Farne spominske plošče – II

F

BELA CERKEV

BELA CERKEV

 • Ajdnik, Jože, 1910 – 1942
 • Bevc, Florjan, 1927 – 1944
 • Kaplan, Franc, 1921 – 1945
 • Kaplan, Slavko, 1924 – 1945
 • Kopina, Cvetko, 1924 – 1945
 • Lušina, Tone, 1922 – 1945
 • Pevec, Rafko, 1921 – 1942
 • Poglajen, Rafko, 1907 – 1945
 • Rodič, Franc, 1925 – 1945
 • Žlender, Milan, 1916 – 1945

DOLENJE KRONOVO

 • Furlan, Franc, 1890 – 1942
 • Furlan, Marija, 1906 – 1942
 • Furlan, Drago, 1924 – 1945
 • Furlan, Marjan, 1927 – 1942
 • Kirn, Ivan, 1922 – 1945
 • Pavlič, Ludvik, 1919 – 1945
 • Piskole, Jože, 1926 – 1944
 • Zajc, Tone, 1927 – 1944

DRAGA

 • Kukman, Jože, 1914 – 1945
 • Pavlin, Janez, 1904 – 1945

DRUŽINSKA VAS

 • Cvelbar, Tone, 1915 – 1945
 • Gregorič, Franc, 1909 – 1945
 • Gregorič, Karel, 1923 – 1942
 • Gregorič, Lojze, 1921 – 1945
 • Ivančič, Jože, 1910 – 1945
 • Ivančič, Jože, 1921 – 1945
 • Ivančič, Franc, 1923 – 1945
 • Ivančič, Slavko, 1925 – 1945
 • Kopina, Jože, 1907 – 1945
 • Košak, Ivan, 1914 – 1945
 • Kraševec, Lojze, 1909 – 1945
 • Salmič, Lojze, 1912 – 1945
 • Zorko, Ivan, 1913 – 1945
 • Zorko, Milka, 1916 – 1943

GRADENJE

 • Ajdnik, Avgust, 1913 – 1942
 • Črvan, Franc, 1926 – 1945
 • Miklavčič, Franc, 1914 – 1945

HRIB

 • Hočevar, Tone, 1927 – 1945
 • Pirc, Janez, 1916 – 1945

STRANJE

 • Cvelbar, Franc, 1914 – 1945
 • Pavlin, Karel, 1919 – 1944
 • Rangus, Franc, 1918 – 1945

TOMAŽJA VAS

 • Bajc, Jože, 1926 – 1945
 • Martinčič, Avgust, 1927 – 1945
 • Pavlič, Jože, 1909 – 1943
 • Sever, Franc, 1909 – 1945

VINJI VRH

 • Andrejčič, Tone, 1914 – 1945
 • Gričar, Franc, / – 1942
 • Hočevar, Lojze, 1925 – 1945
 • Ilijaž, Franc, 1924 – 1945
 • Klobučar, Polde, 1905 – 1942
 • Peterlin, Ivan, 1925 – 1945
 • Žibert, Jernej, 1908 – 1945

BRDO in ZLATO POLJE

ČEPLJE

 • Gaber, Alojzij, 1885 – 1942
 • Gaber, Marija, 1894 – 1942
 • Grošelj, Katarina, 1872 – 1945
 • Stražar, Jožef, 1880 – 1943

DUPELJNE

 • Dolinšek, Franc, 1921 – 1945

GRADIŠČE

 • Cerar, Jožef, 1898 – 1945
 • Cerar, Frančiška, 1900 – 1946
 • Hrovat, Janez, 1907 – 1945
 • Hrovat, Pavel, 1914 – 1943
 • Omahna, Janez, 1900 – 1945
 • Pir, Janez, 1913 – 1945
 • Pir, Jožef, 1917 – 1943
 • Vesel, Franc, 1904 – 1943

IMOVICA

 • Zajc, Stanislav, 1901 – 1942
 • Zajc, Marija, 1899 – 1942

OBRŠE

 • Oražem, Valentin, 1913 – 1945
 • Oražem, Ivana, 1915 – 1945

PRESERJE

 • Lekan, Jožefa, 1866 – 1943
 • Lekan, Frančiška, 1889 – 1943
 • Lekan, Ana, 1906 – 1943

PREVOJE

 • Gostič, Marija, / – 1943
 • Kotnik, Pavla, 1916 – 1943
 • Lukman, Marija, 1916 – 1943

RAFOLČE

 • Breznik, Alojzij, 1919 – 1943
 • Jeretina, Jožef, 1889 – 1945
 • Jeretina, Štefan, 1913 – 1945
 • Pogačar, Jožef, 1882 – 1943
 • Pogačar, Franc, 1911 – 1943
 • Pogačar, Jakob, 1924 – 1943

SPODNJE KOSEZE

 • Berk, Jože, 1921 – 1945

SPODNJE PRAPREČE

 • Podbevšek, Pavel, 1918 – 1945

STRAŽA

 • Barle, Marjeta, 1869 – 1946
 • Capuder, Janez, 1885 – 1946
 • Capuder, Janez, 1920 – 1945

VIDEM

 • Omahna, Jožef, 1925 – 1945

VRBA

 • Stupica, Slavko, 1893 – 1943
 • Stupica, Ana, 1891 – 1943
 • Stupica, Frančišek, 1923 – 1943
 • Stupica, Jožef, 1926 – 1943
 • Stupica, Srečko, 1927 – 1943
 • Stupica, Anton, 1929 – 1943
 • Šarc, Jože, 1922 – 1944
 • Velepec, Janez, 1892 – 1943
 • Velepec, Julija, 1888 – 1943

VRHOVLJE

 • Jeretina, Jože, 1927 – 1944
 • Kordin, Stanislav, 1918 – 1945

BREZOVICA

BREZOVICA

 • Celar, Jože, 1905 – 1945
 • Krmavner, Alojzij, 1905 – 1945
 • Majer, Albin, 1915 – 1945
 • Meden, Viktor, 1925 – 1945
 • Mravlje, Anton, 1887 – 1942
 • Mravlje, Anton, 1914 – 1942
 • Mravlje, Franc, 1920 – 1942
 • Mravlje, Vinko, 1922 – 1942
 • Mravlje, Mirko, 1925 – 1945
 • Mravlje, Anton, 1907 – 1945
 • Mravlje, Stanko, 1911 – 1945
 • Mravlje, Franc, 1914 – 1945
 • Mravlje, Jakob, 1915 – 1945
 • Mravlje, Vinko, 1917 – 1945
 • Mravlje, Jože, 1922 – 1945
 • Mravlje, Slavko, 1925 – 1945
 • Mravlje, Anzelm, 1925 – 1945
 • Novak, Janko, 1897 – 1945
 • Novak, Janko, 1919 – 1942
 • Novak, Zdravko, 1925 – 1942
 • Pelan, Dragislav, 1924 – 1945
 • Pezdir, Franc, 1914 – 1945
 • Pezdir, Alojz, 1925 – 1945
 • Remškar, Franc, 1909 – 1945
 • Remškar, Ivan, 1914 – 1945
 • Remškar, Karel, 1916 – 1945
 • Rotar, Jakob, 1884 – 1945
 • Rotar, Janez, 1925 – 1945
 • Seliškar, Jernej, 1908 – 1945
 • Sever, Marjan, 1925 – 1945
 • Slana, Ludvik, 1906 – 1945
 • Slana, Alojzij, 1914 – 1945
 • Slana, Albin, 1922 – 1945
 • Slana, Teodor, 1924 – 1945
 • Slana, Ivan, 1926 – 1945
 • Smrtnik, Matej, 1906 – 1945
 • Smuk, Stanko, 1910 – 1945
 • Sojer, Janez, 1921 – 1945
 • Tomšič, Franc, 1914 – 1945
 • Urbančič, Miha, 1907 – 1945
 • Zor, Valentin, 1913 – 1945

DRAGOMER

 • Čuden, Ivan, 1926 – 1945
 • Kršmanec, Franc, 1907 – 1942
 • Mandelj, Franc, 1912 – 1945
 • Mandelj, Jože, 1922 – 1945
 • Otrin, Viktor, 1910 – 1945
 • Remškar, Franc, 1907 – 1945
 • Remškar, Franc, 1925 – 1943
 • Remškar, Ivan, 1926 – 1943
 • Setnikar, Franc, 1925 – 1945
 • Smrtnik, Anton, 1902 – 1945
 • Smrtnik, Jakob, 1909 – 1945
 • Trček, Jakob, 1904 – 1945
 • Trček, Peter, 1911 – 1945
 • Vrhovec, Ivan, 1920 – 1945

LOG

 • Končan, Franc, 1900 – 1945
 • Lenaršič, Rafael, 1925 – 1945
 • Malovašič, Ivan, 1925 – 1945
 • Mesesnel, Alojzij, 1912 – 1945
 • Mole, Franc, 1924 – 1945
 • Novak, Ivan, 1914 – 1945
 • Osenk, Rudolf, 1905 – 1945
 • Pezdir, Franc, 1927 – 1945
 • Remškar, Jože, 1902 – 1945
 • Remškar, Izidor, 1918 – 1945
 • Remškar, Vinko, 1921 – 1943
 • Rupnik, Peter, 1900 – 1945
 • Rupnik, Jože, 1921 – 1945
 • Rupnik, Maks, 1925 – 1945
 • Rus, Anton, 1898 – 1942
 • Rus, Anton, 1921 – 1945
 • Rus, Slavko, 1924 – 1945
 • Sojer, Matevž, 1905 – 1945
 • Žakelj, Stanislav, 1926 – 1945

LUKOVICA

 • Lampret, Albin, 1925 – 1945
 • Lampret, Jaka, 1926 – 1945
 • Zorc, Alojzij, 1908 – 1945

VNANJE GORICE

 • Artač, Franc, 1924 – 1945
 • Bogataj, Janez, 1919 – 1945
 • Brolih, Ivan, 1921 – 1945
 • Čuden, Franc, 1906 – 1945
 • Čuden, Ferdinand, 1915 – 1945
 • Gaber, Ivan, 1921 – 1945
 • Jakomin, Avguštin, 1926 – 1945
 • Japelj, Ivan, 1922 – 1944
 • Jesenovec, Franc, 1908 – 1945
 • Klemen, Albin, 1909 – 1945
 • Lahajner, Franc, 1911 – 1945
 • Lenaršič, Ivan, 1915 – 1945
 • Lenaršič, Stanislav, 1917 – 1945
 • Lenaršič, Ciril, 1920 – 1945
 • Lenaršič, Anton, 1925 – 1945
 • Lenaršič, Avguštin, 1926 – 1945
 • Lenaršič, Ivan, 1923 – 1945
 • Lenaršič, Danijel, 1926 – 1945
 • Marinko, Ignacij, 1909 – 1945
 • Marinko, Ivan, 1925 – 1945
 • Nartnik, Peter, 1902 – 1945
 • Novak, Jože, 1921 – 1945
 • Novak, Ignacij, 1925 – 1945
 • Novak, Ivan, 1905 – 1945
 • Novak, Vladimir, 1925 – 1945
 • Pezdir, Andrej, 1914 – 1945
 • Pezdir, Anton, 1909 – 1945
 • Pezdir, Ignac, 1904 – 1945
 • Pezdir, Janez, 1915 – 1945
 • Pezdir, dr. Alojzij, 1919 – 1945
 • Pezdir, Stanko, 1925 – 1945
 • Rotar, Franc, 1914 – 1945
 • Šebenik, Franc, 1916 – 1944
 • Sojer, Ludvik, 1911 – 1945
 • Urbančič, Ivan, 1906 – 1945
 • Vampel, Janez, 1901 – 1945

BUČKA

BUČKA

 • Kirar, Alojz, 1921 – 1944
 • Selak, Franc, 1911 – 1943
 • Švajger, Ivan, 1919 – 1945
 • Vene, Alojz, 1920 – 1942

DULE

 • Vene, Martin, 1918 – 1944
 • Vene, Ivan, 1923 – 1945

GORENJE RADULJE

 • Marjetic, Franc, 1922 – 1945

JERMAN VRH

 • Hočevar, Jože, 1909 – 1945
 • Kocjan, Andrej, 1885 – 1946
 • Mlakar, Jože, 1911 – 1945
 • Pungeršič, Marija, 1871 – 1944
 • Žnidaršič, Franc, 1903 – 1943

MOČVIRJE

 • Lekše, Alojz, 1922 – 1945
 • Povše, Franc, 1917 – 1942

ŠTRIT

 • Žumer, Alojz, 1927 – 1945

ZABORŠT

 • Kirar, Alojz, 1921 – 1945
 • Kocjan, Anton, 1896 – 1943

COL

COL

 • Bajc, Frančišek, 1925 – 1944
 • Benčina, Pavel, 1916 – 1944
 • Bizjak, Franc, 1924 – 1944
 • Bizjak, Ivan, 1924 – 1944
 • Bizjak, Jožef, 1928 – 1944
 • Bizjak, Marija, 1913 – 1944
 • Božič, Alojz, 1903 – 1944
 • Česnik, Alojz, 1907 – 1944
 • Česnik, Ferdinand, 1915 – 1944
 • Furlan, Franc, 1905 – 1944
 • Kobal, Pavel, 1926 – 1944
 • Kožman, Ivan, 1926 – 1944
 • Krapež, Alojz, 1917 – 1945
 • Krapež, Marija, 1891 – 1943
 • Pelhan, Alojz, 1914 – 1945
 • Štefančič, Ivan, 1920 – 1945
 • Trošt, Janez, 1903 – 1945
 • Trošt, Rozalija, 1910 – 1942

ČATEŽ – ZAPLAZ

ČATEŠKA GORA

 • Mesarko, Pavel, 1919 – 1945
 • Mesarko, Pavel, 1926 – 1945
 • Pirnovar, Stanislav, 1924 – 1945

ČATEŽ – ZAPLAZ

 • Gerdin, Valentin, 1919 – 1945
 • Jurman, Alojzij, 1913 – 1945
 • Korošec, Anton, 1920 – 1944
 • Povše, Jože, 1909 – 1945
 • Sinjur, Anton, 1924 – 1945
 • Škoda, Viktor, 1906 – 1945
 • Škoda, Evgen, 1912 – 1943
 • Škoda, Franc, 1914 – 1943

DOLENJA VAS

 • Bregar, Ignac, 1913 – 1945
 • Kamin, Franc, 1922 – 1945
 • Kotar, Jožef, 1924 – 1945
 • Sotlar, Stanislav, 1921 – 1945

GOLJEK

 • Bijec, Martin, 1904 – 1946
 • Pevec, Martin, 1919 – 1945
 • Pevec, Stane, 1922 – 1945

GORENJA VAS

 • Bedene, Viljem, 1925 – 1945
 • Kamin, Karel, 1918 – 1945
 • Maček, Franc, 1911 – 1944
 • Mandelj, Alojzij, 1909 – 1945
 • Ostanek, Janez, 1922 – 1945

KRIŠKA REBER

 • Črne, Stanislava, 1926 – 1942
 • Urbančič, Jože, 1923 – 1942
 • Urbančič, Stanislav, 1919 – 1942
 • Vrbič, Franc, 1912 – 1943

KRIŽ

 • Kužnik, Rafael, 1920 – 1944
 • Kužnik, Vladimir, 1913 – 1946

KRIŽIŠČE

 • Gliha, Janez, 1918 – 1944

OKROG

 • Korelc, Franc, 1912 – 1944
 • Korelc, Mihael, 1921 – 1945
 • Vrhovšek, Anton, 1926 – 1945

RAZBORE

 • Gerdin, Ignacij, 1922 – 1945
 • Golob, Franc, 1924 – 1944
 • Kafrle, Ignacij, 1924 – 1945
 • Kafrle, Stane, 1926 – 1945

ROJE

 • Hostnik, Martin, 1922 – 1945
 • Hostnik, Stanislav, 1918 – 1945
 • Papež, Alojzij, 1908 – 1945

TREBANJSKI VRH

 • Dimec, Ivan, 1931 – 1944
 • Pevec, Jožef, 1916 – 1945
 • Pevec, Edvard, 1920 – 1945
 • Podobnik, Jožef, 1921 – 1945
 • Smrke, Alojz, 1924 – 1945
 • Smrke, Leopold, 1921 – 1945
 • Smrke, Jože, 1922 – 1945
 • Smrke, Henrik, 1925 – 1944
 • Smrke, Mihael, 1900 – 1945
 • Staniša, Sandi, 1924 – 1945

ČEMŠENIK

ČEMŠENIK

 • Arh, Marija, 1908 – 1945
 • Fakin, Leopold, 1910 – 1944
 • Grahek, Franc, 1912 – 1948
 • Herle, Viktor, 1924 – 1945
 • Kovač, Albin, 1925 – 1945

ČRNI VRH NAD POLHOVIM GRADCEM

ČRNI VRH

 • Bogataj, Matevž, 1908 – 1945
 • Bozovičar, Anton, 1912 – 1945
 • Bozovičar, Jože, 1920 – 1945
 • Božnar, Peter, 1906 – 1945
 • Bradeško, Anton, 1921 – 1945
 • Bradeško, Janez, 1913 – 1945
 • Bradeško, Luka, 1906 – 1945
 • Buh, Jurij, 1885 – 1945
 • Buh, Franc, 1903 – 1945
 • Buh, Janez, 1926 – 1945
 • Buh, Jože, 1910 – 1945
 • Dolenc, Florijan, 1910 – 1945
 • Dolenc, Jože, 1903 – 1945
 • Istenič, Franc, 1904 – 1945
 • Jankovec, Franc, 1919 – 1945
 • Jankovec, Janez, 1920 – 1945
 • Jankovec, Franc, 1924 – 1945
 • Jankovec, Jože, 1926 – 1945
 • Jankovec, Jurij, 1902 – 1945
 • Justin, Anton, 1924 – 1945
 • Justin, Janez, 1903 – 1945
 • Justin, Vinko, 1919 – 194?
 • Koprivec, Franc, 1915 – 1945
 • Košir, Anton, 1902 – 1945
 • Košir, Franc, 1904 – 1945
 • Košir, Janez, 1908 – 1945
 • Košir, Janez, 1916 – 1945
 • Košir, Pavel, 1915 – 1945
 • Košir, Martin, 1907 – 1945
 • Košir, Jože, 1913 – 1945
 • Košir, Martin, 1918 – 1945
 • Kržišnik, Anton, 1923 – 1945
 • Kožuh, Janez, 1911 – 1945
 • Lomovec, Janez, 1893 – 1945
 • Maček, Ivan, 1913 – 1945
 • Maček, Lovro, 1909 – 1945
 • Malovrh, Franc, 1923 – 1945
 • Malovrh, Jakob, 1912 – 1945
 • Malovrh, Tomaž, 1914 – 1945
 • Malovrh, Valentin, 1919 – 1945
 • Mrak, Jože, 1903 – 1945
 • Mravlja, Valentin, 1910 – 1945
 • Oblak, Franc, 1902 – 1945
 • Osredkar, Andrej, 1905 – 1945
 • Osredkar, Alojz, 1912 – 1945
 • Osredkar, Valentin, 1902 – 1945
 • Pečenik, Anton, 1916 – 1945
 • Pečenik, Jože, 1919 – 1945
 • Pečenik, Matej, 1921 – 1945
 • Pečenik, Tomaž, 1926 – 1945
 • Plestenjak, Franc, 1896 – 1945
 • Plestenjak, Janez, 1922 – 1945
 • Rejec, Amalija, 1922 – 1944
 • Rejec, Jakob, 1923 – 1945
 • Rus, Jože, 1926 – 1945
 • Setničar, Lovro, 1921 – 1945
 • Trnovec, Pavel, 1910 – 1945
 • Trnovec, Jakob, 1914 – 1945
 • Trobec, Janez, 1904 – 1945
 • Trobec, Jože, 1925 – 1945
 • Trobec, Franc, 1922 – 1945
 • Trobec, Jožef, 1899 – 1945
 • Trobec, Janez, 1925 – 1945
 • Založnik, Jože, 1918 – 1945

SMOLNIK

 • Bizjan, Tomaž, 1909 – 1945
 • Bizjan, Štefan, 1913 – 1945
 • Koprivec, Franc, 1914 – 1945
 • Koprivec, Franc, 1920 – 1945
 • Kožuh, Pavel, 1921 – 1945
 • Kuclar, Franc, 1919 – 1945
 • Praprotnik, Anton, 1913 – 1945
 • Skopec, Franc, 1905 – 1945
 • Skopec, Jurij, 1910 – 1945
 • Železnik, Pavel, 1918 – 1945

ČRNOMELJ

BISTRICA

 • Rom, Janez, 1924 – 1945

BLATNIK

 • Križman, Jože, 1909 – 1942

BUTORAJ

 • Butala, Alojz, 1914 – 1945
 • Butala, Marija, 1907 – 1945

ČRNOMELJ

 • Flek, Jože, 1906 – 1943
 • Freckov, Tone, 1915 – 1942
 • Klemenc, Pavel, 1891 – 1943
 • Klemenc, Dušan, 1922 – 1943
 • Kralj, Alojzija, 1922 – 1942
 • Papež, Franc, 1926 – 1945
 • Penko, Pavla, 1903 – 1943
 • Schweiger, Janko, 1922 – 1945
 • Schweiger, Jožefa, 1918 – 1942
 • Schweiger, Danica, 1922 – 1942
 • Skubic, Pepe, 1896 – 1945
 • Stariha, Franc, 1922 – 1945
 • Škerlj, Jožica, 1909 – 1942
 • Škerlj, Miroslav, 1910 – 1942
 • Weiss, Štefan, 1912 – 1945

DOBLIČE

 • Fink, Hilda, 1921 – 1942
 • Gešelj, Vinko, 1923 – 1945
 • Lamut, Albert, 1915 – 1942
 • Sotlič, Franc, 1922 – 1945
 • Svetič, Viktor, 1916 – 1945

DOLENJA VAS

 • Pezdirc, Jože, 1920 – 1945

GRIČ

 • Hudorovac, Jože, 1925 – 1944

JELŠEVNIK

 • Štaudohar, Jože, 1895 – 1943
 • Turk, Jože, 1924 – 1945
 • Verdeber, Janez, 1911 – 1945
 • Verdeber, Franc, 1919 – 1944
 • Verdeber, Stanko, 1922 – 1945
 • Verdeber, Rudolf, 1925 – 1945

JERNEJA VAS

 • Gašperič, Janez, 1926 – 1945
 • Pešelj, Jože, 1920 – 1945

KANIŽARICA

 • Brezar, Albin, 1917 – 1943
 • Brezar, Jožef, 1922 – 1942
 • Brezar, Srečko, 1930 – 1942
 • Cigani/Romi, 64-72 žrtev, / – 1942

LOKA – ČRNOMELJ

 • Gašperič, Janko, 1912 – 1945
 • Kolbezen, Jože, 1900 – 1944
 • Kolbezen, Anton, 1921 – 1945
 • Kolbezen, Vinko, 1925 – 1945
 • Konda, Karel, / – 1945
 • Mueller, Jožef, 1926 – 1945
 • Weiss, Franci, 1916 – 1945
 • Weiss, Stanko, 1919 – 1945
 • Weiss, Jože, 1923 – 1945

MAVRLEN

 • Brunskole, Antonija, 1899 – 1943

MIHELJA VAS

 • Absec, Anton, 1918 – 1945

PETROVA VAS

 • Grahek, Matija, 1907 – 1945
 • Jerman, Anton, 1916 – 1945
 • Kočevar, Anton, 1910 – 1945
 • Rožič, Anton, 1920 – 1945

RODINE

 • Brunskole, Anton, 1905 – 1943
 • Gorše, Angela, 1903 – 1943
 • Gorše, Marica, / – 1944
 • Gorše, Adolf, / – 1944

ROŽANEC

 • Grgurič, Uršula, 1887 – 1942

RUČETNA VAS

 • Štrukelj, Božo, 1929 – 1945

STRAŽNJI VRH

 • Klemenc, Ana, 1904 – 1942

TALČJI VRH

 • Brula, Anton, 1915 – 1944
 • Brula, Jožefa, 1924 – 1943
 • Flek, Polde, 1926 – 1945
 • Žugelj, Janez, 1922 – 1945

VELIKA LAHINJA

 • Koklič, Justina, / – 1942

VIDOŠI

 • Majerle, Jožef, 1900 – 1945

VOJNA VAS

 • Šprajcer, Jože, 1922 – 1945

GORNJI LOGATEC

GORNJI LOGATEC

 • Albreht, Franc, 1920 – 1945
 • Babnik, Jože, 1926 – 1945
 • Cepič, Valentin, / – 1944
 • Cigale, Pavle, 1913 – 1945
 • Cigale, Pavel, 1921 – 1945
 • Dolenc, Stanko, / – 1945
 • Česnik, Janez, 1904 – 1945
 • Fortuna, Alojz, 1917 – 1945
 • Frenk, Tone, 1916 – 1945
 • Gantar, Andrej, 1907 – 1945
 • Gantar, Franc, 1903 – 1945
 • Gantar, Jožef, 1915 – 1945
 • Godina, Ivan, 1926 – 1945
 • Gradišnik, Drago, / – 1945
 • Kunc, Adolf, / – 1942
 • Lampe, Anton, 1907 – 1944
 • Langerholc, Kazimir, 1917 – 1945
 • Leskovec, Zdravko, 1926 – 1945
 • Logar, Janko, 1922 – 1944
 • Meze, Pavla, 1927 – 1943
 • Meze, Vincencij, 1923 – 1945
 • Mikuž, Ivan, 1913 – 1945
 • Modic, Franc, 1920 – 1945
 • Modic, Andrej, 1926 – 1945
 • Moljk, Franci, / – 1945
 • Možina, Franc, / – 1945
 • Nagode, Frančiška, 1903 – 1945
 • Nagode, Valentin, 1926 – 1945
 • Nagode, Vinko, 1924 – 1945
 • Oblak, Ivan, 1913 – 1945
 • Osredkar, Viktor, 1912 – 1945
 • Petrovič, Miha, 1913 – 1945
 • Pišljar, Matevž, 1909 – 1945
 • Pivk, Jože, 1922 – 1945
 • Pivk, Ivan, 1926 – 1945
 • Pohleven, Julij, 1922 – 1945
 • Pohleven, Anton, 1924 – 1945
 • Rupnik, Janko, 1915 – 1945
 • Rupnik, Franc, 1920 – 1945
 • Rupnik, Anton, 1924 – 1945
 • Rus, Jože, 1904 – 1945
 • Sajovic, Ivan, 1905 – 1945
 • Slabe, Franc, / – 1945
 • Šemrov, Franc Karel, 1925 – 1945
 • Šemrov, Jože, / – 1945
 • Štok, Marjan, / – 1945
 • Uršič, Ivan, 1913 – 1945
 • Uršič, Franc, 1921 – 1945
 • Uršič, Pavel, 1922 – 1945
 • Vidmar, Anton, 1904 – 1945
 • Žigon, Andrej, 1923 – 1945

JAVOR

BESNICA

 • Jančar, Luka, 1911 – 1945
 • Okorn, Franc, 1921 – 1945
 • Okorn, Martin, 1925 – 1945
 • Rupnik, Franc, 1921 – 1945

JAVOR

 • Dežman, Franc, 1924 – 1945
 • Habič, Alojzij, 1925 – 1945
 • Habič, Ivan, 1915 – 1945
 • Habič, Anton, 1926 – 1945
 • Janežič, Alojzij, 1915 – 1945
 • Janežič, Anton, 1916 – 1945
 • Janežič, Janez, 1918 – 1945
 • Janežič, Jože, 1922 – 1945
 • Janežič, Vinko, 1927 – 1945
 • Jere, Ignacij, 1910 – 1945
 • Mlakar, Anton, 1910 – 1942
 • Mlakar, Janez, 1921 – 1945
 • Omahen, Franc, 1908 – 1945
 • Omahen, Anton, 1914 – 1945
 • Skubic, Franc, 1924 – 1945
 • Skubic, Anton, 1925 – 1945
 • Smrekar, Gregor, 1922 – 1945
 • Šricel, Janez, 1910 – 1945
 • Škoda, Jožef, 1926 – 1945
 • Škrjanc, Alojzij, 1922 – 1945

JAVORJE NAD ŠKOFJO LOKO

ČETENA RAVAN

 • Zupanc, Jože, 1922 – 1945
 • Zupanc, Marija, 1924 – 1944

DOLENČICE

 • Kokalj, Venčeslav, 1908 – 1942
 • Vodnik, Janez, 1908 – 1945

DOLENJA ŽETINA

 • Jelovčan, Primož, 1905 – 1945
 • Kos, Franc, 1859 – 1945
 • Kos, Franc, 1885 – 1943

GORENJA RAVAN

 • Derlink, Janko, 1923 – 1945

GORENJA ŽETINA

 • Dolenc, Janez, 1888 – 1945
 • Franko, Stanislav, 1918 – 1945
 • Gartner, Jakob, 1919 – 1945
 • Peternelj, Janez, 1895 – 1942
 • Vodnik, Janez, 1901 – 1945

JARCJE BRDO

 • Polanc, Jože, / – 1944

JAVORJE

 • Bogataj, Ivanka, 1913 – 1943
 • Jelovčan, Rozina, 1895 – 1944
 • Kokelj, Marjana, 1882 – 1943
 • Maček, Janez, 1924 – 1945

MLAKA

 • Dbeljak, Anton, 1909 – 1945
 • Polanc, Jože, 1896 – 1944

MURAVE

 • Cemažar, Janez, 1892 – 1943

ZAPREVAL

 • Ažbe, Alojzij, 1913 – 1944
 • Urh, Alojz, 1906 – 1944

JAVORJE PRI LITIJI

JAVORJE PRI LITIJI

 • Čampa, Franc, 1901 – 1945
 • Matoz, Franc, 1917 – 1945
 • Matoz, Ivan, 1925 – 1945
 • Pivk, Jože, 1909 – 1945
 • Rozina, Karel, 1911 – 1944
 • Rozina, Jože, 1919 – 1945
 • Rozina, Franc, 1921 – 1945
 • Rozina, Anton, 1923 – 1945
 • Rovanšek, Albin, 1896 – 1945

KOMENDA

BREG

 • Ciperle, Franc, 1895 – 1945
 • Ciperle, Franc, 1925 – 1945

GMAJNICA

 • Sedušek, Ivan, 1908 – 1944
 • Vidmar, Jože, 1925 – 1943

GORA

 • Štebe, Franc, 1909 – 1945

KLANEC

 • Boštic, Stane, 1925 – 1945
 • Fujan, Franc, 1903 – 1945
 • Galjot, Franc, 1930 – 1948
 • Kem, Peter, 1911 – 1945
 • Lah, Franc, 1925 – 1945
 • Ravnikar, Ludvik, 1931 – 1948
 • Tičar, Miroslav, 1926 – 1945
 • Vrtnik, Jože, 1921 – 1945

KOMENDA

 • Mejač, Andrej, 1894 – 1943
 • Mejač, Alojz, 1911 – 1943
 • Špruk, Florjan, 1895 – 1945
 • Špruk, Anton, 1923 – 1945
 • Špruk, Janez, 1924 – 1945
 • Štrcin, Aleš, 1925 – 1945

KOMENDSKA DOBRAVA

 • Juhant, Frančiška, 1895 – 1943
 • Prosen, Vinko, 1924 – 1943

KRIŽ

 • Burgar, Franc, 1910 – 1945
 • Obrulek, Peter, 1921 – 1945
 • Peterlin, Janez, 1916 – 1945
 • Zorman, Alojz, 1909 – 1944

