Farne spominske plošče – I

F

Farne spominske plošče – I

ŽUPNIJA AJDOVEC

BORŠT

 • Hrovat, Miha, 1910 – 1942
 • Praznik, Alojz, 1904 – 1942
 • Mirtič, Albin, 1905 – 1943
 • Župevec, Franc, 1926 – 1944
 • Štupar, Feliks, 1924 – 1945
 • Vidmar, Jakob, 1909 – 1945

BREZOVA REBER

 • Cikanek, Franc, 1921 – 1942
 • Gole, Jože, 1918 – 1942
 • Maver, Jože, 1924 – 1942
 • Mirtič, Alojz, 1920 – 1942
 • Pust, Albin, 1923 – 1942
 • Rozman, Feliks, 1921 – 1942
 • Rozman, Andrej, 1923 – 1942
 • Vidrih, Štefan, 1902 – 1942

DOLNJI AJDOVEC

 • Jarc, Jože, 1911 – 1942
 • Krese, Franc, 1921 – 1942
 • Krese, Venceslav, 1923 – 1942
 • Legan, Feliks, 1924 – 1942
 • Štrumbelj, Ferdinand, 1909 – 1942
 • Zupančič, Milan, 1923 – 1942
 • Legan, Jožef, 1910 – 1945
 • Mirtič, Mirko, 1923 – 1945

GORNJI AJDOVEC

 • Gnidovec, Franc, 1886 – 1942
 • Gorenje, Jernej, 1907 – 1942
 • Jarc, Dominik, 1910 – 1942
 • Gnidovec, Anton, 1919 – 1945
 • Gnidovec, Jernej, 1921 – 1945
 • Gnidovec, Alojzij, 1926 – 1945
 • Grum, Anton, 1926 – 1945
 • Grum, Franc, 1928 – 1945
 • Štrumbelj, Jožef, 1920 – 1945
 • Jarc, Alfonz, 1904 – 1967

MALI LIPOVEC

 • Zakrajšek, Alojz, 1909 – 1942
 • Jerič, Alojz, 1901 – 1943
 • Koncilja, Ignac, 1901 – 1944
 • Zakrajšek, Franc, 1917 – 1944
 • Jarc, Janez, 1917 – 1945
 • Majer, Jože, 1922 – 1945
 • Štrumbelj, Anton, 1925 – 1945
 • Štrumbelj, Matija, 1927 – 1945

PODLIPA

 • Papež, Franc, 1896 – 1942
 • Bende, Franc, 1906 – 1943
 • Lavrič, Ludvik, 1910 – 1943
 • Slak, Jože, 1916 – 1943
 • Kmet, Stanislav, 1918 – 1943
 • Bende, Jože, 1924 – 1944
 • Zupančič, Adolf, 1924 – 1944
 • Bingo, Jožef, 1925 – 1945
 • Drčar, Jože, 1907 – 1945
 • Gašperič, Anton, 1901 – 1945
 • Gašperič, Jožef, 1918 – 1945
 • Kmet, Anton, 1926 – 1945
 • Kmet, Rudolf, 1905 – 1945
 • Kovač, Jožef, 1911 – 1945
 • Kovač, Slavko, 1917 – 1945
 • Lavrič, Jožef, 1919 – 1945
 • Novak, Franc, 1926 – 1945
 • Novak, Jožef, 1924 – 1945
 • Rogelj, Jožef, 1922 – 1945
 • Rogelj, Franc, 1924 – 1945
 • Slak, Anton, 1911 – 1945
 • Slak, Franc, 1918 – 1945
 • Vidmar, Jožef, 1919 – 1945
 • Zupančič, Viktor, 1927 – 1945

SREDNJI LIPOVEC

 • Kužnik, Jože, 1920 – 1942
 • Novinec, Alojz, 1921 – 1942
 • Grandovec, Anton, 1909 – 1943
 • Kužnik, Ferdinand, 1914 – 1943
 • Urbančič, Albin, 1902 – 1943
 • Urbančič, Karel, 1903 – 1943
 • Grandovec, Jože, 1914 – 1944
 • Kužnik, Franc, 1912 – 1944
 • Benčina, Stanislav, 1912 – 1945
 • Hrovat, Leopold, 1910 – 1945
 • Može, Ladislav, 1924 – 1945
 • Novinec, Henrik, 1924 – 1945
 • Rižnar, Franc, 1905 – 1945
 • Špringer, Janez, 1923 – 1945
 • Uršič, Alojz, 1897 – 1945
 • Uršič, Franc, 1923 – 1945
 • Zupančič, Alojz, 1922 – 1945
 • Zupančič, Anton, 1920 – 1945
 • Zupančič, Štefan, 1924 – 1945

SELA

 • Gnidovec, Feliks, 1909 – 1942
 • Gnidovec, Ciril, 1911 – 1942
 • Legan, Franc, 1919 – 1942
 • Gnidovec, Karel, 1925 – 1945
 • Legan, Jožef, 1922 – 1945
 • Murn, Alfonz, 1923 – 1945
 • Zaletelj, Franc, 1925 – 1945

VELIKI LIPOVEC

 • Erbida, Feliks, 1921 – 1943
 • Gnidovec, Franc, 1922 – 1943
 • Jarc, Janez, 1925 – 1943
 • Novinec, Feliks, 1926 – 1943
 • Novinec, Silvester, 1926 – 1943
 • Erbida, Anton, 1924 – 1945
 • Gnidovec, Jožef, 1924 – 1945
 • Gorenčič, Stanislav, 1921 – 1945
 • Jerše, Ignac, 1925 – 1945
 • Lavrič, Franc, 1906 – 1945
 • Lavrič, Valentin, 1914 – 1945
 • Mirtič, Janez, 1925 – 1945
 • Zupančič, Janez, 1919 – 1945
 • Zupančič, Leopold, 1911 – 1945
 • Zupančič, Jožef, 1916 – 1945
 • Zupančič, Štefan, 1917 – 1945

ŽUPNIJA AMBRUS

AMBRUS

 • Hočevar, Veni, 1921 – 1943
 • Miklič, Jože, 1904 – 1943
 • Mišmaš, Henrik, 1923 – 1943
 • Mišmaš, Ivanka, 1925 – 1943
 • Muhič, Alojz, 1902 – 1943
 • Muhič, Jože, 1913 – 1943
 • Perko, Pavel, 1913 – 1943
 • Šinkovec, Ivan, 1914 – 1943
 • Šinkovec, Metod, 1922 – 1943
 • Vidic, Anton, / – 1943
 • Bedene, Anton, 1923 – 1945
 • Bradač, Alojz, 1900 – 1945
 • Bučar, Stanko, 1926 – 1945
 • Hočevar, Jože, 1908 – 1945
 • Hočevar, Alojz, 1926 – 1945
 • Hočevar, Jože, 1920 – 1945
 • Hočevar, Jože, 1921 – 1945
 • Hočevar, Anton, 1923 – 1945
 • Hočevar, Ludvik, 1924 – 1945
 • Hočevar, Slavko, 1926 – 1945
 • Hočevar, Branko, 1928 – 1945
 • Hočevar, Matija, 1904 – 1945
 • Hočevar, Miha, 1917 – 1945
 • Hočevar, Ludvik, 1919 – 1945
 • Hrovat, Anton, 1919 – 1945
 • Hrovat, Ludvik, 1921 – 1945
 • Hrovat, Jože, 1923 – 1945
 • Hrovat, Ludvik, 1921 – 1945
 • Jerše, Jože, 1919 – 1945
 • Jerše, Anton, 1923 – 1945
 • Miše, Ferdo, 1907 – 1945
 • Mišmaš, Alojz, 1905 – 1945
 • Mišmaš, Anton, 1913 – 1945
 • Mišmaš, Alojz, 1922 – 1945
 • Muhič, Ludvik, 1918 – 1945
 • Muhič, Franc, 1920 – 1945
 • Muhič, Stanko, 1925 – 1945
 • Muhič, Jakob, 1910 – 1945
 • Muhič, Janez, 1908 – 1945
 • Muhič, Vencel, 1921 – 1945
 • Novak, Alojzija, 1909 – 1945
 • Rutar, Jože, 1922 – 1945
 • Šinkovec, Ciril, 1919 – 1945
 • Šinkovec, Jože, 1903 – 1945
 • Šinkovec, Jože, 1920 – 1945
 • Šinkovec, Ludvik, 1922 – 1945
 • Tekavčič, Jakob, 1901 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1904 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1921 – 1945
 • Vidmar, Alojz, 1923 – 1945

BAKERC

 • Kenik, Jože, 1915 – 1943
 • Hočevar, Janez, 1925 – 1945
 • Kenik, Martin, 1912 – 1945
 • Kenik, Jernej, 1917 – 1945
 • Kenik, Ludvik, 1922 – 1945
 • Miklič, Janez, 1913 – 1945
 • Miklič, Jože, 1914 – 1945
 • Miklič, Franc, 1914 – 1945
 • Miklič, Franc, 1926 – 1945
 • Šinkovec, Janez, 1921 – 1945
 • Šinkovec, Franc, 1922 – 1945

BREZOVI DOL

 • Zavodnik, Franc, 1910 – 1941
 • Glivar, Anton, / – 1943
 • Golc, Valentin, 1906 – 1943
 • Plut, Janez, 1910 – 1943
 • Zupančič, Anton, 1925 – 1943
 • Hočevar, Anton, 1920 – 1944
 • Hočevar, Jože, 1901 – 1944
 • Rus, Franc, 1922 – 1944
 • Glivar, Jože, 1907 – 1945
 • Hočevar, Jože, 1895 – 1945
 • Hočevar, Jože, 1919 – 1945
 • Hočevar, Vencelj, 1920 – 1945
 • Hrovat, Janez, 1902 – 1945
 • Kastelic, Anton, 1925 – 1945
 • Kastelic, Vencelj, 1925 – 1945
 • Miklič, Franc, 1910 – 1945
 • Novak, Franc, 1910 – 1945
 • Papež, Alojz, 1924 – 1945
 • Papež, Jože, 1922 – 1945
 • Papež, Anton, 1926 – 1945
 • Papež, Janez, 1910 – 1945
 • Papež, Veni, 1908 – 1945
 • Šinkovec, Anton, 1913 – 1945
 • Škufca, Franc, 1916 – 1945
 • Škufca, Jože, 1923 – 1945
 • Škufca, Alojz, 1929 – 1945
 • Zavodnik, Ludvik, 1923 – 1945

KAL

 • Novak, Franc, 1927 – 1942
 • Perko, Alojz, 1900 – 1942
 • Boben, Alojz, 1925 – 1943
 • Hočevar, Franc, 1923 – 1943
 • Hrovat, Jože, 1920 – 1943
 • Rus, Vencelj, 1920 – 1943
 • Šinkovec, Alojz, 1914 – 1943
 • Boben, Alojz, 1923 – 1945
 • Boben, Jože, 1925 – 1945
 • Boben, Pavel, 1928 – 1945
 • Hočevar, Jože, 1925 – 1945
 • Hrovat, Janez, 1912 – 1945
 • Hrovat, Ivan, 1923 – 1945
 • Hrovat, Jože, 1925 – 1945
 • Meglen, Franc, 1912 – 1945
 • Meglen, Janez, 1914 – 1945
 • Meglen, Alojz, 1922 – 1945
 • Meglen, Jože, 1912 – 1945
 • Mišmaš, Franc, 1903 – 1945
 • Novak, Anton, 1927 – 1945
 • Perko, Franc, 1907 – 1945
 • Perko, Jože, 1907 – 1945
 • Perko, Vencel, 1907 – 1945
 • Perko, Henrik, 1910 – 1945
 • Perko, Ludvik, 1913 – 1945
 • Urbančič, Franc, 1923 – 1945
 • Urbančič, Jože, 1924 – 1945
 • Zajc, Anton, 1926 – 1945

KAMNI VRH

 • Hrovat, Ana, 1900 – 1943
 • Klinc, Ivan, 1923 – 1944
 • Hočevar, Anton, 1921 – 1945
 • Hočevar, Slavko, 1925 – 1945
 • Hrovat, Alojz, 1926 – 1945
 • Hrovat, Ignac, 1926 – 1945
 • Hrovat, Jože, 1921 – 1945
 • Hrovat, Janez, 1924 – 1945
 • Mohorčič, Alojz, 1908 – 1945
 • Perko, Jože, 1889 – 1945
 • Perko, Jože, 1926 – 1945

PRIMČA VAS

 • Mišmaš, Alojz, 1925 – 1943
 • Gregorič, Ludvik, 1926 – 1944
 • Jerše, Ludvik, 1923 – 1944
 • Blatnik, Franc, 1909 – 1945
 • Blatnik, Vladislav, 1911 – 1945
 • Boben, Jože, 1911 – 1945
 • Boben, Franc, 1914 – 1945
 • Boben, Alojz, 1916 – 1945
 • Boben, Ignac, 1921 – 1945
 • Gregorič, Janez, 1922 – 1945
 • Hočevar, Janez, 1912 – 1945
 • Hočevar, Vencelj, 1903 – 1945
 • Hočevar, Ludvik, 1915 – 1945
 • Miklič, Ludvik, 1905 – 1945
 • Muhič, Jože, 1922 – 1945
 • Muhič, Stane, 1925 – 1945
 • Novak, Alojz, 1910 – 1945
 • Papež, Anton, 1921 – 1945
 • Perko, Vencelj, 1901 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1909 – 1945

VIŠNJE

 • Hrovat, Jože, 1922 – 1943
 • Papež, Marija, 1869 – 1943
 • Papež, Franc, 1904 – 1943
 • Papež, Marija, 1935 – 1943
 • Papež, Ignac, 1922 – 1943
 • Papež, Ivan, 1925 – 1943
 • Papež, Jože, 1923 – 1943
 • Papež, Stanko, 1925 – 1943
 • Blatnik, Alojz, 1923 – 1945
 • Blatnik, Franc, 1916 – 1945
 • Blatnik, Janez, 1910 – 1945
 • Blatnik, Anton, 1924 – 1945
 • Blatnik, Milan, 1923 – 1945
 • Blatnik, Alojz, 1927 – 1945
 • Hrovat, Janez, 1904 – 1945
 • Kikelj, Anton, 1912 – 1945
 • Miklič, Anton, 1922 – 1945
 • Miklič, Ivan, 1924 – 1945
 • Medvešček, Karol, 1925 – 1945
 • Mišmaš, Franc, 1904 – 1945
 • Nahtigal, Jože, 1922 – 1945
 • Nahtigal, Anton, 1924 – 1945
 • Papež, Anton, 1906 – 1945
 • Papež, Anton, 1925 – 1945
 • Papež, Ivan, 1924 – 1945
 • Papež, Ivan, 1925 – 1945
 • Šinkovec, Franc, 1910 – 1945
 • Šinkovec, Ignac, 1913 – 1945
 • Šinkovec, Jože, 1912 – 1945
 • Šinkovec, Vencelj, 1916 – 1945
 • Župančič, Franc, 1904 – 1945

ŽUPNIJA BEGUNJE PRI CERKNICI

BEGUNJE

 • Pregelc, Marjan, 1924 – 1941
 • Hiti, Janez, 1920 – 1942
 • Hiti, Franc, 1924 – 1942
 • Juvančič, Angela, 1921 – 1942
 • Juvančič, Ana, 1925 – 1942
 • Obreza, Ana, 1914 – 1942
 • Bonač, Janez, 1912 – 1943
 • Debevec, Alojz, 1923 – 1943
 • Debevec, Janez, 1912 – 1943
 • Debevec, Jože, 1914 – 1943
 • Drobnič, Anica, 1898 – 1943
 • Hiti, Vinko, 1926 – 1943
 • Irgel, Alojz, 1926 – 1943
 • Matičič, Alojzij, 1906 – 1943
 • Meden, Ivan, 1914 – 1943
 • Otoničar, Janez, 1926 – 1943
 • Stražiščar, Alojzij, 1906 – 1943
 • Turk, Viktor, 1891 – 1943
 • Vidmar, Jože, 1920 – 1943
 • Vojska, Jože, 1914 – 1943
 • Zalar, Ana, 1909 – 1943
 • Lovko, Janez, 1918 – 1944
 • Bečaj, Jože, 1903 – 1945
 • Bečaj, Anton, 1905 – 1945
 • Bonač, Anton, 1909 – 1945
 • Bonač, Franc, 1913 – 1945
 • Brezec, Ivana, 1896 – 1945
 • Brezec, Franc, 1920 – 1945
 • Cimermančič, Vinko, 1925 – 1945
 • Debevec, Anton, 1923 – 1945
 • Debevec, Jožefa, 1924 – 1945
 • Debevec, Anton, 1901 – 1945
 • Debevec, Anton, 1926 – 1945
 • Debevec, Anton, 1919 – 1945
 • Debevec, Janez, 1922 – 1945
 • Franetič, Miroslav, 1926 – 1945
 • Knap, Janez, 1929 – 1945
 • Korošec, Janez, 1917 – 1945
 • Kranjc, Janez, 1913 – 1945
 • Kranjc, Jože, 1916 – 1945
 • Lovko, Alojzij, 1922 – 1945
 • Lovko, Anton, 1908 – 1945
 • Lovko, Franc, 1915 – 1945
 • Lovko, Jože, 1920 – 1945
 • Obreza, Janez, 1911 – 1945
 • Otoničar, Vinko, 1906 – 1945
 • Petrič, Franc, 1915 – 1945
 • Pregelc, Franc, 1919 – 1945
 • Rožanec, Franc, 1904 – 1945
 • Rožanc, Alojz, 1919 – 1945
 • Rožanc, Anton, 1911 – 1945
 • Stražiščar, Anton, 1924 – 1945
 • Stražiščar, Franc, 1925 – 1945
 • Škrlj, Jože, 1909 – 1945
 • Turšič, Franc, 1912 – 1945
 • Vidmar, Anton, 1903 – 1945
 • Vidmar, Janez, 1909 – 1945
 • Vidmar, Amalija, 1912 – 1945
 • Vidmar, Janez, 1907 – 1945
 • Zalar, Franc, 1914 – 1945
 • Zalar, Franc, 1927 – 1945
 • Zalar, Jože, 1929 – 1945

BEZULJAK

 • Primožič, Anton, 1891 – 1942
 • Zalar, Janez, 1924 – 1942
 • Žnidaršič, Marija, 1909 – 1942
 • Debevec, Janez, 1903 – 1943
 • Petrič, Janez, 1908 – 1943
 • Žnidaršič, Anton, 1901 – 1943
 • Žnidaršič, Janez, 1903 – 1943
 • Meden, Franc, 1925 – 1944
 • Debevec, Janez, 1906 – 1945
 • Debevec, Leopold, 1908 – 1945
 • Debevec, Stanislav, 1908 – 1945
 • Furlan, Jože, 1913 – 1945
 • Furlan, Ludvik, 1917 – 1945
 • Furlan, Franc, 1920 – 1945
 • Furlan, Frančiška, 1923 – 1945
 • Hren, Franc, 1925 – 1945
 • Hren, Jože, 1927 – 1945
 • Kateren, Franc, 1901 – 1945
 • Kavčič, Franc, 1928 – 1945
 • Korošec, Franc, 1908 – 1945
 • Meden, Franc, 1908 – 1945
 • Meden, Anton, 1921 – 1945
 • Meden, Ivan, 1927 – 1945
 • Meden, Andrej, 1923 – 1945
 • Natek, Ivan, 1923 – 1945
 • Natek, Franc, 1926 – 1945
 • Obreza, Anton, 1908 – 1945
 • Obreza, Janez, 1907 – 1945
 • Petrič, Anton, 1924 – 1945
 • Petrič, Franc, 1906 – 1945
 • Primožič, Anton, 1924 – 1945
 • Primožič, Janez, 1925 – 1945
 • Škrlj, Franc, 1921 – 1945
 • Škrlj, Janez, 1925 – 1945
 • Švigelj, Franc, 1922 – 1945
 • Švigelj, Franc, 1926 – 1945
 • Švigelj, Jakob, 1920 – 1945
 • Švigelj, Jože, 1926 – 1945
 • Turk, Jože, 1906 – 1945
 • Turšič, Jože, 1905 – 1945
 • Zalar, Anton, 1906 – 1945

DOBEC

 • Košir, Miro, 1915 – 1942
 • Kranjc, Anton, 1895 – 1942
 • Jernejčič, Andrej, 1903 – 1943
 • Katern, Jakob, 1916 – 1944
 • Kranjc, Andrej, 1911 – 1944
 • Stražiščar, Franc, 1906 – 1944
 • Katern, Anton, 1905 – 1945
 • Katern, Janez, 1899 – 1945
 • Korošec, Anton, 1905 – 1945
 • Korošec, Janez, 1920 – 1945
 • Korošec, Ivan, 1911 – 1945
 • Košir, Danijel, 1922 – 1945
 • Košir, Janez, 1926 – 1945
 • Kranjc, Andrej, 1901 – 1945
 • Kranjc, Jože, 1913 – 1945
 • Kranjc, Alojz, 1916 – 1945
 • Kranjc, Jože, 1915 – 1945
 • Kranjc, Janez, 1918 – 1945
 • Kranjc, Janez, 1910 – 1945
 • Nared, Anton, 1904 – 1945
 • Škrlj, Anton, 1927 – 1945
 • Tavželj, Anton, 1908 – 1945

KOŽLJEK

 • Meden, Jože, 1912 – 1942
 • Meden, Ludvik, 1915 – 1942
 • Turšič, Anton, 1909 – 1942
 • Zalar, Marija, 1910 – 1942
 • Debevec, Franc, 1922 – 1943
 • Turšič, Franc, 1911 – 1943
 • Kržič, Gabrijel, 1922 – 1944
 • Koščak, Milan, 1920 – 1945
 • Koščak, Milka, 1923 – 1945
 • Kržič, Franc, 1927 – 1945
 • Meden, Jože, 1903 – 1945
 • Meden, Ivan, 1909 – 1945
 • Meden, Alojzij, 1919 – 1945
 • Meden, Adolf, 1924 – 1945
 • Meden, Ivan, 1918 – 1945
 • Stražiščar, Ivan, 1907 – 1945
 • Stražiščar, Jože, 1917 – 1945
 • Stražiščar, Tinca, 1922 – 1945
 • Turk, Angelca, 1920 – 1945
 • Turk, Stanko, 1925 – 1945
 • Turk, Marica, 1928 – 1945
 • Turšič, Anton, 1909 – 1945
 • Turšič, Franc, 1912 – 1945
 • Turšič, Ivan, 1916 – 1945
 • Turšič, Jože, 1919 – 1945
 • Turšič, Janez, 1899 – 1945
 • Turšič, Jože, 1921 – 1945
 • Turšič, Milka, 1921 – 1945
 • Zalar, Alojzij, 1906 – 1945
 • Zalar, Jože, 1912 – 1945
 • Zalar, Anton, 1920 – 1945
 • Zalar, Stanko, 1922 – 1945

SELŠČEK

 • Obreza, Anton, 1901 – 1943
 • Obreza, Alojzij, 1903 – 1943
 • Obreza, Tone, 1921 – 1943
 • Švigelj, Matevž, 1911 – 194?
 • Meden, Anton, 1916 – 1944
 • Obreza, Franc, 1913 – 1944
 • Meden, Alojz, 1901 – 1945
 • Meden, Janez, 1926 – 1945
 • Meden, Janez, 1915 – 1945
 • Meden, Anton, 1917 – 1945
 • Meden, Janez, 1908 – 1945
 • Meden, Marija, 1914 – 1945
 • Meden, Ana, 1919 – 1945
 • Oblak, Antonija, 1919 – 1945
 • Oblak, Angelca, 1920 – 1945
 • Oblak, Alojzij, 1923 – 1945
 • Oblak, Ljudmila, 1924 – 1945
 • Oblak, Anton, 1926 – 1945
 • Oblak, Ana, 1927 – 1945
 • Opeka, Janez, 1909 – 1945
 • Opeka, Leopold, 1912 – 1945
 • Švigelj, Stanko, 1909 – 1945
 • Švigelj, Albin, 1920 – 1945

TOPOL

 • Kranjc, Anton, 1921 – 1942
 • Petrič, Jože, 1923 – 1942
 • Cimperman, Stanko, 1922 – 1943
 • Kranjc, Jože, 1907 – 1944
 • Bonač, Janez, 1906 – 1945
 • Cimperman, Antonija, 1890 – 1945
 • Cimperman, Anton, 1911 – 1945
 • Cimperman, Franc, 1918 – 1945
 • Cimperman, Stanko, 1922 – 1945
 • Intihar, Anton, 1922 – 1945
 • Kranjc, Janez, 1915 – 1945
 • Kranjec, Jakob, 1927 – 1945
 • Kranjec, France, 1928 – 1945
 • Meden, Jože, 1904 – 1945
 • Opeka, Jožefa, 1886 – 1945
 • Opeka, Marija, 1919 – 1945
 • Opeka, Anton, 1923 – 1945
 • Petrič, Janez, 1908 – 1945
 • Petrič, Janez, 1921 – 1945
 • Petrič, Franc, 1924 – 1945
 • Petrič, Amalija, 1928 – 1945
 • Tomšič, Alojzij, 1906 – 1945

ŽUPNIJA BEVKE

BEVKE

 • Lichtenberg, Jožefa, 1895 – 1942
 • Lichtenberg, Karol, 1885 – 1942
 • Lichtenberg, Petronela, 1918 – 1942
 • Lichtenberg, Ida, 1922 – 1942
 • Vehar, Janez, 1896 – 1942
 • Vode, Damjan, 1924 – 1942
 • Gostiša, Franci, 1924 – 1945
 • Keršmanc, Stanko, 1922 – 1945
 • Lenarčič, Franc, 1918 – 1945
 • Leskovic, Franc, 1920 – 1945
 • Oblak, Mirko, 1925 – 1945

ŽUPNIJA BLOKE

BENETE

 • Oražem, Franc, 1912 – 1943
 • Oražem, Karol, 1914 – 1945
 • Pakiž, Karol, 1920 – 1945
 • Pakiž, Jože, 1925 – 1945
 • Ponikvar, Franc, 1902 – 1945

FARA

 • Baraga, Janez, 1922 – 1943
 • Hren, Anton, 1901 – 1943
 • Zakrajšek, Anton, 1923 – 1944
 • Marolt, Franc, 1921 – 1945
 • Marolt, Milan, 1924 – 1945
 • Modic, Ludvik, 1908 – 1945
 • Ponikvar, Franc, 1926 – 1945

GLINA

 • Zalar, Janez, 1893 – 1943
 • Zalar, Ivan, 1921 – 1943
 • Anzeljc, Franc, 1913 – 1945
 • Klančar, Anton, 1908 – 1945
 • Modic, Ivan, 1921 – 1945

HUDI VRH

 • Turk, Anton, 1905 – 1942
 • Ivančič, Anton, 1914 – 1943
 • Ivančič, Franc, 1918 – 1943
 • Kočevar, Jože, 1909 – 1944
 • Zakrajšek, Miro, 1926 – 1944
 • Drobnič, Stanko, 1926 – 1945
 • Ivančič, Jože, 1904 – 1945
 • Ivančič, Ivan, 1925 – 1945
 • Mišič, Jože, 1897 – 1945
 • Mišič, Franc, 1919 – 1945
 • Pakiž, Anton, 1927 – 1945
 • Zakrajšek, Ivan, 1924 – 1945

KRAMPLJE

 • Gorjup, Alojz, 1922 – 1944

METULJE

 • Kraševec, Dominik, 1923 – 1943
 • Mihelčič, Janez, 1911 – 1943
 • Mihelčič, Andrej, 1921 – 1944
 • Mestek, Karol, 1905 – 1945
 • Mestek, Peter, 1909 – 1945
 • Zgonc, Ivan, 1926 – 1945

MRAMOROVO PRI LUŽARJIH

 • Dolšak, Jože, 1922 – 1943

NEMŠKA VAS

 • Korošec, Vera, 1920 – 1943
 • Škrabec, Franc, 1922 – 1943
 • Škrabec, Jože, 1924 – 1943
 • Korošec, Franc, 1926 – 1944
 • Drobnič, Ivan, 1924 – 1945
 • Lenarčič, Viktor, 1916 – 1945
 • Lenarčič, Stanko, 1919 – 1945
 • Modic, Anton, 1913 – 1945
 • Pakiž, Franc, 1926 – 1945
 • Žnidaršič, Stanko, 1925 – 1945

NOVA VAS

 • Hiti, Rafael, 1914 – 1943
 • Kraševec, Franc, 1920 – 1943
 • Lavrič, Alojz, 1914 – 1943
 • Milavec, Beno, 1905 – 1943
 • Zakrajšek, Pepi, 1922 – 1943
 • Arko, Franc, 1907 – 1945
 • Gornik, Franc, 1911 – 1945
 • Gornik, Stane, 1914 – 1945
 • Gornik, Janez, 1899 – 1945
 • Kraševec, Jože, 1915 – 1945
 • Kraševec, Ivan, 1923 – 1945
 • Lah, Franc, 1925 – 1945
 • Pakiž, Karol, 1907 – 1945
 • Pakiž, Jože, 1913 – 1945
 • Pakiž, Stanko, 1916 – 1945
 • Palčič, Ivo, 1917 – 1945
 • Rot, Janez, 1901 – 1945
 • Suhadolnik, Polde, 1910 – 1945
 • Tomc, Stanko, 1911 – 1945
 • Zakrajšek, Lojze, 1926 – 1945

RAVNE

 • Doles, Vinko, 1918 – 1942
 • Ivančič, Alojzij, 1927 – 1943
 • Bačnik, Franc, 1925 – 1944
 • Kraševec, Ivan, 1921 – 1945
 • Pakiž, Jože, 1912 – 1945
 • Plos, Lojze, 1906 – 1945

RAVNIK

 • Marinček, Jože, 1912 – 1943
 • Anzeljc, Franc, 1923 – 1945
 • Centa, Jože, 1922 – 1945
 • Hiti, Franc, 1909 – 1945
 • Hiti, Anton, 1923 – 1945
 • Jakopin, Jože, 1906 – 1945
 • Srnel, Jože, 1915 – 1945

RUNARSKO

 • Ivančič, Andrej, 1868 – 1942
 • Oražem, Anton, 1913 – 1943
 • Oražem, Rafael, 1921 – 1943
 • Zakrajšek, Alojz, 1909 – 1943
 • Lavrič, Ivan, 1919 – 1944
 • Modic, Franc, 1865 – 1944
 • Oražem, Mihael, 1888 – 1944
 • Ivančič, Alojz, 1924 – 1945
 • Ivančič, Stanko, 1918 – 1945
 • Lavrič, Alojz, 1923 – 1945
 • Lavrič, Franc, 1903 – 1945
 • Milavec, Ivan, 1923 – 1945
 • Milavec, Anton, 1926 – 1945
 • Pavčič, Franc, 1900 – 1945
 • Praznik, Jože, 1912 – 1945
 • Zakrajšek, Franc, 1904 – 1945

STRMICA

 • Frole, Mirko, 1910 – 1945
 • Žnidaršič, Franc, 1925 – 1945

STUDENEC

 • Pintar, Alojz, 1923 – 1943
 • Žurga, Franc, 1924 – 1943
 • Hribar, Jože, 1920 – 1944
 • Pirman, Alojz, 1921 – 1945
 • Benčina, Jernej, 1908 – 1945
 • Primožič, Franc, 1908 – 1945

STUDENO

 • Avsec, Alojz, 1925 – 1943
 • Jakopin, Anton, 1923 – 1943
 • Korošec, Ivan, 1905 – 1945
 • Klančar, Ivan, 1924 – 1945
 • Širaj, Janez, 1907 – 1945

SV. DUH

 • Zakrajšek, Karol, 1924 – 1945

TOPOL

 • Zakrajšek, Matija, 1868 – 1942
 • Modic, Dominik, 1912 – 1942
 • Avžlahar, Jože, 1915 – 1943
 • Kraševec, Dominik, 1923 – 1943
 • Škrbec, Franc, 1915 – 1943
 • Turk, Alojz, 1919 – 1943
 • Žnidaršič, Neža, 1878 – 1943
 • Avžlahar, Franc, 1903 – 1945
 • Kotnik, Franc, 1926 – 1945
 • Markovčič, Jože, 1924 – 1945
 • Markovčič, Alojz, 1926 – 1945
 • Modic, Janez, 1925 – 1945
 • Turk, Slavko, 1925 – 1945
 • Vratarič, Stanko, 1926 – 1945
 • Zbačnik, Mirko, 1923 – 1945
 • Zbačnik, Mirko, 1925 – 1945
 • Žgajnar, Ivan, 1923 – 1945
 • Žurga, Franc, 1920 – 1945
 • Žurga, Jože, 1923 – 1945

VELIKE BLOKE

 • Anzeljc, Janez, 1927 – 1943
 • Anzeljc, Ludvik, 1928 – 1943
 • Dolšak, Karol, 1924 – 1943
 • Gorjup, Jože, 1926 – 1943
 • Modic, Tomaž, 1891 – 1943
 • Modic, Janez, 1921 – 1943
 • Modic, Jože, 1924 – 1943
 • Dolšak, Franc, 1926 – 1944
 • Anzeljc, Ludvik, 1925 – 1945
 • Anzeljc, Franc, 1920 – 1945
 • Doles, Tomaž, 1921 – 1945
 • Drobnič, Ivana, 1921 – 1945
 • Hiti, Anton, 1923 – 1945
 • Hiti, Franc, 1906 – 1945
 • Hiti, Franc, 1909 – 1945
 • Hrbljan, Anton, 1925 – 1945
 • Intihar, Franc, 1913 – 1945
 • Marolt, Franc, 1908 – 1945
 • Marolt, Matija, 1913 – 1945
 • Marolt, Lojze, 1919 – 1945
 • Modic, Jože, 1906 – 1945
 • Modic, Lojze, 1909 – 1945
 • Modic, Janez, 1910 – 1945
 • Modic, Lojze, 1922 – 1945
 • Modic, Matija, 1918 – 1945
 • Pakiž, Lojze, 1905 – 1945
 • Ponikvar, Jože, 1913 – 1945
 • Rudolf, Lojze, 1910 – 1945
 • Zakrajšek, Jože, 1908 – 1945
 • Zakrajšek, Matevž, 1910 – 1945
 • Zgonc, Anton, 1901 – 1945
 • Zgonc, Franc, 1920 – 1945

VELIKI VRH

 • Marinček, Franc, 1913 – 1942
 • Lah, Franc, 1922 – 1943
 • Lah, Stanko, 1925 – 1943
 • Zgonc, Ivana, 1891 – 1943
 • Zgonc, Aleksander, 1925 – 1943
 • Lah, Ivan, 1926 – 1945
 • Lavrič, Franc, 1901 – 1945
 • Lužar, Janez, 1906 – 1945
 • Marinček, Jože, 1923 – 1945
 • Marolt, Franc, 1920 – 1945
 • Marolt, Ivan, 1926 – 1945
 • Mazi, Jože, 1921 – 1945
 • Mestek, Franc, 1908 – 1945
 • Milavec, Franc, 1926 – 1945
 • Milavec, Lojze, 1914 – 1945
 • Milavec, Franc, 1919 – 1945
 • Milavec, Jože, 1925 – 1945
 • Novak, Franc, 1901 – 1945
 • Srnel, Ludvik, 1900 – 1945
 • Zgonc, Anton, 1921 – 1945
 • Zgonc, Franc, 1923 – 1945
 • Žurga, Franc, 1910 – 1945
 • Žurga, Janez, 1915 – 1945

VOLČJE

 • Lavrič, Ivan, 1921 – 1943
 • Modic, Alojz, 1904 – 1943
 • Dobravec, Ivan, 1912 – 1945
 • Marolt, Alojz, 1905 – 1945

ZAKRAJ

 • Marolt, Franc, 1926 – 1945

ŽUPNIJA BOROVNICA

BOROVNICA

 • Lončar, Frančiška, 1900 – 1942
 • Lončar, Franci, 1895 – 1942
 • Lončar, Franc, 1921 – 1942
 • Lončar, Marija, 1924 – 1942
 • Petkovšek, Anton, 1922 – 1942
 • Pustavrh, Marija, 1897 – 1942
 • Čuk, Jožef, 1925 – 1945
 • Debevec, Franc, 1915 – 1945
 • Debevec, Franc, 1914 – 1945
 • Debevec, Anton, 1926 – 1945
 • Drinovec, Jože, 1920 – 1945
 • Furlan, Karel, 1907 – 1945
 • Gabrovec, Ivan, 1924 – 1945
 • Jurček, Janko, 1924 – 1945
 • Kos, Terezija, 1928 – 1945
 • Kovačič, Janez, 1922 – 1945
 • Kovačič, Vinko, 1925 – 1945
 • Kržič, Marija, 1913 – 1945
 • Kržič, Ciril, 1921 – 1945
 • Kržič, Alojzija, 1923 – 1945
 • Kržič, Franc, 1925 – 1945
 • Kržič, Antonija, 1928 – 1945
 • Lavrič, Stanislav, 1921 – 1945
 • Makovec, Ana, 1906 – 1945
 • Makovec, Stane, 1919 – 1945
 • Martinčič, Janko, 1924 – 1945
 • Pavlovčič, Franc, 1925 – 1945
 • Pavlovčič, Jože, 1902 – 1945
 • Pavlovčič, Jože, 1927 – 1945
 • Petelin, Franc, 1926 – 1945
 • Petkovšek, Franc, 1919 – 1945
 • Petrovčič, Janez, 1906 – 1945
 • Petrovčič, Anton, 1917 – 1945
 • Petrovčič, Tone, 1924 – 1945
 • Popit, Ivan, 1922 – 1945
 • Pustavrh, Jože, 1924 – 1945
 • Rot, Janez, 1914 – 1945
 • Stanovnik, Srečko, 1927 – 1945
 • Suhadolnik, Franc, 1911 – 1945
 • Škrbec, Anton, 1921 – 1945
 • Turšič, Matija, 1914 – 1945
 • Turšič, Ivan, 1926 – 1945
 • Urh, Franc, 1911 – 1945
 • Zalar, Franc, 1926 – 1945
 • Zupančič, Avgust, 1910 – 1945
 • Žerjav, Jože, 1920 – 1945
 • Žerjav, Jože, 1923 – 1945

BREG

 • Mikuž, Antonija, 1924 – 1945
 • Mikuž, Leopold, 1925 – 1945
 • Molek, Pavel, 1926 – 1945
 • Smole, Franc, 1925 – 1945

BREZOVICA

 • Pristavec, Anton, 1924 – 1943
 • Drašler, Anton, 1923 – 1945
 • Hren, Jakob, 1922 – 1945
 • Hren, Ivan, 1924 – 1945
 • Pristavec, Ivan, 1913 – 1945
 • Pristavec, Franc, 1919 – 1945
 • Škrbec, Franc, 1923 – 1945
 • Verbič, Ivan, 1926 – 1945

