Farne spominske plošče – III

F

ŽUPNIJA ADLEŠIČI

ADLEŠIČI

 • Peteh, Albin, 1907 – 1945

DOLENJCI

 • Črnič, Mihael, 1908 – 1943
 • Črnič, Nikolaj, 1929 – 1944
 • Horvat, Rudi, 1922 – 1942

FUČKOVCI

 • Šegina, Matija, 1915 – /

JANKOVIČI

 • Dragoš, Nikolaj, 1907 – 1945

MARINDOL

 • Veselič, Jože, 1912 – 1943

POBREŽJE

 • Horvat, Božida, 1925 – 1943

VELIKO SELO

 • Peteh, Mihael, 1907 – /

ŽUPNIJA AJDOVEC – Nadomešča objavo v prvi knjigi FSP 9 naselij dodatno 30 žrtev.

BORŠT

 • Horvat, Mihael, 1910 – 1942
 • Mirtič, Albin, 1905 – 1943
 • Praznik, Alojz, 1904 – 1942
 • Stupar, Feliks, 1924 – 1945
 • Vidmar, Jakob, 1909 – 1945
 • Župevec, Alojz, 1893 – 1942
 • Župevec, Franc, 1926 – 1944

BREZOVA REBER

 • Bobnar, Karel, 1906 – 1942
 • Cikanek, Franc, 1921 – 1942
 • Gole, Jože, 1918 – 1942
 • Maver, Jože, 1924 – 1942
 • Mirtič, Alojz, 1920 – 1942
 • Mirtič, Valentin, 1917 – 1943
 • Pust, Albin, 1923 – 1942
 • Rozman, Andrej, 1923 – 1942
 • Rozman, Feliks, 1921 – 1942
 • Vidrih, Štefan, 1902 – 1942

DOLNJI AJDOVEC

 • Jarc, Jože, 1911 – 1942
 • Krese, Franc, 1921 – 1942
 • Krese, Venceslav, 1923 – 1942
 • Legan, Feliks, 1924 – 1942
 • Legan, Jožef, 1910 – 1945
 • Mirtič, Mirko, 1923 – 1945
 • Štrumbelj, Ferdinand, 1909 – 1942
 • Zupančič, Milan, 1923 – 1942

GORNJI AJDOVEC

 • Gnidovec, Alojz, 1926 – 1945
 • Gnidovec, Anton, 1919 – 1945
 • Gnidovec, Franc, 1886 – 1942
 • Gnidovec, Jernej, 1921 – 1945
 • Gorenje, Ivan, 1941 – 1942
 • Gorenje, Jernej, 1907 – 1942
 • Grum, Anton, 1926 – 1945
 • Grum, Franc, 1928 – 1945
 • Jarc, Alfonz, 1904 – 1967
 • Jarc, Dominik, 1910 – 1942
 • Pincolič, Jože, 1916 – 1943
 • Smolič, Ivan, 1943 – 1943
 • Smolič, Marija, 1909 – 1943
 • Štrumbelj, Anton, 1907 – 1945
 • Štrumbelj, Jožef, 1920 – 1945

MALI LIPOVEC

 • Hren, Leopold, 1940 – 1944
 • Jarc, Janez, 1917 – 1945
 • Jerič, Alojz, 1901 – 1943
 • Koncilja, Ignac, 1901 – 1944
 • Majer, Jože, 1922 – 1945
 • Štrumbelj, Anton, 1925 – 1945
 • Štrumbelj, Franc, 1920 – 1942
 • Štrumbelj, Matija, 1927 – 1945
 • Štrumbelj, Miha, 1920 – 1951
 • Zakrajšek, Alojz, 1909 – 1942
 • Zakrajšek, Franc, 1917 – 1944

PODLIPA

 • Bende, Franc, 1906 – 1943
 • Bende, Janez, 1904 – 1942
 • Bende, Jože, 1924 – 1944
 • Bingo, Jožef, 1925 – 1945
 • Drčar, Jože, 1907 – 1945
 • Gašperič, Anton, 1901 – 1945
 • Gašperič, Feliks, 1905 – 1943
 • Gašperič, Jožef, 1918 – 1945
 • Kmet, Anton, 1925 – 1945
 • Kmet, Franc, 1902 – 1943
 • Kmet, Rudolf, 1905 – 1945
 • Kmet, Stanislav, 1918 – 1943
 • Kovač, Jožef, 1911 – 1945
 • Kovač, Slavko, 1917 – 1945
 • Lavrič, Jožef, 1919 – 1945
 • Lavrič, Ludvik, 1910 – 1943
 • Novak, Franc, 1926 – 1945
 • Novak, Jožef, 1924 – 1945
 • Papež, Rudolf, 1907 – 1943
 • Papež, Franc, 1896 – 1942
 • Rogelj, Franc, 1924 – 1945
 • Rogelj, Jožef, 1922 – 1945
 • Slak, Anton, 1911 – 1945
 • Slak, Franc, 1911 – 1945
 • Slak, Jože, 1916 – 1943
 • Vidmar, Jožef, 1919 – 1945
 • Zupančič, Adolf, 1924 – 1944
 • Zupančič, Viktor, 1927 – 1945

SREDNJI LIPOVEC

 • Benčina, Stanislav, 1912 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1883 – 1945
 • Hrovat, Leopold, 1910 – 1945
 • Grandovec, Anton, 1909 – 1943
 • Grandovec, Jože, 1914 – 1944
 • Kmet, Anton, 1924 – 1942
 • Kužnik, Ferdinand, 1914 – 1943
 • Kužnik, Franc, 1912 – 1944
 • Kužnik, Jože, 1920 – 1942
 • Lavrič, Ana, 1851 – 1942
 • Može, Ladislav, 1924 – 1945
 • Novinec, Alojz, 1921 – 1942
 • Novinec, Henrik, 1924 – 1945
 • Rižnar, Franc, 1903 – 1945
 • Springer, Janez, 1923 – 1945
 • Urbančič, Albin, 1902 – 1943
 • Urbančič, Karel, 1903 – 1943
 • Uršič, Alojz, 1897 – 1945
 • Uršič, Franc, 1923 – 1945
 • Zupančič, Alojz, 1922 – 1945
 • Zupančič, Anton, 1920 – 1945
 • Zupančič, Štefan, 1924 – 1945

SELA

 • Gnidovec, Ciril, 1911 – 1942
 • Gnidovec, Feliks, 1909 – 1942
 • Gnidovec, Karel, 1925 – 1945
 • Legan, Franc, 1919 – 1942
 • Legan, Jožef, 1922 – 1945
 • Murn, Alfonz, 1923 – 1945
 • Zaletelj, Anton, 1933 – 1943
 • Zaletelj, Franc, 1925 – 1945

VELIKI LIPOVEC

 • Bobnar, Jože, 1894 – 1942
 • Erbida, Anton, 1924 – 1945
 • Erbida, Feliks, 1890 – 1943
 • Erbida, Feliks, 1921 – 1943
 • Erbida, Jože, 1896 – 1942
 • Flis, Rudolf, 1898 – 1943
 • Gnidovec, Anton, 1919 – 1942
 • Gnidovec, Franc, 1922 – 1943
 • Gnidovec, Jožef, 1924 – 1945
 • Gorenčič, Stanislav, 1921 – 1945
 • Jarc, Henrik, 1908 – 1942
 • Jarc, Janez, 1925 – 1943
 • Jarc, Mihael, 1902 – 1943
 • Jerše, Ignac, 1897 – 1942
 • Jerše, Ignac, 1925 – 1945
 • Kužnik, Albin, 1898 – 1942
 • Lavrič, Franc, 1906 – 1945
 • Lavrič, Valentin, 1914 – 1945
 • Mirtič, Janez, 1893 – 1943
 • Mirtič, Janez, 1925 – 1945
 • Novinec, Feliks, 1926 – 1943
 • Novinec, Silvester, 1926 – 1943
 • Praznik, Mihael, 1898 – 1942
 • Stupar, Janez, 1904 – 1943
 • Zupančič, Janez, 1919 – 1945
 • Zupančič, Jožef, 1916 – 1945
 • Zupančič, Leopold, 1911 – 1945
 • Zupančič, Silvester, 1921 – 1944
 • Zupančič, Štefan, 1917 – 1945

ŽUPNIJA BLAGOVICA

BLAGOVICA

 • Barlič, Ivan, 1921 – 1944
 • Benkovič, Bojan Franc, 1903 – 1945
 • Benkovič, Mihael, 1916 – 1945
 • Janež, Helena, 1894 – 1942
 • Janež, Janez, 1893 – 1942
 • Škvarča, Franc, 1886 – 1945
 • Škvarča, Janez, 1910 – 1945
 • Omahna, Angela, 1902 – 1943
 • Omahna, Jožef, 1855 – 1943
 • Lebar, Franc, 1925 – 1945

MALI JELNIK

 • Pestotnik, Albin, 1913 – 1945
 • Pestotnik, Janez, 1911 – 1945

PODSMREČJE

 • Bergant, Filip, 1900 – 1945
 • Koderman, Martin, 1919 – 1943

PREVOJE

 • Cerar, Jožef, 1901 – 1943

VELIKI JELNIK

 • Hrovat, Janez, 1922 – 1944

ZGORNJE LOKE

 • Korošec, Franc, 1900 – 1943
 • Korošec, Franc, 1873 – 1943
 • Korošec, Marija, 1906 – 1943

ZLATENEK

 • Sajovic, Rudolf, 1905 – 1943

BREZNICA, ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA

GRILONKOV

 • Ambrožič, Janko, 1919 – 1946

NACE

 • Demšar, Ignac, 1891 – 1942

SUŠNIKOVI

 • Habjan, Jože, 1911 – 1945
 • Habjan, Lovre, 1916 – 1945
 • Habjan, Janez, 1918 – 1945
 • Habjan, Tone, 1924 – 1944

MAVŽAR

 • Habjan, Tone, 1912 – 1945

POTOČNIKOVI

 • Krajnik, Jakob, 1926 – 1945
 • Krajnik, Franc, 1888 – 1942
 • Krajnik, Janez, 1915 – 1945

NACKOVA

 • Kožuh, Janez, 1911 – 1945
 • Kožuh, Franc, 1922 – 1943

HOMOLOVI

 • Klobovs, Jaka, 1915 – 1945
 • Klobovs, Jože, 1901 – 1945
 • Klobovs, Tone, 1917 – 1945
 • Klobovs, Martin, 1922 – 1945

ZALUBNIKARJEV

 • Pintar, Matija, 1902 – 1945

DAGARINOV

 • Stanonik, Jože, 1913 – 1945

KALANOV

 • Sušnik, Pavle, 1913 – 1945

MEŽNARJEV

 • Šink, Matija, 1915 – 1945

ŽUPNIJA BRUSNICE

DOLENJI SUHADOL

 • Gorjanc, Martin, 1920 – 1944
 • Gorjanc, Martin, 1920 – 1945
 • Grubar, Franc, 1924 – 1945
 • Paderšič, Rudolf, 1908 – 1943
 • Pavlin, Ivan, 1923 – 1943
 • Pavlin, Alojz, 1925 – 1944
 • Rajk, Franc, 1896 – 1945
 • Rajk, Marija, 1918 – 1942
 • Volčjak, Jakob, 1915 – 1943

GABRJE

 • Erjavec, Franc, 1910 – 1943
 • Gazvoda, Janez, 1890 – 1943
 • Klemenčič, Franc, 1903 – 1943
 • Klevišar, Jožef, 1913 – 1943
 • Kosec, Janez, 1921 – 1944
 • Kozlevčar, Anton, 1926 – 1943
 • Kralj, Anton, 1902 – 1944
 • Mežnar, Jožef, 1893 – 1943
 • Mežnar, Jožef, 1921 – 1944
 • Mohar, Anton, 1909 – 1942
 • Mrak, Martin, 1909 – 1943
 • Pipan, Frančišek, 1910 – 1943
 • Rajk, Janez, 1912 – 1944
 • Rajk, Marija, 1931 – 1942
 • Rudman, Janez, 1919 – 1943
 • Saje, Alojzij, 1922 – 1943
 • Starman, Antonija, 1913 – 1943
 • Štravs, Franc, 1923 – 1943
 • Štravs, Janez, 1920 – 1943
 • Štravs, Jože, 1922 – 1942

GORENJI SUHADOL

 • Božič, Neža, 1915 – 1943
 • Božič, Frančiška, 1920 – 1942
 • Luzar, Janez, 1912 – 1945
 • Luzar, Zdravko, 1915 – 1945
 • Rolih, Miha, 1930 – 1943

GUMBERK

 • Avguštin, Alojz, 1903 – 1945

JUGORJE

 • Kobe, Matija, 1900 – 1945
 • Mežnar, Marija, 1871 – 1942
 • Mežnar, Matija, 1873 – 1942
 • Šmit, Josip, 1902 – 1942

LESKOVEC

 • Božič, Jožef, 1909 – 1945
 • Božič, Janez, 1912 – 1945
 • Božič, Anton, 1920 – 1945
 • Božič, Franc, 1921 – 1945
 • Božič, Stanislav, 1926 – 1945
 • Franko, Franc, 1912 – 1944
 • Golob, Janez, 1917 – 1945
 • Vovko, Janez, 1925 – 1945

RATEŽ

 • Avguštin, Alojz, 1903 – 1945
 • Avsec, Franc, 1934 – 1945
 • Blatnik, Jožef, 1893 – 1942
 • Erjavec, Franc, 1901 – 1945
 • Junc, Jožef, 1891 – 1942
 • Kosec, Anton, 1911 – 1945
 • Luzar, Franc, 1902 – 1944
 • Pavlin, Franc, 1892 – 1942
 • Škrbec, Janez, 1925 – 1945
 • Škrbec, Jožef, 1924 – 1945
 • Tramte, Franc, 1915 – 1942
 • Volčjak, Franc, 1913 – 1945
 • Vovko, Jože, 1916 – 1945
 • Vrtačič, Franc, 1921 – 1945