MLAKA

 • Juhant, Vida, 1921 – 1944
 • Kern, Janez, 1909 – 1944
 • Levec, Franc, 1911 – 1945
 • Stele, Maks, 1918 – 1945
 • Stele, Nande, 1918 – 1945

MOSTE

 • Bernik, Anton, 1907 – 1944
 • Grajzar, Jaki, 1920 – 1944
 • Jeman, Jakob, 1921 – 1945
 • Jerman, Jože, 1923 – 1945
 • Jerman, Franc, 1925 – 1945
 • Jerman, Ludvik, 1921 – 1945
 • Jerman, Franc, 1925 – 1945
 • Juhant, Miha, 1912 – 1944
 • Kavčič, Peter, 1920 – 1945
 • Nograše, Rudi, 1921 – 1945
 • Zupan, Ana, 1904 – 1944
 • Zupan, Franc, 1924 – 1944

NASOVČE

 • Kern, Jože, 1925 – 1945
 • Lipar, Franc, 1907 – 1943
 • Pogačar, Janez, 1910 – 1945
 • Pogačar, Franc, 1921 – 1945

PODBORŠT

 • Jakomin, Peter, 1908 – 1945
 • Jamšek, Frančiška, 1883 – 1944
 • Kern, Maks, 1925 – 1943
 • Lončar, Franc, 1913 – 1945

SUHADOLE

 • Burnik, Anton, 1904 – 1945
 • Čimžar, Jože, 1902 – 1943
 • Koncilja, Florijan, 1925 – 1945
 • Petrca, Florijan, 1906 – 1944
 • Remic, Franc, 1899 – 1945
 • Šijanec, Ignac, 1906 – 1942
 • Šijanec, Marija, 1905 – 1942
 • Šijanec, Slavko, 1926 – 1942
 • Zarnik, Valentin, 1909 – 1944

ŽEJE

 • Kavčič, Franc, 1869 – 1943
 • Kepic, Miha, 1905 – 1943
 • Uranič, Ivan, 1901 – 1945

LESKOVICA

LESKOVICA

 • Bevk, Rudolf, 1904 – 1943
 • Biček, Tone, 1908 – 1945
 • Biček, Franc, 1919 – 1945
 • Frelih, Marija, 1906 – 1943
 • Jelovčan, Jernej, 1898 – 1944
 • Mezeg, Ana, 1895 – 1944
 • Miklavc, Franc, 1907 – 1944
 • Miklavc, Anton, 1922 – 1944
 • Mohorič, Elizabeta, 1896 – 1943
 • Podobnik, Urh, 1883 – 1943
 • Primožič, Vencel, 1924 – 1945
 • Šinkovec, Franc, 1924 – 1945

LITIJA

LITIJA

 • Anžel, Janko, 1884 – 1945
 • Brilli, Darko, 1910 – 1945
 • Dobravec, Franc, 1885 – 1944
 • Gernedel, Milan, 1909 – 1945
 • Herga, Ignac, 1907 – 1945
 • Ivančič, Stane, 1916 – 1945
 • Kajtna, Martin, 1898 – 1942
 • Kastelic, Marija, 1898 – 1945
 • Kastelic, Frančiška, 1910 – 1945
 • Kimovec, Terezija, 1902 – 1943
 • Mejda, Anica, 1922 – 1944
 • Mrak, Franci, 1924 – 1945
 • Potokar, Vera, 1904 – 1945
 • Prebil, Vera, 1924 – 1945
 • Prašnikar, Ivan, 1897 – 1943
 • Režun, Viktor, / – 1944
 • Rupnik, Franc, 1876 – 1945
 • Rupnik, Zdenka, 1918 – 1944
 • Selan, Antonija, 1901 – 1943
 • Selan, Jože, 1908 – 1943
 • Selan, Ignac, 1913 – 1944
 • Simončič, Jakob, / – 1943
 • Strmljan, Franc, 1916 – 1942
 • Viktolič, Jože, / – 1945