DOL

 • Leben, Karel, 1920 – 1945
 • Pavlovčič, Jožefina, 1910 – 1945
 • Pavlovčič, Franc, 1898 – 1945

DRAŽICA

 • Vičič, Emil, 1897 – 1942
 • Vičič, Ivan, 1927 – 1942
 • Petrovčič, Franc, 1921 – 1945
 • Turšič, Karel, 1910 – 1945

LAŠČE

 • Klančar, Jože, 1914 – 1945

LAZE

 • Leben, Anton, 1927 – 1945
 • Stare, Avgust, 1921 – 1945
 • Stare, Ivan, 1926 – 1945

OHONICA

 • Švigelj, Ciril, 1927 – 1943
 • Jakše, Janez, 1925 – 1945
 • Košir, Stanislav, 1925 – 1945
 • Švigelj, Gabrijel, 1920 – 1945
 • Švigelj, Alojz, 1926 – 1945
 • Švigelj, Jože, 1920 – 1945

PADEŽ

 • Bizjak, Karol, 1905 – 1942
 • Dolenc, Jože, 1905 – 1945

PAKO

 • Hrovatin, Franc, 1921 – 1945
 • Kovač, Anton, 1917 – 1945
 • Kovač, Ivan, 1921 – 1945
 • Kržič, Jernej, 1923 – 1945
 • Modrijan, Anton, 1914 – 1945
 • Šivic, Karel, 1918 – 1945
 • Šivic, Ivan, 1923 – 1945
 • Zvonec, Jože, 1920 – 1945
 • Zvonec, Marija, 1928 – 1945
 • Žinkovič, Franc, / – 1945

POKOJIŠČE

 • Hvala, Jožefa, 1895 – 1942
 • Hvala, Rafael, 1889 – 1942
 • Kondradi, Jože, 1915 – 1945
 • Kondradi, Stanislav, 1919 – 1945

PRISTAVA

 • Brancelj, Jože, 1916 – 1945
 • Košir, Jože, 1922 – 1945

ZABOČEVO

 • Mihelčič, Ivana, 1897 – 1942
 • Mihelčič, Jože, 1900 – 1945
 • Kržič, Ivan, 1927 – 1945
 • Rabič, Franc, 1925 – 1945
 • Rot, Jakob, 1924 – 1945
 • Rot, Franc, 1914 – 1945
 • Stražišar, Matevž, 1903 – 1945
 • Stražišar, Franc, 1906 – 1945
 • Suhadolnik, Ivan, 1923 – 1945
 • Suhadolnik, Franc, 1924 – 1945
 • Svete, Alojz, 1904 – 1945
 • Svete, Franc, 1896 – 1945

ZAVRH

 • Kondradi, Anton, 1911 – 1945
 • Meden, Franc, 1905 – 1945
 • Meden, Jože, 1924 – 1945
 • Suhadolnik, Franc, 1924 – 1945

ŽUPNIJA CERKLJE NA GORENJSKEM

CERKLJE

 • Robas, Aleš, 1924 – 1944
 • Šteblaj, Jože, 1917 – 1944
 • Vombergar, Jernej, 1894 – 1944
 • Brankovič, Peter, 1923 – 1945
 • Kepic, Matija, 1920 – 1945
 • Kepic, Mirko, 1923 – 1945
 • Koritnik, Anton, 1914 – 1945
 • Narobe, Ciril, 1917 – 1945
 • Pirc, Andrej, 1925 – 1945
 • Vombergar, Ciril, 1925 – 1945
 • Osenar, Stanko, 1910 – 1946

ČEŠNJEVEK

 • Kosem, Janez, 1917 – 1945
 • Korošec, Jože, 1919 – 1945

DVORJE

 • Hribar, Ksenija, 1905 – 1944
 • Hribar, Rado, 1901 – 1944
 • Plemelj, Slavko, 1905 – 1944
 • Jakopina, Franc, 1898 – 1945

GLINJE

 • Ahčin, Jože, 1922 – 1945
 • Korbar, Janez, 1922 – 1945
 • Repnik, Ludvik, 1926 – 1945

POŽENIK

 • Frantar, Andrej, 1916 – 1945
 • Frantar, Mirko, 1924 – 1945
 • Vombergar, Martin, 1925 – 1945

PŠENIČNA POLICA

 • Remic, Mirko, 1925 – 1944
 • Bučar, Alojz, 1925 – 1945
 • Čarman, Franc, 1911 – 1945
 • Gašperlin, Janez, 1914 – 1945
 • Petrič, Janez, 1925 – 1945
 • Remic, Miha, 1927 – 1945
 • Vomberger, Vinko, 1924 – 1945
 • Erzar, Stanko, 1914 – 1951

SPODNJI BRNIK

 • Boštic, Franc, 1920 – 1945
 • Česen, Anton, 1919 – 1945
 • Galjot, Gaber, 1906 – 1945
 • Ilija, Andrej, 1918 – 1945
 • Jenko, Alojz, 1926 – 1945
 • Kristanc, Janez, 1926 – 1945
 • Koželj, Janez, 1908 – 1945
 • Koželj, Jože, 1912 – 1945
 • Mušič, Franc, 1914 – 1945
 • Rebolj, Franc, 1917 – 1945
 • Remic, Anton, 1915 – 1945
 • Rogelj, Jože, 1919 – 1945
 • Rogelj, Slavko, 1927 – 1945
 • Vrtnik, Jože, 1921 – 1945

STISKA VAS

 • Bohinc, Joža, 1925 – 1945
 • Šmajc, Janez, 1925 – 1945

ŠMARTNO

 • Bučar, Jože, 1911 – 1945
 • Čimžar, Ciril, 1922 – 1945
 • Porovne, Franc, 1925 – 1945
 • Prosen, Janez, 1912 – 1945
 • Štern, Jože, 1912 – 1945

ŠTEFANJA GORA

 • Žagar, Janez, 1912 – 1945
 • Žagar, Janez, 1911 – 1944
 • Čimžar, Alojz, 1924 – 1945
 • Jerič, Vencelj, 1926 – 1945
 • Polajnar, Jože, 1924 – 1945

ZALOG

 • Kristan, Ida, 1905 – 1944
 • Plevel, Anton, 1905 – 1944
 • Gašperlin, Ivan, 1926 – 1945
 • Jerič, Anton, 1922 – 1945
 • Plevel, Vinko, 1925 – 1945
 • Repnik, Matija, 1924 – 1945
 • Repnik, Franc, 1925 – 1945
 • Štebe, Lojze, 1917 – 1945

ZGORNJI BRNIK

 • Jenko, Jože, 1895 – 1942
 • Skubic, Anton, 1915 – 1944
 • Šter, Janez, 1903 – 1944
 • Blaž, Alojz, 1928 – 1945
 • Bohinc, Miha, 1925 – 1945
 • Boštic, Aleš, 1924 – 1945
 • Jenko, Alojz, 1904 – 1945
 • Jenko, Franc, 1905 – 1945
 • Kosmač, Anton, 1925 – 1945
 • Kropivnik, Franc, 1904 – 1945
 • Marko, Johan, 1906 – 1945
 • Narobe, Franc, 1925 – 1945
 • Rehberger, Franc, 1910 – 1945
 • Rehberger, Andrej, 1920 – 1945
 • Skubic, Vinko, 1924 – 1945
 • Sleme, Franc, 1926 – 1945
 • Šimenc, Rudi, 1912 – 1945
 • Žnidar, Jože, 1908 – 1945

ŽUPNIJA CERKNICA

BREZJE

 • Virant, Lambert, 1918 – 1943
 • Hribar, Janez, 1908 – 1945
 • Rožanec, Alojzij, 1925 – 1945
 • Zgonc, Franc, 1904 – 1945

CERKNICA

 • Drenik, Francka, 1911 – 1942
 • Mihevc, Ivanka, 1905 – 1942
 • Mulec, Jože, 1909 – 1942
 • Arhar, Alojz, 1910 – 1943
 • Marcelan, Karolina, 1899 – 1943
 • Marcelan, Peter, 1899 – 1943
 • Mulec, Marija, 1907 – 1943
 • Ronko, Jože, 1881 – 1943
 • Seljak, Jože, 1914 – 1943
 • Skubic, Vinko, 1907 – 1943
 • Braniselj, Jože, 1923 – 1944
 • Grebenc, Alojzij, 1910 – 1944
 • Butkovič, Vekoslav, 1922 – 1945
 • Cimperman, Franc, 1909 – 1945
 • Kranjc, France, 1924 – 1945
 • Kušlan, Edvard, 1926 – 1945
 • Logar, Stanko, 1928 – 1945
 • Lovko, Jože, 1925 – 1945
 • Marcelan, Adolf, 1924 – 1945
 • Mikše, Alojz, 1925 – 1945
 • Mikše, Jožef, 1926 – 1945
 • Orehek, France, 1914 – 1945
 • Ošaben, Matija, 1906 – 1945
 • Petrič, Anton, 1907 – 1945
 • Škerl, Alojz, 1907 – 1945
 • Škrajnar, Anton, 1924 – 1945
 • Štrukelj, Jože, 1924 – 1945
 • Žnidaršič, Anton, 1915 – 1945

DOLNJE JEZERO

 • Švigelj, Franc, 1913 – 1943
 • Švigelj, Jože, 1919 – 1943
 • Švigelj, Alojzij, 1923 – 1943
 • Švigelj, Viktor, 1925 – 1943
 • Švigelj, Anton, 1915 – 1944
 • Leskovec, Tone, 1920 – 1945
 • Leskovec, Jože, 1926 – 1945
 • Otoničar, Jože, 1923 – 1945
 • Otoničar, Janez, 1926 – 1945
 • Švigelj, Ana, 1917 – 1945
 • Švigelj, Stanko, 1927 – 1945

DOLENJA VAS

 • Krašna, Ivanka, 1923 – 1942
 • Krašna, Ivan, 1889 – 1943
 • Martinčič, Jernej, 1880 – 1943
 • Škof, Alojzij, 1900 – 1943
 • Baraga, Ludvik, 1924 – 1944
 • Martinčič, Franc, 1912 – 1944
 • Krašovec, Jakob, 1908 – 1945
 • Lovko, Franc, 1923 – 1945
 • Martinčič, Janez, 1908 – 1945
 • Obreza, Jože, 1900 – 1945
 • Opeka, Franc, 1912 – 1945
 • Prudič, Anton, 1925 – 1945
 • Švelc, Anton, 1908 – 1945
 • Ule, Albin, 1927 – 1945

MAHNETI

 • Turšič, Franc, 1926 – 1945

MARTINJAK

 • Premrov, Janez, 1914 – 1942
 • Matičič, Alojz, 1914 – 1943
 • Švigelj, Janez, 1924 – 1944
 • Matičič, Jože, 1905 – 1945
 • Matičič, Janez, 1912 – 1945
 • Mišič, Franc, 1922 – 1945
 • Mišič, Ivan, 1924 – 1945
 • Rovan, Matija, 1918 – 1945
 • Švigelj, Jakob, 1886 – 1945
 • Švigelj, Franc, 1923 – 1945
 • Turk, Janez, 1914 – 1945
 • Premrov, Ludvik, 1924 – 1946
 • Premrov, Antonija s. Karmela, 1912 – 1949

PODSLIVNICA

 • Otoničar, Jožef, 1925 – 1945
 • Primožič, Tone, 1912 – 1945
 • Primožič, Korle, 1917 – 1945

ZELŠE

 • Stražišar, Jakob, 1916 – 1944
 • Kranjc, Franc, 1902 – 1945
 • Mele, Alojz, 1924 – 1945
 • Stražišar, Jože, 1912 – 1945
 • Veber, Franc, 1921 – 1945

ČRNI VRH NAD IDRIJO

ČRNI VRH

 • Bajec, Ludvik, 1898 – 1943
 • Čuk, Karol, 1904 – 1944
 • Kavčič, Janez, 1923 – 1944
 • Markič, Anton, 1895 – 1944
 • Mikuž, Dominik, 1896 – 1944
 • Mikuž, Ivan, 1913 – 1944
 • Mikuž, Stanislav, 1922 – 1944
 • Mikuž, Karel, 1925 – 1944
 • Ozbič, Karol, 1895 – 1944
 • Rudolf, Jakob, 1903 – 1944
 • Tončič, Frančišek, 1904 – 1944
 • Trček, Rudi, 1922 – 1944
 • Trček, Ivan, 1924 – 1944
 • Trček, Franc, 1925 – 1944
 • Vidmar, Alojz, 1928 – 1944
 • Poženel, Karol, 1904 – 1945
 • Poženel, Anton, 1909 – 1945
 • Poženel, Stanislav, 1913 – 1945
 • Zajec, Franc, 1916 – 1945

IDRIJSKI LOG

 • Mikuž, Jože, 1920 – 1943
 • Rupnik, Jožef, 1925 – 1943
 • Černilogar, Frančišek, 1926 – 1944

KANJI DOL

 • Čuk, Anton, 1926 – 1944

LOME

 • Klavžar, Ivan, 1913 – 1942
 • Čuk, Marija, 1922 – 1944
 • Čuk, Katarina, 1924 – 1944
 • Lampe, Janez, 1900 – 1944
 • Ozbič, Frančiška, 1911 – 1944
 • Petrovčič, Alojzij, 1906 – 1944
 • Pivk, Janez, 1908 – 1944
 • Rejc, Martin, 1913 – 1944
 • Rudolf, Ivan, 1928 – 1944
 • Rupnik, Ivan, 1928 – 1944
 • Šemrl, Marija, 1888 – 1944
 • Šemrl, Julij, 1918 – 1944
 • Šemrl, Ivan, 1927 – 1944
 • Tominec, Viktor, 1901 – 1944
 • Tominec, Jakob, 1912 – 1944
 • Tominec, Ivan, 1917 – 1944
 • Ozbič, Julijan, 1924 – 1945
 • Tominec, Franc, 1908 – 1945

MRZLI LOG

 • Bezeljak, Filip, 1902 – 1944
 • Petrovčič, Alojzij, 1897 – 1944

PREDGRIŽE

 • Bezeljak, Janez, 1913 – 1944
 • Čuk, Janez, 1901 – 1944
 • Čuk, Karol, 1929 – 1944
 • Felc, Maks, 1908 – 1944
 • Habe, Alojz, 1927 – 1944
 • Istenič, Bogomil, 1925 – 1944
 • Poženel, Jožef, 1915 – 1944
 • Rupnik, Frančišek, 1917 – 1944
 • Rupnik, Ivan, 1903 – 1944
 • Rupnik, Valentin, 1903 – 1944
 • Šemrl, Franc, 1920 – 1944
 • Šulgaj, Leopold, 1900 – 1944
 • Žgavec, Leopold, 1917 – 1944
 • Žgavec, Franc, 1915 – 1945

STRMEC

 • Šemrl, Ljudmila, 1926 – 1944

ZADLOG

 • Plešnar, Viktor, 1906 – 1943
 • Cigale, Barbara, 1906 – 1944
 • Cigale, Jožef, 1903 – 1944
 • Cigale, Jožefa, 1930 – 1944
 • Cigale, Anton, 1935 – 1944
 • Cigale, Pavel, 1941 – 1944
 • Čuk, Edvard, 1927 – 1944
 • Kavčič, Frančišek, 1922 – 1944
 • Lampe, Janez, 1918 – 1944
 • Pivk, Anton, 1901 – 1944
 • Rudolf, Anton, 1903 – 1944
 • Rupnik, Ivan, 1924 – 1944
 • Tominec, Anton, 1903 – 1944
 • Bonča, Valentin, 1927 – 1945
 • Lampe, Ludvik, 1927 – 1945
 • Mikuž, Stanislav, 1923 – 1945

ŽUPNIJA DOB PRI DOMŽALAH

ČEŠENIK

 • Premk, Francka, 1921 – 1944

BREZOVICA

 • Gregorin, Jakob, 1908 – 1943

BREZJE

 • Marn, Franc, 1897 – 1941
 • Leben, Slavko, 1911 – 1945

DOB

 • Javornik, Jože, 1909 – 1943
 • Tepež, Anton, / – 1943
 • Križnik, Ivan, 1915 – 1944
 • Juteršek, Mihael, 1925 – 1945

JARŠE

 • Mav, Niko, 1919 – 1944

KOKOŠNJE

 • Bizjak, Urša, 1893 – 1943

KRTINA

 • Frontini, Tone, / – 1943
 • Kokalj, Frančiška, 1889 – 1943
 • Rems, Viktor, 1908 – 1944
 • Aleš, Franc, 1913 – 1945
 • Aleš, Leon, 1917 – 1945
 • Rems, Jakob, 1904 – 1945
 • Zarnik, Jože, 1915 – 1945

PODREČJE

 • Stupica, Mirko, 1922 – 1942
 • Bremšak, Jože, 1915 – 1943
 • Rusjan, Minka, 1923 – 1943
 • Stupica, Mihael, 1900 – 1943

STUDENEC

 • Krušnik, Franc, 1922 – 1942

SV. TROJICA

 • Jemec, Anton, 1920 – 1945

ŠKOCJAN

 • Krušnik, Ivan, 1919 – 1943
 • Hrovat, Franc, 1920 – 1945
 • Majhen, Janez, 1910 – 1945

VIR

 • Milič, Ljudmila, 1922 – 1942
 • Kovič, Ivanka, 1943 – 1943
 • Urbanija, Jože, 1927 – 1943
 • Pučko, Vinko, 1910 – 1943
 • Črnivec, Stane, / – 1944
 • Hiršman, Alojz, 1907 – 1944
 • Vodlan, Franc, 1912 – 1945
 • Klopčič, Franc, 1926 – 1946

ZGORNJA JAVORŠICA (Moravče)

 • Rusjan, Lovrenc, 1909 – 1941

ŽUPNIJA DOBREPOLJE-VIDEM

BRUHANJA VAS

 • Kožar, Anton, 1921 – 1942
 • Francelj, Jože, 1921 – 1945
 • Glač, Franc, 1925 – 1945
 • Indihar, Rudolf, 1922 – 1945
 • Kožar, Jože, 1919 – 1945
 • Kožar, Janez, 1925 – 1945
 • Mesojedec, Edvard, 1924 – 1945
 • Miklič, Jožef, 1923 – 1945
 • Zevnik, Franc, 1920 – 1945
 • Zgonc, Franc, 1919 – 1945
 • Žnidaršič, Franc, 1914 – 1945

CESTA

 • Boštjančič, Jože, 1920 – 1945
 • Boštjančič, Franc, 1925 – 1945
 • Fink, Franc, 1914 – 1945
 • Godec, Jože, 1926 – 1944
 • Klinc, Stane, 1924 – 1944
 • Miklavčič, Tone, 1925 – 1944
 • Fink, Anton, 1917 – 1945
 • Godec, Tone, 1924 – 1945
 • Indihar, Jože, 1915 – 1945
 • Jeršin, Anton, 1918 – 1945
 • Klinc, Jože, 1914 – 1945
 • Klinc, Tone, 1921 – 1945
 • Kralj, Ivan, 1925 – 1945
 • Kožar, Anton, 1912 – 1945
 • Marolt, Anton, 1925 – 1945
 • Marolt, Ivan, 1924 – 1945
 • Meglen, Ivan, 1909 – 1945
 • Miklič, Anton, 1914 – 1945
 • Miklič, Jože, 1918 – 1945
 • Miklič, Franc, 1924 – 1945
 • Miklič, Franc, 1925 – 1945
 • Miklič, Jože, 1911 – 1945
 • Mohar, Alojz, 1926 – 1945
 • Mohar, Alojz, 1915 – 1945
 • Mohar, Franc, 1921 – 1945
 • Sever, Alojz, 1921 – 1945
 • Sever, Jože, 1924 – 1945
 • Strnad, Ivan, 1912 – 1945
 • Strnad, Jože, 1919 – 1945
 • Strnad, Tone, 1922 – 1945
 • Strnad, Slave, 1915 – 1945
 • Žgajnar, Tone, 1926 – 1945
 • Žgajnar, Stane, 1927 – 1945
 • Žgajnar, Jože, 1921 – 1945
 • Žgajnar, Ivan, 1924 – 1945
 • Žgajnar, Tone, 1926 – 1945
 • Žnidaršič, Anton, 1900 – 1945

HOČEVJE

 • Pajk, Pavel, 1924 – 1945

KOMPOLJE

 • Mustar, Štefan, 1905 – 1942
 • Babič, Franc, 1895 – 1942
 • Mustar, Janez, 1907 – 1945
 • Hren, Franc, 1922 – 1944
 • Meglen, Ivan, 1924 – 1944
 • Samec, Ciril, 1925 – 1944
 • Sever, Ivan, 1920 – 1944
 • Župančič, Alojz, 1919 – 1944
 • Adamič, Franc, 1925 – 1945
 • Adamič, Stane, 1916 – 1945
 • Adamič, Štefan, 1917 – 1945
 • Andolšek, Jože, 1924 – 1945
 • Andolšek, Anton, 1920 – 1945
 • Andolšek, Jože, 1926 – 1945
 • Bradač, Nace, 1920 – 1945
 • Bradač, Ivan, 1922 – 1945
 • Bradač, Jože, 1924 – 1945
 • Grm, Jože, 1924 – 1945
 • Guštin, Anton, 1912 – 1945
 • Hren, Franc, 1910 – 1945
 • Hren, Jože, 1911 – 1945
 • Kavčič, Ivan, 1905 – 1945
 • Korošec, Franc, 1917 – 1945
 • Mesojedec, Franc, 1922 – 1945
 • Mustar, Ivan, 1926 – 1945
 • Mustar, Nace, 1911 – 1945
 • Nose, Janez, 1910 – 1945
 • Novak, Franc, 1924 – 1945
 • Novak, Tone, 1926 – 1945
 • Perko, Janez, 1914 – 1945
 • Pinosa, Bruno, 1925 – 1945
 • Rotar, Alojz, 1904 – 1945
 • Rotar, Franc, 1922 – 1945
 • Samec, Ivan, 1919 – 1945
 • Samec, Jože, 1920 – 1945
 • Sever, Jože, 1917 – 1945
 • Strah, Janez, 1909 – 1945
 • Strah, Cene, 1912 – 1945
 • Špolar, Franc, 1926 – 1945
 • Štih, Jože, 1917 – 1945
 • Vergo, Zoro, 1925 – 1945
 • Zakrajšek, Stane, 1908 – 1945
 • Žgajnar, Jože, 1922 – 1945
 • Žgajnar, Tone, 1926 – 1945
 • Žnidaršič, Franc, 1911 – 1945
 • Žnidaršič, Franci, 1925 – 1945
 • Župančič, Stane, 1924 – 1945

MALA VAS

 • Gale, Ivan, 1921 – 1942
 • Hočevar, Anton, 1926 – 1944
 • Adamič, Ivan, 1925 – 1945
 • Erčulj, Tone, 1913 – 1945
 • Erčulj, Stane, 1923 – 1945
 • Grm, Filip, 1912 – 1945
 • Grm, Franc, 1924 – 1945
 • Grm, Anton, 1926 – 1945
 • Hočevar, Ivan, 1922 – 1945
 • Marolt, Slavko, 1922 – 1945
 • Novak, Alojz, 1922 – 1945
 • Novak, Ludvik, 1910 – 1945
 • Novak, Leopold, 1912 – 1945
 • Perhaj, Pavle, 1909 – 1945
 • Prijatelj, Jože, 1921 – 1945
 • Šilc, Janez, 1910 – 1945
 • Šilc, Alojz, 1924 – 1945
 • Škoda, Anton, 1908 – 1945
 • Žnidaršič, Tone, 1922 – 1945

PODGORA

 • Šuštar, Alojz, 1921 – 1944
 • Babič, Alojz, 1910 – 1945
 • Babič, Anton, 1912 – 1945
 • Babič, Franc, 1924 – 1945
 • Babič, Jože, 1926 – 1945
 • Babič, Anton, 1928 – 1945
 • Glač, Ivan, 1923 – 1945
 • Glač, Alojz, 1926 – 1945
 • Hegler, Anton, 1922 – 1945
 • Hegler, Jože, 1923 – 1945
 • Hegler, Franc, 1926 – 1945
 • Hočevar, Anton, 1911 – 1945
 • Hočevar, Janez, 1910 – 1945
 • Hren, Stane, 1916 – 1945
 • Mavsar, Franc, 1924 – 1945
 • Mavsar, Ivan, 1923 – 1945
 • Mavsar, Franc, 1927 – 1945
 • Nose, Janez, 1911 – 1945
 • Pavlič, Alojz, 1923 – 1945
 • Pavlič, Anton, 1921 – 1945
 • Pavlič, Peter, 1909 – 1945
 • Sevšek, Rafael, 1921 – 1945
 • Sevšek, Simon, 1909 – 1945
 • Škantelj, Franc, 1923 – 1945
 • Škantelj, Ivan, 1922 – 1945
 • Škantelj, Stane, 1928 – 1945
 • Škoda, Janez, 1916 – 1945
 • Šuštar, Franc, 1909 – 1945
 • Šuštar, Karel, 1924 – 1945
 • Šuštar, Viktor, 1910 – 1945
 • Marolt, Anton, 1889 – 1949

PODGORICA

 • Erčulj, Ivan, 1924 – 1944
 • Šuštar, Ludvik, 1915 – 1944
 • Žnidaršič, Jože, 1926 – 1945
 • Drobnič, Sašo, 1926 – 1945
 • Erčulj, Stanislav, 1926 – 1945
 • Jakič, Anton, 1925 – 1945
 • Kaplan, Jože, 1910 – 1945
 • Šporar, Anton, 1919 – 1945
 • Zevnik, Anton, 1925 – 1945
 • Žnidaršič, Janez, 1921 – 1945

PODPEČ

 • Andoljšek, Vincenc, 1906 – 1943
 • Ahačevčič, Jože, 1924 – 1944
 • Pajk, Franc, 1913 – 1944
 • Ahačevčič, Alojz, 1912 – 1945
 • Ahačevčič, Ivan, 1926 – 1945
 • Hočevar, Anton, 1925 – 1945
 • Hren, Franc, 1910 – 1945
 • Hren, Jože, 1913 – 1945
 • Juvane, Tone, 1919 – 1945
 • Mohar, Jože, 1920 – 1945
 • Petrič, Anton, 1923 – 1945
 • Samec, Janez, 1922 – 1945
 • Samec, Ludvik, 1914 – 1945
 • Strnad, Franc, 1913 – 1945
 • Strnad, Jože, 1925 – 1945
 • Škantelj, Albin, 1912 – 1945
 • Šporar, Jože, 1926 – 1945
 • Zabukovec, Ivan, 1918 – 1945
 • Zabukovec, Roman, 1916 – 1945

PONIKVE

 • Gruden, Jože, 1921 – 1943
 • Somrak, Ivan, 1919 – 1943
 • Vidmar, Lado, 1917 – 1943
 • Žuk, Franc, 1890 – 1944
 • Bambič, Franc, 1909 – 1945
 • Dren, Anton, 1914 – 1945
 • Dren, Jože, 1912 – 1945
 • Juvane, Karel, 1913 – 1945
 • Lenarčič, Alojz, 1912 – 1945
 • Lenarčič, Franc, 1917 – 1945
 • Lenarčič, Ivan, 1910 – 1945
 • Podlogar, Alojz, / – 1945
 • Škulj, Alojz, 1913 – 1945
 • Škulj, Karol, 1922 – 1945
 • Škulj, Anton, 1919 – 1945
 • Škulj, Janez, 1921 – 1945
 • Tomšič, Alojz, 1913 – 1945
 • Zakrajšek, Anton, 1917 – 1945

PREDSTRUGE

 • Lohkar, Mirko, 1926 – 1945
 • Mramor, Ivan, 1923 – 1945
 • Mramor, Tone, 1924 – 1945
 • Zabukovec, Jože, 1903 – 1945

VIDEM

 • Debeljak, Jože, 1898 – 1942
 • Prijatelj, Jože, 1923 – 1942
 • Strah, Stanko, 1930 – 1942
 • Strah, Tone, / – 1942
 • Kovačič, Alojz, 1913 – 1943
 • Osterman, Rudi, 1911 – 1943
 • Šuštar, Alojz, 1915 – 1943
 • Novak, Angela, 1898 – 1944
 • Šuštar, Janez, 1907 – 1944
 • Prijatelj, Tone, 1921 – 1944
 • Boštjančič, Anton, 1926 – 1945
 • Boštjančič, Cene, 1910 – 1945
 • Kaplan, Ludvik, 1909 – 1945
 • Novak, Franc, 1911 – 1945
 • Novak, Jože, 1912 – 1945
 • Novak, Pavle, 1914 – 1945
 • Peterlin, Jože, 1919 – 1945
 • Polda, Tone, 1916 – 1945
 • Prijatelj, Ivan, 1926 – 1945
 • Žnidaršič, Franc, 1918 – 1945

VODICE

 • Novak, Anton, 1913 – 1945
 • Nučič, Anton, 1911 – 1945
 • Okorn, Franc, 1911 – 1945

ZAGORICA

 • Grm, Jože, 1927 – 1943
 • Kastelic, Jože, 1924 – 1943
 • Mesojedec, Pepca, 1917 – 1943
 • Mesojedec, Jože, 1920 – 1943
 • Vidmar, Franc, 1915 – 1943
 • Žnidaršič, Jože, 1912 – 1943
 • Mlakar, Alojz, 1911 – 1944
 • Prijatelj, Janez, 1904 – 1944
 • Babič, Jože, 1910 – 1945
 • Erčulj, Franc, 1925 – 1945
 • Erčulj, Ivan, 1926 – 1945
 • Erčulj, Franci, 1922 – 1945
 • Grm, Alojz, 1905 – 1945
 • Grm, Alojz, 1925 – 1945
 • Grm, Jože, 1913 – 1945
 • Grm, Alojz, 1915 – 1945
 • Grm, Franc, 1923 – 1945
 • Grm, Marija, 1920 – 1945
 • Grm, Kristina, 1923 – 1945
 • Hočevar, Franc, 1927 – 1945
 • Hren, Franc, 1925 – 1945
 • Kastelic, Alojz, 1926 – 1945
 • Kožar, Franc, 1922 – 1945
 • Lenarčič, Alojz, 1907 – 1945
 • Mesojedec, Anton, 1911 – 1945
 • Miklič, Nace, 1919 – 1945
 • Mlakar, Franci, 1921 – 1945
 • Novak, Franc, 1910 – 1945
 • Padar, Janez, 1923 – 1945
 • Padar, Jože, 1926 – 1945
 • Strah, Franc, 1923 – 1945
 • Škulj, Franc, 1905 – 1945
 • Vidmar, Anton, 1912 – 1945
 • Žnidaršič, Ivan, 1917 – 1945
 • Žnidaršič, Ivan, 1923 – 1945

ZDENSKA VAS

 • Jerič, Franc, 1926 – 1943
 • Jerič, Jože, 1914 – 1943
 • Kadunc, Franc, 1920 – 1943
 • Strnad, Jože, 1924 – 1943
 • Brezovec, Ivan, 1926 – 1944
 • Jerič, Ladislav, 1925 – 1944
 • Blatnik, Alojz, 1922 – 1945
 • Blatnik, Franc, 1920 – 1945
 • Jerič, Miroslav, 1918 – 1945
 • Jerič, Adolf, 1923 – 1945
 • Klinc, Franc, 1917 – 1945
 • Klinc, Milan, 1919 – 1945
 • Levstik, Jože, 1925 – 1945
 • Mesojedec, Franc, 1922 – 1945
 • Perko, Peter, 1907 – 1945
 • Prelesnik, Franc, 1926 – 1945
 • Strnad, Ignac, 1923 – 1945
 • Strnad, Jože, 1908 – 1945
 • Škoda, Franc, 1920 – 1945
 • Štrubelj, Tone, 1920 – 1945
 • Štrubelj, Jože, 1926 – 1945
 • Štrubelj, Tone, 1905 – 1945
 • Štrubelj, Jože, 1907 – 1945
 • Štrubelj, Alojz, 1927 – 1945
 • Tiselj, Albin, 1917 – 1945
 • Tiselj, Tone, 1920 – 1945
 • Zrnec, Jože, 1911 – 1945
 • Žgajnar, Jože, 1914 – 1945
 • Žgajnar, Franc, 1917 – 1945
 • Žnidaršič, Vinko, 1908 – 1945
 • Žnidaršič, Rafko, 1916 – 1945

ŽUPNIJA DOBRNIČ

ARTMANJA VAS

 • Pekolj, Franc, 1926 – 1944
 • Jaklič, Franc, 1906 – 1945
 • Legan, Jože, 1904 – 1945
 • Mrvar, Ivan, 1919 – 1945
 • Pekolj, Alojz, 1926 – 1945
 • Smolič, Jože, 1923 – 1945
 • Zupančič, Viljem, 1923 – 1945

DOBRAVA

 • Stupar, Franc, 1906 – 1944
 • Zupančič, Jože, 1914 – 1944
 • Hren, Jože, 1925 – 1945
 • Hren, Stane, 1927 – 1945
 • Koželj, Anton, 1909 – 1945
 • Novak, Friderik, 1914 – 1945
 • Novak, Jože, 1919 – 1945
 • Pirc, Ludvik, 1927 – 1945
 • Pirc, Viktor, 1921 – 1945
 • Prpar, Edvard, 1928 – 1945
 • Prpar, Franc, 1926 – 1945
 • Razdrih, Jože, 1922 – 1945
 • Slak, Anton, 1915 – 1945
 • Slak, Vid, 1920 – 1945
 • Smolič, Franc, 1900 – 1945
 • Smolič, Janez, 1905 – 1945
 • Smolič, Viktor, 1923 – 1945
 • Strojin, Janez, 1913 – 1945
 • Zupančič, Milan, 1912 – 1945

DOBRNIČ

 • Bester, Feliks, / – 1942
 • Jerič, Franc, / – 1942
 • Kmet, Frančiška, 1887 – 1943
 • Kmet, Ana, 1889 – 1943
 • Slak, Matija, 1900 – 1943
 • Slak, Ana, / – 1943
 • Barle, Ivan, 1924 – 1945
 • Čeh, Ignac, 1906 – 1945
 • Čekada, Ciril, / – 1945
 • Jerič, Drago, 1910 – 1945
 • Pekolj, Stanko, 1928 – 1945
 • Petek, Alojz, 1922 – 1945
 • Petek, Franc, 1914 – 1945
 • Pograjc, Anton, 1911 – 1945
 • Pograjc, Alojz, 1916 – 1945
 • Rajer, Franc, 1906 – 1945
 • Smolič, Franc, 1923 – 1945
 • Starič, Marjan, 1922 – 1945

DOLENJE KAMENJE

 • Glavan, Franc, 1913 – 1945
 • Glavan, Jože, 1926 – 1945
 • Kastelic, Franc, 1921 – 1945
 • Kolenc, Jože, 1902 – 1945

DOLENJE SELCE

 • Trunkelj, Alojz, 1901 – 1944
 • Anžlovar, Franc, 1925 – 1945
 • Barle, Alojz, 1909 – 1945
 • Sternad, Franc, 1912 – 1945
 • Trlep, Franc, 1919 – 1945

DOLENJE VRHE

 • Prpar, Blaž, 1922 – 1945
 • Prpar, Franc, 1903 – 1945
 • Prpar, Franc, 1926 – 1945
 • Prpar, Jože, 1919 – 1945
 • Zupančič, Anton, 1903 – 1945

GORENJA VAS

 • Slak, Franc, 1922 – 1945
 • Slak, Alojzij, 1923 – 1945

GORENJE KAMENJE

 • Mulh, Franc, 1911 – 1942
 • Barle, Anton, 1904 – 1945
 • Barle, Jože, 1922 – 1945
 • Špelič, Jože, 1905 – 1945
 • Špelič, Franc, 1922 – 1945
 • Uršič, Jože, 1923 – 1945

GORENJE SELCE

 • Barle, Janez, 1912 – 1945
 • Barle, Alojz, 1919 – 1945
 • Spec, Jože, 1916 – 1945
 • Trlep, Ivan, 1924 – 1945

GORENJE VRHE

 • Bobnar, Jože, 1926 – 1945

KNEŽJA VAS

 • Koželj, Franc, 1918 – 1945
 • Retar, Jože, 1902 – 1945
 • Slak, Anton, 1926 – 1945
 • Tomšič, Anton, 1921 – 1945
 • Tomšič, Tine, 1923 – 1945
 • Zaletel, Ivan, 1924 – 1945
 • Zupančič, Ivan, 1924 – 1945
 • Zupančič, Karol, 1926 – 1945

KORITA

 • Hočevar, Alojzija, 1910 – 1942
 • Smrke, Anton, 1925 – 1943
 • Zupančič, Franc, 1922 – 1943
 • Glivar, Anton, 1923 – 1945
 • Hrovat, Jože, 1924 – 1945
 • Hrovat, Ivan, 1927 – 1945
 • Kic, Jože, 1926 – 1945
 • Pečjak, Franc, 1920 – 1945
 • Pečjak, Cveta, 1923 – 1945
 • Pečjak, Alojz, 1927 – 1945
 • Rozman, Ludvik, 1911 – 1945
 • Šparovec, Alojz, 1907 – 1945
 • Špelič, Feliks, 1920 – 1945
 • Špelič, Jože, 1924 – 1945
 • Verce, Anton, 1919 – 1945

KOZJEK

 • Mulh, Alojz, 1913 – 1945
 • Mulh, Ivan, 1927 – 1945
 • Mulh, Jože, 1914 – 1945
 • Mulh, Viljem, 1923 – 1945

KRUŠNI VRH

 • Pucelj, Alojz, 1921 – 1944
 • Jarm, Anton, 1926 – 1945
 • Koželj, Alojz, 1915 – 1945
 • Koželj, Anton, 1922 – 1945
 • Koželj, Silvester, 1928 – 1945
 • Strmec, Franc, 1900 – 1945

LISEC

 • Kastelic, Jurij, 1904 – 1945

LOKVE

 • Gazdvoda, Janez, 1906 – 1945
 • Kužnik, Franc, 1909 – 1945

LUŽA

 • Femc, Franc, 1926 – 1945
 • Janež, Alojz, 1923 – 1945
 • Janež, Jože, 1925 – 1945
 • Kovačič, Alojz, 1924 – 1945
 • Majde, Anton, 1926 – 1945
 • Murn, Alojz, 1925 – 1945
 • Zupančič, Karol, 1922 – 1945
 • Zupančič, Jože, 1927 – 1945

MALA VAS

 • Lah, Lovro, 1909 – 1945

OBČINE

 • Kaferle, Anton, 1914 – 1945
 • Kaferle, Franc, 1922 – 1945
 • Pevec, Jože, 1926 – 1945
 • Rajer, Janez, 1911 – 1945