VELIKE IN MALE BRUSNICE

 • Božič, Frančiška, 1896 – 1945
 • Brudar, Janez, 1902 – 1943
 • Brulc, Janez, 1914 – 1945
 • Čopič, Anton, 1908 – 1942
 • Deželan, Franc, 1900 – 1944
 • Deželan, Janez, 1922 – 1945
 • Franko, Anton, 1914 – 1945
 • Franko, Martin, 1922 – 1945
 • Hrastar, Božo, 1917 – 1945
 • Hrastar, Rudolf, 1917 – 1944
 • Hudoklin, Alojz, 1901 – 1942
 • Kelvišar, Janez, 1925 – 1945
 • Kranjc, Janez, 1918 – 1944
 • Kranjc, Jožef, 1915 – 1945
 • Kraševec, Jožef, 1905 – 1942
 • Lenarčič, Janez, 1904 – 1943
 • Lukše, Franc, 1915 – 1943
 • Medle, Franc, 1894 – 1942
 • Medle, Marija, 1898 – 1942
 • Mikolič, Anton, 1925 – 1945
 • Mikolič, Gregor, 1924 – 1944
 • Mrak, Anton, 1910 – 1945
 • Mrak, Franc, 1918 – 1945
 • Mrak, Jakob, 1916 – 1945
 • Pavlič, Anton, 1917 – 1943
 • Rajar, Franc, 1921 – 1945
 • Rajer, Jože, 1921 – 1945
 • Rajk, Frančišek, 1934 – 1944
 • Rosenberg, Ervin, 1901 – 1942
 • Škrbec, Matija, 1903 – 1943
 • Uhernik, Anton, 1920 – 1945
 • Zorko, Franc, 1902 – 1945
 • Železnik, Jože, 1913 – 1945

ŽUPNIJA ČEŠNJICE NAD BLAGOVICO

GABROVNICA

 • Kancilja, Janez, 1886 – 1943
 • Urankar, Jakob, 1925 – 1943

LASENO

 • Žibert, Franc, 1911 – 1942
 • Žibert, Marija, 1915 – 1942

POLJANE

 • Resnik, Alojz, 1923 – /

PŠAJNOVICA

 • Prvinšek, Agata, 1920 – 1942
 • Prvinšek, Ciril, 1914 – 1942
 • Prvinšek, Marija, 1903 – 1942

SELCE

 • Avguštin, Burkeljca, 1924 – /

ŽUPNIJA DRAGATUŠ

BELČJI VRH

 • Ivanič, Jurij, 1923 – 1943

DRAGATUŠ

 • Jarc, Alfonz, 1904 – 1970
 • Omahna, Jakob, 1884 – 1942

DRAGOVANJA VAS

 • Kocjan, Vinko, 1926 – 1945
 • Žvab, Alojz, 1921 – 1945
 • Hudorovac, 6 Romov, / – 1942

GOLEK

 • Fink, Jože, 1891 – 1943

OBRH

 • Bohte, Janez, 1904 – 1945
 • Puhek, Alojzija, 1920 – 1944
 • Puhek, Peter, 1911 – 1944
 • Štefane, Franc, 1905 – 1945
 • Žalec, Franc, 1919 – 1945

PODLOG

 • Šimec, Franc, 1922 – 1942
 • Šimec, Matija, 1897 – 1942

SELA

 • Metež, Jože, 1920 – 1945

TANČA GORA

 • Murn, Alojzij , 1905 – 1943
 • Puhek, Štefan, 1903 – 1943
 • Štefanič, Janez, 1909 – 1944
 • Tomec, Jože, 1911 – 1941
 • Turk, Peter , 1916 – 1945

VELIKI NERAJEC

 • Dražumerič, Stane, 1919 – 1945
 • Lamut, Jože, 1920 – 1945
 • Lašič, Franc, 1922 – 1945
 • Metež, Franc , 1921 – 1945
 • Metež, Matija, 1911 – 1945

ŽUPNIJA MIRNA PEČ

DOLENJI GLOBODOL

 • Virc, Alojz, 1925 – 1943
 • Cesar, Radoslav, 1924 – 1944
 • Kolenc, Anton, 1914 – 1944
 • Kolenc, Jože, 1924 – 1944
 • Sukovič, Anton, 1921 – 1944
 • Cesar, Leopold, 1926 – 1945
 • Kolenc, Alojz, 1914 – 1945
 • Kolenc, Alojz, 1918 – 1945
 • Kolenc, Franc, 1926 – 1945
 • Kužnik, Leopold, 1925 – 1945
 • Murn, Janez, 1912 – 1945
 • Rozman, Edvard, 1922 – 1945
 • Rozman, Lado, 1926 – 1945
 • Sukovič, Alojz, 1927 – 1945
 • Sukovič, Ivan, 1913 – 1945

GORENJI GLOBODOL

 • Pust, Anton, 1908 – 1942
 • Pust, Marjeta, 1908 – 1942
 • Pust, Anton, 1921 – 1942
 • Bobnar, Martin, 1924 – 1942
 • Bobnar, Anton, 1902 – 1943
 • Gašperič, Feliks, 1905 – 1943
 • Gole, Rudolf, 1898 – 1943
 • Smrke, Janez, 1903 – 1943
 • Pust, Jože, 1921 – 1944
 • Smrke, Janez, 1912 – 1944
 • Avbar, Anton, 1910 – 1945
 • Berus, Franc, 1917 – 1945
 • Bobnar, Janez, 1904 – 1945
 • Jarc, Alojz, 1915 – 1945
 • Kolenc, Anton, 1922 – 1945
 • Pekolj, Alojz, 1921 – 1945
 • Pust, Alojz, 1915 – 1945
 • Pust, Alojz, 1924 – 1945
 • Pust, Anton, 1920 – 1945
 • Pust, Leopold, 1922 – 1945
 • Rozman, Anton, 1903 – 1945
 • Slak, Anton, 1913 – 1945
 • Pust, Alojz, 1916 – 1946

GRČ VRH

 • Sukovič, Alojz, 1923 – 1945
 • Sukovič, Leon, 1925 – 1945

SREDNJI GLOBODOL

 • Primc, Jožefa, 1902 – 1942
 • Brezar, Stanko, 1922 – 1944
 • Cesar, Alojz, 1921 – 1944
 • Grivec, Alojz, 1926 – 1944
 • Bobnar, Franc, 1926 – 1945
 • Cesar, Franc, 1927 – 1945
 • Cesar, Leopold, 1923 – 1945
 • Grivec, Jože, 1924 – 1945
 • Štepic, Vinko, 1923 – 1945

ŽUPNIJA RETEČE

GODEŠIČ

 • Avguštin, Ludvik, 1925 – 1944
 • Bertoncelj, Andrej, 1898 – 1943
 • Dolinar, Alojz, 1909 – 1944
 • Gorjanc, Lovro, 1912 – 1945
 • Habjan, Jože, 1921 – 1944
 • Jugovic, Ana, 1878 – 1943
 • Jugovic, Peter, 1924 – 1943
 • Kavčič, Martin, 1921 – 1944
 • Krajnik, Ivan, 1921 – 1945
 • Križaj, Franc, 1924 – 1945
 • Križaj, Jože, 1925 – 1944
 • Križaj, Polde, 1926 – 1945
 • Tavčar, Pavel, 1917 – 1943
 • Virant, Franc, 1904 – 1944
 • Volčič, Dominik, 1925 – 1945

GORA PRI SODRAŽICI

BETONOVO

 • Čampa, Albin, 1923 – 1945
 • Samsa, Leopold, 1918 – 1945
 • Vesel, France, 1924 – 1945

JANEŽI

 • Debevc, Jože, 1904 – 1945
 • Gornik, Alojz, 1924 – 1945
 • Gornik, Anton, 1916 – 1945
 • Gornik, Jože, 1925 – 1945

KRAČALI

 • Arko, Janez, 1919 – 1945
 • Arko, Stane, / – 1945
 • Čampa, Alojz, 1927 – 1945
 • Čampa, Anton, 1925 – 1945
 • Čampa, Stanko, 1940 – 1944
 • Krže, Albin, / – 1945
 • Krže, Jože, 1926 – 1945
 • Lavrič, Ludvik, 1926 – 1945
 • Samsa, Franc, 1936 – 1944
 • Samsa, Ivan, 1913 – 1945
 • Virant, Alojz, 1925 – 1945

KRŽETI

 • Arko, Alojz, 1924 – 1945
 • Košmrlj, Alojz, 1920 – 1943
 • Košmelj, Marija, 1886 – 1942
 • Krže, Alojz, 1923 – 1944
 • Lavrič, Alojz, 1918 – 1945
 • Lavrič, Franc (Karol), 1913 – 1945
 • Mahne, Ignac, 1897 – 1942
 • Šilc, Alojz, 1924 – 1945

PETRINCI

 • Arko, Ivan, / – 1945
 • Arko, Jože, / – 1945
 • Gornik, Jožef, 1905 – 1945
 • Gornik, Jožef, 1930 – 1942
 • Ivančič, Ciril, 1915 – 1942
 • Ivančič, Ivan, 1919 – 1942
 • Ivančič, Leopold, 1917 – 1942
 • Ivančič, Stanko, 1911 – 1945
 • Lavrič, Ivan, 1925 – 1945
 • Levstek, Janez, 1923 – 1945
 • Levstek, Jože, 1924 – 1945
 • Peček, Mirko, 1925 – 1945

ŽUPNIJA GORIČE PRI GOLNIKU

GOLNIK

 • Dolžan, Alfonz, 1912 – 1944
 • Mali, Stanko, 1923 – 1943
 • Markun, Alojzij, 1924 – 1943

GORIČE

 • Rakovec, Stanko, 1922 – 1944
 • Švegelj, Anton, 1921 – 1944
 • Švegelj, Janez, 1880 – 1942
 • Vevar, Vincenc, 1919 – 1944

LETENCE

 • Mali, Andrej, 1923 – 1944
 • Stare, Valentin, 1900 – 1945
 • Stare, Peter, 1926 – 1945
 • Stare, Veronika, 1930 – 1945
 • Zaplotnik, Ignacij, 1921 – 1944

SREDNJA VAS

 • Ribnikar, Janko, 1924 – 1944

ZALOG

 • Kokalj, Marija, 1905 – 1945
 • Toporš, Andrej, 1923 – 1944
 • Toporš, Franc, 1920 – 1945

ŽUPNIJA MIRNA PEČ

GORENJE KARTELJEVO

 • Fister, Jože, 1901 – 1944
 • Gerdenc, Alojz, 1925 – 1943
 • Kolenc, Franc, 1899 – 1942
 • Starič, Jože, 1914 – 1945

DOLENJE KARTELJEVO

 • Borštnar, Ernest, 1920 – 1943
 • Florjančič, Anton, 1925 – 1945
 • Kresal, Franc, 1898 – 1943
 • Krivec, Jože, 1926 – 1945
 • Lokar, Anton, 1919 – 1944
 • Saje, Rudi, 1924 – 1943
 • Starič, Alojz, 1924 – 1945
 • Starič, Anton, 1920 – 1945
 • Strgar, Jože, 1919 – 1942

SELO

 • Koračin, Jože, 1924 – 1945
 • Mahnič, Jože, 1920 – 1945
 • Metelko, Janez, 1923 – 1945

GORENJE KAMENJE

 • Bašelj, Franc, 1922 – 1944
 • Bašelj, Jože, 1924 – 1945
 • Gerdenc, Jože, 1907 – 1945
 • Gerdenc, Ludvik, 1924 – 1942
 • Grabnar, Franc, 1917 – 1944

DOLENJE KAMENJE

 • Lužar, Franc, 1908 – 1945
 • Miklič, Anron, 1926 – 1945
 • Pate, Alojz, 1925 – 1945
 • Pate, Ciril, 1927 – 1945
 • Saje, Alojz, 1925 – 1945
 • Saje, Franc, 1926 – 1945

GLOBOČDOL

 • Avbar, Alojz, 1926 – 1945
 • Globokar, Anton, 1914 – 1945
 • Žužek, Franc, 1911 – 1944

DOBJE

 • Hrastar, Anton, 1924 – 1945
 • Hrastar, Stanko, 1927 – 1945
 • Krivec, Stanko, 1928 – 1945

ŽUPNIJA KRAŠNJA PRI LUKOVICI

KRAŠNJA

 • Burja, Ignacij, 1899 – 1942
 • Hribar, Jože, 1903 – 1942
 • Hribar, Pavle, 1923 – 1944
 • Lukan, Janez, 1873 – 1942
 • Podmiljšak, Viktor, 1899 – 1943
 • Urankar, Janez, 1920 – 1942

KORENO

 • Barlič, Peter, 1921 – 1945
 • Cvek, Franci, 1934 – 1942
 • Cvek, Frančišek, 1903 – 1942
 • Cvek, Neža, 1906 – 1942

KRAJNO BRDO

 • Rogljič, Tomaž, 1866 – 1943
 • Urbanija, Vinko, 1908 – 1945

SPODNJE LOKE

 • Bergant, Marija, 1885 – 1944
 • Burja, Marija, 1888 – 1944
 • Majdič, Peter, 1930 – 1944
 • Štefančič, Janez, 1910 – 1942

TRNJAVA

 • Iglič, Antonija, 1866 – 1942
 • Iglič, Berta, 1890 – 1943
 • Iglič, France, 1888 – 1943
 • Iglič, Helena, 1899 – 1942
 • Iglič, Valentin, 1898 – 1942
 • Iglič, Jakob, 1925 – 1942
 • Hribar, Vladislav, 1912 – 1942
 • Vehovec, Franc, 1882 – 1942