ŽUPNIJE MESTA LJUBLJANE

ŽUPNIJE MESTA LJUBLJANE

 • Abram, Slavko, 1909 – 1943
 • Ahačič, Anton, 1925 – 1945
 • Ahačič, Janko, 1926 – 1945
 • Allmajer, Ivan, 1884 – 1945
 • Ambrož, Ivan, 1916 – 1945
 • Ambrožič, Franci, 1925 – 1945
 • Andlovec, Franc, 1903 – 1945
 • Andoljšek, Janez, / – 1945
 • Angel, Alojz, 1928 – 1945
 • Ankele, Franc, / – 1945
 • Anzeljc, Janez, 1909 – 1945
 • Anžel, Ernest, 1920 – 1945
 • Anžin, Ignac, 1912 – 1945
 • Anžur, Fani, / – 1942
 • Arčon, Julij, 1911 – 1942
 • Arko, Branko, 1925 – 1945
 • Arsič, Jure, 1909 – 1945
 • Avbelj, Franc, 1925 – 1945
 • Avbelj, Jože, 1919 – 1945
 • Avguštin, Anton, / – 1945
 • Ažbe, Milan, 1920 – 1945
 • Ažnik, Maks, 1918 – 1945
 • Babič, Milan, 1899 – 1945
 • Babink, Janko, 1915 – 1945
 • Babnik, Vinko, 1915 – 1945
 • Bačnik, Marjana, 1922 – 1945
 • Bahovec, Josip, 1922 – 1945
 • Bajc, Franc, 1921 – 1945
 • Bajec, Leopold, 1919 – 1945
 • Bajec, Lojze, 1925 – 1945
 • Bajec, Zvone, 1924 – 1945
 • Bajt, Marko, 1922 – 1945
 • Bajželj, Josip, 1891 – 1945
 • Balantič, France, 1921 – 1945
 • Bano, Dragutin, 1905 – 1944
 • Bano, Štefanija, 1909 – 1945
 • Bano, Majda, 1957 – 1944
 • Banovec, Ludvik, 1906 – 1945
 • Baraga, Josip, 1896 – 1945
 • Baraga, Ana, 1915 – 1945
 • Baraga, Miroslav, 1925 – 1945
 • Barič, Franci, 1925 – 1945
 • Basaj, Volodja, 1926 – 1945
 • Basaj, Aljoša, 1929 – 1945
 • Batistič, Sveto, 1922 – 1945
 • Baumgratner, Matija, 1912 – 1945
 • Bec, Vinko, 1925 – 1945
 • Bednar, Tone, 1925 – 1945
 • Belantič, Roman, 1911 – 1948
 • Belej, Franc, 1925 – 1945
 • Belej, Jožef, 1927 – 1945
 • Belihar, Dušan, 1925 – 1945
 • Belna, Karel, / – 1945
 • Benet, Andrej, 1925 – 1945
 • Beranek, Jože, 1915 – 1945
 • Bercar, Martin, 1918 – 1945
 • Berce, Boris, 1914 – 1945
 • Berce, Boris, 1925 – 1944
 • Berčič, Vladimir, 1922 – 1945
 • Bergant, Anton, 1921 – 1945
 • Bergant, Ciril, 1921 – 1945
 • Bergant, peter, 1889 – 1945
 • Berkopec, Ivan, 1914 – 1945
 • Berlot, Božo, 1912 – 1948
 • Berlot, Jože, / – 1945
 • Bernard, Franc, 1908 – 1945
 • Bertoncelj, Karel, 1924 – 1945
 • Bešek, Janez, / – 1945
 • Bevc, Franc, 1911 – 1945
 • Bevc, Franc, 1921 – 1945
 • Bevc, Vido, 1886 – 1945
 • Bezlaj, Marjan, 1925 – 1944
 • Birsa, Kristjan, 1919 – 1942
 • Bissiač, Aljozija, 1919 – 1942
 • Bitenc, Jože, 1906 – 1945
 • Bitenc, Mirko, 1898 – 1948
 • Bitenc, Jože, 1924 – 1945
 • Blaško, Vinko, 1917 – 1943
 • Blatnik, Franc, 1919 – 1945
 • Boben, Adolf, 1913 – 1943
 • Boben, Franc, 1917 – 1943
 • Bogataj, Miha, 1923 – 1945
 • Boh, Jože, / – 1945
 • Bojc, Lojze, 1921 – 1944
 • Bole, Franc, 1887 – 1942
 • Bolha, Ivan, 1894 – 1942
 • Borštnar, Janez, 1919 – 1945
 • Borštnik, Borut, 1922 – 1943
 • Borštnik, Janko, 1919 – 1945
 • Boškin, Boris, 1925 – 1945
 • Božič, Anton, 1926 – 1945
 • Božič, Lojze, 1910 – 1944
 • Bračko, Anton, 1922 – 1945
 • Bračko, Stane, 1923 – 1945
 • Bradač, Franc, / – 1942
 • Brajer, Anton, 1924 – 1942
 • Brancelj, Janez, 1906 – 1945
 • Brcar, Martin, 1918 – 1943
 • Brčan, Slavko, 1924 – 1945
 • Brdar, Albin, / – 1945
 • Bergant, Alojzij, 1921 – 1945
 • Bregar, Ladko, 1925 – 1943
 • Brenčič, Polde, 1922 – 1944
 • Bricelj, Andrej, / – 1945
 • Brodnik, Bogo, 1911 – 1943
 • Bučko, Josip, 1909 – 1945
 • Budja, Stanko, 1921 – 1945
 • Bužga, Franc, 1925 – 1943
 • Cafuta, Lojze, 1925 – 1944
 • Cankar, Ladislav, 1900 – 1942
 • Capupder, Danilo, 1920 – 1943
 • Capuder, Gabrijel, 1923 – 1943
 • Car, Ivan, 1905 – 1945
 • Casar, Franc, 1910 – 1943
 • Ceglar, Franc, 1916 – 1942
 • Celarc, Franc, 1905 – 1945
 • Cenčič, Gabrijel, 1920 – 1945
 • Cenčič, Franc, 1923 – 1945
 • Cerar, Jože, / – 1945
 • Cerar, Tone, 1924 – 1945
 • Cerar, Tone, 1926 – 1944
 • Cerkvenik, Albin, 1909 – 1944
 • Cerovšek, Jože, 1925 – 1945
 • Cerovšek, Rudolf, 1925 – 1945
 • Cestnik, Branko, / – 1945
 • Ciheljka, Lojze, 1916 – 1943
 • Cilenšek, Jože, / – 1945
 • Cimerman, Stane, 1921 – 1943
 • Cirman, Branko, 1920 – 1945
 • Ciuha, Cirl, 1895 – 1945
 • Ciuha, olga, 1913 – 1945
 • Ciuha, Stane, 1925 – 1944
 • Copf, Jože, 1910 – 1945
 • Cuderman, Stanislav, 1924 – 1945
 • Curk, Mojmir, 1922 – 1945
 • Čeh, Alojzij, 1923 – 1943
 • Čelešnik, Franc, 1913 – 1945
 • Čemžar, Stanko, 1911 – 1945
 • Čeplak, Franc, 1914 – 1945
 • Černe, Franc, 1900 – 1944
 • Černe, Franci, 1925 – 1944
 • Černe, Jernej, 1884 – 1942
 • Češnovar, Marjan, 1915 – 1945
 • Čokan, Tone, 1915 – 1942
 • Čopar, Jože, 1920 – 1945
 • Črnigoj, Avgust, 1924 – 1943
 • Črnugelj, Franc, / – 1945
 • Čufer, Janko, 1925 – 1943
 • Čuk, Lenart, 1900 – 1942
 • Čuk, Evgenija, 1904 – 1942
 • Čuk, Vanda, 1940 – 1942
 • Dečman, Franci, 1920 – 1945
 • Dečman, Ivan, 1919 – 1945
 • Derganc, Alojz, 1893 – 1941
 • Devetak, Rajko, 1918 – 1945
 • Dežan, Franci, 1914 – 1945
 • Dežan, Vinko, 1924 – 1945
 • Dežman, Josip, 1898 – 1945
 • Dimeč, Alojzij, 1911 – 1945
 • Dobnik, Ferdinand, 1914 – 1942
 • Dobnikar, Anton, / – 1945
 • Dobnikar, Slavko, / – 1945
 • Dolenc, Jože, 1925 – 1945
 • Dolinar, Anton, 1923 – 1945
 • Dolinar, Andrej, 1927 – 1945
 • Dolinar, Jože, 1925 – 1945
 • Dolmovič, Slavko, 1922 – 1945
 • Domine, Milenko, 1926 – 1945
 • Dornik, Marjan, 1919 – 1945
 • Dostal, Sergej, 1926 – 1945
 • Dovč, Franc, / – 1942
 • Dragar, Bogomir, 1914 – 1945
 • Draksler, Alojz, 1916 – 1943
 • Drinovec, Boris, / – 1945
 • Drobnič, Ivan, 1891 – 1950
 • Dubrovič, Rado, 1920 – 1943
 • Egger, Jože, 1901 – 1942
 • Ehrlich, Lambert, 1878 – 1942
 • Emmer, Fanouš, 1918 – 1941
 • Eppich, Jože, 1874 – 1942
 • Erbežnik, Drago, 1907 – 1942
 • Erjavc, Vlado, 1925 – 1945
 • Erpič, Jože, 1911 – 1945
 • Erzar, Franc, 1925 – 1945
 • Erzar, Janez, 1926 – 1944
 • Eržen, Ivan, 1902 – 1945
 • Esapovič, Nikola, / – 1942
 • Fajdiga, Ivan, 1922 – 1943
 • Feldstein, Milan, 1916 – 1945
 • Ferjan, Maksimiljan, 1910 – 1945
 • Ferjan, Franc, 1925 – 1945
 • Ferjančič, Bogdan, 1924 – 1945
 • Ferlinc, Marijan, 1924 – 1943
 • Fink, Miloš, 1925 – 1945
 • Fink, Stanko, / – 1943
 • Finžgar, Alojz, 1913 – 1945
 • Florjančič, Danilo, 1912 – 1943
 • Gaberc, Gabrijel, 1925 – 1942
 • Gaberščik, Milan, 1918 – 1942
 • Gaberšek, Josip, 1911 – 1945
 • Gabor, Jože, 1907 – 1945
 • Gajski, Andrej, 1923 – 1943
 • Galič, Viktor, / – 1942
 • Gašperlin, Igor, / – 1945
 • Glavič, Janez, 1926 – 1945
 • Gliha, Jože, / – 1944
 • Globelnik, Edmund, 1902 – 1943
 • Godina, Ludvik, 1912 – 1945
 • Godnič, Jože, 1925 – 1944
 • Golob, Ivan, 1925 – 1945
 • Golobič, Jože, 1926 – 1945
 • Golouh, Leopold, 1921 – 1944
 • Gomiršek, Draga, / – 1945
 • Gomiršek, Franci, 1925 – 1945
 • Gorše, Anton, 1923 – 1945
 • Gostič, Anton, 1914 – 1945
 • Gradišek, Zvone, 1925 – 1946
 • Grahunt, Ludvik, / – 1945
 • Grčar, Anton, 1922 – 1945
 • Gregorič, Draga, 1923 – 1942
 • Greif, Franc, 1920 – 1943
 • Greif, Vinko, / – 1943
 • Grintal, Franc, 1904 – 1945
 • Grmek, Ivan, 1920 – 1945
 • Grozde, Lojze, 1923 – 1943
 • Groznik, Alojz, / – 1943
 • Grum, Jože, / – 1945
 • Guštin, Janez, 1914 – 1943
 • Guzelj, Leon, 1909 – 1945
 • Habjan, Ferdo, 1925 – 1945
 • Habjan, Jože, 1908 – 1942
 • Hacin, Lovro, 1886 – 1946
 • Hanžič, Valentin, 1910 – 1945
 • Harbič, Anton, 1905 – 1944
 • Hauptman, Miroslav, 1906 – 1945
 • Havliček, Bojan, 1923 – 1945
 • Hebein, Marjan, 1923 – 1945
 • Herman, Silvo, 1921 – 1945
 • Hlebec, Jože, 1912 – 1945
 • Hmelak, Vinko, 1921 – 1942
 • Hmelak, Milko, 1923 – 1942
 • Hočevar, Gabrijel, 1912 – 1945
 • Hočevar, Jelka, 1919 – 1945
 • Hočevar, Slavko, 1926 – 1945
 • Hočevar, Stanko, 1923 – 1945
 • Hostnik, Lojze, 1922 – 1945
 • Hribar, Danimir, 1923 – 1945
 • Hribar, France, 1925 – 1945
 • Hrovat, Jože, 1924 – 1945
 • Hrovat, Jože, 1925 – 1945
 • Hrovat, Jožef, 1887 – 1945
 • Hrovat, Ludvik, 1923 – 1945
 • Hrovat, Vinko, 1924 – 1945
 • Hrovatin, Milan, 1908 – 1945
 • Hrustelj, Franc, 1920 – 1945
 • Humar, Franc, 1914 – 1945
 • Hus, Ivan, 1897 – 1945
 • Hvala, Breda, / – 1942
 • Hvastja, Cvetko, / – 1941
 • Hvastja, Ludvik, / – 1941
 • Ilovar, Albert, 1910 – 1945
 • Liješ, Franc, / – 1943
 • Iršič, Andrej, 1920 – 1945
 • Istenič, Ciril, 1925 – 1945
 • Ivačič, Jože, 1908 – 1945
 • Ivanc, Viljem, 1925 – 1945
 • Ižanc, Rozalija, 1908 – 1945
 • Jager, Roman, 1923 – 1942
 • Jageman, Alfonz, 1923 – 1942
 • Jagodic, Ludvik, 1922 – 1945
 • Jagodic, Viktor, 1908 – 1941
 • Jagodič, Vladko, 1919 – 1945
 • Jaklič, Franci, 1929 – 1945
 • Jakopič, Henrik, 1925 – 1945
 • Jakopič, Janez, 1925 – 1945
 • Jakopič, Ciril, 1926 – 1945
 • Jakopič, Jurij, 1928 – 1945
 • Jakoš, Anton, 1928 – 1945
 • Jakoš, Ivan, / – 1943
 • Jakoš, Jožko, 1920 – 1944
 • Jakša, Ana, / – 1942
 • Jakša, Tone, / – 1942
 • Jakus, Bogomil, 1924 – 1943
 • Jalovec, Maks, 1923 – 1944
 • Jamar, Marjan, 1922 – 1945
 • Jamnik, Franc, 1912 – 1945
 • Jamnik, Marjan, 1923 – 1945
 • Jančar, Alojz, 1916 – 1945
 • Jančigaj, Franc, 1878 – 1946
 • Jančigaj, Karel, 1918 – 1945
 • Janežič, Olga, 1921 – 1942
 • Japelj, Jože, 1944 – 1945
 • Jarc, Jakob, 1912 – 1945
 • Jazbar, Franc, / – 1945
 • Jeglič, Jože, 1912 – 1945
 • Jelen, Franc, 1910 – 1945
 • Jelenc, Tone, 1924 – 1945
 • Jelinčič, Ernest, / – 1942
 • Jeločnik, Berti, 1918 – 1945
 • Jeločnik, Jože, 1922 – 1945
 • Jeločnik, Marjan, 1916 – 1945
 • Jeločnik, Pavel, 1912 – 1945
 • Jelševar, Franc, 1905 – 1945
 • Jenko, Franc, 1921 – 1945
 • Jeraj, Franc, 1925 – 1945
 • Jereb, Ivan, 1920 – 1943
 • Jereb, Jernej, 1919 – 1943
 • Jerebič, Franc, 1892 – 1944
 • Jerebič, Franc, 1923 – 1945
 • Jeriha, Johan, / – 1942
 • Jerina, Viljem, 1925 – 1945
 • Jerman, Ivan, 1926 – 1945
 • Jerman, Marjan, 1925 – 1943
 • Jerman, Milan, 1920 – 1945
 • Jeršin, Alojz, 1923 – 1945
 • Jeršin, Janez, 1922 – 1945
 • Jeseničnik, Karel, 1903 – 1945
 • Jesenovec, Gabrijel, 1917 – 1943
 • Jesih, Slavko, 1916 – 1945
 • Jevnikar, Jožef, 1912 – 1945
 • Jezeršek, Anton, 1907 – 1945
 • Jež, Franc, 1915 – 1945
 • Jordan, Alojz, / – 1945
 • Judnič, Stane, 1922 – 1945
 • Jug, Franci, 1910 – 1945
 • Jurjevčič, Ivan, 1925 – 1945
 • Jurman, Maks, 1912 – 1943
 • Justin, jože, 1923 – 1945
 • Juvan, Anton, 1911 – 1945
 • Juvan, Janko, 1904 – 1945
 • Južina, Albin, 1922 – 1945
 • Kačar, Anton, 1907 – 1945
 • Kačar, Tonček, 1929 – 1949
 • Kadunc, Marko, 1923 – 1945
 • Kajfež, Jože, 1904 – 1945
 • Kajfež, Maks, 1896 – 1945
 • Kajzer, Ivan, / – 1945
 • Kalan, Peter, / – 1945
 • Kalan, Vladimir, 1886 – 1943
 • Kalin, Zvone, 1925 – 1945
 • Kalinič, Ilija, / – 1943
 • Kapler, Jože, 1914 – 1945
 • Karl, Jože, / – 1941
 • Karlin, Alojzij, 1922 – 1945
 • Karlin, Jožko, 1922 – 1945
 • Kastelic, Franc, 1923 – 1945
 • Kastelic, Franc, 1925 – 1945
 • Kastelic, Mirko, 1906 – 1944
 • Kovačič, Lado, 1920 – 1944
 • Kavčič, Zvone, 1926 – 1945
 • Kavčnik, Marjan, 1929 – 1944
 • Kejžar, Mirko, 1897 – 1943
 • Kelbič, Zlatko, 1925 – 1945
 • Kemperle, Bogomir, 1897 – 1943
 • Kerč, Anton, 1918 – 1945
 • Kerč, Boris, 1919 – 1945
 • Kerč, Alojzija, 1922 – 1945
 • Keržan, Ivan, 1916 – 1945
 • Keržič, Anton, 1924 – 1945
 • Keržič, Miro, 1922 – 1945
 • Keržič, Oton, 1922 – 1945
 • Keržič, Zvone, 1922 – 1945
 • Keše, Franc, 1923 – 1945
 • Kiauta, Viktor, / – 1945
 • Kien, Vladimir, 1919 – 1943
 • Kikelj, Jaroslav, 1919 – 1942
 • Klančar, Vinko, 1906 – 1945
 • Klanjšček, Josip, 1921 – 1945
 • Klein, Julij, 1898 – 1944
 • Klemenčič, Dušan, / – 1944
 • Klemenčič, Zoran, / – 1945
 • Klemenčič, Ivan, 1897 – 1945
 • Klemenčič, Martin, 1921 – 1942
 • Klenovšek, Franc, 1909 – 1945
 • Klinar, Lojze, 1926 – 1945
 • Klobovs, Anton, 1917 – 1945
 • Klopčič, Miroslav, 1923 – 1944
 • Klinar, Otmar, 1916 – 1943
 • Knuplež, Silvester, 1911 – 1945
 • Kobe, Janez, 1921 – 1945
 • Kobe, Julij, / – 1943
 • Koblar, Franc, / – 1945
 • Koch, Danilo, 1913 – 1945
 • Kocjan, Franci, 1927 – 1945
 • Kocmur, Lojze, 1918 – 1945
 • Kočevar, Franc, 1902 – 1945
 • Kočevar, Slavka, 1899 – 1945
 • Kočevar, Jakob, 1926 – 1945
 • Kogovšek, Dušan, 1925 – 1945
 • Kogovšek, Ivan, 1924 – 1945
 • Kogovšek, Jože, 1925 – 1945
 • Kogovšek, Jožef, 1909 – 1945
 • Kokalj, Anton, 1892 – 1945
 • Kokalj, Tone, 1950 – 1948
 • Kokalj, Ivan, / – 1945
 • Kokalj, Marjan, 1919 – 1945
 • Kokalj, Mirko, / – 1945
 • Kokalj, Silvo, 1925 – 1945
 • Kolarič, Franci, 1928 – 1945
 • Koman, Gabrijel, / – 1945
 • Komar, Stane, 1924 – 1945
 • Komljanec, Tone, 1912 – 1945
 • Kompare, Anton, 1909 – 1945
 • Kompare, France, 1917 – 1945
 • Kompare, Jože, 1902 – 1945
 • Končan, Marjan, 1917 – 1945
 • Konečnik, Ljubo, 1920 – 1945
 • Konjar, Izidor, / – 1945
 • Koprivica, Danilo, 1905 – 1945
 • Kopše, Alojz, 1912 – 1945
 • Korbar, Janez, / – 1945
 • Korbar, Jože, 1888 – 1945
 • Kordan, Leopold, 1910 – 1945
 • Kordan, Anton, 1917 – 1945
 • Kordan, Stanislav, 1919 – 1944
 • Kordan, Kazimir, 1922 – 1945
 • Korničar, Franc, / – 1945
 • Koroša, Jože, / – 1945
 • Korošec, Janez, 1928 – 1942
 • Kos, Bogdan, 1924 – 1945
 • Kos, Rudi, 1925 – 1945
 • Kosanovič, Petar, / – 1945
 • Kosmač, Rudolf, 1898 – 1945
 • Kosta, Stanislav, 1919 – 1945
 • Koščak, Marjan, 1922 – 1945
 • Koščak, Milan, 1950 – 1945
 • Košič, Franc, 1909 – 1945
 • Košič, Jože, / – 1945
 • Košir, Marjan, 1926 – 1945
 • Košir, Stane, 1911 – 1945
 • Kovač, Anton, 1919 – 1945
 • Kovač, Avgust, 1904 – 1945
 • Kovač, Boris, 1925 – 1945
 • Kovač, Ciril, 1914 – 1945
 • Kovač, Janez, 1925 – 1945
 • Kovačič, Alojz, / – 1945
 • Kovačič, Anton, 1919 – 1945
 • Kovačič, Jurij, 1925 – 1945
 • Kovačič, Maks, 1908 – 1945
 • Kovič, Jože, 1917 – 1945
 • Kovič, Franc, 1918 – 1945
 • Kozamernik, Herman, 1921 – 1945
 • Kozinc, Tone, 1920 – 1945
 • Kozlevčar, Stane, 1907 – 1945
 • Kozorog, Ivo, / – 1942
 • Koželj, Josip, 1902 – 1941
 • Kračun, Zvonko, 1920 – 1945
 • Kralj, Anton, 1928 – 1944
 • Kralj, Drago, 1917 – 1945
 • Kralj, Dušan, 1912 – 1945
 • Kralj, Janez, 191 – 1945
 • Kralj, Jože, 1922 – 1945
 • Kralj, Tone, 1909 – 1945
 • Kramar, Gabrijel, 1925 – 1945
 • Kranjc, Ivan, 1916 – 1945
 • Kranjc, Janez, 1921 – 1945
 • Kranjc, Viktor, 1916 – 1945
 • Kranjec, Milan, 1915 – 1945
 • Krapež, Zofija, 1925 – 1942
 • Krasna, Franc, 1887 – 1946
 • Krašnja, Janez, 1898 – 1943
 • Krašovec, Vinko, 1923 – 1945
 • Krašovec, Zdenko, 1925 – 1945
 • Kreč, Mirko, 1907 – 1945
 • Kregar, Grega, 1921 – 1944
 • Kregar, Mirko, 1910 – 1945
 • Kremžar, Marijan, 1916 – 1943
 • Krmžar, France, 1920 – 1943
 • Kresal, Anton, 1925 – 1945
 • Kristan, Bojan, 1923 – 1945
 • Kristan, Edo, 1917 – 1945
 • Kristan, Lojze, 1922 – 1945
 • Krostan, Franc, 1926 – 1945
 • Krivec, Jože, 1915 – 1943
 • Križaj, Peter, 1913 – 1945
 • Križ, Ladislav, 1900 – 1946
 • Krošelj, Anton, / – 1945
 • Krumbergar, Janez, 1927 – 1945
 • Krvin, Franc, / – 1945
 • Kukovič, Kazimir, 1907 – 1942
 • Kumata, Stanko, / – 1942
 • Kumelj, Metod, 1900 – 1947
 • Kunc, Tončka, / – 1942
 • Kunstek, Anton, 1892 – 1943
 • Kurandič, Desan, 1923 – 1945
 • Kušan, Nikolaj, 1913 – 1945
 • Kveder, Lojze, 1914 – 1945
 • Labernik, Marjan, 1916 – 1945
 • Lah, Boris, 1906 – 1943
 • Laitgeb, Franjo, 1919 – 1943
 • Lampič, Milan, 1920 – 1945
 • Langus, Jože, 1897 – 1945
 • Lavrič, Bogdan, 1924 – 1943
 • Lavrič, Ivan, 1903 – 1945
 • Lavrič, Jakob, 1922 – 1945
 • Lavrič, Jože, 191 – 1945
 • Lehmann, Friderik, 1903 – 1945
 • Lenassi, Julij, 1891 – 1945
 • Lenič, Janez, 1897 – 1945
 • Leskovšek, Branko, 1918 – 1945
 • Leskovar, Florjan, 1907 – 1945
 • Leskovic, Lado, 1921 – 1945
 • Leskovic, Lado, 1921 – 1945
 • Leskovic, Dušan, 1922 – 1945
 • Levc, Janez, 1916 – 1945
 • Levc, Stanko, 1927 – 1945
 • Levičnik, Zdenko, 1914 – 1945
 • Levstek, Niko, 1923 – 1945
 • Lilija, Melhior, 1907 – 1944
 • Lipoglavšek, Franc, 1915 – 1945
 • Lipovšek, Franc, 1920 – 1944
 • Lipuš, Vera, 1912 – 1945
 • Lipušček, Vinko, 1911 – 1943
 • Lisac, Ivan, 1917 – 1943
 • Ločičnik, Vlado, 1922 – 1945
 • Logar, Ciril, 1916 – 1945
 • Logar, Janez, 1917 – 1945
 • Logar, Janez, 1920 – 1945
 • Logar, Marija, / – 1942
 • Logar, Milan, 1926 – 1945
 • Lopert, Štefan, 1919 – 1945
 • Lotrič, Ivo, 1926 – 1945
 • Lotrič, Janez, 1908 – 1944
 • Lovbič, Franc, 1902 – 1950
 • Lovbič, Martin, 1930 – 1950
 • Lovrenčič, Lado, 1914 – 1945
 • Lovernčič, Lado, 1920 – 1945
 • Lovšin, Andrej, 1920 – 1945
 • Lovšin, Dušan, / – 1945
 • Lozar, Ivan, 1920 – 1945
 • Ložar, Slavko, 1910 – 1945
 • Lukan, Vinko, 1922 – 1945
 • Lukež, Božo, 1925 – 1945
 • Magister, Ciril, 1922 – 1945
 • Magister, Zlatko, 1920 – 1945
 • Mahkota, Milan, 1907 – 1943
 • Majcen, Fedor, 1922 – 1945
 • Majcen, Miloš, / – 1945
 • Majdič, Fortunat, 1905 – 1942
 • Makovec, Franc, 1925 – 1943
 • Makše, Leopold, 1915 – 1942
 • Mali, Franc, 1918 – 1945
 • Malis, Ivan, 1912 – 1945
 • Malnar, Miro, 1923 – 1945
 • Malovrh, Franc, 1912 – 1943
 • Malovrh, Janez, 1925 – 1944
 • Malovrh, Janez, 1926 – 1945
 • Mamilovič, Anton, 1925 – 1945
 • Mrgetič, Anton, 1908 – 1943
 • Marin, Edi, / – 1943
 • Marinčič, Milko, 1914 – 1943
 • Marinčič, Rudolf, 1907 – 1943
 • Markelj, Dušan, 1922 – 1945
 • Markež, Ivan, 1920 – 1945
 • Markovič, Franci, 1921 – 1945
 • Markovič, Božo, 1926 – 1945
 • Markun, Ivan, / – 1942
 • Marn, Mirko, / – 1943
 • Marolt, Lojze, 1923 – 1945
 • Martelanc, Ivan, 1902 – 1946
 • Martelanc, Amalija, 1903 – 1946
 • Martinčič, Franc, / – 1943
 • Marvin, Franci, 1911 – 1945
 • Masič, Stane, 1917 – 1945
 • Masič, Justin, 1923 – 1945
 • Masnec, Jože, 1914 – 1945
 • Mastnak, Franc, 1912 – 1945
 • Mašek, Rudolf, 1913 – 1943
 • Matjašič, Milan, 1925 – 1945
 • Matjašič, Nace, 1926 – 1945
 • Matko, Ivan, 1885 – 1945
 • Mavec, Franc, 1924 – 1945
 • Mavec, Martin, 1880 – 1945
 • Mavec, Terezija, 1921 – 1945
 • Mažgon, Vida, 1925 – 1942
 • Medved, Jožko, 1906 – 1945
 • Mehle, Andrej, 1923 – 1945
 • Mehle, Tine, 1926 – 1945
 • Mehle, Anton, 1905 – 1945
 • Melanšek, Ivan, 1925 – 1945
 • Menart, Janez, 1912 – 1944
 • Mencinger, Janez, 1923 – 1943
 • Meničamin, Dušan, 1906 – 1944
 • Merala, Rajko, 1921 – 1945
 • Mešič, Franc, / – 1945
 • Metelko, Bogomir, 1922 – 1945
 • Metlikovič, Riko, 1913 – 1944
 • Meze, Ivan, 1924 – 1945
 • Meze, Jože, 1926 – 1945
 • Mihelčič, Vladimir, 1914 – 1945
 • Mihelič, Franc, 1912 – 1943
 • Mihelič, Franc, 1921 – 1943
 • Mihelič, Janez, / – 1943
 • Mikec, Dušan, 1924 – 1942
 • Miklavčič, Vinko, 1924 – 1944
 • Mikunda, Franc, 1921 – 1945
 • Milač, Ciril, 1922 – 1945
 • Milavec, Franc, 1902 – 1943
 • Milavec, Mirko, 1926 – 1945
 • Milovanovič, Mladen, 1908 – 1943
 • Mirtič, Jože, / – 1945
 • Mirtič, Lado, / – 1945
 • Misjak, Lojze, / – 1945
 • Mladen, Milan, 1912 – 1942
 • Mlakar, Bine, / – 1942
 • Mlakar, Milko, 1926 – 1945
 • Mlakar, Olga, 1908 – 1942
 • Mlinar, Marijan, 1923 – 1945
 • Mohar, Boris, 1926 – 1945
 • Mohar, Jože, 1906 – 1945
 • Mohar, Oskar, 1907 – 1945
 • Mohar, Rudolf, 1919 – 1945
 • Mohar, Tone, 1921 – 1945
 • Mohorič, Marijan, 1924 – 1945
 • Mohorič, Franc, 1925 – 1945
 • Može, Franc, 1928 – 1945
 • Možina, Janez, / – 1945
 • Možina, Lado, 1918 – 1945
 • Mrak, Franc, / – 1945
 • Mulaček, Josip, 1922 – 1945
 • Mušič, Rudolf, 1903 – 1945
 • Nabergoj, Franc, / – 1945
 • Nagode, Črtomir, 1903 – 1947
 • Namar, Emil, 1919 – 1945
 • Namar, Silvo, 1924 – 1945
 • Nastran, /, / – 1945
 • Natlačen, Marko, 1886 – 1942
 • Nečemer, Franc, 1922 – 1944
 • Nedin, Alojz, / – 1941
 • Nedoh, Dušan, / – 1942
 • Nemanič, Stanko, 1925 – 1945
 • Nemec, Milko, 1921 – 1945
 • Not, Stanko – Miloš, 1915 – 1943
 • Notar, Alojzij, 1909 – 1941
 • Novak, Bogomil, 1922 – 1944
 • Novak, Drago, 1925 – 1944
 • Novak, Franc, 1920 – 1945
 • Novak, Francka, / – 1945
 • Novak, Gabrijel, 1922 – 1945
 • Novak, Janez, 1925 – 1945
 • Novak, Janez, 1921 – 1945
 • Novak, Karol, 1922 – 1945
 • Novak, Miha, 1926 – 1945
 • Novak, Ludvik, 1906 – 1943
 • Novak, Marijan, 1914 – 1945
 • Novak, Marijan, 1922 – 1944
 • Novak, Milan, 1924 – 1945
 • Novinec, Franci, 1922 – 1945
 • Obed, Jože, 1921 – 1943
 • Oblak, Franc, / – 1945
 • Oblak, Marjan, 1927 – 1945
 • Oblak, Marko, 1927 – 1945
 • Oblak, Stanko, / – 1943
 • Oblath, Dušan, 1914 – 1942
 • Obran, Konrad, 1910 – 1945
 • Ocvirk, Franc, 1898 – 1942
 • Ogorevc, Franc, / – 1942
 • Ogrinc, Anton, 1920 – 1945
 • Ogrinc, Marijan, 1914 – 1945
 • Ogrinc, Milan, 1911 – 1944
 • Ogrinc, Stanko, 1916 – 1945
 • Okorn, B., / – 1943
 • Omerza, Ivo, 1921 – 1945
 • Omerza, Franc, 1918 – 1943
 • Ostronič, Tone, / – 1942
 • Otolani, Saša, 1925 – 1945
 • Otrin, Miha, 1928 – 1945
 • Ozvald, Ivan, 1927 – 1947
 • Pajnič, Jože, 1913 – 1945
 • Pajnič, Ivan, 1916 – 1945
 • Pajnič, Ciril, 1924 – 1945
 • Pančur, Ivan, 1921 – 1945
 • Papler, Stanislav, 1926 – 1945
 • Pavlič, Jože, 1910 – 1945
 • Pavlič, Miroslav, 1912 – 1944
 • Pavlič, Emil, 1915 – 1945
 • Pavlič, Franc, 1916 – 1945
 • Pavlič, Pavel, 1918 – 1945
 • Pavlič, Slobodan, 1925 – 1943
 • Pavločič, Adalbert, 1927 – 1945
 • Pavlovčič, Marjan, 1924 – 1945
 • Pavlovčič, Anton, / – 1945
 • Pavlovčič, Franc, / – 1945
 • Pavlovčič, Jože, 1914 – 1945
 • Pavlovčič, Vojko, 1926 – 1945
 • Pečarič, Sergius, 1924 – 1945
 • Pečjak, Ignac, 1900 – 1944
 • Pečnik, Gregor, 1920 – 1945
 • Pejha, Marjan, 1922 – 1945
 • Pelci, Ivan, 1919 – 1945
 • Perharič, MIlan, 1916 – 1945
 • Perko, Matko, 1923 – 1945
 • Perko, Mihael, / – 1945
 • Perne, Tone, 1914 – 1943
 • Perpar, Jože, 1925 – 1945
 • Peršič, Friderik, 1917 – 1944
 • Peršuh, Ivo, 1898 – 1942
 • Pertoto, Boris, 1915 – 1943
 • Pestotnik, Marjan, 1925 – 1945
 • Petar, Jakob, / – 1943
 • Peteh, Albin, 1910 – 1945
 • Petelin, Stanko, 1901 – 1943
 • Petrca, Ivan, / – 1942
 • Petrka, Odon, 1925 – 1945
 • Peterlin, Ernest, 1903 – 1946
 • Peterlin, Feliks, 1893 – 1945
 • Peterlin, Stanko, 1904 – 1945
 • Petrič, Anton, 1922 – 1945
 • Petrič, Danijel, 1919 – 1945
 • Petrič, Bariča, 1921 – 1945
 • Petrič, Marjan, 1907 – 1943
 • Petrovčič, /, / – 1945
 • Petrovič, Martin, 1912 – 1943
 • Petrovič, Rado, 1919 – 1943
 • Pezdirc, Matilda, 1902 – 1944
 • Piliph, Maks, 1905 – 1945
 • Pipan, Tone, 1922 – 1943
 • Pirc, Anton, 1892 – 1945
 • Pirc, Zvonko, 1921 – 1945
 • Pirc, Bogomir, 1923 – 1945
 • Pirc, Janez, 1906 – 1945
 • Pirc, Janez, 1920 – 1945
 • Pirih, Milko, 1913 – 1945
 • Pirih, Vera, 1915 – 1945
 • Pirih, Vladimir, 1914 – 1945
 • Pirjevec, Marjan, 1925 – 1945
 • Pirjevec, Matevž, 1925 – 1945
 • Pirjevec, Marko, 1926 – 1945
 • Pirman, Božo, / – 1945
 • Pirman, Jože, / – 1945
 • Pirnat, Franc, 1910 – 1945
 • Pirnat, Frnac, 1910 – 1945
 • Plajh, Avgust, 1916 – 1943
 • Plečko, Zvone, 1920 – 1944
 • Pleško, Andrej, 1925 – 1945
 • Pleterski, Martin, 1913 – 1945
 • Plevčak, Srečko, 1924 – 1945
 • Plevčak, Vinko, / – 1946
 • Pliberšek, Franc, 1915 – 1945
 • Pliverič, Zvonko, 1923 – 1942
 • Podlogar, Cvetko, 1923 – 1945
 • Podreberšekq, Marijan, 1925 – 1945
 • Pogačar, Janez, / – 1945
 • Pogačar, Pavel, 1912 – 1945
 • Pogačar, Peter Pavel, 1926 – 1945
 • Pogorelec, Franci, 1914 – 1945
 • Pograjc, Franci, 1913 – 1943
 • Pograjc, Vladimir, 1915 – 1945
 • Poje, Franc, 1920 – 1943
 • Polak, Ivan, 1907 – 1942
 • Polak, Vinko, 1924 – 1942
 • Popovič, Peter, 1908 – 1945
 • Por, Janez, 1923 – 1942
 • Potecin, Franc, 1907 – 1945
 • Potočnik, Ivan, 1900 – 1944
 • Potočnik, Leopold, 1921 – 1944
 • Potočnik, Lojze, / – 1945
 • Povše, Avgust, 1895 – 1945
 • Povše, Jože, / – 1945
 • Pozaršek, Martin, / – 1945
 • Poznič, Franc, 1907 – 1945
 • Poznič, Jakob, 1916 – 1945
 • Poznič, Žane, / – 1945
 • Poženel, Franc, 1923 – 1945
 • Poženel, Pavle, 1918 – 1943
 • Požun, Marjan, 1921 – 1945
 • Prajzer, Dr., / – 1945
 • Praprotnik, Avgust, 1891 – 1942
 • Praprotnik, Janez, 1923 – 1945
 • Praprotnik, Jože, 1927 – 1945
 • Prečanica, Vasilij, 1909 – 1943
 • Pregelj, Jože, 1909 – 1945
 • Pregelj, Ivan, 1915 – 1945
 • Prelesnik, Anton, 1924 – 1945
 • Prelog, Franček, 1922 – 1943
 • Prelogar, Viljem, 1923 – 1945
 • Prešeren, Aleksander, 1919 – 1943
 • Prevec, Janko, 1923 – 1943
 • Preželj, Franci, 1912 – 1945
 • Prhavc, Ivan, 1922 – 1944
 • Primožič, Janez, 1922 – 1945
 • Prosenc, Jože, 1918 – 1945
 • Pucelj, Ivan, 1896 – 1942
 • Rabuza, Anton, 1914 – 1945
 • Radman, Lado, 1909 – 1943
 • Ramovš, Janko, 1923 – 1945
 • Ramovš, Janko, 1923 – 1945
 • Ramšak, Ferdinand, 1905 – 1945
 • Rant, Ivo, / – 1945
 • Rant, Jože, / – 1945
 • Ranzinger, Greta, 1921 – 1947
 • Rapotec, Franc, / – 1942
 • Rapotec, Angela, / – 1942
 • Rapotec, Angela, 1926 – 1942
 • Rasperger, Stane, 1919 – 1944
 • Ratej, Franc, 1899 – 1945
 • Ravnikar, Ciril, 1916 – 1945
 • Ravnikar, Roman, 1922 – 1945
 • Raznožnik, Franc, 1908 – 1945
 • Razpotnik, Metod, 1898 – 1945
 • Raztresen, Jože, 1901 – 1945
 • Reja, Rafael, 1913 – 1943
 • Remec, Jaka, 1922 – 1945
 • Remic, Franjo, 1889 – 1945
 • Remic, Janez, 1921 – 1945
 • Remškar, Anton, 1922 – 1945
 • Remžgar, Radko, 1924 – 1945
 • Repovž, Jože, / – 1945
 • Režek, Ivan, 1910 – 1944
 • Režek, Janez, 1924 – 1943
 • Ribnikar, Branko, 1916 – 1943
 • Ribnikar, Lovro, 1923 – 1945
 • Rigler, Dušan, 1923 – 1945
 • Rihar, Ivan, 1910 – 1945
 • Rojic, Viktor, 1908 – 1942
 • Romih, Lojze, 1925 – 1944
 • Roner, Svoje, / – 1942
 • Rostohar, Vinko, 1918 – 1945
 • Roš, Bojan, 1925 – 1943
 • Rot, Danijel, / – 1943
 • Rozman, Dušan, 1919 – 1945
 • Rozman, Janez, / – 1945
 • Rožanc, Jože, 1894 – 1945
 • Rožanc, Milan, 1924 – 1945
 • Rožanec, France, 1925 – 1945
 • Rožanec, Matija, 1924 – 1945
 • Rožič, Franc, 1915 – 1942
 • Rožman, Dušan, 1903 – 1945
 • Rupnik, Leon, 1880 – 1946
 • Rupnik, Rudolf, / – 1943
 • Rupret, Viktor, 1899 – 1944
 • Rus, Franci, 1922 – 1945
 • Rus, Janez, 1926 – 1945
 • Rus, Janez, 1925 – 1945
 • Rus, Mihael, 1922 – 1945
 • Rusjan, Saša, 1920 – 1943
 • Rustja, Slavko, 1924 – 1943
 • Rutar, Marjan, 1924 – 1945
 • Sadar, Zvonko, / – 1942
 • Sajovic, Josip, 1885 – 1945
 • Sajovic, Ferdinand, 1925 – 1945
 • Saksida, Bogdan, 1919 – 1944
 • Samotorčan, Marija, 1918 – 1945
 • Savinšek, Jurij, 1923 – 1945
 • Sax , Mirko, 1905 – 1943
 • Sečnik, Peter, 1902 – 1945
 • Sedej, Albin, 1924 – 1945
 • Sedej, Dušan, 1910 – 1943
 • Sega, Drago, 1903 – 1945
 • Seibitz, Miro, 1918 – 1945
 • Selak, Albin, 1926 – 1945
 • Selan, Greti, 1917 – 1945
 • Selan, Franc, 1917 – 1945
 • Selan, Jože, 1913 – 1945
 • Selevšek, Jože, 1907 – 1945
 • Semenič, Marijan, 1925 – 1945
 • Senčar, Ernest, 1912 – 1944
 • Šenčur, Marjan, 1919 – 1945
 • Šenčur, Radko, 1924 – 1945
 • Sever, Marjan, 1909 – 1943
 • Sever, Mitja, / – 1943
 • Sevšek, Franc, 1919 – 1945
 • Sevšek, France, 1925 – 1945
 • Sfiligoj, Janez Dušan, 1922 – 1945
 • Sieberer, Lado, 1921 – 1943
 • Sieberger, Igor, / – 1945
 • Simčič, Drago, 1915 – 1945
 • Simčič, Mirko, 1918 – 1944
 • Siraj, Alojz, / – 1943
 • Skok, Mile, 1925 – 1945
 • Skok, Vid, / – 1945
 • Skubic, Ivan, 1903 – 1943
 • Skubic, Franc, 1905 – 1945
 • Skvarča, Neža, 1914 – 1942
 • Sladič, Alojz, 1902 – 1943
 • Slavujič, Kamilo, 1914 – 1945
 • Smolič, Lojze, 1911 – 1943
 • Smolinsky, Miroslav, 1909 – 1945
 • Smuk, Ciril, 1902 – 1943
 • Smuk, Edi, 1927 – 1945
 • Smuk, Žarko, 1926 – 1945
 • Sobočan, Franc, 1922 – 1945
 • Sojar, Tone, 1920 – 1945
 • Sojar, Marjan, 1923 – 1945
 • Sojar, Stane, 1924 – 1945
 • Sojer, Franc, 1916 – 194?
 • Sparhakl, Bojan, 1922 – 1943
 • Sparhakl, Zvonko, 1925 – 1945
 • Spiller, Ludvik, 1923 – 1945
 • Spreitzer, Ludvik, 1922 – 1945
 • Springer, Janez, / – 1943
 • Srakar, Alfonz, 1925 – 1945
 • Srakar, Ivan, 1906 – 1945
 • Srakar, Ivan, / – 1945
 • Srebotnjak, Vane, 1905 – 1945
 • Stanjko, Milko, 1912 – 1945
 • Starc, Adolf, 1925 – 1945
 • Starc, Alojzij, 1907 – 1945
 • Starc, Alojz, 1915 – 1945
 • Starc, Zlatko, / – 1945
 • Stariha, Jože, 1907 – 1945
 • Stegenšek, Klemen, 1917 – 1945
 • Stele, Peter, 1918 – 1945
 • Stepic, Boris, 1925 – 1945
 • Stergar, Franc, 1889 – 1945
 • Stergar, Frančiška, 1924 – 1945
 • Sterniša, Marijan, 1912 – 1943
 • Stibilj, Boris, 1921 – 1945
 • Stojan, Ivan, 1914 – 1943
 • Stopar, Franc, 1921 – 1945
 • Stopar, Bogo, 1925 – 1945
 • Strah, Henrik, 1899 – 1945
 • Strajnar, Janez, 1916 – 1945
 • Strle, Ivan, / – 1945
 • Strmšek, Alojz, / – 1943
 • Strupi, Alojzij, 1901 – 1945
 • Strupi, Janez, 1922 – 1943
 • Sunjič, Marko, 1904 – 1942
 • Suša, Anton, 1888 – 1945
 • Suvajdžič, Dejan, 1906 – 1943
 • Svetek, Franc, 1919 – 1943
 • Svetelj, Ivan, 1925 – 1945
 • Svetličič, Alojz, 1902 – 1945
 • Šabič, Miloš, 1912 – 1945
 • Šalehar, Janez, 1922 – 1942
 • Šarc, Franci, 1926 – 1945
 • Šarc, Maks, 1906 – 1943
 • Šarc, Peter, 1910 – 1943
 • Šef, Franc, 1924 – 1945
 • Šegula, Anton, 1923 – 1945
 • Šegula, Jože, 1921 – 1943
 • Šemrov, Bogomir, 1917 – 1945
 • Šemrov, Stanko, 1906 – 1943
 • Šerc, Miloš, 1926 – 1945
 • Šerjak, Franc, 1924 – 1945
 • Šijanec, Ernest, 1911 – 1943
 • Šilc, Marija, / – 1942
 • Šimenc, Jože, 1923 – 1945
 • Šimenc, Vinko, 1925 – 1945
 • Šimenc, Jule, 1928 – 1945
 • Šinkovec, Fidelis, 1912 – 1945
 • Širaj, Alojz, 1904 – 1943
 • Škaljak, Milan, 1920 – 1945
 • Škedelj, Martin, / – 1945
 • Škerij, Stane, / – 1943
 • Šketa, Jože, 1921 – 1943
 • Škof, Rudolf, 1890 – 1945
 • Škofic, Stane, 1922 – 1943
 • Škrabar, Stane, 1911 – 1943
 • Škrbinc, Drago, 1926 – 1945
 • Škufca, Vinko, 1909 – 1945
 • Škulj, Jožef, / – 1942
 • Šinkovec, Jože, 1910 – 1943
 • Šlegel, Marija, 1882 – 1941
 • Šlegel, Ivan, 1910 – 1941
 • Škaljak, Milan, 1920 – 1945
 • Škedelj, Martin, / – 1945
 • Škerbinc, Drago, 1926 – 1945
 • Škerlj, Stane, / – 1943
 • Šketa, Jožef, 1921 – 1943
 • Škof, Alojz, / – 1943
 • Škofic, Stane, 1922 – 1943
 • Škrabar, Stane, 1922 – 1943
 • Škrbinc, Drago, 1926 – 1945
 • Škufca, Vinko, 1909 – 1945
 • Šmajd, Albin, 1904 – 1946
 • Šnajder, Jože, 1925 – 1945
 • Špelič, Jože, 1904 – 1945
 • Špicer, Jože, / – 1942
 • Šprah, Ormar, 1910 – 1945
 • Štalcer, Ivan, / – 1943
 • Štamfel, Ivo, 1925 – 1945
 • Štefan, Janez, / – 1945
 • Štefančič, Ivo, 1925 – 1945
 • Štefančič, Lovro, 1925 – 1943
 • Štefanec, Franc, 1925 – 1945
 • Štefe, Drago, 1923 – 1943
 • Štepec, Boris, 1923 – 1945
 • Štepec, Jože – Joco, 1918 – 1943
 • Šterbenc, Srečko, 1921 – 1944
 • Šterk, Jože, 1926 – 1945
 • Štravs, Miha, 1907 – 1945
 • Štrekelj, Kati, 1896 – 1943
 • Štrancar, Tone, 1915 – 1945
 • Štrubelj, Franci, 1903 – 1945
 • Štrucl, Rafko, 1921 – 1945
 • Štrukelj, Lovro, 1920 – 1945
 • Šturm, Franc, 1908 – 1945
 • Šturm, Peter, 1905 – 1945
 • Šulc, Avgusta, 1911 – 1945
 • Šulc, Marija, / – 1942
 • Šulc, Rajko, 1920 – 1944
 • Šumc, Ernest, / – 1945
 • Šurk, Ludvik, 1905 – 1945
 • Šuštar, Alojz, 1914 – 1945
 • Šuštar, Franc, 1922 – 1945
 • Šuštar, Ivanka, 1900 – 1943
 • Šuštar, Janez, 1926 – 1945
 • Šuštaršič, Franc, 1913 – 1945
 • Šuštaršič, Jernej, / – 1945
 • Šušteršič, Andrej, 1908 – 1945
 • Šušteršič, Ivan, 1919 – 1942
 • Šušteršič, Ivan, 1925 – 1945
 • Šušteršič, Maks, 1915 – 1945
 • Švarc, Rajko, / – 1945
 • Tavčar, Anton, 1922 – 1945
 • Tavčar, Marjan, 1924 – 1945
 • Teply, Marjan, 1911 – 1943
 • Terčelj, Filip, 1892 – 1946
 • Terhljan, Božo, 1922 – 1945
 • Tertnik, Ignacij, 1901 – 1945
 • Thuma, Emanuel, 1923 – 1943
 • Tiček, Alojz, 1909 – 1945
 • Tiček, Janez, 1899 – 1945
 • Tišlarič, Marija, / – 1945
 • Tom, Franc, 1903 – 1945
 • Tomažič, Drago, 1913 – 1943
 • Tomažič, Stane, 1921 – 1945
 • Tomec, Vekoslav, / – 1945
 • Tomšič, Franc, 1908 – 1945
 • Tomšič, Jože, 1924 – 1945
 • Toporiš, Ivan, 1923 – 1945
 • Trampuž, Rado, 1922 – 1945
 • Trampuž, Vinko, 1905 – 1942
 • Tratnik, Mirko, 1921 – 1945
 • Tratnik, Stanko, 1923 – 1944
 • Travnik, Janez, 1922 – 1945
 • Travnik, Jože, 1921 – 1945
 • Travnik, Jože, 1922 – 1945
 • Travnik, Ludvik, 1923 – 1945
 • Trelc, Jože, 1924 – 1945
 • Triller, Ivan, / – 1942
 • Trinko, Ivan, 1923 – 1944
 • Trlep, Tone, 1913 – 1945
 • Troha, Saša, 1925 – 1945
 • Tropan, Franc, 1899 – 1945
 • Trošt, Ludvik, 1902 – 1945
 • Tršinar, Rudolf, 1905 – 1945
 • Trtnik, Franc, 1923 – 1945
 • Trtnik, Janez, 1918 – 1944
 • Turk, Drago, 1923 – 1945
 • Turnšek, Oskar, 1923 – 1943
 • Učar, Valerijan, 1883 – 1949
 • Urbanc, Ivan, / – 1942
 • Urbanc, Ivan, 1926 – 1945
 • Urbanc, Frančiška, / – 1942
 • Urbanc, Ivanka, / – 1942
 • Urbanc, Ivan, 1926 – 1945
 • Urbanc, Janez, 1920 – 1946
 • Urbančič, Anton, 1917 – 1942
 • Urbas, Marjan, 1915 – 1945
 • Urbas, Marjan, 1923 – 1943
 • Uršič, Andrej, 1908 – 1948
 • Uršič, Franc, 1923 – 1945
 • Uršič, Franc, 1926 – 1945
 • Uršič, Ivan, 1926 – 1945
 • Uršič, Marjan, 1920 – 1945
 • Ustar, Branko, 1927 – 1945
 • Vadnal, Miro, 1923 – 1945
 • Vagaja, Tone, 1921 – 1945
 • Vagaja, Franci, 1916 – 1945
 • Valant, Emanuel, 1921 – 1945
 • Valenčar, I., / – 1941
 • Varšek, Jože, 1917 – 1945
 • Vasiljevič, Dobrivoje, 1911 – 1942
 • Vavpotič, Ivan, 1925 – 1945
 • Veber, Franc, 1921 – 1945
 • Vehovec, Dušan, / – 1944
 • Vehovec, Janez, 1911 – 1945
 • Veič, Proko, 1905 – 1945
 • Velikonja, Narte, 1891 – 1945
 • Velikonja, Stanko, 1904 – 1943
 • Velkavrh, Janez, 1923 – 1945
 • Velušček, Just, 1914 – 1945
 • Verbek, Marjan, 1924 – 1945
 • Verbič, Ivan, / – 1943
 • Verbič, Ivan, 1926 – 1945
 • Verč, Evgen Anton, 1916 – 1945
 • Verlič, Jože, 1907 – 1945
 • Vidmar, Frančiška, 1896 – 1945
 • VIdmar, Milan, 1920 – 1945
 • Virant, Miroslav, 1907 – 1943
 • Višek, Alojz, 1918 – 1943
 • Višič, Julij, 1911 – 1943
 • Vižintin, Stane, 1925 – 1945
 • Vlachy, Franjo, 1887 – 1945
 • Vodnik, Srečko, 1918 – 1943
 • Vodopivec, Dominik, 1925 – 1945
 • Vogelnik, Alojz, 1902 – 1945
 • Volčič, Franc, 1922 – 1945
 • Volčič, Franc, / – 1944
 • Vončina, Alojz, / – 1943
 • Vončina, Oton, 1904 – 1945
 • Voršič, Drago, 1923 – 1945
 • Vošner, Pavel, 1902 – 1943
 • Vrbinc, Alojz, 1907 – 1945
 • Vrbinc, Franc, 1916 – 1945
 • Vrbinc, Ivan, 1926 – 1945
 • Vreček, Janez, 1924 – 1945
 • Vrhovec, Albin, 1911 – 1945
 • Vrhovec, Ivan, 1920 – 1945
 • Vrtnik, Janez, 1917 – 1944
 • Vuga, Cvetko, / – 1945
 • Weiss, Božidar, 1897 – 1945
 • Weiss, Nikolaj, 1925 – 1944
 • Wiederwohl, Eva, 1919 – 1942
 • Wolbang, Artur, 1885 – 1945
 • Wolbang, Karla, 1892 – 1945
 • Wolbang, Irma, 1918 – 1945
 • Wolbang, Marjan, 1921 – 1945
 • Woerle, Katarina, 1894 – 1944
 • Zadnikar, Janko, 1922 – 1945
 • Zadnikar, Jože, 1908 – 1945
 • Zajc, Franc, 1911 – 1945
 • Zajc, Peregrin, 1925 – 1945
 • Zajec, Anton, 1915 – 1945
 • Zajec, Edvard, 1910 – 1945
 • Zajec, Janez, 1925 – 194?
 • Zajec, Ludvik, 1911 – 1945
 • Zajger, Ernest, 1900 – 1944
 • Zakrajšek, Alojzij, 1908 – 1945
 • Zakrajšek, Alojzij, 1926 – 1945
 • Zakrajšek, Angela, / – 1945
 • Zakrajšek, Jože, 1922 – 1945
 • Zakrajšek, Stanko, 1925 – 1945
 • Zalar, Jože, 1915 – 1945
 • Zalar, Jože, 1927 – 1945
 • Zalar, Jožko, 1911 – 1945
 • Zalokar, Ludvik, 1916 – 1945
 • Zaman, Anton, 1911 – 1945
 • Zaman, Ludvik, 1909 – 1945
 • Zanoškar, Ferdinand, 1911 – 1945
 • Zanoškar, Viktor, 1914 – 1945
 • Zaplotnik, Bogdan, / – 1945
 • Zavadlav, Zvonko, 1907 – 1945
 • Zavadlav, Zvonko, 1926 – 1943
 • Zavašnik, Branko, 1925 – 1945
 • Zavašnik, Franc, 1926 – 1945
 • Zaviršek, Janez, 1902 – 1945
 • Zdešar, Franc, / – 1945
 • Zemjič, Ivan, 1908 – 1945
 • Zgonc, Anton, / – 1945
 • Zlatner, Peter, 1914 – 1941
 • Zorko, Jože, 1927 – 1945
 • Zorko, Martin, 1922 – 1944
 • Zrimšek, Anton, 1902 – 1945
 • Zrimšek, Viktor, 1906 – 1945
 • Zupan, Aleksander, 1926 – 1945
 • Zupan, Janez, 1919 – 1945
 • Zupan, Franc, / – 1945
 • Zupan, Viljem, 1915 – 1945
 • Zupan, Vinko, 1916 – 1945
 • Zupanc, Albin, 1919 – 1945
 • Zupanc, Karel, 1925 – 1945
 • Zupanc, Engelbert, 1925 – 1945
 • Zupanc, Andrej, 1926 – 1945
 • Zupanc, Avguštin, 1917 – 1945
 • Zupanc, Engelbert, 1925 – 1945
 • Zupanc, Karel, 1925 – 1945
 • Zupančič, Ferdinand, / – 1944
 • Zupančič, Leon, 1920 – 1945
 • Zupančič, Ludvik, 1926 – 1945
 • Zupančič, Miro, 1925 – 1945
 • Zupančič, Uršula, 1896 – 1942
 • Zupančič, Anton, 1921 – 1942
 • Žagar, Jože, / – 1945
 • Žakelj, Alojzij, 1909 – 1942
 • Žargi, Franc, / – 1945
 • Žargi, Zlatko, 1925 – 1945
 • Žargi, Peter, 1926 – 1945
 • Žele, Jože, 1915 – 1945
 • Žele, Viktor, 1922 – 1945
 • Železnik, Ignacij, 1910 – 1945
 • Železnik, Polde, 1919 – 1945
 • Žibret, Franc, 1921 – 1945
 • Židan, Lojze, 1926 – 1945
 • Žirovnik, Blaž, 1927 – 1945
 • Žirovnik, Janez, / – 1945
 • Žitnik, Franc, 1898 – 1945
 • Žitnik, Alojz, 1918 – 1945
 • Žmavc, Rado, 190 – 1945
 • Žnidarčič, Marijan, 1925 – 1945
 • Žnidarčič, Avguštin, 1904 – 1945
 • Žnidarčič, Ervin, 1909 – 1945
 • Žnidarčič, Lado, / – 1945
 • Žohar, Lado, 1920 – 1945
 • Žonta, Bogo, 1922 – 1945
 • Žunec, Ernest, 1914 – 1945
 • Župec, Franček, 1920 – 1942
 • Žužek, Jože, 1915 – 1945