PODLISEC

 • Udovč, Franc, 1902 – 1942
 • Trunkelj, Jože, 1919 – 1944

PRESKA

 • Kaplan, Anica, 1918 – 1942
 • Žukovec, Tine, 1927 – 1944
 • Grandovec, Feliks, 1906 – 1945
 • Kaplan, Jože, 1924 – 1945
 • Kastigar, Franc, 1899 – 1945
 • Kužnik, Ludvik, 1929 – 1945
 • Špelič, Ludvik, 1917 – 1945
 • Špelič, Maks, 1925 – 1945
 • Tavčar, Andrej, 1925 – 1945
 • Trunkelj, Anton, 1927 – 1945
 • Žnidaršič, Stane, 1926 – 1945

REVA

 • Smolič, Franc, 1914 – 1944

ROŽENPELJ

 • Novak, Janez, 1874 – 1942
 • Novak, Tone, 1919 – 1942
 • Trunkelj, Lovrenc, 1907 – 1942
 • Šuštaršič, Viljem, 1915 – 1945
 • Tomažič, Franc, 1912 – 1945
 • Ferfolja, Alojz, 1925 – 1945
 • Ferfolja, Stanislav, 1925 – 1945
 • Medved, Anton, 1925 – 1945
 • Medved, Jože, 1921 – 1945
 • Novak, Alojz, 1926 – 1945
 • Novak, Janez, 1915 – 1945
 • Novak, Jože, 1925 – 1945
 • Ozimek, Viktor, 1925 – 1945
 • Zaletel, Anton, 1915 – 1945

RDEČI KAL

 • Gorc, Franc, 1900 – 1945
 • Kek, Franc, 1900 – 1945
 • Kolenc, Janez, 1910 – 1945
 • Kolenc, Tomaž, 1916 – 1945
 • Makše, Franc, 1925 – 1945
 • Makše, Alojz, 1927 – 1945
 • Makše, Jože, 1897 – 1945
 • Makše, Jože, 1925 – 1945
 • Makše, Stanko, 1929 – 1945
 • Murn, Anton, 1922 – 1945
 • Pograjc, Franc, 1914 – 1945
 • Prpar, Ignac, 1904 – 1945
 • Smolič, Adolf, 1912 – 1945
 • Uršič, Anton, 1902 – 1945

STRANJE

 • Rajer, Anton, 1909 – 1945

ŠMAVER

 • Rokavec, Franc, 1910 – 1945
 • Rajer, Anton, 1925 – 1945
 • Špelič, Milan, 1927 – 1945
 • Zupančič, Franc, 1924 – 1945

VAPČA VAS

 • Poglajen, Anton, 1921 – 1945
 • Pekolj, Anton, 1921 – 1945
 • Pekolj, Franc, 1927 – 1945
 • Poglajen, Janez, 1922 – 1945
 • Poglajen, Jože, 1926 – 1945
 • Smolič, Franc, 1919 – 1945
 • Smrekar, Stanislav, 1927 – 1945

VRBOVEC

 • Jarc, Alojz, 1904 – 1945
 • Koncilja, Alojz, 1900 – 1945
 • Muren, Jože, 1921 – 1945
 • Ostanek, Alojz, 1920 – 1945
 • Strniša, Feliks, 1912 – 1945
 • Strniša, Jože, 1921 – 1945

ZAGORICA

 • Smrekar, Feliks, 1909 – 1943
 • Črček, Danijel, 1907 – 1945
 • Pekolj, Alojzij, 1924 – 1945
 • Pekolj, Anton, 1925 – 1945
 • Turk, Franc, 1914 – 1945

ŽELEZNO

 • Demec, Tone, / – 1943
 • Kužnik, Alojz, 1925 – 1945
 • Kužnik, Edvard, 1927 – 1945
 • Retelj, Albin, 1924 – 1945
 • Retelj, Jože Alojz, 1927 – 1945
 • Skube, Jože, 1923 – 1945
 • Zupančič, Jože, 1925 – 1945

ŽUPNIJA DOBROVA PRI LJUBLJANI

BREZJE

 • Dolenc, Ivan, 1925 – 1945
 • Hojkar, Peter, 1912 – 1945
 • Podobnikar, Polde, 1923 – 1945
 • Seliškar, Anton, 1912 – 1945
 • Seliškar, Štefan, 1915 – 1945
 • Seliškar, Miha, 1918 – 1945
 • Seliškar, Lojze, 1921 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1920 – 1945
 • Zalaznik, Tone, 1924 – 1945
 • Zorc, Franc, 1926 – 1945

DOBROVA

 • Bizjan, Franc, 1925 – 1943
 • Bizjan, Ivan, 1924 – 1945
 • Dolinar, Miha, 1923 – 1945
 • Dolinar, Peter, 1919 – 1945
 • Dolničar, Peter, 1910 – 1945
 • Oven, Peter, 1905 – 1945
 • Podobnikar, Jože, 1924 – 1945
 • Rus, Franc, 1924 – 1945
 • Seliškar, Janez, 1911 – 1945
 • Smrtnik, Anton, 1920 – 1945
 • Vidonja, Vili, 1912 – 1945
 • Zalaznik, Janko, 1910 – 1945
 • Birtič, Matija, 1930 – 1946
 • Birtič, Franc, 1932 – 1946

DRAŽEVNIK

 • Kušar, Franc, 1925 – 1942
 • Kušar, Jože, 1922 – 1945

GABERJE

 • Babnik, Jože, 1923 – 1945
 • Ciuha, Andrej, 1922 – 1945
 • Kovač, Peter, 1910 – 1945
 • Košir, Matija, 1920 – 1945
 • Košir, Anton, 1926 – 1945
 • Oven, Jakob, 1918 – 1945
 • Oven, Franc, 1923 – 1945
 • Peklaj, Jože, 1925 – 1945
 • Setničar, Tone, 1925 – 1945
 • Suhadolc, Franc, 1905 – 1945
 • Trpin, Anton, 1911 – 1945
 • Zibelnik, Rafael, 1926 – 1945
 • Zorc, Jože, 1921 – 1945

HRUŠEVO SELO

 • Hudnik, Frančiška, 1875 – 1942
 • Hudnik, Francka, 1896 – 1942
 • Hudnik, Alojzij, 1900 – 1942
 • Hudnik, Matija, 1902 – 1942
 • Hudnik, Mihael, 1904 – 1942
 • Hudnik, Ivana, 1911 – 1942
 • Hudnik, Leopold, 1913 – 1945

KOZARJE

 • Čuden, Anton, 1897 – 1942
 • Pleško, Ivan, 1923 – 1942
 • Martinjak, Tone, 1911 – 1943
 • Ciuha, Ivan, 1922 – 1945
 • Čebela, Srečko, 1921 – 1945
 • Černe, Anton, 1925 – 1945
 • Čuden, Lovrenc, 1899 – 1945
 • Dovjak, Alojz, 1915 – 1945
 • Kovač, Jakob, 1923 – 1945
 • Martinjak, Polde, 1919 – 1945
 • Pleško, Franc, 1925 – 1945
 • Pleško, Ciril, 1926 – 1945
 • Skopec, Ivan, 1920 – 1945
 • Skopec, Vinko, 1925 – 1945
 • Šebenik, Franci, 1927 – 1945

PODSMREKA

 • Peklaj, Ivan, 1922 – 1942
 • Remec, Andrej, 1913 – 1942
 • Vrstovšek, Ivanka, 1914 – 1942
 • Remec, Matija, 1915 – 1943
 • Berdnik, Alojz, 1909 – 1945
 • Berdnik, Albin, 1927 – 1945
 • Berdnik, Ivan, 1909 – 1945
 • Gosar, Alojz, 1927 – 1945
 • Klemenc, Franc, 1924 – 1945
 • Malavašič, Albin, 1925 – 1945
 • Mikuž, Janez, 1901 – 1945
 • Peklaj, Albin, 1924 – 1945
 • Pezdir, Franc, 1922 – 1945
 • Remec, Franc, 1916 – 1945
 • Remec, Ivan, 1919 – 1945
 • Remec, Tone, 1922 – 1945
 • Remec, Jože, 1921 – 1945
 • Remec, Janez, 1926 – 1945
 • Zalaznik, Jože, 1895 – 1945
 • Zalaznik, Ciril, 1926 – 1945

RAZORI

 • Novak, Anton, 1876 – 1941
 • Novak, Jože, 1923 – 1945

STRANSKA VAS

 • Skopec, Marija, 1920 – 1942
 • Skopec, Ivanka, 1923 – 1942
 • Skopec, Frančiška, 1924 – 1942
 • Alič, Jernej, 1922 – 1944
 • Alič, Milan, 1924 – 1945
 • Košir, Franc, 1920 – 1945
 • Košir, Albin, 1924 – 1945
 • Košir, Vinko, 1925 – 1945
 • Košir, Tone, 1926 – 1945
 • Skopec, Franc, 1926 – 1945
 • Štrekelj, Anton, 1917 – 1945
 • Velkavrh, Vinko, 1923 – 1945
 • Žerovnik, Franc, 1921 – 1945

ŠUJICA

 • Hudnik, Albina, 1915 – 1942
 • Hudnik, Janez, 1910 – 1942
 • Kozamernik, Marija, 1916 – 1942
 • Bizjan, Ivan, 1924 – 1945
 • Kožuh, Ludvik, 1925 – 1945
 • Kožuh, Anton, 1926 – 1945
 • Prek, Jernej, 1924 – 1945
 • Suhadolc, Jernej, 1923 – 1945
 • Suhadolc, Luka, 1920 – 1945

ŽUPNIJA DOL PRI LJUBLJANI

DOL PRI LJUBLJANI

 • Jagodic, Viktor, 1908 – 1941
 • Slovnik, Francka, 1916 – 1942
 • Česen, Jakob, 1912 – 1943
 • Gregorin, Marija, 1910 – 1943
 • Kadivc, Franc, 1908 – 1943
 • Klemenc, Franc, 1905 – 1943
 • Kuhar, Franc, 1882 – 1943
 • Loboda, Jože, 1913 – 1943
 • Pavčnik, Tončka, / – 1943
 • Pavčnik, Drago, / – 1943
 • Štoeger, Adolf, / – 1943
 • Trbovc, Slavko, 1916 – 1943
 • Celestina, Oton, 1903 – 1944
 • Planšek, Alojz, 1902 – 1944
 • Podbevšek, Marti, 1909 – 1944
 • Zabavnik, Ivan, 1921 – 1944
 • Zorko, France, 1902 – 1944
 • Belcijan, Janez, 1910 – 1945
 • Černilec, France, 1910 – 1945
 • Černilec, Tone, 1912 – 1945
 • Dimic, Tomaž, 1905 – 1945
 • Jagodic, Ivan, 1915 – 1945
 • Kadivc, Štefan, 1908 – 1945
 • Klemenčič, Stane, 1919 – 1945
 • Klemenčič, Loj z, 1927 – 1945
 • Kosem, Lojze, 1927 – 1945
 • Moder, Franc, 1905 – 1945
 • Okorn, Jernej, 1898 – 1945
 • Slovnik, Ivan, 1915 – 1945
 • Sraka, Alfonz, 1925 – 1945
 • Šuštar, Anton, 1912 – 1945
 • Trbovc, Tone, 1914 – 1945
 • Vasle, Stanislav, 1920 – 1945
 • Vidmar, Janez, 1924 – 1945

ŽUPNIJA DOLENJA VAS PRI RIBNICI

BLATA

 • Merhar, Mirko, 1923 – 1945

DOLENJA VAS

 • Rigler, Josip, / – 1942
 • Bojc, Ivan, 1918 – 1943
 • Dejak, Franc, 1923 – 1943
 • Lesnika, Miha, 1924 – 1943
 • Dimnik, Lado, 1927 – 1944
 • Gorše, Anton, 1913 – 1944
 • Zobec, Jože, 1918 – 1944
 • Ambrožič, Janez, 1918 – 1945
 • Bojc, Franc, 1922 – 1945
 • Bojc, Alojz, 1924 – 1945
 • Bojc, Anton, 1926 – 1945
 • Bojc, Pavel, 1908 – 1945
 • Češarek, Janez, 1923 – 1945
 • Dejak, Anton, 1926 – 1945
 • Gorše, Franc, 1912 – 1945
 • Hrovat, Anton, 1925 – 1945
 • Kromar, Janez, 1912 – 1945
 • Kromar, Jože, 1922 – 1945
 • Levstik, Anton, 1925 – 1945
 • Merhar, Jože, 1912 – 1945
 • Pahulje, Janez, 1906 – 1945
 • Pahulje, Jože, 1909 – 1945
 • Pogorelec, Jakob, 1903 – 1945
 • Pust, Anton, 1914 – 1945
 • Rigler, Ivan, 1924 – 1945
 • Rigler, Viktor, 1927 – 1945
 • Vidervol, Janez, 1912 – 1945

GRČARICE

 • Oražem, Karol, 1923 – 1943
 • Oražem, Anton, 1915 – 1945

LIPOVEC

 • Hočevar, Franc, 1904 – 1945
 • Mihelič, Jože, 1919 – 1945

PRIGORICA

 • Arko, Anton, 1875 – 1942
 • Arko, Jože, 1921 – 1942
 • Arko, Franc, 1924 – 1942
 • Gorše, Anton, 1887 – 1942
 • Henigman, Anton, 1874 – 1942
 • Kozina, Janez, 1898 – 1942
 • Tanko, Franc, 1881 – 1942
 • Trdan, Franc, 1873 – 1942
 • Hren, Jakob, 1923 – 1943
 • Bojc, Alojzij, 1921 – 1944
 • Arko, Anton, 1910 – 1945
 • Gorše, Franc, 1912 – 1945
 • Gorše, Franc, 1923 – 1945
 • Gorše, Anton, 1925 – 1945
 • Grajnar, Ignac, 1923 – 1945
 • Hren, Ignacij, 1926 – 1945
 • Hren, Stanislav, 1925 – 1945
 • Henigman, Jože, 1917 – 1945
 • Klun, Alojz, 1903 – 1945
 • Kromar, Janez, 1923 – 1945
 • Lovšin, Jože, 1921 – 1945
 • Lovšin, Vinko, 1926 – 1945
 • Lovšin, Dana, 1921 – 1945
 • Levstik, Franc, 1914 – 1945
 • Merhar, Franc, 1906 – 1945
 • Merhar, Karol, 1913 – 1945
 • Mihelič, Ludvik, 1922 – 1945
 • Nosan, Janez, 1910 – 1945
 • Nosan, Karel, 1917 – 1945
 • Nosan, Jože, 1927 – 1945
 • Oražem, Janez, 1916 – 1945
 • Oražem, Franc, 1922 – 1945
 • Oražem, Marija, 1918 – 1945
 • Oražem, Jože, 1922 – 1945
 • Oražem, Franc, 1923 – 1945
 • Pust, Janez, 1920 – 1945
 • Pahulje, Anton, 1927 – 1945
 • Starc, Franc, 1914 – 1945
 • Tanko, Jože, 1905 – 1945
 • Tomšič, Franc, 1908 – 1945
 • Tomšič, Ivan, 1916 – 1945
 • Tomšič, Jože, 1923 – 1945
 • Trdan, Ana, 1922 – 1945
 • Trdan, Frančiška, 1910 – 1945
 • Trdan, Anton, 1913 – 1945
 • Zobec, Ivan, 1927 – 1945

RAKITNICA

 • Bančič, Janez, 1900 – 1943
 • Grebenc, Lojze, 1918 – 1943
 • Gorše, Jože, 1912 – 1943
 • Henigman, Franc, 1925 – 1943
 • Gorše, Jože, 1917 – 1945
 • Henigman, Franc, 1919 – 1945
 • Henigman, Polde, 1922 – 1945
 • Henigman, Janez, 1925 – 1945
 • Hočevar, Janez, 1925 – 1945
 • Klun, Tone, 1916 – 1945
 • Kaplan, Franc, 1925 – 1945
 • Merhar, Janez, 1924 – 1945
 • Oberstar, Janez, 1893 – 1945
 • Omerza, Franc, 1910 – 1945
 • Oražem, Jože, 1921 – 1945
 • Oražem, Franc, 1924 – 1945
 • Oražem, Tone, 1925 – 1945

ŽUPNIJA DOLNJI LOGATEC

DOLNJI LOGATEC

 • Kralj, Jože, 1907 – 1943
 • Trček, Tomo, 1916 – 1944
 • Urbas, Anton, 1926 – 1944
 • Arhar, Franc, 1926 – 1945
 • Bajc, Ivan, 1920 – 1945
 • Cankar, Ivan, 1919 – 1945
 • Cankar, Stanislav, 1924 – 1945
 • Cankar, Adolf, 1926 – 1945
 • Cempre, Hinko, 1908 – 1945
 • Černe, Martin, 1921 – 1945
 • Černe, Alojzij, 1926 – 1945
 • Debevc, Fančišek, 1922 – 1945
 • Dolenc, Janez, 1914 – 1945
 • Dormiš, Lovro, 1900 – 1945
 • Geršak, Anton, 1919 – 1945
 • Gorjanc, Anton, 1906 – 1945
 • Gorjanc, Ivan, 1922 – 1945
 • Gorjanc, Matevž, 1922 – 1945
 • Gorjanc, Pavel, 1924 – 1945
 • Gostiša, Avguštin, 1922 – 1945
 • Gostiša, Jože, 1925 – 1945
 • Govekar, Fančišek, 1926 – 1945
 • Grom, Franc, 1923 – 1945
 • Grom, Stanislav, 1925 – 1945
 • Grom, Jože, 1927 – 1945
 • Hodnik, Pavel, 1926 – 1945
 • Istenič, Franc, 1905 – 1945
 • Jamnikar, Jože, 1915 – 1945
 • Jamn ikar, Franc, 1917 – 1945
 • Jamnikar, Srečko, 1925 – 1945
 • Jelovšek, Janez, 1904 – 1945
 • Jerina, Andrej, 1909 – 1945
 • Jerina, Ivan, 1923 – 1945
 • Jerina, Jože, 1919 – 1945
 • Jurjevčič, Jože, 1920 – 1945
 • Keržič, Ludvik, 1916 – 1945
 • Kobal, Maksimiljan, 1925 – 1945
 • Košir, Jakob, 1921 – 1945
 • Košnik, Ludvik, 1911 – 1945
 • Kralj, Ernest, 1905 – 1945
 • Križaj, Franc, 1908 – 1945
 • Križaj, Ciril, 1921 – 1945
 • Lukančič, Ivan, 1898 – 1945
 • Maček, Franc, 1919 – 1945
 • Maček, Franc, 1921 – 1945
 • Maček, Jakob, 1924 – 1945
 • Maček, Ivan, 1925 – 1945
 • Maček, Jože, 1903 – 1945
 • Maček, Marjan, 1921 – 1945
 • Maček, Silvo, 1925 – 1945
 • Maček, Stanislav, 1923 – 1945
 • Marolt, Matija, 1924 – 1945
 • Masle, Anton, 1917 – 1945
 • Masle, Franc, 1916 – 1945
 • Menart, Marko, 1926 – 1945
 • Mrak, Franc, 1927 – 1945
 • Mihevc, Jože, 1908 – 1945
 • Mihevc, Jože, 1910 – 1945
 • Moljk, Ferdinand, 1906 – 1945
 • Molk, Ivan, 1927 – 1945
 • Možina, Janez, 1906 – 1945
 • Musec, Ivan, 1928 – 1945
 • Nagode, Janez, 1918 – 1945
 • Nagode, Ivan, 1925 – 1945
 • Nagode, Franc, 1926 – 1945
 • Orač, Tone, 1909 – 1945
 • Pavlin, Jožko, 1919 – 1945
 • Pečkaj, Anton, 1921 – 1945
 • Poženel, Anton, 1921 – 1945
 • Poženel, Martin, 1923 – 1945
 • Poženel, Niko, 1926 – 1945
 • Praznik, Jože, 1920 – 1945
 • Šebenik, Rudi, 1923 – 1945
 • Šinkovec, Tomaž, 1910 – 1945
 • Špacapan, Frančišek, 1927 – 1945
 • Turk, Janez, 1912 – 1945
 • Vončina, Valentin, 1916 – 1945
 • Vončina, Jože, 1918 – 1945
 • Zalar, Alojz, 1911 – 1945
 • Zdovc, Stanislav, 1925 – 1945

JAKOVICA PRI LAZAH

 • Milavec, Andrej, 1909 – 1945

ŽUPNIJA GROSUPLJE

BREZJE

 • Bučar, Lojze, 1924 – 1945
 • Kadunc, Jože, 1924 – 1945

BRVACE

 • Drobnič, Franc, 1901 – 1945
 • Sever, Jože, 1922 – 1945

GATINA

 • Zupančič, Ivan, 1889 – 1942
 • Knep, Franc, 1924 – 1945

GROSUPLJE

 • Križman, Anton, 1912 – 1945
 • Bedenčič, Alojz, 1922 – 1943
 • Perovšek, Jožef, 1922 – 1943
 • Ahlin, Jože, 1924 – 1945
 • Ahlin, Karel, 1908 – 1945
 • Bedenčič, Marjan, 1924 – 1945
 • Bedene, Martin, 1911 – 1945
 • Boc, Alojzij, 1933 – 1945
 • Bučar, Franc, 1903 – 1945
 • Cimperman, Alojzij, 1938 – 1945
 • Cimperman, Ivan, 1940 – 1945
 • Janežič, Franc, 1916 – 1945
 • Javornik, Alojz, 1909 – 1945
 • Košak, Franc, 1878 – 1945
 • Mueller, Jožef, 1926 – 1945
 • Omahen, Anton, 1923 – 1945
 • Perovšek, Rudolf, 1926 – 1945
 • Štefančič, Matko, 1924 – 1945
 • Zrnec, Frančiška, 1922 – 1945
 • Zupančič, Alojzija, 1893 – 1945
 • Žitnik, Jakob, 1905 – 1945
 • Žitnik, Alojz, 1900 – 1946

JEROVA VAS

 • Ahlin, Janez, 1925 – 1942
 • Cimperman, Anton, 1913 – 1942
 • Pujas, Darko, 1915 – 1943
 • Strajnar, Ivan, 1924 – 1945

LOBČEK

 • Zavržen, Franc, 1906 – 1943
 • Zavržen, Jože, 1909 – 1943
 • Jamnik, Ivan, 1921 – 1945
 • Jamnik, Ludvik, 1924 – 1945
 • Pajk, Jože, 1906 – 1945
 • Tomlje, Anton, 1925 – 1945

MALA STARA VAS

 • Žitnik, Vinko, 1921 – 1943
 • Jančar, Janez, 1923 – 1945
 • Jančar, Stane, 1926 – 1945
 • Mehle, Ivan, 1915 – 1945
 • Rome, Stane, 1921 – 1945
 • Škrjanc, Alojz, 1915 – 1945
 • Žitnik, France, 1919 – 1945
 • Mehle, Vinko, 1920 – 1947

MALO MLAČEVO

 • Šipelj, Anton, 1913 – 1943
 • Vrečar, Alojzij, 1893 – 1944
 • Ahlin, Franc, 1924 – 1945
 • Boštjančič, Franc, 1914 – 1945
 • Hren, Anton, 1909 – 1945
 • Hren, Martin, 1915 – 1945
 • Hren, Ivan, 1918 – 1945
 • Janežič, Martin, 1905 – 1945
 • Okorn, Ludvik, 1924 – 1945
 • Piškur, Ivan, 1913 – 1945
 • Podržaj, Jože, 1924 – 1945
 • Podržaj, Franc, 1926 – 1945

PEROVO

 • Knez, Anton, 1912 – 1941
 • Boštjančič, Franc, 1921 – 1943
 • Gruden, Stane, 1924 – 1945
 • Kadunc, Jože, 1909 – 1945
 • Kadunc, Ivan, 1919 – 1945
 • Kramar, Franc, 1917 – 1945
 • Kramar, Alojz, 1922 – 1945
 • Mehle, Martin, 1908 – 1945
 • Mehle, Jože, 1914 – 1945
 • Mehle, Vinko, 1921 – 1945
 • Mehle, Slavko, 1922 – 1945
 • Trošt, Franc, 1926 – 1945

SPODNJA SLIVNICA

 • Janežič, Ivanka, 1918 – 1943
 • Bavdek, Ivan, 1926 – 1944
 • Greben, Tone, 1924 – 1945
 • Grum, Jože, 1905 – 1945
 • Habjan, Jože, 1925 – 1945
 • Hribar, Franc, 1922 – 1945
 • Janežič, Jože, 1925 – 1945
 • Perme, Tone, 1925 – 1945
 • Trontelj, Ivan, 1906 – 1945
 • Habjan, Jože, 1904 – 1946

SPODNJE BLATO

 • Šeme, Alojz, 1911 – 1942
 • Škrjanc, Franc, 1909 – 1945
 • Šparovec, Janez, 1908 – 1945

STRANSKA VAS

 • Bajželj, Franc, 1894 – 1943
 • Bajželj, Franc, 1921 – 1943
 • Bajželj, Pavel, 1926 – 1943
 • Bajželj, Marjan, 1922 – 1943
 • Ahlin, Franc, 1905 – 1945
 • Bajželj, Jurij, 1925 – 1945
 • Brginc, Lado, 1922 – 1945
 • Grum, Franc, 1921 – 1945
 • Kovač, Jože, 1908 – 1945
 • Kužnik, Franc, 1911 – 1945
 • Lovšin, Franc, 1902 – 1945
 • Miljkovič, Dušan, 1917 – 1945
 • Tanko, Matija, 1909 – 1945
 • Vidic, Anton, 1926 – 1945

VELIKO MLAČEVO

 • Debernardi, Ivan, 1887 – 1942
 • Rosi, Ludvik, 1916 – 1942
 • Rosi, Jože, 1905 – 1943
 • Javornik, Lojze, 1920 – 1943
 • Javornik, Martin, 1922 – 1943
 • Okoren, Anton, 1901 – 1943
 • Rozman, Anton, 1923 – 1943
 • Dremelj, Jože, 1917 – 1945
 • Habjan, Miloš, 1926 – 1945
 • Javornik, Franc, 1923 – 1945
 • Javornik, Franc, 1925 – 1945
 • Kastelec, Tone, 1922 – 1945
 • Kastelec, Jože, 1927 – 1945
 • Matjažič, Jože, 1925 – 1945
 • Omahen, Franc, 1909 – 1945
 • Rosi, Ivan, 1927 – 1945
 • Sterle, Alojzij, 1900 – 1945
 • Sterle, Slavko, 1924 – 1945
 • Sterle, Ivan, 1927 – 1945
 • Svetek, Franc, 1926 – 1945
 • Zakrajšek, Slavko, 1928 – 1945

ZAGRADEC

 • Pajč, Franc, 1922 – 1942
 • Pajč, Jože, 1924 – 1942
 • Pajč, Stanislav, 1927 – 1942
 • Hren, Martin, 1915 – 1943
 • Ferjan, Anton, 1914 – 1945
 • Hribar, Martin, 1923 – 1945
 • Kastelic, Alojzij, 1923 – 1945
 • Kastelic, Martin, 1924 – 1945
 • Kastelic, Jože, 1919 – 1945
 • Kastelic, Janez, 1921 – 1945
 • Kastelic, Tone, 1919 – 1945
 • Kastelic, Marija, 1921 – 1945
 • Miklič, Ivan, 1923 – 1945
 • Miklič, Alojz, 1925 – 1945
 • Rozman, Jože, 1904 – 1945
 • Zavodnik, Anton, 1910 – 1945

ŽUPNIJA HINJE

HINJE

 • Čebulj, Darinka, 1912 – 1942
 • Novak, Henrik, 1912 – 1942
 • Kern, Franc, 1917 – 1944
 • Kolenc, Viktor, 1905 – 1944
 • Babič, Jože, 1924 – 1945
 • Hočevar, Vene, 1924 – 1945
 • Ivan, Anton, 1907 – 1945
 • Konte, Jože, 1926 – 1945
 • Kranjc, Andrej, 1925 – 1945
 • Papež, Alojz, 1904 – 1945
 • Papež, Slavko, 1921 – 1945
 • Tekavčič, Martin, 1905 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1911 – 1945
 • Vidmar, Milan, 1923 – 1945

HRIB

 • Pečjak, Silvester, 1926 – 1945
 • Perko, Franc, 1905 – 1945
 • Šporar, Stanko, 1925 – 1945
 • Štih, Anton, 1907 – 1945

KLOPCE

 • Škufca, Slavko, 1918 – 1943
 • Škufca, Ciril, 1926 – 1944

LAZINA

 • Jaklič, Andrej, 1921 – 1945
 • Jaklič, Anton, 1913 – 1945

LOPATA

 • Papež, Franc, 1923 – 1943
 • Blatnik, Rudolf, 1922 – 1945
 • Blatnik, Vene, 1923 – 1945
 • Fabijan, Janez, 1923 – 1945
 • Hočevar, Ignac, 1901 – 1945
 • Lobe, Rudolf, 1912 – 1945
 • Novak, Anton, 1925 – 1945
 • Papež, Slavko, 1926 – 1945
 • Pelc, Anton, 1924 – 1945
 • Robida, Franc, 1903 – 1945
 • Tomšič, Anton, 1923 – 1945
 • Tomšič, Slavko, 1912 – 1945
 • Tomšič, Darko, 1921 – 1945
 • Zore, Janez, 1913 – 1945
 • Zore, Janez, 1927 – 1945

PLEŠ

 • Grm, Ignac, 1923 – 1945
 • Grm, Jože, 1926 – 1945
 • Grm, Leopold, 1906 – 1945
 • Novak, Anton, 1908 – 1945
 • Škufca, Janez, 1908 – 1945

PREVOLE

 • Fabjan, Janez, 1911 – 1944
 • Fabjan, Jože, 1923 – 1944
 • Lovše, Blaž, 1905 – 1944
 • Mirtič, Stanko, 1925 – 1945
 • Blatnik, Janez, 1926 – 1945
 • Fabjan, Anton, 1926 – 1945
 • Fabjan, Janez, 1917 – 1945
 • Fabjan, Stanko, 1921 – 1945
 • Fabjan, Jože, 1926 – 1945
 • Mirtič, Janez, 1922 – 1945
 • Pelc, Miha, 1916 – 1945
 • Škufca, Jože, 1924 – 1945
 • Tekavčič, Jože, 1908 – 1945
 • Tekavčič, Alojz, 1910 – 1945
 • Tekavčič, Jože, 1923 – 1945
 • Zakrajšek, Franc, 1917 – 1945

RATJE

 • Blatnik, Ludvik, 1913 – 1943
 • Blatnik, Vene, 1914 – 1943
 • Blatnik, Franc, 1910 – 1944
 • Blatnik, Janez, 1922 – 1945
 • Blatnik, Jože, 1923 – 1945
 • Blatnik, Jožefa, 1925 – 1945
 • Novak, Anton, 1921 – 1945
 • Oberstar, Rudolf, 1925 – 1945
 • Plot, Janez, 1892 – 1945
 • Škufca, Franc, 1922 – 1945
 • Škufca, Ivan, 1925 – 1945
 • Škufca, Jože, 1920 – 1945
 • Škufca, Rudolf, 1913 – 1945
 • Škufca, Vinko, 1909 – 1945
 • Meglič, Anton, 1914 – 1946

SELA

 • Konte, Vinko, 1918 – 1943
 • Škufca, Martin, 1920 – 1945

SMUKA

 • Ožbalt, Franc, 1924 – 1942

VELIKO LIPJE

 • Fink, Anton, 1914 – 1945
 • Hribar, Anton, 1907 – 1945
 • Muhič, Jože, 1913 – 1945
 • Muhič, Franc, 1921 – 1945
 • Novak, Andrej, 1926 – 1945
 • Papež, Franc, 1909 – 1945
 • Papež, Stane, 1918 – 1945
 • Papež, Viljem, 1916 – 1945
 • Papež, Janez, 1910 – 1945
 • Papež, Franc, 1918 – 1945
 • Papež, Jože, 1921 – 1945
 • Šinkovec, Janez, 1915 – 1945
 • Šinkovec, Feliks, 1912 – 1945
 • Tekavčič, Stane, 1925 – 1945
 • Vidmar, Franc, 1925 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1922 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1926 – 1945

VISEJEC

 • Blatnik, Janez, 1910 – 1945
 • Blatnik, Henrik, 1920 – 1945
 • Blatnik, Stane, 1922 – 1945
 • Blatnik, Vinko, 1907 – 1945
 • Hrovat, Jože, 1921 – 1945
 • Intihar, Rudolf, 1922 – 1945
 • Kastelic, Ignac, 1924 – 1945
 • Meglen, Angel, 1923 – 1945
 • Mrvar, Slavko, 1921 – 1945
 • Oberstar, Jože, 1919 – 1945
 • Plot, Simon, 1915 – 1945
 • Turk, Franc, 1910 – 1945
 • Turk, Martin, 1924 – 1945
 • Vidmar, Franc, 1920 – 1945
 • Vidmar, Janez, 1908 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1920 – 1945

VRH

 • Blatnik, Franc, 1906 – 1945
 • Fabijan, Anton, 1913 – 1945
 • Novak, Janez, 1913 – 1945
 • Plut, Ciril, 1928 – 1945
 • Plut, France, 1917 – 1945
 • Plut, Jože, 1912 – 1945
 • Tomšič, Filip, 1910 – 1945
 • Turk, Franc, 1925 – 1945

ŽVIRČE

 • Novak, Franc, 1922 – 1943
 • Pugelj, Ignac, 1886 – 1944
 • Turk, Janez, 1907 – 1944
 • Turk, Anton, 1927 – 1944
 • Vidmar, Franc, 1926 – 1944
 • Arko, Franc, 1921 – 1945
 • Blatnik, Franc, 1914 – 1945
 • Blatnik, Hendrik, 1923 – 1945
 • Blatnik, Ivan, 1925 – 1945
 • Boben, Anton, 1910 – 1945
 • Boben, Anton, 1923 – 1945
 • Boben, Vinko, 1926 – 1945
 • Debeljak, Franc, 1922 – 1945
 • Glavič, Anton, 1923 – 1945
 • Hočevar, Franc, 1911 – 1945
 • Hočevar, Stanko, 1924 – 1945
 • Hočevar, Jože, 1926 – 1945
 • Hočevar, Jože, 1914 – 1945
 • Hren, Anton, 1915 – 1945
 • Kastelic, Slavko, 1926 – 1945
 • Kastelic, Janez, 1921 – 1945
 • Kastelic, Anton, 1923 – 1945
 • Kastelic, Jože, 1900 – 1945
 • Konte, Janez, 1906 – 1945
 • Konte, Franc, 1914 – 1945
 • Konte, Rudolf, 1917 – 1945
 • Kos, Franc, 1903 – 1945
 • Miklič, Franc, 1920 – 1945
 • Papež, Ignac, 1920 – 1945
 • Papež, Rudolf, 1923 – 1945
 • Papež, Jože, 1925 – 1945
 • Perko, Franc, 1904 – 1945
 • Plot, Janez, 1921 – 1945
 • Plot, Albin, 1914 – 1945
 • Pugelj, Mirko, 1925 – 1945
 • Skebe, Jože, 1925 – 1945
 • Škufca, Janez, 1920 – 1945
 • Škufca, Mihael, 1916 – 1945
 • Škufca, Anton, 1926 – 1945
 • Tekavčič, Anton, 1915 – 1945
 • Tekavčič, Jože, 1915 – 1945
 • Tekavčič, Pavel, 1916 – 1945
 • Tekavčič, Janez, 1918 – 1945
 • Tomšič, Rudolf, 1924 – 1945
 • Turk, Franc, 1915 – 1945
 • Turk, Janez, 1922 – 1945
 • Turk, Ignac, 1908 – 1945
 • Turk, Jože, 1911 – 1945
 • Turk, Franc, 1913 – 1945
 • Turk, Jože, 1908 – 1945
 • Vidic, Janez, 1927 – 1945
 • Vidmar, Janez, 1921 – 1945
 • Vidmar, Edvard, 1924 – 1945
 • Vidmar, Albin, 1925 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1917 – 1945
 • Turk, Jože, 1927 – 1946
 • Tekavčič, Janez, 1900 – 1948

ŽUPNIJA HORJUL

HORJUL

 • Buh, Janez, 1923 – 1942
 • Lavriša, Valdi, 1922 – 1942
 • Potrebuješ, Marija, 1884 – 1942
 • Prošnik, Ivan, 1919 – 1942
 • Sečnik, Janez, 1907 – 1942
 • Lavriša, Ludvik, 1908 – 1943
 • Lavriša, Janez, 1918 – 1943
 • Slovša, Ciril, 1909 – 1943
 • Kavčič, Leopold, 1927 – 1944
 • Arhar, Janez, 1925 – 1945
 • Bernik, Janez, 1899 – 1945
 • Čepon, Anton, 1926 – 1945
 • Čepon, Janez, 1906 – 1945
 • Čepon, Franci, 1920 – 1945
 • Čepon, Janko, 1922 – 1945
 • Čepon, Tine, 1922 – 1945
 • Dolenc, Anton, 1925 – 1945
 • Friškovec, Andrej, 1903 – 1945
 • Jazbec, Martin, 1901 – 1945
 • Kavčič, Jože, 1925 – 1945
 • Logar, Niko, 1922 – 1945
 • Logar, Tone, 1919 – 1945
 • Logar, Franc, 1911 – 1945
 • Lončar, Janez, 1928 – 1945
 • Pohleven, Justin, 1923 – 1945
 • Prosnik, Franc, 1918 – 1945
 • Rebolj, Albin, 1915 – 1945
 • Setnikar, Jakob, 1910 – 1945
 • Setnikar, Franc, 1913 – 1945
 • Setnikar, Anton, 1927 – 1945
 • Šibav, Jože, 1925 – 1945
 • Tominc, Peter, 1925 – 1945
 • Velkavrh, Ivan, 1922 – 1945
 • Velkavrh, Franc, 1925 – 1945
 • Vrhovec, Janez, 1927 – 1945
 • Zdešar, Jože, 1925 – 1945
 • Žakelj, Anton, 1920 – 1945

KORENO

 • Marolt, Janez, 1923 – 1943
 • Setnikar, Gregor, 1922 – 1943
 • Bricelj, Franc, 1920 – 1945
 • Bricelj, Jernej, 1924 – 1945
 • Gutnik, Janez, 1921 – 1945
 • Končan, Justin, 1923 – 1945
 • Marolt, Jože, 1917 – 1945
 • Marolt, Tone, 1919 – 1945

LJUBGOJNA

 • Bastič, Marjana, 1880 – 1942
 • Bastič, Janez, 1878 – 1942
 • Bastič, Anton, 1912 – 1942
 • Lukan, Miha, 1921 – 1943
 • Bastič, Alojzij, 1916 – 1945
 • Bastič, Pavel, 1919 – 1945
 • Bastič, Karel, 1925 – 1945
 • Dolinar, Andrej, 1900 – 1945
 • Končan, Janko, 1928 – 1945
 • Lukan, Karel, 1923 – 1945
 • Lukan, Vinko, 1925 – 1945
 • Mrzlikar, Bernard, 1916 – 1945
 • Pohleven, Janez, 1922 – 1945
 • Pohleven, Danijel, 1923 – 1945
 • Pohleven, Anton, 1925 – 1945
 • Rožmane, Franc, 1914 – 1945
 • Rožmane, Janez, 1920 – 1945
 • Sedej, Alojz, 1901 – 1945