VRH NAD KRAŠNJO

 • Prosenc, Venčeslav, 1912 – 1944

ŽIROVŠE

 • Majdič, Matija, 1920 – 1945

ŽUPNIJE MESTA LJUBLJANA

ŽUPNIJE MESTA LJUBLJANA

 • Andoljšek, Janez, 1901 – 1945
 • Arnšek, Anton, / – 1944
 • Ažnik, Maks, 1918 – 1945
 • Bajt, Marko, 1922 – 1945
 • Bajželj, Josip, 1891 – 1945
 • Baraga, Miroslav, 1923 – 1943
 • Barič, Matija, 1919 – 1944
 • Berlot, Jože, 1912 – 1945
 • Brancelj, Janez, 1906 – 1945
 • Bregar, Lado, 1925 – 1943
 • Brodnik, Bogo, 1911 – 1943
 • Ciuha, Ciril, 1895 – 1945
 • Ciuha, Olga, 1913 – 1945
 • Čeplak, Franc, 1914 – 1945
 • Derganc, Jožef, 1902 – 1945
 • Dežan, Franci, 1914 – 1945
 • Dežan, Vinko, 1924 – 1945
 • Dimeč, Alojzij, 1911 – 1945
 • Dolinar, Anton, 1921 – 1944
 • Dominc, Milenko, 1926 – 1945
 • Dornik, Marjan, 1919 – 1945
 • Erjavc, Vlado, 1925 – 1945
 • Eržen, Ivan, 1902 – 1945
 • Feldstein, Milan, 1916 – 1945
 • Ferjančič, Bogdan, 1924 – 1945
 • Fink, Miloš, 1925 – 1945
 • Gradišek, Zvone, 1925 – 1946
 • Grlj, Jože, 1926 – 1944
 • Guzelj, Leon, 1909 – 1945
 • Hanžič, Valentin, 1910 – 1945
 • Hauptman, Miroslav, 1906 – 1945
 • Hrovat, Jože, 1925 – 1945
 • Hrovat, Ludvik, 1923 – 1945
 • Hrovatin, Milan, 1908 – 1945
 • Humar, Franc, 1914 – 1945
 • Ižanc, Rozalija, 1908 – 1945
 • Jakša, Ana, / – 1942
 • Jakša, Tone, 1910 – 1942
 • Jamar, Marjan, 1922 – 1945
 • Jamnik, Franc, 1912 – 1945
 • Jeločnik, Marjan, 1916 – 1945
 • Jelševar, Franc, 1903 – 1945
 • Jereb, Ivan, 1920 – 1943
 • Jerman, Marjan, 1925 – 1943
 • Jerman, Milan, 1920 – 1945
 • Jeršin, Janez, 1922 – 1945
 • Kalinič, Ilija, 1909 – 1943
 • Kastelic, Franc, 1923 – 1945
 • Kastelic, Franc, 1925 – 1945
 • Keržan, Ivan, 1916 – 1945
 • Keržič, Anton, 1924 – 1945
 • Kokalj, Marjan, 1919 – 1945
 • Koman, Gabrijel, / – 1943
 • Kos, Milan, / – 1944
 • Koščak, Milan, 1930 – 1945
 • Košir, Stane, 1911 – 1945
 • Kozinc, Tone, 1920 – 1945
 • Kranjc, Viktor, 1916 – 1945
 • Kreč, Mirko, 1907 – 1945
 • Kristan, Edo, 1917 – 1945
 • Kristan, Franc, 1926 – 1945
 • Kušan, Nikola, 1911 – 1945
 • Lavrič, Ivan, 1903 – 1945
 • Levc, Janez, 1916 – 1945
 • Lovšin, Andrej, 1920 – 1945
 • Makše, Leopold, 1915 – 1942
 • Malis, Ivan, 1912 – 1945
 • Marolt, Lojze, 1923 – 1945
 • Marvin, Franci, 1911 – 1945
 • Novak, Karol, 1922 – 1945
 • Novak, Milan, 1924 – 1945
 • Novinec, Franci, 1922 – 1945
 • Oblak, Stanko, 1911 – 1943
 • Oblath, Dušan, 1915 – 1942
 • Omerza, Ivo, 1921 – 1945
 • Otrin, Miha, 1928 – 1945
 • Pavlin, Adalbert, 1927 – 1945
 • Pavlin, Pavle, 1923 – 1945
 • Pavlovčič, Anton, 1883 – 1945
 • Perko, Mihael, 1890 – 1945
 • Petar, Jakob, / – 1943
 • Petrič, Barica, 1921 – 1945
 • Pirjevec, Marjan, 1925 – 1945
 • Pogačar, Janez, 1912 – 1945
 • Pozaršek, Martin, 1867 – 1945
 • Poznič, Franc, 1907 – 1945
 • Prelogar, Viljem, 1923 – 1945
 • Ratej, Franc, 1899 – 1945
 • Raznožnik, Franc, 1908 – 1945
 • Razpotnik, Metod, 1898 – 1945
 • Remic, Franjo, 1889 – 1945
 • Režek, Janez, 1924 – 1943
 • Rozman, Jože, 1924 – 1944
 • Rožman, Dušan, 1903 – 1945
 • Sedej, Albin, 1924 – 1945
 • Senčar, Ernest, 1912 – 1944
 • Slavujič, Kamilo, 1914 – 1945
 • Smuk, Edi, 1927 – 1945
 • Srakar, Alfonz, 1925 – 1945
 • Starc, Alojz, 1915 – 1945
 • Stele, Peter, 1918 – 1945
 • Stopar, Bogo, 1925 – 1945
 • Stopar, Franc, 1921 – 1945
 • Strah, Henrik, 1899 – 1945
 • Škedelj, Martin, 1905 – 1945
 • Škerlj, Stane, 1923 – 1943
 • Škufca, Vinko, 1909 – 1945
 • Šprah, Otmar, 1910 – 1945
 • Štefančič, Lovro, 1924 – 1943
 • Štrubelj, Franci, 1903 – 1945
 • Šturm, Peter, 1905 – 1945
 • Šulc, Avgust, 1911 – 1945
 • Šurk, Ludvik, 1905 – 1945
 • Šuštaršič, Franc, 1913 – 1945
 • Šušteršič, Ivan, 1925 – 1945
 • Tertnik, Ignacij, 1901 – 1945
 • Tiček, Alojz, 1909 – 1945
 • Tiček, Janez, 1899 – 1945
 • Tomšič, Franc, 1908 – 1945
 • Toporiš, Ivan, 1923 – 1945
 • Travnik, Jože, 1921 – 1945
 • Travnik, Jože, 1922 – 1945
 • Travnik, Ludvik, 1923 – 1945
 • Trlep, Tone, 1913 – 1945
 • Uršič, Franc, 1926 – 1945
 • Vehovec, Janez, 1911 – 1945
 • Verbič, Ivan, 1926 – 1945
 • Verlič, Jože, 1907 – 1945
 • Vlachy, Franjo, 1887 – 1945
 • Vodnik, Srečko, 1918 – 1943
 • Vrbinc, Alojz, 1907 – 1945
 • Vrhovec, Albin, 1911 – 1945
 • Weiss, Božidar, 1897 – 1945
 • Zadnikar, Jože, 1908 – 1945
 • Zajc, Peregrin, 1925 – 1945
 • Zajec, Edvard, 1910 – 1945
 • Zajec, Ludvik, 1911 – 1945
 • Zakrajšek, Alojzij, 1908 – 1945
 • Zakrajšek, Alojzij, 1926 – 1945
 • Zakrajšek, Stanko, 1923 – 1945
 • Zalar, Jožko, 1911 – 1945
 • Zalokar, Ludvik, 1916 – 1945
 • Zaman, Ludvik, 1909 – 1945
 • Zanoškar, Ferdinand, 1911 – 1945
 • Zavadlav, Stanko, 1907 – 1943
 • Zupan, Viljem, 1915 – 1945
 • Zupanc, Albin, 1919 – 1945
 • Žejn, Ivan, / – 1944
 • Žitnik, Alojz, 1918 – 1945

ŽUPNIJA LOM POD STORŽIČEM

LOM PODSTORŽIČEM

 • Gaberc, Antonija, 1891 – 1945
 • Gaberc, Gašper, 1877 – 1945
 • Gaberc, Justina, 1917 – 1945
 • Lovrenčak, Lojze, 1907 – 1945
 • Meglič, Miha, / – 1945
 • Perne, Jože, 1911 – 1945
 • Perne, Tone, 1921 – 1945
 • Perne, Janez, 1923 – 1945
 • Roblek, Andrej, 1923 – 1944
 • Roblek, Cecilija, 1923 – 1944
 • Rozman, Jurij, 1897 – 1942
 • Štefe, Franc, 1918 – 1945
 • Zupan, Anton, 1920 – 1945
 • Zupan, Janez, 1917 – 1945
 • Zupan, Jože, 1923 – 1944

ŽUPNIJA MIRNA PEČ

BIŠKA VAS

 • Gašperič, Alojz, 1901 – 1945
 • Gašperič, Alojz, 1927 – 1945
 • Kavar, Jože, 1901 – 1942
 • Krevs, Alojz, 1898 – 1943
 • Krevs, Alojz, 1922 – 1945
 • Krevs, Anton, 1924 – 1945
 • Makše, Alojz, 1928 – 1943
 • Makše, Anton, 1900 – 1945
 • Makše, Franc, 1897 – 1942
 • Makše, Jože, 1911 – 1945
 • Makše, Leopold, 1915 – 1942
 • Makše, Stanislav, 1916 – 1945
 • Muhič, Franc, 1924 – 1945
 • Muhič, Ivan, 1920 – 1945
 • Muhič, Jože, 1915 – 1945
 • Muhič, Ludvik, 1923 – 1945
 • Šere, Gašper, 1920 – 1945
 • Zupančič, Alojz, 1922 – 1944
 • Zupančič, Anton, 1908 – 1945
 • Zupančič, Franc, 1905 – 1942
 • Zupančič, Karel, 1920 – 1944

ČEMŠE

 • Bužga, Jože, 1922 – 1945
 • Mavec, Alojz, 1925 – 1942
 • Mavec, Anton, 1921 – 1942
 • Mavec, Franc, 1913 – 1945
 • Mavec, Janez, 1910 – 1945
 • Mavec, Jože, 1918 – 1945
 • Saje, Jakob, 1920 – 1944

ČEŠENCE

 • Koliger, Ernest, 1926 – 1944

DOLENJI PODBORŠT

 • Jarc, Anton, 1925 – 1945
 • Muhič, Matija, 1905 – 1945

DOLENJA VAS

 • Jarc, Alojz, 1927 – 1944
 • Jarc, Jože, 1923 – 1943
 • Režek, Anton, 1909 – 1945
 • Slak, Alojz, 1921 – 1943
 • Slak, Matija, 1926 – 1945

GOLOBINJEK

 • Brlogar, Jože, 1911 – 1945
 • Dragan, Martin, 1924 – 1945
 • Flander, Anton, 1889 – 1945
 • Kovačič, Ivan, 1924 – 1945
 • Krevs, Viktor, 1898 – 1943
 • Legan, Janez, 1907 – 1942
 • Muhič, Anton, 1932 – 1944
 • Plavec, Janez, 1901 – 1943
 • Srovin, Jože, 1923 – 1945
 • Šmalc, Jože, 1922 – 1945
 • Žagar, Franc, 1904 – 1944

GORENJI PODBORŠT

 • Dular, Alojz, 1915 – 1945
 • Dular, Jože, 1922 – 1945
 • Šmalc, Anton, 1923 – 1945
 • Špringer, Alojz, 1920 – 1944
 • Špringer, Karel, 1915 – 1945
 • Špringer, Metod, 1925 – 1945
 • Zupan, Alojz, 1922 – 1945

GORIŠKA VAS

 • Cesar, Anton, 1923 – 1945
 • Klemenčič, Janez, 1902 – 1944
 • Krevs, Stane, 1924 – 1945
 • Povše, Jože, 1923 – 1943
 • Povše, Karel, 1880 – 1945
 • Povše, Karel, 1921 – 1945
 • Povše, Polde, 1925 – 1945
 • Povh, Anton, 1924 – 1943
 • Povh, Franc, 1918 – 1945
 • Pungert, Alojz, 1926 – 1945
 • Pungert, Franc, 1923 – 1945
 • Rozman, Alojz, 1925 – 1945
 • Saje, Franc, 1925 – 1945
 • Sitar, Marija, 1906 – 1944

GRČ VRH

 • Pungerčar, Franc, 1922 – 1945
 • Vodnik, Ignac, 1920 – 1944
 • Vodnik, Jože, 1922 – 1945

HMELJČIČ

 • Brezovar, Jože, 1915 – 1945
 • Brezovar, Miha, 1924 – 1945
 • Fabjan, Franc, 1926 – 1945

HRASTJE

 • Gašperič, Franc, 1926 – 1945
 • Jarc, Avguštin, 1921 – 1945
 • Jarc, Franc, 1919 – 1945
 • Saje, Anton, 1925 – 1944
 • Zupančič, Jože, 1926 – 1945

IVANJA VAS

 • Avsec, Dragica, 1933 – 1945
 • Avsec, Pepca, 1908 – 1945
 • Gole, Jože, 1918 – 1942
 • Jarc, Ivan, 1925 – 1945
 • Kolenc, Hinko, 1919 – 1944
 • Kotnik, Janez, 1900 – 1942
 • Makše, Anton, 1904 – 1942

