado Ljubljana
Lojze Dvor
Mirko Dolnji Ajdovec
Stanko Lipje
Stane Prevole
Vinko Dvor
MIŠE, Ferdo Ambrus
MIŠIČ, Franc Hudi vrh
Franc Martinjak
MIŠIČ, Franc Ulaka
Gabrijel Hudi vrh
Ivan Martinjak
Ivana Grahovo
Janez Mali log
Jože Bločice
Jože Hudi vrh
Lojze Bločice
Matija Bločice
-.- Soteska
MIŠJAK, Albin Vrh/Ljubno
Alojz Ljubljana
Alojz Šmihel
Anton Boričevo
France Vrh/Ljubno
MIŠMAŠ, Alojz Ambrus
Andrej Krka
Anton Ambrus
Franc Kal
Franc Višnje
Ignac Malo reberce
Jože Budganja vas
Jože Kal
Jože Krka
Jože -.-
Miha Malo Reberce
Viktor Malo Reberce
MIVŠEK, Andrej Rovtarske Žiberše
Anton Hlevni vrh
Avgust Zaplana
Franc Hleviše
Franc Sv.Trije Karlji
MIVSEK, Franc Rovtarske Žiberše
Ignacij Rovtarske Žiberše
Ivan Zaplana
Jakob Sv.Trije Kralji
Janez Hlevni vrh
Janez Sv.Trije Kralji
Jože Zaplana
Kajetan Hlevni vrh
Milan Sv.Trije Kralji
Tomaž Hlevni vrh
Viktor Hlevni vrh
MIVSEK, Viktor Hlevni vrh
MLADKOVIČ, Martin Pristava
MLAKAR, Alojz Stara Bucka
MLAKAR, Ana Goropeke
Andrej Kozarišče
Angela Mleščevo
Anton Pudob
Anton Ribnica
Anton Žažar
Avgust St.Peter
Bogo Žužemberk
Danilo Žužemberk
Feliks Iga vas
Franc Češnjice
Franc Gornje Dole
Franc Kresniški vrh
Franc Lavrica
Franc Opale
Franci Zagorica
Franc Žažar
Ivan Orle
Ivan Viševek
Jakob Šentpavel
Janez Češnjice
Janez Javor
Janez Kozarišče
Janez Olševek
Janez Opale
Jože Iga vas
Jože Jerman vrh
Jože Opale
Jože Žažar
Milko Ljubljana
Rajko Rovte
Stane Orle
MLAKAR, Stanislav Pudob
Valentin Iga vas
Valentin Podlož
MLINAR, Andrej Ravne
Anton Selo
Anton Stara vas
Anton Rovtarske Žiberše
Franc Rakek
Franc Rovtarske Žiberše
Janez Fužine
Janez Rovtarske Žiberše
MLINAR, Jernej Fužine
Jože Klanec
Marjan Stožice
MLINAR, Marjan Ljutomer
Pavel Rovte
Tonček Ihan
Tone Dobračeva
Tine Rovte
Vinko Hlevni vrh
MLINARIČ, Janez Slovenske gorice
MOČILNIKAR, Srečko Sneberje
MOČNIK, Alojz Voklo
Anton Bistričica
Ivan Županje njive
Viljem Mengeš
MODEC, Franc Gorica/Bela Krajina
Marija Dolž
MODER, Evstahij Dol
Franc Dol
MODERC, Ludvik Lokva
Milka Lokva
MODESTIN, Avgust Zaplana
Ivan Zaplana
MODIC, Alojz Strmec
Alojz Vrbljene
Alojzija Rakek
Andrej Gornji Logatec
Anton Brinovšica
Anton Matena
Anton Nemška vas
Anton Žimarice
Danica Lož
Franc Brest
Franc Gornji Logatec
Franc Tomišelj
Franc Vrbljene
MODIC, Ivan Brinovšica
Ivan Glina
Ivan Strmica
Janez Bloke
Janez Glina
Janez Iška vas
Janez Podcerkev
Janez Podtabor
Janez Rapljevo
Janez Strmec
Janez Tomišelj
MODIC, Janez Topol
Janez Vrbljene
Jernej Brinovšica
MODIC, Jože Dobrnič
Jože Iška vas
Jože Podpeč
Jože Sadinja vas/Žuž.
Jože Velike Bloke
Lado Bloška polica
Leopold Betonovo
Lojze Velike Bloke
Lojze Velike Bloke
Ludvik Fara
Ludvik Matena
Ludvik Podtabor
Ludvik Videm/Dobrepolje
Matija Velike Bloke
Metod Sadinja vas
Peter Rožance
Samo -.-
Slava Rakek
Stane Medvedjek
Stanislav Podcerkev
Stanko Marolče
MODRIJAN, Anton Notranje gorice
Anton Pako
Anton Rovte
Avgust -.-
Ciril Rovte
Janez Rovte
Janez Rovte
Jože Rovte
Jože Zaplana
Maks Zaplana
Matija Praprotno brdo
MODRIJAN, Marko Zaplana
Merica Rovte
MOHAR, Alojz Cesta
Alojz Cesta
Alojz Mali log
Alojz Mala Račna
Alojz Retje
Alojz Šegova vas
Anton Ljubljana/Moste
Anton Šegova vas
Anton Zamostec
MOHAR, Boris Ljubljana
Franc Cesta
Franc Križe
MOHAR, Franc Mala Račna
Janez Mali log
Janez Retje
Janez Retje
Jože Cerovo
Jože Ljubljana
Jože Podpeč
Karl Mali log
Lovrenc Plešivica
Martin Mala Račna
Oskar Ljubljana
Rudolf Ljubljana/Moste
Rudolf Retje
Stanislav Mali log
MOHOLAR, Anton Brezova reber
MOHOR, Boris Maribor
Milči Maribor
MOHORČIČ, Alojz Kamni vrh
Anton Kitni vrh
Anton Zalisec
Ivan Zalisec
Venceslav Kitni vrh
MOHORIČ, Alojz Golica
France Ljubljana
Franc Šenčur
Janko Golica
Marjan Ljubljana
Marjan Šenčur
MOJSTROVIČ, Jože -.-
MOJŠKERC, Ivan Bizovik
MOKOREL, Ciril Tržič
Ivan Smrjene
MOKOREL, Jelo Žužemberk
Jože Tržič
Lovro Tržič
MOL, Lojze Binkelj
MOLE, Edvard Gomila
Evstahij Žaga
Franc Log
Jakob Stara Vrhnika
Janez -.-
Janez Žaga
Janez Žažar
Jože Žažar
MOLE, Karl Vrhnika
Karl Žažar
-.- Brezovica
MOLEK, Anton Gradenc
Ignac Gradenc
Ivan Šmarjeta
Pavel Breg
MOLJ, Anton Šenčur
MOLJK, Ferdinand Dolnji Logatec
Franc Gornji Logatec
Ignacij Rovte
Jože Petkovec
MOLK, Ivan Dolnji Logatec
Karel Verd
MORELA, Valentin Dol/Ljubljana
MORKEL, Jože Stranje
Rudolf Veliki gaber
MOSTAR, Janez Velike Dole
MOŠKRIČ, Jože Zadvor
MOZETIČ, Lojze Ihan
MOŽE, Alojz Vrhe
Anton Krka/Novo mesto
Anton Srebrnice
Anton Št.Jošt/Stična
Anton Vrhe
Franc Črmošnjice
Franc Krka/Novo mesto
Franc Ljubljana
Franc Plemberk
Franc Št.Jošt/Stična
Franc Št.Jošt/Stična
Ladislav Srednji Lipovec
Marija Št.Jošt/Stična
Martin Stopiče
Martin Stopiče
MOZE, Martin Št.Jošt/Stična
Miha Srebrnice
MOŽINA, Anton Dobravica
Anton Kremenjak
Anton Stara gora
Anton Zaplana
Anton Žiberše
Avguštin Stara gora
Janez Črnuče
Franc Črnuče
Franc Gornji Logatec
Franc Kalce
MOZINA, Franc Rovte
Franc Žiberše
Gašper Zaplana
MOŽINA, Ignacij Rovte
Ignacij Zaplana
Ivan Žiberše
Janez Dolnji Logatec
Inž.Janez Ljubljana
Janez Zaplana
Jože Kremenjak
Jože Stara gora
Lado Ljubljana
Tomaž Zaplana
MOŽLIN, Franc Dvor
MRAK, Ciril Ravnik
Franc Gabrška gora
Franc Dolnji Logatec
Franc Gabrška gora
Franc Litija
Franc Ljubljana
Ivan Plešivica
Ivan Ravnik
Ivan Stožice
Jakob Sv.Urban
Jože Črni vrh
Lovro Prelesje
Ludvik Podlipa
Tomaž Lučine
MRAMOR, Anton Medvedjek
Ivan Predstruge
Janez Zahrib
Jože Andrejče
Jože Gradiško
Lojze Gradiško
Tone Predstruge
MRAŠAR, Ivan Podgora
Stane Podgora
MRAVINEC, Alojz Nova lipa
Lojze Zilje
Miha Sečje selo
Miha Sečje selo
MRAVLJA, Andrej Škofja Loka
Andrej Zminec
Valentin Črni vrh
MRAVLJE, Anzelm Brezovica
Franc Brezovica
MRAVLJE, Jakob Brezovica
Janez Žiri
Jože Brezovica
MRAVLJE, Mirko Brezovica
Slavko Brezovica
Stanko Brezovica
Vinko Brezovica
MRGOLE, Albin Telče
Alojz Škocjan
Alojz Telče
Alojz Znojile
Martin Telče
MRLEZ, Ciril Šmartno
MRŠE, Janez Breg
Janez Dolenji Lazi
Jože Vrbljene
MRVAR, Alojz Cvibelj
Alojz Stavča vas
Anton Dešeča vas
Branko Žužemberk
Feliks Cvibelj
Feliks Dvor
Franc Artmanja vas
Franc Klecet
Franc Stavča vas
Franc Veliki Podljuben
Ivan Artmanja vas
Janez st. Višnje
Janez ml. Višnje
Jože Drašča vas
Jože Škocijan
Jože Št.Jernej
Jože Žužemberk
Lojze Stavča vas
Slavko Višejec
MRVIČ, Anton Mali Cerovec
MRZEL, Alojz Sv.Križ
Franc Moravče
Franc Razborje
Rudi Gabrška gora
Viktor Gabrška gora
Viktor Sv.Križ
MRZLIKAR, Anton Lesno brdo
Bernard Ljubgojna
Jože Šenčur
MUELLER, Jožef Črnomelj
MUHEK, Štefan Cerov log
MUHIČ, Alojz Jurna vas
Anton Klečet
MUHIČ, Franc Ambrus
Franc Biška vas
Franc Črmošnjice
Franc Novo mesto
Franc Veliko Lipje
Ignac Klečet
Ivan Biška vas
Jakob Ambrus
Janez Ambrus
Janez Koroška vas
Jože Biška vas
Jože Gornje Lakovnice
Jože Primča vas
Jože Veliko Lipje
Ludvik Ambrus
Ludvik Biška vas
Matija Dolnji Podboršt
Matija Jurna vas
Mirko Črmošnjice
Stane Primča vas
Stanko Ambrus
Vencel Ambrus
MULAČEK, Josip Ljubljana
MULC, Jože Kozarišče
Jože Podcerkev
Viktor Nadlesk
Viktor Stari trg
MULEC, Anton Gornje jezero
Janez Kozarišče
MULH, Alojz Kozjek
Alojz Stara gora
Anton Stara gora
MULH, Ivan Kozjek
Jože Kozjek
Viljem Kozjek
MUNDA, Marjan -.-
MUR, Stane Podgora
MURE, Rozalija Volča
Tone Volča
MUREN, Alojz Luža
Andrej Jama
Franc Veliki Orehek
Franc Veliki Orehek
MUREN, Jože Cirnik
Jože Lašče
Jože Vrbovec
MURN, Franc Brezje
MURGELJ, Franc Pangrč grm
Janez -.-
MURKO, Jožef Sv.Jurij
MURN, Alfonz Sela
Alojz Luža
Alojz Repče
Andrej Dvor
Anton Rdeči kal
Anton Veliki Orehek
Franc Črmošnjice
Franc Dolenja Straža
Franc Št.Jošt/Stična
Franc Verdun
Janez Dolnji Globodol
Jože Dolž
Jože Dolnji Podšumberk
Jože Podgora
Jože Sela
Jože Vrbovec
Martin Veliki Orehek
Martin Podgora
Tone Kal
Vinko Dvor
MURNIK, Božo Lesce
Rado Rovt/Škofja Loka
Zdravko Rovt/Škofja Loka
MUSAR, Franc Hom
MUSEC, Franc Planina
Ivan Dolnji Logatec
MUSIČ, Anton Šenkov turn
Franc Spodnji Brnik
MUSIC, Jernej Šenkov turn
Jože Planina
Rudolf Ljubljana
MUSTAR, Ivan Kompolje
Janko Videm/Dobrepolje
Jože Lučarjev kal
Nace Kompolje
MUSTAVAR, Štefan Ponikve
MEH, Angela Šmartno/Paka
NABERGOJ, Franc Ljubljana
NADRAH, Anton Mrzlo polje
Jože Mlačevo
Jožef Mrzlo polje
NADU, Anton Trebelno
Janez Trebelno
Jože Dečja vas
Jože Drečji vrh
Jože Jelševica
NAGLIČ, Janez Zgornja Bela
Jože Stožice
NAGODE, Alojz Hotedršica
Alojz Ravnik
Anton Vrh
Betka St.Jost
Ciril Ravnik
Filip Žirovski vrh
Franc Goli vrh
Franc Hotedršica
Franc Hotedršica
Franc Dolnji Logatec
Franc Stara Vrhnika
Frančiška Gornji Logatec
Ivan Dolnji Logatec
Ivan Hotedršica
Ive Preloka
Jakob Goli vrh
Jakob Hotedršica
Jakob Hotedršica
Janez Dolnji Logatec
Janez Goli vrh
Janez Hotedršica
NAGODE, Janez Hotedršica
Janez Št.Jošt
Janez Vrh/Trije Kralji
Janko Stara Vrhnika
Jože Gorenja vas
Jože Hotedršica
Jože Preloka
Jože Ravnik
Jože Stara Vrhnika
Jože Trata
Jože Vrh/Trije Kralji
Lojze Logatec
NAGODE, Marija` Ravnik
Matija Vrh/Trije Kralji
Niko Gorenja vas
Štefan Vrh/Trije Kralji
NAGODE, Valentin Gornji Logatec
Valentin Gorenja vas
Viktor Vrh/Trije Kralji
Vinko Gornji Logatec
Vinko Hotedršica
Vinko Ravnik
NAGRAŠEK, Vinko Zgornje Brezovo
NAHTIGAL, Anton Višnje
Anton Vrhovo
Fortunat Vrhovo
Jože Dešeča vas
Jože Dešeča vas
Jože Višnje
Marjan -.-
Miha Vrhovo
Vinko Polje
Žane Dešeča vas
NAJVIRT, Alojz Sv.Peter
Andrej Štajerska
Konrad Štajerska
Štefan Sv.Peter
NAMAR, dr.Emil Ljubljana
Silvo Ljubljana
NANUT, Andrej Podcerkev
Franc Novo mesto
NARED, Anton Dobec
NAROBE, Ciril Cerklje
Franc Češnjice
Franc Zgornji Brnik
NARTNIK, Franc Št.Jošt
Janez Setnik
NARTNIK, Janko Št.Jošt
Lovro Št.Jošt
Peter Vnanje gorice
NASTRAN, Matija Homec
-.- Ljubljana
NATEK, Franc Bezuljak
Ivan Bezuljak
NAVŽIL, Jože Velika Loka
Stanko Velika Loka
NEBEC, Drago Babna gora
Franc Orle
NEBEC, Ivan Zalog
NEDOH, Stane Novo mesto
NEMANIČ, Franc Božakovo
Jože Božakovo
NEMANIČ, Martin Drašiči
Stane Slamna vas
Stanko Št.Vid
Tone Lokvica
NEMČIJ, Janez Prevole
NEMEC, Martin Štajerska
Martin Dolsko
NERED, Franc -.-
NEUDAUER, Slavko Sv.Lenart/Štajerska
NEVEDA, Janez Žiberše
NOGRAŠEK, Alojzij Poljane
Franc Bukovica
Jernej Tunjice
Jože Bukovica
Lojze Bukovica
Rudolf Moste
NOSAN, Alojz Žimarice
Anton Praše
Janez Prigorica
Jože Prigorica
Karl Prigorica
Stane Praše
NOSE, Alojzij Veliki Korinj
Alojz Podgora
Anton Pri Cerkvi
Anton Videm/Dobrepolje
Edvard Paka
Feliks -.-
Franc Kolenča vas
Franc Laze