PODOLNICA

 • Lešnjak, Franc, 1916 – 1945
 • Peklenk, Vinko, 1925 – 1945
 • Rožmane, Vinko, 1924 – 1945
 • Verbič, Štefan, 1922 – 1945
 • Žvokelj, Janez, 1925 – 1945
 • Žvokelj, Jože, 1928 – 1945

SAMOTORICA

 • Tominc, Janko, 1922 – 1943
 • Bradeško, Rudi, 1925 – 1945
 • Dolinar, Janez, 1907 – 1945
 • Grdadolnik, Jože, 1904 – 1945
 • Samotorčan, Janez, 1902 – 1945
 • Samotorčan, Peter, 1907 – 1945
 • Sečnik, Stanko, 1919 – 1945
 • Sečnik, Franc, 1924 – 1945
 • Sečnik, Alojzij, 1925 – 1945
 • Sečnik, Jakob, 1916 – 1945
 • Setnikar, Ivan, 1924 – 1945
 • Slovša, Tone, 1926 – 1945
 • Stanonik, Janez, 1921 – 1945
 • Stanonik, Franc, 1923 – 1945
 • Stanonik, Štefan, 1926 – 1945
 • Tominc, Matija, 1919 – 1945
 • Tominc, Dominik, 1925 – 1945
 • Žakelj, Franc, 1906 – 1945

VRZDENEC

 • Simonišek, Leopold, 1908 – 1942
 • Trček, Franc, 1912 – 1942
 • Jereb, Tomaž, 1923 – 1943
 • Košir, Alojz, 1906 – 1943
 • Petrovčič, Andrej, 1918 – 1943
 • Slovša, Peter, 1905 – 1943
 • Celarc, Pavel, 1909 – 1945
 • Celarc, Jože, 1920 – 1045
 • Fajfek, Leopold, 1914 – 1945
 • Jereb, Janez, 1925 – 1945
 • Kogovšek, Franc, 1920 – 1945
 • Petrovčič, Janez, 1927 – 1945
 • Pohleven, Peter, 1923 – 1945
 • Rožmanec, Franc, 1896 – 1945
 • Rožmanec, Pavel, 1924 – 1945
 • Rožmanec, Jakob, 1925 – 1945
 • Slovša, Bernard, 1912 – 1945
 • Trček, Andrej, 1925 – 1945
 • Železnik, Janez, 1921 – 1945

ZAKLANEC

 • Erbežnik, Janez, 1899 – 1942
 • Fajdiga, Marija, 1920 – 1942
 • Dolinar, Marija, 1885 – 1942
 • Dolinar, Janez, 1877 – 1942
 • Dolinar, Ivana, 1923 – 1942
 • Dolinar, Bernarda, 1926 – 1942
 • Zalaznik, Ivana, 1882 – 1942
 • Zalaznik, Katarina, 1917 – 1942
 • Dolinar, Anton, 1921 – 1944
 • Keršmanc, Ivan, 1910 – 1945
 • Prebil, Franc, 1925 – 1945
 • Petrovčič, Anton, 1927 – 1945
 • Ravnohrib, Tine, 1928 – 1945
 • Zalaznik, Feliks, 1920 – 1945
 • Zalaznik, Anton, 1922 – 1945

ŽUPNIJA HOTEDRŠICA

HOTEDRŠICA

 • Bajc, Franc, 1925 – 1945
 • Rupnik, Franc, 1915 – 1944
 • Zelene, Tine, 1922 – 1944
 • Bajc, Jakob, 1901 – 1945
 • Bogataj, Janez, 1915 – 1945
 • Bogataj, Alojz, 1925 – 1945
 • Brenčič, Lado, 1924 – 1945
 • Brus, Jože, 1906 – 1945
 • Brus, Karol, 1925 – 1945
 • Brus, Ciril, 1928 – 1945
 • Brus, Vinko, 1911 – 1945
 • Brus, Stanko, 1914 – 1945
 • Čuk, Janez, 1896 – 1945
 • Čuk, Johan, 1926 – 1945
 • Grom, Janez, 1906 – 1945
 • Gruden, Jože, 1926 – 1945
 • Habjan, Janez, 1902 – 1945
 • Istenič, Franc, 1903 – 1945
 • Istenič, Jože, 1911 – 1945
 • Kogovšek, Jože, 1923 – 1945
 • Kogovšek, Ivan, 1925 – 1945
 • Korenč, Franc, 1899 – 1945
 • Leskovec, Ivan, 1910 – 1945
 • Leskovec, Franc, 1911 – 1945
 • Menart, Vinko, 1923 – 1945
 • Nagode, Franc, 1912 – 1945
 • Nagode, Franc, 1920 – 1945
 • Nagode, Vinko, 1923 – 1945
 • Nagode, Janez, 1926 – 1945
 • Nagode, Janez, 1905 – 1945
 • Nagode, Alojz, 1907 – 1945
 • Nagode, Jakob, 1908 – 1945
 • Nagode, Ivan, 1919 – 1945
 • Nagode, Jakob, 1909 – 1945
 • Petkovšek, Fride, 1912 – 1945
 • Petkovšek, Jože, 1925 – 1945
 • Petkovšek, Slavko, 1926 – 1945
 • Petrovčič, Franc, 1921 – 1945
 • Petrovčič, Slavko, 1923 – 1945
 • Petrovčič, Janez, 1913 – 1945
 • Petrovčič, Vinko, 1906 – 1945
 • Petrovčič, Pavel, 1908 – 1945
 • Reven, Franc, 1904 – 1945
 • Reven, Slavko, 1922 – 1945
 • Rupnik, Franc, 1912 – 1945
 • Rupnik, Jože, 1916 – 1945
 • Rupnik, Stanko, 1924 – 1945
 • Rupnik, Franc, 1926 – 1945
 • Rupnik, Jože, 1927 – 1945
 • Rudolf, Jože, 1905 – 1945
 • Rudolf, Janez, 1911 – 1945
 • Rudolf, Alojz, 1925 – 1945
 • Trpin, Janez, 1924 – 1945
 • Trpin, Karol, 1923 – 1945
 • Trpin, Slavko, 1928 – 1945
 • Turk, Ivan, 1911 – 1945
 • Turk, Ivan, 1928 – 1945

NOVI SVET

 • Cigale, Tine, 1907 – 1944
 • Dolenc, Franc, 1908 – 1945
 • Menart, Jože, 1904 – 1945
 • Menart, Štefan, 1894 – 1945
 • Menart, Dolfi, 1926 – 1945
 • Rupnik, Alojz, 1910 – 1945
 • Rupnik, Janez, 1904 – 1945

RAVNIK

 • Mrak, Ivan, 1923 – 1945
 • Nagode, Ciril, 1927 – 1945
 • Nagode, Jože, 1915 – 1945
 • Nagode, Alojz, 1923 – 1945
 • Nagode, Vinko, 1925 – 1945
 • Nagode, Marija, 1926 – 1945
 • Skvarča, Janez, 1908 – 1945
 • Žust, Ivan, 1922 – 1945

ŽIBRŠE

 • Neveda, Janez, 1918 – 1943
 • Kunc, Ivan, 1921 – 1945
 • Rupnik, Alojz, 1909 – 1945
 • Turk, Jože, 1905 – 1945

ŽUPNIJA IG

DOBRAVICA-PODGOZD

 • Klančar, Jože, 1921 – 1945
 • Klančar, Matija, 1924 – 1945
 • Možina, Anton, 1912 – 1945

GORNJI IG

 • Kozin, Franc, 1922 – 1945
 • Likovič, Stanislav, 1926 – 1945
 • Maček, Franc, 1925 – 1945

IG

 • Jenko, Valentin, 1915 – 1942
 • Lampret, Mira, 1916 – 1942
 • Lampret, (hči) , 1938 – 1942
 • Mrkun, Janez, 1909 – 1942
 • Merzel, Mirko, 1901 – 1943
 • Borštnar, Janez, 1911 – 1944
 • Močilnikar, Anton, 1913 – 1944
 • Rupert, Anton, 1900 – 1944
 • Zajc, Dominik, 1922 – 1944
 • Anzelc, Feliks, 1921 – 1945
 • Blaznik, Feliks, 1901 – 1945
 • Brežic, Feliks, 1922 – 1945
 • Cankar, Franc, 1925 – 1945
 • Drnovšek, Jože, 1910 – 1945
 • Glavan, Franc, 1923 – 1945
 • Glavan, Jože, 1924 – 1945
 • Juha, Ludvik, 1921 – 1945
 • Rus, Martin, 1924 – 1945
 • Luskovnik, Franc, 1903 – 1945
 • Mavec, Jakob, 1913 – 1945
 • Mencej, Stanko, 1914 – 1945
 • Merkun, Jože, 1922 – 1945
 • Pucihar, Franc, 1926 – 1945
 • Rotar, Jakob (Kotlov) , / – 1945
 • Rupert, Matija, 1915 – 1945
 • Skarza, Anton, 1922 – 1945
 • Smole, Ivan, 1911 – 1945
 • Stojc, Ludvik, 1914 – 1945
 • Štrukelj, Martin, 1913 – 1945
 • Uršič, Ivan, 1926 – 1945
 • Virant, Alojz, 1926 – 1945
 • Virant, Ivan, 1926 – 1945
 • Zupančič, Ludvik, 1925 – 1945

IŠKA LOKA

 • Černič, Martin, 1921 – 1944
 • Černič, Anton, 1923 – 1945
 • Čuden, Anton, 1920 – 1945
 • Čuden, Jože, 1926 – 1945
 • Likovič, Jože, 1925 – 1945
 • Pirc, Janez, 1914 – 1945
 • Pirc, Jože, 1918 – 1945
 • Zgonc, Janez, 1917 – 1945
 • Župec, Stane, 1918 – 1945
 • Župec, Alojz, 1921 – 1945
 • Župec, Franc, 1924 – 1945
 • Župec, Jože, 1923 – 1945

IŠKA VAS

 • Traven, Jože, 1888 – 1943
 • Kavčič, Anton, 1909 – 1944
 • Golob, Franc, 1923 – 1945
 • Modic, Janez, 1914 – 1945
 • Modic, Jože, 1919 – 1945
 • Orhini, Franc, 1924 – 1945
 • Pavlič, Stanko, 1914 – 1945
 • Platnar, Anton, 1923 – 1945
 • Švigelj, Ivan, 1921 – 1945
 • Švigelj, Boris, 1924 – 1945
 • Škulj, Anton, 1919 – 1945
 • Štebljaj, Anton, 1923 – 1945
 • Vamplin, Alojz, 1919 – 1945
 • Vamplin, Franc, 1921 – 1945

KOT

 • Zalar, Matija, 1915 – 1942
 • Lap, Florijan, 1894 – 1945

KREMENICA

 • Gams, Franc, 1917 – 1944
 • Jakič, Anton, 1925 – 1945
 • Kraljič, Franc, / – 1945
 • Kraljič, Ivan, / – 1945
 • Zgonc, Jože, 1922 – 1945
 • Žmuc, Tone, / – 1945

MATENA

 • Ciber, Anton, 1925 – 1945
 • Grmek, Ivan, 1920 – 1945
 • Grmek, Anton, 1925 – 1945
 • Gabrovšek, Ludvik, 1925 – 1945
 • Jankovič, Martin, 1910 – 1945
 • Jankovič, Ivan, 1919 – 1945
 • Jankovič, Ludvik, 1922 – 1945
 • Juha, Ivan, 1911 – 1945
 • Modic, Anton, 1915 – 1945
 • Modic, Ludvik, 1926 – 1945
 • Stražišar, Ivan, 1921 – 1945
 • Stražišar, Matija, 1926 – 1945
 • Škraba, Franc, 1925 – 1945
 • Škrjanc, Anton, 1915 – 1945
 • Škrjanc, Jakob, 1915 – 1945
 • Tavželj, Jože, 1918 – 1945

PIJAVA GORICA

 • Jeršin, Jožefa, 1918 – 1942
 • Bučar, Ivan, 1925 – 1945
 • Drobnič, Anton, 1882 – 1945
 • Drobnič, Jože, 1921 – 1945
 • Drobnič, Franc, 1925 – 1945
 • Gris, Franc, 1915 – 1945
 • Jeršin, Jože, 1918 – 1945
 • Pristavec, Jelko, 1925 – 1945
 • Skubic, Stane, 1921 – 1945
 • Železnikar, Ivan, 1918 – 1945

SARSKO

 • Tomažin, Jože, 1905 – 1945
 • Lešnjak, Anton, 1922 – 1945
 • Lešnjak, Lojze, 1924 – 1945
 • Tomažin, Anton, 1905 – 1945

STAJE

 • Kocjan, Ivan, 1921 – 1944
 • Kocjan, Albin, 1925 – 1945
 • Lenarčič, Alojz, 1925 – 1945
 • Leskovec, Alojz, 1922 – 1945
 • Sterle, Franc, 1922 – 1945

SKRILJE

 • Anzelc, Jože, / – 1942
 • Janežič, Rudi, 1926 – 1945

USTJE

 • Tavželj, Valentin, 1920 – 1945

ŽUPNIJA IHAN

IHAN

 • Hribar, Albina, 1926 – 1945
 • Hribar, Grega, 1889 – 1945
 • Kralj, Janez, 1900 – 1945
 • Nakrst, Franc, 1918 – 1945
 • Učakar, Ciril, 1955 – 1945
 • Birk, Julka, 1925 – 1944
 • Gnezda, Franc, 1885 – 1944
 • Kokalj, Franc, 1886 – 1944
 • Kralj, Janez, 1900 – 1944
 • Povirk, Julka, / – 1944
 • Učakar, Ernest, 1927 – 1944
 • Anžič, Jernej, 1925 – 1945
 • Bernot, Anton, 1901 – 1945
 • Dolničar, Janez, 1914 – 1945
 • Gregorin, Anton, 1914 – 1945
 • Hribar, Janez, 1908 – 1945
 • Kokalj, Miha, 1911 – 1945
 • Kokalj, Franc, 1926 – 1945
 • Ložar, Ivan, 1901 – 1945
 • Mežnar, Ivan, 1911 – 1945
 • Mozetič, Lojze, 1911 – 1945
 • Peterca, Vinko, 1907 – 1945
 • Peterca, Franc, 1920 – 1945
 • Učakar, Janez, 1902 – 1945

ŽUPNIJA KOPANJ

ČUŠPERK

 • Poderžaj, Janez, 1923 – 1943
 • Poderžaj, Alojz, 1925 – 1945
 • Lužnik, Matko, 1923 – 1945
 • Žitnik, Anton, 1925 – 1945

MALA RAČNA

 • Šteh, Mirko, 1928 – 1944
 • Mohar, Anton, 1916 – 1943
 • Potokar, Alojz, 1914 – 1943
 • Zaviršek, Stane, 1922 – 1943
 • Bahovec, Ludvik, 1925 – 1945
 • Brodnik, Franc, 1909 – 1945
 • Brodnik, Franc, 1910 – 1945
 • Brodnik, Alojz, 1913 – 1945
 • Mohar, Martin, 1906 – 1945
 • Mohar, Alojz, 1910 – 1945
 • Mohar, Franc, 1912 – 1945
 • Starc, Jože, 1909 – 1945
 • Zupančič, Anton, 1925 – 1945

PREDOLE

 • Kastelic, Nežka, 1918 – 1943
 • Kastelic, Ivan, 1915 – 1943
 • Nučič, Anton, 1907 – 1943
 • Fink, Štefan, 1918 – 1944
 • Perme, Franc, 1926 – 1944
 • Fink, Franc, 1908 – 1945
 • Fink, Anton, 1912 – 1945
 • Fink, Jože, 1923 – 1945
 • Kastelic, Ivan, 1912 – 1945

VELIKA ILOVA GORA

 • Habjan, Jože, 1924 – 1945
 • Koprivec, Janez, 1902 – 1945
 • Petrič, Anton, 1921 – 1945
 • Zabukovec, Franc, 1921 – 1945
 • Zrimšek, Anton, 1906 – 1945
 • Zrimšek, Jože, 1915 – 1945

VELIKA RAČNA

 • Krmelj, Matevž, 1922 – 1943
 • Vider, Franc, 1921 – 1943
 • Vider, Alojz, 1915 – 1943
 • Erjavec, Matija, 1924 – 1943
 • Štupnik, Rudolf, 1916 – 1943
 • Erjavec, Jože, 1925 – 1945
 • Godec, Alojz, 1917 – 1945
 • Okorn, Martin, 1918 – 1945
 • Poderžaj, Anton, 1926 – 1945
 • Škoda, Anton, 1919 – 1945
 • Zajec, Jože, 1920 – 1945
 • Zajec, Alojz, 1924 – 1945

ŽUPNIJA KOSTANJEVICA NA KRKI

ČREŠNJEVEC

 • Bambič, Franc, 1927 – 1944
 • Sintič, Martin, 1912 – 1944
 • Bambič, Anton, 1913 – 1945
 • Bambič, Jože, 1920 – 1945
 • Sintič, Jože, 1926 – 1945

ČRNEČA VAS

 • Klemenčič, Jože, 1924 – 1945
 • Pirc, Janez, 1920 – 1945
 • Pirc, Jože, 1920 – 1945

DOBE

 • Pavkovič, Janez, 1912 – 1942
 • Šteh, Janez, 1906 – 1942
 • Krapež, Vili, 1924 – 1944
 • Čuk, Ladislav, 1927 – 1945
 • Kuhar, Karel, 1920 – 1945
 • Kuhar, Leopold, 1922 – 1945
 • Kuhar, Martin, 1916 – 1945
 • Tomšič, Jože, 1921 – 1945
 • Tomšič, Franc, 1924 – 1945

DOBRAVA

 • Zupančič, Alojz, 1915 – 1945
 • Župan, Jože, 1925 – 1945

DOLNJA PREKOPA

 • Pavlenč, Vili, 1923 – 1945
 • Premru, Franc, 1925 – 1945
 • Pungerčar, Janez, 1922 – 1945
 • Smolič, Franc, 1926 – 1945
 • Turk, Jože, 1924 – 1945

DOLŠCE

 • Trost, Marija, 1885 – 1942
 • Trost, Josip, 1873 – 1942
 • Frankovič, Jože, 1923 – 1945

GLOBOČICE

 • Bizjak, Ludvik, 1923 – 1945
 • Radkovič, Janez, 1925 – 1945
 • Žulič, Franc, 1914 – 1945
 • Žulič, Martin, 1911 – 1945

GORNJA PREKOPA

 • Kiren, Martin, 1927 – 1945
 • Selan, Martin, 1927 – 1945
 • Škoda, Alojz, 1925 – 1945
 • Škoda, Anton, 1925 – 1945
 • Škoda, Janez, 1923 – 1945

GRIČ

 • Gorenc, Jože, 1910 – 1943
 • Jenškovec, Anton, 1920 – 1945
 • Jenškovec, Janez, 1923 – 1945
 • Pustoslemšek, Anton, / – 1944

JABLANCE

 • Remus, Janez, 1921 – 1945
 • Remus, Jože, 1923 – 1945
 • Remus, Franc, 1925 – 1945
 • Stopar, Bogdan, 1926 – 1945

KOČARIJA

 • Škedelj, Stanislav, 1923 – 1943
 • Švalj, Tomo, 1917 – 1943
 • Debeljak, Ignac, 1910 – 1945
 • Švalj, Franc, 1888 – 1945
 • Zagorc, Jože, 1919 – 1945
 • Zagorc, Franc, 1921 – 1945

KOSTANJEVICA

 • Hodnik, Alojzija, 1900 – 1942
 • Hodnik, Franc, 1908 – 1942
 • Hodnik, Štefanija, 1928 – 1942
 • Kržičnik, Jožefa, 1890 – 1942
 • Novak, Jože, 1875 – 1942
 • Bec, Franjo, 1912 – 1945
 • Dule, Franc, 1920 – 1945
 • Šantelj, Drago, 1927 – 1945

MALENCE

 • Cvelbar, Alojz, 1926 – 1943
 • Cvelbar, Jože, 1921 – 1945
 • Cvelbar, Franc, 1914 – 1945
 • Cvelbar, Karel, 1912 – 1945
 • Jordan, Ivan, 1926 – 1945
 • Jordan, Pavel, 1925 – 1945
 • Žabkar, Jože, 1912 – 1945

MALE VODENICE

 • Štokar, Jožefa, 1881 – 1942
 • Štokar, Janez, 1879 – 1942
 • Štih, Franc, 1927 – 1944
 • Božičnik, Karel, 1923 – 1945
 • Švalj, Alojz, 1909 – 1945

OREHOVEC

 • Stopar, Miha, 1916 – 1943
 • Brsan, Anton, 1919 – 1945
 • Brsan, Alojz, 1926 – 1945
 • Brsan, Jože, 1924 – 1945
 • Gal, Anton, 1910 – 1945
 • Gal, Janez, 1913 – 1945
 • Gunde, Anton, 1913 – 1945
 • Gunde, Alojz, 1920 – 1945
 • Gunde, Leopold, 1923 – 1945
 • Lakner, Janez, 1906 – 1945
 • Miklavž, Janez, 1923 – 1945
 • Pavlenč, Jože, 1923 – 1945
 • Ratkovič, Franc, 1909 – 1945
 • Stopar, Anton, 1926 – 1945
 • Stopar, Jože, 1925 – 1945
 • Štefanič, Franc, 1925 – 1945
 • Štokar, Franc, 1925 – 1945
 • Zagorc, Franc, 1924 – 1945

OŠTRC

 • Sintič, Jože, 1924 – 1943
 • Sintič, Jože, 1919 – 1943
 • Rabzelj, Slavko, 1926 – 1944
 • Hajsinger, Janez, 1909 – 1945
 • Rabzelj, Franc, 1924 – 1945
 • Remus, Jože, 1921 – 1945
 • Remus, Janez, 1925 – 1945
 • Sintič, Anton, 1916 – 1945
 • Sintič, Jože, 1922 – 1945
 • Sintič, Franc, 1921 – 1945
 • Sintič, Janez, 1923 – 1945
 • Sintič, Martin, 1905 – 1945
 • Stopar, Franc, 1913 – 1945
 • Žulič, Janez, 1920 – 1945
 • Žulič, Jože, 1926 – 1945

RŽIŠČE

 • Župan, Jože, 1913 – 1942
 • Brdik, Anton, 1922 – 1945
 • Gorenc, Franc, 1922 – 1945
 • Gorenc, Alojz, 1926 – 1945
 • Gorenc, Jože, 1920 – 1945

SAJEVCE

 • Hribar, Andrej, 1915 – 1944
 • Ponikvar, Franc, 1929 – 1945
 • Unetič, Henrik, 1926 – 1945

VRBJE

 • Kučič, Janez, 1919 – 1943
 • Stopar, Martin, 1923 – 1943
 • Škulj, Martin, 1909 – 1945

VELIKE VODENICE

 • Primc, Janez, 1910 – 1943
 • Gorenc, Alojz, 1924 – 1945
 • Penca, Janez, 1917 – 1945

ŽUPNIJA KOVOR

BREZJE

 • Rozman, Valentina, 1906 – 1944
 • Bodlaj, Ludvik, 1920 – 1945
 • Meglič, Jože, 1924 – 1945
 • Šiler, Matevž, 1893 – 1945

HUŠICA

 • Dežman, Jožefa, 1918 – 1943
 • Dežman, Andrej, 1905 – 1943

KOVOR

 • Kramar, Janez, 1912 – 1943
 • Singer, Katarina, 1898 – 1943
 • Ažman, Alojz, 1921 – 1944
 • Bertoncelj, Franc, 1921 – 1944
 • Keršič, Tone, 1927 – 1944
 • Klemenčič, Vincenc, 1899 – 1944
 • Konjar, Franci, 1928 – 1944
 • Rozman, Ciril, 1927 – 1944
 • Rukavina, Nikola, 1906 – 1944
 • Valjavec, Stanko, 1928 – 1944
 • Zupan, Franc, 1899 – 1944
 • Gros, Ivan, 1894 – 1945

LOKA

 • Blažič, Jože, 1922 – 1945

VISOČE

 • Bohinc, Marija, 1905 – 1944

ZVIRČE

 • Aljančič, Jože, 1901 – 1945
 • Hlebčar, Jože, 1906 – 1945
 • Ovsenek, Ivo, 1928 – 1945

ŽUPNIJA KRESNICE

GOLIŠČE

 • Hvala, Jože, 1918 – 194?
 • Kobilšek, Anton, 1903 – 1945
 • Ostrež, Albin, 1915 – 1945

KRESNICE

 • Godec, Franc, 1903 – 194?
 • Tomažič, Ivan, 1884 – 194?
 • Kovič, Ivan, 1911 – 1945
 • Kovič, Jože, 1917 – 1945
 • Kovič, Franc, 1918 – 1945
 • Starc, Alojzij, 1907 – 1945

KRESNIŠKE POLJANE

 • Tekalec, Franc, 1922 – 194?
 • Upelj, Vinko, 1927 – 194?

KRESNIŠKI VRH

 • Brce, Franc, 1914 – 1945
 • Mlakar, Fanc, 1914 – 1945
 • Razpotnik, Anton, 1918 – 1945
 • Rokavec, Vinko, 1921 – 1945
 • Rokavec, Franc, 1925 – 1945
 • Sever, Karel, 1924 – 1945
 • Vodlan, Jože, 1913 – 1945
 • Zupančič, Janez, 1905 – 1945

MALA DOLGA NOGA IN JEVNICA

 • Benčič, Marica, 1928 – 194?
 • Zupančič, Leon, 1913 – 1945

ŽUPNIJA KRKA

BOJANJI VRH

 • Smrekar, Angela, 1891 – 1942
 • Špendal, Vinko, 1900 – 1942
 • Špendal, Vladimir, 1923 – 1945
 • Trunkelj, Franc, 1895 – 1945

GABROVČEC

 • Uršič, Anton, 1901 – 1943
 • Koščak, Stanko, 1922 – 1945
 • Koščak, Matevž, 1924 – 1945
 • Novak, Janez, 1924 – 1945
 • Novak, Tone, 1926 – 1945
 • Uršič, Franc, 1926 – 1945
 • Vidrih, Franc, 1903 – 1945
 • Zabukovec, Franc, 1908 – 1945
 • Zrimšek, Jože, 1904 – 1945

GRADIČEK

 • Blatnik, Janez, 1914 – 1943
 • Podržaj, Franc, 1912 – 1943
 • Podržaj, Alojz, 1925 – 1945

KOMPOLJE

 • Bregar, Milan, 1924 – 1945
 • Kralj, Jože, 1886 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1923 – 1945

KRKA

 • Gros, Franc, 1886 – 1943
 • Hrovat, Tone, 1912 – 1943
 • Pincolič, Ciril, 1910 – 1943
 • Pograjc, Henrik, 1899 – 1943
 • Rebolj, Franc, 1892 – 1943
 • Rebolj, Marjan, 1926 – 1943
 • Bernetič, Mirko, 1920 – 1945
 • Bernetič, Andrej, 1925 – 1945
 • Gros, Henrik, 1914 – 1945
 • Hrovat, Mirko, 1921 – 1945
 • Hrovat, Ludvik, 1923 – 1945
 • Klančar, Franc, 1911 – 1945
 • Miklavčič, Albin, 1916 – 1945
 • Mišmaš, Jože, 1912 – 1945
 • Mišmaš, Andrej, 1918 – 1945
 • Rebolj, Franc, 1922 – 1945
 • Vidic, Slavko, 1924 – 1945

KRŠKA VAS

 • Kalar, Franc, 1913 – 1943
 • Mencin, Jože, 1922 – 1943
 • Uršič, Janez, 1910 – 1945
 • Uršič, Andrej, 1912 – 1945
 • Uršič, Lovro, 1913 – 1945

LAZE

 • Podržaj, Jože, 1909 – 1943
 • Zajc, Anton, 1903 – 1943
 • Nose, Leopold, 1909 – 1943
 • Godec, Franc, 1919 – 1945
 • Godec, Jože, 1926 – 1945
 • Kljakič, Matija, 1906 – 1945
 • Nose, Franc, 1922 – 1945

LEŠČEVJE

 • Kastelic, Franc, 1911 – 1943
 • Svetin, Franc, 1923 – 1945
 • Svetin, Anton, 1924 – 1945

MALE LESE

 • Mestnik, Tone, 1912 – 1943
 • Strniša, Slavko, 1920 – 1943
 • Grm, Anton, 1912 – 1945
 • Godec, Janez, 1922 – 1945

MALE VRHE

 • Hribar, Alojzija, 1910 – 1942
 • Hribar, Anton, 1899 – 1942
 • Miklavčič, Jakob, 1905 – 1943
 • Zavodnik, Anton, 1923 – 1943
 • Hočevar, Anton, 1924 – 1945
 • Miklavčič, Janez, 1911 – 1945

MALI KORINJ

 • Vidic, Franc, 1906 – 1942
 • Hribar, Franc, 1921 – 1944
 • Novak, Jože, 1927 – 1944
 • Zajc, Franc, 1909 – 1944
 • Hočevar, Franc, 1916 – 1945
 • Hočevar, Ludvik, 1924 – 1945
 • Hočevar, Janez, 1908 – 1945
 • Hribar, Anton, 1907 – 1945
 • Hribar, Janez, 1906 – 1945
 • Hribar, Jože, 1918 – 1945
 • Klančar, Jože, 1922 – 1945
 • Miklavčič, Janez, 1922 – 1945
 • Miklavčič, Jože, 1924 – 1945
 • Pahor, Franc, 1924 – 1945
 • Šinkovec, Janez, 1903 – 1945
 • Šinkovec, Franc, 1907 – 1945
 • Šinkovec, Anton, 1912 – 1945
 • Vidic, Jože, 1915 – 1945
 • Vidic, Ignacij, 1911 – 1945
 • Zabukovec, Jože, 1918 – 1945
 • Zajc, Franc, 1911 – 1945
 • Zajc, Janez, 1922 – 1945
 • Zajc, Jože, 1912 – 1949

MARINČA VAS

 • Rutar, Stane, 1919 – 1943
 • Jerše, Mirko, 1925 – 1945
 • Mandelj, Franc, 1924 – 1945
 • Rutar, Franc, 1915 – 1945
 • Rutar, Anton, 1922 – 1945

MULJAVA

 • Hribar, Anica, / – 1942
 • Koprivšek, Pavle, 1910 – 1945
 • Rupnik, Janez, 1925 – 1945
 • Strojan, Franc, 1909 – 1945
 • Strojan, Rudolf, 1912 – 1945
 • Tekavec, Srečko, 1927 – 1945

OSLICA

 • Zajc, Angela, 1896 – 1942
 • Miklavčič, Franc, 1922 – 1943
 • Miklavčič, Jože, 1909 – 1943
 • Miklavčič, Janez, 1922 – 1943
 • Kadunc, Tone, 1924 – 1945
 • Kastelic, Anton, 1921 – 1945

PODBUKOVJE

 • Zaletelj, Jože, 1928 – 1942
 • Hribar, Jože, 1913 – 1943
 • Miklavčič, Janez, 1921 – 1943
 • Miklavčič, Jože, 1923 – 1943
 • Zaletelj, Jože, 1920 – 1943
 • Mahne, Jože, 1926 – 1944
 • Kastelic, Franc, 1924 – 1945
 • Mahne, Janez, 1925 – 1945
 • Marolt, Anton, 1907 – 1945
 • Miklavčič, Jože, 1926 – 1945
 • Miklavčič, Tone, 1927 – 1945
 • Rogelj, Stanislav, 1925 – 1945
 • Strah, Franc, 1917 – 1945
 • Strah, Anton, 1923 – 1945
 • Vidic, Franc, 1922 – 1945
 • Vidic, Alojz, 1924 – 1945
 • Zajc, Jože, 1921 – 1945
 • Zaletelj, Janez, 1923 – 1945
 • Zavodnik, Franc, 1924 – 1945

POTOK

 • Drobnič, Janez, 1903 – 1942
 • Drobnič, Milan, 1927 – 1944
 • Bregar, Alojz, 1926 – 1945
 • Erjavec, Leopold, 1926 – 1945

RAVNI DOL

 • Zabukovec, Stane, 1906 – 1945

SUŠICA

 • Eržen, Karol, 1864 – 1942
 • Hočevar, Jože, 1924 – 1945
 • Jamnik, Franc, 1907 – 1945
 • Jamnik, Jože, 1914 – 1945
 • Mavsar, Ivan, 1915 – 1945
 • Sever, Tone, 1906 – 1945
 • Sinjur, Vinko, 1925 – 1945
 • Zupančič, Jože, 1919 – 1945

TREBEŽ

 • Rogelj, Anton, 1916 – 1943
 • Pajk, Alojz, 1908 – 1945

TREBNJA GORICA

 • Hrovat, Alojz, 1911 – 1943
 • Godec, Franc, 1923 – 1945
 • Habjan, Janez, 1925 – 1945
 • Hočevar, Franc, 1921 – 1945
 • Koželj, Janez, 1922 – 1945
 • Zavodnik, Jože, 1922 – 1945
 • Zavodnik, Janez, 1926 – 1945

VELIKE LESE

 • Blatnik, Jože, 1913 – 1943
 • Godec, Jože, 1920 – 1943
 • Grm, Jože, 1921 – 1945
 • Peskar, Anton, 1914 – 1945

VELIKE VRHE

 • Erjavec, Rudi, 1902 – 1942
 • Škufca, Jože, 1901 – 1942
 • Erjavec, Rudi, 1925 – 1945
 • Hočevar, Anton, 1920 – 1945
 • Hočevar, Florijan, 1926 – 1945
 • Škufca, Janez, 1921 – 1945
 • Trunkelj, Franc, 1924 – 1945

VELIKI KORINJ

 • Perko, Jože, 1905 – 1943
 • Vidic, Ignacij, 1921 – 1943
 • Mavsar, Terezija, 1909 – 1944
 • Meglen, Anton, 1925 – 1944
 • Nose, Ignacij, 1924 – 1945
 • Nose, Alojzij, 1926 – 1945
 • Perko, Janez, 1908 – 1945
 • Perko, Alojz, 1920 – 1945
 • Perko, Adolf, 1924 – 1945
 • Podržaj, Anton, 1912 – 1945
 • Šinkovec, Jože, 1902 – 1945
 • Vidic, Janez, 1909 – 1945
 • Vidic, Alojzij, 1925 – 1945
 • Zajc, Ignac, 1910 – 1945

VELIKO GLOBOKO

 • Blatnik, Jože, 1926 – 1944
 • Struna, Jože, 1906 – 1944
 • Godec, Anton, 1910 – 1945
 • Godec, Franc, 1908 – 1945
 • Godec, Ignacij, 1916 – 1945
 • Travnik, Anton, 1915 – 1945

ZNOJILE

 • Zupanc, Jože, 1895 – 1943
 • Zupanc, Anton, 1926 – 1945
 • Zupanc, Jože, 1921 – 1945
 • Zupanc, Franc, 1922 – 1945
 • Zupanc, Ciril, 1924 – 1945

ŽUPNIJA LIPOGLAV

MALI LIPOGLAV

 • Grum, Jože, 1926 – 1945
 • Grum, Katarina, 1890 – 1945
 • Kastelic, Milan, 1925 – 1945
 • Žgajnar, Anton, 1912 – 1945

PANCE

 • Šeme, Jože, 1924 – 1945
 • Vidic, Jože, 1912 – 1945
 • Zupančič, Anton, 1915 – 1945

REPČE

 • Brezovar, Franc, 1923 – 1945

SELA

 • Berčan, Jože, 1910 – 1945
 • Berčan, Lojze, 1917 – 1945
 • Habič, Vincencij, 1924 – 1945
 • Kozlevčar, Anton, 1911 – 1945
 • Kozlevčar, Alojzij, 1914 – 1945
 • Kozlevčar, Franc, 1921 – 1945
 • Kozlevčar, Maksimilijan, 1926 – 1945
 • Urbinc, Jože, 1905 – 1945
 • Žagar, Jože, 1908 – 1945

ŽUPNIJA LJUBLJANA-JEŽICA

JEŽICA

 • Brajer, Miroslav, 1924 – 1945
 • Dežman, Franc, 1919 – 1945
 • Erdani, Milan, 1926 – 1945
 • Erjavec, Franci, 1925 – 1945
 • Frontini, Blaž, 1914 – 1945
 • Gušič, Ivan, 1923 – 1945
 • Jakopič, Henrik, 1925 – 1945
 • Jenko, Zoran, 1925 – 1945
 • Leskošek, Rudi, 1922 – 1945
 • Šerc, Cveto, 1926 – 1945
 • Snoj, Anton, 1927 – 1945
 • Snoj, Anton, 1901 – 1948

KLEČE

 • Čadež, Albin, / – 1942
 • Klemen, Vinko, 1925 – 1945
 • Lenče, Srečko, 1921 – 1945
 • Lenče, Ciril, 1926 – 1945
 • Sever, Aleksander, 1925 – 1945
 • Sever, Andrej, / – 1945
 • Sever, Ivan, 1925 – 1945
 • Sever, Ivan, 1924 – 1945

SAVLJE

 • Kunstelj, Marija, 1899 – 1942
 • Kunstelj, Mihael, 1896 – 1942
 • Kunstelj, Marija, 1926 – 1942
 • Erjavec, Ivan, 1926 – 1945
 • Hvastja, Pavle, 1918 – 1945
 • Ježek, Franc, 1924 – 1945
 • Kregar, Vinko, 1922 – 1945
 • Petek, Slavko, / – 1945
 • Škerl, Karel, 1922 – 1945
 • Zatler, Anton, 1926 – 1945

ŽUPNIJA LJUBLJANA-POLJE

DEVICA MARIJA V POLJU

 • Sušnik, Jožef, 1888 – 1941
 • Urankar, Vinko, 1892 – 1941
 • Krmec, Frančiška, 1894 – 1942
 • Podbevšek, Silva, 1903 – 1942
 • Rus, Maks, 1920 – 1942
 • Ivančič, Stanko, 1918 – 1943
 • Kranner, Jože, 1924 – 1943
 • Roesman, Jože, 1923 – 1943
 • Snoj, Srečko, 1926 – 1943
 • Kukovica, Franc, 1914 – 1944
 • Virant, Branko, 1924 – 1944
 • Brecelj, Bernard, 1923 – 1945
 • Dečman, Ivan, 1909 – 1945
 • Koritnik, Ivan, 1908 – 1945
 • Kosane, Franc, 1923 – 1945
 • Kukovica, Marija, 1894 – 1945
 • Kukovica, Jakob, 1889 – 1945
 • Kukovica, Stane, 1920 – 1945
 • Kukovica, Minka, 1922 – 1945
 • Kukovica, Nada, 1924 – 1945
 • Kukovica, Ciril, 1926 – 1945
 • Kukovica, Vinko, 1923 – 1945
 • Kukovica, Marjan, 1925 – 1945
 • Kukovica, Polde, 1929 – 1945
 • Lampret, Anton, 1918 – 1945
 • Lenarčič, Slavko, 1925 – 1945
 • Omahen, Ivan, 1919 – 1945
 • Omahen, Milan, 1926 – 1945
 • Pirc, Franci, 1920 – 1945
 • Rant, Johan, 1891 – 1945
 • Travnikar, Janez, 1919 – 1945
 • Zajc, Franci, 1926 – 1945