JABLAN

 • Ajdešček, Anton, 1922 – 1943
 • Avbar, Franc, 1919 – 1945
 • Cesar, Alojz, 1918 – 1942
 • Cesar, Ludvik, 1928 – 1945
 • Jankelj, Alojz, 1924 – 1943
 • Jankelj, Franc, 1915 – 1945
 • Kostrevc, Anton, 1922 – 1945
 • Kos, Anton, 1922 – 1945
 • Novak, Janez, 1916 – 1945
 • Slak, Franc, 1922 – 1944
 • Zupančič, Miha, 1919 – 1945

JELŠE

 • Grlica, Ignac, 1908 – 1945
 • Žagar, Leopold, 1921 – 1945

JORDANKAL

 • Kotar, Ivan, 1926 – 1944
 • Rajer, Franc, 1922 – 1945
 • Slak, Alojz, 1915 – 1945
 • Springer, Anton, 1914 – 1945
 • Springer, Ludvik, 1922 – 1945

MALENSKA VAS

 • Čanželj, Franc, 1917 – 1945
 • Drenik, Alojz, 1926 – 1944
 • Golob, Franc, 1923 – 1945
 • Hude, Franc, 1921 – 1945
 • Jarc, Jože, 1926 – 1945
 • Rozman, Franc, 1919 – 1945
 • Saje, Alojz, 1910 – 1944
 • Saje, Alojz, 1918 – 1945
 • Saje, Franc, 1922 – 1945
 • Saje, Ludvik, 1922 – 1944
 • Saje, Stanko, 1925 – 1944

MALI VRH

 • Kovačič, Anton, 1925 – 1945
 • Kovačič, Anton, 1913 – 1945
 • Kovačič, Marija, 1915 – 1945
 • Kovačič, Jože, 1911 – 1945
 • Novak, Franc, 1907 – 1945
 • Slak, Ivan, 1927 – 1945

MIRNA PEČ

 • Hude, Alojz, 1922 – 1945
 • Kaplan, Marija, 1867 – 1943
 • Muren, Peter, 1930 – 1944
 • Parkelj, Drago, 1930 – 1944
 • Petrovič, Štefan, / – 1945
 • Pevec, Franc, 1898 – 1945
 • Pevec, Gvido, 1940 – 1944
 • Rozman, Alojz, 1925 – 1945
 • Starič, Franc, 1931 – 1945
 • Štembergar, Ivan, 1920 – 1945
 • Štembergar, Alojz, 1906 – 1942
 • Uhan, Jože, 1906 – 1945

ORKLJEVEC

 • Barbo, Franc, 1923 – 1945
 • Pugelj, Alojz, 1903 – 1945
 • Slak, Marija, 1897 – 1944

POLJANE

 • Kastelic, Franc, 1921 – 1945
 • Kastelic, Ignacij, 1927 – 1945
 • Režek, Anton, 1901 – 1941
 • Šere, Anton, 1905 – 1942
 • Šere, Pavel, 1921 – 1945
 • Šircelj, Anton, 1900 – 1945

ŠENTJURIJ

 • Krivec, Janez, 1917 – 1945
 • Monteti, Janez, 1899 – 1941

VELIKI KAL

 • Dremelj, Frančiška, 1909 – 1942
 • Pugelj, Anton, 1921 – 1945
 • Saje, Alojz, 1925 – 1945

VRHOVO

 • Jarc, Stanko, 1927 – 1945
 • Jerman, Franc, 1907 – 1945
 • Jerman, Jože, 1919 – 1945
 • Murgelj, Anton, 1923 – 1943
 • Plavec, Janez, 1915 – 1945
 • Svetlin, Jože, 1915 – 1945
 • Šuštar, Alojz, 1914 – 1945
 • Šuštar, Ana, 1921 – 1944

VRHPEČ (Gradišče)

 • Bernard, Polde, 1916 – 1945
 • Greznik, Alojz, 1909 – 1945
 • Makše, Anton, 1923 – 1944
 • Makše, Anton, 1930 – 1943
 • Makše, Jože, 1900 – 1945
 • Makše, Jože, 1928 – 1943
 • Makše, Marija, 1903 – 1942
 • Matoh, Alojz, 1914 – 1945
 • Matoh, Anton, 1923 – 1945
 • Matoh, Franc, 1912 – 1945
 • Matoh, Jože, 1916 – 1945
 • Pucelj, Anton, 1922 – 1945
 • Rajer, Ignac, 1904 – 1945
 • Sitar, Anton, 1930 – 1943
 • Sitar, Anton, 1901 – 1945
 • Zupančič, Anton, 1920 – 1945
 • Zupančič, Franc, 1921 – 1945
 • Željko, Jože, 1926 – 1945

ŽUPNIJA MOKRONOG

DOLENJE LAKNICE

 • Derepasko, Franc, 1922 – 1942
 • Dolenšek, Franc, 1922 – 1942
 • Dovšek, Alojz, 1921 – 1942
 • Fister, Franc, 1920 – 1945
 • Gorenc, Anton, 1922 – 1945
 • Penca, Janez, 1913 – 1945
 • Penca, Jože, 1923 – 1943

SREDNJE LAKNICE

 • Gregorčič, Jože, 1910 – 1942

GORENJA VAS

 • Starič, Jože, 1915 – 1944

HRASTOVICA

 • Brinšek, Gregor, 1902 – 1945
 • Kržič, Alojz, 1918 – 1943
 • Sonc, Ivan, 1912 – 1945
 • Starič, Ivan, 1925 – 1945

LOG

 • Kovačič, Egidij, 1913 – 1945
 • Kovačič, Janez, 1903 – 1945
 • Kovačič, Jože, 1922 – 1945
 • Kovačič, Jože, 1925 – 1945
 • Mlakar, Alojz, 1922 – 1945
 • Zorc, Alojz, 1925 – 1944

MARTINJA VAS

 • Kos, Žan, 1906 – 1945
 • Kralj, Feliks, 1896 – 1945
 • Kralj, Feliks, 1923 – 1945

MOKRONOG

 • Andlovec, Julija, 1905 – 1943
 • Dormiš, Lovro, 1900 – 1945
 • Flus, Leopold, 1920 – 1945
 • Hrovatič, Jože, 1908 – 1945
 • Kladnik, Cvetko, 1926 – 1945
 • Reholc, Ladi, 1922 – 1945
 • Rokavec, Anton, 1933 – 1945
 • Rodič, Janez, 1925 – 1943
 • Smrekar, Anton, 1894 – 1945
 • Škoda, Anton, 1925 – 1945
 • Škofljanc, Alojz, 1925 – 1945

OSTROŽNIK

 • Bovhan, Janez, 1905 – 1945
 • Hlebec, Anton, 1914 – 1944
 • Jerman, Janez, 1923 – 1945
 • Pišek, Stanko, 1925 – 1945
 • Tratar, Anton, 1920 – 1945
 • Tratar, Jože, 1923 – 1945

PUGLED

 • Kravcar, Karel, 1925 – 1945
 • Smrekar, Jože, 1906 – 1943

RIBJEK

 • Gorjup, Janez, 1927 – 1944
 • Orešnik, Jože, 1922 – 1945
 • Tratar, Karel, 1914 – 1944

SLEPŠEK

 • Strupeh, Anton, 1885 – 1942
 • Strupeh, Anton, 1914 – 1945
 • Tratar, Jože, 1923 – 1945
 • Zupet, Jože, 1924 – 1945

SVETI KRIŽ

 • Ban, Franc, 1892 – 1942
 • Ban, Jožefa, 1885 – 1942
 • Hočevar, Jože, 1926 – 1945

SVETI VRH

 • Grom, Milko, 1921 – 1944
 • Grom, Zvonko, 1926 – 1945
 • Ržen, Marija, 1922 – 1942
 • Župančič, Jože, 1908 – 1945

ŽUPNIJI MORAVČE in PEČE

ČEŠNJICE

 • Grilj, Anton, 1920 – 1945
 • Grilj, Janez, 1917 – 1942
 • Grilj, Franc, 1925 – 1942
 • Grilj, Janez, 1892 – 1942
 • Kos, Ivan, 1919 – 1945
 • Vesel, Ciril, 1925 – 1944

DEŠEN

 • Rotar, Franc, 1876 – 1943

DOLE POD SV. TROJICO

 • Konjar, Jože, 1907 – 1945

DOLE PRI KRAŠCAH

 • Pergar, Anton, 1926 – 1945

DRTIJA

 • Brinovec, Alojz, 1897 – 1943
 • Majce, Franc, 1882 – 1944
 • Polšak, Gena, / – 1942
 • Polšak, Gustelj, / – 1942
 • Učakar, Janez, 1919 – 1945

DVORJE

 • Klopčič, Franc, 1920 – 1945
 • Klopčič, Janez, 1917 – 1945

GABRJE

 • Škrabanja, Ignacij, 1922 – 1944
 • Škrabanja, Janez, 1919 – 1945
 • Škrabanja, Valentin, 1911 – 1945

GORICA

 • Bistan, Anton, 1918 – 1944
 • Bistan, Janez, 1924 – 1943
 • Cerar, Anton, 1901 – 1946
 • Dragar, Jože, 1909 – 1945
 • Kraševec, Franc, 1917 – 1944
 • Kraševec, Janez, 1922 – 1945
 • Kraševec, Valentin, 1925 – 1943
 • Kunavar, Anton, 1915 – 1945

GORIČICA PRI MORAVČAH

 • Prašnikar, Filip, 1921 – 1943

HRASTJE

 • Lavrič, Ignacij, 1924 – 1945

HRASTNIK

 • Požar, Valentin, 1924 – 1943

HRIB NAD RIBČAMI

 • Kokalj, Ivan, 1926 – 1945

IMENJE

 • Novak, Franc, 1925 – 1944
 • Novak, Miha, 1926 – 1945

KOVAČIJA

 • Povirk, Stanislav, 1920 – 1942

KRAŠCE

 • Bergant, Janez, 1905 – 1942
 • Bergant, Štefan, 1908 – 1945
 • Birk, Franc, 1906 – 1945
 • Grilj, Janez, 1924 – 1944
 • Roglič, Franc, 1914 – 1943

LIMBARSKA GORA

 • Mrak, Magdalena, 1875 – 1943
 • Sinol, Marija, 1889 – 1943
 • Orehek, Ferdinand, 1908 – 1942
 • Toman, Pavla, 1926 – 1943
 • Toman, Jakob, 1920 – 1945

MORAVČE

 • Jančar, Martin, 1908 – 1945
 • Javoršek, Janez, 1919 – 1944
 • Klopčič, Avgust, 1912 – 1943
 • Klopčič, Rudolf, 1913 – 1943
 • Orehek, Franc, 1881 – 1943
 • Podbevšek, Janez, 1907 – 1943
 • Šlibar, Franc, 1920 – 1943
 • Šlibar, Stane, 1922 – 1943
 • Vrečar, Izidor, 1925 – 1945
 • Vrečar, Viktor, 1926 – 1944

MOŠENIK

 • Klopčič, Stanislav, 1907 – 1945
 • Kobilšek, Karol, 1914 – 1945
 • Pavlič, Anton, 1909 – 1943

NEGASTERN

 • Kocjančič, Ignac, 1892 – 1943
 • Kocjančič, Janez, 1888 – 1943
 • Majdič, Fortunat, 1905 – 1942
 • Majdič, Ignac, 1915 – 1944
 • Majdič, Valentin, 1904 – 1943
 • Rebolj, Alojz, 1919 – 1945
 • Rebolj, Vincenc, 1924 – 1945
 • Zalaznik, Janez, 1920 – 1945

PEČE

 • Mal, Franc, 1920 – 1944
 • Topolšek, Franc, 1924 – 1945

PODSTRAN

 • Koprivšek, Janez, 1891 – 1942
 • Koprivšek, Rudolf, 1924 – 1942
 • Us, Mavricij, 1921 – 1945

PRIKRNICA

 • Jerin, Janez, 1914 – 1945
 • Kopač, Mavricij, 1922 – 1945
 • Novak, Vinko, 1913 – 1945
 • Ravnikar, Martin, 1908 – 1945

RIBČE

 • Maselj, Angela, 1907 – 1944
 • Maselj, Angelca, 1933 – 1944

SELCE

 • Krulc, Stanislav, 1921 – 1945
 • Krulc, Viktor, 1919 – 1945

SELO

 • Cerar, Franc, 1919 – 1943

SP. TUŠTANJ

 • Cerar, Lovrenc, 1909 – 1942
 • Svetlin, Franc, 1906 – 1945
 • Svetlin, Ignac, 1909 – 1944

STEGNE

 • Cerar, Ciril, 1920 – 1943

STRAŽA

 • Kos, Maks, 1922 – 1944

ŠTEBALIJA

 • Kotar, Karel, 1913 – 1945

VELIKA VAS

 • Šuštar, Franc, 1913 – 1944

VINJE

 • Avbelj, Ciril, 1923 – 1945
 • Cerar, Ignacij, 1930 – 1944
 • Cerar, Janez, 1919 – 1943
 • Cerar, Janez, 1887 – 1943
 • Pergar, Janez, 1896 – 1944

VRHPOLJE

 • Klopčič, Ciril, 1920 – 1945
 • Klopčič, Janez, 1924 – 1943
 • Klopčič, Stanislav, 1912 – 1945
 • Pele, Karol, 1914 – 1945

ZALOG

 • Vehovec, Valentin, 1926 – 1944

ZG. JAVORŠČICA

 • Birk, Julija, 1921 – 1944
 • Krušnik, Martin, 1922 – 1945
 • Krušnik, Peter, 1913 – 1945