Franc Paka
Ignacij Veliki Korinj
NOSE, Janez Kompolje
Janez Podgora
Janez Tisovec
Janez Tržič
Janez Videm/Dobrepolje
Jože Šentjurje
Leopold Pri Cerkvi
Ludvik Repče
Stanko Kolenča vas
NOVAK, Alojz Budganja vas
Alojz Ljubljana
Alojz Petkovec
NOVAK, Alojz Primča vas
Alojz Račeva
Alojz Radovlja
Alojz Rožempelj
NOVAK, Alojz Šmihel
Alojz Trboje
Alojz Verdun
Alojzija Ambrus
Andrej Veliko Lipje
Anton Dolenji Lazi
Anton Gabrovčec
Anton Kal
Anton Kompolje
Anton Ligojna
Anton Lopata
Anton Ratje
Anton Telčice
Anton Videm/Dobrepolje
Anton Vodice
Edvard Smihel
Feliks Petkovec
Franc Brezov dol
Franc Kokrica
Franc Kompolje
Franc (Koki) Ljubljana
Frančiška Ljubljana
Franc Mirna
Franc Motnik
Franc Notranje gorice
Franc Podlipa
Franc Račeva
Franc Smrjene
Franc Spodnje Brezovo
Franc Mali vrh
Franc Velike Bloke
Franc Videm
NOVAK, Franc Zabrdje
Franc Zagorica
Friderik Dobrava
Friderik Petkovec
Gabrijel Ljubljana
Ignac Sadinja vas
Ignacij Vnanje gorice
Ivan Log
Ivan Lučine
Ivan Petkovec
Ivan Preloka
NOVAK, Ivan Ribnica
Ivan Vnanje gorice
Ivan Zdenska vas
Janez Dolenji Lazi
NOVAK, Janez Gabrovčec
Janez Jablan
Janez Ljubljana/Moste
Janez Ljubljana/Zel.jama
Janez Rožempelj
Janez Vrh
Janko Brezovica/Ljubljana
Jernej Mala Ligojna
Jože Budganja vas
Jože Dobrava
Jože Drašča vas
Jože Gradenc
Jože Gradenc
Jože Mala Ligojna
Jože Šentpavel
Jože Podlipa
Jože Podturn
Jože Preloka
Jože Radovlja
Jože Razori
Jože Rožempelj
Jože Veliko Lipljene
Jože Veliko Lipljene
Jože Vnanje gorice
Jožef Verdun
Jožef Videm
Karol Ljubljana
Kristjan Hudo
Leopold Mala vas
Leopold Petkovec
Lovrenc Zabrdje
NOVAK, Ludvik Mala vas
Marjan Gameljne
Marjan Stožice
Marjan Ljubljana/Trnovo
Martin Selška gora
Martin Sv.Križ
Martin Velika Ligojna
Miha Imenje
Miha Ljubljana
Miha Vrhe
Milan Ljubljana
Mirko Vnanje gorice
NOVAK, Nace Budganja vas
Pavle Videm
Peter Trboje
Rafael Šmihel
NOVAK, Slavko Zaplana
Stane Žiri
Stanislav Breg
Stanko Praše
Štefan Ljubljana
Vinko Prikrnica
Vinko Ribnica
Vinko Rovte
Vladimir Vnanje gorice
NOVELLI, Branko Stožice
NOVINEC, Franci Ljubljana
Henrik Srednji Lipovec
NOVLJAN, Anton Velika Loka
Franc Mala Loka
NUČIČ, Anton Vodice
Ivan Škofljica
Janez Račna
Jože Cerov log
Jože Veliko Lipljene
Milan Hlebče
Vinko -.-
OBERC, Alojz Osrečje
Ciril Osrečje
OBERSTAR, Franc Zapuže
Janez Rakitnica
Jože Soteska
Jože Višejec
Rudolf Ratje
OBLAK, Alojzij Selšček
Alojzij Zadobje
Ana Selšček
Angelca Selšček
Anton Bočna
Anton Brebovnica
Anton Brezovica
Anton Lučine
Anton Podjelovo brdo
Anton Selšček
Anton Suhi dol
Antonija Selšček
Franc Brebovnica
Franc Črni vrh
Franc Gorenja vas
Franc Št.Jošt
OBLAK, Franc Hinje
Franc Trata
Dominik Koprivnik
Dominik Lučine
Franc Goli vrh
Franc Ljubljana
Franc Planina
Franc Smlednik
Franc Strahomer
Franc Št.Jošt
Franc Št.Rupert
Franc Trata
Franc Veliki Cirnik
Ivan Gornji Logatec
Ivan Strahomer
Ivan Verd
Ivan Vrhnika
Jakob Planina
Jakob Sv.Križ
Janez Kalce
Janez Planina
Janez Setnik
Janez Trata
Janko Lučine
OBLAK, Jože Plešivica
Jože Rigelj
Jože Smrečje
Jurij Čabrače
Leopold Veliki Cirnik
Ljudmila Selšček
Maks Brebovnica
Maksimiljan Žirovski vrh
Marijan Ljubljana
Marko Ljubljana/Šiška
Martin Vrbljene
Matevž Sestranska vas
Milko Dolenja vas
Mirko Bevke
Pavle Lučine
Pavle Sv.Urban
Pavle Zadobje
Stane Goli vrh
Štefan Zadobje
Tomaž Brebovnica
Valentin Stožice
Vencelj Gorenja vas
OBLAK, Vinko Brebovnica
Vinko Sv.Križ
Vinko Sv.Urban
Vinko Trata
Vinko Žirovski vrh
Franc Gorenja vas
OBOLNAR, Vladimir Volčja jama
OBRAN, Konrad Ivanjkovci
OBRANOVIČ, Jože Dobrova
OBREZA, Anton Bezuljak
Ivan Stanče/Laze
Janez Begunje
Janez (Mihov) Bezuljak
Janez Logatec
Jože Dolenja vas
OBRULEK, Peter Križ
OCEPEK, Jakob Potok
OČIŠNIK, Štefan Žetale
ODLAZEK, Franc Vesela gora
Ivan Straža
Ivan Zaloka
OGLAR, Pavel Lučine
OGRAJŠEK, Janez Pluska
OGRIN, Alojz Sinja gorica
Anton Velika Ligojna
OGRIN, Antonija Verd
France Stara Vrhnika
Franc Velika Ligojna
Franc Velika Ligojna
Franc Verd
Ignacij Verd
Ivan Stara Vrhnika
Janez Velika Ligojna
Jože Verd
Pavel Verd
Rozalija Verd
OGRINC, Alojz Brlog
Anton Podkogelj
Alojz Podstrmec
Anton Ljubljana
Ciril Ponova vas
Jože Levstiki
Jože Marolče
Jože Podstrmec
Ludvik Ponova vas
Marjan Ljubljana
Milan Ljubljana
OGRINC, Stanko Ljubljana
OGRIS, Franc Luže
OGRIZEK, Franc Zlatoličje
Ivan Zlatoličcje
OJSTERŠEK, Karl Maribor
OKOLIŠ, Alojzija Nadlesk
Janez Nadlesk
Jožef Nadlesk
Stanko -.-
OKOREN, Andrej Dol
Janez Vrhnika
Jože Orle
Karl Praproče
OKORN, Franc Besnica
Franc Šenčur
Franc Vodice
Jernej Dol/Ljubljana
Ludvik Malo Mlačevo
Martin Besnica
Martin Velika Račna
OLOVEC, Jože Brlog
OMAHEN, Alojzij Zagorica
Anton Grosuplje
Anton Javor
OMAHEN, Franc Javor
Franc Veliko Mlačevo
Franc Pristava
Franc Prudof
Franc Studenec
Franc Zagorica
Ivan DMPolje
Janez Prudof
Janez Studenec
Jože Dolenja vas
Jože Pristava
Milan DMPolje
Stanko Pristava
Stanko Tuhinj
Tone Zaboršt
Vid Bič
OMAHNA, Janez Gradišče
Jože Videm
OMAN, Franc Zminec
Ivan Zminec
Tine Dol
OMERZA, Ivo Ljubljana
OMERZEL, Johan -.-
OMERZU, Friderik -.-
Irma Trbovlje
Lili Trbovlje
ONUŠIČ, Franc Stari trg
OPAR, Andrej Mala vas
OPEKA, Anton Rakitna
Anton Topol
Franc Dolenja vas
Janez Rakitna
Janez Selšček
Jožefa Topol
Leopold Selšček
Ludvik -.-
Marija Topol
Matevž -.-
OPREMEK, Tone Kal
OPREŠNIK, Jože Sv.Križ
ORAČ, Tone Dolnji Logatec
ORAŽEM, Angela -.-
Anton Grčarice
Anton Rakitnica
Anton Ribnica
Franc Globel
Franc Prigorica
ORAZEM, Franc Prigorica
Franc Rakitnica
Franc Rudnik
Ivan Rafolce
Ivana Obrše
Janez Češnjevek
Janez Prigorica
Janez Rakitnica
Jože Češnjevek
Jože Prigorica
Jože Rakitnica
Karol Benete
Karl Strmica
Marija Prigorica
Pavle Domzale
Stanko Verd
Valentin Obrše
OREHEK, France Cerknica
Ivan Prebačevo
OREL, Anton Malo reberce
Jože Fužina
OREŠNIK, Jože Križni vrh
ORHINI, Franc Iška vas
OROLIH, Štefan Stožice
ORTAR, Jakob Dolenja vas/P.gradec
OSEL, Anton Moše
Janez Moše
Valentin Bukovica
OSELJ, Janez Trboje
OSENAR, Franc Vrhpolje
OSENIK, Rudolf Log
OSOJNIK, Ivan Domzale
OSOLIN, Ciril Sp.Stranje
OSREDKAR, Alojz Črni vrh
Andrej Črni vrh
Anton Dobrava
Anton Mala Ligojna
Anton Velika Ligojna
Anton Št.Jošt
Feliks Opale
Jakob Setnik
Janez Butajnova
Janez Planina
Janez Planina
Janez Setnik
Janez Suhi dol
Janez Št.Jošt
OSREDKAR, Jože Opale
Jože Planina
Jože Suhi dol
Jože Št.Jošt
Maks -.-
Pavle Št.Jošt
Peter Št.Jošt
Peter Velika Ligojna
Valentin Črni vrh
Viktor Gornji Logatec
Viktor Opale
OSTANEK, Alojz Vrbovec
Franc Martinja vas
Franc Št.Lovrenc
Ivan Gorenja vas
Ivan Št.Lovrenc
Janez Čatež
Janez Gorenja vas
Nace Dob
OSTERMAN, Stanko Petkovec
Rudolf Rovtarske Žiberše
OSTREŽ, Albin Golišče
Anton Volovlje
Ivan Volovlje
OSTRONIČ, Jože Vinica
Lojze Vinica
Rudi Vinica
Tone Osilnica
OŠABEN, Matija Cerknica
Pavle Martinjak
OŠLAK, Franc Srakovlje
OŠTIR, Anton Hrastek
OTOLANI, Saša Ljubljana
OTONIČAR, Franc -.-
Janez Bečaje
Janez Dolnje Jezero
Jože Dolnje jezero
Jožef Podslivnica
Vinko Begunje
OTRIN, Anton Rovtarske Žiberše
Jože Zaplana
Matevž Hleviše
Miha Ljubljana
Viktor Dragomer
Vinko Rovte
OVCA, Zdravko Blagovica
OVEN, Alojzij Hrastov dol
Alojz Predoslje
Anton Ovčje jame
Franc Gaberje
Franc Sadinja vas
Franc Šujica
Franc Vrhovo
Ivan Žalna
Jakob Gaberje
Jakob Šujica
Janez Velike Dole
Janko Šmartno
Jože Gabrška gora
Jože Hrastov dol
Jože Ilova gora
Jože Moravče
Jože Štehanja vas
Matija Gaberje
Miha Ovčje jame
Peter Dobrova
Rudolf Hrastov dol
Stane Vrh
OVNIČEK, Franc -.-
Ivana Dolž
OVNIČEK, Janez Dolž
Janez Dolž
Jože Zajčji vrh
Matija Dolž
Slavko Dolž
Terezija Dolž
OVNIK, Alojz Gornji vrh
Franc Gornji vrh
Jože Dolnji vrh
Ludvik Dolnji vrh
Viktor Dolnji vrh
OVSEC, Alojzij Kozarišče
Andrej Kozarišče
Janez Kozarišče
OVSENEK, Ivo Žvirče
OZBIČ, Julijan Lome
OZIMEK, Anton Gornji Podšumberk
Franc Dolnji Podšumberk
Franc Orlaka
Jože Gornji Podšumberk
Jože Orlaka
Lojze Rožempelj
OZIMEK, Lojze Sela
Tone Sela/Šumberk
Viktor Rožempelj
OZVALD, Janez Jurjevica
OŽBALT, Alojz -.-
PAAP, Alojz Hrastnik
PADAR, Janez Smrjene
Janez Zagorica
Jernej Smrjene
Jože Vodice
Jože Zagorica
PADARŠIČ, Janez Gornje Gradišče
Jože Zapuže
PADENC, Vide Rakovnik
PAHOLJE, Anton Prigorica
Janez Dolenja vas
Jože Dolenja vas
PAHOR, Franc Mali Korinj
Jože Homec
PAHULJE, Janez Nemška vas
PAJEK, Ignac Babna gora
PAJK, Alojz Blato
Alojz Trebež
Alojz Klečet
Anton Poljane/Stična
Anton Sela/Višnja gora
Anton Žalna
Franc Luče
Ivan Velika Loka
Jože Lobček
Lojze Blato
Matija Hočevje
Pavle Hočevje
PAJNIČ, Ciril Ljubljana/Trnovo
Ivan Ljubljana/Trnovo
Jože Ljubljana/Trnovo
PAJSER, Jože Šmihel
PAKAR, Anton Jelše
PAKIŽ, Alojz Ravne
Anton Hudi vrh
Franc Nemška vas
Jože Benete
Jože Nova vas
Jože Ravne
Jože Strmica
Karl Benete
Karel Nova vas
Karl Strmica
Lojze Velike Bloke
Mirko -.-
Stane Gornja Dobrava
PAKIZ, Stanko Nova vas
PALČIČ, Anton Iga vas
Feliks Vrhnika/Stari trg
Ivan Nova vas
Jože Primostek
Jože Vrhnika/Stari trg
Slavko Kozarišče
PALJK, Roman Ajdovščina
PANCAR, Anton Poljane
PANČUR, Ivan Ljubljana
PANJAN, Peter Hrast
PAPEŽ, Alojz Brezov dol
Alojz Brezovica
Alojz Hinje
Alojzij Replje
PAPEŽ, Alojzij Roje
Andrej Lipje
Anton Brezov dol
Anton Višnje
Anton Višnje
Ciril Poljčane
Franc Cvibelj
Franc Črnomelj
Franc Hinje
Franc Podlipa
Franc Tolčane
Franc Veliko Lipje
Franc Veliko Lipje
Ignac Žvirče
Ivan Višnje
Ivan Višnje
Ivan Višnje
Janez Brezov dol
Janez Veliko Lipje
Jože Brezov dol
Jože Črnomelj
Jože Ratje
Jože Smihel
Jože Žvirče
Karl Hinje
Ladislav Lopata
Slavko Hinje
Slavko Lopata
Venc Hinje
Veni Brezov dol
PAPLER, Stane Ljubljana/Trnovo
PAPP, Fani Trbovlje
PARNICI, Alojz Mihovec
PARON, Ivan Gorica
PAŠIČ, Jože Vrtača
PATE, Alojz Dolnje Kamenje
Ciril Dolnje Kamenje
Jože Brezovica
PATERNOST, Alojzij Retje
Anton Retje
Franc Retje
PAVC, Franc Javorovica
Jože Virmaše
Karl Gornja Brezovica
PAVČEK, Alojz Podgora
PAVČIČ, Anton Sevno
PAVČIČ, Franc Runarsko
Jože Sevno
Leopold Bizovik
Milan -.-
PAVLENC, Jože Orehovec
Vili Dolnja Prekopa
PAVLENIČ, Franc Hrastje
PAVLIČ, Alojz Podgora
Anton Gorenja vas
Anton Loka
Anton Orehovica
Anton Podgora
Anton Št.Jernej
Antonija Iška vas
Franc Dolnja Stara vas
Ciril Orehovica
Ciril Vrbljene
Inž.Emil Ljubljana/Trnovo
Franc Črmošnjice
Franc Hrastje
Franc Ljubljana/Trnovo
Ivan Buč
Jože Brest
Jože Dolnja Stara vas
Jože Ljubljana/Trnovo
Jože Orehovica
Ludvik Dolnje Kronovo
Milan Domžale
Pavel Ljubljana/Trnovo