FUŽINE

 • Martinc, Alojzij, 1912 – 1945

HRASTJE

 • Janež, Vinko, 1925 – 1945

JARŠE

 • Pajsar, Jože, 1922 – 1943
 • Uranič, Anton, 1922 – 1943

OBRIJE

 • Dimnik, Martin, 1913 – 1943
 • Jamnik, Maks, 1924 – 1943

PODGRAD

 • Jelnikar, Marija, 1897 – 1944
 • Jelnikar, Alojz, 1926 – 1944

SLAPE

 • Dovč, Ivan, 1899 – 1945
 • Kočar, Miha, 1905 – 1945
 • Vidmar, Ciril, 1918 – 1945

SNEBERJE

 • Dimnik, Janez, 1919 – 1942
 • Ilovar, Franci, 1925 – 1945
 • Marn, Franc, 1920 – 1945
 • Močilnikar, Srečko, 1926 – 1945
 • Tavčar, Vinko, 1922 – 1945

SPODNJI KAŠELJ

 • Grum, Leopold, 1914 – 1945
 • Snoj, Franc, 1919 – 1945

SPODNJA ZADOBROVA

 • Primar, Franc, 1913 – 1944
 • Peternel, Andrej, 1923 – 1945

STUDENEC

 • Gabrovšek, Franc, 1923 – 1945

ŠMARTNO

 • Dimnik, Martin, 1927 – 1945
 • Retelj, Alojz, 1910 – 1945
 • Sever, Janez, 1926 – 1945

VEVČE

 • Chiodi, Jernej, 1900 – 1941
 • Bobnar, Filip, 1910 – 1942
 • Hočevar, Franc, 1903 – 1942
 • Holozan, Drago, 1922 – 1942
 • Bajželj, Jože, 1921 – 1943
 • Makek, Vincenc, 1917 – 1943
 • Novak, Jaroslav, 1918 – 1943
 • Holozan, Milan, 1919 – 1945
 • Jerančič, Janez, 1918 – 1945
 • Penca, Anton, 1920 – 1945
 • Podboršek, Lojze, 1922 – 1945
 • Rešek, Janko, 1897 – 1945
 • Rešek, Branko, 1921 – 1945
 • Stibrič, Ivan, 1924 – 1945

ZALOG

 • Fifer, Vera, 1922 – 1942
 • Menoni, Vinko, 1923 – 1943
 • Celarc, Franc, 1907 – 1945
 • Koprivec, Jakob, 1898 – 1945
 • Škrjanc, Avgust, 1911 – 1945

ZGORNJI KAŠELJ

 • Pogačnik, Marija, 1903 – 1942
 • Pogačnik, Feliks, 1902 – 1942
 • Simoneti, Riko, 1926 – 1943
 • Bezlaj, Marjan, 1925 – 1944
 • Anžur, Franci, 1925 – 1945
 • Anžur, Ivica, 1927 – 1945
 • Bezlaj, Josip, 1888 – 1945
 • Bezlaj, Izidor, 1918 – 1945
 • Čuda, Feliks, 1904 – 1945
 • Govše, August, 1894 – 1945
 • Govše, Franci, 1922 – 1945
 • Habič, Janko, 1922 – 1945
 • Habič, Karel, 1923 – 1945

ZGORNJA ZADOBROVA

 • Cerar, Ivan, 1924 – 1945
 • Dolčič, Franc, 1913 – 1945
 • Filoni, Drago, 1925 – 1945
 • Židan, Anton, 1921 – 1945

ŽUPNIJA LJUBLJANA-RUDNIK

LAVRICA

 • Dežman, Pavla, 1904 – 1942
 • Dežman, Janez, 1896 – 1942
 • Dežman, Ivan, 1925 – 1942
 • Glavič, Stane, 1926 – 1945
 • Jeršin, Matija, 1923 – 1945
 • Martinc, Franc, 1910 – 1945
 • Mavc, Franc, 1925 – 1945
 • Mlakar, Franc, 1922 – 1945
 • Strgar, Franc, 1927 – 1945
 • Vrečar, Tone, 1925 – 1945

ORLE

 • Črnič, Franc, 1925 – 1943
 • Črnič, Jože, 1923 – 1945
 • Frkal, Franc, 1924 – 1945
 • Frkal, Ivan, 1926 – 1945
 • Groznik, Lojze, 1925 – 1945
 • Grum, Anton, 1925 – 1945
 • Jarc, Ivan, 1926 – 1945
 • Mlakar, Ivan, 1896 – 1945
 • Mlakar, Stane, 1925 – 1945
 • Nebec, Franc, 1924 – 1945
 • Okoren, Jože, 1922 – 1945
 • Zrimšek, Ivan, 1921 – 1945
 • Zrimšek, Lojze, 1925 – 1945

RUDNIK

 • Trontelj, Katarina, 1908 – 1942
 • Goli, Jože, 1919 – 1943
 • Trontelj, Stane, 1903 – 1944
 • Černe, Franc, 1924 – 1945
 • Goli, Franc, 1926 – 1945
 • Kunc, Vojko, 1926 – 1945
 • Mehle, Ivan, 1922 – 1945
 • Šparovec, Franc, 1924 – 1945
 • Zrimšek, Franc, 1900 – 1945

ŽUPNIJA LJUBLJANA-STOŽICE

MALA VAS

 • Polše, Janez, 1923 – 1942
 • Polše, Jože, 1914 – 1945
 • Polše, Stane, 1919 – 1945
 • Prpar, Andrej, 1923 – 1945
 • Slivar, Konštantin, 1925 – 1945

STOŽICE

 • Dovč, Minka, 1918 – 1942
 • Dovč, Ivko, 1925 – 1942
 • Strah, Franc, 1903 – 1942
 • Šijanc , oče, / – 1942
 • Šijanc , mati, / – 1942
 • Šijanc , otrok, / – 1942
 • Dolničar, Maksimiljan, 1925 – 1944
 • Dolničar, Franc, 1926 – 1945
 • Dovč, Maksimiljan, 1925 – 1944
 • Peršin, Franci, 1921 – 1944
 • Cunder, Janez, 1925 – 1945
 • Dolničar, Janko, 1921 – 1945
 • Dovč, Jože, 1908 – 1945
 • Dovč, Jernej, 1911 – 1945
 • Dovč, Janez, 1912 – 1945
 • Dovč, Anton, 1913 – 1945
 • Gmeiner, Marjan, 1921 – 1945
 • Hočevar, Roman, 1923 – 1945
 • Hočevar, Damjan, 1924 – 1945
 • Lukančič, Marjan, 1925 – 1945
 • Mlinar, Marjan, 1925 – 1945
 • Mrak, Ivan, 1906 – 1945
 • Naglič, Jože, 1924 – 1945
 • Novak, Marjan, 1924 – 1945
 • Novelli, Bronko, 1925 – 1945
 • Pernišek, Jože, / – 1945
 • Presetnik, Ivan, 1923 – 1945
 • Presetnik, Janez, 1922 – 1945
 • Sitar, Gustel, 1903 – 1945
 • Strah, Jakob, 1906 – 1945
 • Urbanc, Ivko, 1927 – 1945
 • Verbič, Korel, 1902 – 1945
 • Vrolih, Štefan, 1926 – 1945
 • Zajc, Feliks, 1921 – 1945
 • Zajc, Ivan, 1923 – 1945
 • Zupančič, Janko, 1913 – 1945

ŽUPNIJA LJUBLJANA-ŠENTVID

BROD

 • Erjavec, Karel, 1896 – 1944
 • Erjavec, Drago, 1926 – 1944
 • Erjavec, Franc, 1903 – 1944
 • Skok, Janez, 1893 – 1944
 • Zupančič, Maks, 1910 – 1944

DRAVLJE

 • Pesjak, Franc, 1904 – 1942
 • Šimovec, Jože, 1911 – 1942
 • Krajšek, Jože, 1931 – 1943
 • Berlec, Ivo, 1923 – 1945
 • Florjančič, Franc, 1925 – 1945
 • Jenko, Franc, 1919 – 1945
 • Koman, Leopold, 1927 – 1945
 • Kunovar, Franc, 1926 – 1945
 • Kušar, Ivan, 1922 – 1945
 • Rigler, Franc, 1920 – 1945
 • Šepin, Franc, 1923 – 1945
 • Sirnik, Ivan, 1921 – 1945
 • Snedec, Tone, 1927 – 1945
 • Troppan, Franc, 1899 – 1945

GLINCE

 • Jovan, Niko, 1918 – 1942
 • Winkler, Jože, 1911 – 1942
 • Zibelnik, Franc, 1917 – 1942
 • Jovan, Tone, 1920 – 1945
 • Jovan, Janez, 1922 – 1945

GUNCLJE

 • Čamernik, Franc, 1915 – 1944
 • Mrak, Anton, 1909 – 1944
 • Križnar, Ciril, 1895 – 1945
 • Živalič, Franc, 1920 – 1946

MEDNO

 • Skalar, Pavla, 1893 – 1944
 • Skalar, Ivan, 1898 – 1944
 • Skalar, Alojz, 1908 – 1944
 • Skalar, Anton, 1898 – 1945

PODUTIK

 • Ciuha, Jakob, 1926 – 1945
 • Ciuha, Franc, 1927 – 1945
 • Zalaznik, Rok, 1925 – 1945

POLJANE

 • Čamernik, Henrik, 1906 – 1943
 • Vrevc, Franc, 1898 – 1944
 • Vrevc, Marko, 1926 – 1945

STANEŽIČE

 • Gosar, Franc, 1909 – 1944
 • Štirn, Vinko, 1920 – 1945

ŠENTVID

 • Huth, Srečko, 1907 – 1943

TRATA

 • Zwoelf, Ivan, 1914 – 1942
 • Sušnik, Stane, 1922 – 1945

VIŽMARJE

 • Polenšek, Rok, 1899 – 1943
 • Polenšek, Srečko, 1906 – 1943
 • Cvrtnik, Milan, 1888 – 1944
 • Duhovnik, Mihael, 1908 – 1944
 • Kregar, Jože, 1904 – 1944
 • Kregar, Jože, 1908 – 1944
 • Starman, Bernard, 1928 – 1945

ZAPUŽE

 • Štrukelj, Janez, 1923 – 1944
 • Kregar, Franc, 1917 – 1945
 • Kregar, Rafko, 1919 – 1945
 • Štrukelj, Franc, 1924 – 1945

ZG. ŠIŠKA

 • Legat, Marjan, 1921 – 1945
 • Legat, Leopold, 1925 – 1945

LJUBLJANA-ŽUPNIJA STEPANJA VAS

BIZOVIK

 • Anžič, Franc, 1923 – 1942
 • Hribar, Ivanka, 1923 – 1942
 • Jakoš, Franc, 1920 – 1942
 • Jager, Mihael, 1892 – 1942
 • Pavčič, Janez, 1923 – 1942
 • Prepeluh, Francka, 1910 – 1942
 • Žitnik, Fanc, 1902 – 1942
 • Bricelj, Peter, 1918 – 1943
 • Habič, Viktor, 1907 – 1943
 • Habič, Ivan, 1911 – 1943
 • Hribar, Janez, 1893 – 1943
 • Hribar, Marjan, 1925 – 1943
 • Grum, Anton, 1921 – 1944
 • Anžič, Jože, 1920 – 1945
 • Anžič, Albin, 1923 – 1945
 • Anžič, Marjan, 1926 – 1945
 • Aber, Ivan, 1925 – 1945
 • Bricelj, Ivan, 1924 – 1945
 • Bricelj, Ciril, 1926 – 1945
 • Bricelj, Martin, 1912 – 1945
 • Bertoncelj, Franc, 1920 – 1945
 • Bertoncelj, Ivan, 1927 – 1945
 • Brajer, Franc, 1912 – 1945
 • Brajer, Ivan, 1920 – 1945
 • Ferkolj, Alojz, 1925 – 1945
 • Grum, Ivan, 1922 – 1945
 • Grum, Marija, 1923 – 1945
 • Habič, Vincenc, 1914 – 1945
 • Habič, Anton, 1926 – 1945
 • Hlebš, Franc, 1913 – 1945
 • Hribar, Franc, 1921 – 1945
 • Jager, Franc, 1923 – 1945
 • Jager, Jakob, 1925 – 1945
 • Jager, Ivan, 1924 – 1945
 • Jakoš, Katarina, 1889 – 1945
 • Jakoš, Marija, 1919 – 1945
 • Jakoš, Anton, 1922 – 1945
 • Jakoš, Anton, 1923 – 1945
 • Jesih, Franc, 1909 – 1945
 • Korošec, Niko, 1923 – 1945
 • Kušar, Anton, 1906 – 1945
 • Lampič, Avgust, 1923 – 1945
 • Lampič, Matija, 1925 – 1945
 • Lovše, Filip, 1924 – 1945
 • Mojškerc, Ivan, 1923 – 1945
 • Pavčič, Leopold, 1913 – 1945
 • Plohelj, Milan, 1922 – 1945
 • Pogačar, Ivan, 1925 – 1945
 • Povirk, Jože, 1920 – 1945
 • Šamraj, Jernej, 1922 – 1945
 • Šamraj, Franc, 1925 – 1945
 • Škerjanc, Franc, 1920 – 1945
 • Škerjanc, Jakob, 1925 – 1945
 • Škerjanc, Ivan, 1924 – 1945
 • Škerjanc, Ciril, 1921 – 1945
 • Škerjanc, Metod, 1925 – 1945
 • Židan, Franc, 1922 – 1945
 • Svetek, Alojz, 1907 – 1946
 • Pogačar, Anton, 1890 – 1947
 • Jakoš, Angela, 1924 – 1948
 • Oblak, Anton, 1888 – 1949
 • Anžič, Janez, 1902 – 1950

ŠTEPANJA VAS

 • Bajda, Pepca, 1903 – 1942
 • Lampič, Leopold, 1921 – 1942
 • Dežman, Alojz, 1919 – 1943
 • Pavčič, Jakob, 1915 – 1943
 • Pavčič, Vinko, 1921 – 1943
 • Avsec, Franc, 1925 – 1945
 • Breskvar, Ivan, 1914 – 1945
 • Breskvar, Albin, 1922 – 1945
 • Bricelj, Franc, 1921 – 1945
 • Bricelj, Drago, 1924 – 1945
 • Draksler, Franc, 1919 – 1945
 • Dežman, Janez, 1926 – 1945
 • Hočevar, Franc, 1914 – 1945
 • Hočevar, Slavko, 1926 – 1945
 • Jeraj, Franc, / – 1945
 • Pleško, Jakob, 1925 – 1945
 • Vrhovec, Alojz, 1896 – 1945

ŽUPNIJA LOŠKI POTOK

HRIB

 • Bartol, Marija, 1901 – 1942
 • Bartol, Anton, 1912 – 1945
 • Bartol, Franc, 1922 – 1943
 • Knavs, Anton, 1906 – 1943
 • Knavs, Stanko, 1918 – 1943
 • Košir, Alojz, 1909 – 1943
 • Rojc, Janez, 1899 – 1943
 • Bartol, Franc, 1888 – 1944
 • Knavs, Karol, 1905 – 1944
 • Bambič, Vlado, 1925 – 1945
 • Bartol, Alojz, 1909 – 1945
 • Bartol, Anton, 1921 – 1945
 • Bartol, Franc, 1925 – 1945
 • Bartol, Anton, 1927 – 1945
 • Bartol, Ivan, 1917 – 1945
 • Bartol, Ivan, 1926 – 1945
 • Bartol, Jakob, 1908 – 1945
 • Bartol, Karol, 1909 – 1945
 • Bartol, Janez, 1911 – 1945
 • Bartol, Rudolf, 1913 – 1945
 • Bartol, Karol, 1919 – 1945
 • Bartol, Karol, 1905 – 1945
 • Bartol, Alojz, 1915 – 1945
 • Brimšek, Filip, 1918 – 1945
 • Brimšek, Rudolf, 1925 – 1945
 • Knavs, Alojz, 1923 – 1945
 • Knavs, Alojz, 1925 – 1945
 • Knavs, Anton, 1924 – 1945
 • Knavs, Emil, 1921 – 1945
 • Knavs, Fani, 1925 – 1945
 • Knavs, Franc, 1907 – 1945
 • Knavs, Jože, 1922 – 1945
 • Košir, Alojz, 1900 – 1945
 • Košir, Jože, 1925 – 1945
 • Košmrlj, Alojz, 1915 – 1945
 • Košmrlj, Anton, 1922 – 1945
 • Lavrič, Alojz, 1910 – 1945
 • Lavrič, Anton, 1908 – 1945
 • Lavrič, Franc, 1913 – 1945
 • Lavrič, Janez, 1898 – 1945
 • Lavrič, Jože, 1920 – 1945
 • Lavrič, Alojz, 1922 – 1945
 • Lavrič, Ludvik, 1923 – 1945
 • Lavrič, Franc, 1925 – 1945
 • Lavrič, Anton, 1927 – 1945
 • Piki, Janez, 1900 – 1945
 • Primožič, Jože, 1926 – 1945
 • Sapeta, Ivan, 1923 – 1945
 • Tavzes, Pepi, 1913 – 1945
 • Tavzes, Leopold, 1914 – 1945

MALI LOG

 • Gregorič, Alojz, 1910 – 1942
 • Mohar, Anton, 1910 – 1942
 • Zbačnik, Janez, 1906 – 1942
 • Košmrlj, Jože, 1920 – 1943
 • Mohar, Alojz, 1912 – 1943
 • Mohar, Anton, 1922 – 1943
 • Zbačnik, Franc, 1910 – 1943
 • Zbačnik, Jože, 1912 – 1943
 • Zbačnik, Rudolf, 1916 – 1943
 • Debeljak, Ludvik, 1922 – 1944
 • Gregorič, Anton, 1905 – 1944
 • Knavs, Anton, 1917 – 1944
 • Zbačnik, Janez, 1906 – 1944
 • Anzeljc, Jože, 1923 – 1945
 • Anzeljc, Anton, 1924 – 1945
 • Anzeljc, Ivan, 1926 – 1945
 • Bambič, Anton, 1923 – 1945
 • Baraga, Jože, 1924 – 1945
 • Debeljak, Alojz, 1923 – 1945
 • Debeljak, Anton, 1909 – 1945
 • Debeljak, Frenk, 1920 – 1945
 • Debeljak, Anton, 1923 – 1945
 • Debeljak, Jože, 1925 – 1945
 • Debeljak, Jože, 1910 – 1945
 • Debeljak, Rudolf, 1915 – 1945
 • Grže, Alojz, 1924 – 1945
 • Grže, Anton, 1923 – 1945
 • Knavs, Ivan, 1924 – 1945
 • Knavs, Jože, 1910 – 1945
 • Knavs, Alojz, 1913 – 1945
 • Knavs, Jože, 1924 – 1945
 • Kordiš, Alojz, 1908 – 1945
 • Kordiš, Jože, 1915 – 1945
 • Košmrlj, Anton, 1888 – 1945
 • Košmrlj, Anton, 1922 – 1945
 • Košmrlj, Stanislav, 1925 – 1945
 • Košmrlj, Karol, 1926 – 1945
 • Mohar, Alojz, 1924 – 1945
 • Mohar, Janez, 1908 – 1945
 • Mohar, Karol, 1917 – 1945
 • Mohar, Stanislav, 1922 – 1945
 • Mišič, Janez, 1914 – 1945
 • Samsa, Anton, 1919 – 1945
 • Samsa, Ivan, 1921 – 1945
 • Turk, Alojz, 1909 – 1945
 • Mohar, Ivan, 1927 – 1946

RETJE

 • Debeljak, Franc, 1908 – 1942
 • Košir, Karol, 1908 – 1942
 • Car, Anton, 1914 – 1943
 • Knavs, Alojz, 1924 – 1943
 • Košmrlj, Ivan, 1919 – 1943
 • Košmrlj, Ludvik, 1905 – 1943
 • Ruparčič, Franc, 1917 – 1943
 • Bambič, Jože, 1901 – 1945
 • Bartol, Ivan, 1910 – 1945
 • Bartol, Franc, 1912 – 1945
 • Bartol, Mirko, 1922 – 1945
 • Benčina, Anton, 1915 – 1945
 • Benčina, Bogomil, 1924 – 1945
 • Benčina, Franc, 1902 – 1945
 • Benčina, Alojz, 1908 – 1945
 • Benčina, Janez, 1907 – 1945
 • Brežič, Anton, 1909 – 1945
 • Car, Drago, 1926 – 1945
 • Car, Janez, 1909 – 1945
 • Car, Jože, 1919 – 1945
 • Debeljak, Alojz, 1925 – 1945
 • Debeljak, Alojz, 1910 – 1945
 • Debeljak, Anton, 1922 – 1945
 • Debeljak, Jože, 1926 – 1945
 • Debeljak, Franc, 1899 – 1945
 • Debeljak, Franc, 1925 – 1945
 • Debeljak, Ivan, 1907 – 1945
 • Debeljak, Jože, 1913 – 1945
 • Ivančič, Janez, 1902 – 1945
 • Ivančič, Alojz, 1904 – 1945
 • Ivančič, Franc, 1908 – 1945
 • Knavs, Jože, 1880 – 1945
 • Knavs, Jože, 1911 – 1945
 • Knavs, Franc, 1913 – 1945
 • Knavs, Anton, 1928 – 1945
 • Knavs, Frančiška, 1921 – 1945
 • Knavs, Domin, 1926 – 1945
 • Kordiš, Alojz, 1925 – 1945
 • Kordiš, Anton, 1926 – 1945
 • Kordiš, Alojz, 1925 – 1945
 • Kordiš, Alojz, 1926 – 1945
 • Kordiš, Jože, 1909 – 1945
 • Kordiš, Karol, 1909 – 1945
 • Košir, Anton, 1926 – 1945
 • Košir, Karol, 1928 – 1945
 • Košir, Franc, 1908 – 1945
 • Košir, Mirko, 1925 – 1945
 • Košir, Jože, 1926 – 1945
 • Košir, Karol, 1911 – 1945
 • Košir, Anton, 1916 – 1945
 • Košmrlj, Anton, 1924 – 1945
 • Košmrlj, Anton, 1927 – 1945
 • Košmrlj, Anton, 1926 – 1945
 • Košmrlj, Franc, 1926 – 1945
 • Košmrlj, Ivan, 1914 – 1945
 • Košmrlj, Jože, 1909 – 1945
 • Košmrlj, Polde, 1912 – 1945
 • Košmrlj, Jože, 1911 – 1945
 • Košmrlj, Franc, 1916 – 1945
 • Košmrlj, Karol, 1917 – 1945
 • Krnc, Karol, 1919 – 1945
 • Krže, Anton, 1924 – 1945
 • Lavrič, Alojz, 1908 – 1945
 • Lavrič, Alojz, 1924 – 1945
 • Lavrič, Alojz, 1925 – 1945
 • Lavrič, Alojz, 1926 – 1945
 • Lavrič, Franc, 1928 – 1945
 • Lavrič, Janez, 1907 – 1945
 • Lavrič, Rudolf, 1921 – 1945
 • Lavrič, Janez, 1908 – 1945
 • Lavrič, Jože, 1900 – 1945
 • Markovčič, Alojz, 1906 – 1945
 • Markovčič, Jože, 1913 – 1945
 • Mohar, Alojz, 1915 – 1945
 • Mohar, Janez, 1906 – 1945
 • Mohar, Janez, 1907 – 1945
 • Mohar, Rudolf, 1912 – 1945
 • Rojc, Ivan, 1918 – 1945
 • Rojec, Janez, 1909 – 1945
 • Ruparčič, Alojz, 1909 – 1945
 • Ruparčič, Alojz, 1912 – 1945
 • Ruparčič, Anton, 1911 – 1945
 • Ruparčič, Jakob, 1895 – 1945
 • Šega, Alojz, 1921 – 1945
 • Škerl, Jože, 1909 – 1945
 • Turk, Anton, 1906 – 1945
 • Turk, Franc, 1919 – 1945
 • Turk, Karol, 1923 – 1945
 • Turk, Anton, 1924 – 1945
 • Turk, Janez, 1883 – 1945
 • Turk, Ivan, 1912 – 1945
 • Turk, Alojz, 1925 – 1945
 • Turk, Ivan, 1920 – 1945
 • Turk, Janez, 1900 – 1945
 • Turk, Jernej, 1908 – 1945
 • Turk, Jože, 1904 – 1945
 • Vesel, Alojz, 1920 – 1945

SREDNJA VAS

 • Avžlahar, Mirko, 1923 – 1945
 • Kordiš, Janez, 1906 – 1945
 • Kordiš, Ludvik, 1903 – 1945
 • Lavrič, Alojz, 1927 – 1945
 • Lavrič, Anton, 1927 – 1945
 • Lavrič, Ludvik, 1915 – 1945
 • Rus, Ivan, 1924 – 1945

ŠEGOVA VAS

 • Baraga, Anton, 1926 – 1945
 • Bartol, Alojz, 1921 – 1945
 • Klimp, Mirko, 1925 – 1945
 • Mohar, Alojz, 1925 – 1945
 • Mohar, Anton, 1926 – 1945
 • Šega, Alojz, 1924 – 1945
 • Šega, Franc, 1924 – 1945
 • Šega, Mirko, 1916 – 1945

TABOR

 • Ruparčič, Janez, 1894 – 1944
 • Pravhar, Jože, 1874 – 1944
 • Ruparčič, Ivan, 1922 – 1945
 • Ruparčič, Alojz, 1923 – 1945

TRAVNIK

 • Debeljak, Ivan, 1906 – 1942
 • Ruparčič, Karol, 1921 – 1944
 • Bambič, Ivana, 1925 – 1945
 • Bambič, Franc, 1926 – 1945
 • Benčina, Anton, 1914 – 1945
 • Grbec, Karol, 1909 – 1945
 • Knavs, Anton, 1924 – 1945
 • Knavs, Franc, 1925 – 1945
 • Knavs, Karol, 1924 – 1945
 • Ruparčič, Alojz, 1927 – 1945
 • Rus, Anton, 1927 – 1945

ŽUPNIJA MIRNA NA DOLENJSKEM

BREZOVICA

 • Drčar, Janez, 1908 – 1944
 • Brajer, Jože, 1925 – 1945
 • Brajer, Anton, 1927 – 1945
 • Kirm, Viktor, 1920 – 1945
 • Martinčič, Franc, / – 1945
 • Martinčič, Polde, 1925 – 1945
 • Pižmoht, Kvirin, 1913 – 1945
 • Smrekar, Franc, 1914 – 1945

GOMILA

 • Mole, Edvard, 1926 – 1945

GORENJA VAS

 • Gospodarič, Janez, 1899 – 1945
 • Mavsar, Johan, 1900 – 1945

MIGOLICA

 • Pižmoht, Sikst, 1910 – 1945

MIGOLSKA GORA

 • Uhernik, Amalija, 1907 – 1942
 • Uhernik, Alojz, 1897 – 1942
 • Uhernik, Amalija, 1927 – 1942
 • Koleša, Alojz, 1921 – 1943

MIRNA

 • Papež, Viktor, 1904 – 1944
 • Celar, Andrej, 1880 – 1945
 • Pavlin, Pavel, 1923 – 1945
 • Šolar, Jožef, 1912 – 1945

PRAPROTNICA

 • Nartnik, Marica, 1905 – 1942
 • Meglič, Karol, 1927 – 1944
 • Pevec, Ivan, 1924 – 1945

SAJENICA

 • Krištof, Franc, 1910 – 1945
 • Krištof, Franc, 1921 – 1943
 • Kašič, Jože, 1914 – 1945

SELO

 • Kotar, Jože, 1919 – 1942
 • Kirm, Franc, 1909 – 1944
 • Belentin, Ivan, 1923 – 1945
 • Belentin, Jože, 1926 – 1945
 • Fortuna, Franc, 1925 – 1945
 • Fortuna, Janez, 1909 – 1945
 • Golob, Jernej, 1919 – 1945
 • Golob, Matija, 1925 – 1945
 • Golob, Leopold, 1927 – 1945
 • Golob, Rudi, 1918 – 1945
 • Kaferle, Slavko, 1926 – 1945
 • Kirm, Alojz, 1911 – 1945
 • Kirm, Jože, 1915 – 1945
 • Kolenc, Jože, 1922 – 1945
 • Kolenc, Stanislav, 1926 – 1945
 • Kotar, Alojz, 1921 – 1945
 • Kordan, Slavko, 1910 – 1945
 • Krištof, Franc, 1924 – 1945
 • Strah, Edvard, 1912 – 1945
 • Kaferle, Jože, 1923 – 1946

SELSKA GORA

 • Golob, Franc, 1914 – 1945
 • Kašič, Martin, 1911 – 1945
 • Novak, Martin, 1923 – 1945

SEVNICA

 • Habinc, Jože, 1915 – 1944
 • Hofer, Franci, 1926 – 1945
 • Rebolj, Franc, 1926 – 1945
 • Urbančič, Lojze, 1915 – 1945
 • Urbančič, Franc, 1921 – 1945
 • Žnidar, Jože, 1920 – 1945

ŠKRJANČE

 • Tomšič, Ivan, 1927 – 1945

TRBINC

 • Gracar, Stane, 1921 – 1942
 • Rugelj, Rafael, 1911 – 1944
 • Gracar, Ignac, 1918 – 1945
 • Mežnar, Ludvik, 1921 – 1945
 • Mežnar, Ivan, 1924 – 1945
 • Rugelj, Janez, 1909 – 1945
 • Strajnar, Franc, 1924 – 1945
 • Strajnar, Jože, 1926 – 1945

VOLČJE NJIVE

 • Golob, Ludvik, 1907 – 1945
 • Smolič, Franc, 1903 – 1945
 • Tomšič, Ignac, 1900 – 1945

ZABRDJE

 • Kašič, Franc, 1902 – 1945
 • Novak, Franc, 1903 – 1945
 • Novak, Lovrenc, 1900 – 1945
 • Sladič, Alojz, 1928 – 1945

ZAGORICA

 • Anžiček, Alojz, 1929 – 1945
 • Rebolj, Ladislav, 1923 – 1945

ŽUPNIJA NOTRANJE GORICE

NOTRANJE GORICE

 • Geoheli, Herman, 1924 – 1942
 • Kovačec, Štefan, 1896 – 1942
 • Derenčin, Jože, 1913 – 1945
 • Dolinar, Slavko, 1924 – 1945
 • Kraljič, Alojz, 1913 – 1945
 • Modrijan, Anton, 1914 – 1945
 • Selan, Franc, 1921 – 1945
 • Selan, Anton, 1927 – 1945
 • Selan, Štefan, 1926 – 1945
 • Sojer, Ivan, 1922 – 1945
 • Sojer, Franc, 1925 – 1945
 • Sojer, Franc, 1909 – 1945
 • Sojer, Anton, 1911 – 1945
 • Sojer, Janez, 1909 – 1945
 • Sojer, Vinko, 1922 – 1945
 • Šebenik, Franc, 1920 – 1945
 • Štefančič, Vladimir, 1926 – 1945
 • Tomšič, Ivan, 1923 – 1945
 • Vehar, Anton, 1903 – 1945
 • Založnik, Franc, 1925 – 1945
 • Židanek, Avguštin, 1926 – 1945

PLEŠIVICA

 • Brenčič, Anton, 1891 – 1942
 • Koprivec, Franc, 1918 – 1942
 • Mrak, Ivan, 1878 – 1942
 • Vidmar, Ivan, 1907 – 1942
 • Kobal, Ivan, 1927 – 1944
 • Brenčič, Anton, 1926 – 1945
 • Koprivec, Jakob, 1909 – 1945
 • Koprivec, Ivan, 1925 – 1945
 • Mavsar, Janez, 1904 – 1945
 • Mavsar, Ivan, 1926 – 1945
 • Mrak, Ivan, 1922 – 1945
 • Oblak, Jože, 1921 – 1945
 • Popit, Franc, 1905 – 1945
 • Rožnik, Ludvik, 1913 – 1945
 • Rus, Jože, 1923 – 1945
 • Šebenik, Valentin, 1916 – 1945
 • Šebenik, Ludvik, 1923 – 1945
 • Štefančič, Franc, 1919 – 1945
 • Štefančič, Ivan, 1923 – 1945
 • Vidmar, Andrej, 1916 – 1945
 • Vidmar, Valentin, 1923 – 1945
 • Židanek, Jože, 1923 – 1945

ŽUPNIJA NOVO MESTO-ŠMIHEL

BIRČNA VAS

 • Resnik, Ivan, 1892 – 1942
 • Fabijančič, Franc, 1889 – 1945
 • Golob, Marija, 1919 – 1945
 • Golob, Rudolf, 1915 – 1944
 • Gašper, Franc, 1909 – 1945
 • Kovačič, Ivan, 1927 – 1945
 • Bartolj, Ivan, 1927 – 1945
 • Medic, Franc, 1926 – 1945
 • Žagar, Viktor, 1902 – 1945
 • Žagar, Anton, 1911 – 1945

BORIČEVO

 • Mišjak, Anton, 1875 – 1942
 • Mišjak, Alojz, 1908 – 1942
 • Gačnik, Alojz, 1906 – 1945
 • Gačnik, Lado, 1924 – 1945
 • Klobčar, Jože, 1914 – 1945
 • Klobčar, Alojz, 1922 – 1945
 • Mervar, Alojz, 1916 – 1945
 • Mišjak, Anton, 1901 – 1945
 • Škrajnar, Miha, 1920 – 1945
 • Vesel, Jože, 1908 – 1945

BROD

 • Vidmar, Helena, 1891 – 1942
 • Jerman, Ivan, 1917 – 1942
 • Košir, Milan, 1920 – 1945
 • Božič, Ivan, 1926 – 1945
 • Jakše, Alojz, 1906 – 1945
 • Jeriček, Lojze, 1914 – 1945
 • Špacapan, Vlado, 1924 – 1945
 • Vencelj, Jože, 1925 – 1945

DOLNJE LAKOVNICE

 • Pirc, Franc, 1910 – 1942
 • Bartolj, Franc, 1907 – 1945
 • Bohte, Anton, 1917 – 1945
 • Pirc, Vinko, 1923 – 1945
 • Zupančič, Martin, 1906 – 1945

GORNJE LAKOVNICE

 • Šušteršič, Alojz, 1895 – 1942
 • Jenič, Alojz, 1921 – 1945
 • Muhič, Jože, 1911 – 1945
 • Šurla, Anton, 1907 – 1945
 • Šurla, Stanislav, 1927 – 1945

GORNJE MRAŠEVO

 • Bukovec, Franc, 1899 – 1945
 • Pirc, Janez, 1907 – 1945

IRČA VAS

 • Bajuk, Žarko, 1928 – 1945
 • Fabjan, Franc, 1912 – 1945
 • Lukšič, Jože, 1920 – 1945
 • Lukšič, Franci, 1926 – 1945

JAMA

 • Štangelj, Miha, 1916 – 1945
 • Vidic, Franc, 1913 – 1945

MALI IN VELIKI PODLJUBEN

 • Pirc, Martin, 1916 – 1942
 • Pirc, Janez, 1918 – 1942
 • Ravbar, Igancij, 1901 – 1942
 • Šušteršič, Cilka, 1914 – 1942
 • Golob, Franc, 1905 – 1945
 • Petan, Vid, 1922 – 1945
 • Plantan, Franc, 1927 – 1945
 • Vesel, Franc, 1922 – 1945
 • Vesel, Jože, 1913 – 1945
 • Vidmar, Lojze, 1918 – 1945

MALE IN VELIKE ŠKRJANČE

 • Turk, Miha, 1920 – 1942
 • Turk, Ciril, 1922 – 1944
 • Fištrovec, Anton, 1903 – 1945
 • Jakše, Darko, 1919 – 1945
 • Knafelj c, Stanislav, 1924 – 1945
 • Šušteršič, Oto, 1921 – 1945
 • Šušteršič, Anton, 1923 – 1945
 • Šušteršič, Štefan, 1924 – 1945

PETANE

 • Hrovat, Alojz, 1890 – 1942

RAJNOVŠČE

 • Hutevec, Janez, 1921 – 1945
 • Hutevec, Jože, 1926 – 1945
 • Medic, Franc, 1927 – 1945
 • Mervič, Franc, 1913 – 1945

RAKOVNIK

 • Brkopec, Jože, 1907 – 1945
 • Jakše, Jože, 1926 – 1945
 • Jakše, Ivan, 1926 – 1945
 • Jakše, Franc, 1928 – 1945

SREBRNIČE

 • Činkole, Jože, 1911 – 1943
 • Dular, Jože, 1913 – 1943
 • Može, Franc, 1921 – 1944
 • Činkole, Ivan, 1911 – 1945
 • Kljun, Jože, 1905 – 1945
 • Može, Mihael, 1925 – 1945

STRANSKA VAS

 • Hrastar, Anton, 1919 – 1944
 • Bele, Jože, 1915 – 1945
 • Bele, Franc, 1917 – 1945
 • Golob, Janez, 1910 – 1945
 • Golob, Anton, 1920 – 1945
 • Gregorič, Janez, 1906 – 1945
 • Hrovat, Alojz, 1922 – 1945
 • Jenič, Cvetko, 1924 – 1945
 • Medic, Slavko, 1921 – 1945
 • Plantan, Franc, 1919 – 1945
 • Šušteršič, Anton, 1908 – 1945

ŠMIHEL-GRM-REGRČA VAS

 • Lah, Ivko, 1920 – 1942
 • Lah, Rafko, 1921 – 1943
 • Sitar, Jernej, 1904 – 1943
 • Grašič, Jože, 1922 – 1944
 • Lapanja, Marjan, 1921 – 1944
 • Penca, Jože, 1924 – 1944
 • Pirnovar, Bogo, 1922 – 1945
 • Barborič, Lojze, 1913 – 1945
 • Berus, Ivan, 1906 – 1945
 • Boh, Alojz, 1921 – 1945
 • Eršte, Bogo, 1926 – 1945
 • Erpič, Jože, 1911 – 1945
 • Fištrovec, Janez, 1904 – 1945
 • Hrastar, Vinko, 1917 – 1945
 • Hrastar, Rudi, 1919 – 1945
 • Hrastar, Ludvik, 1922 – 1945
 • Hren, Valter, 1911 – 1945
 • Hrovat, Franci, 1924 – 1945
 • Kalan, Drago, 1916 – 1945
 • Knafelj c, Slavko, 1910 – 1945
 • Lapanja, Franc, 1918 – 1945
 • Misjak, Alojz, 1921 – 1945
 • Pirnovar, Boleslav, 1924 – 1945
 • Pleško, Franc, 1895 – 1945
 • Pleško, Fanc, 1924 – 1945
 • Pleško, Peter, 1927 – 1945
 • Princ, Marjan, 1924 – 1945
 • Resman, Ivan, 1899 – 1945
 • Sadar, Lado, 1919 – 1945
 • Saje, Franci, 1923 – 1945
 • Saje, Drago, 1925 – 1945
 • Samida, Zvonko, 1926 – 1945
 • Selak, Avguštin, 1924 – 1945
 • Travižan, Julij, 1912 – 1945
 • Ulepič, Tone, 1916 – 1945