ZG. KOSEZE

 • Barlič, Marija, 1888 – 1942
 • Uranič, Franc, 1919 – 1943

ŽUPNIJA NAKLO

NAKLO

 • Bajželj, Vili, 1922 – 1944
 • Črnilec, Julijana, 1916 – 1944
 • Gabrič, Janko, 1907 – 1942
 • Gabrič, Lucija, 1921 – 1944
 • Godnič, Alojz, 1920 – 1944
 • Horvat, Alojz, 1921 – 1942
 • Horvat, Vinko, 1919 – 1942
 • Kaštivnik, Anton, 1914 – 1944
 • Leskovec, Anton, 1917 – 1944
 • Poklukar, Franc, 1926 – 1944
 • Poličar, Stanislav, 1920 – 1944
 • Rebernak, Jakob, 1879 – 1945
 • Rozman, Avguštin, 1926 – 1944
 • Smrekar, Ivan, 1926 – 1945
 • Vidic, Andrej, 1899 – 1944
 • Vrtačnik, Sašo, 1914 – 1944
 • Jošt, Janez, 1903 – 1943
 • Križaj, Janez, 1881 – 1945

OKROGLO

 • Drinovec, Janko, 1906 – 1943
 • Eržen, Anton, 1924 – 1944

STRAHINJ

 • Grašič, Peter, 1923 – 1943
 • Kisovec, Jernej, 1886 – 1944
 • Kuhar, Franc, 1912 – 1944
 • Lahovec, Polde, 1916 – 1944
 • Leben, Milan, 1926 – 1944
 • Marinšek, Jože, 1923 – 1944
 • Markič, Matevž, 1912 – 1944
 • Nadižavec, Milan, 1926 – 1944
 • Pipan, Emil, 1926 – 1944
 • Rehberger, Anton, 1920 – 1944
 • Stegnar, Peter, 1897 – 1944
 • Šimnovec, Jože, 1911 – 1942
 • Uranič, Janez, 1898 – 1944
 • Količ, Branko, 1909 – 1942
 • Traven, Franc, 1921 – 1943

POLICA

 • Praprotnik, Peter, 1906 – 1944

ŽEJE

 • Poklukar, Ciril, 1921 – 1944
 • Primožič, Miha, 1922 – 1944

ŽUPNIJA PODLIPA

PODLIPA

 • Brenčič, Franc, 1904 – 1945
 • Filipič, Jakob, 1909 – 1942
 • Filipič, Jože, 1916 – 1942
 • Jereb, Alojz, 1915 – 1945
 • Jereb, Peter, 1912 – 1945
 • Kogovšek, Lovre, 1903 – 1942
 • Kogovšek, Luka, 1906 – 1945
 • Malavašič, Ivan, 1900 – 1945
 • Mole, Franc, 1924 – 1945
 • Mole, Anton, 1923 – 1945
 • Mrak, Ludvik, 1922 – 1945
 • Petkovšek, Franc, 1908 – 1945
 • Petkovšek, Ivan, 1912 – 1945
 • Petkovšek, Stanko, 1923 – 1945
 • Seljak, Janez, 1904 – 1943
 • Seljak, Jože, 1914 – 1943
 • Tominc, Peter, 1925 – 1945
 • Vehar, Maks, 1921 – 1945
 • Žakelj, Stanko, 1924 – 1945
 • Žakelj, Vinko, 1919 – 1945

ŽUPNIJA PODZEMELJ

DOBRAVICE

 • Južna, Janez, 1909 – 1942
 • Nemanič, Marjeta, 1901 – 1942

GRADAC

 • Guštin, Ivan, 1903 – 1942
 • Jakofčič, Janez, 1917 – 1945
 • Jakše, Jože, 1924 – 1945
 • Plut, Ivan, 1901 – 1943
 • Škrjanc, Avgust, 1894 – 1942
 • Štrukelj, Lovro, 1910 – 1945

GRIBLJE

 • Željko, Anton, 1926 – 1945

KAPLJIŠČE

 • Marentič, Anton, 1920 – 1945

KLOŠTER

 • Pluti, Albin, 1921 – 1945

KRASINEC

 • Kambič, Miko, 1922 – 1945
 • Rolih, Janez, 1898 – 1943
 • Starašinič, Miko, 1914 – 1943

OTOK

 • Križan, Jože, 1908 – 1943
 • Jurejevčič, Anton, 1917 – 1945
 • Žugelj, Jože, 1910 – 1945

PODZEMELJ

 • Gregorič, Alojz, 1905 – 1945
 • Gregorič, Alojz, 1921 – 1945
 • Štefanič, Alojz, 1924 – 1945

PRIMOSTEK

 • Muc, Franc, 1917 – 1944
 • Muc, Anton, 1924 – 1945
 • Tomc, Franc, 1894 – 1942
 • Tomc, Franc, 1920 – 1945

VRANOVlČl

 • Jakša, Jože, 1924 – 1945

ŽUPNIJA PREDDVOR

ZG. BELA

 • Bukovnik, Peter, 1924 – 1943
 • Horvat, Lojze, / – 1944
 • Naglič, Janez, 1898 – 1945
 • Nunar, Jernej, 1906 – 1944
 • Orehar, Franc, 1924 – 1945
 • Rehberger, Franc, 1922 – 1944
 • Rehberger, Janez, 1920 – 1944
 • Ribnikar, Joža, 1921 – 1944
 • Rozman, Matko, 1926 – 1944
 • Šturm, Mirko, 1924 – 1944

SP. BELA

 • Pernuš, Aleš, 1925 – 1945
 • Pernuš, Lojze, 1901 – 1944
 • Tomc, Matija, 1906 – 1945

BAŠELJ

 • Cuderman, Jožef, 1914 – 1944
 • Krničar, Anton, 1917 – 1944
 • Lombar, Ignac, 1924 – 1943
 • Pernuš, Franc, 1925 – 1944
 • Roblek, Jože, 1925 – 1945
 • Roblek, Slavko, 1915 – 1944

BREG

 • Cuderman, Jakob, 1920 – 1945
 • Fende, Franc, 1899 – 1943
 • Rehberger, Ivana, 1894 – 1943
 • Ušlakar, Joža, 1923 – 1944

HRAŠE

 • Rebol, Joža, 1923 – 1949

MAČE

 • Gregorc, Ignac, 1913 – 1943

MOŽJANCA

 • Jagodic, Franc, 1917 – 1944
 • Rebernik, Vinko, 1925 – 1944

NOVA VAS

 • Zadnikar, Franc, 1920 – 1944

POTOČE

 • Polajnar, Nace, 1911 – 1945
 • Rogelj, Rok, 1919 – 1943

PREDDVOR

 • Arnež, Tone, 1916 – 1944
 • Podpeskar, Franc, 1923 – 1944
 • Podpeskar, Rok, 1925 – 1944
 • Rehberger, Franc, 1923 – 1944
 • Rehberger, Ivan, 1922 – 1944
 • Rehberger, Janez, 1920 – 1944
 • Sodnik, Andrej, 1913 – 1944
 • Šavs, Franc, 1920 – 1944
 • Šavs, Peter, 1907 – 1944

TUPALIČE

 • Brolih, Janez, 1909 – 1945
 • Jerič, Jožef, 1923 – 1944
 • Kurnik, Mihael, 1916 – 1945
 • Mali, Ciril, 1925 – 1944

ŽUPNIJA RADOMLJE

HUDO

 • Hribar, Franc, 1931 – 1945
 • Hribar, Janez, 1905 – 1945
 • Marinšek, Vinko, 1919 – 1944
 • Pogačar, Antonija, 1898 – 1945
 • Pogačar, Florijan, 1920 – 1944
 • Pogačar, Janče, 1903 – 1945
 • Pogačar, Jernej, 1917 – 1944
 • Pogačar, Tomaž, 1908 – 1945
 • Šubelj, Peter, 1910 – 1945

RADOMLJE

 • Jereb, Franc, 1923 – 1945
 • Jereb, Janez, 1908 – 1943
 • Jereb, Jernej, 1919 – 1943
 • Kladnik, Blaž, 1917 – 1944
 • Marčun, Jakob, 1915 – 1945
 • Novak, Viktor, 1925 – 1944
 • Ocepek, Franc, 1925 – 1944
 • Omejc, Ivan, 1924 – 1944
 • Perne, Anton, 1925 – 1944
 • Perne, Henrik, 1921 – 1944
 • Šinkovec, Franc, 1889 – 1943
 • Vizjak, Marija, 1901 – 1941
 • Zevnik, Maks, 1923 – 1945

ŽUPNIJA RADOVICA

BOJANJA VAS

 • Cesar, Janez, 1909 – 1945
 • Cesar, Alojz, 1913 – 1945
 • Horvat, Jože, / – 1944
 • Stepan, Jože, 1926 – 1945

BOLDRAŽ

 • Lubinič, Ilija, 1897 – 1942
 • Lubinič, Ilija, 1926 – 1942
 • Vukšinič, Janez, 1918 – 1943

KRAŠNJI VRH

 • Bajuk, Martin, 1896 – 1943
 • Bojič, Marija, 1901 – 1943
 • Bojič, Janko, 1921 – 1943
 • Cesar, Martin, 1924 – 1942
 • Cesar, Jože, 1923 – 1945
 • Režek, Ana, 1885 – 1943
 • Režek, Bara, 1883 – 1943
 • Režek, Janez, 1922 – 1944
 • Šavor, Ivanka, 1920 – 1943

RADOVICA

 • Golobič, Peter, 1914 – 1945
 • Kovač, Stanko, 1927 – 1945
 • Kramarič, Franc, 1908 – 1943
 • Matekovič, Jožefa, 1910 – 1943
 • Matekovič, Janez, 1923 – 1945
 • Matekovič, Martin, 1927 – 1945

ŽUPNIJA RAKA

BREZJE

 • Zorko, Alojz, 1919 – 1945
 • Zorko, Jože, 1911 – 1945

DOBRAVA

 • Bizjak, Franc, 1911 – 1943

DOLGA RAKA

 • Gorenc, Anton, 1920 – 1945
 • Salmič, p. Ivan A., 1914 – 1943

GMAJNA

 • Dimc, Alojz, 1914 – 1945
 • Dimc, Franc, 1917 – 1943
 • Dimc, Martin, 1925 – 1945
 • Golobič, Anton, 1921 – 1943

GOLI VRH

 • Bajc, Anton, 1921 – 1945
 • Bakšič, Jože, 1908 – 1945
 • Bakšič, Alojz, 1920 – 1945
 • Bakšič, Franc, 1910 – 1942

KRŽIŠČE

 • Gorenc, Jože, 1913 – 1945
 • Lisec, Alojz, 1927 – 1945
 • Lisec, Terezija, 1888 – 1942
 • Lisec, Marija, 1921 – 1942
 • Lisec, Neža, 1921 – 1942
 • Žabkar, Jože, 1920 – 1943

MALI KOREN

 • Bajc, Alojz, 1907 – 1945
 • Bajc, Jožef, 1912 – 1945

MIKOTE

 • Srebrnjak, Janez, 1926 – 1943

PODLIPA

 • Srebrnjak, Polde, 1915 – 1945
 • Zorko, Alojz, 1907 – 1945

PRISTAVA

 • Bakšič, Alojz, 1922 – 1943

RAKA

 • Pintarič, Franc, 1923 – 1945

RAVNO

 • Kukec, Franc, 1921 – 1944
 • Pečarič, Anton, 1917 – 1943

SELA

 • Levičar, Alojz, 1925 – 1943

SMEDNIK

 • Cerovšek, Jože, 1925 – 1943

VELIKI KOREN

 • Štajner, Martin, 1924 – 1944
 • Šterk, Jože, 1923 – 1943

ZABUKOVJE

 • Kotar, Jože, 1922 – 1943

ZALOKE

 • Lekše, Vincenc, 1911 – 1945
 • Malenšek, Alojz, 1921 – 1943
 • Pirc, Janez-Žan, 1908 – 1945

ŽUPNIJA ROVA

ROVA

 • Grčar, Vencelj, 1925 – 1945
 • Klopčič, Lojze, 1924 – 1943 (1945)
 • Klopčič, Nande, 1925 – 1943 (1945)
 • Mav, Franc, 1922 – 1944
 • Mav, Jože, 1914 – 1945
 • Mlakar, Ivan, 1922 – 1945
 • Rode, Nande, 1924 – 1944
 • Šerko, Franc, 1921 – 1943
 • Zupanc, Jože, 1914 – 1945

ŽUPNIJI SEMIČ in ČRMOŠNJICE

BREZJE PRI ROŽNEM DOLU

 • Škedelj, Matija, 1913 – 1945
 • Štalcar, Anton, 1922 – 1945

BREZOVA REBER

 • Mihelčič, Franc, 1923 – 1945
 • Sever, Anton, 1910 – 1945
 • Sever, Matija, 1917 – 1945

BRSTOVEC

 • Stariha, Jožef, 1907 – 1945

CEROVEC

 • Štiglic, Marija, 1887 – 1942
 • Štiglic, Štefan, 1890 – 1942

ČREŠNJEVEC

 • Ivanetič, Ivan, 1924 – 1945
 • Kambič, Franc, 1921 – 1945

ČRMOŠNJICE

 • Matkovič, Zvonko, 1908 – 1942
 • Kovačič, Stanislav, 1921 – 1944
 • Obajdin, Jožef, 1908 – 1943
 • Obajdin, Marija, 1912 – 1943

GABER

 • Jakša, Rudolf, 1925 – 1945
 • Kapš, Janez, 1918 – /

GRADNIK

 • Hudorovac, Neža, / – 1942
 • Kambič, Jakob, 1913 – 1945
 • Konda, Alojzij, 1919 – 1945

KAL

 • Črne, Martin, 1878 – 1942
 • Dajčman, Anton, 1918 – 1943
 • Golobič, Franc, 1922 – 1946
 • Golobič, Janez, 1920 – 1945
 • Golobič, Jožef, 1926 – 1943