Peter Podgora
Stanko Iška vas
PAVLIHAR, Janez -.-
PAVLIN, Adalbert Ljubljana
Alojz Gradišče
Anton Suhadol
Franc Gornje Mokropolje
Franc Zapuže
Ignacij Družinska vas
Janez Draga
Janez Gornje Mokropolje
Janez Gorenja Brezovica
Janez Dolž
Jože Gornje Mokropolje
Jože Gradišče
Jože Potov vrh
Jožko Dolnji Logatec
PAVLIN, Jože Žvabovo
Jože Zapuže
Karl Gornja Stara vas
Karl Loka
Leon Gornja Stara vas
Leo Loka
Martin Gornja Brezovica
Pavel Mirna
Rafael Moravče
Rafael Nova gora
-.- Stična
PAVLOČIČ, Brat Ksaverij OFM Ljubljana/Vič
PAVLOVČIČ, Anton Ljubljana
Franc Borovnica
Franc Dol
Franc Drazica
Franc Ljubljana
Joško Ljubljana/Moste
Jože Borovnica
Jože Borovnica
Jožefina Dol
Marjan Ljubljana
Vojko Ljubljana/Moste
PAVLOVIČ, Mihael Brvi
PAVŠEC, Franc Martinja vas
PAVŠIČ, Martin Češnjice
Stane Ljubljana
Tone Primorska
PEČARIČ, Anton Ravno
Sergej Ljubljana
PECEL, Ivan Prlekija
PEČE, Anton Smolenja vas
PECE, Rudolf Maribor
PEČEK, Alojz Velika Slevica
Jože Svinjsko
Mirko Petrinci
PEČELIN, Alojz Brekovice
Janez Nova vas
Lojze Žirovski vrh
Maks Nova vas
Pavel Brekovice
PEČENIK, Anton Črni vrh
Janez Polhovgradec
Jože Črni vrh
Matej Črni vrh
Tomaž Črni vrh
PEČEVNIK, Franc Lesno brdo
PEČJAK, Albin Vinkov vrh
PEČJAK, Alojzij Korita
Cveta Korita
Franc Korita
Henrik -.-
Ignac Gradenc
Janez Gradenc
Janez Plešivica
Jože Budganja vas
Lado Vinkov vrh
Silvester Hrib
Stane Gradenc
Tone Gradenc
Tone Selca
PEČKAJ, Anton Dolnji Logatec
PEČNIK, Alojz -.-
Anton Podlog
Franc Gradec
Franc Hrastnik
Franc Selca
Franc Šentjernej
Gregor Ljubljana
Jože Cegelnica
Jože Kolenča vas
Jože Lipa
Jože Smolnik
Ludvik Podlog
Matevž Smolnik
Peter Lesno brdo
Stane Podlog
Tomaž Smolnik
PECNIK, Tone Rakovnik
PEČOVNIK, Franc Podolnica
PEGAM, Janez Škofja Loka
PEGAN, Ana Vipava
PEHAR, -.- Rihpovec
PEJHA, Marjan Ljubljana
PEKLAJ, Albin Podsmreka
Franc Polhovgradec
Ivica Polhovgradec
Jakob Sinja gorica
Janez Polhovgradec
Janez Selo
Janez Setnica
Jože Gaberje
Jože Polhovgradec
PEKLAJ, Matej Briše
PEKLAJ, Peter -.-
PEKLENK, Janez Podolnica
Jože Gaberje
Vinko Podolnica
PEKOLJ, Adolf Račje selo
Alojzij Artmanja vas
Alojzij Gornji Globodol
Alojzij Zagorica
Anton Gombišče
Anton Orlaka
Anton Vavpča vas
Anton Vrhnika
Anton Zagorica
Anton Zavrh
Franc Babna gora
Franc Češnjevek
Franc Gombišče
Franc Račje selo
Franc Vavpča vas
Ivan Češnjevek
Ivan Račje selo
Janez Artmanja vas
Janez Gombišče
Jože Babna gora
Jože Češnjevek
Jože Gombišče
Jože Velike Dole
Jože Vrhovec
Ludvik Račje selo
Miha Babna gora
PEKOLJ, Stanko Dobrnič
PELAN, Drago Brezovica
PELJHAN, Robert Primorska
PELC, Anton Lopata
Janez Prevole
Miha Prevole
PELE, Karl Vrhpolje
PELHAN, Alojz Col
Robert Primorska
PELEGONI, Rado Laze
PENCA, Anton Vevče
Ivan Dolnje Mokropolje
Janez Velike Vodenice
Jože Dolnje Mokropolje
Jože DMPolje
Martin Dolnje Mokropolje
Martin Groblje
PENCA, Martin Novo mesto
PENČEK, Leopold Veliko Črnelo
Tone Veliko Črnelo
PENE, Franc Veliki Slatnik
Jože Roje
PENGAL, France Velike Poljane
Ivan Velike Poljane
PER, Anton Dolenjske Toplice
Franc Toplice
Jože Veliki Cerovec
PERANC, Janez Podklanec
PERC, Karl -.-
PERCA, Jože Dobrunje
PERČIČ, Franc Paradišče
Franc Voklo
Ivan Paradišče
Ivan Šmarje
Janko Povlje
Janko Tržič
Johan Olševek
Marija Povlje
Stane Zgornja Slivnica
PERDAN, Janez Šenčur
PERGEL, Julijana Trbovlje
PERHAJ, Franc Zahrib
Ivan Male Lašče
Lojze Glogovica
Pavle Mala vas
PERHARIČ, Milan Ljubljana/Moste
PERIČ, Albin Mali Ločnik
PERIC, Joze Mali Ločnik
PERKAN, Aleksander Jelšane
PERKO, Adolf Veliki Korinj
Alojz Veliki Korinj
Alojz Veliko Reberce
Alojz Zdenska vas
Franc Hrib
Franc Kal
Ignacij Dečja vas
Janez Breg
Janez Kompolje
Janez Veliki Korinj
Janez Videm
Jože Čužnja vas
Jože Ilova gora
Jože Kal
PERKO, Jože Kamni vrh
PERKO, Jože Kamni vrh
Jože Veliko Reberce
Lenart Slatina/Radenci
Ludvik Kal
Matko Ljubljana
Miha Ljubljana/Moste
Niko Slatina/Radenci
Peter Zdenska vas
Rudolf Videm
Vencel Kal
Vencelj Primča vas
-.- Ljubljana
PERME, Albin Sticna
Janez Moše
Janez Lom
Jože Lom
Jože Moše
Tone Lom
PERMOSER, Jože Drenov grič
PERNE, Anton (Lazarist) Ljubljana
Ivček Godič
Janez Lom
Jože Lom
Tone Lom
PERNIŠEK, Jože Hrib
Jože Stožice
PEROVŠEK, Alojz -.-
Jože Krnče
Jože Zgornja Slivnica
Rudolf Grosuplje
Stane Podžaga
PERPAR, Anton Pokojnica
Anton Ljubljana
PERPAR, Jože Boga vas
Jože Ljubljana
PERŠE, Alojzij Gorenja vas
PERUŠEK, Anton Žimarice
Domen Žimarice
Stanko Podžaga
PERZIČ, Albert Veliki Cirnik
PESKAR, Janez Velika Sevnica
Tone Velike lese
PESJAK, Anton Ljubljana
PESTOTNIK, Marjan Ljubljana
Bine Blagovica
Janez Blagovica
PEŠELJ, Jože Jerneja vas
PETAČ, Avgust Žlebe
PETAN, Jože Velike Peče
Miha Podboršt
Tone Velike Peče
PETAN, Vid Podljuben
PETEK, Albin Ljubljana
Alojz Dobrnič
Alojz Šentjurij
Anton Ribnica
Anton Tunjice
Bogo Hrovača
Franc Dobrnič
Franc Nemška vas
Janez Ribnica
Jože Dolenji Lazi
Jože Goriča vas
Lojze Sodražica
Milan Slovenjgradec
Slavko Savlje
Slavko Sv.Bolfenk
Slavko Štrigova
Stanislav Polhovgradec
PETELIN, Anton Jezero
Anton Rakitna
Franc Borovnica
Franc Gornja Brezovica
Gabrijel Rakitna
PETELINŠEK, Jože -.-
PETERCA, Cene Kofce
Franc Ihan
Franc Kofce
Janez Dobrunje
Jože Dobrunje
Vinko Ihan
PETERČIČ, Martin Stari trg
PETERKA, Odon Ljubljana
Stane Kokošje
PETERLE, Franc Mačkovec
Franc Št.Rupert
Janez Češnjice
Janez Mačkovec
Janez Št.Peter
Jože Breza
Jože Češnjice
Karl Češnjice
Leopold Drečji vrh
Martin Češnjice
Mirko Veliki Cirnik
Tone Drečji vrh
PETERLIN, Alojz Rob
Alojz Velika Slevica
PETERLIN, Anton Podgora
Feliks Dolščaki
Ferdinand Ulaka
Franc Trebelno
Ignac Hrastno
Ivan Nasovče
Ivan Rob
Ivan Vinji vrh
Janez Križ
Jože Gornja Gomila
Jože Videm
Slavko Klenovik
Stanko Ljubljana
PETERNEL, Andrej Zgornja Zadobrova
Franc Gorenja vas
Janez Podgora
Leopold Gorenja vas
Slavko Trebelno
PETERNELJ, Anton -.-
Franc Trata
Franc Žiri
Jože -.-
Slavko Grosuplje
PETJE, Alojz Jesenice/Dolenjska
PETKOVŠEK, Anton Trata
Anton Vrhnika
Franc Borovnica
Fride Hotedršica
Jakob Rovte
PETKOVSEK, Jože Hotedršica
Jože Rovte
Marjan Log
Slavko Hotedršica
Slavko Drenov grič
Viktor Zaplana
PETRE, Jožef Sv.Jurij
PETRIČ, Alojz Črnec
Amalija Topol
Anton Bezuljak
Anton Cerknica
Anton Kolenča vas
Anton Ljubljana
Anton Podpeč
Anton Prečna
Anton Pri Cerkvi
Anton Velika Ilova gora
PETRIČ, Barica Metlika
Dr.Danijel Ljubljana
Franc Begunje
Franc Bezuljak
Franc Hočevje
Franc Kamnik/Krim
Franc Malo Lipljene
Franc Škocijan
Franc Topol
Franc Zales
Franc Zgornja Slivnica
Ivan Karlovica
Ivan Velesovo
Janez Bojanja vas
Janez Pšenična polica
Janez Topol
Janez Topol
Jože Gornja Brezovica
Jože Črnec
Joze Primorska
Jože Rakitna
Jože Sv.Trojica
Jože Škrlovica
Lojze Črnec
Marjan Ljubljana
Martin Štrukljeva vas
Miha Kalce
Mirko Cerknica
Slavko Sv.Trojica
Stane Sodražica
PETROVČIČ, Alojzij Lome
Alojzij Mrzli log
Anton Borovnica
Anton Podolnica
Anton Rakitna
Anton Velika Ligojna
Anton Zaklanec
Anton Zaplana
Franc Dražica
Franc Hotedršica
Franc Petkovec
Jakob Rovte
Janez Borovnica
Janez Hotedršica
Janez Vrzdenec
Jože Rakitna
Pavle Hotedršica
PETROVČIČ, Slavko Hotedršica
Tone Borovnica
Vinko Hotedršica
PETROVIČ, Štefan Mirna peč
PETROVŠEK, Ivan Stranska vas
PEVC, Henrik Kamni vrh
Jože Virmaše
Joze Ljubljana
PEVEC, Alojz Jelendol
Alojz Kamni vrh
Alojz Skovec
Bazilij Jelendol
Edvard Trebanjski vrh
Franc Mirna peč
Franc Odrga
Ivan Praprotnica
Janez Sela/Sobrače
Janez Velike Peče
Jože Jelendol
Jože Občine
Jože Trebanjski vrh
Ludvik Mačkovec
Martin Goljek
Matija Lučarjev kal
Miro Št.Vid/Stična
Stanko Goljek
PEZDIR, Alojz Brezovica/Ljubljana
Dr.Alojz Vnanje gorice
Andrej Vnanje gorice
Anton Vnanje gorice
PEZDIR, Franc Brezovica/Ljubljana
Franc Log
Franc Podsmreka
Franc Št.Vid/Cerknica
Ignac Vnanje gorice
Ivan Vnanje gorice
Stanko Vnanje gorice
PEZDIRC, Jože Dolenja vas
Karl Dolnje Sušice
Tone Dolenja vas
PIBERNIK, Vinko Kočevje
PIKELJ, Janez Velike Lašče
PIKL, Janez Hrib
PIKOLNIK, Ivan Hrustovo
Karl Plosovo
PIKOVNIK, Franc Strahomer
PIKS, Albin Luže
PILETIČ, Franc Dolnja Stara vas
Jože Dolnja Stara vas
Jože Gornje Gradišče
Nace Dolnja Stara vas
PILIH, Maks Šmartno/Paka
PINCOLIČ, Jože Planina
PINOSA, Bruno Kompolje
PINTAR, Anton Vinice
Branko Kamnik
Ivan Topol
Jože Murave
Jože Sestranska vas
Jože Studeno
Jože Trata
Jože Vinice
Matija Breznica
Polde Meglenik
Rudolf Slatnik
PINTARIČ, Franc Žalna
Franc Raka
PIPAN, Franc Škofja Loka
Franc Vrh
Jože Šenčur
Jože Vrh
PIR, Ivan Gradišče
PIRC, Andrej Cerklje
Anton Ljubljana/Trnovo
Bogo Ljubljana/Trnovo
Drago Žimarice
PIRC, Edo Žimarice
Franci DMPolje
Janez Ljubljana/Trnovo
Franc Podgora
Franc Rovte
Franc Zaplana
Franc Mali Orehek
Franc Mali Orehek
Franjo Ljubljana
Ivan Lukovica
Ivan Podgora
Ivan Rakovnik
Ivan Žimarice
Ivo Vrhnika
Janez Črneča vas
Janez Gornje Mraševo
Janez Hrib
Janez Iška Loka
PIRC, Janez Ljubljana
Janez Zaloke
Jože Črneča vas
Jože Iška Loka
Jože Ljubljana
Jože Novo mesto
Jože Pudob
Jože Stari trg
Jože Št.Rupert
Jože Zaplana
Lovro Vodice
Ludvik Dobrava
Ludvik Šmarje
Ludvik Vodice
Viktor Dobrava
Vinko Dolnje Lakovnice
Zvonko Ljubljana/Trnovo
-.-(kapetan) Ljubljana
PIREC, Valentin Idrija/Bača
PIRH, Anton Šmarjeta
Franc Gornja vas
PIRIH, Milko Ljubljana/Šiška
Slavka Ljubljana/Šiška
Vera Ljubljana/Šiška
Vladimir Ljubljana/Šiška
PIRJEVEC, Marjan Ljubljana
Marko Ljubljana
Matevž Ljubljana
PIRKOVIČ, Ignac Gornje Vrhpolje
Karl Sela
Martin Sela
Vid Sela
PIRMAN, Alojz Studenec
Anton Bečaje
Anton Bočkovo
Božo Ljubljana
Franc Bečaje
Janez Pirmane
Jože Bočkovo
Jože Ljubljana
Jožef Osredek
Konrad Ljubljana
PIRNAR, Alojz Češnjice
Anton Dobrava
Jože Radna vas
PIRNAT, Franc Črnuče
PIRNAT, Franc Ljubljana
Lado Velike Poljane
Lado Zgonce
Stane Homec
Vinko Homec
PIRNOVAR, Bogomir Šmihel
Boleslav Šmihel
Ivan Ruperč vrh
Stane Čatežka gora
PIŠEK, Alojz -.-
Franc Žažar
Janez Horjul
Janko Žažar
Marjan Velika Ligojna
Peter Žažar
Stanko Gomila
Stane Žažar
PIŠKUR, Ciril Pokojnica
Franc Žubina
Ivan Malo Mlačevo
Vide Čužnja vas
PIŠLAR, Andrej Ravne
Dominik Ravne
Franc Ravne
Jožef Ravne
PIŠLJAR, Adolf Rovtarske Žiberše
Jože Rovtarske Žiberše
Matevž Gornji Logatec
PISLJAR, Vinko Logatec
PIŠTA, -.- Štajerska
PITERLE, Henrik Tržič
PIVC, Alojzij Hrastno
PIVK, Alojz Žirovski vrh
Anton Petkovec
Anton Rovte
Anton Rovtarske Žiberše
Drago Rovte
Franc Oslica
Franc Rovte
Gašper Rovtarske Žiberše