VRH PRI LJUBNU

 • Jakše, Franc, 1912 – 1942
 • Škedelj, Anton, 1892 – 1942
 • Ljubi, Janez, 1923 – 1945
 • Ljubi, Franc, 1925 – 1945
 • Lukšič, Janez, 1904 – 1945
 • Mišjak, Franc, 1922 – 1945
 • Mišjak, Albin, 1923 – 1945
 • Plut, Janez, 1904 – 1945

ŽUPNIJA PODKRAJ

PODKRAJ

 • Bolčina, Andrej, 1908 – 1943
 • Černigoj, Anton, 1874 – 1944
 • Puc, Martin, 1924 – 1944
 • Bajc, Franc, 1901 – 1945
 • Bajc, Pepca, 1924 – 1945
 • Bajc, Ivan, 1926 – 1945
 • Kobal, Janez, 1909 – 1945
 • Puc, Franc, 1923 – 1945
 • Puc, Martin, 1897 – 1945
 • Rijavec, Marija, 1921 – 1945
 • Rijavec, Stanko, 1927 – 1945
 • Srebot, Pavel, 1926 – 1945
 • Širca, Franc, 1925 – 1945
 • Špriner, Erik, 1924 – 1945
 • Vidmar, Frančišek, 1918 – 1945
 • Žejn, Franc, 1920 – 1945

ŽUPNIJA POLHOV GRADEC

BABNA GORA

 • Ambrožič, Leopold, 1900 – 1945
 • Ambrožič, Franc, 1925 – 1945
 • Ambrožič, Anton, 1926 – 1945
 • Ambrožič, Janez, 1922 – 1945

BELICA

 • Rihar, Julij, 1919 – 1945
 • Velkavrh, Pavel, 1926 – 1945

BELO

 • Belec, Anton, 1922 – 1945
 • Žerovnik, Janez, 1915 – 1945

BRIŠE

 • Hribernik, Neža, 1883 – 1943
 • Dolinar, Franc, 1921 – 1945
 • Dolinar, Anton, 1923 – 1945
 • Dolinar, Franc, 1924 – 1945
 • Dolinar, Jožef, 1925 – 1945
 • Dolinar, Ludvik, 1925 – 1945
 • Koritnik, Jakob, 1911 – 1945
 • Koritnik, Pavel, 1925 – 1945
 • Lamovec, Jožef, 1917 – 1945
 • Lamovec, Janez, 1924 – 1945
 • Laznik, Jožef, 1917 – 1945
 • Laznik, Franc, 1918 – 1945
 • Peklaj, Matej, 1919 – 1945

DOLENJA VAS

 • Dolenc, Blaž, 1874 – 1942
 • Kuclar, Leopold, 1891 – 1942
 • Majer, Jedrt, 1864 – 1942
 • Kovač, Anton, 1911 – 1945
 • Ortar, Jakob, 1910 – 1945
 • Plestenjak, Franc, 1926 – 1945
 • Setničar, Anton, 1924 – 1945
 • Setničar, Franc, 1926 – 1945
 • Šuligoj, Pavel, 1912 – 1945
 • Žagar, Franc, 1925 – 1945

DVOR

 • Plestenjak, Marija, 1881 – 1942
 • Plestenjak, Jožef, 1903 – 1942
 • Plestenjak, Cene, 1917 – 1944
 • Cankar, Janez, 1908 – 1945
 • Cankar, Matej, 1912 – 1945
 • Kozjek, Matej, 1909 – 1945
 • Kožuh, Janez, 1920 – 1945
 • Kožuh, Anton, 1923 – 1945
 • Kožuh, Pavel, 1926 – 1945
 • Kožuh, Janez, 1922 – 1945

HRASTENICE

 • Koren, Janez, 1926 – 1945
 • Zibelnik, Janko, 1924 – 1945

LOG

 • Trobec, Franc, 1912 – 1945

PODREBER

 • Prosen, Franc, 1921 – 1945
 • Založnik, Franc, 1923 – 1945
 • Žagar, Franc, 1916 – 1945
 • Žagar, Alojz, 1920 – 1945
 • Žagar, Jožef, 1923 – 1945
 • Žagar, Anton, 1925 – 1945

POLHOV GRADEC

 • Češnovar, Franc, 1902 – 1942
 • Kuclar, Franc, 1921 – 1943
 • Velkavrh, Franc, 1913 – 1944
 • Bricelj, Janez, 1925 – 1945
 • Čepon, Franc, 1924 – 1945
 • Kmetič, Rupert, 1900 – 1945
 • Kogoj, Rudolf, 1907 – 1945
 • Končan, Jožef, 1915 – 1945
 • Koprivec, Franc, 1919 – 1945
 • Kozjek, Jožef, 1910 – 1945
 • Kozjek, Janez, 1915 – 1945
 • Kožuh, Janez, 1906 – 1945
 • Leben, Venceslav, 1909 – 1945
 • Pečenik, Janez, 1909 – 1945
 • Peklaj, Janez, 1923 – 1945
 • Peklaj, Ivana, 1925 – 1945
 • Peklaj, Franc, 1926 – 1945
 • Peklaj, Jože, / – 1945
 • Petek, Stanislav, / – 1945
 • Podgoršek, Miha, / – 1945
 • Sluga, Anton, 1902 – 1945
 • Šterbej, Franc, / – 1945
 • Trnovec, Matej, 1908 – 1945
 • Trnovec, Anton, 1913 – 1945
 • Velkavrh, Franc, 1913 – 1945
 • Zalaznik, Janez, 1923 – 1945
 • Založnik, Francka, 1927 – 1945
 • Založnik, Pavel, 1928 – 1945

PRAPROČE

 • Nartnik, Janez, 1898 – 1944
 • Božnar, Janko, 1922 – 1945
 • Božnar, Dominik, 1924 – 1945
 • Hribernik, Jože, 1908 – 1945
 • Hribernik, Alojz, 1921 – 1945
 • Hribernik, Anton, 1921 – 1945
 • Kopač, Jože, 1917 – 1945
 • Pustovrh, Anton, 1915 – 1945
 • Pustovrh, Janez, 1920 – 1945
 • Pustovrh, Franc, 1924 – 1945
 • Rus, Jožef, 1920 – 1945
 • Skopec, Anton, 1919 – 1945
 • Zalaznik, Janez, 1916 – 1945
 • Založnik, Janez, 1923 – 1945
 • Založnik, Franc, 1926 – 1945

PRISTAVA

 • Božnar, Anton, 1909 – 1943
 • Ambrožič, Franc, 1921 – 1945
 • Koprivec, Matevž, / – 1945
 • Malovrh, Jule, 1921 – 1945
 • Malovrh, Jožef, 1924 – 1945

SELO

 • Kos, Vincenc, 1923 – 1944
 • Krmelj, Anton, 1926 – 1945
 • Krmelj, Janez, 1901 – 1945
 • Kržišnik, Franc, 1925 – 1945
 • Peklaj, Janez, 1899 – 1945
 • Plestenjak, Peter, / – 1945
 • Ravnikar, Lovrenc, 1918 – 1945
 • Sušnik, Franc, 1904 – 1945

SETNICA

 • Božnar, Janez, 1920 – 1945
 • Božnar, Lovro, 1921 – 1945
 • Božnar, Jožef, 1924 – 1945
 • Božnar, Anton, 1925 – 1945
 • Cankar, Anton, 1922 – 1945
 • Peklaj, Janez, 1902 – 1945
 • Tominec, Anton, 1909 – 1945
 • Tominec, Jožef, 1914 – 1945

SETNIK

 • Gerjolj, Ivan, 1927 – 1943
 • Buh, Anton, 1912 – 1945
 • Burjek, Franc, 1908 – 1945
 • Burjek, Janez, 1910 – 1945
 • Burjek, Matej, 1913 – 1945
 • Burjek, Jožef, 1921 – 1945
 • Burjek, Anton, 1923 – 1945
 • Gerjolj, Franc, 1921 – 1945
 • Gerjolj, Jernej, 1923 – 1945
 • Jankovec, Jurij, 1911 – 1945
 • Kos, Anton, 1914 – 1945
 • Lešnjak, Janez, 1912 – 1945
 • Malovrh, Jakob, 1924 – 1945
 • Malovrh, Janez, 1922 – 1945
 • Oblak, Janez, 1901 – 1945
 • Osredkar, Jakob, 1912 – 1945
 • Osredkar, Janez, 1924 – 1945
 • Pustovrh, Jakob, 1914 – 1945
 • Pustovrh, France, 1918 – 1945
 • Setnikar, Albin, 1922 – 1945
 • Trnovec, Martin, 1918 – 1945
 • Trnovec, Lovrenc, 1921 – 1945
 • Trnovec, Janez, 1906 – 1945
 • Trnovec, Anton, 1909 – 1945

SMOLNIK

 • Justin, Lovro, 1910 – 1944

SREDNJA VAS

 • Božnar, Jernej, 1908 – 1945
 • Kožuh, Maks, 1916 – 1945
 • Leben, Anton, 1922 – 1945
 • Malovrh, Slavko, 1925 – 1945
 • Trnovec, Alojzij, 1908 – 1945

ŽUPNIJA POLICA

BLEČJI VRH

 • Vidic, Janez, 1926 – 1945
 • Zupančič, Anton, 1923 – 1945
 • Vidic, Janez, 1893 – 1948

DOLE

 • Šircelj, Alojz, 1911 – 1945

DOLENJA VAS

 • Kozlevčar, Janez, 1892 – 1942
 • Glavič, Alojz, 1920 – 1945
 • Omahen, Jože, 1908 – 1945
 • Skubic, Janez, 1906 – 1945
 • Smrekar, Ivan, 1924 – 1945
 • Štrus, Anton, 1922 – 1945
 • Štrus, Anton, 1923 – 1945
 • Vidic, Anton, 1901 – 1945
 • Vidic, Anton, 1927 – 1945
 • Vidic, Valentin, 1927 – 1945

GORENJA VAS

 • Vidic, Franc, 1915 – 1942
 • Ahlin, Anton, 1912 – 1945

KOŽLJEVEC

 • Fine, Janez, 1919 – 1945

PEČ

 • Kastelic, Jože, 1928 – 1945
 • Koščak, Janez, 1910 – 1944
 • Škrjanc, Ivan, 1926 – 1945
 • Škrjanc, Jože, 1924 – 1945

POLICA

 • Hočevar, Anton, 1913 – 1942
 • Štrubelj, Franc, 1925 – 1942
 • Zupančič, Jože, 1901 – 1942
 • Brčan, Janez, 1903 – 1945
 • Brčan, Franc, 1904 – 1945
 • Burger, Franc, 1903 – 1945
 • Dežman, Anton, 1896 – 1945
 • Dežman, Jože, 1926 – 1945
 • Hočevar, Franc, 1906 – 1945
 • Jakopin, Jože, 1924 – 1945
 • Kastelic, Jakob, 1911 – 1945
 • Kastelic, Alojz, 1913 – 1945
 • Kastelic, Anton, 1921 – 1945
 • Kastelic, Franc, 1924 – 1945
 • Kočmar, Jože, 1909 – 1945
 • Skubic, Anton, 1899 – 1945
 • Strajnar, Anton, 1926 – 1945
 • Štepic, Anton, 1914 – 1945
 • Štepic, Tine, 1925 – 1945
 • Vidic, Jože, 1902 – 1945
 • Vidic, Franc, 1925 – 1945
 • Vidic, Vinko, 1926 – 1945
 • Ziherl, Franc, 1907 – 1945

VELIKA STARA VAS

 • Grželj, Franc, 1923 – 1943
 • Drobnič, Franc, 1921 – 1943
 • Zupančič, Stane, 1921 – 1943
 • Bratun, Karel, 1920 – 1945
 • Drobnič, Ivan, 1923 – 1945
 • Garbas, Alojz, 1921 – 1945
 • Drobnič, Franc, 1889 – 1951

ZGORNJE DUPLICE

 • Štrus, Franc, 1906 – 1945

ŽUPNIJA POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

BUKOV VRH

 • Dolinar, Tomaž, 1912 – 1941
 • Frlic, Jakob, 1882 – 1942
 • Guzelj, Slavka, 1906 – 1945
 • Kos, Pavle, 1915 – 1945
 • Kos, Stanko, 1919 – 1945
 • Borilov, Marija, 1901 – 1944
 • Bozovičar, Janez, 1914 – 1945
 • Demšar, Jurij, 1891 – 1945
 • Dolenc, Franc, 1905 – 1945
 • Dolenc, Jože, 1917 – 1945
 • Dolinar, Janez, 1907 – 1945
 • Košir, Anton, 1915 – 1945
 • Kržišnik, Franc, 1904 – 1945
 • Kržišnik, Jože, 1907 – 1945
 • Stanonik, Pavle, 1915 – 1945
 • Stanonik, Janez, 1916 – 1945
 • Stanonik, Maksel, 1918 – 1945
 • Skopec, Vencelj, 1912 – 1945
 • Skopec, Pavle, 1914 – 1945

GABERŠKA GORA

 • Dolenc, Jože, 1921 – 1942
 • Krmelj, Polde, 1912 – 1945
 • Debeljak, Tine, 1905 – 1944
 • Klemenčič, Ivanka, 1926 – 1944
 • Klemenčič, Peter, 1944 – 1944
 • Klemenčič, Pavla, 1944 – 1944
 • Habjan, Pavel, 1906 – 1945
 • Mrak, Franc, 1904 – 1945
 • Stanonik, Franc, 1908 – 1945
 • Stanonik, Jože, 1912 – 1945
 • Stanonik, Pavel, 1914 – 1945

GORA

 • Jeraša, Jakob, 1896 – 1944
 • Ferlan, Anton, 1905 – 1945

LOG

 • Krmelj, Matevž, 1899 – 1941
 • Debeljak, Alojz, 1922 – 1942
 • Šubic, Janez, 1908 – 1943
 • Krajnik, Pavel, 1927 – 1945

POLJANE

 • Demšar, Stanko, 1911 – 1942
 • Alič, Štefan, 1913 – 1943
 • Debeljak, Ignac, 1899 – 1943
 • Cankar, Franc, 1924 – 1945
 • Krmelj, Jože, / – 1945
 • Kužnar, Jože, 1914 – 1945

SV. KRIŽ

 • Demšar, Rudolf, 1906 – 1943
 • Inglič, Franc, 1912 – 1943
 • Alič, Alfonz, 1924 – 1945
 • Bogataj, Pavel, 1911 – 1945
 • Gantar, Pavle, 1912 – 1945
 • Justin, Anton, 1923 – 1945
 • Oblak, Jakob, 1903 – 1945
 • Oblak, Vinko, 1909 – 1945

VOLČA

 • Izda, Franc, 1909 – 1943
 • Mrak, Jože, 1903 – 1943
 • Kos, Neža, / – 1944
 • Možina, Frančišška, 1890 – 1944
 • Mure, Rozalija, 1882 – 1944
 • Čelik, Tine, 1910 – 1945
 • Čelik, Jože, 1925 – 1945
 • Dolenc, Lovro, 1902 – 1945
 • Košir, Jurij, 1905 – 1945
 • Mure, Tone, 1909 – 1945

ŽUPNIJA PREČNA

BRŠLJIN

 • Kastelic, Metod, 1926 – 1944
 • Travizan, Marijan, 1923 – 1945

ČEŠČA VAS

 • Kristan, Alojz, 1908 – 1942
 • Šporar, Anton, 1902 – 1943
 • Jančar, Jože, 1913 – 1944
 • Jančar, Anton, 1921 – 1945
 • Jerman, Ivan, 1925 – 1945
 • Kristan, Alojz, 1910 – 1945
 • Lavrič, Anton, 1905 – 1945
 • Makše, Franc, 1921 – 1945
 • Planinšek, Anton, 1921 – 1945
 • Planinšek, Stanko, 1925 – 1945
 • Šporar, Jože, 1920 – 1945
 • Štamfelj, Alojz, 1921 – 1945
 • Štamfelj, Rudi, 1926 – 1945

DALJNI VRH (Novo mesto-Sv. Janez)

 • Murgelj, Anton, 1918 – 1942
 • Murgelj, Alojz, 1925 – 1942
 • Murgelj, Martin, 1925 – 1944
 • Murgelj, Alojz, 1925 – 1944

DOLENJA STRAŽA

 • Golob, Jože, 1922 – 1944
 • Bedek, Franc, 1912 – 1945
 • Cikanek, Leopold, 1925 – 1945
 • Derčar, Jože, 1915 – 1945
 • Jenko, Anton, 1915 – 1945
 • Kocjan, Anton, 1905 – 1945
 • Košir, Rudolf, 1907 – 1945
 • Kramaršič, Slavko, 1921 – 1945
 • Lukšič, Mihael, 1919 – 1945
 • Lukšič, Avguštin, 1925 – 1945
 • Marolt, Franc, 1915 – 1945
 • Murn, Franc, 1915 – 1945
 • Šimenc, Stanislav, 1917 – 1945
 • Špringer, Alojz, 1911 – 1945
 • Šuštaršič, Ludvik, 1925 – 1945
 • Zajec, Jože, 1898 – 1945

GORNJE VRHOVO (Mirna peč)

 • Mihič, Ana, 1899 – 1942
 • Mihič, Jože, 1898 – 1942
 • Mihič, Jože, 1926 – 1945

HRUŠEVEC (Vavta vas)

 • Darovic, Janez, 1911 – 1945
 • Gašperšič, Janez, 1909 – 1945

KOBLARJI (Stara,Cerkev -Kočevje)

 • Pirc, Jože, 1910 – 1944

LOKE

 • Derganc, Jože, 1906 – 1945

MUHABER (Novo mesto-Sv. Janez)

 • Pleskovic, Jože, 1925 – 1945

PODGORA

 • Murn, Ivan, 1924 – 1942
 • Červan, Franc, 1902 – 1945
 • Arhnaver, Jože, 1924 – 1945
 • Derčar, Jernej, 1926 – 1945
 • Mrvar, Franc, 1926 – 1945
 • Murn, Martin, 1917 – 1945
 • Murn, Jože, 1921 – 1945
 • Pavček, Alojz, 1921 – 1945
 • Pirc, Franc, 1919 – 1945
 • Pirc, Ivan, 1926 – 1945
 • Špringer, Alojz, 1922 – 1945

POTOČNA VAS (Novo mesto-Sv. Janez)

 • Potočar, Franc, 1926 – 1944
 • Potočar, Jože, 1924 – 1945

PREČNA

 • Komljanec, Janko, 1892 – 1942
 • Pašič, Alojz, 1921 – 1942
 • Čampa, Franc, 1924 – 1945
 • Kapš, Leopold, 1926 – 1945
 • Košir, Alojz, 1920 – 1945
 • Košir, Filip, 1906 – 1945
 • Petrič, Anton, 1927 – 1945
 • Uršič, Stanislav, 1926 – 1945
 • Vidic, Mirko, 1922 – 1945
 • Vidic, Slavko, 1925 – 1945
 • Zupančič, Jože, 1912 – 1945

SELA (Vavta vas)

 • Mirtič, Anton, 1916 – 1945

ZALOG

 • Mesarič, Marija, 1896 – 1942

ŽUPNIJA PREDOSLJE

BRITOF

 • Cankar, Matija, 1915 – 1945
 • Cankar, Jože, 1918 – 1945
 • Luskovec, Franc, 1916 – 1945
 • Vavpot, Rudi, 1920 – 1945

ILOVKA

 • Dolinšek, Aleš, 1909 – 1944
 • Treljc, Antonija, 1917 – 1944

OREHOVLJE

 • Štefe, Franc, 1922 – 1945
 • Štefe, Tomaž, 1924 – 1945

PREDOSLJE

 • Dolhar, Anton, / – 1944
 • Beton, Jože, 1916 – 1945
 • Cuderman, Janez, 1913 – 1945
 • Cuderman, Franc, 1915 – 1945
 • Gašperlin, Franc, 1916 – 1945
 • Oven, Alojz, 1912 – 1945
 • Ribnikar, Franc, 1913 – 1945
 • Sajovic, Matija, 1921 – 1945
 • Umnik, Andrej, 1924 – 1945

TATINEC

 • Koren, Franc, 1879 – 1944

ŽUPNIJA PRESERJE POD KRIMOM

DOLNJA IN GORNJA BREZOVICA

 • Petelin, Franc, 1924 – 1945
 • Petrič, Jože, 1925 – 1945
 • Rogelj, Franc, 1926 – 1945
 • Tegelj, Franc, 1900 – 1945

GORIČICA

 • Jakopin, Franc, 1921 – 1945
 • Jakopin, Ivan, 1922 – 1945
 • Kovačič, Tone, 1925 – 1945

JEZERO

 • Čuš, Alojzij, 1892 – 1942
 • Schein, Štefan, 1896 – 1943
 • Kirn, Milan, 1919 – 1944
 • Petelin, Anton, 1896 – 1945
 • Pristavec, Leopold, 1902 – 1945
 • Rogelj, Anton, 1907 – 1945
 • Trobevšek, Ivan, 1914 – 1945
 • Uršič, Anton, 1913 – 1945
 • Zalar, Jože, 1922 – 1945
 • Zalar, Ivan, 1926 – 1945

KAMNIK POD KRIMOM

 • Kovačič, Ivana, 1890 – 1942
 • Kovačič, Feliks, 1897 – 1942
 • Kržič, Franc, 1910 – 1942
 • Žitko, Anton, 1923 – 1942
 • Svete, Ciril, 1925 – 1944
 • Bačar, Franc, 1921 – 1945
 • Cerk, Anton, 1923 – 1945
 • Intihar, Franc, 1910 – 1945
 • Intihar, Elko, 1925 – 1945
 • Kržič, Ivan, 1921 – 1945
 • Kržič, Matija, 1925 – 1945
 • Lenaršič, Vinko, 1921 – 1945
 • Lenaršič, Ivan, 1924 – 1945
 • Petrič, Franc, 1926 – 1945
 • Smole, Alojz, 1923 – 1945
 • Smole, Jože, 1926 – 1945
 • Smole, Jože, 1926 – 1945
 • Svete, Andrej, 1900 – 1945
 • Svete, Tone, 1918 – 1945
 • Škrbec, Jože, 1919 – 1945
 • Šuštar, Martin, 1911 – 1945
 • Šuštaršič, Matija, 1917 – 1945
 • Šuštaršič, Franc, 1923 – 1945
 • Šuštaršič, Ivan, 1925 – 1945

PODPEČ

 • Ehlerr, Alfred, 1928 – 1942
 • Suhadolnik, Albina, 1914 – 1942
 • Suhadolnik, Franc, 1903 – 1942
 • Kaj ca, Franc, 1907 – 1944
 • Brancelj, Janez, 1906 – 1945
 • Brancelj, Jože, 1910 – 1945
 • Grebenc, Franci, 1922 – 1945
 • Hiti, Anton, 1909 – 1945
 • Jurček, Ivan, 1895 – 1945
 • Kavčnik, Ivan, 1925 – 1945
 • Korošec, Jože, 1927 – 1945
 • Kovač, Jože, 1902 – 1945
 • Kržič, Stane, 1912 – 1945
 • Kukavica, Stanislav, 1910 – 1945
 • Modic, Jože, 1919 – 1945
 • Smuk, Franc, 1902 – 1945
 • Svete, Jože, 1926 – 1945
 • Svete, Leopold, 1904 – 1945
 • Šalehar, Rudi, 1910 – 1945

PRESERJE

 • Zalar, Miha, 1908 – 1942
 • Brancelj, Jože, 1922 – 1944
 • Cerk, Jože, 1914 – 1945
 • Hlupič, Alojzij, 1906 – 1945
 • Jerina, Jože, 1926 – 1945
 • Mavec, Franc, 1922 – 1945
 • Mazi, Franc, 1906 – 1945
 • Repar, Franc, 1921 – 1945
 • Repar, Jože, 1924 – 1945
 • Rogelj, Ivan, 1911 – 1945
 • Šeligo, Vinko, 1922 – 1945
 • Turk, Ivan, 1910 – 1945

PREVALJE POD KRIMOM

 • Dobrin, Gabrijel, 1918 – 1945
 • Mazi, Anton, 1926 – 1945
 • Susman, Jernej, 1902 – 1945
 • Susman, Anton, 1904 – 1945
 • Žitko, Ivan, 1925 – 1945

ŽUPNIJA PRESKA

GOLO BRDO

 • Trampuš, Ivan, 1909 – 1945

GORIČANE

 • Gorišek, Franci, 1927 – 1943
 • Kenda, Miran, 1914 – 1944
 • Rožnik, Franc, 1921 – 1944
 • Verlič, Ludvik, 1924 – 1944

MEDVODE

 • Bernik, Brane, / – 1942
 • Bohinc, Andrej, 1904 – 1944

ŽUPNIJA PRESKA

 • Koder, Vinko, 1904 – 1944
 • Duhovnik, Alojz, 1916 – 1944

PRESKA

 • Podakar, Mirko, 1918 – 1943
 • Podakar, Albin, 1925 – 1943
 • Košenina, Franc, 1909 – 1944
 • Cvajnar, Ivan, 1925 – 1945
 • Plešec, Ivan, 1927 – 1945
 • Košenina, Frančiška, 1900 – 1947
 • Oblak, Valentin, 1875 – 1951

VAŠE

 • Duhovnik, Avgust, 1921 – 1942
 • Duhovnik, Avgust, 1886 – 1943
 • Novak, Anton, 1884 – 1943
 • Jarc, Alojz, 1905 – 1944

ŽLEBE

 • Jakopič, Gabrijel, 1911 – 1942
 • Alič, Ivan, 1911 – 1944
 • Rihar, Jože, 1901 – 1944
 • Cvek, Ivan, 1921 – 1945
 • Kržišnik, Franc, 1913 – 1945

ŽUPNIJA PRIMSKOVO NA DOLENJSKEM

DOLNJI VRH

 • Ovnik, Jože, 1915 – 1945
 • Ovnik, Ludvik, 1925 – 1945
 • Ovnik, Viktor, 1926 – 1945
 • Zidar, Anton, 1922 – 1945
 • Zidar, Stanislav, 1925 – 1945

GORNJI VRH

 • Gliha, Anton, 1915 – 1945
 • Ovnik, Alojz, 1921 – 1945
 • Pristopec, Leopold, 1925 – 1945
 • Zidar, Franc, 1922 – 1945
 • Zidar, Anton, 1924 – 1945

GRADIŠČE

 • Adamlje, Ana, 1894 – 1945
 • Lavrih, Viktor, 1910 – 1945
 • Mlakar, Hendrik, 1911 – 1945
 • Šraj, Ivan, 1919 – 1944
 • Draksler, Stanislav, 1911 – 1945
 • Draksler, Anton, 1919 – 1945
 • Golob, Anton, 1910 – 1945
 • Gregorič, Franc, 1905 – 1945
 • Lavrih, Anton, 1918 – 1945
 • Lavrih, Ivan, 1919 – 1945
 • Lavrih, Franc, 1925 – 1945
 • Miklavčič, Martin, 1907 – 1945
 • Pavlin, Jože, 1910 – 1945
 • Pavlin, Alojz, 1915 – 1945
 • Verbič, Janez, 1909 – 1945
 • Verbič, Jože, 1915 – 1945

JEŠČE

 • Kepa, Alojz, 1907 – 1945
 • Kuhelj, Feliks, 1910 – 1945

JEŽNI VRH

 • Štangar, Alojz, 1920 – 1945
 • Štangar, Avguštin, 1922 – 1945
 • Štangar, Ivan, 1925 – 1945

KAMNI VRH

 • Klemenčič, Franc, 1915 – 1945
 • Klemenčič, Vid, 1920 – 1945
 • Klemenčič, Anton, 1925 – 1945
 • Pevec, Alojz, 1911 – 1945

MIŠJI DOL

 • Miklavčič, Janez, 1910 – 1945
 • Miklavčič, Anton, 1912 – 1945
 • Miklavčič, Jože, 1915 – 1945
 • Miklavčič, Stanislav, 1924 – 1945
 • Zupančič, Avguštin, 1922 – 1945

MULHE

 • Gorišek, Polde, 1905 – 1945
 • Kuhelj, Anton, 1915 – 1945
 • Gorišek, Anton, 1912 – 1945

OBLA GORICA

 • Kukovica, Jože, 1909 – 1945
 • Femc, Alojz, 1914 – 1945
 • Zaletelj, Franc, 1920 – 1945
 • Zaletelj, Ignacij, 1925 – 1945

POLJANE

 • Femc, Alojz, 1899 – 1945
 • Kastelic, Marija, 1900 – 1944
 • Femc, Alojz, 1925 – 1945
 • Kastelic, Anton, 1905 – 1945
 • Kastelic, Jože, 1919 – 1945
 • Lokar, Pavle, 1922 – 1945
 • Pancar, Anton, 1909 – 1945
 • Vidgaj, Jože, 1909 – 1945

PRIMSKOVO

 • Praznik, Alojz, 1911 – 1945
 • Praznik, Franc, 1926 – 1945

SEVNO

 • Pristopec, Franc, 1900 – 1942
 • Gliha, Lovrenc, 1915 – 1945
 • Krašovec, Jože, 1915 – 1945
 • Pavčič, Jože, 1912 – 1945
 • Pavčič, Anton, 1914 – 1945
 • Poglajen, Franc, 1913 – 1945
 • Rozina, Ludvik, 1909 – 1945
 • Rozina, Jože, 1912 – 1945
 • Rozina, Stanislav, 1925 – 1945

STARA GORA

 • Gorišek, Martin, 1913 – 1945
 • Gorišek, Anton, 1915 – 1945
 • Gorišek, Alojz, 1919 – 1945
 • Možina, Anton, 1913 – 1945
 • Možina, Jože, 1919 – 1945
 • Možina, Avguštin, 1925 – 1945
 • Mulh, Anton, 1920 – 1945
 • Mulh, Alojz, 1925 – 1945
 • Vavtar, Anton, 1900 – 1945

VINJI VRH

 • Ceglar, Anton, 1923 – 1945
 • Černe, Jože, 1910 – 1945
 • Černe, Ivan, 1911 – 1945
 • Vodišek, Ignac, 1910 – 1945
 • Zadražnik, Ivan, 1926 – 1945

ZAGRIČ

 • Hren, Anton, 1924 – 1944
 • Verbič, Anton, 1922 – 1944
 • Koželj, Anton, 1921 – 1945
 • Koželj, Stanislav, 1924 – 1945
 • Vidgaj, Anton, 1921 – 1945

ŽUPNIJA RAKEK

 • Urbas, Ivan, / – 1941
 • Moravec, Miloš, 1923 – 1942
 • Godnjavec, Viktor, 1894 – 1943
 • Jelinčič, Izidor, 1914 – 1944
 • Matičič, Anton, 1926 – 1944
 • Bauman, Ivan, 1923 – 1945
 • Černe, Alojzij, 1917 – 1945
 • Korenčič, Zvonka, 1921 – 1945
 • Korenčič, Francka, 1924 – 1945
 • Korenčič, Franc, 1926 – 1945
 • Korenčič, Anton, 1884 – 1945
 • Korenčič, Tone, 1922 – 1945
 • Korenčič, Ivan, 1925 – 1945
 • Krašovec, Jože, 1923 – 1945
 • Kržič, Milan, 1927 – 1945
 • Matičič, Tone, 1924 – 1945
 • Mesesnel, Alojz, 1905 – 1945
 • Mlinar, Franc, 1925 – 1945
 • Modic, Slava, 1924 – 1945
 • Prah, Ivan, 1926 – 1945
 • Rupert, Franc, / – 1945
 • Tement, Anton, 1927 – 1945
 • Tement, Jakob, 1928 – 1945
 • Tornič, Ladislav, 1926 – 1945
 • Vidrih, Andrej, 1914 – 1945
 • Zorman, Stanislav, 1920 – 1945
 • Demšar, Anton, 1900 – 1950

ŽUPNIJA RAKITNA

RAKITNA

 • Bezek, Anton, 1925 – 1942
 • Borštnik, Franc, 1908 – 1942
 • Kržič, Anton, 1911 – 1942
 • Ulaga, Ludvik, 1922 – 1942
 • Grom, Andrej, 1901 – 1943
 • Bogataj, Venancij, 1923 – 1944
 • Brence, Ivan, 1913 – 1944
 • Mikuš, Franc, 1909 – 1944
 • Žot, Janez, 1925 – 1944
 • Bavdek, Ivan, 1926 – 1945
 • Bečaj, Anton, 1924 – 1945
 • Bezek, Anton, 1922 – 1945
 • Bezek, Franc, 1924 – 1945
 • Bezek, Franc, 1908 – 1945
 • Bogataj, Jože, 1922 – 1945
 • Borštnik, Franc, 1913 – 1945
 • Brence, Jože, 1920 – 1945
 • Brence, Gabrijel, 1924 – 1945
 • Brence, Jože, 1896 – 1945
 • Brence, Stanislav, 1914 – 1945
 • Debevec, Jakob, 1916 – 1945
 • Debevec, Alojz, 1922 – 1945
 • Debevec, Franc, 1927 – 1945
 • Grimšič, Janez, 1913 – 1945
 • Grmek, Franc, 1908 – 1945
 • Grom, Ivan, 1926 – 1945
 • Grom, Andrej, 1928 – 1945
 • Grum, Franc, 1922 – 1945
 • Grum, Ivan, 1927 – 1945
 • Korošec, Ivan, 1917 – 1945
 • Kovačič, Franc, 1897 – 1945
 • Kovačič, Jože, 1928 – 1945
 • Kovačič, Jernej, 1903 – 1945
 • Kovačič, Matija, 1908 – 1945
 • Kranjc, Ferdinand, 1924 – 1945
 • Kranjc, Franc, 1923 – 1945
 • Kranjc, Gabrijel, 1925 – 1945
 • Kranjc, Franc, 1924 – 1945
 • Kržič, Andrej, 1899 – 1945
 • Kržič, Ivan, 1903 – 1945
 • Kržič, Ivan, 1914 – 1945
 • Kržič, Jakob, 1907 – 1945
 • Kržič, Jernej, 1915 – 1945
 • Kržič, Jože, 1903 – 1945
 • Lenič, Franc, 1924 – 1945
 • Likovič, Jože, 1907 – 1945
 • Likovič, Jože, 1924 – 1945
 • Makovec, Filip, 1911 – 1945
 • Merkun, Franc, 1922 – 1945
 • Mikuš, Anton, 1904 – 1945
 • Mikuš, Alojz, 1913 – 1945
 • Mikuš, Anton, 1907 – 1945
 • Mikuš, Anton, 1910 – 1945
 • Mikuš, Ivan, 1916 – 1945
 • Opeka, Janez, 1913 – 1945
 • Opeka, Anton, 1919 – 1945
 • Petelin, Anton, 1913 – 1945
 • Petelin, Gabrijel, 1922 – 1945
 • Petrovčič, Anton, 1912 – 1945
 • Petrovčič, Jože, 1904 – 1945
 • Rot, Gabrijel, 1924 – 1945
 • Rot, Jože, 1927 – 1945
 • Suhadolnik, Franc, 1914 – 1945
 • Suhadolnik, Gabrijel, 1917 – 1945
 • Susman, Franc, 1926 – 1945
 • Šivec, Franc, 1911 – 1945
 • Šivic, Franc, 1922 – 1945
 • Šuštaršič, Anton, 1914 – 1945
 • Šuštaršič, Gabrijel, 1921 – 1945
 • Šuštaršič, Janez, 1904 – 1945
 • Šuštaršič, Jože, 1919 – 1945
 • Tavželj, Janez, 1911 – 1945
 • Tavželj, Vid, 1922 – 1945
 • Tavželj, Janez, 1915 – 1945
 • Turšič, Jože, 1914 – 1945
 • Ulaga, Ivan, 1923 – 1945
 • Vidmar, Gabrijel, 1925 – 1945
 • Žot, Gabrijel, 1927 – 1945
 • Žot, Jože, 1897 – 1945

ŽUPNIJA ROB PRI VELIKIH LAŠČAH

BAVDKI

 • Gradišar, Anton, 1900 – 1943
 • Gruden, Anton, 1922 – 1943
 • Gradišar, Ivan, 1908 – 1945
 • Gradišar, Ignacij, 1912 – 1945
 • Gradišar, Ludvik, 1915 – 1945
 • Gradišar, Danijel, 1920 – 1945
 • Škerlj, Jože, 1904 – 1945
 • Škerlj, Franc, 1906 – 1945
 • Škerlj, Dominik, 1916 – 1945

BOŠTETJE

 • Zadnik, Franc, 1922 – 1945

DEDNIK

 • Mestek, Jože, 1868 – 1942
 • Mestek, Rafael, 1925 – 1942
 • Mestek, Jože, 1907 – 1943
 • Mestek, Stane, 1922 – 1945

DOLŠČAKI

 • Purkart, Jože, 1904 – 1942
 • Purkart, Jože, 1901 – 1943
 • Usenik, Ludvik, 1914 – 1943
 • Jamnik, Mirko, 1924 – 1945
 • Peterlin, Feliks, 1893 – 1945
 • Škulj, Jože, 1911 – 1945

KNEJ

 • Gradišar, Alojzij, 1909 – 1945

KRVAVA PEČ

 • Rupar, Frančiška, 1878 – 1942
 • Rupar, Andrej, 1870 – 1942
 • Rupar, Anton, 1909 – 1942
 • Rupar, Alojz, 1913 – 1942
 • Mavec, Jože, 1896 – 1943
 • Purkart, Anton, 1905 – 1943
 • Purkart, Franc, 1919 – 1943
 • Purkart, Janez, 1906 – 1943
 • Kovačič, Franc, 1907 – 1945
 • Rupar, Franc, 1919 – 1945
 • Rupar, Stane, 1925 – 1945
 • Strle, Franc, 1905 – 1945
 • Usenik, Slavko, 1922 – 1945

LAZE

 • Purkart, Ciril, 1904 – 1945

MAČKI

 • Klančar, Janez, 1924 – 1943
 • Rupar, Franc, 1923 – 1943
 • Rupar, Jože, 1911 – 1945