KOT

 • Quadrelli, Attilio, 1889 – 1942

KRUPA

 • Inkert, Mici, / – 1942
 • Malnarič, Rudolf, 1920 – 1943
 • Žugelj, Franc, 1925 – 1945

KRVAVČJI VRH

 • Derganc, Stanislav, 1924 – 1943
 • Kofalt, Jožef, 1909 – 1942
 • Pasarič, Mirko, 1865 – 1941
 • Plut, Frančiška, 1904 – 1942
 • Plut, Jožef, 1901 – 1942

LIPOVEC

 • Šuštarič, Jožef , 1923 – 1945

MOVERNA VAS

 • Malnarič, Lovrencij, 1920 – 1944

NESTOPLJA VAS

 • Novak, Martin, 1905 – 1942

OSKORŠNICA

 • Plut, Anton, 1904 – 1945
 • Plut, Jakob, 1924 – 1945

OSOJNIK

 • Adamič, Janez, 1928 – 1944
 • Adamič, Katarina, 1923 – 1944
 • Derganc, Matija, 1907 – 1945
 • Konda, Janez, 1904 – 1945
 • Ogulin, Alojzij, 1908 – 1944
 • Ogulin, Anton, 1923 – 1945
 • Stariha, Anton, 1911 – 1945
 • Stariha, Matija, 1923 – 1943
 • Štukelj, Alojzij, 1924 – 1945

PODREBER

 • Bergant, Jožef, 1910 – 1945
 • Pavše, Anton, 1906 – 1945
 • Vidmar, Katarina, 1905 – 1942

POTOKI

 • Kapš, Jožef, 1917 – 1945
 • Kapš, Leopold, 1926 – 1944
 • Kapš, Rudolf, 1921 – 1945
 • Mavsar, Franc, 1922 – 1945
 • Mavsar, Janez, 1908 – 1943
 • Rauch, Alojzij, 1910 – 1945
 • Rauch, Jožef, 1927 – 1945
 • Rom, Matija, 1924 – 1945
 • Rom, Rudolf, 1920 – 1945

PRAPROT

 • Klemenčič, Jožef, 1901 – 1945
 • Novak, Janez, 1912 – 1945

PRELOGI

 • Hudorovič, Albin, 1913 – 1943
 • Rauch, Alojzij, 1921 – 1945
 • Rauch, Ludvik, 1919 – 1945

PRIBIŠJE

 • Jakša, Alojzij, 1907 – 1945
 • Jakša, Anton, 1926 – 1945
 • Jakša, Karolina, 1919 – 1942

ROŽNI DOL

 • Nartnik, Marica, 1905 – 1942

SADINJA VAS

 • Hutar, Alojzij, 1924 – 1945
 • Ivanetič, Ludvik, 1929 – 1945
 • Stariha, Matija, 1913 – 1945

SEMIČ

 • Bolka, Janez, 1916 – 1943
 • Erklavec, p. Rajner, 1893 – 1944
 • Golobič, Alojzij, 1925 – 1945
 • Golobič, Ana, 1902 – 1942
 • Golobič, Janez, 1895 – 1942
 • Lukežič, Albin, 1907 – 1942
 • Lukežič, Janez, 1914 – 1945
 • Pašič, Alojzij, 1921 – 1942
 • Stezinar, Ferdinand, 1885 – 1942
 • Štravs, Wilhelm, 1911 – 1942
 • Teršelič, Alojzija, 1920 – 1943
 • Tomaževič, Ana, 1894 – 1943
 • Tomaževič, Peter, 1926 – 1945
 • Tomaževič, Simon, 1927 – 1943
 • Tomaževič, Valentin, 1886 – 1943

SODNJI VRH

 • Dajčman, Leopold, 1909 – 1945
 • Dajčman, Neža, 1917 – 1942
 • Kukar, Anton, 1916 – 1942
 • Skala, Janez, 1926 – 1945

SREDNJA VAS

 • Černe, Rudolf, 1913 – 1942
 • Jakša, Ivan, 1876 – 1942
 • Jakša, Jožef, 1921 – 1942
 • Rogelj, Jožef, 1896 – 1942

STARIHOV VRH

 • Jakša, Frančiška, 1912 – 1942

STRANSKA VAS

 • Hočevar, Jakob, 1926 – 1945
 • Kukar, Jožef, 1904 – 1945
 • Oven, Alojz, 1918 – 1943
 • Oven, Anton, 1905 – 1942
 • Oven, Franc, 1908 – 1943

STALE

 • Schmuck, Franc, 1877 – 1943
 • Schmuck, Martina, 1889 – 1943

ŠTREKLJEVEC

 • Golobič, Jožef, 1923 – 1943
 • Stariha, Janez, 1909 – 1943

TREBNJI VRH

 • Kočevar, Matija, 1914 – 1945

VAVPČA VAS

 • Konjedič, Tomaž, 1920 – 1943

VINJI VRH

 • Plut, Matija, 1927 – 1945

VRČICE

 • Krakar, Franc, 1921 – 1945
 • Krakar, Rudolf, 1911 – 1945

VRH

 • Žunič, Helena, 1871 – 1942

VRTAČA

 • Beršič, Štefan, 1921 – 1944
 • Ivanetič, Jožef, 1901 – 1943
 • Malenšek, Anton, 1913 – 1943
 • Pašič, Jože, 1915 – 1945
 • Plut, Alojzija, 1909 – 1943
 • Plut, Jakob, 1907 – 1944
 • Šimic, Jožef, 1923 – 1945
 • Vidmar, Janez, 1913 – 1945
 • Vrtin, Alojzij, 1923 – 1942
 • Vrtin, Martin, 1914 – 1945
 • Starc, Anton, 1910 – 1942

ŽUPNIJE V DEKANIJI STARI TRG

ŽUPNIJA SLOVENJ GRADEC

 • Ajtnik, Viktor, 1905 – 1945
 • Cesar, Filip, 1894 – 1945
 • Debelak, Greta, 1907 – 1945
 • Eichholzer, Ernst, 1902 – 1946
 • Eichholzer, Josef, 1881 – 1945
 • Eichholzer, Karolina, 1881 – 1945
 • Eichholzer, Wilhemina, 1906 – 1945
 • Ferk, Friderik, 1879 – 1945
 • Ferk, Margareta, 1916 – 1945
 • Goli, Karel, 1896 – 1945
 • Goli, Ljudmila, 1903 – 1945
 • Gros, Kristina, 1918 – 1945
 • Günther, Erich, 1900 – 1945
 • Günther, Frančiška, 1910 – 1945
 • Habermann, Julijana, 1894 – 1945
 • Habermann, Ivana, 1922 – 1945
 • Habermann, Rajmund, 1916 – 1945
 • Habermann, Romana, 1924 – 1945
 • Habermann, Viljem, 1919 – 1945
 • Hernaus, Josef, 1894 – 1948
 • Hernaus, Germana, 1908 – 1945
 • Hartman, Albert, 1924 – 1944
 • Karbeutz, Pauline, 1870 – 1945
 • Katzianer, Julius, 1910 – 1945
 • Kert, Alojz, 1900 – 1945
 • Korschitz, Otto dr., 1905 – 1944
 • Lipovnik, Vincenc, 1876 – 1945
 • Murko, Maks, 1905 – 1944
 • Nabernik, Friderik, 1909 – 1945
 • Namschitzky, Angela, 1905 – 1946
 • Nemschitzky, Jan, 1897 – 1945
 • Pajer, Franc, 1903 – 1945
 • Petek, Milan, 1887 – 1945
 • Pratneker, Angela, 1884 – 1945
 • Pruš, Hans, 1911 – 1945
 • Schell, Agathe, 1885 – 1945
 • Schuller, Hans, 1870 – 1945
 • Schuller, Franz, 1876 – 1945
 • Schuster, Frančiška, 1902 – 1945
 • Siegl, Helena, 1920 – 1946
 • Siegl, Rudolf, 1884 – 1945
 • Souvan, Ignac, 1875 – 1945
 • Souvan, Thelka, 1902 – 1945
 • Toniutti, Jožefa, 1900 – 1945
 • Ulbnig, Marija, 1880 – 1946
 • Unger, Johanna, 1894 – 1945
 • Vaupot, Albina, 1901 – 1945
 • Vaupot, Franc, 1892 – 1945
 • Vaupot, Inga, 1930 – 1945
 • Wresounig, Roman, 1882 – 1945

ŽUPNIJA PAMEČE

 • Černjak, Alojz, 1909 – 1945
 • Ferk, Štefan, 1921 – 1944
 • Ferk, Verona, 1925 – 1945
 • Kolar, Ana, 1924 – 1945
 • Kranjc, Marija, 1899 – 1945
 • Pelzgütter, Marija, 1897 – 1945
 • Popič, Marija, 1925 – 1945
 • Popič, Rozalija, 1899 – 1945
 • Vrhnjak, Vinko ing., 1900 – 1945

ŽUPNIJA ŠENTILJ

 • Kaštivnik, Antonija, 1902 – 1945
 • Kotnik, Anton, 1896 – 1943

ŽUPNIJA SV. PETER na Kronski gori

 • Cesar, Karel, 1897 – 1945
 • Roger, Anton, 1897 – 1945
 • Roger, Marija, 1926 – 1945

ŽUPNIJA SV. VID nad Valdekom

 • Tisnikar, Franc, 1898 – 1945

ŽUPNIJA DOLIČ

 • Ramšak, Pavel, 1891 – 1943
 • Zupanc, Viktor, 1911 – 1945

ŽUPNIJA ŠMARTNO

 • Barle, Karel ing., 1910 – 1948
 • Barle, Rezika, 1925 – 1949
 • Garbus, Friderik, 1914 – 1945
 • Grobelnik, Jože, 1927 – 1945
 • Horvat, Franc, 1908 – 1944
 • Horvat, Rudolf, 1913 – 1944
 • Javornik, Franc, 1906 – 1944
 • Javornik, Karel, 1904 – 1944
 • Javornik, Konrad, 1922 – 1949
 • Kac, Martin, 1888 – 1945
 • Kolar, Ivan, 1891 – 1944
 • Kraus, Johan, 1873 – 1945
 • Krenker, Franc, 1905 – 1944
 • Laure, Albert, 1911 – 1944
 • Laure, Viktor, 1910 – 1944
 • Levovnik, Martin, 1921 – 1943
 • Marhat, Mihael, 1920 – 1945
 • Mauc, Karel, 1886 – 1944
 • Požarnik, Anton, 1915 – 1944
 • Ramšak, Franc, 1922 – 1944
 • Vinarnik, Franc, 1913 – 1944

ŽUPNIJA SELE

 • Hovnik, Jože, 1927 – 1945
 • Ibl, Helena, 1927 – 1944
 • Wirant, Anton, 1878 – 1945

ŽUPNIJA RAZBOR

 • Knez, Franc, 1914 – 1944
 • Penšek, Pavel, 1914 – 1945
 • Podkrižnik, Janez, 1910 – 1950
 • Praprotnik, Franc, 1919 – 1944
 • Šumah, Alojz, 1891 – 1944
 • Šumah, Mihael, 1905 – 1950
 • Velunšek, Franc, 1921 – 1944
 • Velunšek, Ivan, 1919 – 1944

ŽUPNIJA PODGORJE

 • Črešnik, Rudolf, 1922 – 1944
 • Hrastnik, Franc, 1900 – 1945
 • Korošec, Jože, 1920 – 1944
 • Korošec, Miha, 1921 – 1944
 • Krenker, Bogomir, 1923 – 1945
 • Pohovnikar, Anton, 1915 – 1944
 • Prednik, Ivan, 1899 – 1945
 • Ramšak, Franc, 1920 – 1944
 • Skobir, Marija, 1921 – 1944
 • Zagmajster, Franc, 1895 – 1943

ŽUPNIJA ŠMIKLAVŽ

 • Hojnik, Anton, 1921 – 1944
 • Miklavžina, Adolf, 1895 – 1942

ŽUPNIJA STARI TRG pri Slovenj Gradcu

 • Apat, Anton, 1897 – 1945
 • Bauer, Anton, 1921 – 1945
 • Bizjak, Stanko, 1925 – 1945
 • Borovnik, Franc, 1897 – 1945
 • Dvornik, Ivan, 1915 – 1944
 • Fišer, Franc, 1886 – 1944
 • Fišer, Rozalija, 1921 – 1945
 • Gačnik, Ivan, 1916 – 1943
 • Grajner, Ivan, 1905 – 1945
 • Grajner, Jože, 1904 – 1945
 • Grajner, Maks, 1906 – 1945
 • Grajner, Slavko, 1905 – 1945
 • Jamnik, Jakob, 1922 – 1944
 • Jamnik, Primož, 1902 – 1944
 • Meh, Rafael, 1921 – 1944
 • Pečolar, Urban, 1922 – 1949
 • Pongrac, Viktor, 1883 – 1944
 • Štumpfl, Franc, 1896 – 1945
 • Štumpfl, Franc, 1927 – 1944
 • Zdrčnik, Jože, 1890 – 1945

ŽUPNIJA STARA LOKA

BINKELJ

 • Fojkar, Franc, / – /
 • Kovačič, Franc, / – /
 • Polajnar, Ciril, 1906 – 1942
 • Pustavrh, Alojz, 1894 – 1944

CRNGROB

 • Masterl, Ivana, / – 1945

KRIŽNA GORA

 • Jamnik, Janez, / – 1942
 • Jamnik, Johan, / – /
 • Krajnik, Vinko, / – /
 • Ravnihar, Franc, / – /
 • Ravnihar, Johan, / – /
 • Ravnihar, Lojze, / – /