LOM NAD KANALOM

KAL NAD KANALOM

 • Bremec, Giulelma Milka, 1890 – 1943
 • Bremec, Milka, 1912 – 1943

KANALSKI LOM

 • Bratuž, Mirko, 1918 – 1945
 • Gruden, Andrej, 1922 – 1945
 • Kragelj, Feliks, 1928 – 1945
 • Rejc, Vincenc, 1913 – 1945
 • Rejc, Ciril, 1926 – 1945
 • Rejc, Viktor, 1928 – 1945
 • Štrukelj, Albert, 1920 – 1944
 • Štrukelj, Jožefa, 1922 – 1944

MOST NA SOČI

 • Pregelj, Jožefa, 1917 – 1945

TOLMINSKI LOM

 • Žbogar, Jožef, 1927 – 1945

LUČINE

BREBOVNICA

 • Burjek, Jože, 1917 – 1943
 • Burjek, Cene, 1922 – 1945
 • Cankar, Ignac, 1904 – 1945
 • Cankar, Maks, 1910 – 1945
 • Cankar, Vinko, 1909 – 1945
 • Dolinar, Franc, 1903 – 1945
 • Jankovec, Lovro, 1901 – 1945
 • Jereb, Matija, 1902 – 1945
 • Justin, Janez, 1902 – 1945
 • Košir, Franc, 1912 – 1945
 • Košir, Rudolf, 1910 – 1945
 • Košir, Vincenc, 1909 – 1945
 • Oblak, Franc, 1907 – 1945
 • Oblak, Anton, 1915 – 1945
 • Oblak, Maks, 1905 – 1945
 • Potočnik, Franc, 1904 – 1945

ČRNI VRH

 • Dolinar, Janko, 1923 – 1945

DESKLE

 • Eržen, Ludvik, 1925 – 1945

DOLGE NJIVE

 • Demšar, Jakob, 1909 – 1945
 • Dolinar, Maks, 1918 – 1945
 • Drmota, Andrej, 1895 – 1945
 • Drmota, Stanislav, 1925 – 1945
 • Košir, Albin, 1923 – 1942
 • Košir, Janko, 1926 – 1945
 • Martinčič, Jože, 1913 – 1945

GOLI VRH

 • Dolenc, Janez, 1898 – 1945
 • Dolenc, Janez, 1924 – 1945
 • Martinčič, Matija, 1907 – 1945
 • Martinčič, Pavel, 1919 – 1945
 • Miklavčič, Matija, 1923 – 1944
 • Nagode, Franc, 1908 – 1945
 • Nagode, Jakob, 1903 – 1945

LUČINE

 • Eržen, Janez, 1893 – 1945
 • Eržen, Ludvik, 1925 – 1945
 • Eržen, Ivan, 1928 – 1945
 • Jereb, Janez, 1916 – 1945
 • Jereb, Rajko, 1920 – 1945
 • Jurjevič, Anton, 1923 – 1945
 • Košir, Janez, 1919 – 1945
 • Miklavčič, Jakob, 1913 – 1945
 • Mrak, Tomaž, 1913 – 1945
 • Oblak, Ana, / – 1943
 • Oblak, Anton, 1913 – 1945
 • Oblak, Janko, 1920 – 1945
 • Oblak, Pavel, 1924 – 1945

PLANINA

 • Bizovičar, Jože, 1905 – 1945

PRELESJE

 • Bizovičar, Stanko, 1927 – 1945
 • Košir, Vinko, 1926 – 1945
 • Košir, Lovro, 1904 – 1942
 • Mrak, Lovro, 1912 – 1945
 • Raztresen, Rudolf, 1907 – 1945
 • Šubic, Franc, 1915 – 1945
 • Šubic, Janez, 1917 – 1945

SUHI DOL

 • Buh, Matevž, 1900 – 1945

ZADOBJE

 • Bizjan, Franc, 1903 – 1945
 • Bizjan, Matevž, 1928 – 1945
 • Bizovičar, Ivana, 1888 – 1942
 • Bizovičar, Franc, 1916 – 1942
 • Bizovičar, Jože, 1905 – 1945
 • Bizovičar, Maks, 1923 – 1945
 • Bizovičar, Franc, 1909 – 1945
 • Bizovičar, Jože, 1921 – 1945
 • Bizovičar, Pavel, 1921 – 1945
 • Buh, Jakob, 1916 – 1945
 • Buh, Ciril, 1927 – 1945
 • Demšar, Peter, 1916 – 1944
 • Demšar, Jože, 1914 – 1944
 • Dolinar, Franc, 1901 – 1945
 • Kržišnik, Franc, 1895 – 1945
 • Malovrh, Anton, 1901 – 1944
 • Oblak, Štefan, 1906 – 1945
 • Oblak, Alojz, 1914 – 1945
 • Raztresen, Franc, 1903 – 1942

MENGEŠ

MENGEŠ

 • Krušič, Anton, 1924 – 1945
 • Krušič, Ivan, 1920 – 1945
 • Kurent, Stanko, 1926 – 1943
 • Močnik, Viljem, 1926 – 1945
 • Oražem, Janez, 1885 – 1943
 • Sršen, Anton, 1910 – 1945
 • Špenko, Janez, 1902 – 1945
 • Šuštaršič, Avgust, 1924 – 1945
 • Veider, Izidor, 1892 – 1943

METLIKA

BOJANJA VAS

 • Petrič, Marko, 1860 – 1943
 • Petrič, Janez, 1924 – 1945

BOŽAKOVO

 • Bajuk, Anton, 1911 – 1945
 • Bajuk, Jože, 1920 – 1945
 • Nemanič, Tine, 1921 – 1943
 • Nemanič, Jože, 1921 – 1945
 • Nemanič, Franc, 1917 – 1945
 • Repovž, Anton, 1908 – 1943

ČURILE

 • Benkovič, Stane, 1917 – 1942
 • Matkovič, Anton, 1922 – 1945
 • Plesec, Neža, 1885 – 1943
 • Starc, Anton, 1910 – 1942
 • Stepan, Janez, 1912 – 1945
 • Stepan, Anton, 1921 – 1945
 • Vraničar, Jože, 1926 – 1945
 • Žnidaršič, Janez, 1908 – 1942

DRAŠIČI

 • Guštin, Angela, 1924 – 1943
 • Kostelc, Nikolaj, 1906 – 1944
 • Klopčar, Ivan, 1897 – 1942
 • Nemanič, Martin, 1919 – 1945
 • Oberman, Karolina, 1919 – 1943
 • Pečarič, Ljuba, 1906 – 1943
 • Pečarič, Malka, 1931 – 1943
 • Pečarič, Jože, 1913 – 1943
 • Simončič, Marijan, 1907 – 1943

GABROVEC

 • Vukšinič, Marko, 1909 – 1945

KRIŽEVSKA VAS

 • Štefanič, Jože, 1908 – 1943
 • Štefanič, Anton, 1901 – 1945

KRMAČINA

 • Prus, Marija, 1923 – 1943

LOKVICA

 • Nemanič, Tone, 1911 – 1945
 • Šuklje, Stanko, 1919 – 1945
 • Šuklje, Anton, 1921 – 1945
 • Šuklje, Tine, 1924 – 1945
 • Šuklje, Marija, 1925 – 1943
 • Šuklje, Nežka, 1927 – 1943

METLIKA

 • Doltar, Slavko, 1919 – 1943
 • Franz, Alojz, 1903 – 1943
 • Hočevar, Julij, 1912 – 1943
 • Klement, Norbert, 1910 – 1942
 • Molek, Jože, 1885 – 1943
 • Radoš, Jože, 1912 – 1945
 • Staniša, Janez, 1909 – 1943
 • Stavjel, Ludvik, / – 1943
 • Štrum, Anton, 1917 – 1945
 • Virant, Marija, 1927 – 1942
 • Vuga, Janez, / – 1943
 • Vukšinič, Stanko, 1921 – 1945

RADOVIČI

 • Sodec, Jože, 1899 – 1943
 • Ivanetič, Franc, 1894 – 1943

ROSALNICE

 • Bajuk, Ana, 1875 – 1943
 • Kramarič, Stanko, 1906 – 1943
 • Kramarič, Terezija, 1909 – 1943
 • Kraševec, Jože, 1910 – 1945
 • Lončarič, Jože, 1893 – 1942
 • Lončarič, Marija, 1896 – 1942
 • Lončarič, Anica, 1927 – 1942
 • Starc, Ivan, 1920 – 1942
 • Starc, Pavle, 1926 – 1942
 • Vraničar, Martin, 1894 – 1943

SLAMNA VAS

 • Gornik, Anton, 1905 – 1945
 • Gornik, Bara, 1912 – 1943
 • Govednik, Marija, 1886 – 1943
 • Luzar, Katarina, 1889 – 1943
 • Nemanič, Marija, 1908 – 1943
 • Nemanič, Stanko, 1925 – 1945
 • Štojs, Draga, / – 1943

SVRŽAKI

 • Dragovan, Janez, 1922 – 1943
 • Moravec, Niko, 1918 – 1943

TRNOVEC

 • Petrič, Marko, 1861 – 1943
 • Petrič, Janez, 1924 – 1945

ŽELEZNIKI

 • Kučinič, Anton, 1908 – 1942

NEVLJE

BRIŠE

 • Kotnik, Matevž, 1925 – 1947
 • Kuhar, Franc, 1913 – 1944
 • Pangeršič, Luka, 1899 – 1943
 • Skok, Franc, 1902 – 1944
 • Skok, Ivana, 1926 – 1944
 • Skok, Anton, 1926 – 1944

HRIB

 • Vrhovnik, Jože, 1878 – 1942

NEVLJE

 • Markuš, Karel, 1894 – 1943
 • Šimenc, Maksimiljan, 1900 – 1942

OŠEVEK

 • Mihelič, Marija, 1891 – 1943

POREBER

 • Mali, Feliks, 1911 – 1944

VRHPOLJE

 • Eramito, Edo, 1921 – 1944
 • Lah, Janez, 1911 – 1943
 • Osenar, Franc, 1921 – 1945
 • Sušnik, Jože, 1908 – 1946
 • Trobevšek, Jože, 1912 – 1943

NOVA OSELICA

HOTAVLJE

 • Rink, Nikolaj, 1908 – 1945

JAVORJEV DOL

 • Pagon, Tone, 1902 – 1944

KOPRIVNIK

 • Klemenčič, Janez, 1920 – 1945

LANIŠE

 • Sedej, Franc, 1912 – 1945
 • Vončina, Peter, 1912 – 1945

PODJELOVO BRDO

 • Guzelj, Jože, 1927 – 1945
 • Malovašič, Blaž, 1909 – 1945
 • Oblak, Anton, 1926 – 1945
 • Rupnik, Martin, 1910 – 1945
 • Slabe, Anton, 1925 – 1945

SOVODENJ

 • Eržen, Franc, 1926 – 1945
 • Rijavec, Zdravko, 1925 – 1948

NOVO MESTO KAPITELJ IN SV. LENART

GOTNA VAS – CIKAVA

 • Avsec, Johan, 1884 – 1942

KRKA

 • Gorše, Alojzij, 1924 – 1945
 • Gorše, Štefan, 1925 – 1945
 • Goršin, Janez, 1923 – 1945
 • Jerman, Tone, 1896 – 1942
 • Jerman, Miha, 1908 – 1942
 • Mikec, Tone, 1919 – 1945
 • Mikec, Janez, 1914 – 1945
 • Može, Tone, 1923 – 1945
 • Redek, Franc, 1920 – 1945
 • Slejkovec, Tone, 1921 – 1945

NOVO MESTO

 • Adamič, Franci, 1926 – 1945
 • Avsec, Ferdo, 1901 – 1945
 • Avsec, Jože, 1925 – 1945
 • Avsec, Lado, 1911 – 1945
 • Bajc, Milan, 1913 – 1945
 • Bajc, Dore, 1919 – 1945
 • Bajer, Ivan, 1920 – 1945
 • Bavdaž, Jože, 1925 – 1945
 • Duh, Florjan, 1925 – 1945
 • Dular, Jože, 1925 – 1945
 • Frankič, Oskar, 1913 – 1945
 • Gorše, Jože, 1926 – 1945
 • Gregorčič, Franc, 1920 – 1945
 • Grilc, Alojzij, 1895 – 1943
 • Hočevar, Jože, 1916 – 1945
 • Hrovat, Marjan, 1925 – 1945
 • Kalan, Peter, / – 1945
 • Kek, Franc, 1895 – 1943
 • Klemenc, Anton, 1894 – 1945
 • Klemenc, Zvonko, 1923 – 1945
 • Kopše, Alojz, 1912 – 1945
 • Mavrovič, Bogo, 1912 – 1945
 • Mehle, Ivan, 1917 – 1945
 • Meršol, Božo, 1925 – 1945
 • Mežnaršič, Marija, 1919 – 1944
 • Mihevc, Ivan, 1913 – 1945
 • Mirtič, Ivan, 1908 – 1943
 • Mojstrovič, Stanko, 1919 – 1944
 • Nanut, Franc, 1920 – 1945
 • Not, Stanko, 1915 – 1943
 • Pavlič, Jože, 1897 – 1943
 • Povše, Cvetko, 1924 – 1945
 • Premru, Karel, 1912 – 1945
 • Rauh, Jože, 1927 – 1945
 • Rems, Bogomil, 1908 – 1945
 • Šilc, Drago, 1922 – 1945
 • Škrlj, Anica, / – 1945
 • Škrlj, Miro, / – 1945
 • Šonc, Viktor, 1902 – 1943
 • Tomc, Franc, 1903 – 1945
 • Valentinčič, Viktor, 1912 – 1945
 • Vehovec, Mirko, 1925 – 1945
 • Verbič, Jurij, 1905 – 1943
 • Vovk, Miroslav, 1917 – 1945
 • Vovk, Jože, 1926 – 1945
 • Zakonjšek, Ivan, 1902 – 1945
 • Zgaga, Božo, 1922 – 1945
 • Žbogar, Oskar, 1906 – 1945

POTOV VRH IN KRIŽE

 • Cimermančič, Franc, 1922 – 1945
 • Goršin, Anton, 1898 – 1944
 • Goršin, Jože, 1906 – 1942
 • Jančar, Frančiška, 1922 – 1943
 • Judež, Franc, 1913 – 1943
 • Košmerl, Franc, 1919 – 1943
 • Mihalič, Anton, 1921 – 1945
 • Mihalič, Janez, 1915 – 1945
 • Mohar, Franc, 1919 – 1945
 • Pavlin, Jože, 1922 – 1945
 • Struna, Alojz, 1924 – 1942
 • Šalehar, Anton, 1913 – 1944
 • Štamfelj, Jože, 1917 – 1943
 • Taborski, Franc, 1920 – 1945
 • Vovk, Franc, 1911 – 1945
 • Žonta, Nejc, 1888 – 1942
 • Žonta, Anton, 1911 – 1945
 • Žonta, Franc, 1917 – 1945
 • Žonta, Janez, 1917 – 1944
 • Žonta, Jernej, 1922 – 1945

SMOLENJA VAS

 • Brulec, Ivan, 1927 – 1945
 • Lenar, Anton, 1926 – 1945
 • Peče, Anton, 1918 – 1945
 • Prešeren, Alojzij, 1918 – 1945
 • Seničar, Anton, 1910 – 1944
 • Seničar, Ivan, 1909 – 1945
 • Seničar, Ivan, 1926 – 1945
 • Smuk, Alojzij, 1908 – 1945

VELIKI SLATNIK

 • Blažič, Fran, 1925 – 1944
 • Blažič, Martin, 1924 – 1944
 • Blažič, Miha, 1921 – 1945
 • Blažič, Tone, 1922 – 1945
 • Brulc, Franc, 1919 – 1945
 • Brulc, Miha, 1923 – 1945
 • Erlah, Franc, 1922 – 1945
 • Erlah, Franc, 1919 – 1945
 • Jerman, Janez, 1908 – 1945
 • Jerman, Martin, 1903 – 1945
 • Kostrevec, Franc, 1912 – 1945
 • Mavsar, Tone, 1921 – 1945
 • Mavsar, Ivan, 1919 – 1942
 • Pene, Franc, 1902 – 1945
 • Srebrnjak, Janez, 1923 – 1945
 • Ucman, Alojz, 1923 – 1945
 • Vodopivec, Janez, 1913 – 1945

PODGRAD

JURNA VAS

 • Barborič, Janez, 1901 – 1945
 • Barborič, Matija, 1908 – 1945
 • Cimermančič, Janez, 1914 – 1945
 • Cimermančič, Franc, 1923 – 1944
 • Cimermančič, Jože, 1920 – 1945
 • Cimermančič, Janez, 1908 – 1945
 • Cimprič, Franc, 1905 – 1945
 • Kastelic, Janez, 1924 – 1945
 • Kmet, Ludvik, 1907 – 1945
 • Lukšič, Franc, 1904 – 1945
 • Muhič, Alojz, 1922 – 1945
 • Muhič, Matija, 1905 – 1945
 • Trščinar, Franc, 1903 – 1945
 • Vindišman, Alojz, 1925 – 1942

KONEC

 • Gazvoda, Janez, 1921 – 1945
 • Hrovat, Martin, 1912 – 1944
 • Košmerl, Ivan, 1925 – 1943
 • Kralj, Janez, 1905 – 1945
 • Regina, Janez, 1921 – 1945
 • Staniša, Jože, 1924 – 1945
 • Staniša, Franc, 1925 – 1945
 • Staniša, Janez, 1927 – 1945
 • Sternad, Franc, 1908 – 1944
 • Umek, Alojz, 1921 – 1943
 • Umek, Jože, 1927 – 1945

KOROŠKA VAS

 • Bobnar, Janez, 1927 – 1945
 • Bohte, Janez, 1922 – 1945
 • Jenič, Franc, 1925 – 1945
 • Kosec, Anton, 1914 – 1945
 • Mervič, Martin, 1924 – 1945
 • Muhič, Janez, 1924 – 1945
 • Murgelj, Franc, 1918 – 1944
 • Primc, Janez, / – 1945
 • Saje, Franc, 1921 – 1945
 • Saje, Alojz, 1924 – 1945
 • Saje, Martin, 1926 – 1945

MIHOVEC

 • Gazvoda, Franc, 1920 – 1944
 • Gazvoda, Alojzij, 1926 – 1945
 • Hrovat, Jože, 1921 – 1945
 • Forenci, Alojzij, 1925 – 1943
 • Kastelic, Jože, 1921 – 1945
 • Šimc, Martin, 1908 – 1945

PODGRAD

 • Jakše, Alojz, 1906 – 1945
 • Kulavic, Janez, 1909 – 1943
 • Staniša, Janez, 1904 – 1945
 • Šketa, Jože, 1920 – 1945
 • Šketa, Alojz, 1922 – 1945

PRISTAVA

 • Berkopec, Jože, 1919 – 1943
 • Berkopec, Franc, 1922 – 1945
 • Gazvoda, Anton, 1922 – 1944
 • Jenič, Anton, 1923 – 1945
 • Košmrl, Jože, 1915 – 1945
 • Kralj, Jože, 1921 – 1945
 • Kralj, Alojz, 1924 – 1945
 • Lojk, Jože, 1922 – 1944
 • Lojk, Rudi, 1923 – 1945
 • Mavsar, Jože, 1906 – 1945
 • Tisov, Franc, 1921 – 1945

VINJA VAS

 • Bohte, Franc, 1903 – 1945
 • Cimermančič, Janez, 1925 – 1944
 • Kambič, Marija, 1888 – 1944
 • Kambič, Franc, 1922 – 1945
 • Kabič, Jože, 1921 – 1945
 • Kastelic, Jože, 1927 – 1945
 • Kovačič, Janez, 1923 – 1942
 • Kožar, Franc, 1919 – 1945
 • Kožar, Janez, 1921 – 1945
 • Kožar, Jože, 1923 – 1945
 • Plantan, Jože, 1921 – 1945
 • Plantan, Alojz, 1923 – 1945
 • Plantan, Janez, 1925 – 1945
 • Povše, Stanko, 1919 – 1945
 • Regina, Franc, 1910 – 1945
 • Staniša, Alojz, 1922 – 1945
 • Staniša, Jože, 1928 – 1944
 • Staniša, Janez, 1921 – 1945
 • Ucman, Janez, 1904 – 1945

PRELOKA

PRELOKA

 • Krotec, Marija, 1882 – 1943
 • Novak, Ive, 1922 – 1945
 • Novak, Jože, 1926 – 1945
 • Pavlakovič, Jože, 1925 – 1944
 • Pokorn, Jože, 1912 – 1943
 • Starešinič, Nikolaj, 1922 – 1945
 • Starešinič, Lojze, 1927 – 1945
 • Starešinič, Mirko, 1925 – 1945
 • Žunič, Janko, 1927 – 1944

PREŽGANJE

GOZD – REKA

 • Berčan, Franc, 1914 – 1950
 • Bučar, Anton, 1921 – 1943
 • Lokar, Jože, 1920 – 1945
 • Škoda, Jože, 1919 – 1944
 • Ulčar, Anton, 1921 – 1944
 • Vidic, Alojz, 1926 – 1944

PREŽGANJE

 • Kurent, Jože, 1898 – 1945

MALO TREBELJEVO

 • Ilovar, Alojz, 1909 – 1943

VELIKO TREBELJEVO

 • Skubic, Anton, 1920 – 1943

VOLOVLJE

 • Berčan, Ignac, 1918 – 1945
 • Breskvar, Jože, 1902 – 1943
 • Frejan, Jože, 1927 – 1945
 • Janežič, Franc, 1923 – 1945
 • Jelnikar, Marjega, 1886 – 1943
 • Jerant, Mihael, 1918 – 1945
 • Kavšek, Roman, 1919 – 1945
 • Okoren, Jože, 1909 – 1943
 • Okoren, Karel, 1912 – 1943
 • Ostrež, Anton, 1927 – 1945
 • Ostrež, Ivan, 1922 – 1945

ZGORNJA BESNICA

 • Bratun, Jakob, 1892 – 1942

RIBNICA

BREG

 • Rozina, Jože, 1915 – 1945
 • Kozina, Franc, 1922 – 1945
 • Šmalc, Matija, 1923 – 1943
 • Šmalc, Janez, 1926 – 1945

BREZE

 • Arko, Ludvik, 1915 – 1943
 • Grebenc, Alojzij, 1914 – 1945
 • Grebenc, Ivan, 1919 – 1945
 • Lesar, Franc, 1912 – 1945
 • Lesar, Jože, 1912 – 1945
 • Lesar, Ivan, 1919 – 1945
 • Lesar, Alojzij, 1924 – 1945
 • Mihelič, Jože, 1920 – 1945
 • Mihelič, Alojzij, 1924 – 1945
 • Vesel, Rudolf, 1923 – 1945
 • Zalar, Jože, 1923 – 1945
 • Zidar, Janez, 1909 – 1944

BUKOVICA

 • Gornik, Franc, 1926 – 1945
 • Klun, Andrej, 1919 – 1945

DANE

 • Mihelič, Angela, 1893 – 1942
 • Mihelič, Alojz, 1914 – 1944
 • Tekavec, Jože, 1925 – 1944
 • Zobec, Anton, 1913 – 1945

DOLENJI LAZI

 • Boh, Anton, 1925 – 1945
 • Čampa, Ivan, 1924 – 1945
 • Čampa, Franc, 1926 – 1945
 • Lovšin, Anton, / – 1943
 • Marn, Jože, 1927 – 1945
 • Mrše, Janez, 1913 – 1945
 • Novak, Anton, 1923 – 1945
 • Novak, Janez, 1925 – 1945
 • Petek, Jože, 1902 – 1942
 • Petek, Jože, 1913 – 1945
 • Rus, Janez, 1907 – 1944
 • Rus, Alojzij, 1925 – 1944
 • Rus, Jože, 1910 – 1945
 • Šmalc, Ignac, 1926 – 1945
 • Šmalc, Alojzij, 1926 – 1945
 • Šega, Franc, 1905 – 1945
 • Tekavec, Franc, 1920 – 1945

GORENJA VAS

 • Hren, Ela, 1908 – 1948

GORENJI LAZI

 • Starc, Jože, 1925 – 1945

GORIČA VAS

 • Andoljšek, Ferdinand, 1925 – 1945
 • Andoljšek, Jožef, 1912 – 1945
 • Andoljšek, Ludvik, 1909 – 1945
 • Bolha, Jože, 1921 – 1944
 • Češarek, Dušan, 1926 – 1945
 • Drobnič, Ivan, 1922 – 1945
 • Henigman, Jože, 1917 – 1945
 • Henigman, Janez, 1924 – 1945
 • Henigman, Jože, 1926 – 1945
 • Ilc, Ivan, 1912 – 1945
 • Ilc, Alojzij, 1924 – 1945
 • Knavs, Franc, 1910 – 1945
 • Kozina, Janez, 1922 – 1945
 • Kozina, Jože, 1925 – 1945
 • Levstek, France, 1921 – 1945
 • Levstek, Jože, 1925 – 1945
 • Lovšin, Filip, 1911 – 1945
 • Lovšin, Vinko, 1920 – 1945
 • Lovšin, Tone, 1925 – 1945
 • Mate, Edvard, 1914 – 1943
 • Petek, Jože, 1926 – 1945
 • Prelesnik, Jože, 1918 – 1945
 • Prelesnik, Tone, 1922 – 1945
 • Šega, Mirko, 1925 – 1945
 • Tršinar, Ivan, 1920 – 1945

HROVAČA

 • Andoljšek, Janez, 1901 – 1945
 • Kersnič, Anton, 1945 – 1945
 • Kersnič, Ignacij, 1925 – 1945
 • Klun, Ivan, 1926 – 1945
 • Klun, Ivan, 1926 – 1945
 • Lovšin, Anton, 1925 – 1945
 • Petek, Bogomir, 1925 – 1945
 • Škrabec – Novak, Ivanka, 1915 – 1941
 • Škrabec, Vinko, 1922 – 1945
 • Škrabec, Stane, 1925 – 1945
 • Šteblaj, Anton, 1908 – 1942
 • Tanko, Jože, 1926 – 1945

JURJEVICA

 • Andoljšek, Stano, 1921 – 1943
 • Arko, Anton, 1904 – 1945
 • Arko, Jože, 1908 – 1945
 • Kaplan, Jože, 1925 – 1945
 • Kozina, Anton, 1914 – 1944
 • Kovačič, Stanko, 1913 – 1943
 • Lovšin, Ivan, / – 1945
 • Lovšin, Franc, 1912 – 1945
 • Ozvald, France, 1927 – 1944
 • Šilc, Edvard, 1922 – 1944
 • Vavtar, Leopold, 1901 – 1945

KOT

 • Čampa, Jože, 1914 – 1945
 • Gačnik, Anton, 1921 – 1945
 • Goršič, Anton, 1911 – 1945
 • Lesar, Ivan, 1926 – 1945
 • Lesar, Jože, 1913 – 1945

NEMŠKA VAS

 • Kljun, Miroslav, 1910 – 1945
 • Lesar, Ludvik, 1922 – 1945
 • Levstek, Franc, 1926 – 1945
 • Majer, Jože, 1920 – 1945
 • Petek, Franc, 1924 – 1945
 • Šilc, Janez, 1925 – 1945

OTAVICE

 • Bojc, Alojzij, 1924 – 1945
 • Čampa, Vinko, 1925 – 1945
 • Dejak, Franc, 1922 – 1945
 • Gnidica, Jože, 1922 – 1945
 • Hrašan, Ivan, / – 1945
 • Lovšin, Franc, 1902 – 1945
 • Lovšin, Jože, 1908 – 1945
 • Lovšin, Viktor, 1917 – 1945

RIBNICA

 • Arko, Branko, 1920 – 1943
 • Bruner, Jožef, 1945 – 1945
 • Češarek, Ivan, 1917 – 1945
 • Češarek, Jože, 1919 – 1945
 • Češarek, Ciril, 1920 – 1945
 • Kovačič, Ivan, 1920 – 1945
 • Leiler, Hubert, 1896 – 1942
 • Novak, Vinko, 1926 – 1945
 • Oražem, Tone, 1921 – 1945
 • Petek, Janez, 1926 – 1945
 • Štefančič, Jože, 1922 – 1943
 • Štefančič, Janez, 1926 – 1945

SAJEVEC

 • Klun, Janez, 1915 – 1945
 • Lesar, Alojz, 1929 – 1945
 • Šilc, Janez, 1923 – 1945
 • Šilc, Leopold, 1924 – 1945

SLATNIK

 • Čampa, Alojzij, 1916 – 1945
 • Čampa, Alojz, 1924 – 1945
 • Čampa, Franc, 1925 – 1945
 • Ilc, Janez, 1921 – 1945
 • Pintar, Rudolf, 1927 – 1945
 • Starc, Terezija, 1878 – 1942
 • Šilc, Alojzij, 1927 – 1945

SUŠJE

 • Lesar, Janez, 1923 – 1945
 • Lesar, Franc, 1925 – 1945
 • Lesar, Marija, 1923 – 1945
 • Lesar, Ivan, 1924 – 1945
 • Lesar, Jože, 1926 – 1945
 • Lovšin, Franc, 1909 – 1942
 • Lovšin, Janez, 1919 – 1945
 • Lovšin, Jože, 1922 – 1945
 • Lovšin, Rudolf, 1919 – 1945
 • Trdan, Alojzij, 1927 – 1945
 • Trdan, Franc, 1927 – 1945
 • Zidar, Anton, 1912 – 1945

ZADOLJE

 • Adamič, Jože, 1913 – 1945
 • Adamič, Alojz, 1919 – 1945
 • Fircik, Jože, 1925 – 1945
 • Gorjup, Janez, 1919 – 1945
 • Trdan, Jože, 1916 – 1945
 • Trdan, France, 1914 – 1945
 • Žlindra, Jože, 1913 – 1944

ZAPUŽE

 • Krajec, Ignac, 1913 – 1943
 • Krajec, Alojzij, 1921 – 1945

ŽLEBIČ

 • Čampa, Franc, 1914 – 1942
 • Debeljak, Alojzij, 1921 – 1945
 • Drobnič, Anton, 1915 – 1945
 • Ros, Ludvik, 1913 – 1945
 • Rozina, Jože, 1921 – 1942
 • Marolt, Jože, 1906 – 1945
 • Marolt, Jože, 1930 – 1945
 • Pogačnik, Ludvik, 1926 – 1945
 • Rigler, Alojzij, 1920 – 1945
 • Tanko, Franc, 1910 – 1945
 • Virant, Franc, 1922 – 1945

SELCA

BUKOVICA

 • Podrekar, Slavko, 1909 – 1943
 • Potočnik, peter, 1919 – 1945
 • Tušek, Jožef, 1915 – 1945

ČEŠNJICA

 • Habjan, Franc, 1899 – 1942

DOLENJA VAS

 • Benedik, Franc, 1892 – 1942
 • Benedik, Ana, 1895 – 1943
 • Benedik, Leopold, 1907 – 1943
 • Benedik, Franc, 1920 – 1943
 • Bergant, Jurij, 1879 – 1943
 • Habjan, Karol, 1917 – 1945
 • Habjan, Rudi, 1919 – 1945
 • Luznar, Jakob, 1920 – 1945
 • Pogačnik, Jože, 1925 – 1945
 • Rakovec, Štefan, / – 1943
 • Rant, Vinko, 1919 – 1945
 • Rant, Stanko, 1922 – 1945
 • Veber, Peter, / – 1943
 • Veber, Peter, / – 1945

GOLICA

 • Jelenc, Janez, 1907 – 1942
 • Gartner, Jakob, 1898 – 1944
 • Gartner, Jakob, 1926 – 1945
 • Mohorič, Janko, 1926 – 1945

JAMNIK

 • Pogačnik, Matevž, 1900 – 1945
 • Ratrašnik, Jakob, 1924 – 1945

LAJŠE

 • Pfajfar, Matija, 1908 – 1942
 • Peternel, Anton, 1896 – 1942
 • Rihtaršič, Karel, 1910 – 1945
 • Rihtaršič, Franc, 1926 – 1945

RUDNO

 • Megušar, Andrej, 1902 – 1945

SELCA

 • Luznar, Bernard, 1920 – 1941
 • Podreka, Franc, 1914 – 1943
 • Šinkar, Anton, 1916 – 1943
 • Šinkar, Janez, 1913 – 1943
 • Klemenčič, Janez, 1906 – 1945
 • Pečnik, Franc, 1907 – 1945
 • Luznar, Jože, 1923 – 1945
 • Prevc, Jožef, 1897 – 1945

b?