Ivan Gornji Logatec
Jakob Zaplana
Jakob Rovte
Jakob Planina
Jakob Rovtarske Žiberše
Janez Petkovec
Janez Rovte
PIVK, Janez Rovtarske Žiberše
Jože Javorje
Jože Kalce
Jože Žiberše
Matija Petkovec
Pavel Žirovski vrh
Stanislav Rovtarske Žiberše
Viktor Rovtarske Žiberše
PIŽENT, Zmago -.-
PIŽMOHT, Anton Trstenik
Jože Hudeje
Kvirin Brezovica/Mirna
Sikst Migolica
PLAJŠ, Franc -.-
PLANINA, Franc Škofja Loka
PLANINŠEK, Alojz Zagorica
Anton Češča vas
Anton Zagorica
Fele Pristavica
Franc Dolnje kamenje
Franc Pristavica
Franc Zagorica
Franc Zagorica
Ivan Dolnje Kamence
Jakob Zagorica
Jože Zagorica
Jože Zagorica
Martin Velika Loka
PLANINSEK, Stanko Češča vas
Ženska Jesenice
PLANKAR, Franc Dolenja vas
PLANTAN, Alojz Vinja vas
Franc Podljuben
Franc Veliki Cerovec
Franc Stranska vas/N.mesto
Janez Dolnja Težka voda
Janez Vinja vas
Jože Vinja vas
Jože Veliki Cerovec
PLATIŠA, Alojz -.-
PLATNAR, Anton Iška vas
PLAVEC, Ivan Gabrovec
Janez Vrhovo
PLAZNIK, Angela Hrastnik
PLEHEL, Milan -.-
PLES, Alojz Ravne
PLES, Franc Podgora
PLESKOVIČ, Jože Muhaber
PLESTENJAK, Anton Butajnova
Franc Črni vrh
Franc Dolenja vas/P.gradec
Jože Črni vrh
Martin Črni vrh
Peter Selo
PLEŠEC, Ivan Preska
Rudi -.-
PLEŠIVČNIK, Ernest Prevalje
Žena Prevalje
Otroci (?) Prevalje
PLEŠKO, Andrej Ljubljana/Trnovo
Ciril Kozarje
Franc Šmihel
Franc Šmihel
Jakob Štepanja vas
Martin Prapreče
Peter Šmihel
Vinko Prapreče
Zvone Ljubljana/Moste
PLETERSKI, Martin Ljubljana
PLETERŠEK, Martin Žiri
PLEVČAK, Srečko Ljubljana
PLEVEL, Vinko Zalog
PLIBERŠEK, France Ljubljana/Vič
PLIMEN, Marija Podvelka
PLOHELJ, Milan Bizovik
PLOS, Alojzij Ravne
Franc Vrhnika/Stari trg
Ignac Ravne
PLOT, Albin Žvirče
Franc Gradenc
Janez Ratje
Janez Žvirče
Simon Višejec
Tone Gradenc
PLUT, Anton Vrtača
Ciril Valična vas
Ciril Vrh
France Vrh
Jakob Vrtača
Janez Brezov dol
Janez Vrh/Ljubno
Jože Vrh
PODBEVŠEK, Martin Dol/Ljubljana
Pavel Spodnje Prapreče
Franc Sp.Palovče
PODBORŠEK, Lojze Vevče
PODBREGAR, Jože Dobrava
PODERŽAJ, Alojz Čušperk
Anton Velika Račna
PODGORELEC, Franc -.-(Lazarist)
PODGORŠEK, Franc Vodice
Ignac Vodice
Janez Vodice
Miha Pišeče
Miha Polhov gradec
Vinko -.-
PODJED, Peter Tunjice
PODLESNIK, Janez Veliki Cirnik
PODLIPEC, Franc Šentpavel
PODLOGAR, Alojz Ponikve
Cvetko Golo
Franc Logarji
Janez Logarji
Jože Logarji
Vinko Logarji
PODOBNIK, Dominik Zelše
Feliks Rovtarske Žiberše
Jože Rakek
Jože Trebanjski vrh
Karl -.-
Miha Rovtarske Žiberše
PODOBNIKAR, Jože Dobrova
PODOBNIKAR, Polde Brezje
Vinko Osredek
PODREBERŠEK, Marjan Ljubljana/Trnovo
PODRŽAJ, Alojz Gradiček
Anton Draga
Anton Veliki Korinj
Anton Malo Hudo
Anton Vrbičje
Franc Malo Mlačevo
Franc Šentpavel
Franc Šentpavel
Janez Ločnik
Janez Vrh
Jože Malo Mlačevo
Jože Slivnica
Slavko Zavrtača
PODSTUDENŠEK, Alojz Hrastnik
Franc Hrastnik
POGAČAR, Franc Nasovč
Ivan Bizovik
Ivan Hudo
Janez Gorje
Janez Ljubljana
Janez Nasovče
Pavle Ljubljana/Vič
Peter/Pavel Kranj
Tomaž Mengeš
Toncka Hudo
POGAČNIK, Franc -.-
Jakob Škofja Loka
Janez Dolenja vas
Jože Dolenja vas
Jože Lesce
Jože Zabrekve
Ludvik Ortnek
Ludvik Žlebič
Matevž Jamnik
POGELŠEK, Lidija Hrastnik
POGLAJEN, Franc Sevno
Janez Vavpča vas
Jože Beričevo
Jože Vavpča vas
Rafko Bela Cerkev
POGORELC, Anton Podtabor
Anton Rapljevo
Edvard Podtabor
POGORELC, Franc Podtabor
Jakob Dolenja vas
POGRAJC, Alojzij Dobrnič
Anton Dobrnič
Franc Dečja vas
Franc Rdeči kal
Jože -.-
Miha Zagradec
Inž.Vlado Ljubljana/Šiška
POHLEVEN, Anton Gornji Logatec
Anton Ljubgojna
Danijel Ljubgojna
Franc Ljubgojna
Janez Ljubgojna
Julij Gornji Logatec
Justin Horjul
Peter Vrzdenec
POKOREN, Ciril Šutna
France Nova vas
POLAJNAR, Jože Štefanja gora
POLAJNAR, Valter Jesenice
POLANC, Franc Dobrava
Stanko Dobrava
Štefan Klenik
Vinko Dobrava
POLČAK, Jože Velika Račna
POLDA, Anton Gorje
Tone Videm
POLJANEC, Franc Trata
POLJANŠEK, Ciril Goropeke
Jakob Sela
Janez Sela
Martin Sela
Valentin Obrse
POLŠE, Jože Mala vas
Stane Mala vas
PONIKVAR, Alojzij Hribljane
Anton Cerknica
Anton Male Lipljene
Anton Železnica
Ciril -.-
Franc Benete
Franc Fara
Franc Sajevce
Franc Strmica
Jakob Polšeče
PONIKVAR, Jože Velike Bloke
Karl Sleme
Stanko Polšeče
POPIČ, Marija Pameče
Rozalija Pameče
POPIT, Ivan Borovnica
Franc Plešivica
Franc Rovte
POPOVIČ, Peter Ljubljana
POROVNE, Franc Šmartno
POTENCIN, Franc Ljubljana
Tone Stari trg
POTOČAR, Feliks Stavča vas
Jože Potočna vas
Karl Loka
Lojze Gornja Brezovica
Vi nko Loka
POTOČNIK, Anton Stara Oselica
Anton Sv.Jurij
Franc Brebovnica
Franc Sopotnica
POTOČNIK, Ivan Črnuče
Franc Križe
Janez Luče
Janez Sopotnica
Janez Zapreval
Jože Gorenja vas
Jože Rovte
Jože Trata
Dr.Lojze Ljubljana
Martin Žirovski vrh
Pavel Škofja Loka
Pavle Sopotnica
Peter Bukovica
Peter Sopotnica
Valentin Sv.Lenart
Vili -.-
POTOKAR, Alojz Podlipoglav
Alojz Mala Račna
Anton Račje selo
Anton Podlipoglav
Avguštin Polje/Višnja gora
Franc -.-
Franc Sv.Katarina
Ivan Čateška gora
Ivan Gradež
Ivan Podlipoglav
POTOKAR, Ivan Sadinja vas
Janez Polje
Janez Zgornja Draga
Janez Žalna
Jože Polje
Karl Podlipoglav
Karl Polje
Lojze Velike Češnjice
Srečko Polje
Štefan Podlipoglav
Tone Račje selo
Vera Litija
POTOŠEK, Janez -.-
POTREBUJEŠ, Jože Stara Vrhnika
Jože Velike Lašče
Niko Zadobje
POVH, Franc Goriška vas
Niko Zadobje
POVIRK, Jože Bizovik
Jože Dolsko
Jože Sv.Križ
POVŠE, Alojzij Rožni dol
POVŠE, Anton Otočec
Anton Podreber
Anton Zagrad
Avgust Ljubljana/Vič
Cvetko Mirna peč
Janez Roje
Jože Čatež
Jože Tomačevo
Karl ml. Goriška vas
Lojze Ljubljana/Moste
Polde Goriška vas
Stanko Vinja vas
POVŠIČ, Anton Dobrava
POZNAR, Filip -.-
POZNIČ, Franc Trbovlje
Jakob Mengeš
Lojze Domžale
Žane Ljubljana/Šiška
POŽAR, Franc Strahomer
Peter Sodražica
POŽARŠEK, Martin Ljubljana
POŽEK, Ivan Hrast
POŽENEL, Anton Črni vrh
Anton Dolnji Logatec
Franc Ljubljana
POZENEL, Karl Črni vrh
Martin Dolnji Logatec
Niko Dolnji Logatec
Stane Črni vrh
POŽEŠ, Pavle Kamni potok
POŽUN, Marjan Ljubljana
PRAGAR, Franc Podturn
PRAH, Ivan Rakek
Lojze Volčkova vas
Miha Slinovče
PRAJER, Doktor Ljubljana
PRAPER, Cveto Rovte
PRAPROTNIK, Anton Selo
Anton Smolnik
Franc Velika Loka
Janez Ljubljana
Jože Ljubljana
PRATNEKER, Urban Vrhe
PRAVHAR, Jernej Voklo
Miha Voklo
Pavla Voklo
PRAVST, Jože Prebačevo
PRAZNIK, Alojz Hrustovo
Alojz Mengeš
Alojz Primskovo
Alojz Št.Jurij
Anton Metnaj
Anton Prilesje
Drago Preserje
Franc Hrustovo
Franc Mengeš
Franc Primskovo
Ivan Dvorska vas
Jože Dolnji Logatec
Jože Dvorska vas
Jože Hrustovo
Jože Marinčki
Jože Planina
Jože Runarsko
Karl Metnaj
Matija Brežka vas
Matija Gornja Gomila
Miha Mali Lipovec
Stane Hrustovo
PREBIL, Franc Podolnica
Franc Zaklanec
PREBIL, Vera Litija
PREDALIČ, Ivan Strahomer
Rudel Zgornja Slivnica
PREDNIK, Ivan Podgorje
PREDOVNIK, Franc Trboje
PREGELJ, Anton Šturje
Franc Novo mesto
Ivan Ljubljana
Janez Struge
Jože Ljubljana
Jože Most/Soča
Jože Struge
PREGELJC, Franc Begunje
PREK, Janez Šujica
Jernej Šujica
PRELESNIK, Anton Goriča vas
Anton Ljubljana/Vič
Franc Zdenska vas
Ivan Dobruška vas
Jože Goriča vas
Milan Velika Sevnica
PRELOGAR, Viljem Ljubljana
PREMRU, Franc Dolnja Prekopa
Franc Gruča
Jože Gruča
Karl Novo mesto
PREPELUH, Janez Sostro
Marija Sv.Lenart
Matija Sostro
PRESETNIK, Ivan Stožice
Janez Stožice
Toni Tlaka
PRESL, Alojz Stara Bučka
Franc Stara Bučka
PRESEN, Karl Primorska
PREŠEREN, France Sv.Ambrož
Lojze Smolenja vas
Lojze Žaloviče
Tone Zduša
Vid Zagrad
PRESNIK, Franc -.-
PRETNAR, Avgust Sušje
PREVC, Filip -.-
Joze Selca
Marjan -.-
PREZELJ, Franci Ljubljana
PRHNE, Janez Dolnje Mokropolje
PRHNE, Jernej Dolnji Maharovec
PRIJATELJ, Albin Dobruška vas
Alojz Dvorska vas
Alojz Skrajnek
Anton Maršiči
Anton Medvedjek
Drago Dolnje Ponikve
Franc Kolenča vas
Franc Skrajnek
Franc Velika Slevica
Franc Videm
Ivan Podsmreka/Lašce
Ivan Rakovnik
I van Velike Poljane
Ivan Videm
Ivan Vrh
Ivo Slovenjgradec
Janez Opalkovo
Janez Velike Poljane
Janez Zagorica
Jože Mala vas
Ludvik Ravnik
PRIJATELJ, Tone Videm
PRILESNIK, Franc Mala Slevica
PRIMC, Anton Brod
Feliks Zagorica
Feliks Zalisec
Janez Koroška vas
Jernej Zalisec
Vide Zagorica
PRIMEC, Drago Ljubljana
Lado Ljubljana
PRIMOŽIČ, Alojz Zagorica
Anton Bezuljak
Franc Studenec
Francka Bezuljak
Ivan Selšček
Janez Begunje
Janez Bezuljak
Janez Koprivnik
Janez Ljubljana
Janez Lom
Janez Stara vas
Janez Zagorica
Jože Hrib
Jože Zagorica
Korle Podslivnica
PRIMOZIC, Lojze Dobračeva
Tone Podslivnica
Vencel Leskovica
PRIMŠAR, -.- Knežja njiva
PRINC, Marjan Šmihel
PRISTAVEC, France Brezovica
Ivan Brezovica
Ivan Borovnica
Jelko Pijava gorica
Jože Brezovica
Leopold Jezero
PRISTOPEC, Leopold Gornji vrh
PRITEKELJ, Milan -.-
PRORAZIL, Jaro Ljubljana
PROSEN, Franc Podreber
Izidor Zadobje
Izidor Žirovski vrh
Janez Šmartno
Jože Goli vrh
Julijan Žirovski vrh
Slavko Žirovski vrh
Vinko Žirovski vrh
PROSEN, Zorko Goli vrh
PROSENC, Jože Ljubljana
Jože Zagorje
PROSNIK, Franc Horjul
PRPAR, Andrej Mala vas
Anton Vrhe
Blaž Dolenje vrhe
Edvard Dobrava
Franc Dobrava
Franc Dolenje vrhe
Franc Dolenje vrhe
Ignac Rdeči kal
Jože Dolenje vrhe
PRUDIČ, Anton Dolenja vas
Anton -.-
Franc -.-
PŠENICA, Franc Sodražica
Ivan Sodražica
Vi nko Sodražica
PŠENIČNIK, Miloš Celje
PUC, Anton Velika Loka
Edvard Trebanjski vrh
Franc Podklanec
Franc Podkraj
PUC, Jože Trebanjski vrh
Ludvik Trebanjski vrh
Martin Primorska
PUCELJ, Alojz Orlaka
Anton Šmihel
Anton Vrhpeč
Franc Orlaka
Franc Orlaka
Franc Podgozd
Janez Orlaka
Jože Dešeča vas
Jože Dolnji Podšumberk
Jože Reber
Leopold Ostrog
Lojze Deseca vas
Tone Vrhpeč
Vinko Ornuška vas
PUCIHAR, Franc Ig
PUČKO, Andrej Dob
Andrej Rodica
PUF, Frančiška Maribor
PUGELJ, Alojz Orkljevec
Anton Podtabor
Anton Rapljevo
PUGELJ, Anton Veliki kal
Drago Pri Cerkvi
Franc Rapljevo
Franc Tržič
Ignac Podtabor
Janez Rapljevo
Janez Tržič
Janez Videm
Jože Četež
Jože Potiskavec
Jože Rapljevo
Jože Tržič
Jože Videm
Julij Pri Cerkvi
Marija Tržič
Mirko Žvirče
Stane Potiskavec
PUH, Ignacij Hom
Jože Hom
Nace Svinjsko
PUHAR, Jože -.-
PULKO, Anton Št.Janž/Dravsko polje
Avgust Št.Janž/Dravsko polje
PUNGARC, Franc Trebelno
PUNGARŠEK, Stanko Žusem
PUNGART, Alojz Goriška vas
Franc Goriška vas
PUNGERČAR, Alojz Roje
Anton Gruča
Anton Jelševec
Franc Gruča
Janez Dolnja Prekopa
Janez Maline
Janez Roje
Janez Roje
Janez Trebelno
Joze Gruča
PUNGRČAR Franc Čilpah
PUPIS, Franc -.-
Jakob Unec
PUREBER, Franc Ljubljana
PURKAT, Alojz Prhajevo
Anton Prhajevo
Anton Strletje