MOŠKRINJ

 • Božnar, Anton, / – 1945

PAPIRNICA

 • Gaber, Jože, / – 1945
 • Gorjanc, Lovrenc, 1912 – 1945

PEVNO

 • Kalan, Frančiška, / – /
 • Kalan, Peter, 1920 – 1945

STARA LOKA

 • Berčič, Albin, / – 1945
 • Bergant, Jožko, / – 1943
 • Bernik, Anton, / – /
 • Bernik, Franc, 1908 – 1945
 • Gajšek, Valentin, / – 1945
 • Gosar, /, / – 1944
 • Gosar, Anton, / – 1944
 • Homan, Anton, / – /
 • Homan, Janez, 1920 – 1945
 • Homan, Slavko, 1925 – /
 • Ješe, Valentin, 1895 – 1943
 • Kalan, Minka, / – /
 • Kavčič, Peter, / – /
 • Kos, Neža, / – /
 • Krek, Vlado, 1913 – 1944
 • Krmelj, Matevž , 1922 – 1943
 • Oblak, Anton, / – /
 • Pevec, Anton, / – 1945
 • Polenšek, Ana, 1894 – 1943
 • Porenta, Ana, 1911 – 1944
 • Rešek, Jože, / – /
 • Žagar, Anton, / – 1943
 • Žagar, Ivana, / – 1943
 • Žontar, Alenka, / – /

TRNJE

 • Gaber, Jakob, / – /
 • Gaber, Janez, 1906 – 1945
 • Rešek, Franc st., / – /
 • Rešek, Franc ml., 1908 – 1945

VEŠTER

 • Štibelj, Jože, / – /
 • Štiglic, Janez, / – /
 • Vidmar, Matevž, / – /

VIRLOG

 • Jenko, Anton, / – 1945

ŽUPNIJA STARI TRG OB KOLPI

STARI TRG OB KOLPI

 • Jarc, Alfonz župnik, 1904 – 1949
 • Savelli, Viljem kaplan, 1916 – 1949

BREZOVICA

 • Šutej, Alojz, 1905 – 1941

ČEPLJE

 • Barič, Jurij, 1911 – 1944
 • Bukovec, Peter, 1922 – 1945
 • Maurin, Alojzij, 1921 – 1943
 • Pavlič, Slavko, 1903 – 1943
 • Šubic, Peter, 1916 – 1943
 • Šterk, Alojz, 1921 – 1945
 • Weiss, Franc, 1892 – 1945

DEČINA

 • Bukovec, Jože, 1908 – 1943

DESKOVA VAS

 • Fugina, Marija, 1884 – 1942
 • Fugina, Rozalija, 1911 – 1942
 • Kapš, Ivan, 1904 – 1945

DOL

 • Verderber, Marija, 1923 – 1942

GORENJA PODGORA

 • Kump, Peter, 1920 – 1945
 • Vajdetič, Pavel, 1915 – 1943
 • Vajdetič, Peter, 1911 – 1945

GORENJI RADENCI

 • Butala, Rudolf, 1915 – 1944

JELENJA VAS

 • Majerle, Viktor, 1924 – 1945
 • Majerle, Mihael, 1926 – 1945
 • Movrin, Peter, 1896 – 1944
 • Verderber, Peter, 1924 – 1945

KOT

 • Barec, Marija, 1901 – 1942

KOVAČA VAS

 • Štefanac, Vincencij, 1891 – 1942
 • Štefanac, Vincencij, 1919 – 1945

LAZE

 • Šmalcelj, Marija, 1894 – 1949
 • Šmalcelj, Jože, 1914 – 1945
 • Šmalcelj, Franc, 1919 – 1945
 • Šmalcelj, Ludvik, 1925 – 1945

PAKA

 • Veselič, Ivan, 1924 – 1945

PREDGRAD

 • Jonke, Jože, 1907 – 1942
 • Koprivec, Karel, 1924 – 1945
 • Kump, Peter, 1920 – 1945
 • Majerle, Marko, 1922 – 1945
 • Majerle, Slavko, / – /
 • Mihelič, Jurij, 1923 – 1945
 • Mihor, Pavel, 1921 – 1945
 • Mihor, Jure, 1924 – 1945
 • Sertič, Marko, 1899 – 1942
 • Sertič, Marko, 1924 – 1942
 • Smuk, Ivan, 1899 – 1945
 • Smuk, Ivan, 1926 – 1945
 • Smuk, Pavel, 1907 – 1945
 • Štaudohar, Jože, 1915 – 1945
 • Štaudohar, Vlado, 1922 – 1945
 • Štaudohar, Pavel, 1923 – 1945
 • Štefanc, Peter, 1923 – 1945
 • Šterk, Peter, 1925 – 1944
 • Štrucelj, Jože, 1912 – 1945
 • Veber, Peter, 1908 – 1945

SODEVCI

 • Marinčič, Jože, 1925 – 1945
 • Mihelič, Marko, 1876 – 1941
 • Mihelič, Jure, 1926 – 1945
 • Mihelič, Peter, 1927 – 1945

STARI TRG OB KOLPI

 • Gregorič, Marija, 1907 – 1942
 • Gregorič, Peter, 1926 – 1942
 • Kapš, Jože, 1919 – 1945
 • Kapš, Ivan, 1925 – 1945
 • Koce, Katarina, 1903 – 1942
 • Koce, Mihael, 1909 – 1942
 • Majerle, Jurij, 1921 – 1945
 • Štefanac, Anton, 1905 – 1945
 • Šterbenc, Srečko, 1923 – 1944
 • Šterk, Jože, 1926 – 1945

VIMOLJ

 • Maurin, Katarina, 1909 – 1943
 • Maurin, Jože, 1907 – 1945

ZAGOZDAC

 • Kure, Roza, 1910 – 1944
 • Kure, Marija, 1914 – 1944
 • Pešelj, Jožef, 1919 – 1943
 • Pešelj, Ernest, 1921 – 1945
 • Pešelj, Marko, 1923 – 1945
 • Vovk, Lucija, 1873 – 1942

ŽUPNIJA SUHOR

BEREČA VAS

 • Ambrožič, Franc, 1925 – 1942
 • Ambrožič, Martin, 1913 – 1945
 • Fir, Alojz, 1915 – 1945
 • Grom, Janez, / – 1943
 • Nemanič, Karlina, 1926 – 1943
 • Rezetič, Avgust, / – 1943
 • Sedmak, Gabrijel, 1914 – 1943
 • Starc, Jožef, 1875 – 1943
 • Starc, Anton, 1920 – 1945
 • Starc, Jožefa, 1923 – 1943
 • Videtič, Jožef, 1920 – 1945
 • Videtič, Stanislav, 1922 – 1945
 • Vivoda, Matija, 1901 – 1945

BUŠINJA VAS

 • Kolar, Mihael, / – 1942

DOLE

 • Lojk, Marija, 1898 – 1942
 • Lojk, Ivan, 1920 – 1942

DOLNJI SUHOR

 • Golja, Ana, 1893 – 1943
 • Golja, Rudi, 1905 – 1943
 • Ivec, Alojzija, 1890 – 1942
 • Raztresen, Janez, 1895 – 1942

GORNJI SUHOR

 • Klemenčič, Martin, 1921 – 1942
 • Tajčman, Anton, 1905 – 1943
 • Težak, Leopold, 1922 – 1943

HRAST

 • Težak, Martin, 1912 – 1942

ŽUPNIJA SV. DUH PRI ŠKOFJI LOKI

SV. DUH

 • Hribernik, Janko, 1906 – 1945
 • Langerholc, Franc, 1920 – 1945
 • Langerholc, Lojze, 1914 – 1943
 • Primožič, Franc, 1905 – 1944
 • Ziherl, Janez, 1926 – 1945
 • Žontar, Vid, 1925 – 1945

VIRMAŠE

 • Hribernik, Franc, 1924 – 1945
 • Jelusič, Karolina, 1889 – 1943
 • Langerholc, Janko, 1923 – 1944
 • Mihelič, Matevž, 1924 – 1945
 • Pevec, Jože, 1920 – 1945
 • Pivk, Andrej, 1894 – 1945
 • Ravnikar, Janez, 1910 – 1943
 • Volčjak, Anton, 1923 – 1945
 • Volčjak, Janez, 1919 – 1945
 • Volčjak, Lojze, 1907 – 1943
 • Završnik, Pavle, 1912 – 1945

GRENC

 • Logonder, Rozalija, 1909 – 1944
 • Pohar, Franc, 1883 – 1943
 • Volčjak, Janez, 1922 – 1945
 • Volčjak, Leopold, 1926 – 1945

ŽUPNIJA ŠENTGOTARD (Trojane)

HRIBI

 • Slak, Franc, 1914 – 1943

PODZID

 • Štrban, Anton, 1923 – 1944
 • Tom, Luka, 1883 – 1944

TROJANE

 • Novak, Vincenc, 1912 – 1944

UČAK

 • Smrkol, Vincencij, 1926 – 1945

ŽUPNIJA ŠMARJETA

BREZOVICA

 • Dular, Ivan, 1926 – 1945
 • Florjančič, Franc, 1922 – 1945
 • Jerele, Rudolf, 1909 – 1945
 • Kravan, Anton, / – 1945
 • Lindič, Anton, 1920 – 1945
 • Lindič, Franc, 1903 – 1943
 • Lindič, Franc, 1924 – 1945
 • Lindič, Jože, 1913 – 1945
 • Muhič, Franc, 1926 – 1945
 • Muhič, Janez, 1919 – 1945
 • Perše, Anton, 1915 – 1945
 • Peterlin, Franc, 1923 – 1945
 • Skušek, Alojz, 1899 – 1942
 • Skušek, Janez, 1923 – 1945

ČELEVEC

 • Jerman, Viktor, 1894 – 1944
 • Merlin, Jože, 1926 – 1945
 • Srčič, Anton, 1922 – 1945
 • Srčič, Karel, 1923 – 1945
 • Tomazin, Jože, 1921 – 1945

DOL

 • Anderlič, Janez, 1925 – 1945
 • Plut, Albin, 1921 – 1945
 • Starič, Janez, 1901 – 1945
 • Zupan, Janez, 1912 – 1945

DOLENJA VAS

 • Jerman, Jože, 1911 – 1944
 • Kocjan, Janez, 1925 – 1945
 • Lešnjak, Rudolf, 1925 – 1945
 • Lešnjak, Anton, 1927 – 1945
 • Rodič, Andrej, 1916 – 1942

DOLENJE TOPLICE

 • Jožef, Albin, 1914 – 1943
 • Hočevar, Anton, 1901 – 1945
 • Hočevar, Alojz, 1907 – 1945
 • Per, Anton, 1923 – 1945
 • Per, Jože, 1925 – 1945
 • Pelko, Anton, 1925 – 1945

GORENJE TOPLICE

 • Barbo, Janez, 1908 – 1945
 • Besal, Albin, 1921 – 1945
 • Besal, Janez, 1922 – 1945
 • Blažič, Franc, 1925 – 1945
 • Kraševec, Janez, 1911 – 1945
 • Kuplenik, Ivan, 1923 – 1945
 • Per, Franc, 1925 – 1945
 • Udovč, Anton, 1900 – 1945
 • Zoran, Anton, 1912 – 1945

GORENJA VAS

 • Gorenc, Jože, 1926 – 1945
 • Grahut, Ludvik, 1913 – 1945
 • Grahut, Stanko, 1915 – 1942
 • Gregorčič, Jože, 1921 – 1943
 • Juvančič, Anton, 1908 – 1943
 • Krnc, Alojz, 1923 – 1945
 • Krnc, Viktor, 1925 – 1945
 • Lužar, Alojz, 1912 – 1945
 • Pavlič, Anton, 1907 – 1945
 • Pene, Anton, 1920 – 1945
 • Perše, Alojzij, 1902 – 1945
 • Pirh, Anton, 1911 – 1945
 • Pirh, Franc, 1920 – 1945
 • Sentočnik, Miha, 1925 – 1945
 • Štamcar, Franc, 1923 – 1945

MALA STRMICA

 • Bobnar, Miha, 1909 – 1945
 • Krakar, Anton, 1907 – 1945

OBRH

 • Črtalič, Ignac, 1922 – 1945
 • Črtalič, Jože, 1924 – 1945
 • Črtalič, Tone, 1926 – 1945
 • Skušek, Jože, 1913 – 1942
 • Vdovč, Franc, 1915 – 1942
 • Vdovč, Janez, 1920 – 1944
 • Vdovč, Anton, 1925 – 1945

OREŠJE

 • Teropšič, Alojz, 1915 – 1945
 • Velše, Jože, 1906 – 1945

RADOVLJA

 • Cizarle, Anton, 1902 – 1945
 • Dovšak, Alojzij, 1917 – 1943
 • Golob, Anton, 1926 – 1945
 • Gričar, Janez, 1909 – 1945
 • Gričar, Anton, 1917 – 1945
 • Lužar, Franc, 1924 – 1945
 • Krnc, Lovrenc, 1912 – 1945
 • Koračin, Jože, 1924 – 1944
 • Koračin, Janez, 1925 – 1945
 • Novak, Jože, 1919 – 1945
 • Novak, Lojze, 1926 – 1945
 • Rangus, Jože, 1914 – 1945
 • Režen, Rafko, 1922 – 1944
 • Režen, Anton, 1921 – 1945
 • Rodič, Janez, 1909 – 1945
 • Rodič, Jože, 1921 – 1945

SELA

 • Kermc, Alojzij, 1916 – 1945
 • Krnc, Jožef, 1910 – 1945
 • Krnc, Alojzij, 1910 – 1945
 • Planinšek, Janez, 1921 – 1945
 • Planinšek, Franc, 1926 – 1945
 • Robek, Janez, 1921 – 1945