 • Tušek, Franc, 1909 – 1942
 • Oblak, Janez, 1913 – 1943

STUDENO

 • Pintar, Jožef, 1914 – 1945

SPODNJA LUŠA

 • Fojkar, Mihael, 1910 – 1945

ŠEVLJE

 • Bertoncelj, Janez, 1920 – 1945

TOPOLJE

 • Frelih, Franc, 1911 – 1945
 • Klemenčič, Janez, 1907 – 1945
 • Kokalj, Franc, 1902 – 1945

STARA OSELICA

FUŽINE

 • Dermota, Franc, 1922 – 1943
 • Gladek, Jakob, 1923 – 1945
 • Miklavčič, Hieronim, 1925 – 1945
 • Mlinar, Janez, 1912 – 1945
 • Mlinar, Jernej, 1913 – 1945

KLADJE

 • Bogataj, Anton, 1897 – 1945
 • Bogataj, Franc, 1913 – 1945
 • Ušeničnik, Alojz, 1924 – 1945

STARA OSELICA

 • Podobnik, Janez, 1904 – 1944
 • Bogataj, Jakob, 1902 – 1945
 • Debeljak, Jože, 1918 – 1945
 • Debeljak, Slavko, 1922 – 1945
 • Eržen, Lovro, 1911 – 1945
 • Govekar, Franc, 1907 – 1945
 • Jezeršek, Feliks, 1923 – 1945
 • Klemenčič, Anton, 1913 – 1945
 • Kosmač, Niko, 1922 – 1945
 • Potočnik, Anton, 1926 – 1945
 • Remic, Pavel, 1926 – 1945
 • Šifrar, Andrej, 1900 – 1945
 • Šifrer, Anton, 1901 – 1945
 • Šturm, Franc, 1910 – 1945

TREBIJA

 • Pavec, Francka, 1914 – 1944

ŽABNICA

 • Vehar, Pavel, 1921 – 1945

STOPIČE

BREZOVICA

 • Hočevar, Janez, 1924 – 1945
 • Papež, Alojzij, 1903 – 1945
 • Papež, Alojzij, 1926 – 1944
 • Pate, Jožef, 1925 – 1945
 • Ravnih, Janez, 1921 – 1942
 • Ravnih, Jožef, 1910 – 1945

ČRMOŠNJICE

 • Andrejčič, Anton, 1912 – 1945
 • Goršin, Vinko, 1926 – 1945
 • Ros, Ivana, 1906 – 1943
 • Mikec, Alojzij, 1912 – 1945
 • Može, Franc, 1927 – 1945
 • Muhič, Jožef, 1922 – 1942
 • Muhič, Miroslav, 1924 – 1945
 • Muhič, Franc, 1926 – 1945
 • Pavlič, Franc, 1909 – 1945
 • Renuša, Jožefa, 1925 – 1944
 • Slabe, Janez, 1911 – 1945
 • Šušteršič, Alojzij, 1922 – 1943
 • Šuštaršič, Anton, 1920 – 1945
 • Udovč, Franc, 1896 – 1945
 • Udovč, Franc, 1908 – 1945
 • žak, Franc, 1925 – 1945

DOLNJA TEŽKA VODA

 • Bele, Anton, 1923 – 1945
 • Drenik, Alojzij, 1915 – 1945
 • Hribar, Frančiška, 1941 – 1944
 • Kastelic, Janez, 1925 – 1945
 • Plantan, Janez, 1921 – 1945
 • Staniša, Franc, 1909 – 1944

DOLŽ

 • Avsec, Antonija, 1888 – 1945
 • Avsec, Jožef, 1921 – 1945
 • Božič, Janez, 1924 – 1945
 • Brulc, Jožef, 1923 – 1945
 • Dragan, Anton, 1912 – 1945
 • Dragan, Jožef, 1918 – 1945
 • Dragan, Franc, 1921 – 1942
 • Gazvoda, Jožef, 1914 – 1945
 • Golobič, Franc, 1905 – 1945
 • Golobič, Franc, 1913 – 1943
 • Golobič, Janez, 1925 – 1945
 • Hrovatič, Janez, 1902 – 1943
 • Juršič, Franc, 1923 – 1944
 • Juršič, Jožef, 1909 – 1945
 • Juršič, Jožef, 1920 – 1945
 • Juršič, Jožef, 1921 – 1943
 • Klemenčič, Martin, 1900 – 1945
 • Klemenčič, Martin, 1922 – 1945
 • Kobe, Franc, 1922 – 1945
 • Kobe, Janez, 1927 – 1945
 • Modec, Marija, 1921 – 1945
 • Murn, Janez, 1914 – 1943
 • Murn, Jožef, 1924 – 1945
 • Ovniček, Janez, 1925 – 1945
 • Ovniček, Matija, 1924 – 1945
 • Ovniček, Janez, 1927 – 1945
 • Ovniček, Stanislav, 1918 – 1945
 • Ovniček, Terezija, 1909 – 1943
 • Ovniček, Ivana, 1924 – 1945
 • Pavlin, Anton, 1901 – 1944
 • Pavlin, Franc, 1937 – 1943
 • Pavlin, Janez, 1927 – 1945
 • Saksida, Janez, 1925 – 1944
 • Saksida, Miha, 1926 – 1945
 • Sekula, Martin, 1923 – 1945
 • Sironič, Alojz, 1911 – 1943
 • Sironič, Viktor, 1910 – 1943
 • Škufca, Franc, 1909 – 1945
 • Škufca, Jože, 1919 – 1943
 • Štular, Jožef, 1901 – 1942
 • Viršček, Janez, 1922 – 1945
 • Zelingar, Janez, 1907 – 1945
 • Zelingar, Janez, 1925 – 1945
 • Zevnik, Janez, 1923 – 1942
 • Zevnik, Mirko, 1913 – 1945

GORNJA TEŽKA VODA

 • Berkopec, Anton, 1906 – 1945
 • Brkopec, Jožef, 1913 – 1944
 • Brkopec, Martin, 1922 – 1943
 • Brkopec, Jožef, 1919 – 1944
 • Brkopec, Matija, 1925 – 1945
 • Brkopec, Stanko, 1927 – 1945
 • Cimrmančič, Alojzij, 1912 – 1945
 • Gazvoda, Franc, 1920 – 1945
 • Gazvoda, Martin, 1924 – 1945
 • Gazvoda, Matija, 1908 – 1945
 • Klemenčič, Janez, 1915 – 1945
 • Klemenčič, Jožef, 1925 – 1945
 • Regina, Alojz, 1918 – 1943
 • Regina, Janez, 1910 – 1945
 • Šparovec, Alojz, 1912 – 1945
 • Turk, Ivana, 1906 – 1944
 • Turk, Janez, 1916 – 1945
 • Udovč, Alojzij, 1915 – 1945
 • Udovč, Anton, 1917 – 1945

HRIB

 • Bartol, Franc, 1924 – 1945
 • Grubar, Franc, 1905 – 1945
 • Kovačič, Anton, 1922 – 1945
 • Kovačič, Marko, 1925 – 1945
 • Luzar, Martin, 1904 – 1945
 • Luzar, Alojzij, 1924 – 1945
 • Škufca, Janez, 1907 – 1945
 • Vidic, Anton, 1911 – 1945
 • Vidic, Marko, 1920 – 1945

HRUŠICA

 • Bohte, Jožef, 1924 – 1945
 • Brulc, Franc, 1889 – 1942
 • Brulc, Jožef, 1925 – 1942
 • Brulc, Alojzij, 1918 – 1945
 • Brulc, Jožef, 1915 – 1945
 • Jeralič, Alojzij, 1920 – 1945
 • Kastrevec, Alojzij, 1898 – 1942
 • Kastrevec, Franc, 1914 – 1945
 • Kastrevec, Jožef, 1913 – 1945
 • Kastrevec, Alojzij, 1921 – 1945
 • Kastrevec, Marija, 1918 – 1942
 • Klemenčič, Alojzij, 1900 – 1945
 • Klemenčič, Franc, 1910 – 1944
 • Klemenčič, Marija, 1918 – 1942
 • Klemenčič, Alojzij, 1900 – 1945
 • Klemenčič, Franc, 1910 – 1944
 • Klemenčič, Franc, 1916 – 1945
 • Klemenčič, Janez, 1908 – 1945
 • Klemenčič, Jožef, 1911 – 1945
 • Rukše, Jožef, 1922 – 1945
 • Srebrnjak, Jožef, 1897 – 1945
 • Srebrnjak, Jožef, 1925 – 1945
 • Udovč, Janez, 1926 – 1945
 • Žurman, Jožef, 1923 – 1945
 • Žurman, Karel, 1915 – 1944

IGLENIK

 • Božič, Jožef, 1912 – 1942
 • Juršič, Alojzij, 1925 – 1943
 • Luzar, Marija, 1909 – 1943
 • Luzar, Janez, 1906 – 1943
 • Mavsar, Janez, 1922 – 1945

MALI CEROVEC

 • Sekula, Franc, 1922 – 1944
 • Sekula, Jožef, 1924 – 1944
 • Turk, Anton, 1926 – 1944
 • Turk, Jožef, 1921 – 1945

MALI OREHEK

 • Mežnar, Martin, 1926 – 1945
 • Pirc, Franc, 1902 – 1945
 • Pirc, Franc, 1926 – 1945
 • Ravnih, Jožef, 1914 – 1942
 • Sašek, Martin, 1913 – 1945
 • Turk, Jožef, 1923 – 1945
 • Turk, Mihael, 1907 – 1945
 • Turk, Anton, 1912 – 1945

PANGRČ GRM

 • Kirn, Janez, 1925 – 1945
 • Kobe, Jožef, 1925 – 1945
 • Murgelj, Jožef, 1919 – 1944
 • Murgelj, Fanc, 1922 – 1945
 • Ovniček, Frančiška, 1915 – 1943
 • Udovč, Janez, 1926 – 1945

PLEMBERK

 • Bojanc, Anton, 1921 – 1945
 • Kastelic, Janez, 1907 – 1945
 • Može, Franc, 1925 – 1944
 • Ucman, Janez, 1904 – 1945

SELA

 • Butalje, Janez, 1907 – 1945
 • Murn, Jožef, 1906 – 1945
 • Turk, Franc, 1913 – 1945
 • Turk, Jožef, 1909 – 1943

STOPIČE

 • Bohte, Janez, 1924 – 1945
 • Brulc, Alojzij, 1928 – 1945
 • Brulc, Franc, 1926 – 1944
 • Drab, Stanislav, 1911 – 1945
 • Drab, Pavel, 1913 – 1945
 • Erlah, Franc, 1928 – 1945
 • Golob, Franc, 1924 – 1944
 • Može, Martin, 1924 – 1945
 • Može, Martin, 1926 – 1945
 • Može, Martin, 1920 – 1945
 • Može, Franc, 1921 – 1945
 • Može, Anton, 1924 – 1945
 • Murn, Franc, 1920 – 1945
 • Šinkovec, Franc, 1924 – 1945
 • Vidmar, Anton, 1912 – 1942
 • Vidmar, Alojzij, 1913 – 1942
 • Žurman, Franc, 1921 – 1945
 • Žurman, Janez, 1923 – 1945

VELIKI CEROVEC

 • Bartol, Janez, 1903 – 1942
 • Bartol, Jožef, 1914 – 1945
 • Bartol, Anton, 1915 – 1945
 • Bartol, Terezija, 1908 – 194?
 • Drab, Anton, 1903 – 1945
 • Drab, Franc, 1905 – 1943
 • Erlah, Janez, 1924 – 1945
 • Juršič, Janez, 1926 – 1945
 • Kastelic, Martin, 1921 – 1945
 • Per, Anton, 1923 – 1943
 • Per, Jožef, 1925 – 1945
 • Plantan, Jožef, 1921 – 1945
 • Plantan, Franc, 1924 – 1945
 • Turk, Franc, 1899 – 1945
 • Turk, Janez, 1927 – 1944
 • Turk, Martin, 1917 – 1943
 • Ucman, Alojzij, 1912 – 1944
 • Ucman, Franc, 1919 – 1945
 • Ucman, Janez, 1904 – 1945
 • Ucman, Mirko, 1924 – 1945

VELIKI OREHEK

 • Bojanc, Anton, 1897 – 1944
 • Erlah, Jožef, 1922 – 1945
 • Erlah, Janez, 1925 – 1945
 • Gazvoda, Franc, 1923 – 1945
 • Gazvoda, Janez, 1899 – 1945
 • Gazvoda, Janez, 1924 – 1944
 • Gazvoda, Jožef, 1915 – 1945
 • Judež, Anton, 1920 – 1942
 • Judež, Janez, 1905 – 1944
 • Judež, Janez, 1907 – 1945
 • Judež, Jožef, 1899 – 1945
 • Kastelec, Janez, 1907 – 1944
 • Mežnar, Jožef, 1923 – 1945
 • Mežnar, Marko, 1925 – 1944
 • Miklič, Anton, 1910 – 1945
 • Muren, Franc, 1900 – 1945
 • Muren, Franc, 1924 – 1945
 • Murn, Anton, 1927 – 1945
 • Murn, Martin, 1917 – 1945
 • Murn, Franc, 1912 – 1945
 • Ravnih, Anton, 1909 – 1945
 • Ravnih, Janez, 1906 – 1945
 • Šuštaršič, Alojzij, 1908 – 1945

VERDUN

 • Bohte, Jožef, 1927 – 1945
 • Bučar, Anton, 1919 – 1945
 • Bučar, Jožef, 1922 – 1945
 • Goršin, Anton, 1904 – 1945
 • Klobučar, Alojzij, 1904 – 1945
 • Kocjan, Jožef, 1898 – 1943
 • Kocjan, Jožef, 1928 – 1945
 • Kotar, Jožef, 1924 – 1945
 • Kotar, Alojzij, 1926 – 1945
 • Kukman, Anton, 1921 – 1945
 • Novak, Alojzij, 1920 – 1945
 • Novak, Jožef, 1923 – 1945
 • Turk, Matija, 1903 – 1942

VRHE

 • Bačar, Janez, 1926 – 1945
 • Bele, Anton, 1916 – 1942
 • Cimermančič, Alojzij, 1912 – 1945
 • Debevec, Janez, 1916 – 1945
 • Debevec, Jožef, 1919 – 1945
 • Kralj, Jožef, 1917 – 1945
 • Mantelj, Frančiška, 1894 – 1943
 • Može, Janez, 1899 – 1944
 • Može, Anton, 1921 – 1945
 • Može, Alojzij, 1924 – 1945
 • Šalehar, Janez, 1910 – 1944
 • Šalehar, Jožef, 1915 – 1942

ZAJČJI VRH

 • Ban, Martin, 1922 – 1945
 • Lojk, Anton, 1919 – 1944
 • Lojk, Franc, 1926 – 1945
 • Lojk, Jožef, 1925 – 1942
 • Mežnar, Marija, 1882 – 1945
 • Ovniček, Franc, 1905 – 1942
 • Ovniček, Jožef, 1908 – 1945
 • Tisev, Jože, 1913 – 1945
 • Turk, Franc, 1902 – 1944
 • Turk, Janez, 1904 – 1945
 • Turk, Janez, 1926 – 1945
 • Turk, Štefan, 1911 – 1945
 • Udovč, Alojzij, 1910 – 1942
 • Udovč, Anton, 1911 – 1945

ŠENČUR

HRASTJE

 • Brodar, Ivan, 1921 – 1945
 • Brodar, Marjan, 1927 – 1948
 • Erzar, Franc, 1922 – 1941
 • Zmrlikar, Matevž, 1909 – 1944

LUŽE

 • Gašperlin, Stanko, 1928 – 1945
 • Jarc, Franc, 1913 – 1944
 • Jekovec, Janez, 1910 – 1944
 • Jekovec, Anton, 1920 – 1945
 • Jekovec, Florijan, 1924 – 1945
 • Ogris, Franc, 1890 – 1945
 • Pikš, Albin, 1924 – 1945
 • Rozman, Franc, 1911 – 1945
 • Sajevic, Andrej, 1925 – 1945
 • Sirc, Alojz, 1908 – 1944

OLŠEVEK

 • Babnik, Jože, 1904 – 1944
 • Ferjan, Janez, 1885 – 1942
 • Logar, Ciril, 1916 – 1945
 • Logar, Ivan, 1925 – 1945
 • Mali, Jakob, 1904 – 1944
 • Mohorič, Marijan, 1924 – 1945
 • Planko, Anton, 1904 – 1944
 • Prosen, Ludvik, 1927 – 1944
 • Sajevic, Ciril, 1922 – 1944
 • Stružnik, Ivana, 1888 – 1945

PREBAČEVO

 • Kastelic, Franc, 1896 – 1944
 • Malovrh, Jakob, 1905 – 1945
 • Pravst, Joža, 1921 – 1945
 • Šorn, Janez, 1909 – 1945

SREDNJA VAS

 • Brezar, Anton, 1890 – 1944

ŠENČUR

 • Ajdovec, Janez, 1915 – 1945
 • Jenko, Ivan, 1925 – 1945
 • Kropar, Peter, 1908 – 1944
 • Lavtar, Janez, 1922 – 1945
 • Molj, Anton, 1906 – 1945
 • Okorn, Franc, 1906 – 1945
 • Perdan, Janez, 1921 – 1945
 • Pipan, Joža, 1921 – 1945
 • Pipan, Miha, 1916 – 1944
 • Prestor, Janez, 1907 – 1942
 • Rogelj, Janez, 1910 – 1945
 • Ulčar, Janko, 1924 – 1945
 • Umnik, Anton, 1887 – 1942
 • Valte, Oskar, 1916 – 1945
 • Zmrzlikar, Jože, 1903 – 1945
 • Zorman, Stane, 1925 – 1944
 • Zupanec, Mirko, 1905 – 1944

VISOKO

 • Bakovnik, Štefan, 1922 – 1944
 • Jagodic, Franc, 1897 – 1945
 • Jagodic, Alojz, 1904 – 1945
 • Jelar, Jurij, 1925 – 1944
 • Sajovic, Jože, 1903 – 1944
 • Vavpot, Rudi, 1920 – 1945

VOGLJE

 • Bobnar, Jožef, 1927 – 1944
 • Srebernjak, Janez, 1918 – 1945
 • Zupanc, Janez, 1915 – 1945

VOKLO

 • Belehar, Jože, 1911 – 1945
 • Belehar, Vinko, 1926 – 1945
 • Benda, Johan, 1906 – 1944
 • Čebulj, Janez, 1922 – 1945
 • Dermastja, Tine, 1906 – 1944
 • Kveder, Jože, 1909 – 1944
 • Pravhar, Pavla, 1909 – 1945
 • Pravhar, Jernej, 1919 – 1945
 • Pravhar, Miha, 1921 – 1945
 • Prestor, Martin, 1906 – 1944
 • Rahne, Jožko, 1915 – 1943
 • Vehovec, Jože, 1914 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1903 – 1945

ŠENTJERNEJ

APNENIK

 • Grubar, Anton, 1926 – 1944
 • Grubar, Anton, 1903 – 1945

BREŠKA VAS

 • Verbič, Franc, 1924 – 1945

BREZJE

 • Cekuta, Franc, 1916 – 1943
 • Cekuta, Tone, 1925 – 1945

CEROV ROG

 • Bratkovič, Franc, 1907 – 1945
 • Bratkovič, Jernej, 1920 – 1945
 • Bratkovič, Jože, 1924 – 1945
 • Gornik, Jože, 1923 – 1945
 • Muhek, Štefan, / – 1945
 • Nučič, Jože, 1912 – 1945

ČADRAŽE

 • Bela, Stanko, 1925 – 1945
 • Borsan, Janez, 1923 – 1945
 • Cvelbar, Anton, 1903 – 1945
 • Cvelbar, Ignac, 1908 – 1945
 • Fabjan, Albin, 1909 – 1944
 • Fabjan, Martin, 1920 – 1942
 • Kromar, Alojz, 1926 – 1945
 • Virant, Anton, 1924 – 1945
 • Virant, Martin, 1918 – 1945
 • Zagorc, Ciril, 1924 – 1945
 • Zajc, Adolf, 1903 – 1942
 • Zelnik, Albin, 1920 – 1945
 • Zelnik, Jože, 1925 – 1945

DOBRAVICA

 • Cvelbar, Franc, 1924 – 1945
 • Černe, Jože, 1924 – 1945
 • Gorišek, Jože, 1917 – 1942
 • Lisec, Terezija, / – 1942
 • Lisec, Marija, 1922 – 1942
 • Lisec, Neža, 1920 – 1942
 • Rebzelj, Karel, 1921 – 1945
 • Vidic, Ivan, 1923 – 1945

DOLENJA BREZOVICA

 • Bratkovič, Janez, 1920 – 1945
 • Frančič, Ivan, 1926 – 1945
 • Godina, Martin, 1911 – 1943
 • Jankovič, Franc, 1926 – 1945
 • Radkovič, Anton, 1913 – 1945
 • Radkovič, Cvetko, 1924 – 1945
 • Škedelj, Jože, 1915 – 1945
 • Zagorc, Jože, 1905 – 1945
 • Zalokar, Franc, 1920 – 1945
 • Žarn, Albin, 1898 – 1944

DOLENJA STARA VAS

 • Cimerman, Jože, 1922 – 1945
 • Čukajne, Jože, 1906 – 1945
 • Frančič, Franc, 1922 – 1945
 • Golob, Franci, 1927 – 1945
 • Gorišek, Stanko, 1922 – 1943
 • Gorišek, Martin, 1925 – 1945
 • Grubar, Anton, 1920 – 1943
 • Hosta, Martin, 1926 – 1945
 • Jevnik, Štefan, 1915 – 1945
 • Luzar, Stanko, 1924 – 1945
 • Luzar, Ivan, 1926 – 1945
 • Matoz, Jože, 1928 – 1945
 • Miklavčič, Janez, 1914 – 1945
 • Pavlič, Jože, 1912 – 1945
 • Pavlič, Franc, 1921 – 1943
 • Piletič, Jože, 1912 – 1945
 • Piletič, Nace, 1918 – 1945
 • Piletič, Franc, 1926 – 1945
 • Strajnar, Polde, 1924 – 1945
 • Vide, Jože, 1923 – 1943
 • Vide, Karel, 1915 – 1945

DOLENJE GRADIŠČE

 • Fabjan, Alojz, 1926 – 1945
 • Ferkolj, Anton, 1926 – 1945
 • Krhin, Anton, 1913 – 1942
 • Krhin, Viktor, 1915 – 1945
 • Škedelj, Alojz, 1917 – 1945
 • Škedelj, Janez, 1921 – 1943

DOLENJE MOKRO POLJE

 • Hudoklin, Anton, 1908 – 1945
 • Penca, Ivan, 1923 – 1945
 • Penca, Jože, 1926 – 1945
 • Penca, Jože, 1923 – 1943
 • Penca, Martine, 1924 – 1945
 • Prhne, Janez, 1909 – 1945
 • Ručigaj, Jože, 1918 – 1945
 • Turk, France, 1915 – 1945
 • Turk, Ivan, 1918 – 1945
 • Zevnik, France, 1923 – 1943
 • Zevnik, Jože, 1912 – 1945
 • Zorko, Martin, 1912 – 1943

DOLENJE VRHPOLJE

 • Gorenc, Franc, 1923 – 1945
 • Gorenc, Jože, 1927 – 1945
 • Gunde, Franc, 1922 – 1945
 • Špiler, Ivan, 1920 – 1943
 • Špiler, Ladi, 1923 – 1945
 • Trščinar, Jože, 1925 – 1945
 • Trinar, Rudolf, 1926 – 1945
 • Vencelj, Franc, 1909 – 1944
 • Zoretič, Alojz, 1906 – 1945
 • Žulič, Martin, 1908 – 1945

DOLENJI MAHAROVEC

 • Bevc, Jože, 1912 – 1945
 • Bevc, Alojz, 1916 – 1945
 • Brišar, Jože, 1923 – 1945
 • Kos, Viktor, 1927 – 1945
 • Kovačič, Janez, 1925 – 1945
 • Lenart, Jože, 1926 – 1945
 • Lipar, Franc, 1911 – 1945
 • Lipar, Jože, 1918 – 1945
 • Lipar, Ivan, 1925 – 1945
 • Luzar, Jože, 1907 – 1945
 • Luzar, Karel, 1917 – 1944
 • Prhne, Jernej, 1894 – 1942
 • Prhne, Jernej, 1925 – 1945
 • Virant, Anton, 1913 – 1945

DRAMA

 • Kovačič, Janez, 1907 – 1942
 • Kovačič, Jože, 1914 – 1942
 • Kovačič, Jože, 1924 – 1945
 • Mencin, Ignacij, 1925 – 1944

GORENJA BREZOVICA

 • Gorišek, Jože, 1917 – 1942
 • Gorišek, Anton, 1918 – 1942
 • Grabnar, Ivan, 1924 – 1945
 • Hrovat, Janez, 1924 – 1945
 • Luzar, Anton, 1907 – 1945
 • Metelko, Martin, / – 1944
 • Miklavčič, Janez, 1909 – 1943
 • Miklavčič, Janez, 1916 – 1945
 • Miklavčič, France, 1921 – 1942
 • Pavc, Karel, 1908 – 1945
 • Pavlin, Martin, 1922 – 1945
 • Pavlin, Jože, 1924 – 1943
 • Pavlin, Anton, 1925 – 1944
 • Potočar, Alojz, 1924 – 1945
 • Rešetič, Janez, 1915 – 1945
 • Šinkovec, Jože, 1926 – 1945
 • Učjak, Karol, 1924 – 1945

GORENJA GOMILA

 • Avsec, Anton, 1907 – 1945
 • Avsec, Jože, 1909 – 1942
 • Avsec, Alojz, 1921 – 1945
 • Bobič, Viktor, 1925 – 1945
 • Bobič, Franc, 1926 – 1945
 • Kovačič, Janez, 1925 – 1945
 • Korenčič, Roman, 1922 – 1945
 • Peterlin, Jože, 1924 – 1945
 • Praznik, Matija, 1905 – 1945

GORENJA STARA VAS

 • Golobič, Anton, 1921 – 1943
 • Hudoklin, Franc, 1910 – 1942
 • Hudoklin, Anton, 1911 – 1945
 • Pavlin, Leon, 1921 – 1945
 • Pavlin, Karel, 1924 – 1945
 • Rozman, Jože, 1920 – 1945
 • Škof, Janez, 1909 – 1945
 • Učjak, Franc, 1922 – 1945
 • Učjak, Alojz, 1923 – 1945
 • Zagorc, Janez, 1919 – 1942
 • Žnidaršič, Martin, 1921 – 1943

GORENJE GRADIŠČE

 • Cujnik, Anton, 1915 – 1945
 • Jakše, Mihael, 1923 – 1945
 • Krhin, Anton, 1915 – 1945
 • Padaršič, Janez, 1925 – 1945
 • Piletič, Jože, 1898 – 1945
 • Saje, Franc, 1925 – 1945

GORENJE MOKRO POLJE

 • Guštin, Janez, 1921 – 1942
 • Junc, Alojz, 1905 – 1945
 • Pavlin, Franc, 1922 – 1945
 • Pavlin, Jože, 1912 – 1945
 • Pavlin, Janez, 1915 – 1945

GORENJE VRHPOLJE

 • Blatnik, Franc, 1902 – 1945
 • Blatnik, Jože, 1926 – 1945
 • Blatnik, Martin, 1906 – 1945
 • Bregar, Anton, 1919 – 1945
 • Bregar, Franc, 1917 – 1945
 • Bregar, Janez, 1915 – 1945
 • Cerkovnik, Leopold, 1926 – 1945
 • Črne, Alojz, 1924 – 1945
 • Črtalič, Franc, / – 1945
 • Franko, Janez, 1923 – 1945
 • Franko, Jože, 1904 – 1945
 • Golob, Franc, 1917 – 1943
 • Gorišek, Anton, 1913 – 1945
 • Gorišek, Jože, 1910 – 1945
 • Gorišek, Stanislav, 1916 – 1945
 • Kovačič, Jože, 1909 – 1945
 • Kranjc, Jožko, 1924 – 1945
 • Pavlin, Franc, 1909 – 1945
 • Pavlin, Janez, 1905 – 1943
 • Pirkovič, Ignac, 1905 – 1945
 • Sever, Jože, 1900 – 1944
 • Špiler, Jože, 1913 – 1943
 • Vencelj, Ignac, 1920 – 1945
 • Vencelj, Jože, 1923 – 1945
 • Zagorc, Ignac, 1911 – 1945
 • Zagorc, Janez, 1900 – 1942
 • Zevnik, Alojz, 1884 – 1944
 • Zevnik, Alojz, 1915 – 1943
 • Zevnik, Mirko, 1913 – 1945
 • Župan, Janez, / – 1944

GROBLJE

 • Bizkaj, Franc, 1911 – 1943
 • Cujnik, Anton, 1924 – 1943
 • Cujnik, Franc, 1927 – 1945
 • Cujnik, Jože, 1921 – 1945
 • Dimc, Franc, 1917 – 1943
 • Dimc, Martin, 1925 – 1945
 • Gorenc, Alojz, 1905 – 1945
 • Gorenc, Franc, 1912 – 1945
 • Gorenc, Janez, 1919 – 1943
 • Gorišek, Jože, 1914 – 1945
 • Gregorič, Jože, 1914 – 1945
 • Jordan, Jože, 1918 – 1945
 • Jordan, Alojzij, 1920 – 1945
 • Jurgalič, Franc, 1914 – 1945
 • Korošec, Janez, 1905 – 1944
 • Korošec, Jože, 1922 – 1945
 • Kukec, Franc, 1921 – 1944
 • Lekše, Ivan, 1926 – 1945
 • Penca, Martin, 1906 – 1945
 • Pirc, Franc, 1919 – 1944
 • Rolih, Franc, 1916 – 1945
 • Rudman, Ivan, 1928 – 1945
 • Sivec, Tone, 1923 – 1942
 • Žagar, Alojz, 1920 – 1945
 • Žnidaršič, Janez, 1915 – 1945
 • Žnidaršič, Franc, 1917 – 1943

GRUČA

 • Pungerčar, Jože, 1921 – 1943
 • Cekuta, Alojz, 1909 – 1946
 • Jereb, Jože, 1923 – 1945
 • Kuhar, Jernej, 1913 – 1945
 • Premru, Franc, 1921 – 1945
 • Premru, Jože, 1915 – 1945
 • Pungerčar, Anton, 1921 – 1945
 • Pungerčar, Franc, 1923 – 1945
 • Pungerčar, Jože, 1921 – 1943
 • Zupančič, Alojz, 1911 – 1945