MARINČKI

 • Bavdek, Anton, 1925 – 1943
 • Klopčič, Jože, 1910 – 1943
 • Bavdek, Janez, 1913 – 1945
 • Klopčič, Anton, 1915 – 1945
 • Klopčič, Franc, 1917 – 1945
 • Klopčič, Ignacij, 1914 – 1945
 • Marolt, Janez, 1923 – 1945
 • Praznik, Jože, 1911 – 1945

MOHORJE, NAREDI, OSREDEK

 • Klančar, Janez, 1897 – 1942
 • Centa, Franc, 1923 – 1943
 • Hočevar, Anton, 1914 – 1945

PURKAČE

 • Lenič, Anton, 1891 – 1941
 • Purkart, Anton, 1899 – 1943

ROB

 • Javornik, Marjan, / – 1943
 • Pečnik, Jože, 1902 – 1943
 • Sterle, Ludvik, 1924 – 1943
 • Peterlin, Jože, 1903 – 1943
 • Peterlin, Ivan, 1911 – 1945

RUPE

 • Rupar, Ciril, 1925 – 1945

SEKIRIŠČE

 • Kovačič, Jernej, 1895 – 1943
 • Usenik, Ivan, 1926 – 1945

SELO

 • Mestek, Izidor, 1918 – 1942
 • Kraševec, Jože, 1914 – 1943
 • Zakrajšek, Jože, 1926 – 1943
 • Centa, Ludvik, 1922 – 1945
 • Cimperman, Ivan, 1922 – 1945
 • Purkart, Edvard, 1909 – 1945
 • Zgonc, Anton, 1923 – 1945

STRLETJE

 • Purkart, Jože, 1902 – 1943
 • Purkart, Lado, 1926 – 1945
 • Žnidaršič, Alojz, 1915 – 1945

TOMAŽINI

 • Podlogar, Jernej, 1925 – 1943
 • Podlogar, Anton, 1927 – 1943
 • Krampelj, Edvard, 1901 – 1945

UZMANI

 • Kovačič, Jože, 1907 – 1943
 • Kovačič, Anton, 1914 – 1945

VELIKI OSOLNIK

 • Purkart, Jože, 1901 – 1943

VRH

 • Cimperman, Alojz, 1909 – 1945

ZGONČE

 • Korošec, Alojz, 1923 – 1945
 • Korošec, Ivan, 1925 – 1945
 • Pirnat, Lado, 1910 – 1945

ŽUPNIJA ROVTE

PETKOVEC

 • Novak, Franc, 1900 – 1942
 • Homovec, Ignacij, 1900 – 1943
 • Bizjan, Janez, 1912 – 1945
 • Brenčič, Franc, 1922 – 1945
 • Gantar, Peter, 1909 – 1945
 • Gantar, Franc, 1914 – 1945
 • Gantar, Jakob, 1916 – 1945
 • Hladnik, Štefan, 1906 – 1945
 • Kogovšek, Janez, 1914 – 1945
 • Kogovšek, Anton, 1920 – 1945
 • Kogovšek, Vid, 1925 – 1945
 • Kogovšek, Jože, 1911 – 1945
 • Moljk, Jože, 1918 – 1945
 • Novak, Janez, 1923 – 1945
 • Novak, Alojzij, 1925 – 1945
 • Novak, Feliks, 1926 – 1945
 • Novak, Leopold, 1904 – 1945
 • Novak, Friderik, 1906 – 1945
 • Osterman, Stanko, 1920 – 1945
 • Pivk, Anton, 1920 – 1945
 • Pivk, Janez, 1921 – 1945
 • Pivk, Matija, 1920 – 1945
 • Petrovčič, Franc, 1904 – 1945
 • Sivec, Jože, 1922 – 1945
 • Sivec, Alojzij, 1925 – 1945
 • Treven, Anton, 1913 – 1945
 • Treven, Franc, 1915 – 1945
 • Trček, Andrej, 1906 – 1945
 • Trček, Jože, 1913 – 1945
 • Trepal, Matevž, 1909 – 1945
 • Zakrajšek, Franc, 1914 – 1945

PRAPROTNO BRDO

 • Lukan, Pavel, 1896 – 1942
 • Nagode, Avgust, 1919 – 1944
 • Gabrovšek, Franc, 1923 – 1945
 • Gabrovšek, Jože, 1926 – 1945
 • Jeršič, Jože, 1923 – 1945
 • Lukan, Janez, 1927 – 1945
 • Malavašič, Franc, 1920 – 1945
 • Malovrh, Jože, 1923 – 1945
 • Malovrh, Anton, 1925 – 1945
 • Modrijan, Matija, 1923 – 1945
 • Skvarča, Stanko, 1917 – 1945
 • Treven, Franc, 1923 – 1945
 • Trček, Jože, 1926 – 1945

ROVTARSKE ŽIBRŠE

 • Mivšek, Stanko, 1922 – 1943
 • Pivk, Feliks, 1927 – 1943
 • Albreht, Jože, 1921 – 1945
 • Albreht, Ivan, 1923 – 1945
 • Albreht, Rudi, 1925 – 1945
 • Albreht, Anton, 1927 – 1945
 • Cigale, Franc, 1928 – 1945
 • Grbec, Janez, 1920 – 1945
 • Jereb, Anton, 1921 – 1945
 • Jereb, Štefan, 1920 – 1945
 • Jereb, Franc, 1923 – 1945
 • Kogovšek, Vinko, 1926 – 1945
 • Kenk, Franc, 1922 – 1945
 • Lukančič, Ivan, 1920 – 1945
 • Lukančič, Pavel, 1922 – 1945
 • Mavser, Jože, 1917 – 1945
 • Mivšek, Ignacij, 1923 – 1945
 • Mivšek, Franc, 1924 – 1945
 • Mivšek, Andrej, 1925 – 1945
 • Mlinar, Janez, 1914 – 1945
 • Mlinar, Anton, 1916 – 1945
 • Mlinar, Franc, 1913 – 1945
 • Osterman, Rudolf, 1926 – 1945
 • Otrin, Anton, 1922 – 1945
 • Pivk, Anton, 1906 – 1945
 • Pivk, Gašper, 1910 – 1945
 • Pivk, Jakob, 1922 – 1945
 • Pivk, Stanislav, 1925 – 1945
 • Pivk, Viktor, 1920 – 1945
 • Pivk, Janez, 1920 – 1945
 • Pišljar, Adolf, 1925 – 1945
 • Pišljar, Jože, 1925 – 1945
 • Podobnik, Miha, 1914 – 1945
 • Podobnik, Feliks, 1923 – 1945
 • Rupnik, Franc, 1925 – 1945
 • Rupnik, Feliks, 1927 – 1945
 • Treven, Franc, 1914 – 1945
 • Trpin, Jože, 1906 – 1945
 • Vavken, Jakob, 1911 – 1945
 • Vavken, Franc, 1919 – 1945
 • Vavken, Matevž, 1920 – 1945
 • Vavken, Viktor, 1922 – 1945
 • Vavken, Stanko, 1926 – 1945
 • Žakelj, Matevž, 1910 – 1945

ROVTE

 • Bogataj, Franc, 1919 – 1942
 • Kogovšek, Janez, 1880 – 1942
 • Mivšek, Alojzij, 1920 – 1942
 • Mravlje, Francka, 1923 – 1942
 • Modrijan, Franc, 1914 – 1942
 • Nicoletti, Franc, 1925 – 1942
 • Bogataj, Jože, 1925 – 1943
 • Cvetko, Janko, 1924 – 1943
 • Križaj, Jože, 1915 – 1943
 • Tušar, Jože, 1910 – 1943
 • Gruden, Jože, 1921 – 1944
 • Kogovšek, Janez, 1922 – 1944
 • Malovrh, Franc, 1923 – 1944
 • Petkovšek, Jakob, 1901 – 1944
 • Skvarča, Franc, 1926 – 1944
 • Šemrov, Leopold, 1907 – 1944
 • Albreht, Ignacij, 1913 – 1945
 • Albreht, Janez, 1917 – 1945
 • Albreht, Peter, 1921 – 1945
 • Albreht, Pavel, 1914 – 1945
 • Arhar, Jože, 1905 – 1945
 • Bogataj, Alojzij, 1924 – 1945
 • Bogataj, Janez, 1926 – 1945
 • Brenčič, Peter, 1898 – 1945
 • Brenčič, Feliks, 1911 – 1945
 • Burnik, Hieronim, 1925 – 1945
 • Celarc, Franc, 1911 – 1945
 • Celarc, Peter, 1912 – 1945
 • Celarc, Janez, 1926 – 1945
 • Celarc, Anton, 1927 – 1945
 • Celarc, Ignacij, 1930 – 1945
 • Corn, Pavel, 1918 – 1945
 • Čuk, Jože, 1906 – 1945
 • Čuk, Anton, 1915 – 1945
 • Filipič, Matevž, 1910 – 1945
 • Filipič, Rajko, 1920 – 1945
 • Habe, Jože, 1925 – 1945
 • Hladnik, Franc, 1911 – 1945
 • Hladnik, Henrik, 1914 – 1945
 • Jereb, Franc, 1926 – 1945
 • Jereb, Franc, 1923 – 1945
 • Jeršič, Anton, 1912 – 1945
 • Jeršič, Janez, 1924 – 1945
 • Justin, Stanko, 1919 – 1945
 • Kogovšek, Ignacij, 1913 – 1945
 • Kogovšek, Janez, 1909 – 1945
 • Kogovšek, Franc, 1915 – 1945
 • Kogovšek, Ludvik, 1905 – 1945
 • Kogovšek, Matevž, 1926 – 1945
 • Kogovšek, Ivan, 1924 – 1945
 • Kogovšek, Stanko, 1926 – 1945
 • Kogovšek, Peter, 1899 – 1945
 • Kogovšek, Franc, 1924 – 1945
 • Košir, Stanislav, 1920 – 1945
 • Kranjc, Franc, 1905 – 1945
 • Križaj, Milan, 1907 – 1945
 • Križaj, Franc, 1920 – 1945
 • Križaj, Ignacij, 1924 – 1945
 • Križaj, Janez, 1902 – 1945
 • Kunc, Franc, 1907 – 1945
 • Kunc, Franc, 1915 – 1945
 • Kunc, Vinko, 1911 – 1945
 • Kunstelj, Franc, 1914 – 1945
 • Leskovec, Jože, 1921 – 1945
 • Leskovec, Ludvik, 1923 – 1945
 • Leskovec, Peter, 1923 – 1945
 • Leskovec, Andrej, 1905 – 1945
 • Leskovec, Jakob, 1907 – 1945
 • Leskovec, Stanko, 1921 – 1945
 • Likar, Franc, 1922 – 1945
 • Logar, Franc, 1918 – 1945
 • Logar, Leopold, 1904 – 1945
 • Lukan, Anton, 1913 – 1945
 • Lukan, Vid, 1926 – 1945
 • Lukan, Janez, 1927 – 1945
 • Lukančič, Franc, 1927 – 1945
 • Malovrh, Janez, 1922 – 1945
 • Martinčič, Janez, 1914 – 1945
 • Menard, Stanko, 1925 – 1945
 • Merlak, Vinko, 1925 – 1945
 • Miklošič, Feliks, 1918 – 1945
 • Mlinar, Pavel, 1925 – 1945
 • Mlinar, Tine, 1927 – 1945
 • Modrijan, Janez, 1916 – 1945
 • Modrijan, Merica, 1918 – 1945
 • Modrijan, Jože, 1921 – 1945
 • Modrijan, Ciril, 1925 – 1945
 • Modrijan, Anton, 1911 – 1945
 • Modrijan, Janez, 1909 – 1945
 • Moljk, Ignacij, 1923 – 1945
 • Možina, Franc, 1906 – 1945
 • Možina, Ignacij, 1917 – 1945
 • Otrin, Vinko, 1925 – 1945
 • Petkovšek, Jože, 1921 – 1945
 • Petkovšek, Jakob, 1910 – 1945
 • Petrovčič, Jakob, 1900 – 1945
 • Pivk, Jakob, 1913 – 1945
 • Pivk, Franc, 1907 – 1945
 • Pivk, Anton, 1901 – 1945
 • Pivk, Janez, 1915 – 1945
 • Pivk, Drago, 1924 – 1945
 • Popit, Franc, 1921 – 1945
 • Potočnik, Jože, 1914 – 1945
 • Praper, Cvetko, 1918 – 1945
 • Reven, Ciril, 1921 – 1945
 • Reven, Alojzij, 1924 – 1945
 • Reven, Jakob, 1908 – 1945
 • Rudolf, Franc, 1925 – 1945
 • Rudolf, Matevž, 1926 – 1945
 • Rupnik, Jože, 1922 – 1945
 • Rupnik, Ivan, 1923 – 1945
 • Sedej, Janez, 1912 – 1945
 • Sedej, Jože, 1919 – 1945
 • Sedej, Zdravko, 1925 – 1945
 • Sedej, Julij, 1920 – 1945
 • Sedej, Jernej, 1924 – 1945
 • Skvarča, Jože, 1919 – 1945
 • Skvarča, Jakob, 1924 – 1945
 • Skvarča, Janez, 1921 – 1945
 • Skvarča, Jože, 1924 – 1945
 • Slabe, Jože, 1901 – 1945
 • Šebalj, Jurij, 1913 – 1945
 • Šemrov, Jakob, 1913 – 1945
 • Šemrov, Vinko, 1927 – 1945
 • Šemrov, Mirko, 1917 – 1945
 • Šinkovec, Franc, 1910 – 1945
 • Šinkovec, Jože, 1921 – 1945
 • Šinkovec, Slavko, 1925 – 1945
 • Šinkovec, Anton, 1898 – 1945
 • Šinkovec, Matevž, 1908 – 1945
 • Treven, Ivan, 1923 – 1945
 • Treven, Franc, 1925 – 1945
 • Treven, Stanko, 1922 – 1945
 • Treven, Pavel, 1920 – 1945
 • Treven, Janez, 1911 – 1945
 • Treven, Alojzij, 1923 – 1945
 • Treven, Franc, 1919 – 1945
 • Treven, Ivan, 1916 – 1945
 • Trček, Franc, 1902 – 1945
 • Trček, Vinko, 1910 – 1945
 • Trček, Franc, 1925 – 1945
 • Turk, Anton, 1919 – 1945
 • Turk, Jože, 1921 – 1945
 • Turk, Franc, 1924 – 1945
 • Turk, Alojzij, 1926 – 1945
 • Zagoričnik, Anton, 1911 – 1945
 • Zakrajšek, Anton, 1909 – 1945

ŽUPNIJA SELA PRI ŠUMBERKU

ARČELCA

 • Kmet, Janez, 1913 – 1943
 • Trlep, Janez, 1922 – 1944
 • Kmet, Anton, 1921 – 1945
 • Kocjančič, Anton, 1922 – 1945
 • Kocjančič, Anton, 1924 – 1945
 • Trlep, Rafael, 1923 – 1945

BABNA GORA

 • Pajek, Ignac, 1925 – 1945
 • Kastelic, Stane, 1928 – 1945
 • Pekolj, Mihael, 1921 – 1945
 • Pekolj, Franc, 1923 – 1945
 • Trlep, Janez, 1905 – 1945
 • Zupančič, Anton, 1916 – 1945

DOLNJI PODŠUMBERK

 • Struna, Tone, 1906 – 1943
 • Struna, Jože, 1904 – 1944
 • Kocjančič, Jože, 1913 – 1945
 • Koželj, Anton, 1923 – 1945
 • Mandelj, Jože, 1917 – 1945
 • Mandelj, Alojz, 1922 – 1945
 • Mandelj, Franc, 1924 – 1945
 • Ozimek, Franc, 1924 – 1945

GORNJI PODŠUMBERK

 • Kocjančič, Franc, 1926 – 1945
 • Ozimek, Jože, 1905 – 1945
 • Ozimek, Anton, 1908 – 1945
 • Strajnar, Miha, 1919 – 1945

LOG

 • Trunkelj, Marija, 1896 – 1944
 • Strajnar, Alojz, 1916 – 1945
 • Zupančič, Anton, 1905 – 1945

ORLAKA

 • Koželj, Franc, 1909 – 1943
 • Turek, Anton, 1921 – 1943
 • Ozimek, Franc, 1917 – 1944
 • Gregorčič, Frančiška, 1913 – 1944
 • Gregorčič, Franc, 1919 – 1945
 • Gregorčič, Karel, 1921 – 1945
 • Kastelic, Jože, 1914 – 1945
 • Kastelic, Franc, 1921 – 1945
 • Miklavčič, Franc, 1905 – 1945
 • Ozimek, Jože, 1918 – 1945
 • Pucelj, Janez, 1910 – 1945
 • Pucelj, Franc, 1918 – 1945
 • Pucelj, Alojz, 1920 – 1945
 • Pucelj, Franc, 1911 – 1945

REPLJE

 • Štrus, Jože, 1912 – 1944
 • Papež, Alojzij, 1908 – 1945
 • Trlep, Alojzij, 1922 – 1945
 • Trlep, Ludvik, 1924 – 1945

SELA ŠUMBERK

 • Pucelj, Franc, 1914 – 1943
 • Ozimek, Tone, 1889 – 1943
 • Vidmar, Alojz, 1903 – 1943
 • Kastelic, Anton, 1919 – 1945
 • Kastelic, Janez, 1922 – 1945
 • Košler, Anton, 1923 – 1945
 • Medved, Miha, 1922 – 1945
 • Medved, Jože, 1926 – 1945
 • Rojc, Jože, 1903 – 1945
 • Strmec, Anton, 1910 – 1945
 • Strmec, Janez, 1918 – 1945
 • Zaletelj, Jože, 1900 – 1945
 • Zaletelj, Franc, 1921 – 1945
 • Zaletelj, Franc, 1921 – 1945
 • Zupančič, Miha, 1914 – 1945
 • Zupančič, Jože, 1916 – 1945

VOLČJA JAMA

 • Črček, Franc, 1923 – 1945
 • Glavan, Miha, 1913 – 1945
 • Glavan, Tone, 1922 – 1945
 • Koželj, Jože, 1915 – 1945

ZAVRH

 • Pekolj, Anton, 1918 – 1945
 • Zupančič, Franc, 1920 – 1945

ŽUPNIJA SODRAŽICA

GLOBEL

 • Hočevar, Stane, 1921 – 1943
 • Ilc, Mirko, 1926 – 1945
 • Janež, Albin, 1921 – 1945
 • Janež, Stanko, 1924 – 1945
 • Janež, Anton, 1927 – 1945
 • Košir, Ivan, 1926 – 1945
 • Levstek, Jože, 1926 – 1945
 • Mihelič, Jože, 1903 – 1945
 • Oražem, Franc, 1914 – 1945
 • Šega, Ivan, 1926 – 1945
 • Vesel, Anton, 1918 – 1945
 • Zabukovec, Franc, 1926 – 1945
 • Zajc, Mirko, 1922 – 1945

JELOVEC

 • Bartol, Jože, 1918 – 1945
 • Cvar, Ivan, 1920 – 1945
 • Cvar, Franc, 1925 – 1945
 • Cvar, Ivan, 1915 – 1945
 • Gornik, Franc, 1922 – 1945

LIPOVŠICA

 • Zidar, Janez, 1912 – 1945
 • Trdan, Karel, 1906 – 1945

PODKLANEC

 • Levstek, Jože, 1910 – 1943
 • Gornik, Jože, 1924 – 1945
 • Lavrič, Anton, 1926 – 1945
 • Levstek, Anton, 1909 – 1945
 • Levstek, Jože, 1926 – 1945
 • Mihelič, Anton, 1922 – 1945
 • Zbačnik, Alojzij, 1926 – 1945

RAVNI DOL

 • Arko, Stanko, 1910 – 1942

SINOVICA

 • Kožar, Franc, 1910 – 1945
 • Kožar, Jože, 1913 – 1952

SODRAŽICA

 • Ferbežar, Alojzij, 1900 – 1942
 • Lesar, Stane, 1907 – 1942
 • Puželj, Ludvik, 1923 – 1942
 • Košir, Franc, 1907 – 1943
 • Levstek, Janez, 1910 – 1943
 • Pust, Ivan, 1924 – 1943
 • Hudolin, Terezija, 1923 – 1944
 • Arko, Ivan, 1922 – 1945
 • Levstek, Franc, 1908 – 1945
 • Petrič, Stane, 1922 – 1945
 • Požar, Peter, 1911 – 1945
 • Pšenica, Franc, 1910 – 1945
 • Pšenica, Vinko, 1913 – 1945
 • Pšenica, Ivan, 1916 – 1945
 • Pust, Franc, 1926 – 1945
 • Šega, Franc, 1926 – 1945
 • Štupica, Ludvik, 1913 – 1945
 • Štupica, Ivan, 1924 – 1945
 • Tanko, Franc, 1928 – 1945
 • Žurga, Anton, 1913 – 1945
 • Štupica, Jožef, 1889 – 1947

VINICE

 • Benčina, Miha, 1921 – 1945
 • Benčina, Jože, 1924 – 1945
 • Ilc, Anton, 1919 – 1945
 • Pintar, Jože, 1921 – 1945

ZAMOSTEC

 • Prijatelj, Peter, 1922 – 1943
 • Zbačnik, Rudi, 1921 – 1944
 • Arko, Jože, 1921 – 1945
 • Gruden, Alojz, 1923 – 1945
 • Klun, Franc, 1914 – 1945
 • Klun, Anton, 1922 – 1945
 • Lovka, Jože, 1925 – 1945
 • Mohar, Anton, 1912 – 1945
 • Šilc, Jože, 1917 – 1945

ZAPOTOK

 • Arko, Janez, 1921 – 1942
 • Kozina, Frančiška, 1886 – 1942
 • Kozina, Ivan, 1879 – 1942
 • Kozina, Janez, 1907 – 1942
 • Kozina, Franc, 1909 – 1942
 • Arko, Alojz, 1922 – 1945
 • Arko, Alojzij, 1924 – 1945
 • Arko, Jože, 1915 – 1945
 • Lovšin, Ludvik, 1916 – 1945
 • Puželj, Matic, 1921 – 1945

ŽIMARICE

 • Levstik, Anton, 1916 – 1943
 • Škulj, Alojz, 1926 – 1943
 • Zajc, Anton, 1922 – 1943
 • Anzelj, Jože, 1908 – 1945
 • Belaj, Ivan, 1926 – 1945
 • Knaus, Karel, 1917 – 1945
 • Knaus, Anton, 1923 – 1945
 • Krašovec, Dominik, 1919 – 1945
 • Modic, Anton, 1923 – 1945
 • Nosan, Alojz, 1921 – 1945
 • Perušek, Anton, 1918 – 1945
 • Perušek, Domin, 1918 – 1945
 • Pirc, Drago, 1921 – 1945
 • Pirc, Ivan, 1925 – 1945
 • Pirc, Edo, 1926 – 1945
 • Turk, Rafael, 1925 – 1945
 • Vesel, Ivan, 1910 – 1945
 • Požar, Franc, 1923 – 1950

ŽUPNIJA SOSTRO

ČEŠNJICE

 • Jozelj, Franc, 1924 – 1945
 • Mandelj, Ivan, 1919 – 1945
 • Mandelj, Jože, 1926 – 1945
 • Mlakar, Franc, 1921 – 1945
 • Narobe, Franc, 1922 – 1945
 • Škoda, Franc, 1924 – 1945
 • Vrščaj, Jože, 1923 – 1945

DOBRUNJE

 • Babnik, Janez, 1898 – 1942
 • Cankar, Jože, 1921 – 1942
 • Cankar, Milko, 1921 – 1942
 • Jakoš, Franc, 1888 – 1942
 • Jakoš, Franc, 1923 – 1942
 • Rožnik, Anton, 1899 – 1942
 • Rus, Jože, / – 1942
 • Tesner, Lovrenc, / – 1942
 • Jager, Tone, 1922 – 1943
 • Jager, Polde, 1923 – 1943
 • Jakoš, Jože, 1921 – 1943
 • Kregar, Peter, 1908 – 1943
 • Cankar, Ciril, 1924 – 1945
 • Jakoš, Avgust, 1926 – 1945
 • Jere, Franc, 1917 – 1945
 • Lovše, Franc, 1925 – 1945
 • Peterca, Ivan, 1918 – 1945
 • Peterca, Jože, 1923 – 1945
 • Selan, Leopold, 1918 – 1945
 • Selan, Pavel, 1926 – 1945
 • Selan, Peter, 1926 – 1945
 • Skubic, Franc, 1927 – 1945
 • Svetek, Franc, 1911 – 1945
 • Trkov, Miha, 1924 – 1945
 • Vidic, Hinko, 1925 – 1945
 • Žabjek, Miha, / – 1945

PODLIPOGLAV

 • Potokar, Alojz, 1914 – 1945
 • Potokar, Anton, 1923 – 1945
 • Potokar, Karol, 1924 – 1945
 • Potokar, Ivan, 1927 – 1945
 • Potokar, Štefan, 1903 – 1945
 • Štrubelj, Ciril, 1925 – 1945

PODMOLNIK

 • Jager, Ivan, 1921 – 1945
 • Šubelj, Ivan, / – 1945

SADINJA VAS

 • Jančar, Ivan, 1924 – 1945
 • Jančar, Štefan, 1926 – 1945
 • Oven, Franc, 1923 – 1945
 • Škufca, Ivan, 1915 – 1945

SOSTRO

 • Moškrič, Anica, 1921 – 1941
 • Urbanc, Ivan, / – 1942
 • Urbanc, Ivanka, / – 1942
 • Urbanc, Mici, / – 1942
 • Bučar, Franc, 1914 – 1945
 • Grčman, Milan, 1921 – 1945
 • Prepeluh, Matija, 1924 – 1945

ŠENTPAVEL

 • Garbajs, Mihael, 1901 – 1945
 • Garbajs, Anton, 1915 – 1945
 • Mlakar, Jakob, 1909 – 1945
 • Podržaj, Franc, 1896 – 1945
 • Podržaj, Franc, 1922 – 1945
 • Smrekar, Nande, 1901 – 1945
 • Vrečar, Janez, 1881 – 1945
 • Vrečar, Franc, 1919 – 1945

ZADVOR

 • Habič, Milka, / – 1942
 • Cankar, Ivan, 1920 – 1945
 • Erjavec, Ivan, 1907 – 1945
 • Gabrič, Rihard, 1924 – 1945
 • Gabrič, Srečko, 1926 – 1945
 • Goršič, Viktor, 1927 – 1945
 • Remc, Franc, 1923 – 1945
 • Remc, Miha, 1925 – 1945

ŽUPNIJA SOSTRO

 • Moškrič, Jože, 1919 – 1945
 • Zajec, Janez, 1920 – 1945
 • Zajec, Stanislav, 1922 – 1945
 • Zajec, Edvard, 1925 – 1945

ZAGRADIŠČE

 • Groznik, Franc, 1920 – 1945
 • Groznik, Janez, 1926 – 1945
 • Kastrevc, Franc, 1922 – 1945
 • Magister, Tone, 1922 – 1945

ZAVOGLJE

 • Porenta, Osvald, 1916 – 1941
 • Porenta, Tone, 1909 – 1941

ŽUPNIJA STARI TRG PRI LOŽU

BLOŠKA POLICA

 • Hribar, Slavko, 1914 – 1942
 • Hribar, Matevž, 1888 – 1943
 • Hribar, Franc, 1918 – 1945
 • Hribar, Ludvik, 1922 – 1945
 • Hribar, Matevž, 1924 – 1945

DANE

 • Hauptman, Frančiška, 1911 – 1942
 • Kandare, Janez, 1911 – 1942
 • Sterle, Alojz, 1912 – 1942
 • Žnidaršič, Karel, 1899 – 1942
 • Hauptman, Albin, 1899 – 1943
 • Kandare, Franc, 1909 – 1943
 • Kandare, Peter, 1922 – 1943
 • Kraševec, Janez, 1899 – 1945
 • Kraševec, Feliks, 1907 – 1945
 • Kraševec, Franc, 1916 – 1945
 • Kraševec, Stanislav, 1921 – 1945
 • Kraševec, Ludvik, 1925 – 1945
 • Sežon, Stanko, 1916 – 1945
 • Kandare, Albin, 1926 – 1944
 • Hace, Franc, 1911 – 1945
 • Hace, Janez, 1915 – 1945
 • Kandare, Franc, 1885 – 1945
 • Kandare, Stanko, 1915 – 1945
 • Kandare, Alojzij, 1919 – 1945
 • Kandare, Franc, 1925 – 1945
 • Sežon, Franc, 1914 – 1945
 • Sežon, Valerija, 1925 – 1945
 • Škrbec, Karol, 1917 – 1945
 • Špehar, Franc, 1918 – 1945
 • Žnidaršič, Franc, 1908 – 1945
 • Kandare, Janez, 1925 – 1959

DOLNJE POLJANE

 • Grbec, Jakob, 1912 – 1945
 • Sever, Janez, 1919 – 1945

GORNJE JEZERO

 • Avsec, Janez, 1879 – 1942
 • Škerbec, Stane, 1907 – 1945
 • Mulec, Anton, 1926 – 1945

GRAJŠEVKA

 • Martinčič, Alojz, 1920 – 1945
 • Martinčič, Franc, 1912 – 1945
 • Martinčič, Matija, 1922 – 1945

IGA VAS

 • Zigmund, Alojzija, 1919 – 1942
 • Zigmund, Franc, 1882 – 1942
 • Truden, Janez, 1905 – 1945
 • Kranjc, Stanislav, 1926 – 1944
 • Kranjc, Jakob, 1910 – 1945
 • Kranjc, Janez, 1918 – 1945
 • Kranjc, Rudolf, 1924 – 1945
 • Kraševec, Anton, 1914 – 1945
 • Kraševec, Feliks, 1919 – 1945
 • Mlakar, Valentin, 1918 – 1945

KLANCE

 • Mihelčič, Stanko, 1925 – 1945
 • Lekšan, Andrej, 1915 – 1945
 • Lekšan, Jožefa, 1925 – 1945

KNEŽJA NJIVA

 • Avsec, Frančišek, 1925 – 1945
 • Avsec, Janez, 1911 – 1945
 • Avsec, Vincenc, 1920 – 1945
 • Avsec, Alojz, 1926 – 1945
 • Drobnič, Tomaž, 1897 – 1945
 • Drobnič, Alojz, 1926 – 1945
 • Drobnič, Anton, 1929 – 1945

KOZARŠČE

 • Kraševec, Franc, 1895 – 1942
 • Mulec, Andrej, 1911 – 1942
 • Bavec, Andrej, 1919 – 1945
 • Bavec, Vilko, 1925 – 1945
 • Gerl, Milan, 1925 – 1945
 • Kraševec, Franc, 1921 – 1945
 • Ovsec, Andrej, 1909 – 1945
 • Šumrada, Jože, 1912 – 1945
 • Telič, Andrej, 1890 – 1945
 • Truden, Anton, 1922 – 1945
 • Žnidaršič, Drago, 1925 – 1945
 • Mlakar, Franc, 1926 – 1944
 • Sterle, Andrej, 1911 – 1944
 • Avsec, Jožef, 1917 – 1945
 • Avsec, Vinko, 1920 – 1945
 • Baraga, Alojzij, 1921 – 1945
 • Baraga, Anton, 1921 – 1945
 • Baraga, Stanislav, 1919 – 1945
 • Bavec, Jože, 1922 – 1945
 • Gerl, Jože, 1921 – 1945
 • Jakše, Jože, 1901 – 1945
 • Janežič, Franc, 1925 – 1945
 • Kočevar, Matevž, 1897 – 1945
 • Kočevar, Matevž, 1927 – 1945
 • Lavrič, Franc, 1923 – 1945
 • Mihelčič, Janez, 1921 – 1945
 • Mlakar, Janez, 1909 – 1945
 • Mlakar, Andrej, 1925 – 1945
 • Mulec, Janez, 1914 – 1945
 • Ovsec, Janez, 1913 – 1945
 • Ovsec, Alojzij, 1916 – 1945
 • Palčič, Slavko, 1921 – 1945
 • Slane, Frančišek, 1920 – 1945
 • Slane, Alojz, 1925 – 1945
 • Sterle, Frančišek, 1921 – 1945
 • Sterle, Stanislav, 1911 – 1945
 • Strle, Franc, 1925 – 1945
 • Šepec, Mihael, 1899 – 1945
 • Šepec, Bogomir, 1924 – 1945
 • Šumrada, Ivan, 1921 – 1945
 • Telič, Stanislav, 1924 – 1945
 • Žnidaršič, Zdravko, 1926 – 1945

LAZE

 • Jurjevčič, Matevž, 1887 – 1942
 • Porek, Jožef, 1910 – 1943
 • Strle, Jože, 1912 – 1943
 • Tavželj, Frančišek, 1921 – 1943
 • Jurjevčič, Alojz, 1924 – 1945
 • Jurjevčič, Anton, / – 1945
 • Jurjevčič, Karel, 1910 – 1945
 • Jurjevčič, Rudolf, 1921 – 1945

LOŽ

 • Muha, Vladimir, 1888 – 1942
 • Rožanc, Ivan, 1920 – 1943
 • Rožanc, Beno, 1921 – 1943
 • Vitrih, Ivan, 1925 – 1945
 • Zabukovec, Rudolf, 1925 – 1945

NADLESK

 • Kržič, Ludvik, 1911 – 1943
 • Ravšelj, Stanko, 1925 – 1943
 • Gregorič, Jakob, 1908 – 1944
 • Komidar, Megica, 1927 – 1944
 • Antončič, Anton, 1899 – 1945
 • Bavec, Alojz, 1922 – 1945
 • Benčina, Franc, 1903 – 1945
 • Benčina, Štefanija, 1927 – 1945
 • Gregorič, Franc, 1910 – 1945
 • Gregorič, Francka, 1913 – 1945
 • Gregorič, Ludvik, 1914 – 1945
 • Gregorič, Leopold, 1917 – 1945
 • Gregorič, Janez, 1921 – 1945
 • Komidar, Franc, 1924 – 1945
 • Komidar, Jakob, 1915 – 1945
 • Koren, Jakob, 1922 – 1945
 • Kržič, Anton, 1924 – 1945
 • Mule, Viktor, 1904 – 1945
 • Okoliš, Janez, 1914 – 1945
 • Okoliš, Alojzija, 1921 – 1945
 • Okoliš, Jožef, 1923 – 1945
 • Ravšelj, Janez, 1915 – 1945
 • Ravšelj, Karol, 1917 – 1945
 • Ravšelj, Alojz, 1923 – 1945
 • Srpan, Alojzij, 1923 – 1945
 • Škrbec, Janez, 1920 – 1945
 • Truden, Dominik, 1920 – 1945
 • Truden, Jožef, 1923 – 1945

PODCERKEV

 • Nanut, Janez, 1916 – 1942
 • Nanut, Zofija, 1912 – 1944
 • Nanut, Jožefa, 1928 – 1944
 • Strle, Ana, 1925 – 1944
 • Hace, Franc, 1904 – 1945
 • Modic, Janez, 1921 – 1945
 • Modic, Stanislav, 1923 – 1945
 • Nanut, Andrej, 1919 – 1945
 • Strle, Franc, 1920 – 1945

PODGORA

 • Drobun, Janez, 1908 – 1945
 • Kandare, Jakob, 1911 – 1945
 • Strle, Franc, 1919 – 1945
 • Strle, Anton, 1921 – 1945
 • Strle, Feliks, 1923 – 1945
 • Turk, Dominik, 1922 – 1945

PODLOŽ

 • Petrič, Edvard, 1896 – 1942
 • Strle, Frančiška, 1874 – 1942
 • Kraševec, Jakob, 1900 – 1943
 • Mlakar, Valentin, 1893 – 1943
 • Strle, Andrej, 1900 – 1943
 • Tomc, Vincenc, 1924 – 1943
 • Tomec, Janez, 1908 – 1943
 • Tomec, Franc, 1915 – 1943
 • Mlakar, Valentin, 1926 – 1945

PUDOB

 • Čač, Ivana, 1907 – 1942
 • Čač, Mihael, 1901 – 1942
 • Marinčič, Anton, 1903 – 1943
 • Marinčič, France, 1907 – 1943
 • Marinčič, Jože, 1912 – 1943
 • Mlakar, Marija, 1906 – 1943
 • Mulec, Janez, 1896 – 1943
 • Pirc, Franc, 1916 – 1943
 • Tomažič, Ivan, 1906 – 1943
 • Žnidaršič, Ivan, 1902 – 1943
 • Gerl, Ludvik, 1925 – 1944
 • Baraga, Ivan, 1922 – 1945
 • Baraga, Miro, 1924 – 1945
 • Gerl, Feliks, 1915 – 1945
 • Mlakar, Anton, 1924 – 1945
 • Mlakar, Stanislav, 1923 – 1945
 • Pirc, Jožef, 1914 – 1945
 • Štefančič, Alojz, 1906 – 1945

STARI TRG

 • Kramarič, Franc, 1908 – 1942
 • Plos, Frančiška, 1924 – 1942
 • Telič, Katarina, 1892 – 1942
 • Kompoš, Alojz, 1882 – 1943
 • Gregorič, Stanko, 1910 – 1945
 • Kraševec, Ivana, 1894 – 1945
 • Kraševec, Franc, 1892 – 1945
 • Kraševec, Janko, 1925 – 1945
 • Lavrič, Franc, 1905 – 1945
 • Lavrič, Anton, 1912 – 1945
 • Lekan, Ivan, 1926 – 1945
 • Onušič, Franc, 1921 – 1945
 • Potencin, Anton, 1927 – 1945
 • Telič, Jernej, 1924 – 1945
 • Kraš evec, Miro, 1922 – 1946

ŠMARATA

 • Almajer, Ivan, 1884 – 1943
 • Avsec, Anton, 1920 – 1945
 • Avsec, Matevž, 1921 – 1945
 • Baraga, Maks, 1926 – 1945
 • Bavec, Andrej, 1909 – 1945
 • Bavec, Feliks, 1917 – 1945
 • Bavec, Jakob, 1910 – 1945
 • Lekšan, Anton, 1924 – 1945
 • Špeh, Janez, 1925 – 1945
 • Žnidaršič, Vladimir, 1914 – 1945

VIŠEVEK

 • Tomšič, Terezija, 1888 – 1942
 • Tomšič, Alojz, 1885 – 1942
 • Avsec, Anton, 1925 – 1943
 • Baraga, Alojzij, 1910 – 1943
 • Intihar, Franc, 1917 – 1943
 • Mlakar, Anton, 1902 – 1943
 • Prevec, Viktor, 1907 – 1943
 • Šoštarič, Anton, 1907 – 1943
 • Žnidaršič, Anton, 1910 – 1943
 • Intihar, Jože, 1906 – 1945
 • Intihar, Alojzij, 1921 – 1945
 • Kočevar, Stanko, 1924 – 1945
 • Komidar, Janez, 1925 – 1945
 • Mlakar, Ivan, 1927 – 1945
 • Ravšelj, Andrej, 1927 – 1945
 • Ravšelj, Marija, 1925 – 1945
 • Šraj, Jernej, 1911 – 1945
 • Telič, Stanko, 1902 – 1945
 • Tomc, Franc, 1893 – 1945
 • Zgonc, Franc, 1921 – 1945
 • Zgonc, Matevž, 1923 – 1945
 • Žnidaršič, Franc, 1922 – 1945
 • Žnidaršič, Franc, 1923 – 1945
 • Žnidaršič, Jožef, 1907 – 1945
 • Žnidaršič, Janez, 1908 – 1945
 • Žnidaršič, Jože, 1913 – 1945
 • Žnidaršič, Matevž, 1921 – 1945