Jože Prhajevo
PURKART, Ciril Laze
PURKART, Edvard Selo
Franc Gornje Otave
Lado Strletje
Lojze Veliki Osolnik
PURKER, Tone -.-
PUST, Alojz Gornji Globodol
Alojz Gornji Globodol
Anton Dolenja vas
Anton Gornji Globodol
Franc Sodražica
Janez Prigorica
Leopold Gornji Globodol
Stane Vrhtrebnje
PUSTAVRH, Cene Brebovnica
Jakob Butajnova
Jože Borovnica
Jože Črni vrh
Stanko Brebovnica
PUSTOTNIK, Janez Visoče
Peter Senožeti
Stane Moravče
PUSTOVRH, Anton Praproče
Franc Praproče
Franc Setnik
PUSTOVRH, Jakob Setnik
Janez Praproče
PUS, Anton -.-
Stane Dobrova
PUSAR, Jaka Puštal
PUŠČAJ, Mirko -.-
PUŠELJ, Filip Metnaj
PUZELJ, Matic Zapotok
RABIČ, Franc Zabočevo
RABUDA, Br.Tarzicij Stična
RABUZA, Andrej Ljubljana/Trnovo
RABZELJ, Alojz Grič
Franc Osterc
Lojze Hrvaški brod
Rudolf Grič
RADELJ, Anton Spodnje Brezovo
Stane Nemška vas
Stanko Gornje Ponikve
RADEŠČEK, Franc Trška gora
RADKOVIČ, Anton Dolnja Brezovica
Cvetko Dolnja Brezovica
Franc Šutna
Janez Globočice
RADOŠ, Jože Metlika
RADOVAN, Janez Loka
Jože Dolnje Grčevje
Jože Loka
RAHAR, Janez Ljubljana
RAHNE, Karl Studa
RAJČEVIČ, Nedeljko Rakek
RAJER, Anton Brezovšica
Anton Stranje
Anton Šmaver
Bine Hrastnik
Franc Brusnice
Franc Dobrnič
Franc Jordan kal
Franc Stranje
Ignac Vrhpeč
Janez Občine
Jože Brusnice
Jože Dečja vas
Jože Gradenc
Jože Trebnje
RAJGEL, Alojz Orehek
Jože Orehek
RAJNER, Alojz Sv.Križ
Anton Sv.Križ
Franc Moravče
Jože Sv. Križ
Karl Sv.Križ
RAJŠP, Dominik Ihova
Janez Ihova
RAK, Karl Rogačice
Matija Češnjice
RAKAR, Lojze Št.Lovrenc
Tone Št.Peter
RAKOVEC, Franc Suha
RAKUŠ, -.- Štajerska
RAMOVŠ, Franc Suha
Franc Hom
Janko Ljubljana
Jože Suha
RAMOVŽ, Drago -.-
Primož -.-
RAMŠAK, Ferdo Stožice
RANGUS, Franc Novo mesto
RANGUS, Franc Stranje
Martin Št.Jernej
Jože Radovlja
Jože Volčkova vas
RANKELJ, Janez -.-
RANT, Alojz Leskovec
Anton Suha
Ivo Ljubljana
Janez Lušče
Johan DMPolje
Joze Ljubljana
Stanko Dolenja vas
Vinko Dolenja vas
RANZINGER, Helena Ljubljana
RASPET, Anton Draga
RATAJC, Ivan Primštal
RATKOVIČ, Cvetko Gornje Brezovo
Franc Orehovec
RAVBAR, Jože Gabrnik
RAVH, Jože Novo mesto
Jože Potoki
Jože Preloge
Ladislav -.-
Lojze Preloge
Lojze Potoki
RAVHA, Jernej Voklo
RAVNIH, Anton Veliki Orehek
Janez Veliki Orehek
Jože Brezovica
RAVNIKAR, Anton Klanc
Anton Moravče
Ciril Selo
Lovrenc Selo
Martin Prikrnica
Roman Ljubljana/Trnovo
RAVNOHRIB, Tine Zaklanec
RAVNOHRIB, Tone Podolnica
RAVŠELJ, Alojz Nadlesk
Andrej Viševek
Franc -.-
Janez Nadlesk
Karl Nadlesk
Marija Viševek
RAVTER, Alojz Babji ložič
Franc Babji ložič
RAZDRH, Stane Žubina
RAZDRIH, Jože Dobrava
RAZLOŽNIK, Rudolf Podlesce
Rudolf Žirovski vrh
RAZNOŽNIK, Franc Ljubljana
RAZPET, Anton Št.Rupert
Gregor -.-
RAZPOTNIK, Anton Kresniški vrh
Franc Zagorje
Janez Zagorje
Metod Špitalič
RAZTRESEN, Anton Št.Jošt
Franc Hlevni vrh
Franc Planina
Franc Sv.Trije Kralji
Janez Planina
Jože Ljubljana
Roman -.-
Rudolf Prelesje
Tone Planina
REBERNIK, Anton Ravne
REBOLJ, Albin Horjul
Alojz Negastern
Alojz Podoreh
Franc Podoreh
Franc Spodnji Brnik
Franc Sevnica/Mirna
Ladislav Zagorica
Milan Sela
Vinko Negastern
Vinko Podoreh
Vinko Veliki Cirnik
Vinko Vodice
REBZELJ, Jože Šentjakob
Karl Dobravica
Martin Šentjakob
REDEK, Franc Krka
REGIN, Alojz Šmihel
REGINA, Franc Vinja vas
REGINA, Janez Gornja Težka voda
Janez Konec
REHBERGER, Andrej Zgornji Brnik
Franc Zgornji Brnik
REHOLC, Ladi Mokronog
REJC, Aleksander Bistrica
Anton Bistrica
Ciril Lom/Kanal
Viktor Lom/kanal
Vincenc Lom/Kanal
REJEC, Jakob Črni vrh
REMC, Franc Zadvor
Miha Zadvor
Peter Domžale
Peter Mirke
REMEC. Franc Podsmreka
Ivan Podsmreka
Jakob Ljubljana
Janez Podsmreka
Jože Podsmreka
Matija Podsmreka
Peter Domžale
Tone Podsmreka
REMIC, Anton Spodnji Brnik
Franc Suhadole
Franjo Toplice
Ivan Križ
Janez Bled
Janez Ljubljana
Jaka Duplica
Jože Dravlje
Martin Cerklje
Miha Pšenična polica
Pavle Stara Oselica
REMS, Bogo Novo mesto
Jakob Krtina
Janez Krtina
Lovrenc Dob
Mavricij Moravče
REMSTER, Teodor -.-
REMŠKAR, Anton Ljubljana
Dore Log
Franc Brezovica/Ljubljana
Franc Dragomer
Franc Vnanje gorice
Ivan Brezovica/Ljubljana
Ivan Dragomer
Jože Log
REMSKAR, Karl Brezovica/Ljubljana
-.- Brezovica/Ljubljana
REMUS, Franc Jablance
Janez Jablance
Janez Ostrc
Jože Jablance
Jože Ostrc
REMŽGAR, Ratko Ljubljana/Moste
REPAR, Alojz Dole
Franc Dvor
REPAR, Franc Gornje Otave
Franc Jama
Franc Preserje
Jože Dvor
Jože Preserje
Jože Jama
Lado Dvor
REPNIK, France Predoslje
Franc Zalog
Ludvik Glinje
Matija Zalog
Tone Zalog
REPOVŽ, Jože Ljubljana
RESMAN, Ivan Šmihel
RESNIK, Alojz Sv.Križ
Franc Moravče
Franc Sv.Križ
Janez Žalna
Jože Sv.Križ
Lojze Moravče
Ludvik -.-
Rudi Pristava
REŠEK, Branko Vevče
Franc Stara Loka
Franc Trnje
Janko Vevče
REŠETIČ, Janez Gornja Brezovica
RETAR, Franc Metnaj
Jože Knežja vas
RETELJ, Albin Železno
Alojz Šmartno
Jože Železno
Lojze Lukovek
Lojze Železno
REVEN, Alojz Rovte
Ciril Rovte
Franc Hotedršica
Jakob Rovte
REVEN, Lado Vrhnika
Slavko Hotedršica
REŽEK, Anton Dolenja vas
Franc Tržič
RIBELJ, Janez Železno
RIBIČ, Cvetko Podlehnik
Ivan Podlehnik
Jože Vodice
RIBNIKAR, Ciril Praprotna polica
Franc Predoslje
Janez Predoslje
RIBNIKAR, Lovro Praprotna polica
Lovro Ljubljana
RIFEL, Janez Golušnik
Jože Golušnik
RIFELJ, Alojz Gornje Grčevje
Franc Zalog
Janez Ždinja vas
Jože Črešnjice
Jože Herinja vas
Jože Zalog
Jože Ždinja vas
RIGLER, Alojz Žlebič
Dušan Praproče
Franc Dravlje
Franc Gornje Podpoljane
Franc Velike Poljane
Ivan Dolenja vas
Ivan Ljubljana
Ivan Praproče
Ivan Žlebič
Janez Praproče
Matija Praproče
Viktor Dolenja vas
RIHAR, Ice Dobrunje
Janez Ljubljana
Julij Belica
RIHTARIČ, Franc Zrkovci
RIHTARŠIČ, Franc Lajše
Franc Trata
Karl Lajše
Lovro Ljubljana
RIHTERŠIČ, Franc Selca
RIJAVEC, Marija Podkraj
Stanko Podkraj
RINK, Niko Hotavlje
Jože Murave
RISOLD, Anton Višnja gora
RIŽNAR, Franc Srednji Lipovec
ROBAS, Marjan Praprotna polica
Tone Cerklje
ROBIDA, Franc Lopata
RODE, Andrej Kamnik
Avgust Kamnik
Avgust Komenda
Ivan -.-
Nace Rodica
Polde Stara Vrhnika
RODIČ, Andrej Dolenja vas
RODIČ, Franc Bela Cerkev
Franc Dobrava
Janez Herinja vas
Janez Klenovik
Janez Radovlja
Martin Dobravca
Martin Osrečje
ROGAČ, Alojz Grintovec
ROGALE, Anton Fara
ROGELJ, Anton Jezero
Anton Mali Cirnik
Ferdinand Spodnji Brnik
Franc Gornja Brezovica
Franc Podlipa
Franc Sadinja vas
Franc Spodnji Brnik
Franc Voklo
Ivan Preserje
Janez Spodnji Brnik
Janez Šenčur
Jožef Podlipa
Jože Spodnji Brnik
Jože Rožni vrh
Slavko Spodnji Brnik
Stanko Podbukovje
-.- Rožni vrh
ROGINA, Janez Stara Lipa
ROJC, Feliks Žužemberk
Ivan Retje
Jože Sela/Šumberk
Miha Žužemberk
ROJEC, Janez Retje
Tone Dob
Tone Šentpavel
ROJS, Srečko Št.Rupert
ROKAVEC, Franc Kal
ROKAVEC, Franc Kresniški vrh
Franc Golišče
ROLIH, Franc Groblje
Franc Prapreče
Jože Groblje
ROM, Alojz Potoki
Janez Bistrica
Janez Dobliče
Matija Potoki
Rudolf Potoki
ROME, Albin Stična
ROME, Alojz Leskovec
Franc Volavlje
Stane Mala Stara vas
ROPERT, Franc Rakek
ROSI, Ivan Veliko Mlačevo
ROSTOHAR, Janez Ljubljana
Vinko Krško
ROSULNIK, Edi Vodice
Franc Mengeš
Franc Šinkov Turn
Jernej Šinkov Turn
ROT, Franc Zales
Franc Zabočevo
Gabrijel Rakitna
Jakob Zabočevo
Janez Borovnica
Janez Lešnjake
Janez Nova vas
Janez Župeno
Jože Rakitna
Jožef Župeno
Jože Zabočevo
Karl Župeno
ROTAR, Alojz Kompolje
Franc Kompolje
Franc Metnaj
Franc Stanče Laze
Franc Vnanje gorice
Ivan Brezovica/Ljubljana
Ivan Dvorska vas
Ivan Laporje
Ivan Moravče
Jakob Brezovica/Ljubljana
Jakob Ig
Joze Knežja vas
ROVAN, Matija Martinjak
ROVANŠEK, Albin Male Dole
Albin Javorje
Alojz Male Dole
Jože Moravče
Milan Male Dole
ROZINA, Alojz Podstrmec
Anton Javorje
Anton Leskovica
Danijel Velike Češnjice
Franc Javorje
ROZINA, Franc Leskovica
Jože Javorje
Jože Leskovica
Jože Sevno
Karl Leskovica
Ludvik Sevno
Stanislav Sevno
Tine Velike Češnjice
ROZMAN, Alojz Goriška vas
Alojz Podstrmec
Alojz Mirna peč
Andrej Podreče
Andrej Savlje
Anton Gornji Globodol
Anton Šenčur
Dušan Ljubljana
Edvard Dolnji Globodol
Franc Golušnik
Franc Malenška vas
Franc Luže
Franc Podreča
Jakob Cerklje
Janez Ljubljana
Janez Zagradec
Jože Gornja Stara vas
Jože Zagradec/Grosuplje
Jože Slovenski Javornik
Lado Dolnji Globodol
Lojze Zagorje
Ludvik Korita
Marija Zgornja Radgona
Pavle Moše
ROŽANC, Alojz Begunje
Anton Begunje
Jože Ljubljana
Milan Ljubljana/Bežigrad
ROŽANEC, Alojzij Brezje
Franc Begunje
ROZANEC, France Ljubljana/Trnovo
Janez Vrhnika
Jože Planina/Rakek
Matija Ljubljana/Trnovo
Milan Mokronog
ROŽIČ, Franc Moravče
Tone Petrova vas
ROZMAN, Dušan Ljubljana
Franc Luže
ROŽMANC, Franc Krka
ROŽMANC, Franc Ljubgojna
Janez Ljubgojna
Janez Vrhnika
Vinko Podolnica
ROŽMANEC, Franc Vrzdenec
Jakob Vrzdenec
Pavel Vrzdenec
ROŽNIK, Ludvik Plešivica
RUČIGAJ, Jože Dolnje Mokropolje
RUDAR, Jože Ambrus
RUDMAN, Anton Gaberje
Ivan Groblje
RUDOLF, Alojz Hotedršica
Andrej Rudolfovo
Andrej Rudolfovo
Anton Pudob
Anton Rudolfovo
Anton Rudolfovo
Anton Rudolfovo
Franc Hotedršica
Franc Rovte
Franc Rudolfovo
Ivan Hotedršica
Jakob Rovte
Jože Hotedršica
Jožef Rudolfovo
Jože Sv.Vid
Justina Rudolfovo
Lojze Velike Bloke
Matevž Rovte
Neža Rudolfovo
RUGELJ, Alojzij Iglenik
Alojz Zabukovje
Franc Zabukovje
Janez Trbinc
Lojze Dešeča vas
RUGELJ, Slavko Zabukovje
RUKŠE, Jože Hrušica
RUNGE, Rudolf Hrastnik
RUPAR, Albin Župeno
Alojz Zahrib
Ciril Rupe
Franc Cajnarji
Franc Gora
Franc Jeršanovo
Franc Krvava peč
RUPAR, Jože Lešnjake
Jože Mački
Jože Sv.Andrej
Lado Škofja Loka
Lovro Ljubljana
Ludvik Lešnjake
Rudolf Poznikovo
Stane Krvava peč
RUPARČIČ, Alojz Retje
Alojz Retje
Alojz Tabor
Alojz Travnik
Anton Retje
Ivan Tabor
Jakob Retje
RUPERT, Franc Rakek
Matija Ig
RUPNIK, Alojz Novi svet
Alojz Rovtarske Žiberše
Anton Kalce
Dolfe Log
Feliks Rovtarske Žiberše
Franc Besnica
Franc Gorenja vas
Franc Hotedršica
Franc Hotedršica
Franc Litija
Franc Gornji Logatec
Franc Rovtarske Žiberše
Ivan Rovte
Janez Muljava
Janez Novi svet
Janko Gorenja vas
Janko Gornji Logatec
Janko Žažar
Jože Hotedršica
RUPNIK, Jože Hotedršica
Jože Log
Jože Logatec
Jože Planina
Jože Rovte
Karl Žažar
Maks Log
Martin Podjelovo brdo
Pavel Voklo
Peter Log
RUPNIK, Srečko Ljubljana
Stanko Hotedršica
Vencelj Voklo
RUS, Alojz Hrastov dol
Anton Hrastov dol
Anton Log
Anton Rapljevo
Anton Strahomer
Anton Št.Vid/Stična
Anton Travnik
Avguštin Pristavlja vas
Drago Srednja vas
Franc Dobrova
Franc Kolenča vas
Franc Ljubljana
Franc Log