HRASTJE

 • Pavlenič, Franc, 1907 – 1945

IMENJE

 • Hosta, Albin, 1923 – 1945
 • Zagorc, Franc, 1922 – 1945

JAVOROVICA

 • Bratkovič, Alojz, 1909 – 1945
 • Bratkovič, Jože, 1920 – 1945
 • Pavc, Franc, 1919 – 1945
 • Škedelj, Martin, 1905 – 1945
 • Škedelj, Nace, 1923 – 1944
 • Zagorc, Jože, 1899 – 1942
 • Zagorc, Anton, 1922 – 1945
 • Zagorc, Terezija, 1912 – 1944
 • Župan, Janez, 1901 – 1943
 • Župan, Stanislav, 1927 – 1945

LEDEČA VAS

 • Blatnik, Franc, 1925 – 1944
 • Blatnik, Ivan, 1923 – 1945
 • Golobič, Slavko, 1922 – 1943
 • Hrovat, Janez, 1909 – 1944
 • Luštek, Alojz, 1910 – 1943
 • Sivec, Franc, 1925 – 1945
 • Strjnar, Stanko, 1922 – 1945
 • Udovč, Janez, 1903 – 1942

LOKA

 • Erjavec, Franc, 1911 – 1945
 • Hudoklin, Franc, 1906 – 1945
 • Hudoklin, Martin, 1924 – 1945
 • Jerele, Ivan, 1926 – 1945
 • Lenčič, Franc, 1911 – 1945
 • Pavlič, Anton, 1923 – 1945
 • Pavlin, Karel, 1923 – 1945
 • Pavlin, Leon, 1921 – 1945
 • Potočar, Karel, 1915 – 1945
 • Potočar, Vinko, 1921 – 1945
 • Radovan, Janez, 1919 – 1945
 • Radovan, Jože, 1910 – 1945
 • Turk, Franc, 1918 – 1942
 • Turk, Franc, 1925 – 1945
 • Turk, Jože, 1920 – 1945
 • Žnidaršič, Franc, 1924 – 1945

MALI BAN

 • Golob, Vinko, 1913 – 1944
 • Golob, Janez, 1922 – 1945
 • Jevnikar, Jože, 1874 – 1943
 • Jevnikar, Franc, 1912 – 1945

MIHOVICA

 • Bakš, Ivan, 1925 – 1945
 • Kegljevič, Lojze, 1925 – 1945
 • Kocjan, Karel, 1924 – 1945

MIHOVO

 • Bratkovič, Franc, 1909 – 1945
 • Bratkovič, Janez, 1926 – 1945
 • Bratkovič, Niko, 1919 – 1945
 • Bregar, Franc, 1908 – 1945
 • Cerkovnik, Jože, 1912 – 1945
 • Ferkolj, Marija, 1920 – 1942
 • Ferkolj, Jože, 1926 – 1945
 • Udovič, Ana, 1921 – 1944
 • Udovič, Franc, 1924 – 1945
 • Zagorc, Franc, 1924 – 1945
 • Zagorc, Leopold, 1925 – 1945

OREHOVICA

 • Jančar, Martin, 1907 – 1944
 • Kupljenik, Jože, 1908 – 1944
 • Kupljenik, Janez, 1917 – 1945
 • Kupljenik, Viktor, 1920 – 1942
 • Maznik, Jože, 1927 – 1945
 • Novak, Jože, 1905 – 1945
 • Pavlič, Anton, 1925 – 1945
 • Pavlič, Jože, 1925 – 1945
 • Pavlič, Ciril, 1927 – 1945
 • Šimc, Franc, 1916 – 1945
 • Učjak, Jože, 1908 – 1945

OSTROG

 • Bučar, Franc, 1919 – 1945
 • Cvelbar, Jože, 1920 – 1945
 • Jordan, Anton, 1911 – 1945
 • Jurečič, Ivan, 1921 – 1945
 • Pucelj, Leopold, / – 1945
 • Strojin, Janez, 1915 – 1945
 • Švalj, Karel, 1920 – 1945
 • Udvanc, Janez, 1925 – 1945
 • Udvanc, Jože, 1926 – 1945

POLHOVICA

 • Eršte, Albin, 1925 – 1945
 • Eršte, Viktor, 1927 – 1944
 • Zamida, Vid, 1925 – 1945

PRAPREČE

 • Gorjup, Anton, 1916 – 1945
 • Rolih, Franc, 1920 – 1945

PRISTAVA

 • Luzar, Janez, 1918 – 1945
 • Šuštaršič, Franc, 1925 – 1945
 • Šuštaršič, Rudi, 1925 – 1945
 • Zagorc, Franc, 1905 – 1945

PRISTAVICA

 • Sintič, Anton, 1924 – 1944
 • Kostrevec, Jože, 1925 – 1945
 • Sintič, Franc, 1922 – 1945
 • Sintič, Anton, 1924 – 1944
 • Vrtačič, Franc, 1910 – 1945
 • Vrtačič, Janez, 1927 – 1945

RAZDRTO

 • Bakše, France, 1907 – 1944
 • Franko, Ivan, 1926 – 1945
 • Grabnar, Janez, 1924 – 1945
 • Grabnar, Jože, 1924 – 1945
 • Hočevar, Alojz, 1924 – 1945
 • Hočevar, Jože, 1927 – 1945
 • Škedelj, Martin, 1904 – 1944
 • Škedelj, Jože, 1908 – 1945

ROJE

 • Koretič, Pavel, 1924 – 1945
 • Kromar, Jože, 1917 – 1942
 • Kromar, Karel, 1925 – 1945
 • Kromar, Rudolf, 1921 – 1942
 • Mecin, Franc, 1925 – 1944

SELA

 • Barbič, Karel, 1925 – 1945
 • Cvelbar, Viktor, 1897 – 1942
 • Hosta, Franc, 1924 – 1945
 • Martinčič, Anton, 1913 – 1943
 • Pirkovič, Martin, 1918 – 1945
 • Pirkovič, Vid, 1920 – 1945
 • Pirkovič, Karel, 1923 – 1945

ŠENTJAKOB

 • Colarič, Janez, 1922 – 1945
 • Rebzelj, Karel, 1916 – 1943
 • Rebzelj, Jože, 1924 – 1945
 • Rebzelj, Martin, 1902 – 1945
 • Rebzelj, Ignac, 1915 – 1945

ŠENTJERNEJ

 • Androja, Franc, 1924 – 1945
 • Bakšič, Alojzij, 1922 – 1943
 • Cerkovnik, Franc, 1903 – 1946
 • Cvelbar, Avgust, 1910 – 1943
 • Čampa, Leopold, 1922 – 1945
 • Frankovič, Vincenc, 1923 – 1942
 • Gorišek, Jože, 1883 – 1942
 • Jordan, Janez, 1915 – 1945
 • Kastelic, Vinko, 1914 – 1942
 • Klemenčič, Jože, 1923 – 1943
 • Krhin, Anton, 1922 – 1945
 • Krhin, Janez, 1907 – 1944
 • Kromar, Franc, 1906 – 1942
 • Lešnjak, Jože, 1925 – 1942
 • Makovec, Anton, 1908 – 1942
 • Maznik, Jožef, 1918 – 1945
 • Pavlič, Anton, 1913 – 1945
 • Pušavec, Jože, 1922 – 1943
 • Rangus, Martin, 1896 – 1945
 • Šetina, Alojz, 1911 – 1942
 • Švalj, Stanko, 1921 – 1945
 • Udvanc, Alojz, 1906 – 1945
 • Zagorc, Marija, 1899 – 1942
 • Zagorc, Vida, 1923 – 1942
 • Zidarič, Alojzij, 1905 – 1943

ŠMALČJA VAS

 • Bambič, Alojz, 1911 – 1945
 • Furar, Adolf, 1926 – 1945
 • Hočevar, Janez, 1920 – 1943
 • Hočevar, Franc, 1921 – 1945
 • Luzar, Jože, 1913 – 1943
 • Luzar, Janez, 1915 – 1943
 • Zorko, Jože, 1925 – 1945
 • Žnidaršič, France, 1925 – 1942
 • Žnidaršič, Janez, 1904 – 1945
 • Žnidaršič, Karel, 1913 – 1945

ŠMARJE

 • Bradula, Janez, 1904 – 1945
 • Globavs, Franc, 1923 – 1946
 • Kuhelj, Jože, 1904 – 1945
 • Kuhelj, Karel, 1899 – 1945
 • Lešnjak, Martin, 1915 – 1945
 • Lešnjak, Rudi, 1919 – 1945
 • Lešnjak, Franc, 1924 – 1945
 • Lešnjak, Ivan, 1927 – 1945

TOLSTI VRH

 • Kovačič, Jože, 1923 – 1945
 • Kranjc, Martin, 1916 – 1945
 • Mali, Martin, 1926 – 1945

VELIKI BAN

 • Furlan, Jože, 1914 – 1944
 • Jevnikar, Franc, 1924 – 1945

VOLČKOVA VAS

 • Cvelbar, Janez, 1903 – 1942
 • Medved, Franc, 1914 – 1945
 • Prah, Lojze, 1911 – 1945
 • Rangus, Jože, 1923 – 1945

VRATNO

 • Bratkovič, Nikolaj, 1913 – 1945
 • Bratovšek, Janez, 1926 – 1945
 • Cvelbar, Karel, 1912 – 1944
 • Cvelbar, Jože, 1921 – 1945
 • Dežman, Peter, 1924 – 1945
 • Jenič, Janez, 1922 – 1945
 • Kovačič, Franc, 1908 – 1945
 • Simončič, Franc, 1915 – 1943
 • Vovk, Jože, 1908 – 1945
 • Žulič, Franc, 1919 – 1945

VRBOVCE

 • Arko, Alojz, 1898 – 1943
 • Škedelj, Stanislav, 1921 – 1944
 • Zanec, Feliks, / – 1944
 • Zanec, Marija, / – 1944

VRH

 • Gorenc, Stanislav, 1922 – 1945
 • Gorenc, Ciril, 1925 – 1945
 • Hočevar, Jože, 1916 – 1943
 • Kovačič, Ludvik, 1923 – 1942
 • Kovačič, Anton, 1925 – 1945
 • Kovačič, Franc, 1919 – 1945
 • Kovačič, Franc, 1927 – 1945
 • Medle, Jernej, 1925 – 1945
 • Plantan, Tone, 1908 – 1942
 • Rajer, Jernej, 1902 – 1942
 • Šušteršič, Avgust, 1925 – 1944
 • Šušteršič, Rudolf, 1924 – 1945

ZAPUŽE

 • Božič, Karol, 1911 – 1945
 • Gornik, Anton, 1918 – 1945
 • Gornik, Stanko, 1922 – 1945
 • Hočevar, Ladislav, 1919 – 1945
 • Hočevar, Karol, 1921 – 1945
 • Miklavčič, Anton, 1906 – 1945
 • Padaršič, Jože, 1905 – 1945
 • Pavlin, Franc, 1902 – 1945
 • Pavlin, Jože, 1910 – 1945
 • Pavlin, Franc, 1902 – 1945
 • Šuštaršič, Jože, 1923 – 1943
 • Zagorc, Ana, 1910 – 1942
 • Zagorc, Jožef, 1923 – 1942
 • Zagorc, Matija, 1915 – 1942

ŽVABOVO

 • Klemenčič, Ignac, 1910 – 1944
 • Pavlin, Jože, 1927 – 1945

ŠENTJOŠT NAD HORJULOM

BUTAJNOVA

 • Bastarda, Anton, 1920 – 1945
 • Buh, Marijan, 1925 – 1945
 • Demšar, Janez, 1895 – 1945
 • Gabrovšek, Anton, 1914 – 1945
 • Grbec, Janez, 1909 – 1945
 • Jesenovec, Andrej, 1902 – 1943
 • Končan, Franc, 1915 – 1942
 • Končan, Marija, 1921 – 1942
 • Košir, Jernej, 1916 – 1945
 • Košir, Jože, 1924 – 1945
 • Kucler, Anton, 1913 – 1945
 • Malovrh, Albin, 1923 – 1945
 • Malovrh, Frančišek, 1925 – 1945
 • Malovrh, Janez, 1900 – 1945
 • Malovrh, Vincenc, 1918 – 1945
 • Malovrh, Janez, 1925 – 1945
 • Plestenjak, Anton, 1900 – 1945
 • Raztresen, Janez, 1895 – 1942
 • Sečnik, Anton, 1919 – 1945
 • Sečnik, Stanislav, 1912 – 1945
 • Slovša, Franc, 1924 – 1945
 • Stanovnik, Franc, 1925 – 1945
 • Tominc, Janez, 1915 – 1945
 • Tominc, Franc, 1921 – 1945
 • Trček, Janez, 1917 – 1942

PLANINA

 • Alič, Franc, 1912 – 1945
 • Alič, Janez, 1913 – 1945
 • Alič, Alojzij, 1917 – 1943
 • Alič, Stanko, 1921 – 1942
 • Alič, Rajko, 1922 – 1945
 • Krmelj, Jakob, 1916 – 1943
 • Krmelj, Jože, 1918 – 1942
 • Lešnjak, Anton, 1905 – 1945
 • Malavašič, Miha, 1908 – 1945
 • Malavašič, Alojz, 1913 – 1945
 • Malavašič, Jakob, 1915 – 1945
 • Malovrh, Jože, 1913 – 1945
 • Oblak, Janez, 1907 – 1945
 • Oblak, Jakob, 1912 – 1945
 • Oblak, Franc, 1914 – 1945
 • Osredkar, Janez, 1896 – 1945
 • Osredkar, Janez, 1907 – 1945
 • Osredkar, Jože, 1913 – 1945
 • Raztresen, Janez, 1913 – 1945
 • Raztresen, Tone, 1911 – 1945
 • Tominc, Alojz, 1925 – 1945
 • Tominc, Ludvik, 1918 – 1945
 • Žakelj, Pavel, 1918 – 1945

SMREČJE

 • Cankar, Anton, 1913 – 1945
 • Dolinar, Jože, 1919 – 1945
 • Dolinar, Janez, 1920 – 1945
 • Dolinar, Andrej, 1924 – 1945
 • Gantar, Vinko, 1918 – 1945
 • Gantar, Janez, 1919 – 1945
 • Jesenko, Jože, 1924 – 1945
 • Jesenko, Jakob, 1925 – 1945
 • Jesenovec, Jakob, 1926 – 1945
 • Kogovšek, Janez, 1887 – 1942
 • Leskovec, Anton, 1912 – 1942
 • Malavašič, Valentin, 1910 – 1945
 • Malavašič, Andrej, 1914 – 1945
 • Malavašič, Anton, 1914 – 1945
 • Malavašič, Peter, 1908 – 1945
 • Malavašič, Leopold, 1911 – 1945
 • Malovrh, Valentin, 1921 – 1942
 • Oblak, Jože, 1925 – 1945
 • Trček, Anton, 1910 – 1945
 • Trček, Franc, 1912 – 1945
 • Trček, Jože, 1920 – 1945
 • Trček, Matevž, 1924 – 1945
 • Žakelj, Vinko, 1919 – 1945
 • Žakelj, Stanko, 1924 – 1945

ŠENTJOŠT

 • Bradeško, Franc, 1894 – 1942
 • Bradeško, Ivana, 1904 – 1942
 • Dolinar, Franc, 1895 – 1945
 • Dolinar, Janko, 1924 – 1945
 • Grdadolnik, Stanko, 1920 – 1945
 • Grdadolnik, Pavel, 1924 – 1945
 • Grdadolnik, Andrej, 1925 – 1945
 • Grdadolnik, Franc, 1901 – 1945
 • Grdadolnik, Ana, 1912 – 1945
 • Grdadolnik, Edvard, 1917 – 1945
 • Grdadolnik, Janez, 1910 – 1943
 • Jankovec, Janez, 1898 – 1942
 • Jesenko, Janez, 1922 – 1945
 • Jesenovec, Alojzij, 1904 – 1942
 • Jesenovec, Ivana, 1899 – 1942
 • Jesenovec, Ljudmila, 1940 – 1942
 • Jesenovec, Marcel, 1916 – 1945
 • Kavčič, Franc, 1920 – 1943
 • Kavčič, Jože, 192 – 1945
 • Kavčič, Marijan, 1925 – 1945
 • Kavčič, Matevž, 1926 – 1945
 • Kavčič, Jože, 1921 – 1945
 • Kavčič, Stanko, 1922 – 1945
 • Kavčič, Alojzij, 1924 – 1945
 • Kavčič, Valentin, 1925 – 1945
 • Kavčič, Lovro, 1926 – 1945
 • Kavčič, Frančiška, 1925 – 1942
 • Končan, Alojzij, 1926 – 1945
 • Košir, Jakob, 1902 – 1945
 • Krušnik, Ciril, 1916 – 1945
 • Lešnjak, Julka, 1907 – 1942
 • Lešnjak, Jože, 1914 – 1945
 • Malavašič, Albina, 1919 – 1942
 • Malavašič, Alfonz, 1921 – 1945
 • Malavašič, Alojzij, 1923 – 1945
 • Malovrh, Pavel, 1891 – 1949
 • Nagode, Janez, 1911 – 1945
 • Nartnik, Janko, 1921 – 1945
 • Nartnik, Lovro, 1923 – 1945
 • Nartnik, Franc, 1925 – 1945
 • Oblak, Janez, 1879 – 1942
 • Oblak, Franc, 1911 – 1945
 • Osredkar, Anton, 1921 – 1945
 • Osredkar, Peter, 1925 – 1945
 • Osredkar, Pavel, 1925 – 1945
 • Sečnik, Ciril, 1921 – 1945
 • Skvarča, Ivan, 1915 – 1945
 • Skvarča, Jože, 1921 – 1945
 • Skvarča, Franc, 1925 – 1945
 • Šubic, Jakob, 1899 – 1942
 • Šubic, Marijana, 1913 – 1942
 • Tominc, Anton, 1911 – 1945
 • Tominc, Mihael, 1915 – 1945
 • Tominc, Matija, 1919 – 1945
 • Tominc, Janko, 1922 – 1945
 • Tominc, Dominik, 1925 – 1945
 • Žakelj, Franc, 1906 – 1945
 • Žakelj, Stanko, 1919 – 1945
 • Žakelj, Janko, 1921 – 1945
 • Žonta, Mirko, 1911 – 1945
 • Žonta, Janko, 1926 – 1945

ŠENTLOVRENC

DOLENJE PRAPREČE

 • Jarm, Anton, 1920 – 1945

DOLGA NJIVA

 • Jarm, Jože, 1922 – 1945
 • Kastelic, Pavle, 1904 – 1944

KORENITKA

 • Godec, Franc, 1924 – 1945
 • Lah, Stanislav, 1916 – 1945

MAČJI DOL

 • Grm, Anton, 1912 – 1945
 • Grm, Karel, 1926 – 1945
 • Vrhovšek, Franc, 1913 – 1945
 • Vrhovšek, Janez, 1918 – 1945

MAČKOVEC

 • Kaferle, Alojz, 1913 – 1945
 • Pevec, Ludvik, 1912 – 1945
 • Zupančič, Alojz, 1904 – 1943
 • Zupančič, Ignac, 1917 – 1945

MARTINJA VAS

 • Kastelic, Anton, 1923 – 1945
 • Kosten, Jože, / – 1945
 • Ostanek, Franc, 1925 – 1945
 • Primc, Anton, 1900 – 1943
 • Slak, Friderik, 1921 – 1945

STEHANJA VAS

 • Bregar, Anton, 1917 – 1943
 • Oven, Jože, 1926 – 1945
 • Travnik, Janez, 1910 – 1945

ŠENTLOVRENC

 • Ostanek, Franc, 1912 – 1946
 • Ostanek, Ivan, 1913 – 1946
 • Rakar, Alojz, 1924 – 1945

VRHOVO

 • Jevnikar, Jože, 1912 – 1945
 • Jevnikar, Anton, 1918 – 1945
 • Oven, Franc, 1924 – 1945

ŠENTRUPERT

BISTRICA

 • Lap, Rudi, 1920 – 1945
 • Lap, Fonzi, 1914 – 1947
 • Lukek, Izidor, 1921 – 1945
 • Malenšek, Viktor, 1909 – 1945
 • Malenšek, Dori, 1921 – 1945
 • Rejc, Anton, 1925 – 1945
 • Rejc, Aleksander, 1926 – 1945
 • Skušek, Anton, 1901 – 1945
 • Tratar, Leopold, 1911 – 1945
 • Zavodnik, Anton, 1884 – 1942
 • Zavodnik, Terezija, 1880 – 1942
 • Zavodnik, Joži, 1911 – 1942

BRINJE

 • Kisovec, Toni, 1927 – 1945
 • Krmelj, Franci, 1920 – 1945
 • Lukek, Jože, 1922 – 1944
 • Tomažin, Franc, 1922 – 1945

DRAGA

 • Bartolj, Stanko, 1910 – 1943
 • Gregorčič, Avguštin, 1901 – 1945
 • Kovač, Janez, 1894 – 1945
 • Lukek, Karel, 1911 – 1945
 • Vovk, Jože, 1900 – 1945
 • Vovk, Ludvik, 1914 – 1945

HOM

 • Brcar, Jože, 1922 – 1945
 • Brcar, Martin, 1913 – 1943
 • Golob, Janez, 1925 – 1945
 • Golob, Ignac, 1927 – 1945
 • Golob, Polde, 1926 – 1944
 • Gorenc, Franc, 1919 – 1945
 • Jakoš, Tone, 1926 – 1945
 • Kolenc, Tone, 1923 – 1945
 • Kovač, Stanko, 1925 – 1945
 • Livk, Jože, 1904 – 1945
 • Majcen, Ignac, 1922 – 1944
 • Majcen – Puh, Ignac, 1926 – 1944
 • Musar, Franc, 1924 – 1945
 • Ramovš, Franc, 1924 – 1945
 • Slapšak, Jože, 1911 – 1942
 • Udovč, Jože, 1899 – 1944
 • Zakrajšek, Jože, 1915 – 1945
 • Zakrajšek, Anton, 1924 – 1945
 • Zupan, Jože, 1909 – 1943

HRASTNO

 • Bartolj, Anton, 1907 – 1944
 • Peterlin, Nace, 1925 – 1945
 • Pivc, Alojzij, 1925 – 1945
 • Slapšak, Jože, 1923 – 1942
 • Zaman, Jože, 1924 – 1945
 • Žonta, Franc, 1921 – 1942
 • Žonta, Anton, 1924 – 1945
 • Žonta, Jože, 1925 – 1945

HRASTOVICA

 • Jevnikar, Anton, 1907 – 1945
 • Magovec, Franci, 1924 – 1945
 • Medelašek, Karel, 1905 – 1943

JESENICE

 • Berdik, Jože, 1915 – 1945
 • Berdik, Anton, 1924 – 1945
 • Berdik, Janez, 1916 – 1945
 • Gričar, Alojzij, 1906 – 1942
 • Gričar, Franc, 1907 – 1942
 • Gričar, Stanko, 1911 – 1942
 • Hribar, Janez, 1926 – 1945
 • Janežič, Rudolf, 1920 – 1945
 • Janežič, Alojzij, 1921 – 1945
 • Kos, Ivan, 1923 – 1945
 • Kos, Rudi, 1925 – 1945
 • Peterle, Franci, 1901 – 1943
 • Petje, Alojzij, 1926 – 1945
 • Tratar, Jože, 1913 – 1945
 • Tratar, Jože, 1917 – 1945
 • Tratar, Polde, 1915 – 1945
 • Vene, Jože, 1914 – 1944

KAMNJE

 • Grčar, Pavel, 1916 – 1943
 • Grčar, Viktor, 1914 – 1945
 • Kovač, Anton, 1901 – 1945
 • Ruparčič, Ivan, 1909 – 1944

KOSTANJEVICA

 • Drolc, Leopold, 1908 – 1945
 • Kovačič, Janez, 1923 – 1945
 • Lamnovšek, Jože, 1924 – 1945
 • Sevšek, Leopold, 1923 – 1943

MALI CIRNIK

 • Gregorčič, Karel, 1915 – 1945
 • Knez, Jože, 1926 – 1945
 • Remar, Rudi, 1923 – 1942
 • Lukek, Franci, 1916 – 1946
 • Rogelj, Anton, 1913 – 1945
 • Zrimšek, Franc, 1909 – 1945

OKROG

 • Ajdišek, Janez, 1908 – 1945
 • Ajdišek, Stanislaj, 1925 – 1945
 • Ajdišek, Tone, 1926 – 1943
 • Končina, Franc, 1910 – 1945
 • Urbič, Vinko, 1921 – 1945
 • Urbič, Anton, 1932 – 1945
 • Zupan, Slavko, 1920 – 1945

PRELESJE

 • Brcar, Anton, 1911 – 1944
 • Brcar, Viktor, 1915 – 1944
 • Sadar, Rudi, 1923 – 1945
 • Šalehar, Karel, 1918 – 1943
 • Tratar, Leopold, 1923 – 1944
 • Vodnik, Leopold, 1922 – 1943
 • Zobec, Jože, 1924 – 1945
 • Zobec, Maks, 1927 – 1945

RAKOVNIK

 • Bizjak, Jože, 1864 – 1943
 • Prijatelj, Ivan, 1901 – 1945
 • Tratar, Afonz, 1910 – 1944

RAVNIK

 • Kojenc, Jože, 1921 – 1944
 • Gačnik, Miha, 1921 – 1945
 • Kavčič, Ladislav, 1922 – 1945
 • Kojenc, Jože, 1921 – 1944
 • Prijatelj, Ludvik, 1914 – 1945
 • Smole, Feliks, 1908 – 1945
 • Smrekar, Franc, 1923 – 1943

ROŽEMRERK

 • Jakoš, Alojzij, 1880 – 1942
 • Jakoš, Marko, 1921 – 1944
 • Metelko, Janez, 1912 – 1944
 • Metelko, Franci, 1922 – 1949

STRAŽA, PRAPROČE IN DOR

 • Brzin, Marjan, 1946 – 1943
 • Brzin, Franci, 1925 – 1943
 • Gričar, Janez, 1923 – 1945
 • Korelc, Stanko, 1908 – 1945
 • Korelc, Maks, 1911 – 1945
 • Korelc, Filip, 1914 – 1945
 • Logothetti, Stella, 1898 – 1942
 • Logothetti, Felix, 1893 – 1942
 • Logothetti, Deodat, 1923 – 1942
 • Mavsar, Jože, 1891 – 1942
 • Mavsar, Terezija, 1893 – 1942
 • Mavsar, Darko, 1921 – 1942
 • Mavsar, Pavel, 1923 – 1945
 • Mavsar, Ciril, 1925 – 1942
 • Mavsar, Marija, 1926 – 1942
 • Mavsar, Peter, 1929 – 1942
 • Mavsar, Stanko, 1933 – 1942
 • Mavsar, Dolfi, 1922 – 1943
 • Mavsar, Vilko, 1930 – 1943
 • Škarja, Anton, 1920 – 1945
 • Uhan, Rozika, 1925 – 1945
 • Uhan, Franci, 1926 – 1945
 • Vojnovič, Stojan, 1908 – 1945

SVINJSKO

 • Bundaršek, Franc, 1926 – 1943
 • Bundaršek, Jože, 1923 – 1945
 • Bundaršek, Tone, 1926 – 1945
 • Bundaršek, Nande, 1922 – 1945
 • Bundaršek, Rudolf, 1924 – 1945
 • Debevc, Leopold, 1927 – 1945
 • Klemenčič, Miha, 1918 – 1945
 • Klemenčič, Florjan, 1927 – 1945
 • Kralj, Jože, 1920 – 1945
 • Lamovšek, Franc, 1908 – 1945
 • Lamovšek, Anton, 1915 – 1945
 • Lamovšek, Alfonz, 1923 – 1943
 • Peček, Frančiška, 1899 – 1942
 • Peček, Anotn, 1922 – 1943
 • Peček, Jože, 1923 – 1945
 • Puh, Nace, / – 1945
 • Sladič, Anton, 1925 – 1945
 • Sladič, Jože, 1926 – 1945
 • Škoda, Franc, 1925 – 1945
 • Vovk, Franc, 1912 – 1945
 • Vovk, Janez, 1913 – 1943
 • Vovk, Martin, 1921 – 1945
 • Žužek, Feliks, 1924 – 1943

ŠENTRUPERT

 • Cvar, Franc, 1911 – 1942
 • Jamnik, Ivan, 1906 – 1943
 • Hoper, Franc, / – 1945
 • Kostelec, Avguštin, 1921 – 1945
 • Kostelec, Marko, 1923 – 1945
 • Kranjc, Marija, 1891 – 1945
 • Kranjc, Rudi, 1923 – 1945
 • Kranc, Emil, 1924 – 1945
 • Lamovšek, Alojzij, 1903 – 1945
 • Lukek, Florjan, 1925 – 1944
 • Malenšek, Jože, 1926 – 1945
 • Nahtigal, Franc, 1900 – 1942
 • Razpet, Anton, 1922 – 1945
 • Slapšak, Franc, 1912 – 1945
 • Štamcar, Drago, 1924 – 1945
 • Zgonc, Danijel, 1922 – 1945

ŠKRLJEVO

 • Gornik, Rudi, 1922 – 1945
 • Kovačič, Janez, 1927 – 1945
 • Sedlar, Viktor, 1923 – 1945
 • Sedlar, Jože, 1925 – 1943
 • Uršič, Ludvik, 1904 – 1945

TRSTENIK

 • Bev, Anton, 1909 – 1945
 • Botolo, Feliks, 1922 – 1945
 • Hudaks, Ivan, 1925 – 1945
 • Kisovec, Franc, 1911 – 1945
 • Kramar, Izidor, 1906 – 1945
 • Papež, Viktor, 1904 – 1944
 • Pižmoht, Anton, 1923 – 1945
 • Sevšek, Janez, 1925 – 1945
 • Tratar, Stanko, 1923 – 1945

VELIKI CIRNIK

 • Glušič, Ivan, 1915 – 1945
 • Karlič, Janez, 1910 – 1946
 • Knez, Lojze, 1920 – 1945
 • Knez, Franci, 1924 – 1945
 • Knez, Jože, 1926 – 1944
 • Krnc, Tone, 1927 – 1945
 • Lamovšek, Franc, 1908 – 1945
 • Lamovšek, Ferdinand, 1919 – 1945
 • Majcen, Rudolf, 1925 – 1945
 • Markovič, Janez, 1904 – 1945
 • Markovič, Ludvik, / – 1944
 • Metelko, Alojzij, 1915 – 1945
 • Oblak, Franc, 1912 – 1945
 • Oblak, Leopold, 1924 – 1945
 • Perzič, Albert, 1927 – 1945
 • Peterle, Mirko, 1924 – 1945
 • Podlesnik, Janez, 1923 – 1945
 • Rebolj, Vinko, 1898 – 1945
 • Slapšak, Anton, 1906 – 1945
 • Šmit, Alojzij, 1926 – 1945
 • Štepec, Jože – Joco, 1918 – 1943
 • Zidar, Franc, 1917 – 1945

VESELA GORA

 • Bartolj, Jože, / – 1945
 • Kovač, Miha, 1903 – 1945
 • Kovač, Pavel, 1927 – 1945
 • Leskovec, Mirko, 1914 – 1945
 • Mikec, Anton, 1913 – 1943
 • Odlazek, Franc, 1907 – 1945
 • Selak, Janez, 1912 – 1945
 • Sladič, Anton, 1906 – 1945
 • Ušaj, Evgen, 1906 – 1942
 • Zakrajšek, Ignac, 1913 – 1945