STRELAC

 • Dežman, Jakob, 1920 – 1945
 • Dežman, Janez, 1924 – 1945
 • Dežman, Jože, 1926 – 1945

ŠMARJETA

 • Beretič, Slavko, 1914 – 1945
 • Mole, Ivan, 1910 – 1945
 • Poljanec, Rudolf, 1906 – 1943
 • Zajc, Rudolf, 1923 – 1945
 • Zalokar, Anton, 1920 – 1945

VINICA

 • Dežan, Anton, / – 1945
 • Gorenc, Franc, 1905 – 1945
 • Jankovič, Alojz, / – 1945
 • Jankovič, Franc, 1922 – 1945
 • Lindič, Franc, 1903 – 1943
 • Lindič, Jože, / – /
 • Lužar, Ivan, 1909 – 1945
 • Lužar, Anton, 1922 – 1945
 • Zalokar, Alojz, 1912 – 1943
 • Žagar, Janez, 1907 – 1945
 • Žagar, Franc, 1921 – 1945

ZBURE

 • Saje, Jože, 1910 – 1945
 • Saje, Franc, 1911 – 1944
 • Saje, Janez, 1916 – 1945
 • Skušek, Ivan, 1926 – 1945
 • Štrasberger, Tomaž, 1918 – 1945
 • Vovk, Andrej, 1912 – 1943
 • Zvonc, Lojze , 1918 – 1942

ŽALOVIČE

 • Bregant, Anton, 1924 – 1945
 • Elsik, Ivan, 1914 – 1945
 • Kermc, Janez, 1927 – 1945
 • Prešeren, Alojz, 1924 – 1945
 • Skušek, Alojz, 1926 – 1945
 • Skušek, Franc, 1927 – 1945
 • Stezinar, Karol, 1910 – 1943

ŽUPNIJA TRŽIŠČE

GABRIJELE

 • Cirušk, Maks, 1918 – 1943
 • Debevc, Franc, 1869 – 1943
 • Debevc, Jožefa, 1871 – 1943
 • Debevc, Vinko, 1912 – 1943
 • Debevc, Jožef, 1907 – 1943
 • Dimec, Ivan, / – 1945
 • Glušič, Ivan, 1910 – 1943
 • Glušič, Alojzija, 1915 – 1943
 • Gruden, Bogomir, 1922 – 1942
 • Hočevar, Anton, 1929 – 1942
 • Hočevar, Janez, 1897 – 1943
 • Javoršek, Melhior, 1891 – 1943
 • Javoršek, Roman, 1927 – 1945
 • Jontez, Ana, 1915 – 1943
 • Jontez, Rozalija, 1920 – 1943
 • Kobal, Andrej, 1921 – 1943
 • Kobal, Franc, 1887 – 1942
 • Kobal, Jožefa, 1905 – 1942
 • Kos, Ivan, 1895 – 1943
 • Lenarčič, Jožef, 1928 – 1943
 • Lenarčič, Ivan, 1926 – 1945
 • Lenarčič, Jože, 1928 – 1945
 • Lesjak, Jožef, 1927 – 1945
 • Lindič, Franca, 1919 – 1944
 • Lužar, Jožef, 1904 – 1942
 • Lužar, Antonija, 1907 – 1942
 • Možina, Frančiška, 1904 – 1943
 • Možina, Leopold, 1909 – 1945
 • Možina, Anton, 1912 – 1945
 • Praznik, Frančiška, 1876 – 1944
 • Pungerčar, Stanko, 1923 – 1945
 • Repovž, Jožef, 1893 – 1943
 • Simončič, Martin, 1883 – 1944
 • Sivka, Jakob, 1875 – 1943
 • Sivka, Neža, 1878 – 1943
 • Sodar, Jožef, 1925 – 1943
 • Starman, Viktor, 1925 – 1945
 • Špelič, Franc, 1926 – 1945
 • Tomažič, Martin, 1871 – 1943
 • Tomažič, Uršula, 1875 – 1943
 • Udovč, Anton, 1911 – 1942
 • Vidmar, Alojzij, 1904 – 1943
 • Zabukovec, Metod, 1922 – 1943
 • Zadnik, Romuald, 1924 – 1945
 • Zore, Franc, 1896 – 1943
 • Zore, Franc ml., 1926 – 1945
 • Zore, Ladislav, 1928 – 1943
 • Zupan, Franc, 1889 – 1943
 • Zupan, Terezija, 1883 – 1943

GORNJA STARA VAS

 • Hrastar, Jože, 1923 – 1942

KAPLJA VAS

 • Bevk, Ladko, 1920 – 1945
 • Dolinšek, Jože, 1917 – 1943
 • Repovž, Julij, 1927 – 1945
 • Žagar, Karol, 1919 – 1943

KRMELJ

 • Bah, Mihael, 1916 – 1943
 • Flajs, Rudolf, 1904 – 1943
 • Glavač, Ivan, 1893 – 1943
 • Haroch, Alojzij, 1896 – 1943
 • Jelenc, Anton, 1899 – 1943
 • Jeličič, Josip, 1899 – 1943
 • Keše, Ludvik, 1898 – 1943
 • Kos, Ivan, 1882 – 1943
 • Kos, Martin, 1902 – 1943
 • Marinčič, Mihael, 1886 – 1943
 • Miklavčič, Franc, 1896 – 1943
 • Prelogar, Karel, 1880 – 1943
 • Rainer, Bruno, 1893 – 1943
 • Razbornik, Josip, 1879 – 1943
 • Štih, Jakob, 1891 – 1943

MALKOVEC

 • Bovhan, Anton, / – 1942
 • Cimerman, Franc, 1907 – 1943
 • Gabrijel, Anton, 1904 – /
 • Gorenc, Romuald, 1914 – 1943
 • Hočevar, Ciril, / – 1942
 • Janežič, Franc, 1896 – 1942
 • Janežič, Jože, / – 1942

KRŠINJI VRH

 • Mramor, Stanko, 1922 – 1942
 • Saje, Franc, 1922 – 1942
 • Trbovc, Stanko, 1921 – 1942
 • Janežič, Jožef , 1924 – 1944
 • Jerman, Anton, / – /
 • Jerman, Franc, / – /
 • Jerman, Žan, 1916 – 1943
 • Jerovšek, Franci, 1892 – 1943
 • Koren, Ciril, 1923 – 1943
 • Koren, Ciril, 1899 – 1942
 • Kramar, Ivan, 1885 – 1942
 • Markovič, Franc, / – 1942
 • Papež, Alojz, 1917 – 1942
 • Papež, Janez, 1915 – 1942
 • Papež, Vinko, 1900 – 1943
 • Pelko, Jože, 1925 – 1945
 • Pelko, Martin, 1902 – 1942
 • Pavšič, Franc, 1910 – 1945
 • Pavšič, Franc, 1895 – 1945
 • Ravbar, Anton , 1925 – 1942
 • Rozman, Janez, / – /
 • Skopec, Marija, / – 1942
 • Starič, Ciril , 1904 – 1942
 • Tolmajner, Jožef, 1901 – 1943
 • Udovč, Alojz, 1920 – 1945
 • Udovč, Anton, 1867 – 1943
 • Urigelj, Franc, 1893 – 1943
 • Urigelj, Franc ml., 1923 – 1942
 • Urigelj, Franc st., / – 1942
 • Zabukovec, Marija, / – 1942
 • Zorc, Janez, 1898 – 1942

OTAVNIK

 • Gorenc, Alojz, 1867 – 1943
 • Gorenc, Roman, / – 1942
 • Hrastar, Franc, 1924 – 1944
 • Krpan, Rudi, / – 1944
 • Krpan, Stanko, / – 1943
 • Lahne, Franc, 1914 – 1944
 • Markeljc, Alojz, 1910 – 1944
 • Mesojednik, Franci, / – 1944
 • Mesojednik, Vili, / – 1943
 • Pečnik, Jože, 1905 – 1945
 • Zupančič, Franc, 1926 – 1945
 • Žveglič, Alojz, / – 1944
 • Žveglič, Anton, 1911 – 1944

PIJAVICE

 • Borin, Julij, 1921 – 1945
 • Damijan, Henrik, 1923 – 1944
 • Damijan, Julij, / – 1944
 • Damijan, Stanko, 1924 – 1943
 • Hočevar, Jože, 1923 – 1944
 • Hočevar, Lojze, 1921 – 1945

POLJE

 • Cimerman, Marko, 1925 – 1945
 • Končina, Franc, 1920 – 1945
 • Lunder, Anton, 1923 – 1947
 • Pucelj, Lojze, / – /
 • Simončič, Jože, 1926 – 1942
 • Slapšak, Martin, 1897 – 1943
 • Svoljšak, Venček, 1902 – 1943
 • Umek, Franc, / – /
 • Virant, Ivan, 1927 – 1945

SKROVNIK

 • Blaznik, Polde, 1922 – 1943
 • Blaznik, Lojze, 1924 – 1945
 • Brzin, Julij, 1925 – 1945
 • Majer, Jože, 1921 – 1945
 • Revinšek, Jože, 1915 – 1945
 • Rman, Ciril, 1924 – 1945

SLANČJI VRH

 • Božnar, Jože, 1923 – 1945
 • Brečko, Metod, 1926 – 1945
 • Čurn, Jože, 1922 – 1945
 • Jamšek, Rudolf, 1925 – 1945
 • Jelenc, Ciril, 1923 – 1945
 • Povšič, Alojz, 1913 – 1943
 • Tramte, Franc, 1923 – 1945

SPODNJE MLADETIČE

 • Glušič, Stanko, / – 1945
 • Lesjak, Anton, 1916 – 1943
 • Lesjak, Franc, 1906 – 1943
 • Železnik, Jože, 1922 – 1945

SPODNJE VODALE

 • Kotar, Ivan, 1885 – 1942
 • Orešek, Antonija, 1924 – 1945
 • Povšič, Franc, 1924 – 1943
 • Rutar, Albin, 1906 – 1943

ŠKOVEC

 • Lindič, Franc, 1924 – 1945
 • Lindič, Anton, 1925 – 1945
 • Livk, Alojz, / – 1945
 • Rantah, Jožko, 1925 – 1945
 • Rantah, Metod, 1926 – 1945
 • Zakrajšek, Ivan, 1921 – 1943
 • Zakrajšek, Marko, 1926 – 1944

TRŠČINA

 • Jerman, Alojzija, 1900 – 1944
 • Tratar, Anton, 1909 – 1942
 • Tratar, Julij, 1917 – 1944

TRŽIŠČE

 • Kovač, Ivan, 1920 – 1942
 • Kovač, Ladislav, 1926 – 1943
 • Kovačič, Rafael, 1918 – 1943
 • Renko, Dušan, 1924 – 1942
 • Renko, Ciril, 1924 – 1942
 • Udovč, Ciril, 1926 – 1944
 • Udovč, Janez, 1897 – 1943
 • Zupanc, Peter, 1921 – 1943

VRHEK

 • Pungerčar, Anton, 1901 – 1945
 • Pungerčar, Anton, 1926 – 1945

ZGORNJE MLADETIČE

 • Erpič, Franc, 1911 – 1944
 • Erpič, Ljudmila, 1922 – 1944
 • Repovž, Stanislava, 1920 – 1944

ZGORNJE VODALE

 • Celestina, Peter, 1915 – 1945
 • Jordan, Martin, 1913 – 1945
 • Kocjančič, Franc, 1920 – 1945
 • Lindič, Alojz, 1900 – 1942
 • Pižmoht, Anton, 1874 – 1942
 • Pižmoht, Janez, 1922 – 1942
 • Pižmoht, Jože, 1910 – 1943
 • Simeonov, Ciril, 1927 – 1945

ŽUPNIJA VAVTA VAS

DOLENJE MRAŠEVO

 • Šuštaršič, Ivan, 1926 – 1943

POTOK

 • Dular, Janez, 1922 – 1945
 • Kljun, Josip, 1905 – 1945
 • Plut, Janez, 1904 – 1945
 • Zupančič, Mirko, 1922 – 1945

PRAPREČE

 • Golob, Vincenc, 1926 – 1945
 • Zoran, Martin, 1921 – 1945

HRUŠEVEC

 • Darovic, Janez, 1911 – 1945
 • Gašperšič, Janez, 1909 – 1945

RUMANJA VAS

 • Vovk, Franc, 1914 – 1945

SELA

 • Mirtič, Anton, 1916 – 1945

GORENJA STRAŽA

 • Jenko, Ivan, 1912 – 1945
 • Jalovec, Lojze, / – 1945

VAVTA VAS

 • Kulovec, Jožef, 1923 – 1945
 • Kren, Jožef, 1916 – /

ŽUPNIJA PODLIPA

ŽAŽAR

 • Bogataj, Franc, 1912 – 1945
 • Bogataj, Ivan, 1918 – 1945
 • Bogataj, Alojz, 1929 – 1945
 • Kogovšek, Jože, 1923 – 1945
 • Malovrh, Franc, 1925 – 1945
 • Miklavčič, Miha, 1922 – 1945
 • Miklavčič, Slavko, 1924 – 1945
 • Mlakar, Anton, 1912 – 1945
 • Mlakar, Franc, 1922 – 1945
 • Mole, Janko, 1919 – 1945
 • Mole, Karol, 1921 – 1945
 • Mole, Janko, 1922 – 1945
 • Mole, Jože, 1925 – 1945
 • Pišek, Janko, 1919 – 1945
 • Pišek, Stane, 1923 – 1945
 • Pišek, Franc, 1924 – 1945
 • Slabe, Franc, 1907 – 1945
 • Slabe, Janez, 1924 – 1945
 • Trček, Franc, 1910 – 1945
 • Trček, Jože, 1926 – 1945
 • Trček, Ivan, 1927 – 1945
 • Urh, Luka, 1901 – 1945