Franc Logatec
Franc Sela
Franc Šmartno/Litija
Franc Velika Sevnica
Franc Zafara
Gregor Rapljevo
Gregor Štenge
Ignacij Sušica
Ivan Podtabor
Ivan Srednja vas
Jakob Leskovec
Janez Ljubljana
Janez Podtabor
Janez Pokojnica
Jože Dolenji Lazi
Jože Črni vrh
Jože Plešivica
Jože Pokojnica
Jože Praproče
Lado Ljubljana
RUS, Lojze Log
Lojze Pokojnica
Br.Mihael OFM Ljubljana
Rafael Paka
Rudolf Rapljevo
Rudolf Tržič
Slavko Log
Tone Dob
Tone Velike peče
Vencelj Kal
RUS, Vi nko Kočevje
RUSL, Ludvik Studenci
RUTAR, Anton Marinča vas
Franc Klečet
Franc Marinča vas
Jože Ambrus
Jože Iglenik
Jože Šmarje
Marjan Ljubljana
RUZMAN, Pepi Gibina
RŽEN, Alojzij Velike Poljane
Janez Gornje dole
SABOTA, Ivan Hrib
Jože Hrib
SADAR, Alojz Valična vas
Anton Drašča vas
Avgust Petrušnja vas
Franc Valična vas
Jože Klečet
Jože Žužemberk
Lado Šmihel
Miha Dečja vas
Rudolf Prelesje
Vinko Drašča vas
SAJBERL, Jože Ljubljana
SAJE, Alojz Gaberje
Alojz Koroška vas
Alojz Dolnje kamenje
Alojz Malenška vas
Alojz Mirna peč
Alojz Veliki kal
Anton Gaberje
Anton Hrastje
Anton Mirna pec
Drago Šmihel
Franc Dolnje Kamenje
Franc Gornje Gradišče
Franc Malenška vas
Franc Šmihel
Franc Goriška vas
Janez Žbure
Jože Žbure
Marjan -.-
Martin Koroška vas
Rudi Dolenje kamenje
SAJEVIC, Andrej Luže
SAJOVIC, Feri Ljubljana/Moste
Ivan Gornji Logatec
Joško Ljubljana/Moste
Matija Predoslje
Miha Olševek
Viktor Sušje
SAKSIDA, Miha Dolž
Stanko Boričevo
Stane Opalkovo
SALMIČ, Alojz Družinska vas
SAMEC, Janez Podpeč
Jože Kompolje
Jože Podpeč
SAMEC, Ludvik Podpeč
Ludvik Ponikve
SAMIDA, Lojze Novo mesto
Zvonko Šmihel
SAMOTORČAN, Janez Samotorica
Jože Mala Ligojna
Marija Ljubljana/Vič
Mirko Sinja gorica
Peter Samotorica
SAMSA, Anton Mali log
Franc Sodražica
Ivan Gora
Ivan Kračali
Ivan Mali log
Leopold Gora
Ludvik Retje
SAPETA, Ivan Hrib
SAŠEK, Martin Mali Orehek
SATLER, Jožefa Lokva
SAVELLI, Viljem Stari trg
SAVINC, Jože Brode
SAVINŠEK, Jure Ljubljana
SEČNIK, Alojz Samotorica
Anton Butajnova
Ciril Št.Jošt
Franc Samotorica
Jakob Samotorica
Janez Horjul
Jože Butajnova
Jože Vrzdenec
Peter Ljubljana
Peter Vrzdenec
Stane Butajnova
Stanko Samotorica
SEDEJ, Albin Ljubljana
Alojz Ljubgojna
Franc Laniše
Franc Lesno brdo
Franc Vrh/Sv.Trije Kralji
Janez Rovte
Janko Lesno brdo
Jernej Rovte
Jože Rovte
Julij Rovte
Štefan Lesno brdo
Vinko Velika Ligojna
SEDEJ, Zdravko Rovte
SEDLAR, Anton Hrastulje
Ivan Hrastulje
Martin Hrastulje
Viktor Št.Rupert
SEIBITZ, Miro Ljubljana
SEKULA, Martin Dolž
SELAK, Albin Ljubljana
Albin Dobrava
Avgustin Šmihel
Filip -.-
Janez Vesela gora
Jože Sv.Urban
Pavel Gor.vas
Pavle Trata
SELAN, Anton Notranje gorice
Anton Polica
Franc Ljubljana
Franc Mali Ločnik
Franc Notranje gorice
Greti Ljubljana
Janez Trnovica
Jože Ljubljana
Jože Šentpavel
Leopold Dobrunje
Ludvik Tlake
Martin Gornja Prekopa
Pavel Dobrunje
Peter Dobrunje
Rafael Mali Ločnik
Štefan Notranje gorice
Tone Trnovica
SELAR, Maks -.-
SELEVŠEK, Jože Ljubljana/Šiška
SELIŠKAR, Anton Brezje
Bine Polhovgradec
Janez Dobrova
Jernej Brezovica/Ljubljana
Lojze Brezje
Miha Brezje
Stanko Dvor
Štefan Brezje
SELJAK, Franc Dobrava
Franc Gora
Franc Sovra
Francelj Stara vas
Franc Trata
SELJAK, Janez Stara vas
Janez Stara vas
Janez Žiri
Jože Todraž
Jože Žiri
Jurko Žiri
Marjan Stara vas
Pavel Dobrava
SEMENIČ, Marjan Ljubljana
SEMIČ, Milan Podbreg
Srečko Ajdovščina
SEMOLIČ, Rado Miren/Gorica
SENICA, Jaro Nemška vas
SENIČAR, Ivan Smolenja vas
Ivan Smolenja vas
SENTOČNIK, Miha Gorenja vas
SEPIN, France Dravlje
SERAN, Janez Golek
Jože Golek
SEŠEK, Edvard Zalog
Stanislav Koseze
SETNIČAR, Franc Dolenja vas/P.gradec
Franc Poljane
Jože -.-
Lavrencij Smolnik
Lovro Črni vrh
Milan Poljane
Tone Gaberje
-.- Bočna
SETNIKAR, Albin Setnik
Anton Horjul
Franc Dragomer
Franc Horjul
Ivan Samotorica
Jakob Horjul
Jakob Slevče
Jakob Polhov gradec
Peter Log
SEVER, Sandi Kleče
Aleksander Stična
Alojz Cesta
Andrej Kleče
Anton Sušica
Anton Zabukovje
Franc Občine
France Sušica
Franc Tomažja vas
SEVER, Ivan Kleče
Ivan Kleče
Janez Dolnje Poljane
Janez Šmartno
Jože Brezovica
Jože Brvace
Jože Cesta
Jože Kompolje
Jože Pristavica
Jože Velike Lipljene
Karl Kresniški vrh
Ludvik Višnja gora
Marjan Brezovica
Nande Višnja gora
Niko Vipava
Polde Spodnja Draga
Zoran Brezovica
SEVŠEK, Franc Ljubljana
Franc Ljubljana
Janez Trstenik
Rafael Podgora
Simon Podgora
SEŽON, Franc Dane
Valerija Dane
SFILIGOJ, Janez Ljubljana
SIEBERGER, Igor Ljubljana
SIHERL, Marko Vodice
SILONI, Drago Zgornja Zadobrova
SIMČIČ, Drago Ljubljana/Vič
SIMONČIČ, Franc Veliko Mraševo
SIMONIČ, Alojz Podreber
Anton Podklanec
Ivan Podreber
SINČAR, Ludvik Drečji vrh
SINJEVEC, Alojz Drečji vrh
SINJUR, Anton Čatež
Anton Razborje
Ferdo Št.Jurij
Jože Čatež
Ludvik Drečji vrh
Vinko Sušica
SINTIČ, Anton Oštrc
Anton Vrhpolje
Franc Oštrc
Franc Pristavica
Franc Prušnja vas
SINTIČ, Janez Oštrc
Janez Planina
Jože Črešnjevec
Jože Oštrc
Jože Prušnja vas
Martin Gomile
Martin Oštrc
SIRK, France Selca
Franc Železno
SIRNIK, Ivan Dravlje
Jože Rašica
SIROSI, Rudi -.-
SITAR, Anton Vrhpeč
Gustel Stožice
Janez Visoko
Jože Dolnje Ponikve
Marija Goriška vas
SIUM, Ivan Drečji vrh
SIVEC, Alojz Petkovec
Alojzij Kobarid
Franc Ledeča vas
Jože Petkovec
SKALA, Ivan Sinji vrh
Jože Sinji vrh
SKALAR, Anton Medno
SKARZA, Anton Ig
SKEBE, Alojz -.-
Jože Žvirče
SKERL, Joze Begunje
SKETA, Alojz Podgrad
Jože Podgrad
SKOBE, Marija Budganja vas
SKOK, Bogo Ljubljana
Danica Divača
Izidor Rakek
Janez Brod
Mile Ljubljana
Vid Ljubljana
SKOPEC, Anton Praproče
Anton Setnik
Franc Hotavlje
Franc Smolnik
Franc Stranska vas
Ivan Kozarje
Jurij Smolnik
Milan Hotavlje
Pavle Bukov vrh
SKOPEC, Vencelj Bukov vrh
SKOPEC, Vinko Kozarje
SKUBE, Anton Drašča vas
Jože Železno
Tone Dešeča vas
SKUBIC, Alojz Dedni dol
Alojz Mala Dobrava
Alojzij Podgorica
Anton Javor
Anton Polica
Anton Rakovec
Franc Dobrunje
Franc Javor
Franc Ljubljana
Franc Šentpavel
Franc Trška gora
Jakob Drča
Janez Dolenja vas
Janez Litija
Janez Zgornja Slivnica
Jože Črnomelj
Jože Javor
Lojze Slivnica
Stane Pijava gorica
Vinko Zgornji Brnik
SKUPEK, Slavko Malo Globoko
SKUŠEK, Anton Bistrica
Anton Jeprjek
Ivan Brezovica
Ivan Žbure
Lojze Žaloviče
SKVARČA, Franc Št.Jošt
Ivan Ljubljana/Trnovo
Ivan Št.Jošt
Jakob Rovte
Janez Ravnik
Janez Rovte
Jože Rovte
Jože Rovte
Jože Št.Jošt
Stanko Praprotno brdo
SLABE, Anton Podjelovo brdo
Franc Kalce
Franc Gornji Logatec
Janez Črmošnjice
Janez Žažar
Jože Rovte
SLABE, Pavel -.-
SLABE, Pavle Žažar
Jože Podjelovo brdo
Tone Podjelovo brdo
SLADIČ, Alojz Zabrdje
Anton Svinjsko
Anton Vesela gora
Anton Rožemberg
Jože Svinjsko
Tone Cikava
-.- Hom
SLAK, Alojz Dobrnič
Alojzij Gorenja vas
Alojz Jordan Kal
Anton Dobrava
Anton Gornji Globodol
Anton Knežja vas
Anton Podlipa
Anton Pristavica
Franc Gorenja vas
Franc Podlipa
Franc Vesela gora
Friderik Martinja vas
Ivan Mali vrh
Janez Veliki Gaber
Jože Pristavica
Matija Dolenja vas
Matija Grahovo
Mirko Gorenja vas
Vid Dobrnič
SLANA, Albin Brezovica/Ljubljana
Alojzij Brezovica
Dore Brezovica
Ivan Brezovica
Ludvik Brezovica
-.- Ljubljana
SLANC, Franc Gabrovec
SLANE, Alojz Kozarišče
Frančišek Kozarišče
SLAPŠAK, Anton Veliki Cirnik
Franc Št.Rupert
Justin Vrh
SLAVUJIČ, Kamilo Ljubljana
SLEJKOVEC, Tone Krka/Novo mesto
SLEKOVEC, Anton Vače
SLEMC, Franc Zgornji Brnik
SLEMENIK, Stane -.-
SLEVC, Bojan Homec
SLIVAR, Konstantin Mala vas
Rudolf Mala vas
Štefan Gorenja vas
SLOKAR, Marko Ljubljana
SLOVNIK, Ivan Dol/Ljubljana
Ivan Videm
Niko Ihan
SLOVŠA, Bernard Vrzdenec
Franc Butajnova
Tone Samotorica
SLUGA, Anton Polhovgradec
SMERTNIK, Jože Celje
SMOK, Ivan -.-
SMOLE, Alfonz Št.Rupert
Alojz Kamnik/Krim
Anton Čužnja vas
Feliks Ravnik
Franc Breg
Ivan Ig
Jože Kamnik/Krim
Jože Kamnik/Krim
Jože St.Rupert
SMOLEJ, Metod Griže
SMOLIČ, Adolf Rdeči kal
Anton Zagorica
Franc Dobrava
Franc Dobrnič
Franc Dolnja Prekopa
Franc Vavpča vas
Franc Volčje njive
Janez Dobrava
Janez Korita
Janez Vrhtrebnje
Jože Artmanja vas
Jože Korita
Stanko Artmanja vas
Tone Dobrava
Viktor Dobrava
SMOLINSKY, Miroslav Ljubljana
SMREKAR, Alojz Drašča vas
Alojz Ljutomer
Alojz Veržej
Aleš Kropa
Anton Mokronog
Anton Žužemberk
Dolfe Gabrovka
SMREKAR, Franc Bizovik
SMREKAR, Franc Brezovica/Mirna
Gregor Javor
Ivan Dolenja vas
Ivan Polica
Janez Sela
Nande Šentpavel
Rudolf Gabrovka
Stanislav Vavpča vas
Tone Sobrače
SMRKE, Alojz Ljubljana
Alojz Trebanjski vrh
Edi Ljubljana
Jože Trebanjski vrh
Leopold Trebanjski vrh
Miha Trebanjski vrh
SMRTNIK, Anton Dragomer
Anton Dobrova
Franc Dragomer
Jakob Dragomer
Matevž Brezovica/Ljubljana
Stanislav Stara Vrhnika
Tone Dragomer
SMUK, Alojz Smolenja vas
Edi Ljubljana
Franc Podpeč
Ivan Predgrad
Pavel Predgrad
Stanko Brezovica/Ljubljana
Žarko Ljubljana
SMUKAR, Ivan Troščine
SNEDEC, Tone Dravlje
SNEDIČ, Franc -.-
SNOJ, Anton Nadgorica
Franc Spodnji Kašelj
Marjan Ljubljana
SOBOČAN, Franc Mala Nedelja
SOJAR, Anton Ljubljana
Marjan Ljubljana
Stane Ljubljana
SOJER, Anton Notranje gorice
Dr.Franc Ljubljana/Moste
Franc Notranje gorice
Franc Notranje gorice
Ivan Brezovica/Ljubljana
Ivan Notranje gorice
SOJER, Janez Notranje gorice
SOJER, Janez Brezovica
Ludvik Vnanje gorice
Matevž Log
Tone Ljubljana/Vič
Vinko Notranje gorice
SOJK, Franc Zajčji vrh
SOKAR, Avgustin Polje/Višnja gora
SOLDAT, Alojz Primorska
SOMRAK, Alojzij Ponikve
Jože Logarji
SONI, Ivan Šentjanž
SOPAR, Franc Moravče
SORAMLIČ, Karl Št.Peter/Maribor
SORMŠEK, Anton Dogoše/Štajerska
SOTLAR, Anton Sv.Križ
Pavle Čatež
Stanislav Dolenja vas
SOTLER, Stanko Trebanjski vrh
SOTLIČ, Franc Dobliče
SOTOŠEK, Br.Bruno Stična
SOVINC, Jože Brode
Jože Škofja Loka
Jože Vodice
SPAHIČ, Miha Podklanec
SPILLER, Ludvik Ljubljana
SPREITZER, Jože Vinja vas
Ludvik Ljubljana
SPRINGER, Ludvik Ponikve
SPUNT, Igor Št.Vid
SRAJKAR, Alfonz Dol/Ljubljana
Alojz Tomačevo
Ivan Ljubljana
Franc Tomačevo
SRČIČ, Anton Cerovec
SREBOT, Pavle Podkraj
SREBOTNJAK, Vane Ljubljana
SREBRNJAK, Alojz Vodice
Ivan Podlipa
Ivan Voglje
Janez Šenčur
Janez Veliki Slatnik
Jože Hrušica
Jože ml. Hrušica
Miha -.-
SRNEL, Franc Sv.Vid
Jože Ravnik
SRNEL, Ludvik Veliki vrh
SRNIK, Jože Ježica
SROVIN, Jože Golobinjek
SRPAN, Alojzij Nadlesk
SRŠEN, Anton Mengeš
STANIŠA, Alojz Vinja vas
Franc Konec
Franc Vinja vas
Ivan Konec
Janez Podgrad
Janez Vinja vas
Jože Konec
Sandi Trebanjski vrh
STANJKO, Milko Ljutomer
STANONIK, Franc Gabrška gora
Janez Bukov vrh
Janez Dobe