VRH

 • Bartolj, Anton, 1907 – 1944
 • Brcar, Anton, 1914 – 1945
 • Breznikar, Izidor, 1922 – 1946
 • Cugelj, Franc, 1921 – 1945
 • Cugelj, Ludvik, 1923 – 1945
 • Hočevar, Andrej, 1900 – 1945
 • Hočevar, Mici, 1906 – 1950
 • Hočevar, Franc, 1908 – 1944
 • Hočevar, Janez, 1918 – 1943
 • Hočevar, Anton, 1921 – 1947
 • Kovačič, Anton, 1923 – 1945
 • Prijatelj, Ivan, 1926 – 1945
 • Slapšak, Justin, 1921 – 1943
 • Zorc, Alfonz, 1921 – 1945

ZABUKOVJE

 • Ajdišek, Tone, 1916 – 1943
 • Grm, Jože, 1920 – 1944
 • Grm, Stanislav, 1924 – 1945
 • Jevševar, Franc, 1925 – 1945
 • Kozlevčar, Slavko, / – 1945
 • Rugelj, Alojzij, 1912 – 1945
 • Rugelj, Franci, 1923 – 1945
 • Rugelj, Slavko, / – 1945
 • Skol, Anton, 1921 – 1943
 • Zidar, Slavko, 1925 – 1945

ZALOKA

 • Gorenc, Anton, 1917 – 1945
 • Gorenc, Vincencij, 1924 – 1945
 • Pavlin, Rudolf, 1913 – 1944

ŠKOCJAN PRI NOVEM MESTU

DOBRAVA

 • Granda, Janez, 1911 – 1943
 • Jan, Alojz, 1920 – 1945
 • Janškovec, Jože, 1915 – 1945
 • Kralj, Ignac, 1922 – 1945
 • Lopatec, Jože, 1914 – 1945
 • Mulej, Franc, 1925 – 1943
 • Pirnar, Anton, 1910 – 1945
 • Povšič, Anton, 1911 – 1945
 • Povšič, Franc, 1913 – 1943
 • Rodič, Franc, 1914 – 1945
 • Rodič, Martin, 1924 – 1945
 • Selak, Jože, 1904 – 1943
 • Selak, Albin, 1924 – 1945
 • Zalokar, Albin, 1924 – 1945

DOBRUŠKA VAS

 • Bregar, Alojz, 1912 – 1945
 • Činkole, Franc, 1924 – 1945
 • Činkole, Pavel, 1926 – 1945
 • Hočevar, Franc, 1919 – 1945
 • Jan, Alojz, 1921 – 1945
 • Jan, Jože, 1925 – 1945
 • Prijatelj, Albin, 1896 – 1945
 • Prelesnik, Ivan, 1922 – 1945
 • Šinkovec, Anton, 1923 – 1945
 • Tramte, Franc, 1926 – 1945
 • Umek, Ivan, 1928 – 1945

DOLENJE DOLE

 • Debevc, Jože, 1921 – 1945

DOLNJA STARA VAS

 • Ban, Anton, 1924 – 1945
 • Banič, Franc, 1907 – 1945
 • Kovačič, anton, 1916 – 1945
 • Krempelj, Franc, 1921 – 1944
 • Šušterič, Ivan, 1915 – 1945
 • Šušterič, Alojz, 1917 – 1945
 • Šušterič, Jože, 1920 – 1945
 • Zorko, Jože, 1911 – 1945
 • Zorko, Alojz, 1919 – 1945

GABRNIK

 • Debevc, Anton, 1923 – 1943
 • Hočevar, Anton, 1920 – 1945
 • Hočevar, Alojz, 1924 – 1945
 • Hočevar, Franc, 1927 – 1945
 • Ravbar, Jože, 1901 – 1945

GORENJE DOLE

 • Luzar, Franc, 1925 – 1945
 • Mlakar, Franc, 1923 – 1945
 • Rupar, Jože, 1925 – 1944
 • Ržen, Janez, 1912 – 1945
 • Štojs, Franc, 1925 – 1945

GORIŠKA GORA

 • Češnovar, Ivan, 1923 – 1945
 • Šinkovec, Alojz, 1921 – 1945

GORIŠKA VAS

 • Blažič, Ana, 1912 – 1943
 • Bregar, Peter, 1924 – 1945
 • Cvet, Franc, 1912 – 1945
 • Obštetar, Jože, 1916 – 1943
 • Rupar, Jože, 1906 – 1943

GRMOVLJE

 • Bambič, Franc, 1919 – 1945
 • Globevnik, Alojz, 1912 – 1945
 • Hočevar, Franc, 1925 – 1945
 • Hočevar, Janez, 1901 – 1943
 • Jerman, Franc, 1909 – 1945
 • Jerman, Anton, 1922 – 1944
 • Praznik, Alojz, 1924 – 1942

HRASTULJE

 • Sedlar, Ivan, 1920 – 1945
 • Sedlar, Anton, 1922 – 1945
 • Sedlar, Martin, 1922 – 1945
 • Šteblaj, Rudolf, 1922 – 1945
 • Tribušček, Ivan, 1925 – 1945

HUDENJE

 • Bregar, Feliks, 1902 – 1945
 • Miklič, Anton, 1898 – 1945
 • Miklič, Franc, 1920 – 1945
 • Zoran, Jože, 1927 – 1945

JELENDOL

 • Hočevar, Jože, 1907 – 1945
 • Kralj, Alojz, 1926 – 1945
 • Kralj, Anton, 1926 – 1945
 • Kralj, Franc, 1925 – 1944
 • Pevec, Bazilij, 1900 – 1946
 • Pevec, Jože, 1917 – 1945
 • Pevec, Alojz, 1923 – 1945

KLENOVIK

 • Kralj, Ivan, 1924 – 1945
 • Križaj, Jože, 1920 – 1945
 • Križaj, Franc, 1923 – 1945
 • Mevželj, Franc, 1916 – 1944
 • Peterlin, Slavko, 1926 – 1945
 • Rodič, Janez, 1906 – 1945
 • Šinkovec, Janez, 1918 – 1945
 • Šinkovec, Vida, 1922 – 1944

MAČKOVEC

 • Hočevar, Jože, 1907 – 1945
 • Hočevar, Anton, 1919 – 1945

MALE POLJANE

 • Bovhan, Alojz, 1921 – 1945
 • Ržen, Anton, 1918 – 1944

OSREČJE

 • Kralj, Alojz, 1910 – 1944
 • Oberč, Alojz, 1922 – 1945
 • Oberč, Ciril, 1924 – 1945
 • Rodič, Martin, 1922 – 1945
 • Zupan, Janez, 1908 – 1945
 • Zupan, Franc, 1924 – 1945

SEGONJE

 • Korene, Franc, 1923 – 1944
 • Kralj, Matija, 1920 – 1943
 • Kralj, Jože, 1922 – 1943
 • Kralj, Franc, 1924 – 1945
 • Novak, Alojz, 1923 – 1943

STARA BUČKA

 • Blažon, Alojz, 1926 – 1945
 • Lekše, Alojz, 1916 – 1945
 • Mehovar, Avust, 1925 – 1945
 • Mlakar, Alojz, 1924 – 1945
 • Pevec, Ludvik, 1911 – 1943
 • Prelogar, Alojz, 1923 – 1944
 • Presl, Franc, 1915 – 1945
 • Presl, Alojz, 1925 – 1945
 • Vrščaj, Justin, 1927 – 1945

STOPNO

 • Hočevar, Franc, 1921 – 1945
 • Hočevar, Ivan, 1927 – 1944
 • Pevec, Vinko, 1913 – 1944

ŠKOCJAN

 • Jerič, Franc, 1914 – 1945
 • Jerič, Avgust, 1922 – 1945
 • Kovač, Dominik, 1912 – 1944
 • Komljanec, Jože, 1911 – 1945
 • Komljanec, Stanko, 1913 – 1945
 • Mrgole, Alojz, 1925 – 1945
 • Muren, Franc, 1922 – 1942
 • Zupet, Slavko, 1915 – 1942

VELIKE POLJANE

 • Alešnik, Alojz, 1912 – 1945
 • Dulc, Ivan, 1925 – 1945
 • Gorenc, Jože, 1905 – 1945
 • Kes, Franc, 1916 – 1945
 • Kolenc, Jože, 1922 – 1945
 • Markelc, Pavel, 1905 – 1943
 • Matko, Alojz, 1900 – 1943
 • Ržen, Alojz, 1925 – 1945
 • Udovč, Franc, 1913 – 1945
 • Udovč, Antonija, 1919 – 1943

ZAGRAD

 • Anderlič, Jože, 1924 – 1945
 • Bartol, Alojz, 1908 – 1943
 • Koščak, Marko, 1904 – 1945
 • Koščak, Alojz, 1920 – 1945
 • Koščak, Andrej, 1923 – 1945
 • Koščak, Anton, 1925 – 1945
 • Kocjan, Franc, 1925 – 1945
 • Markelc, Anton, 1920 – 1945
 • Povše, Anton, 1925 – 1945
 • Zorec, Kancijan, 1906 – 1943

ZALOG

 • Gorenc, Franc, 1925 – 1945
 • Rifelj, Jože, 1923 – 1945
 • Rifelj, Franc, 1924 – 1945
 • Šinkovec, Jože, 1909 – 1945
 • Taborski, Vili, 1910 – 1943

ZAVINEK

 • Muhar, Anton, 1926 – 1943

ZLOGANJE

 • Andrejčič, Alojz, 1905 – 1945
 • Andrejčič, Stanko, 1921 – 1945
 • Bajc, Andrej, 1909 – 1945
 • Hrastar, Anton, 1925 – 1945
 • Hočevar, Jože, 1907 – 1945
 • Hrovat, Jože, 1923 – 1945
 • Jerman, Jože, 1913 – 1943
 • Komljanec, Franc, 1914 – 1942
 • Košlar, Alojz, 1914 – 1942
 • Štrasberger, Jože, 1919 – 1942
 • Tramte, Jože, 1904 – 1945

ŽUPNIJA ŠKOCJAN – OBČINA SEVNICA

ČEŠNJICE

 • Rak, Matija, 1925 – 1945

DRUŠČE

 • Jermančič, Anton, 1908 – 1945

JEPRJEK

 • Cvet, Franc, 1923 – 1945
 • Dolenšek, Anton, 1921 – 1945
 • Skušek, Anton, 1926 – 1945

ROGAČICE

 • Rak, Anton, 1923 – 1943
 • Rak, Karel, 1924 – 1945

TELČE

 • Mecin, Jože, 1923 – 1945
 • Mrgole, Alojz, 1921 – 1945
 • Mrgole, Martin, 1923 – 1945
 • Mrgole, Albin, 1925 – 1945

TELČICE

 • Krnc, Janez, 1909 – 1944
 • Novak, Anton, 1923 – 1945

ZNOJILE

 • Mrgole, Alojz, 1926 – 1945

ŽUPNIJA ŠKOCJAN – OBČINA ŠENTJERNEJ

HRVAŠKI BROD

 • Banič, Franc, 1902 – 1945
 • Bele, Franc, 1925 – 1945
 • Cekuta, Jože, 1916 – 1944
 • Košak, Jože, 1923 – 1942
 • Razbelj, Alojz, 1922 – 1945
 • Žabkar, Franc, 1921 – 1943

ZAMEŠKO

 • Globevnik, Slavko, 1923 – 1945
 • Jordan, Franc, 1922 – 1944
 • Jordan, Jože, 1920 – 1945
 • Kovačič, Anton, 1920 – 1945
 • Kovačič, Jože, 1925 – 1945
 • Medvešek, Jože, 1924 – 1944

ŠKOFLJICA

DOLE

 • Gojak, Franc, 1926 – 1944
 • Hribar, Janez, 1907 – 1945
 • Repar, Alojzij, 1914 – 1945

DRENIK

 • Gačnik, Jože, 1913 – 1945

GLINEK

 • Boh, Alojzij, 1923 – 1945
 • Dolenc, Milan, 1910 – 1945
 • Dolenc, Vinko, 1914 – 1944
 • Dolinšek, Anton, 1924 – 1944

GUMNIŠČE

 • Boh, Janez, 1909 – 1945
 • Boh, Jože, 1916 – 1945
 • Boh, Alojzij, 1923 – 1944
 • Erjavec, Franc, 1920 – 1945
 • Kramar, Alojzij, 1910 – 1945
 • Kramar, Jože, 1916 – 1945
 • Krivec, Alojzij, 1914 – 1945

KLANEC

 • Mavsar, Marija, 1899 – 1943

LANIŠČE

 • Rupnik, Roza, 1899 – 1941
 • Rupnik, Mara, 1919 – 1941
 • Tomažič, Alojzij, 1910 – 1945

ŠKOFLJICA

 • Jamnik, Jože, 1923 – 1945
 • Jamnik, Gvido – Miha, 1924 – 1945
 • Nučič, Ivan, 1922 – 1945

ZALOG

 • Habjan, Anton, 1922 – 1945
 • Kastelic, Jože, 1919 – 1945
 • Nebec, Ivan, 1920 – 1945
 • Strgar, Alojz, 1922 – 1945
 • Tekavec, Franc, 1924 – 1945
 • Zupančič, Franc, 1897 – 1945
 • Žgajnar, Stane, 1897 – 1945

ŠMARTNO V TUHINJU

BUČ

 • Hribar, Franc, 1914 – 1944
 • Klemen, Peter, 1908 – 1945
 • Pavlič, Ivan, 1925 – 1945
 • Pavlič, Milan, 1922 – 1944

GRADIŠČE

 • Hančič, Magda, 1898 – 1942
 • Klemen, Lucija, 1894 – 1942

KOSTANJ

 • Grošelj, Franc, 1917 – 1942
 • Grošelj, Matija, 1919 – 1944

LOKE

 • Burja, Adolf, 1910 – 1944
 • Juteršek, Franc, 1907 – 1945
 • Poljanšek, Jernej, 1915 – 1943
 • Vrankar, Jakob, 1899 – 1942

PODBREG

 • Osolnik, Janez, 1897 – 1944

POTOK

 • Frontini, Blaž, 1914 – 1945
 • Kališnik, Franc, 1927 – 1942

PRAPROČE

 • Hribar, Janez, 1904 – 1944
 • Lipovšek, Anton, 1919 – 1945

RAVNE

 • Hribar, Janez, 1896 – 1944
 • Matjan, Janez, 1913 – 1944
 • Podbevšek, Jernej, 1902 – 1944
 • Podbevšek, Jernej, 1928 – 1944
 • Podbregar, Jakob, 1897 – 1944
 • Žavbi, Franc, 1897 – 1945

SIDOL

 • Slapar, Franc, 1915 – 1942

SNOVIK

 • Burja, Stanislav, 1923 – 1943

ŠMARTNO V TUHINJU

 • Dolar, Martin, 1923 – 1945
 • Erzin, Stanislav, 1925 – 1945
 • Jerič, Franc, 1926 – 1945
 • Pančur, Elizabeta, 1898 – 1948
 • Pančur, Ivan, 1925 – 1948
 • Vesel, Franc, 1904 – 1943

VASENO

 • Smolnikar, Janez, 1899 – 1943

ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU

DEŠEČA VAS

 • Arkar, Leopold, 1899 – 1945
 • Arkar, Leopold, 1924 – 1945
 • Hrovat, Janez, 1923 – 1945
 • Kastelic, Alojz, 1923 – 1945
 • Kastelic, Jože, 1914 – 1945
 • Kastelic, Alojz, 1920 – 1945
 • Kastelic, Ciril, 1925 – 1945
 • Majer, Anton, 1904 – 1945
 • Mehle, Jože, 1923 – 1945
 • Mrvar, Anton, 1919 – 1945
 • Mrvar, Anton, 1920 – 1945
 • Nahtigal, Žan, 1922 – 1945
 • Pucelj, Jože, 1897 – 1945
 • Rugelj, Alojz, 1913 – 1943
 • Skube, Anton, 1899 – 1944
 • Vidmar, Franc, 1909 – 1945

DRAŠČA VAS

 • Hršič, Anton, 1921 – 1945
 • Maver, Anton, 1900 – 1943
 • Mrvar, Jože, 1922 – 1945
 • Novak, Jože, 1923 – 1945
 • Sadar, Anton, 1910 – 1945
 • Sadar, Vinko, 1922 – 1945
 • Smrekar, Alojzij, 1923 – 1945
 • Strnad, Tone, 1922 – 1945
 • Strnad, Stane, 1924 – 1945
 • Žonta, Ignac, 1922 – 1945

KLEČET

 • Blatnik, Franc, 1904 – 1945
 • Blatnik, Jože, 1916 – 1945
 • Glavan, Franc, 1921 – 1945
 • Glavič, Anton, 1924 – 1945
 • Kastelic, Franc, 1905 – 1945
 • Maver, Fortunat, 1913 – 1945
 • Muhič, Ignac, 1921 – 1945
 • Muhič, Janez, 1916 – 1943
 • Muhič, Anton, 1925 – 1945
 • Pajk, Alojzij, 1924 – 1945
 • Rojc, Jože, 1914 – 1943
 • Rutar, Franc, 1919 – 1945
 • Strmec, Nace, 1924 – 1945
 • Sadar, Jože, 1906 – 1945
 • Struna, Franc, 1900 – 1945
 • Struna, Nace, 1912 – 1945
 • Struna, Feliks, 1922 – 1945
 • Struna, Jože, 1923 – 1945
 • Šušteršič, Franc, 1902 – 1943
 • Turk, Jože, 1925 – 1945
 • Vidic, Alojz, 1925 – 1945
 • Zaletelj, Matija, 1921 – 1945

PLEŠIVICA

 • Erbida, Nace, 1914 – 1944
 • Lube, Franc, 1920 – 1945
 • Lube, Anton, 1925 – 1945
 • Lube, Ludvik, 1933 – 1943
 • Pečjak, Franc, 1926 – 1944
 • Pečjak, Janez, 1906 – 1945

POLJANE

 • Urbančič, Jože, 1928 – 1945

ŠMIHEL

 • Bedene, Mirko, 1925 – 1945
 • Hočevar, Rafael, 1924 – 1943
 • Jančar, Jože, 1914 – 1945
 • Križman, Janez, 1900 – 1945
 • Kuhelj, Franci, 1922 – 1945
 • Lavrič, Slavko, 1925 – 1945
 • Lavrič, Dominik, 1926 – 1945
 • Majer, Ignac, 1919 – 1945
 • Mrvar, Edvard, 1922 – 1943
 • Novak, Alojzij, 1920 – 1945
 • Papež, Jože, 1921 – 1945
 • Pucelj, Anton, 1905 – 1945
 • Vidmar, Anton, 1902 – 1945
 • Vidmar, Janez, 1907 – 1945

ŠT. PETER – OTOČEC

ČREŠNICE

 • Gorenc, Franc, 1926 – 1945
 • Gorenc, Jože, 1926 – 1945
 • Košlar, Alojz, 1914 – 1942
 • Rifelj, Jože, 1914 – 1945

DOLENJA VAS

 • Kirn, Leopold, 1922 – 1945
 • Kirn, Vide, 1924 – 1945
 • Marn, Janez, 1924 – 1943
 • Plankar, Franc, / – 1945
 • Vidmar, Ivan, 1922 – 1945

DOLENJE GRČEVJE

 • Radovan, Jože, 1905 – 1945

GOLUŠNIK

 • Rifel, Janez, / – 1945
 • Rifel, Marija, 1892 – 1943
 • Rifelj, Jože, 1920 – 1945
 • Rozman, Franc, 1915 – 1945

GORENJE GRČEVJE

 • Junc, Frančiška, 1904 – 1944
 • Junc, Jože, 1913 – 1945
 • Rifelj, Alojz, 1917 – 1945

GRIČ

 • Rabzelj, Rudolf, 1921 – 1945
 • Rabzelj, Lojze, 1926 – 1945

HERINJA VAS

 • Gorenc, Alojz, 1922 – 1943
 • Jožef, Alojz, 1911 – 1941
 • Lipar, Jože, 1907 – 1942
 • Rifelj, Jože, 1916 – 1945
 • Rifelj, Janez, 1909 – 1943
 • Rodič, Janez, 1909 – 1945
 • Terkalj, Janez, 1925 – 1945
 • Terkalj, Jožef, 1920 – 1943

JELŠE

 • Florjančič, Tone, 1919 – 1945
 • Florjančič, Ivan, 1919 – 1945
 • Pakar, Anton, 1912 – 1945
 • Piletič, Jože, 1926 – 1943
 • Švirt, Mihael, 1913 – 1947

LEŠNICA

 • Šiška, Martin, 1916 – 1945

LUTRŠKO SELO

 • Gotlib, Franc, 1922 – 1943
 • Knavs, Maks, 1918 – 1945
 • Štancar, Jože, 1900 – 1944

MAČKOVEC

 • Blažič, Jože, 1912 – 1944
 • Gorenc, Janez, 1874 – 1942
 • Gorenc, Leopold, / – 1945
 • Kastelic, Franc, 1911 – 1945
 • Kavščak, Jože, 1924 – 1945
 • Miklič, Leopold, 1922 – 1942
 • Mirtek, Franc, 1924 – 1945
 • Mirtek, Jernej, 1894 – 1942
 • Peterle, Janez, 1911 – 1945
 • Peterle, Franc, 1917 – 1945
 • Peterle, Jože, 1923 – 1943
 • Redek, Franc, 1897 – 1943
 • Vodopivec, Stanko, 1914 – 1942
 • Vodopivec, Florjan, 1923 – 1945
 • Zibelnik, Franc, / – 1945

PAHA

 • Šklander, Franc, 1911 – 1945
 • Zoran, Jože, 1914 – 1948

PRAPREČE

 • Pleško, Martin, 1924 – 1945
 • Pleško, Vinko, 1927 – 1945

SELA PRI ŠTRAVBERKU

 • Mesojedec, Alojz, 1925 – 1945

SEVNO

 • Pelko, Jera, 1882 – 1942
 • Pelko, Alojzij, 1926 – 1942
 • Žura, Anton, 1927 – 1945

SREDNJE GRČEVJE

 • Kastelic, Franc, 1924 – 1943
 • Kastelic, Jože, 1919 – 1945
 • Medved, Franc, 1907 – 1942
 • Vrtačič, Franc, 1916 – 1945

SUHOPLATE

 • Rifelj, Franc, 1924 – 1944

ŠENTPETER

 • Florjančič, Anton, 1910 – 1945
 • Golob, Johan, 1917 – 1945
 • Golob, Jože, 1922 – 1945
 • Hrastar, Anton, 1921 – 1944
 • Mlakar, Avgust, 1922 – 1945
 • Nedoh, Stanko, 1917 – 1946
 • Novak, Jože, 1903 – 1943
 • Rataj, Franc, 1903 – 1946
 • Teropšič, Frančiška, 1900 – 1942
 • Teropšič, Jurij, 1871 – 1942
 • Uhernik, Jože, 1926 – 1945

ŠTRAVBERK

 • Žitnik, Anton, 1914 – 1944
 • Žitnik, Franc, 1909 – 1944

TRŠKA GORA

 • Ellert, Julij, / – 1942
 • Golob, Florjan, 1894 – 1943
 • Golob, Franc, 1925 – 1945
 • Pušavec, Jože, 1924 – 1943
 • Radešček, Franc, 1904 – 1945
 • Skubic, Franc, 1919 – 1945

VRH PRI PAHI

 • Vavpič, Jože, 1924 – 1945

ŽDINJA VAS

 • Berus, Jože, 1923 – 1945
 • Blažič, Franc, 1922 – 1945
 • Bojanc, Franc, 1923 – 1945
 • Janc, Anton, 1924 – 1945
 • Pangrc, Jože, 1898 – 1943
 • Rifelj, Janez, 1925 – 1945
 • Rife, Jože, 1927 – 1945
 • Zagorc, Frančišek, 1915 – 1945

ŽIHOVO SELO

 • Barborič, Jože, 1904 – 1945

TOPLICE

BUŠINEC

 • Gril, Janez, 1884 – 1942

DOBINDOL

 • Blatnik, Mirko, / – 1945
 • Gril, Franc, / – 1945
 • Hribar, Tone, 1923 – 1945
 • Janko, Rudolf, 1905 – 1943
 • Valentinčič, Viktor, 1912 – 1945

DOLENJE GRADIŠČE

 • Strajnar, Janez, 1916 – 1943
 • Strajnar, Ciril, 1926 – 1945
 • Žurga, Štefan, 1925 – 1945

DOLENJE SUŠICE

 • Bučar, Alojz, / – 1944
 • Gradišar, Franc, 1920 – 1945
 • Krese, Amalija, 1913 – 1942
 • Nose, Franc, 1913 – 1945
 • Pezdirc, France, 1913 – 1942
 • Pezdirc, Karol, 1918 – 1945
 • Šenica, Anton, 1926 – 1945
 • Šobar, Leopold, 1908 – 1943

DOLENJSKE TOPLICE

 • Armeni, Franc, 1899 – 1943
 • Armeni, Emil, 1926 – 1945
 • Darovec, Ivan, / – 1945
 • Gerl, Mihael, 1882 – 1943
 • Gerl, Franc, 1923 – 1945
 • Henigman, Viktor, / – 1944
 • Henigman, Jože, / – 1945
 • Mavec, Jakob, 1913 – 1945
 • Meglič, Anton, / – 1942
 • Perpar, Jože, / – 1942
 • Pravničar, Štefan, / – 1942
 • Tratenšek, Gjuro, / – 1942
 • Urbančič, Ivan, / – 1945
 • Zaletelj, Franc, / – 1945
 • Zamida, Rozalija, 1894 – 1943
 • Zamida, Anton, 1925 – 1945
 • Žvan, Ivan, 1884 – 1942
 • Žvan, Ivan, 1921 – 1945

GORENJE GRADIŠČE

 • Hribar, Alojzij, / – 1945
 • Hribar, Martin, / – 1945

GORENJE SUŠICE

 • Beg, Karel, 1908 – 1943
 • Gimpelj, Polde, / – 1945
 • Turk, Jože, / – 1942

KOČEVSKE POLJANE

 • Samida, Albert, 1912 – 1943
 • Samida, Klara, 1911 – 1943

MENIŠKA VAS

 • Avguštin, Anton, 1923 – 1945
 • Avguštin, Jože, 1922 – 1945
 • Fink, Jože, / – 1945
 • Krese, Janez, 1913 – 1943
 • Šenica, Anton, 1920 – 1945
 • Šenica, Jarislav, 1915 – 1945

PODHOSTA

 • Koncilija, Viktor, / – 1942
 • Šenica, Franc, 1914 – 1945

PODTURN

 • Avguštin, Anton, 1920 – 1945
 • Mihič, Alfonz, / – 1942
 • Štravs, Janez, / – 1946
 • Zupančič, Janez, 1919 – 1942

SELA

 • aš, Anton, / – 1943
 • Jožef, Albin, / – 1944
 • Krese, Franc, 1919 – 1943
 • Markovič, Anton, / – 1945
 • Smrekar, Janez, / – 1945
 • Šercelj, Janez, 1907 – 1945
 • Žefran, Franc, / – 1944

SELIŠČE

 • Poreber, Ivan, 1921 – 1943

URŠNA SELA

 • Podržaj, Franc, 1911 – 1942
 • Štrumbelj, Jernej, 1924 – 1945

VERDUN

 • Kump, Alojz, 1906 – 1943
 • Murn, Franc, / – 1945

TRATA – GORENJA VAS

ČABRAČE

 • Jereb, Franc, 1902 – 1945
 • Mlakar, Janez, 1927 – 1944
 • Oblak, Jurij, 1904 – 1942
 • Primožič, Janez, 1896 – 1942
 • Stanonik, Jožef, 1926 – 1944
 • Tavčar, Janez, 1875 – 1944
 • Tavčar, Marija, 1904 – 1944
 • Tavčar, Frančiška, 1914 – 1944
 • Tavčar, Vincenc, 1918 – 1945

HOTAVLJE

 • Bogataj, Andrej, 1908 – 1945
 • Čadež, Franc, 1918 – 1945
 • Debeljak, Slavo, 1927 – 1944
 • Demšar, Franc, 1904 – 1945
 • Racin, Blaž, 1899 – 1945
 • Racin, Venčeslav, 1925 – 1945
 • Klemenčič, Franc, 1900 – 1944
 • Kosmač, Anton, 1911 – 1945
 • Peternelj, Anica, 1913 – 1943
 • Peternelj, Pavla, 1922 – 1943
 • Šmid, Janez, 1901 – 1943
 • Šubic, Anton, 1910 – 1945
 • Šubic, Janez, 1905 – 1945
 • Tavčar, Rudolf, 1917 – 1945

SV. URBAN

 • Buh, Janez, 1897 – 1945
 • Cankar, Ciril, 1919 – 1945
 • Demšar, Alojz, 1904 – 1944
 • Eržen, Jože, 1915 – 1945
 • Gantar, Jakob, 1922 – 1945
 • Hojkar, Franc, 1895 – 1945
 • Hojkar, Polde, 1926 – 1945
 • Justin, Matevž, 1902 – 1944
 • Kavčič, Ciril, 1925 – 1945
 • Kavčič, Franc, 1923 – 1945
 • Krmelj, Alojz, 1916 – 1945
 • Mrak, Jakob, 1894 – 1945
 • Oblak, Pavel, / – 1945
 • Oblak, Vinko, 1914 – 1945
 • Osredkar, Anton, 1906 – 1945
 • Peternelj, Janez, 1912 – 1943
 • Selak, Andrej, 1896 – 1942
 • Selak, Julijana, 1909 – 1943
 • Selak, Jože, 1909 – 1943
 • Šubic, Alojz, 1923 – 1942
 • Tavčar, Miroslav, 1925 – 1945
 • Uršič, Uršula, 1888 – 1943

TRATA – GORENJA VAS

 • Ažbe, Valentin, 1903 – 1945
 • Bogataj, Alojz, 1928 – 1945
 • Bogataj, Franc, 1902 – 1945
 • Bogataj, Pavel, 1909 – 1945
 • Cankar, Slavko, 1927 – 1945
 • Dobnikar, Jože, 1910 – 1944
 • Dolenc, Frančiška, / – 1944
 • Eržen, Tone, 1917 – 1945
 • Gantar, Janez, 1906 – 1945
 • Jelovčan, Pavel, 1902 – 1945
 • Kalan, Katarina, 1901 – 1944
 • Kavčič, Andrej, 1873 – 1944
 • Kavčič, Janez, 1909 – 1945
 • Kokalj, Alojz, 1901 – 1942
 • Kokalj, Marija, 1878 – 1942
 • Košir, Jože, 1905 – 1945
 • Kržišnik, Jože, 1902 – 1945
 • Levičnik, Janez, 1901 – 1945
 • Livančič, Franc, 1914 – 1945
 • Malovrh, Polona, 1883 – 1944
 • Mezeg, Franc, 1910 – 1945
 • Miklavčič, Jože, 1922 – 1945
 • Mrak, Matija, 1901 – 1944
 • Nagode, Jože, 1912 – 1945
 • Oblak, Franc, 1903 – 1945
 • Oblak, Franc, 1924 – 1945
 • Oblak, Vinko, 1926 – 1945
 • Oblak, Janez, 1928 – 1945
 • Oblak, Matevž, 1902 – 1945
 • Pečelin, Alojz, 1910 – 1945
 • Pečenik, Andrej, 1917 – 1942
 • Peternelj, Valentin, 1910 – 1944
 • Peternelj, Franc, 1925 – 1945
 • Petkovšek, Anton, 1905 – 1945
 • Pintar, Jože, 1927 – 1945
 • Poljanec, Franc, 1925 – 1945
 • Potočnik, Anton, 1901 – 1944
 • Potočnik, Jože, 1912 – 1945
 • Rihtaršič, Franc, 1925 – 1945
 • Selak, Pavel, 1927 – 1945
 • Šraj, Leopold, 1910 – 1945
 • Završnik, Janez, 1898 – 1944
 • Završnik, Kati, 1920 – 1943

TREBNJE

BELIŠNJA VAS

 • Hočevar, Jože, 1923 – 1945

BENEČIJA

 • Vidmar, Stanislav, 1923 – 1944

BLATO

 • Jamnik, Ivan, 1921 – 1945
 • Jamnik, Alojz, 1923 – 1945
 • Pajk, Alojz, 1909 – 1945
 • Šalehar, Jože, 1919 – 1945
 • Šalehar, Franc, 1921 – 1945
 • Urbančič, Marija, 1914 – 1944

BREZA

 • Grden, Jože, 1916 – 1945
 • Matičič, Matija, 1921 – 1943
 • Peterle, Jože, 1915 – 1945

ČEŠNJEVEK

 • Gačnik, Jože, 1911 – 1945
 • Greznik, Alojz, 1909 – 1945
 • Oražem, Jože, 1919 – 1945
 • Oražem, Franc, 1921 – 1945
 • Pekolj, Franc, 1920 – 1945
 • Pekolj, Ivan, 1922 – 1945
 • Pekolj, Jože, 1926 – 1945
 • Udovič, Jože, 1912 – 1945
 • Vidmar, Stanko, 1923 – 1945

DEČJA VAS

 • Klemenčič, Alojz, 1923 – 1943
 • Klemenčič, Anton, 1912 – 1943
 • Klemenčič, Stanko, 1915 – 1945
 • Makše, Franc, 1923 – 1945
 • Rajer, Jože, 1924 – 1945
 • Strajnar, Janez, 1908 – 1945
 • Strajnar, Alojz, 1925 – 1944

DOL

 • Marn, Julijana, 1894 – 1944

DOLENJA DOBRAVA

 • Jerič, Janez, 1924 – 1945
 • Kuntara, Riko, 1925 – 1945

DOLENJA NEMŠKA VAS

 • Čeh, Ivan, 1896 – 1945
 • Eršte, Stanko, 1919 – 1945
 • Lindič, Mihael, 1911 – 1945
 • Zupančič, Ivan, 1923 – 1945
 • Zupančič, Jože, 1927 – 1945

DOLENJE PONIKVE

 • Anželj, Marija, 1919 – 1942
 • Gradišar, Alojz, 1903 – 1945
 • Kržol, Milan, 1926 – 1945
 • Novak, Anton, 1921 – 1944
 • Prijatelj, Drago, / – 1945
 • Rogelj, Drago, 1922 – 1943
 • Šepic, Evzebij, 1926 – 1945
 • Štricelj, Franc, 1898 – 1943
 • Uhan, Jože, 1922 – 1945
 • Zakrajšek, Franc, 1917 – 1945

DOLENJI PODBORŠT

 • Glavan, Emanuel, 1926 – 1945
 • Gnidovec, Janez, 1903 – 1945
 • Testen, Stanko, 1923 – 1944
 • Testen, Franc, 1926 – 1945
 • Uhan, Janez, 1920 – 1945
 • Uhan, Ludvik, 1921 – 1945

GORENJA DOBRAVA

 • Pakiž, Stane, 1924 – 1945

GORENJA NEMŠKA VAS

 • Cugelj, Anton, 1917 – 1945

GORENJE MEDVEDJE SELO

 • Huč, Alojz, 1918 – 1945

GORENJE PONIKVE

 • Čeh, Alojz, 1909 – 1944
 • Jerman, Marjan, 1925 – 1943
 • Strmšek, Matej, 1905 – 1945
 • Strmšek, Alojz, / – 1943
 • Zupančič, Franc, 1921 – 1945
 • Zupančič, Alojz, 1924 – 1945

GRADIŠČE

 • Čelik, Matija, 1925 – 1945

GRIČ

 • Pekolj, Alojzij, 1926 – 1944

GRM

 • Skubic, Pavla, 1915 – 1944

GRMADA

 • Šuštar, Jožef, 1923 – 1945

HUDENJE

 • Kosem, Jože, 1898 – 1945
 • Mam, Afolf, 1926 – 1944
 • Marn, Janez, 1913 – 1945
 • Marn, Anton, 1915 – 1945
 • Marn, Franc, 1917 – 1945
 • Marn, Jože, 1920 – 1945
 • Marn, Alojzij, 1923 – 1945
 • Pajk, Jože, 1904 – 1944
 • Pižmoht, Jože, 1926 – 1945
 • Šepic, Franc, 1923 – 1943
 • Uhan, Karel, 1914 – 1945

IGLENIK

 • Kotar, Jože, 1912 – 1945
 • Kotar, Leopold, 1914 – 1945
 • Kotar, Stanislav, 1918 – 1945
 • Kožar, Janez, 1924 – 1943
 • Rugelj, Alojz, 1921 – 1945

JEZERO

 • Hrastar, Adolf, 1922 – 1945
 • Makše, Alojz, 1925 – 1945
 • Makše, Franc, 1921 – 1945
 • Makše, Jože, 1923 – 1945
 • Marn, Milan, 1921 – 1945
 • Marn, Alojz, 1922 – 1944
 • Zupančič, Anton, 1916 – 1945
 • Žagar, Drago, 1921 – 1945
 • Žagar, Ivan, 1923 – 1945
 • Žagar, Mirko, 1925 – 1945

KAMNI POTOK

 • Požes, Pavel, 1910 – 1945

MALA SEVNICA

 • Ficko, Vendelin, 1915 – 1945

MEGLENIK

 • Pintar, Leopold, 1926 – 1945

MRZLA LUŽA

 • Vrhovec, Stanislav, 1925 – 1944
 • Vrhovec, Emil, 1923 – 1945

ODRGA

 • Pevec, Franc, 1922 – 1945

PEKEL

 • Gašperšič, France, 1922 – 1945

PLUSKA

 • Andolšek, Jože, 1912 – 1942
 • Gorc, Lojze, 1923 – 1945
 • Gorc, Vinko, 1924 – 1945

PRIMŠTAL

 • Planinšek, Amalija, / – 1942
 • Ratajec, Ivan, 1927 – 1945

RAČJE SELO

 • Pekolj, Ivan, 1922 – 1945
 • Pekolj, Ludvik, 1923 – 1945
 • Pekolj, Adolf, 1925 – 1945
 • Potokar, Anton, 1922 – 1945
 • Šalehar, Jožef, 1918 – 1945
 • Šalehar, Ignacij, 1920 – 1944

REPČE

 • Murn, Alojz, 1923 – 1945
 • Nose, Ludvik, 1924 – 1945
 • Strniša, Alojz, 1923 – 1945

RODINE

 • Uhan, Franc, 1913 – 1945

STARI TRG

 • Kužnik, Anica, 1924 – 1945
 • Kužnik, Franc, 1911 – 1945

STUDENEC

 • Omahen, Franc, 1911 – 1945
 • Omahen, Janez, 1915 – 1945

ŠKOVEC

 • Bizjak, Anton, 1909 – 1945
 • Kotar, Anton, 1914 – 1945
 • Kotar, Franc, 1910 – 1945
 • Pevec, Alojz, 1912 – 1945

TREBNJE

 • Mrgan, Štefan, 1897 – 1945
 • Mrgan, Vera, 1928 – 1945
 • Tomažič, Ivan, 1885 – 1943

VELIKA SEVNICA

 • Jamnik, Franc, 1921 – 1945
 • Jamnik, Jože, 1925 – 1945
 • Jamnik, Lojze, 1929 – 1945
 • Jeraj, Jože, 1909 – 1945
 • Kastelic, Janez, 1908 – 1945
 • Kastelic, Karel, 1917 – 1945
 • Kavšek, Jože, 1905 – 1945
 • Kresal, Tone, 1924 – 1945
 • Lesjak, Jože, 1915 – 1945
 • Lesjak, Franc, 1916 – 1945
 • Lesjak, Stanislav, 1924 – 1945
 • Marolt, Franc, 1909 – 1945
 • Peskar, Franc, 1912 – 1943
 • Peskar, Janez, 1918 – 1945
 • Povh, Anton, 1903 – 1943
 • Prelesnik, Milan, 1911 – 1945
 • Rus, Franc, 1926 – 1945

VRHTREBNJE

 • Gorc, Franc, 1914 – 1943
 • Pust, Stanislav, 1924 – 1945
 • Smolič, Janez, 1911 – 1945
 • Smolič, Ignacij, 1915 – 1944

TUNJICE

TUNJICE

 • Krt, Franc, 1914 – 1944
 • Golob, Janez, 1925 – 1945
 • Goltez, Maksimiljan, 1919 – 1944
 • Maleš, Henrik, 1924 – 1945
 • Nograšek, Jernej, 1918 – 1945
 • Petek, Anton, 1925 – 1945
 • Podjed, Peter, 1919 – 1945
 • Vinšek, Avgust, 1914 – 1943
 • Vrhovnik, Maks, 1890 – 1942
 • Vrhovnik, France, 1908 – 1945
 • Vrhovnik, Janez, 1920 – 1945

VAČE

GORA PRI PEČAH

 • Biaggio, Ivan, 1922 – 1945
 • Dolinar, Janez, 1910 – 1945

KANDRŠE

 • Baloh, Ciril, 1910 – 1945
 • Grčar, Rudolf, 1915 – 1945
 • Grden, Rudolf, 1907 – 1943
 • Hribar, Viljem, 1929 – 1945
 • Jermen, Ivan, 1919 – 1943
 • Klopčič, Maks, 1914 – 1945
 • Obreza, Janez, 1909 – 1943
 • Slapar, Janko, 1910 – 1943
 • Vidergar, Karel, 1908 – 1945
 • Vidergar, Bernard, 1920 – 1945
 • Vidrgar, Jože, 1909 – 1943

KLENIK

 • Cvetežar, France, 1926 – 1943
 • Čož, Alojz, 1910 – 1945
 • Grilc, Janez, 1925 – 1945
 • Juvan, Franc, 1906 – 1946
 • Polanc, Štefan, 1914 – 1945

KONJ

 • Kotar, Franc, 1902 – 1943

LAZE

 • Kovač, Tomaž, 1896 – 1945

POTOK

 • Ocepek, Jakob, 1906 – 1945
 • Škrabanja, Cene, 1909 – 1945
 • Tomšić, Franc, 1914 – 1945

RZISCE

 • Doblekar, Jože, 1910 – 1945
 • Doblekar, Rudolf, 1915 – 1943
 • Merčun, Franc, 1922 – 1943

SELA

 • Rebolj, Milan, 1925 – 1945
 • Zupančič, Avgust, 1918 – 1945
 • Zupančič, Franc, 1912 – 1945

SLIVNA

 • Kimovec, Jakob, 1895 – 1945
 • Kimovec, Slavka, 1924 – 1944
 • Vrtačnik, Štefan, 1912 – 1945

VAČE

 • Bistran, Janez, 1922 – 1945
 • Indof, Justin, 1913 – 1945
 • Juvan, Jože, 1906 – 1945
 • Končar, Jakob, 1922 – 1945
 • Obreza, Franc, 1907 – 1943
 • Slekovec, Anton, 1911 – 1945

VELIKE POLJANE

DULE – PRAPROČE

 • Intihar, Stane, 1921 – 1943
 • Intihar, Ivan, 1926 – 1945

ORTNEK

 • Adamič, Rudolf, 1909 – 1942
 • Kastelic, Jože, 1922 – 1945

ŠKRAJNEK

 • Prijatelj, Alojz, 1906 – 1945

VELIKE POLJANE

 • Adamič, Alojz, 1921 – 1943
 • Oblak, Jernej, 1923 – 1943
 • Pengal, Franc, 1921 – 1945
 • Pengal, Janez, 1924 – 1945
 • Prijatelj, Janez, 1912 – 1945
 • Prijatelj, Vinko, 1925 – 1943
 • Rigler, Franc, 1920 – 1945
 • Škof, Andrej, 1918 – 1945
 • Škrajnar, Jože, 1920 – 1943
 • Škrajnar, Anton, 1924 – 1945
 • Škrajnar, Alojz, 1926 – 1945
 • Virant, Alojz, 1925 – 1945

VRH

 • Novak, Jože, 1926 – 1943

ŽUKOVO

 • Drobnič, Janez, 1897 – 1943
 • Drobnič, Janez, 1923 – 1943
 • Drobnič, Alojz, 1926 – 1945
 • Levstik, Jože, 1924 – 1945
 • Levstik, Anton, 1921 – 1942

VINICA

DOLENJI SUHOR

 • Juršinič, Jože, 1915 – 1942

DRENOVEC

 • Balkovec, Franc, 1902 – 1945
 • Balkovec, Jože, 1917 – 1944
 • Fugina, Franc, 1909 – 1945
 • Medved, Ivan, 1900 – 1944
 • Špelič, Franc, 1922 – 1944
 • Špelič, Jure, 1913 – 1945

DREŽNIK

 • Frankovič, Alojz, 1923 – 1944
 • Kobetič, Franc, 1906 – 1943
 • Kobetič, Mirko, 1915 – 1944
 • Kobetič, Ivan, 1921 – 1943

GOLEK

 • Čemas, Jože, 1922 – 1945
 • Gorše, Franc, 1922 – 1945

HRAST

 • Bahor, Matija, 1899 – 1945
 • Balkovec, Nikolaj, 1909 – 1945
 • Balkovec, Franc, 1914 – 1945
 • Cvetič, Matija, 1914 – 1945
 • Flajnik, Franc, 1912 – 1945
 • Flajnik, Franc, 1923 – 1945
 • Flajnik, Ivan, 1905 – 1945
 • Flajnik, Jože, 1913 – 1943
 • Flajnik, Jure, 1922 – 1945
 • Frankovič, Leopold, 1917 – 1945
 • Frankovič, Anton, 1927 – 1944
 • Gašperšič, Jurij, 1923 – 1943
 • Gašperšič, Simon, 1889 – 1943
 • Gorše, Ivan, 1925 – 1945
 • Horvat, Jože, 1907 – 1943
 • Hudelja, Janez, 1912 – 1945
 • Hudoravac, Boris, / – 1943
 • Hudoravac, Marija, / – 1943
 • Hudoravac, Ignacij, 1905 – 1943
 • Panjan, Peter, 1908 – 1945
 • Špehar, Mihael, 1918 – 1943
 • Špehar, Jože, 1920 – 1945
 • Špehar, Rudolf, 1915 – 1945
 • Špehar, Franc Franc, 1921 – 1945
 • Veselič, Ivan, 1910 – 1945

NOVA LIPA

 • Frankovič, Alojz, 1921 – 1945
 • Frankovič, Marko, 1926 – 1945
 • Frankovič, Franc, 1904 – 1955
 • Metež, Ivan, 1891 – 1945
 • Metež, Franc, 1925 – 1945
 • Mravinec, Alojz, 1915 – 1945
 • Mravinec, Jure, 1922 – 1944
 • Špehar, Jakob, 1920 – 1945

PERUDINA

 • Beričič, Barbara, 1894 – 1945

PODKLANEC

 • Belavič, Jože, 1921 – 1945
 • Malešič, Florjan, 1901 – 1945
 • Malešič, Janez, 1915 – 1945
 • Spahič, Mihael, 1909 – 1945
 • Tomec, Marija, 1904 – 1945

SEČJE SELO

 • Brozovič, Jurij, 1915 – 1944
 • Hudoravac, Anton, 1905 – 1944
 • Mravinec, Mihael, 1912 – 1945
 • Mravinec, Mihael, 1915 – 1945
 • Stegne, Ivan, 1925 – 1945
 • Starešinič, Jurij, 1924 – 1945
 • Starešinič, Jože, 1925 – 1944

STARA LIPA

 • Rogina, Janez, 1925 – 1945

UČAKOVCI

 • Bubaš, Matija, 1908 – 1945
 • Hudak, Matija, 1908 – 1945
 • Hudak, Ivan, 1912 – 1945
 • Hudak, Franc, 1924 – 1945
 • Hudak, Matija, 1920 – 1945
 • Mihelčič, Mihael, 1926 – 1944
 • Špehar, Janko, 1924 – 1945

VINICA

 • Balkovec, Peter, 1889 – 1942
 • Balkovec, Virgil, 1919 – 1945
 • Ostronič, Alojz, 1915 – 1945
 • Ostronič, Jože, 1908 – 1945
 • Ostronič, Rude, 1920 – 1945
 • Persetič, Helena, 1894 – 1945
 • Salmič, Ivan, 1914 – 1945
 • Šutej, Peter, 1927 – 1945
 • Trempus, Jože, 1924 – 1945
 • Trempus, Jože, 1925 – 1944
 • Vlahovič, Janko, 1915 – 1945
 • Zajec, Franc, 1911 – 1945
 • Žagar, Jože, 1904 – 1945

ŽUŽEMBERK

BUDGANJA VAS

 • Berjak, Anton, 1925 – 1945
 • Drenšek, Jože, 1914 – 1945
 • Hočevar, Franc, 1923 – 1945
 • Hočevar, Tone, 1914 – 1945
 • Jakšič, Franc, 1921 – 1945
 • Kastelic, Stane, 1923 – 1945
 • Kastelic, Janez, 1925 – 1945
 • Mačerol, Franc, 1911 – 1945
 • Miklavčič, Ignacij, 1901 – 1945
 • Mišmaš, Jože, 1898 – 1945
 • Novak, Alojz, 1909 – 1945
 • Novak, Jože, 1906 – 1945
 • Novak, Franc, 1917 – 1944
 • Novak, Alojz, 1924 – 1944
 • Pečjak, Jože, 1924 – 1945
 • Župec, Janez, 1924 – 1945

CVIBELJ

 • Hren, Jože, 1925 – 1945
 • Mrvar, Feliks, 1915 – 1945
 • Mrvar, Alojz, 1924 – 1945
 • Mrvar, Jože, 1905 – 1942
 • Mrvar, Jože, 1922 – 1945
 • Papež, Franc, 1912 – 1945
 • Potočar, Jože, 1903 – 1942

DOLNJI KOT

 • Drenšek, Johan, 1922 – 1945
 • Drenšek, Franc, 1927 – 1945
 • Jaklič, Jože, 1925 – 1945
 • Legan, Jože, 1925 – 1945
 • Mirtič, Jože, 1906 – 1945
 • Benčič, Janez, 1915 – 1945
 • Hren, Jože, 1911 – 1945
 • Hren, Franc, 1918 – 1945
 • Hren, alojz, 1918 – 1945
 • Koren, Franc, 1924 – 1945
 • Škufca, Janez, 1917 – 1945
 • Škufca, Alojz, 1919 – 1943

DVOR

 • Dolenc, Alojz, 1915 – 1945
 • Dolenc, Viktor, / – 1945
 • Hrovat, Franc, 1927 – 1945
 • Janež, Ivan, 1922 – 1945
 • Jerše, Stanko, 1909 – 1945
 • Jerše, Franc, 1912 – 1942
 • Kuhelj, Franc, 1926 – 1944
 • Mirtič, Jože, 1899 – 1945
 • Mrvar, Feliks, 1907 – 1945
 • Murn, Vinko, 1911 – 1945
 • Murn, Andrej, 1914 – 1945
 • Tomat, Milan, 1920 – 1945

GORNJI KOT

 • Drenšek, Mihael, 1906 – 1944
 • Glavan, Izidor, 1922 – 1945
 • Grum, Franc, 1905 – 1945
 • Koncilja, Franc, 1908 – 1945
 • Koncilja, Ludvik, 1925 – 1945
 • Legan, Jožef, 1926 – 1945
 • Mirtič, Ivan, 1911 – 1945
 • Žerjav, Peter, 1923 – 1945

GORNJI KRIŽ

 • Jamnik, Alojz, 1900 – 1945
 • Kocjančič, Ignacij, 1920 – 1945
 • Kocjančič, Martin, 1923 – 1945
 • Šenica, Jože, 1924 – 1945
 • Šetina, Anton, 1908 – 1945
 • Šetina, Franc, 1918 – 1945

GRADENC

 • Blatnik, Jože, 1909 – 1945
 • Čampelj, Franc, 1927 – 1945
 • Črnogoj, Anton, 1923 – 1945
 • Hribar, Jože, 1906 – 1945
 • Legan, Ludvik, 1921 – 1945
 • Legan, Lojze, 1925 – 1945
 • Legan, Jože, 1926 – 1945
 • Maver, Jože, 1903 – 1945
 • Miklič, Tone, 1924 – 1945
 • Molek, Janez, 1914 – 1944
 • Molek, Tone, 1919 – 1945
 • Molek, Stane, 1922 – 1945
 • Novak, Jože, 1903 – 1945
 • Novak, Jože, 1912 – 1945
 • Pečjak, Stane, 1922 – 1945
 • Pečjak, Ignacij, 1926 – 1945
 • Pečjak, Janez, 1914 – 1945
 • Pečjak, Franc, 1919 – 1944
 • Pečjak, Tone, 1921 – 1945
 • Perko, Anton, 1920 – 1944
 • Plot, Frančišek, 1914 – 1945
 • Plot, Anton, 1920 – 1945
 • Rajer, Jože, 1927 – 1945
 • Vidic, Ivan, 1908 – 1945
 • Vidmar, Mihael, 1913 – 1945
 • Vidmar, Franc, 1914 – 1945

JAMA

 • Glavič, Franc, / – 1945
 • Jerše, Alojz, 1921 – 1945
 • Jordan, Ignac, 1892 – 1942
 • Jordan, Stanko, 1923 – 1945
 • Judnič, Stanko, 1922 – 1945
 • Judnič, Franc, 1924 – 1945
 • Knafeljc, Franc, 1924 – 1945
 • Legan, Rudolf, 1903 – 1945
 • Repar, Jože, 1920 – 1945
 • Repar, Franc, 1922 – 1945
 • Špelko, Alojz, 1915 – 1945
 • Šuštaršič, Jože, 1911 – 1945
 • Šušaršič, Alojz, 1922 – 1945
 • Šuštaršič, Ciril, 1920 – 1945
 • Jordan, Mirko, 1925 – 1951

LAŠČE

 • Fabjan, Janez, 1913 – 1944
 • Glavič, Jože, 1925 – 1945
 • Muren, Ladislav, 1912 – 1943
 • Muren, Jože, 1925 – 1945

MAČKOVEC

 • Anžlin, Jože, 1903 – 1945
 • Drenšek, Feliks, 1913 – 1945
 • Gnidovec, Alojzij, 1923 – 1945
 • Kmet, Franc, 1925 – 1945
 • Kmet, Vladimir, 1923 – 1945
 • Kocjančič, Jožef, 1925 – 1945
 • Kocjančič, Janez, 1917 – 1945
 • Koželj, Franc, 1919 – 1945
 • Koželj, Milan, 1924 – 1945
 • Koželj, Pavla, 1923 – 1945
 • Mirtič, Anton, 1923 – 1945
 • Travnik, Jože, 1921 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1900 – 1945

MALO LIPJE

 • Blatnik, Ferdinand, 1909 – 1945
 • Gorenčič, Jože, 1922 – 1945
 • Hočevar, Franc, 1910 – 1945
 • Hočevar, Janez, 1914 – 1945
 • Hočevar, Lojze, 1919 – 1945
 • Hočevar, Jože, 1919 – 1945
 • Hočevar, Miroslav, 1925 – 1945

PODGOZD

 • Legan, Anton, 1913 – 1945
 • Pucelj, Franc, 1924 – 1945
 • Štrumbelj, Jože, 1922 – 1945

PRAPREČE

 • Bijek, Janez, 1920 – 1945
 • Bijek, Jože, 1926 – 1945
 • Valant, Emanuel, 1921 – 1945

REBER

 • Grm, Jože, 1925 – 1945
 • Hočevar, Jože, 1910 – 1945
 • Hrovat, Alojz, 1920 – 1942
 • Hrovat, Anton, 1922 – 1945
 • Hrovat, Janez, 1924 – 1945
 • Krakar, Alojzij, 1923 – 1945
 • Krakar, Franc, 1924 – 1945
 • Krakar, Jože, 1926 – 1945
 • Legan, Matija, 1920 – 1944
 • Legan, Stane, 1923 – 1944
 • Legan, Franc, 1921 – 1942
 • Legan, Alojz, 1924 – 1945
 • Maver, Slavko, 1924 – 1945
 • Maver, Miha, 1926 – 1945
 • Rokavec, Jože, 1912 – 1942
 • Rokavec, Gašper, 1923 – 1945
 • Uršič, Fortunat, 1906 – 1945
 • Uršič, Matija, 1915 – 1945
 • Zupančič, Jožef, 1922 – 1945

SADINJA VAS

 • Bednar, Anton, 1905 – 1945
 • Bradač, Žane, 1921 – 1945
 • Bradač, Slavko, 1925 – 1945
 • Bradač, Franc, 1929 – 1945
 • Črček, Anton, 1910 – 1945
 • Črček, Janez, 1925 – 1945
 • Črček, Polde, 1927 – 1945
 • Erjavec, Jože, 1905 – 1945
 • Erjavec, Jožko, 1928 – 1945
 • Hren, Franc, 1911 – 1945
 • Hren, Janez, 1922 – 1945
 • Koncilja, Franc, 1925 – 1945
 • Lube, Leopold, 1915 – 1945
 • Modic, Jožef, 1901 – 1945
 • Novak, Ignac, 1912 – 1945
 • Pižem, Rudolf, 1909 – 1944
 • Štravs, Slavko, 1925 – 1944
 • Štupar, Donizij, 1926 – 1945
 • Vidmar, Anton, 1926 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1924 – 1945
 • Zupančič, Janez, 1924 – 1945
 • Zupančič, Stane, 1915 – 1945

STAVČA VAS

 • Černič, Ivan, 1927 – 1945
 • Fabjan, Anton, 1902 – 1945
 • Hočevar, Alojzij, 1926 – 1945
 • Hrovat, Franc, 1922 – 1945
 • Legan, Alojzij, 1907 – 1945
 • Legan, Janez, 1913 – 1945
 • Legan, Jože, 1916 – 1945
 • Legan, Slavko, 1919 – 1945
 • Mrvar, Franc, 1919 – 1945
 • Mrvar, Alojz, 1926 – 1945
 • Špec, Jože, 1924 – 1945
 • Škrbe, Alojz, 1921 – 1945
 • Škrbe, Feliks, 1923 – 1945
 • Škrbe, Franc, 1925 – 1945
 • Špec, Franc, 1920 – 1942
 • Travnik, Martin, 1922 – 1945
 • Zupančič, Anton, 1901 – 1943
 • Zupančič, Franc, 1919 – 1945
 • Potočar, Feliks, 1914 – 1946

TREBČA VAS

 • Jarc, Franc, 1920 – 1945
 • Kic, Anton, 1930 – 1945
 • Kocjančič, Stanko, 1919 – 1945
 • Kocjančič, Ivan, 1922 – 1945
 • Kocjančič, Valentin, 1924 – 1945
 • Kocjančič, Rudolf, 1919 – 1945

VINKOV VRH

 • Legan, Janez, 1926 – 1945
 • Pečjak, Ladislav, 1927 – 1945
 • Strojin, Anton, 1902 – 1945
 • Štravs, Miha, 1929 – 1945
 • Štravs, Jože, 1921 – 1943

VRH

 • Hribar, Franc, 1920 – 1944
 • Hribar, Jože, 1909 – 1945
 • Hribar, Ignacij, 1912 – 1945
 • Kocjančič, Alojz, 1912 – 1945
 • Kutnar, Franc, 1917 – 1945
 • Škufca, Ciril, 1926 – 1945
 • Zajc, Anton, 1907 – 1945
 • Zaletelj, Ivan, 1924 – 1945
 • Zaletelj, Jože, 1913 – 1945

VRHOVO

 • Hren, Anton, 1906 – 1945
 • Hren, Franc, 1915 – 1945
 • Kocjančič, Franc, 1922 – 1945
 • Nahtigal, Ignacij, 1913 – 1943
 • Nahtigal, Fortunat, 1916 – 1945
 • Nahtigal, Mihael, 1914 – 1945
 • Nahtigal, Anton, 1916 – 1945

ZAFARA

 • Koželj, Anton, 1916 – 1944
 • Koren, Jože, 1912 – 1945
 • Rus, Franc, 1905 – 1945
 • Škufca, Roman, 1910 – 1945
 • Urbančič, Feliks, 1913 – 1945
 • Urbančič, Franci, 1921 – 1945
 • Urbančič, Stane, 1923 – 1945
 • Urbančič, Slavko, 1925 – 1945
 • Zupančič, Jože, 1907 – 1945

ZALISEC

 • Hrovat, Jože, 1912 – 1945
 • Jerše, Franc, 1925 – 1945
 • Koncilja, Jože, 1921 – 1945
 • Mohorčič, Anton, 1920 – 1945
 • Mohorčič, Franc, 1922 – 1944
 • Mohorčič, Ivan, 1918 – 1945
 • Primc, Feliks, 1925 – 1945
 • Primc, Jernej, 1928 – 1945

ŽUŽEMBERK

 • Fink, Pavlina, 1897 – 1942
 • Fink, Andrej, 1877 – 1942
 • Gliha, Milena, 1920 – 1945
 • Gliha, Franc, 1921 – 1943
 • Hrovat, Janez, 1909 – 1945
 • Jarc, Jože, 1922 – 1942
 • Jenko, Janez, 1906 – 1945
 • Jernejčič, Avgust, 1908 – 1945
 • Jernejčič, France, 1910 – 1942
 • Jernejčič, Feliks, 1924 – 1945
 • Knol, Stane, 1919 – 1942
 • Kocjančič, Alojz, 1907 – 1945
 • Košiček, Anton, 1905 – 1945
 • Košiček, Miha, 1919 – 1942
 • Kuhelj, Jože, 1925 – 1945
 • Lavrič, Jože, 1919 – 1945
 • Lavrič, Franc, 1923 – 1943
 • Longar, Jaka, 1928 – 1944
 • Macerol, Riko, 1924 – 1942
 • Macerol, Mirko, 1926 – 1944
 • Marinčič, Silvo, 1925 – 1945
 • Mlakar, Bogomil, 1926 – 1945
 • Mlakar, Danilo, 1923 – 1945
 • Mohorel, Gabrijel, 1917 – 1945
 • Mrvar, Branko, 1927 – 1945
 • Mrvar, Jože, 1923 – 1945
 • Novak, Ivan, 1924 – 1943
 • Ponikvar, Anton, 1901 – 1942
 • Požun, Franc, 1905 – 1942
 • Rojc, Tine, 1922 – 1942
 • Rojc, Feliks, 1924 – 1945
 • Rojc, Miha, 1925 – 1945
 • Rojc, Alojzij, 1928 – 1944
 • Sadar, Jože, 1928 – 1945
 • Stupica, Štefan, 1912 – 1945
 • Škrbe, Anton, 1892 – 1945
 • Škrbe, Jože, 1906 – 1945
 • Škrbe, Rafael, 1912 – 1945
 • Škrbe, Franc, 1922 – 1945
 • Škrbe, Cirila, 1924 – 1944
 • Vehovec, Mirko, / – 1945
 • Vidmar, France, 1905 – 1945
 • Zagorc, Franc, 1925 – 1945
 • Zupančič, Jože, 1912 – 1942
 • Zupančič, Viktor, 1920 – 1945
 • Zupančič, Alojz, 1918 – 1942
 • Žlajpah, Rudolf, 1907 – 1942