Janez Kremenjak
Jože Breznica
Jože Kremenjak
Maks Bukov vrh
Pavle Bukov vrh
Pavle Gabrška gora
Pavle Kremenjak
STANOVNIK, Andrej Žiri
Anton Breznica
Franc Butajnova
Franc Stara Loka
Frančiška Dobračeva
Janez Brode
Jože Gabrška gora
Justin Lesno brdo
Rudolf Lesno brdo
Rudolf Podolnica
Srečko Borovnica
STAR, Filip Praproče
STARC, Adolf Ljubljana
Alojzij Kresnice
Alojz Ljubljana
Alojz Velike Lipljene
Anton Dešeča vas
Anton Prigorica
Anton Velike Lipljene
Franc Prigorica
Jože Bereča vas
Jože Gradež
Jože Gorenji lazi
Jože Mala Račna
STARC, Jože Stope
Jože Velike Lipljene
STARC, Lojze Ljubljana
Zlatko Ljubljana
STARE, Avgust Laze
Feliks Moše
Ivan Laze
Jože Cerklje
Slavko Zgornji Senik
Tone Cerklje
STAREŠINIČ, Jože Sečje selo
Jure Sečje selo
Lojze Preloka
Miko Preloka
STARIČ, Anton Dolnje Karteljevo
Franc Mirna peč
Lojze Dolnje Karteljevo
Marjan Dobrnič
STARIHA, Anton Osolnik
Franci Črnomelj
Jože Ljubljana
Matija Vranoviči
STARIN, Ivan Bišče
Lojze Bišče
STARMAN, Bernard Vižmarje
Stane Tržič
STEGENŠEK, Klemen Ljubljana
STEGNE, Ivan Sečje selo
STELE, Ferdo Mlaka
Ivan Komenda
Janez Podboršt
Maks Mlaka
Peter Ljubljana
STENOVEC, Martin Dragočajna
STENTA, Franc Ilova gora
STEPAN, Janez Čurile
Tone Čurile
STERGAR, Franc Ljubljana
Frančiška Ljubljana
STERLE, Alojz Veliko Mlačevo
Anton Vrh
Frančišek Kozarišče
Ivan Brest
Ivan Veliko Mlačevo
Slavko Veliko Mlačevo
Stanislav Kozarišče
ŠTIBILJ, Boris Ljubljana
STIBRIČ, Ivan Vevče
STOJC, Ludvik Ig
STOPAR, Anton Orehovec
Avgust -.-
Bogdan Jablance
Franc Jablance
Franc Ljubljana
Franc Podzavrh
Franc Oštrc
Jože Orehovec
Lojze Pokojnica
STRAH, Anton Podbukovje
Avgust Zavrstnik
Cene Kompolje
Edvard Selo
Franc Ilova gora
Franc Podbukovje
Henrik Ljubljana
Jakob Mengeš
Jakob Stožice
Janez Kompolje
Jože Luknja
STRAJNAR, Alojz Log
Alojz Gornji Podšumberk
Anton Polica
Anton Velike Poljane
Ciril Dolnje Gradišče
Franc Trbinc
Ivan Jerova vas
Janez Dečja vas
Janez Ljubljana
Jože Trbinc
Miha Gornji Podšumberk
Polde Dolnja Stara vas
Stanko Ledeča vas
STRAŽAR, Jože Kožljek
STRAŽIŠAR, Franc Zabočevo
Ivan Matena
Ivan Zabočevo
Jože Zelša
Matevž Zabočevo
Matija Matena
STRAŽIŠČAR, Anton Begunje
Anton Smrjene
Franc Begunje
Ivan Kožljek
STRAZISCAR, Josip Cerknica
Jože Kožljek
STRAŽIŠČAR, Tinca Kožljek
STREFOLJ, Jernej Kladje
STREHOVEC, Franc Gora
STREL, Pavel Trata
STRGAR, Franc Lavrica
Franc Rudnik
Ivan Gombišče
Lojze Zalog
STRLE, Alojz Gradež
Alojzij Rudolfovo
Anton Podgora
Anton Žalna
Feliks Podgora
Franc Kozarišče
Franc Krvava peč
Franc Podcerkev
Franc Podgora
Franc Selo
Franc Slivnica
Franc Staje
Frančišek Kozarišče
Ivan Črna vas
Ivan Ljubljana
Ivan Vrbljene
Janez Rob
Jože Gradež
Jože Laze
Jože Rudolfovo
Lojze Podgora
Matevž Trata
Vladimir Osredek
STRLEKAR, Ignac Zagorica
STRLIČ, Maks Žiri
STRMAN, Anton Drašča vas
STRMEC, Anton Sela/Šumberk
Franc Krušni vrh
Ignacij Klečet
Janez Sela/Šumberk
Lojze Bukovica
Tone Bukovica
STRMLAN, Anton Sv.Križ
STRMOLE, Jože Breg/Veliki Gaber
Jože Stična
Leopold Breg
STRMOLE, Rudolf Breg
STRMŠEK, Matej Gornje Ponikve
STRNAD, Anton Cesta
Anton Drašča vas
Anton Pri Cerkvi
Franc Podpeč
Franc Podgorica
Franc Dolnje Selce
Ignac Videm
Ignac Zdenska vas
Ivan Cesta
Jože Cesta
Jože Konec
Jože Podpeč
Jože Zdenska vas
Slavc Cesta
STRNIŠA, Feliks Vrbovec
Franc Stopiče
Jože Vrbovec
Lojze Repče
STROJAN, Franc Muljava
Rudolf Muljava
STROJIN, Anton Vinkov vrh
Janez Dobrava
STRUNA, Alojz Kitni vrh
Feliks Klečet
Franc Klečet
Franc Male Reberce
Franc Plešivica
Jože Klečet
Nace Klečet
STRUPEH, Anton Novo mesto
Stanko Mokronog
STRUPI, prof.Alojz Št.Vid
Franc Čirčiče
STRUS, Anton Višnja gora
STRUŽNIK, Alojz Visoko
STUDEN, Stanko Pangršica
Peter Žablje
Stane Mlaka
STUPAR, Jože Lahovče
STUPICA, Alojz Št.Vid
Štefan Žužemberk
SUBAN, Martin Ljubljana
SUHADOLC Jernej Šujica
Franc Gaberje
SUHADOLC, Luka Šujica
SUHADOLNIK, Bogo Rakitna
SUHADOLNIK, France Borovnica
Franc Rakitna
Franc Zabočevo
Franc Zavrh
Gabrijel Rakitna
Ivan Rakek
Ivan Zabočevo
Janez Stara Vrhnika
Leon Nova vas
Slavko Praše
SUHER, Dr.Edvin Ljubljana
SUKOVIČ, Alojz Dolnji Globodol
Alojz Grč vrh
Ivan Dolnji Globodol
Leon Grč vrh
SUŠMAN, Anton Prevalje/Krim
Franc Rakitna
Jernej Prevalje/Krim
SUŠA, Anton Ljubljana
SUŠINA, Franc Gosteče
SUŠNIK, Anton Breznica
Franc Selo
Franc Breznica
Franc Suha
Ivan Setnik
Janez Breznica
Janez Spodnja Bela
Pavel Breznica
Primož Mekinje
Stane Ljubljana
Stane Trata
Tone Zapuže
SUŽELJ, Franc Laze
SVETE, Alojz Zabočevo
Franc Zabočevo
Jože Podpeč
Leopold Podpeč
Stane Ljubljana/Bežigrad
Tone Kamnik/Krim
SVETEK, Franc Dobrunje
Franc Veliko Mlačevo
SVETELJ, Ivan Ljubljana
SVETIČ, Viktor Dobliče
SVETIN, Anton Leščevje
Franc Leščevje
SVETINA, Adolf Divača
SVETLIČIČ, Slavko Ljubljana
SVETLIN, Jože Vrhovo
SVETLIN, Franc Tuštanj
Karl Tuštanj
SVINGER, Jože Sladki vrh
ŠABIČ, Miloš Srbija
ŠALEHAR, Anton Št.Rupert
Franc Blato
Jože Blato
Jože Račje selo
Rudi Podpeč
ŠAMRAJ, Franc Bizovik
Jernej Bizovik
ŠANTELJ, Drago Kostanjevica
ŠARC, Franci Ljubljana/Trnovo
ŠURMAN, Ernest Maribor
ŠAUS, Franc Bela Krajina
SCHWEIGER, Janko Črnomelj
ŠČINKOVEC, Alojz Sv.Križ
ŠEBALJ, Jurij Rovte
Peter -.-
ŠEBEK, Karlo Ljubljana
ŠEBENIK, Franci Kozarje
Franc Notranje gorice
Franc Vnanje gorice
Ivan Babna gora
Ludvik Plešivica
Rudi Dolnji Logatec
Valentin Plešivica
ŠEF, Franc Ljubljana
ŠEGA, Alojz Retje
Alojz Šegova vas
Drago Ljubljana
Franc Dolenji Lazi
Franc Globel
Franc Šegova vas
France Sodražica
Ivan Globel
Josip Grahovo
Karl Travnik
Mirko Goriča vas
Mirko Šegova vas
Stane Grahovo
ŠEGULA, Miha Kočevje
Tonček Pesnica
ŠELAHAR, Tone Račje selo
ŠELIGO, Vinko Preserje
ŠEME, Henrik Žalna
Jakob Št.Pavel/Prebold
SEME, Janez Luče
Jože Pance
Jože Žalna
ŠEMOROV, Bogo Ormož
ŠEMROV, Franc Gornji Logatec
Jakob Rovte
Jože Gornji Logatec
Mirko Rovte
Vinko Rovte
ŠENČUR, Franc Žiberše
Ivan Logatec
Marjan Logatec
Radko Ljubljana
ŠENICA, Anton Dolnje Sušice
Anton Meniška vas
Franc Podhosta
Jaroslav Meniška vas
Jože Gornji Križ
ŠENKINC, Ivan Št.Peter/Kras
ŠEPEC, Bogo Kozarišče
Miha Kozarišče
ŠEPIC, Evzebij Dolnje Ponikve
ŠEPIN, Franc Dravlje
ŠERC, Miloš Šmartno
Pavel Poljane
ŠERCELJ, Janez Sela
ŠERE, Gašper Biška vas
Pavel Poljane
ŠEREK, Alojz Stična
ŠERJAK, Franc Ljubljana
Janez Trata
Jernej Trata
Jože Trata
ŠEŠE, Franc -.-
ŠEŠELJ, Franc Ptuj
ŠEST, Alojz Roje
ŠEŠKAR, Ivan Tomišelj
ŠETINA, Anton Gornji križ
Franc Gornji Križ
Franc Moše
ŠETINA, Janez Mokronog
ŠIBAV, Jože Horjul
ŠIDA, Anton Stična
ŠIFRAR, Andrej Stara Oselica
ŠIFRER, Anton Stara Oselica
ŠILC, Alojz Kržeti
SILC, Alojz Mala vas
Alojz Slatnik
Drago Novo mesto
Ivan Kržeti
Ivan Videm/Dobrepolje
Janez Mala vas
Janez Nemška vas
Janez Sajevec
Jože Zamostec
Leopold Sajevec
ŠILER, Matevž Brezje
ŠIMC, Andrej Zagorje/Pivka
Franc Orehovica
Janez Dolnja Straža
Martin Mihovec
Milan Mali Cerovec
ŠIMENC, Jože Ljubljana/Vrtača
Jule Ljubljana/Trnovo
Rudi Zgornji Brnik
Stanislav Dolnja Straža
Vinko Ljubljana
ŠIMNOVEC, Ivan Pšata
ŠINK, Franc Moše
Jakob Breznica
Matija Breznica
Matija Žalna
ŠINKAR, Anton Škofja Loka
ŠINKOVEC, Alojzij Goriška gora
Alojz Tisovec
Alojz Videm/Dobrepolje
Alojz Sv.Križ
Anton Brezov dol
Anton Dobruška vas
Anton Mali Korinj
Anton Moravče
Anton Rovte
Ciril Ambrus
Feliks Veliko Lipje
Fidelis Ljubljana
Franc Bakerc
Franc Mali Korinj
ŠINKOVEC, Franc Leskovica
Franc Rovte
Franc Višnje
Franc Zaplana
Franc Št.Jošt/Stična
Ignac Višnje
SINKOVEC, Jakob Kojsko
Janez Klenovik
Janez Mali Korinj
Janez Škocjan
Janez Veliko Lipje
Jože Ambrus
Jože Ambrus
Jože Gabrška gora
Jože Gornja Brezovica
Jože Veliki Korinj
Jože Rovte
Jože Veharše
Jože Višnje
Jože Zalog
Lovro Stara vas
Ludvik Ambrus
Matevž Rovte
Slavko Rovte
Tomaž Dolnji Logatec
Vencelj Višnje
Vida Klenovik
ŠIRAJ, Janez Studeno
ŠIRCA, Franc Podkraj
ŠIRCEL, Janez Javor
ŠIRCELJ, Alojz Dole
Anton Poljane
Zdenko Ljubljana
ŠIŠKA, Ernest Št.Peter
Martin Lesnica
ŠIVEC, Franc Rakitna
Ivan Strahomer
Ivan Vrbljene
ŠIVIC, Anton Strahomer
Ferdo -.-
Franc Rakitna
Ivan Pako
Srečko -.-
ŠKALJAK, Milan Ljubljana
ŠKANTELJ, Franc Podgora
Ivan Podgora
ŠKANTELJ, Stane Podgora
Tone Podgora
ŠKARJA, Tone Straža
Vinko Sv.Rok
ŠKEDELJ, Alojz Dolnje Gradišče
Anton Mali Cerovec
SKEDELJ, Jože Dolnja Brezovica
Jože Razdrto
Martin Ljubljana
Martin Javorovica
ŠKERBE, Franc Cegelnica
Jože Cegelnica
Tone Cegelnica
ŠKERBEC, Janez -.-
ŠKERBINC, Drago Ljubljana
ŠKERJANC, Ciril Bizovik
Franc Bizovik
Ivan Bizovik
Jakob Bizovik
Metod Bizovik
ŠKERL, Alojz Cerknica
Karl Savlje
ŠKERLJ, Dominik Bavdki
Franc Bavdki
Jože Bavdki
Joze Begunje
ŠKETA, Alojz Podgrad
Jože Podgrad
ŠKLANDER, Franc Paka
ŠKODA, Alojz Dedni dol
Alojz Gornja Prekopa
Anton Gornja Prekopa
Anton Mala vas
Anton Mokronog
Anton Podgora
Anton Svinjsko
Anton Velika Račna
Franc Češnjice
Franc Svinjsko
Franc Zdenska vas
Janez Gornja Prekopa
Janez Podgora
Jože Javor
Jože Zgornje Brezovo
Stane Češnjice
Štefan Cirnik
Viktor Čatež
ŠKOF, Andrej Velike Poljane
Janez Gornja Stara vas
Inž.Rudolf Ljubljana
ŠKOF, Stane Polhovgradec
Viktor Ljubljana
-.- Novo mesto
ŠKOFLJAN, Lojze Mokronog
ŠKRABA, Anton Ig
SKRABA, Feliks Brest
Franc Matena
Jože Brest
Srečko Brest
ŠKRABANJA, Ivan Moravče
Janez Gabrje
Tine Moravče
Vinko Potok
ŠKRABEC, Ivan Mala Stara vas
Jože Mala Stara vas
Stanko Hrovača
Vinko Hrovača
ŠKRAJNAR, Alojz Velike Poljane
Anton Cerknica
Anton Velike Poljane
Ciril Boričevo
Miha Boričevo
ŠKRBE, Alojz Cegelnica
Alojz Stavča vas
Anton Žužemberk
Feliks Cegelnica
Feliks Stavča vas
Franc Cegelnica
Franc Dvor
Franc Stavča vas
Franc Stranska vas
Jože Cegelnica
Jože Žužemberk
Inž.Rafael Žužemberk
Tone Cegelnica
ŠKRBEC, Alojz Ratež
Anton Borovnica
Franc Brezovica
Ivan Ratež
Janez Nadlesk
Jože Borovnica
Jože Kamnik/Krim
Karl Dane
Milan Primorska
Rudolf Perovo
ŠKRBINA, Jože -.-
ŠKRJANC, Alojz Javor
Alojz Mala Stara vas
ŠKRJANC, Anton Matena
Anton Udje
Avgust Zalog
Franc Duplica
Franc Spodnje Blato
SKRJANC, Franc Cerklje
Ivan Cerovo
Ivan Gornje Brezovo
Ivan Peč
Ivan Šenčur
Ivan Udje
Jakob Matena
Janez Adergas
Janez Trata
Jože Cerovo
Jože Leskovec
Jože Peč
Jože Udje
Rok Zalog
Stane Mala Stara vas
ŠKRLJ, Anica Novo mesto
Anton Dobec
Franc Bezuljak
Franc Dobec
Ivan Sleme
Janez Bezuljak
Janez Dobec
Jože Begunje
Jože Dobec
Jože Retje
Miro Novo mesto
ŠKUFCA, Alojz Brezov dol
Anton Zvirče
Ciril Križe
Ciril Vrh
Franc Brezov dol
Franc Brezovo
Franc Dolž
Franc Ratje
Franc Spodnje Brezovo
Franc Višnja gora
Franc Vrhe
Franc Šmihel
Franc Zvirče
Ivan Ratje
Ivan Sadinja vas/Semič
Ivan Spodnje Brezovo
ŠKUFCA, Ivan Srednja vas
Janez Dolnji Križ
Janez Hrib
Jože Brezovo
SKUFCA, Jože Ratje
Jože Spodnje Brezovo
Jože Zgornje Zabukovje
Karl Koželjevec
Lojze Brezovo
Martin Sela
Miha Zvirče
Roman Zafara
Vinko Ljubljana
Vinko Ratje
Vinko Štajerska
ŠKULJ, Alojz Adamovo
Alojz Kaplanovo
Alojzij Ponikve
Anton Adamovo
Anton Dolenja vas
Anton Gorenje Kališče
Anton Hudi Konec
Anton Iška vas
Anton Krkovo
Anton Ponikve
Franc Adamovo
Franc Krkovo
Franc Logarji
Franc Zagorica
Ivan Adamovo
Ivan Gornje Kališče
Janez Ponikve
Janez Žimarice
Jože Dolščaki
Jože Gornje Kališče
Karl Adamovo
Karl Ponikve
Martin Vrbje
Milan Brankovo
ŠKVARČA, Janez Blagovica
ŠLAJNAR, Franc Slivice
ŠMAJC, Janez Stiška vas
ŠMALC, Alojz Dolenji Lazi
Anton Gornji Podboršt
Ignac Dolenji Lazi
Janez Breg
Jože Golobinjek
ŠMALC, Jožko Laze
ŠMALCELJ, Franc Laze
Ivan Predgrad
Jože Laze
SMALCELJ, Viktor Laze
ŠMID, Stanko Ševlje
ŠMIT, Alojzij Veliki Cirnik
ŠMON, Anton Slovenjgradec
ŠNAJDER, Jože Ljubljana/Moste
ŠNUDERL, Franc Sv.Jakob
ŠOLAR, Jože Mirna
Jožef Sodražica
ŠOLEN, Anton Brezovica
ŠORLI, Franc Polje
Janez Prebačevo
Tomaž Selo
ŠORL, Stane Bistrica
ŠORN, Franc Polje
Janez Prebačevo
ŠPACAPAN, Frančišek Dolnji Logatec
Vlado Brod
ŠPAN, France Gaberje
Ivan Št.Rupert
ŠPARHAKL, Bojan Ljubljana
Leopold Ljubljana
Zvone Ljubljana
ŠPAROVEC, Alojz Gornja Težka voda
Alojz Korita
Franc Rudnik
Ivan Spodnje Blato
Tone Korita
ŠPEC, Janez Selca
Jože Gornje Selce
Jože Stavča vas
ŠPEH, Janez Šmarata
ŠPEHAR, Franc Dane
Franc Hrast
Jakob Nova Lipa
Janko Učakovci
Jože Hrast
Rudolf Hrast
ŠPELIČ, Anton Jelševec
Feliks Korita
Franc Gornje Kamenje
Janez Korita
Janko Učakovci
Jakob Nova Lipa
ŠPELIČ, Jože Gornje Kamenje
Jože Korita
Jože Ljubljana
Jure Vinica
SPELIC, Ludvik Preska
Maks Preska
Miha Podklanec
Milan Šmaver
ŠPELKO, Alojz Jama
ŠPENDAL, Tone Dolnje Praproče
Vladimir Bojanji vrh
ŠPENKO, Anton Vodice
France Vesca
Janez Mengeš
ŠPETIČ, Andrej -.-
ŠPILER, Ivan Dolnje Vrhpolje
Lado Dolnje Vrhpolje
ŠPINDLER, Anton Bunčani
ŠPOLAR, Franc Kompolje
ŠPORAR, Jože Češča vas
Jože Podpeč
Stanko Hrib
ŠPRAH, Otmar Ljubljana
ŠPRAJCAR, Jože Daljna vas
Jože Voljna vas
ŠPRINER, Erik Podkraj
ŠPRINGAR, Franc Bohinjske Struge
Janez Bohinjske Struge
ŠPRINGER, Alojz Dolnja Straža
Alojz Podgora
Anton Jordan Kal
Janez Srednji Lipovec
Karl Gornji Podboršt
Ludvik Jordan kal
Metod Gornji Podboršt
ŠPRUK, Anton Komenda
Florjan Komenda
Janez Komenda
ŠRAJ, Alojz Dobravica
Franc Dobravica
Janez Hrastov dol
Janez Studeno
Jernej Viševek
Leopold Gorenja vas
Stanislav Vrhnika/Stari trg
ŠRAML, -.- Trbovlje
ŠTAJNAR, Jože Petrušnja vas
ŠTALCAR, Anton Brezje
ŠTAMBERGAR, Ivan Mirna peč
ŠTAMCAR, Drago Št.Rupert
STAMCAR, Franc Gorenja vas
ŠTAMFELJ, Alojz Češča vas
Ivo Ljubljana/Moste
Rudi Češča vas
ŠTANCAR, Franc Čužnja vas
Matija Čužnja vas
Jože Št.Peter
Karl Št.Rupert
Vinko Štatenberk
ŠTANER, Franc Štajerska
ŠTANGAR, Alojz Jezni vrh
Avguštin Jezni vrh
Ivan Jezni vrh
ŠTANGELJ, Miha Jama
ŠTAVDOHAR, Ivan Laze
Ivan Predgrad
Joško Laze
Jože Predgrad
Pavle Predgrad
Vlado Predgrad
ŠTAVER, Valentin Klenik/Pivka
ŠTEBE, Alojz Komenda
Franc Gora
Jože Podboršt
Lojze Zalog
ŠTEBLAJ, Anton Iška vas
Rudolf Hrastulje
ŠTEFAN, Janez Ljubljana
Valentin Krašče
ŠTEFANAC, Anton Stari trg
ŠTEFANC, Ivan Predgrad
Peter Predgrad
ŠTEFANČIČ, Alojz Pudob
Franc Plešivica
Ivan Col
Ivan Plešivica
Ivo Ljubljana
Janez Ribnica
Lado Plešivica
Matevž Grosuplje
Vladimir Notranje gorice
ŠTEFANEC, Franc Ljubljana
ŠTEFANEC, Franc Obrh
ŠTEFANIČ, Anton Križevska vas
Anton Vrhovška vas
Franc Orehovec
STEFANIC, Niko Bela Krajina
ŠTEFE, Franc Orehovlje
Franc Lom
Tomaž Orehovlje
ŠTEFEK, Tone Selšček
ŠTEH, Vinko Mala Račna
ŠTEKELJ, Anton Dobrova
ŠTEKLAVČIČ, Anton Vrh
ŠTEMBERGER, Ivan Jelše
ŠTENKO, Franc Moravče
ŠTEPEC, Alojz Št.Vid/Stična
Anton Žubina
Avgust Zagorica
Boris Ljubljana
Feliks Šentpavel
Franc Žubina
Ignacij Podboršt
Jože Zagorica
Jože Žubina
Miha Moravče
Milan Sv.Križ
Slavko St.Vid/Stična
ŠTEPIC, Anton Polica
Tine Polica
Vinko Srednji Globodol
ŠTERBEJ, Franc Polhovgradec
ŠTERBIC, Anton Trboje
ŠTERK, Jože Ljubljana
Jože Stari trg
Jože Veliki koren
ŠTERKAJ, Jože Trebanjski vrh
ŠTERN, Franc Moše
Franc Šmartno
Janko Šmartno
Jože Šmartno
ŠTIBERNIK, Franc Gornje Brezovo
Jože Peče
ŠTIBILJ, Boris Ljubljana
ŠTIBRIČ, Ivan Vevče
ŠTIH, Anton Hrib
Jože Zdenska vas
ŠTIMEC, Feliks Gornje Brezovo
ŠTIRN, Vinko Stanežice
ŠTOJS, Franc Gornje Dole
ŠTOK, Marjan Gornji Logatec
ŠTOKAR, Franc Orehovec
ŠTRAJNAR, Alojz Podšumberk
STRAJNAR, Janez -.-
Jože Dvor
Polde Dolenja Stara vas
ŠTRAMLIČ, Karl Sv.Peter
ŠTRAMPELJ, Jože Češča vas
ŠTRANCAR, Tone Ljubljana
ŠTRAVS, Jože Gabrovec
Miha Ljubljana/Trnovo
Miha Vinkov vrh
Slavko Sadinja vas
ŠTRBEJ, Franc Bizeljsko
ŠTRCIN, Aleš Komenda
ŠTREKELJ, Anton Stranska vas
Tone Brezje
ŠTREMBELJ, Jernej -.-
ŠTREMFEL, Franc Kladje
ŠTRLEKAR, Anton Št.Jurij
Ivan Št.Jurij
ŠTROHEN, Jože Lučarjev Kal
ŠTRUBELJ, Alojz Paradišče
Alojz Zdenska vas
Božo Mihelja vas
Ciril Podlipoglav
Franci Ljubljana
Franc Zapuže
Ivan Polica
Janez Paradišče
Jože Leskovec
Jože Paradišče
Jože Paradišče
Jože Šmarje
Jože Zdenska vas
Tone Zdenska vas
ŠTRUCELJ, Jože Predgrad
Rafael Ljubljana
ŠTRUKELJ, Alojz Štrukljeva vas
Alojz Štrukljeva vas
Anton Štrukljeva vas
Franc Bečaje
Franc Zapuže
Franc Žirovnica
Jože Bečaje
ŠTRUKELJ, Jože Cerknica
Jože Štrukljeva vas
Lovro Gradac
Martin Cerknica
Strukelj, Martin Ig
Matija Zales
Slavko Bečaje
Zdravko Štrukljeva vas
ŠTRUMBELJ, Anton Gornji Ajdovec
Anton Videm
Anton Videm
Anton Mali Lipovec
Franc Vrbljene
Jernej Uršna sela
Jožef Gornji Ajdovec
Jože Podgozd
Jože Predgrad
Jože Videm/Dobrepolje
Jože Vrbljene
Matija Mali Lipovec
ŠTRUS, Anton Dolenja vas
Anton Dolenja vas
Anton Troščine
Franc Zgornje Duplice
Ivan Zgornje Duplice
Janez Replje
Janez Velike Dole
Janez Zagorica
Jože Grosuplje
Jože Kriška vas
Jože Stična
Jože Zagorica
Ludvik Replje
Miha Replje
ŠTUHEC, Bernard Kupetinci
-.- Ljutomer
ŠTUKELJ, Božo Ručetna vas
ŠTUL, Franc -.-
Pavel -.-
ŠTUPAR, Dionizij Sadinja vas
Feliks Boršt
-.- Klanc
Franc Zgornji Brnik
Henrik Grintovec
Janez Veliki Lipovec
Jože Lahovče
Ludvik -.-
ŠTUPICA, Ivan Sodražica
Joze Sodražica
Ludvik Sodražica
ŠTURM, Anton Metlika
STURM, Franc Ljubljana
Franc Stara Oselica
Ignac Fužina
Jože Lučarjev kal
Jože Valična vas
Martin Radovica
Peter Ljubljana
ŠTUS, Janez Zagorica
ŠUBELJ, Ivan Podmolnik
Nace Savlje
ŠUBIC, Anton Hlavče njive
Franc Prelesje
Frančiška Žirovski vrh
Janez Hotavlje
Janez Stara vas
Janez Srednje brdo
Kajetan Dobračeva
Tone Hotavlje
Vinko Žiri
SUGIN, Franc Primorska
ŠUKLJE, Tine Lokvica
ŠULC, Avgust Ljubljana
ŠULIGOJ, Pavle Dolenja vas/P.gradec
ŠUMAN, Anton Sv.Jurij/Slov.gorice
Franc Sv.Jurij/Slov.gorice
Jože Sv.Jurij/Slov.gorice
ŠUMC, Ernest Ljubljana
ŠUMER, Alojz Sv.Peter
ŠUMRADA, Ivan Kozarišče
ŠUNKAR, Janko Olševek
ŠURE, -.- Dolnji Zemon
ŠURK, Ludvik Ljubljana
ŠURLA, Anton Gornje Lakovnice
Jože -.-
Stanislav Gornje Lakovnice
ŠUŠNEL, Alojz Stari log
ŠUŠTAR, Alojz Ljubljana
Alojz Novo mesto
Alojz Vrhovo
Anton Dol
Anton Dolnje jezero
Franc Ljubljana
Franc Podgora
ŠUŠTAR, Ivan Ljubljana
Ivana Sela
Janez Podgora
SUSTAR, Janez Radovljica
Jože Grmada
Jože Podgora
Jože Sv.Križ
Jože Vrh
Karl Podgora
Martin Kamnik/Krim
Viktor Podgora
ŠUŠTARŠIČ, Alojz Gabrovka
Alojz Jama
Alojz Veliki Orehek
Anton Črmošnjice
Anton Rakitna
Avgust Mengeš
Bernard Mengeš
Ciril Jama
Franc Kamnik/Krim
Franc Ljubljana
Franc Pristava
Gabrijel Rakitna
Ivan Kamnik/Krim
Ivan Podreber
Janez Rakitna
Jernej Ljubljana
Jože Jama
Jože Lipovec
Jože Rakitna
Matija Kamnik/Krim
Ludvik Dolenja Straža
Rudolf Pristava
ŠUŠTERIČ, Alojz Dolnja Stara vas
Ivan Dolnja Stara vas
Jože Dolnja Stara vas
ŠUŠTERŠIČ, Andrej Ljubljana
Anton Stranska vas/N.mesto
Anton Škrjanče
Elko Raktna
Ivan Ljubljana
Ivan Novo mesto
Ivan Rakitna
Janez Podreča
Janez Rakitna
Joze Rakitna
Jože Zgornja Paka
Lado Stranska vas
Maks Ljubljana
Oto Škrjanče
SUŠTERSIC, Rudolf Vrh
Štefan Škrjanče
ŠUTEJ, Lojze Vinica
Peter Vinica
SVAGELJ, Julko Primorska
ŠVAJGER, -.- Štajerska
ŠVALJ, Alojz Male Vodenice
Franc Kočarija
Karel Ostrog
Stanko Št.Jernej
ŠVARC, Rajko Ljubljana
ŠVELC, Anton Dolenja vas
ŠVIGELJ, Albin Selšček
Alojz Bezuljak
Alojz Ohonica
Alojz Vrhnika
Ana Dolnje jezero
Boris Iška vas
Franc Bezuljak
Franc Bezuljak
Franc Martinjak
Gabrijel Ohonica
Ivan Iška vas
Jakob Bezuljak
Jakob Martinjak
Jože Bezuljak
Jože Brest
Jože Ohonica
Stane Dolnje jezero
Stane Martinjak
Stanko Selšček
ŠVIRT, Miha Jelše
TABORSKI, Franc Potov vrh
TANČEK, Anton Strahomer
Franc Vrbljene
TANKO, Franc Nemška vas
Franc Sodražica
Franc Žlebič
Jože Hrovača
Jože Prigorica
Matija Stranska vas
TANŠEK, Alojz Hrastnik
TARAČ, Josip -.-
TAVČAR, Andrej Preska
Anton Ljubljana
TAVČAR, Anton Škofja loka
Anton Trboje
Franc Podgora
Janez Škofja Loka
Janez Žetina
Janko Trboje
Jernej Škofja Loka
Lado -.-
Marinko Škofja Loka
Marjan Ljubljana
Miro Sv.Urban
Pavle Godešič
Peter Škofja Loka
Rudi Hotavlje
Rudolf Podgora
Slavko Dobrava
Vi nko Čabrače
Vinko Sneberje
TAVZES, Leopold Hrib
Pepi Hrib
TAVŽELJ, Ana Tavžlje
Anton Dobec
Franc Tavžlje
Janez Rakitna
Janez Rakitna
Jože Matena
Jožef Tavžlje
Marija Tavžlje
Stanko Osredek
Valentin Ustje
Vid Rakitna
TEGELJ, Alojz Unec
Franc Gornja Brezovica
TEKALEC, Anton Sv.Križ
TEKAVC, Alojz Struge
TEKAVČIČ, Alojz Prevole
Anton Žvirče
Jakob Ambrus
Jože Prevole
Jože Prevole
Jože Žvirče
Martin Hinje
Stane Veliko Lipje
TEKAVEC, Anton Muljava
Ciril Klada
Franc Dolenji lazi
Franc Ravne
TEKAVEC, Franc Slugovo
Franc Šmarje/Ljubljana
Franc Zahrib
Franc Zalog
Jože Dane/Ribnica
Jože Pri Cerkvi
Jože Ravne
Jože Tavžlje
Jože Zahrib
Ladislav Zahrib
Ludvik Zahrib
Matija Zahrib
Srečko Muljava
Viktor Tavžlje
Zofka Tavžlje
TELIČ, Anton Žerovnica
Franc Stari trg
Jernej Stari trg
Marjan Stari trg
Stanislav Kozarišče
Stanko Viševek
TEME, Jože Gradenc
Lojze Luža
TEMENT, Anton Rakek
Jakob Rakek
TERKALJ, Janez Herinja vas
TERHLJAN, Božo Ljubljana
TEROPŠIČ, Alojzij Orešje
TERŠAN, Anton Moše
TERTNIK, Ignacij Ljubljana
TEŠAR, Peter Mala Slevica
TESTEN, Franc Dolnji Podboršt
TEŽAK, Janez Planina/Rakek
THALER, Frančišek Sp.Danje
TIČAR, Anton