VRH

 • Kodrca, Stanko, 1903 – 1943
 • Palčič, Franc, 1903 – 1943
 • Palčič, Jože, 1906 – 1943
 • Kodrca, Janez, 1908 – 1945
 • Kodrca, Jože, 1911 – 1945
 • Strle, Anton, 1910 – 1945

VRHNIKA

 • Palčič, Jakob, 1908 – 1942
 • Poje, Jernej, 1871 – 1942
 • Porok, Janez, 1905 – 1942
 • Intihar, Franc, 1916 – 1943
 • Palčič, Janez, 1877 – 1943
 • Palčič, Janez, 1912 – 1943
 • Petrič, Jožef, 1913 – 1943
 • Janežič, Franc, 1913 – 1945
 • Palčič, Feliks, 1914 – 1945
 • Palčič, Jožef, 1906 – 1945
 • Plos, Franc, 1920 – 1945
 • Šraj, Stanislav, 1913 – 1945

ŽUPNIJA STIČNA

GABERJE

 • Ceglar, Marija, 1978 – 1942
 • Groznik, Ivan, 1875 – 1942
 • Janežič, Marija, 1921 – 1942
 • Ceglar, Jože, 1928 – 1945
 • Kovačič, Alojzij, 1902 – 1945

GORENJA VAS

 • Grden, Alojz, 1913 – 1945

MALA DOBRAVA

 • Skubic, Alojzij, 1922 – 1945
 • Zupančič, Janez, 1922 – 1945

MALO ČRNELO

 • Rek, Jože, 1926 – 1945

MALO HUDO

 • Hočevar, Jože, 1924 – 1945
 • Hočevar, Ivan, 1925 – 1945
 • Podržaj, Anton, 1924 – 1945

MEKINJE NAD STIČNO

 • Jerič, Jože, 1887 – 1941
 • Zajc, Marija, 1912 – 1942
 • Zajc, Alojzij, 1905 – 1945
 • Zajc, Ludvik, 1911 – 1945

METNAJ

 • Genorio, Albin, 1915 – 1944
 • Kamnikar, Ignac, 19o5 – 1944
 • Kosten, Ivan, 1928 – 1945
 • Kastelic, Ignac, 1912 – 1945
 • Miglič, Franc, 1910 – 1945
 • Miglič, Ivan, 1927 – 1945
 • Praznik, Karol, 1924 – 1945
 • Praznik, Anton, 1926 – 1945
 • Pušl, Filip, 1904 – 1945
 • Retar, Franc, 1902 – 1945

MLEŠČEVO

 • Anžlovar, Slavko, 1924 – 1945
 • Kastelic, Frančišek, 1923 – 1945
 • Kavšek, Janez, 1924 – 1945
 • Žlajpah, Avguštin, 1903 – 1945
 • Žlajpah, Karol, 1905 – 1945

MRZLO POLJE

 • Nadrah, Anton, 1909 – 1945
 • Nadrah, Jožef, 1918 – 1945
 • Nadrah, Ignacij, 1896 – 1947

POLJANE NAD STIČNO

 • Borštnar, Avguštin, 1924 – 1945
 • Borštnar, Rudolf, 1926 – 1945
 • Borštnar, Karol, 1927 – 1945
 • Brčon, Anton, 1914 – 1945
 • Brčon, Franc, 1924 – 1945
 • Nograšek, Alojzij, 1925 – 1945
 • Pajk, Anton, 1922 – 1945

SPODNJA DRAGA

 • Kastaneto, Vinko, 1925 – 1942
 • Jakoš, Franc, 1906 – 1943
 • Jakoš, Ivan, 1917 – 1943
 • Škufca, Jože, 1925 – 1944
 • Jakoš, Franci, 1926 – 1945
 • Jakoš, Ludvik, 1920 – 1945
 • Jančar, Janez, 1914 – 1945
 • Trpin, Alojz, 1923 – 1945
 • Trpin, Ludvik, 1916 – 1945

STIČNA

 • Erjavec, Jože, 1878 – 1942
 • Erjavec, Franc, 1886 – 1942
 • Janežič, Alojzij, 1920 – 1942
 • Grebenc , p. Placid, 1909 – 1943
 • Hauptman, Anton, 1922 – 1943
 • Oblak, Franc, 1903 – 1943
 • Sever, Anton, 1919 – 1943
 • Herga , B. Bonaventura, 1907 – 1944
 • Avsec , br. Robert, 1920 – 1945
 • Culjkar, Jože, 1922 – 1945
 • Hauptman, Vinko, 1926 – 1945
 • Hočevar , br. Marko, 1906 – 1945
 • Kostelec , br. Janez, 1923 – 1945
 • Kostelec , br. Marijan, 1921 – 1945
 • Mahkovec, Ignac, 1912 – 1945
 • Marčič, Jožko, 1928 – 1945
 • Perme, Albin, 1909 – 1945
 • Rabuda , br. Tarzicij, 1910 – 1945
 • Sever, Aleksander, 1921 – 1945
 • Sotošek , br. Bruno, 1915 – 1945
 • Strmole, Jože, 1925 – 1945
 • Šerek, Alojz, 1923 – 1945
 • Šida, Anton, 1925 – 1945

STRANSKA VAS

 • Zupančič, Anton, 1893 – 1942

STUDENEC

 • Korošec, Franc, 1899 – 1942

VELIKO ČRNELO

 • Erjavec, Engelbert, 1919 – 1945
 • Erjavec, Albin, 1925 – 1945
 • Penček, Leopold, 1914 – 1945

VIR PRI STIČNI

 • Fatur, Frančiška, 1897 – 1942
 • Fatur, Jožef, 1882 – 1942
 • Fatur, Rudolf, 1928 – 1942
 • Fatur, Albin, 1925 – 1945

ŽUPNIJA STRUGE

ČETEŽ

 • Novak, Anton, 1923 – 1943
 • Meglen, Jože, 1924 – 1944
 • Rus, Jože, 1909 – 1944
 • Križman, Ignac, 1908 – 1945
 • Meglen, Anton, 1912 – 1945
 • Meglen, Stane, 1926 – 1945
 • Perko, Anton, 1922 – 1945
 • Pugelj, Jože, 1922 – 1945

KOLENČA VAS

 • Ferkulj, Anton, 1925 – 1945
 • Ferkulj, Janez, 1923 – 1945
 • Ferkulj, Karol, 1919 – 1945
 • Nose, Stanko, 1925 – 1945
 • Prijatelj, Franc, 1903 – 1945

LIPA

 • Dernulc, Franc, 1920 – 1945
 • Dernulc, Jože, 1919 – 1945
 • Pečnik, Jože, 1926 – 1945

PAKA

 • Dernulc, Jože, 1925 – 1943
 • Klun, Jože, 1924 – 1943
 • Dernulc, Miro, 1923 – 1945
 • Gorše, Alojz, 1909 – 1945
 • Koman, Anton, 1920 – 1945
 • Nose, Edvard, 1909 – 1945
 • Nose, Franc, 1920 – 1945
 • Rus, Rafael, 1916 – 1945

PODTABOR

 • Hegler, Janez, 1872 – 1942
 • Kralj, Jože, 1914 – 1943
 • Kralj, Rafael, 1920 – 1943
 • Križman, Vinko, 1921 – 1943
 • Miklič, Anton, 1910 – 1943
 • Oberstar, Franc, 1917 – 1943
 • Oberstar, Alojz, 1921 – 1943
 • Tisu, Anton, 1915 – 1943
 • Pogorelc, Jernej, 1921 – 1944
 • Božič, Ivan, 1923 – 1945
 • Klinc, Franc, 1909 – 1945
 • Kralj, Janez, 1905 – 1945
 • Križman, Jože, 1919 – 1945
 • Miklič, Alojz, 1921 – 1945
 • Miklič, Ignac, 1925 – 1945
 • Miklič, Jože, 1915 – 1945
 • Modic, Janez, 1906 – 1945
 • Modic, Ludvik, 1912 – 1945
 • Pelc, Ignac, 1925 – 1945
 • Pogorelc, Anton, 1915 – 1945
 • Pogorelc, Edvard, 1907 – 1945
 • Pogorelc, Franc, 1923 – 1945
 • Pugelj, Anton, 1902 – 1945
 • Pugelj, Ignac, 1907 – 1945
 • Rus, Anton, 1925 – 1945
 • Rus, Ivan, 1924 – 1945
 • Rus, Anton, 1925 – 1945
 • Tisu, Jože, 1909 – 1945
 • Tisu, Anton, 1912 – 1945
 • Tekavec, Alojz, 1929 – 1948

POTISKAVEC

 • Hren, Anton, 1886 – 1943
 • Babič, Jože, 1917 – 1945
 • Krašovec, Alojzij, 1914 – 1945
 • Meglen, Jože, 1909 – 1945
 • Meglen, Jože, 1915 – 1945
 • Meglen, Franc, 1919 – 1945
 • Pugelj, Stane, 1925 – 1945

PRI CERKVI

 • Dolenc, Viktor, 1909 – 1943
 • Ferkulj, Ludvik, 1905 – 1943
 • Lakner, Janez, 1917 – 1943
 • Prijatelj, Filip, 1906 – 1943
 • Pugelj, Alojz, 1917 – 1943
 • Strnad, Franc, 1923 – 1943
 • Tekavec, Anton, 1905 – 1943
 • Rus, Jože, 1905 – 1944
 • Bačnik, Marija, 1906 – 1945
 • Bačnik, Jože, 1902 – 1945
 • Bačnik, Kristina, 1939 – 1945
 • Hegler, Alojz, 1908 – 1945
 • Hegler, Stanko, 1921 – 1945
 • Francelj, Anton, 1925 – 1945
 • Nose, Anton, 1925 – 1945
 • Nose, Leopold, 1927 – 1945
 • Petrič, Jože, 1922 – 1945
 • Petrič, Anton, 1925 – 1945
 • Pugelj, Drago, 1923 – 1945
 • Pugelj, Julij, 1925 – 1945
 • Strnad, Anton, 1926 – 1945

RAPLJEVO

 • Turk, Jože, 1914 – 1943
 • Boštjančič, Franc, 1924 – 1945
 • Boštjančič, Jože, 1925 – 1945
 • Francelj, Jože, 1912 – 1945
 • Krašovec, Hinko, 1919 – 1945
 • Klun, Andrej, 1909 – 1945
 • Pugelj, Jože, 1921 – 1945
 • Pugelj, Janez, 1924 – 1945
 • Rus, Gregor, 1912 – 1945
 • Rus, Rudolf, 1914 – 1945
 • Špringer, Franc, 1924 – 1945
 • Špringer, Janez, 1927 – 1945
 • Zupančič, Janez, 1922 – 1945

TISOVEC

 • Kastelic, Jože, 1922 – 1943
 • Grm, Lojze, 1925 – 1943
 • Nose, Jože, 1925 – 1943
 • Zupančič, Tone, 1924 – 1944
 • Hribar, Avguštin, 1927 – 1945
 • Nose, Janez, 1920 – 1945
 • Šinkovec, Lojze, 1923 – 1945
 • Zupančič, Franc, 1922 – 1945

TRŽIČ

 • Pugelj, Jože, 1913 – 1942
 • Bravič, Stanko, 1924 – 1945
 • Krašovec, Ignac, 1907 – 1945
 • Miklič, Franc, 1915 – 1945
 • Pugelj, Franc, 1906 – 1945
 • Pugelj, Janez, 1912 – 1945
 • Pugelj, Jože, 1913 – 1945
 • Pugelj, Marija, 1927 – 1945
 • Rus, Rudolf, 1914 – 1945

ŽUPNIJA SV. GREGOR

ANDOL

 • Adamič, Janez, 1912 – 1945
 • Jaklič, France, 1926 – 1945

BRINOVŠICA

 • Levstek, Ivan, 1922 – 1943
 • Modic, Ivan, 1912 – 1943
 • Levstek, Anton, 1923 – 1945
 • Modic, Anton, 1917 – 1945
 • Modic, Jernej, 1921 – 1945

ČRNEC

 • Levstek, Alojz, 1905 – 1943
 • Petrič, Jože, 1917 – 1945
 • Petrič, Alojz, 1925 – 1945

DVORSKA VAS

 • Pečnik, Ana, 1895 – 1942
 • Pečnik, Jože, 1897 – 1942

GAŠPINOVO

 • Lovšin, Jože, 1920 – 1945
 • Lovšin, Jernej, 1914 – 1943

GRABEN

 • Oblak, Stanko, 1922 – 1945

GREBENJE

 • Levstek, Alojz, 1909 – 1945
 • Levstik, Franc, 1912 – 1945

HOJČE

 • Marolt, Ivan, 1922 – 1944
 • Adamič, Franc, 1915 – 1945
 • Adamič, Jože, 1926 – 1945
 • Marolt, Anton, 1915 – 1945
 • Marolt, Jože, 1920 – 1945

HUDI KONEC

 • Adamič, Jože, 1925 – 1945
 • Adamič, Rudolf, 1922 – 1945
 • Čampa, Alojz, 1925 – 1945
 • Trhljan, Jože, 1922 – 1945
 • Trhljan, Ivan, 1924 – 1945
 • Zabukovec, Ivan, 1919 – 1945

KOTELJ

 • Ivančič, Alojz, / – 1942
 • Ivančič, Franc, 1914 – 1945

KRNČE

 • Zabukovec, Jože, 1896 – 1942
 • Korošec, Janez, 1921 – 1945
 • Perovšek, Jože, 1921 – 1945

LEVSTIKI

 • Grebenc, Ivan, 1922 – 1945
 • Ogrinc, Janez, 1922 – 1945
 • Marolt, France, 1924 – 1945
 • Ogrinc, Jože, 1918 – 1945

MAROLČE

 • Malnar, Jože, 1927 – 1945
 • Modic, Stanko, 1920 – 1945
 • Ogrinc, Jože, 1926 – 1945

MARŠIČI

 • Marolt, Janez, 1922 – 1945
 • Prijatelj, Jože, 1909 – 1945
 • Prijatelj, Anton, 1916 – 1945

PEROVO

 • Zadnik, Anton, 1925 – 1945

PRAPROČE

 • Rigler, Anton, 1924 – 1945
 • Gerbec, Rudolf, 1906 – 1945
 • Rigler, Ivan, 1919 – 1945
 • Rigler, Janez, 1927 – 1945
 • Rigler, Matija, 1925 – 1945
 • Virant, Štefan, 1919 – 1945

PUGLED PRI KARLOVICI

 • Mestek, France, 1917 – 1945
 • Mestek, Jože, 1922 – 1945
 • Virant, Jernej, 1906 – 1945

PUSTI HRIB

 • Klun, Matevž, 1911 – 1945
 • Marolt, Jožef, 1906 – 1945
 • Kljun, Anton, 1915 – 1945
 • Marolt, Metod, 1912 – 1945
 • Marolt, Stanislav, 1915 – 1945

RIGELJ PRI ORTNEKU

 • Oblak, Ivan, 1911 – 1943
 • Oblak, Jože, 1923 – 1945

SV. GREGOR

 • Gruden, Alojz, 1923 – 1945
 • Levstek, Ivan, 1922 – 1945
 • Levstek, Jože, 1926 – 1945

ŠKRLOVICA

 • Prijatelj, Franc, 1917 – 1943
 • Marolt, Franc, 1924. – 1945
 • Petrič, Jože, 1914 – 1945
 • Žužek, Janez, 1919 – 1945

ZADNIKI

 • Levstek, Matevž, 1908 – 1945

ŽUPNIJA SV. HELENA-DOLSKO

DOLSKO

 • Zajec, Janez, 1887 – 1945
 • Bokal, Tomaž, 1896 – 1944
 • Romšak, Ivan, 1902 – 1944
 • Jemec, Ludvik, / – 1945
 • Nemec, Martin, 1925 – 1945
 • Zajec, Ivan, 1927 – 1945

HRIB

 • Gostinčar, Peter, 1911 – 1945
 • Mihelčič, Jože, 1907 – 1945

LAZE

 • Anžur, Anton, 1923 – 1943

OSREDKI

 • Cerar, Vinko, 1913 – 1945
 • Jemec, Jože, / – 1945

SENOŽETI

 • Jelnikar, Ivan, 1921 – 1942
 • Pustotnik, Peter, 1922 – 1945

SV. KRIŽ, KRIŽEVSKA VAS, ZAGORICA, VRH IN VELIKA VAS

 • Peterka, Ivan, 1910 – 1943
 • Peterka, Mihael, 1912 – 1943
 • Povirk, Janez, 1909 – 1943
 • Strmlan, Anton, 1900 – 1943
 • Štefančič, Lovro, 1925 – 1943
 • Pokovec, Marija, 1929 – 1944
 • Povirk, Martin, 1923 – 1944
 • Šuštar, Franc, 1913 – 1944
 • Klešnik, Milan, 1922 – 1945
 • Korimšek, Jakob, 1913 – 1945
 • Korimšek, Anton, 1919 – 1945
 • Povirk, Jože, 1921 – 1945
 • Tekalec, Anton, 1920 – 1945

VINJE

 • Vode, Anton, 1923 – 1943

ŽUPNIJA SV. KRIŽ-PODBOČJE

BREZJE

 • Kodrič, Miha, 1902 – 1945

BROD

 • Nečemer, Franc, 1923 – 1942
 • Jorga, Jože, 1924 – 1943
 • Turk, Alojz, 1925 – 1945
 • Turk, Ivan, 1927 – 1945
 • Zakrajšek, Jože, 1928 – 1945

BRLOG

 • Ajster, Jože, 1917 – 1945
 • Kodrič, Jože, 1925 – 1945
 • Olovec, Jože, 1920 – 1945

BRVI

 • Pavlovič, Mihael, 1925 – 1945

BUŠEČA VAS

 • Pavlovič, Valentin, 1914 – 1944

DOBRAVA

 • Zorko, Alojz, 1926 – 1943
 • Žugič, Franc, 1913 – 1944
 • Barbič, Jože, 1925 – 1945
 • Barbič, Rudolf, 1926 – 1945
 • Bučar, Jože, 1925 – 1945
 • Gramc, Jože, 1923 – 1945
 • Grubič, Franc, 1915 – 1945
 • Zorko, Alojz, 1922 – 1945
 • Zorko, Jože, 1929 – 1945
 • Žugič, Vinko, 1918 – 1945

DOL

 • Koretič, Alojz, 1915 – 1945

HRASTEK

 • Oštir, Anton, 1925 – 1945

KARLČE

 • Krhin, Franc, 1925 – 1945
 • Vidic, Slavko, 1921 – 1945

KALCE-NAKLO

 • Pirc, Franc, 1919 – 1944
 • Turk, Jože, 1912 – 1945

MALO MRAŠEVO

 • Kržičnik, Ivan, 1922 – 1945
 • Kržičnik, Alojz, 1925 – 1945

MLADJE

 • Kolenc, Anton, 1913 – 1945

POŠTENA VAS

 • Kvartuh, Janez, 1906 – 1945

PLANINA

 • Pincolič, Jože, 1920 – 1945
 • Sintič, Janez, 1922 – 1945

PREMAGOVCI

 • Vegelj, Marija, 1910 – 1942
 • Vegelj, Frančiška, 1912 – 1942
 • Vegelj, Jožefa, 1914 – 1942
 • Vegelj, Amalija, 1926 – 1942

PRISTAVA

 • Mladkovič, Martin, 1909 – 1945

PRUŠNJA VAS

 • Sintič, Franc, 1909 – 1945
 • Sintič, Jože, 1920 – 1945

SELO

 • Bučar, Alojz, 1926 – 1945
 • Colarič, Jože, 1924 – 1945

SLINOVCE

 • Prah, Mihael, 1894 – 1943
 • Prah, Franc, 1926 – 1943
 • Jereb, Karel, 1922 – 1945
 • Prah, Mihael, 1922 – 1945

STARI GRAD

 • Božič, Terezija, 1877 – 1942
 • Peterčič, Martin, 1925 – 1945

SLIVJE

 • Colarič, Janez, 1921 – 1945

SV. KRIŽ

 • Žugič, Franc, 1916 – 1943
 • Krumberger, Janez, 1922 – 1945
 • Marolt, Franc, 1921 – 1945

ŠUTNA

 • Kuhar, Alojz, 1917 – 1943
 • Dolmovič, Janez, 1918 – 1945
 • Kuhar, Franc, 1919 – 1945
 • Radkovič, Franc, 1909 – 1945

VELIKO MRAŠEVO

 • Duhanč, Janez, 1914 – 1945
 • Jurečič, Viktor, 1923 – 1945
 • Kraševec, Janez, 1918 – 1945
 • Simončič, Franc, 1921 – 1945
 • Žarn, Franc, 1923 – 1945

VRHOVSKA VAS

 • Prah, Anton, 1912 – 1942
 • Štefanič, Anton, 1915 – 1945

ZNANOVCI

 • Gramc, Ivan, 1920 – 1945
 • Gramc, Franc, 1923 – 1945
 • Gramc, Alojz, 1925 – 1946

ŽUPNIJA SV. TROJICA-ŠIVČE

ANDREJČJE

 • Mramor, Jože, 1921 – 1945

BOČKOVO

 • Hiti, Andrej, 1921 – 1945
 • Hiti, France, 1924 – 1945
 • Intihar, Karol, 1926 – 1945
 • Korošec, Franc, 1919 – 1945
 • Korošec, Lojze, 1922 – 1945
 • Pirman, Anton, 1922 – 1945
 • Pirman, Jože, 1921 – 1945

GRADIŠKO

 • Intihar, Jože, 1912 – 1945

HITENO

 • Korošec, Frančiška, 1887 – 1942
 • Ponikvar, Jože, 1906 – 1942
 • Ponikvar, Alojzij, 1911 – 1944

HRIBARJEVO

 • Modic, Peter, 1921 – 1942

JERŠANOVO

 • Korošec, Franc, 1900 – 1945
 • Korošec, France, 1927 – 1945

LOVRANOVO

 • Seljak, Janez, 1897 – 1942
 • Zalar, Jože, 1915 – 1943
 • Zalar, Anton, 1907 – 1945

MRAMOROVO

 • Korošec, Anton, 1902 – 1943
 • Zalar, Janez, 1924 – 1943
 • Gradišar, Janez, 1911 – 1945

OGRADA

 • Korošec, Jože, 1920 – 1945
 • Korošec, Karol, 1922 – 1945
 • Korošec, Anton, 1924 – 1945

POLŠEČE

 • Volek, Janez, 1903 – 1943
 • Kovačič, Janez, 1907 – 1945
 • Ponikvar, Jakob, 1916 – 1945
 • Ponikvar, Stanko, 1918 – 1945

ROŽANČE

 • Hribar, Leopold, 1921 – 1945
 • Kovačič, Anton, 1925 – 1945

SLEME

 • Ponikvar, Jože, 1909 – 1944
 • Kraševec, Alojzij, 1925 – 1945
 • Ponikvar, Karol, 1913 – 1945
 • Škrlj, Ivan, 1912 – 1945

SLUGOVO

 • Tekavec, Franc, 1911 – 1945

SV. TROJICA

 • Seljak, Ludvik, 1912 – 1943
 • Petrič, Slavko, 1922 – 1945
 • Petrič, Jože, 1927 – 1945

ULAKA

 • Mišič, Ivan, 1926 – 1944
 • Knafelj, Janez, 1911 – 1945

ZALES

 • Lah, Anton, 1899 – 1945
 • Lah, Jože, 1922 – 1945
 • Rot, Franc, 1904 – 1945
 • Štrukelj, Matija, 1918 – 1945
 • Vesel, Ivan, 1929 – 1945
 • Rot, Jožefa, 1918 – 1948

ZAVRH

 • Korošec, Anton, 1915 – 1943

ŽUPNIJA SV. VID NAD CERKNICO

BEČ

 • Borštnik, Franc, 1924 – 1945
 • Zalar, Ludvik, 1924 – 1945
 • Zalar, Frenk Jožef, 1927 – 1945

BEČAJE

 • Vičič, Franc, 1920 – 1944
 • Otoničar, Janez, 1909 – 1945
 • Pirman, Franc, 1914 – 1945
 • Pirman, Anton, 1920 – 1945
 • Štrukelj, Franc, 1911 – 1945
 • Štrukelj, Jožef, 1913 – 1945
 • Štrukelj, Slavko, 1925 – 1945
 • Vičič, Alojz, 1922 – 1945

CAJNARJE

 • Štritof, Milan, 1922 – 1944

ČOHOVO

 • Brence, Stanko, 1926 – 1945
 • Mahnič, Anton, 1926 – 1945

DOLENJE OTAVE

 • Knap, Terezija, 1885 – 1942
 • Knap, Pavla, 1926 – 1942
 • Likar, Jožef, 1914 – 1945
 • Zalar, Karel, 1923 – 1945

GORA

 • Ris, Matej, / – 1942
 • Rupar, Franc, 1907 – 1945

GORNJE OTAVE

 • Purkart, Ivana, 1921 – 1942
 • Purkart, Andrej, 1884 – 1943
 • Kovačič, Alojz, 1910 – 1945
 • Kovačič, Jožef, 1915 – 1945
 • Purkart, Franc, 1911 – 1945

HRIBLJANE

 • Kovačič, Ivan, 1906 – 1942
 • Ponikvar, Ivan, 1912 – 1942
 • Ponikvar, Alojzij, 1914 – 1945

HRUŠKARJE

 • Bečaj, Franc, 1888 – 1943
 • Bečaj, Alojzij, 1896 – 1944
 • Bečaj, Franc, 1921 – 1945
 • Drobnič, Jožef, 1913 – 1945

JERŠIČE

 • Doles, Jožef, 1925 – 1943
 • Bavdek, Franc, 1926 – 1945
 • Doles, Henrik, 1923 – 1945
 • Doles, Anton, 1927 – 1945

KOŠČAKE

 • Cej, Marija, 1926 – 1944
 • Rudolf, Jožef, 1916 – 1944
 • Zakrajšek, Alojzij, 1924 – 1945
 • Zakrajšek, Alojzij, 1890 – 1945
 • Zakrajšek, Andrej, 1928 – 1945

KRANJČE

 • Zalar, Ivana, 1920 – 1943
 • Štritof, Jožef, 1903 – 1943
 • Korošec, Ivan, 1927 – 1945

KRUŠČE

 • Žnidaršič, Jožef, 1925 – 1943
 • Žnidaršič, Slavko, 1922 – 1945
 • Žnidaršič, Franc, 1923 – 1945

KRŽIŠČE

 • Žnidaršič, Franc, 1926 – 1944
 • Žnidaršič, Alojzij, 1898 – 1945
 • Žnidaršič, Janez, 1924 – 1945

LEŠNJAKE

 • Rupar, Frančiška, 1896 – 1942
 • Rot, Janez, 1913 – 1945
 • Rupar, Jože, 1891 – 1945
 • Rupar, Ludvik, 1923 – 1945
 • Zalar, Jožef, 1914 – 1945
 • Zalar, Franc, 1926 – 1945

MILAVA

 • Bečaj, Marija, 1885 – 1944
 • Bečaj, Frančiška, 1919 – 1944
 • Bečaj, Jožef, 1909 – 1945
 • Bečaj, Franc, 1920 – 1945
 • Bečaj, Anton, 1925 – 1945

OSREDEK

 • Strle, Valentin, 1899 – 1942
 • Klančar, Janez, 1920 – 1944
 • Hiti, Alojzij, 1907 – 1945
 • Hiti, Anton, 1923 – 1945
 • Pirman, Jožef, 1911 – 1945
 • Strle, Vladimir, 1923 – 1945
 • Tavželj, Stanko, 1920 – 1945

PIKOVNIK

 • Koščak, Jožef, 1914 – 1944
 • Doles, Janez, 1927 – 1945
 • Koščak, Franc, 1918 – 1945
 • Koščak, Janez, 1903 – 1945

PIRMANE

 • Pirman, Janez, 1908 – 1945

RAVNE

 • Hiti, Franc, 1920 – 1945
 • Hiti, Alojzij, 1925 – 1945
 • Hiti, Ivan, 1927 – 1945
 • Hribljan, Janez, 1904 – 1945
 • Tekavec, Franc, 1885 – 1945
 • Tekavec, Jožef, 1925 – 1945

RUDOLFOVO

 • Rudolf, Alojzij, 1913 – 1944
 • Rudolf, Ivan, 1928 – 1944
 • Rudolf, Anton, 1908 – 1945
 • Makovec, Jožef, 1905 – 1945
 • Makovec, Lojze, 1915 – 1945
 • Makovec, Jožefa, 1921 – 1945
 • Rudolf, Anton, 1897 – 1945
 • Rudolf, Justina, 1920 – 1945
 • Rudolf, Andrej, 1922 – 1945
 • Rudolf, Neža, 1924 – 1945
 • Rudolf, Jožef, 1925 – 1945
 • Rudolf, Franc, 1899 – 1945
 • Rudolf, Andrej, 1906 – 1945
 • Rudolf, Anton, 1908 – 1945
 • Strle, Alojzij, 1906 – 1945
 • Strle, Jožef, 1909 – 1945
 • Zalar, Franc, 1888 – 1945

SLUGOVO

 • Tekavec, Franc, 1911 – 1945

SV. VID

 • Strle, Franc, 1903 – 1942
 • Žužek, Karel, 1892 – 1942
 • Bavdek, Andrej, 1913 – 1945
 • Bečaj, Anton, 1924 – 1945
 • Bečaj, Franc, 1926 – 1945
 • Pezdir, Franc, 1914 – 1945
 • Srnel, Franc, 1925 – 1945

ŠTRUKLJEVA VAS

 • Korošec, Franc, 1897 – 1945
 • Korošec, Janez, 1925 – 1945
 • Korošec, Jožef, 1903 – 1945
 • Lah, Jožef, 1900 – 1945
 • Lah, Jožef, 1926 – 1945
 • Petrič, Martin, 1923 – 1945
 • Štrukelj, Alojz, 1899 – 1945
 • Štrukelj, Zdravko, 1925 – 1945
 • Štrukelj, Anton, 1927 – 1945
 • Štrukelj, Jožef, 1923 – 1945
 • Štrukelj, Alojzij, 1925 – 1945
 • Zalar, Janez, 1926 – 1945
 • Žnidaršič, Franc, 1917 – 1945

TAVŽLJE

 • Tekavec, Anton, 1900 – 1942
 • Tekavec, Ivan, 1908 – 1944
 • Hribljan, Stanko, 1923 – 1945
 • Tavželj, Marija, 1915 – 1945
 • Tavželj, Franc, 1920 – 1945
 • Tavželj, Jožef, 1922 – 1945
 • Tavželj, Ana, 1924 – 1945
 • Tekavec, Jože, 1922 – 1945
 • Tekavec, Zofka, 1923 – 1945
 • Tekavec, Viktor, 1926 – 1945

ZAHRIB

 • Tekavec, Alojz, 1907 – 1942
 • Mramor, Janez, 1902 – 1945
 • Perhaj, Franc, 1907 – 1945
 • Rupar, Alojzij, 1887 – 1945
 • Tekavec, Jožef, 1908 – 1945
 • Tekavec, Franc, 1920 – 1945
 • Tekavec, Ludvik, 1924 – 1945
 • Tekavec, Ladislav, 1927 – 1945
 • Tekavec, Matija, 1878 – 1945

ZALA

 • Tekavec, Franc, 1903 – 1942

ZIBOVNIK

 • Zalar, Franc, 1908 – 1945

ŽUPENO

 • Rot, Jožef, 1889 – 1943
 • Rot, Franc, 1908 – 1943
 • Klančar, Franc, 1900 – 1945
 • Mahne, Anton, 1914 – 1945
 • Mahne, Janez, 1900 – 1945
 • Mahne, Jožef, 1910 – 1945
 • Mahne, Alojzij, 1920 – 1945
 • Rot, Jožef, 1923 – 1945
 • Rot, Karel, 1924 – 1945
 • Rupar, Albin, 1926 – 1945

ŽUPNIJA ŠENTURŠKA GORA

APNO

 • Jagodic, Urh, 1920 – 1945

RAVNE

 • Rebernik, Anton, 1911 – 1945

SIDRAŽ

 • Dobovšek, Jože, 1919 – 1945
 • Jerše, Mihael, 1922 – 1943

SV. LENART

 • Jagodic, Peter, 1922 – 1945

ŠENTURŠKA GORA

 • Jagodic, Andrej, 1925 – 1945

VIŠEVICA

 • Šlebir, Peter, 1906 – 1943

ŽUPNIJA ŠENTVID PRI STIČNI

ARTIŽA VAS

 • Ceglar, Janez, 1922 – 1945
 • Verbič, Janez, 1926 – 1945

BOGA VAS

 • Grabljevec, Franc, 1926 – 1944
 • Adamlje, Jožefa, 1914 – 1945
 • Adamlje, Lojze, 1922 – 1945
 • Grabljevec, Ivan, 1922 – 1945
 • Perpar, Jože, 1907 – 1945

BREG PRI DOBU

 • Bregar, Lojze, 1913 – 1945
 • Bregar, Franc, 1925 – 1945

BUKOVICA

 • Ceglar, Jože, 1906 – 1944
 • Berčon, Jože, 1908 – 1945
 • Fink, Jože, 1924 – 1945
 • Lesjak, Jože, 1912 – 1945
 • Nograšek, Franc, 1924 – 1945
 • Nograšek, Jože, 1925 – 1945
 • Nograšek, Lojze, 1927 – 1945
 • Strmec, Tone, 1902 – 1945
 • Strmec, Lojze, 1925 – 1945

ČAGOŠČE

 • Duša, Štefan, 1921 – 1942
 • Golf, Lojze, 1928 – 1945
 • Marinčič, Marija, 1914 – 1944
 • Duša, Jože, 1926 – 1945
 • Hauptman, Ladislav, 1920 – 1945
 • Marinčič, Franc, 1918 – 1945
 • Marinčič, Janez, 1915 – 1945
 • Marinčič, Franc, 1925 – 1945

DOB

 • Bregar, Jože, 1922 – 1945
 • Ilovar, Avguštin, 1915 – 1945
 • Ostanek, Nace, 1925 – 1945
 • Rojec, Tone, 1926 – 1945
 • Rus, Jože, 1922 – 1945
 • Rus, Tone, 1925 – 1945

DOLENJA VAS

 • Groznik, Alojzij, 1892 – 1945
 • Groznik, Franc, 1926 – 1945

GLOGOVICA

 • Blatnik, Alojz, 1908 – 1945
 • Drab, Anton, 1905 – 1945
 • Perhaj, Lojze, 1911 – 1945

GOMBIŠČE

 • Medved, Tone, 1918 – 1945

GRIŽE

 • Smolej, Jože, 1924 – 1944
 • Lampret, Lojze, 1925 – 1945
 • Smolej, Karol, 1917 – 1945
 • Smolej, Metod, 1928 – 1945

GRM

 • Pevec, Ignacij, 1909 – 1946

HRASTOV DOL

 • Verbič, Albin, 1924 – 1944
 • Zupančič, Jože, 1918 – 1944
 • Kastelic, Jože, 1914 – 1945
 • Kastelic, Ludvik, 1918 – 1945
 • Kastelic, Ignacij, 1924 – 1945
 • Kastelic, Stanko, 1926 – 1945
 • Kralj, Janez, 1919 – 1945
 • Kralj, Jože, 1922 – 1945
 • Kralj, Ignacij, 1924 – 1945
 • Oven, Lojze, 1922 – 1945
 • Oven, Rudolf, 1924 – 1945
 • Oven, Jože, 1926 – 1945
 • Rus, Tone, 1921 – 1945
 • Rus, Lojze, 1924 – 1945
 • Šraj, Janez, 1924 – 1945
 • Verbič, Janez, 1907 – 1945
 • Verbič, Ludvik, 1926 – 1945
 • Zupančič, Leopold, 1925 – 1945

LUČARJEV KAL

 • Kralj, Ciril, 1920 – 1945
 • Kralj, Lojze, 1926 – 1945
 • Mustar, Jože, 1922 – 1945
 • Pevec, Matija, 1925 – 1945
 • Vidmar, Jože, 1926 – 1945
 • Zupančič, Jože, 1917 – 1945
 • Zupančič, Ludvik, 1925 – 1945

MALE ČEŠNJICE

 • Anžlovar, Jože, 1902 – 1945
 • Turk, Lojze, 1925 – 1945
 • Turk, Jože, 1928 – 1945
 • Vencelj, Franc, 1914 – 1945

MALI KAL

 • Korevec, Jože, 1926 – 1945

PETRUŠNJA VAS

 • Kastelic, Franc, 1912 – 1944
 • Bučar, Ludvik, 1925 – 1945
 • Košak, Lojze, 1912 – 1945
 • Kovačič, Tone, 1905 – 1945
 • Štajnar, Jože, 1927 – 1945
 • Vencelj, Anton, 1907 – 1945
 • Vencelj, Ignacij, 1917 – 1945

PODBORŠT

 • Omahen, Marija, 1923 – 1942
 • Trnovšek, Ludvik, 1921 – 1944
 • Kastelic, Rudolf, 1920 – 1945
 • Kastelic, Gabrijel, 1924 – 1945
 • Kotar, Tone, 1909 – 1945
 • Petan, Miha, 1920 – 1045
 • Štepec, Ignacij, 1912 – 1945

POKOJNICA

 • Kanc, Karol, 1924 – 1945
 • Kotar, Jože, 1906 – 1945
 • Kotar, Avguštin, 1921 – 1945
 • Kozlevčar, Tone, 1903 – 1945
 • Perpar, Tone, 1910 – 1945
 • Piškur, Ciril, 1921 – 1945
 • Rus, Lojze, 1921 – 1945
 • Rus, Jože, 1924 – 1945
 • Rus, Jernej, 1926 – 1945
 • Stopar, Lojze, 1926 – 1945
 • Zupančič, Tone, 1902 – 1945

PRAPROČE

 • Medved, Lojze, 1909 – 1945
 • Okoren, Karel, 1910 – 1945

PRISTAVLJA VAS

 • Rus, Avguštin, 1924 – 1945

PUNGERT

 • Markelj, Jože, 1912 – 1945

RADOHOVA VAS

 • Zaletel, Franc, 1920 – 1943
 • Klemenčič, Franc, 1899 – 1944
 • Adamlje, Tone, 1926 – 1945
 • Kastelic, Rudolf, 1918 – 1945
 • Zaletel, Stanko, 1925 – 1945

RDEČI KAL

 • Anžlovar, Lojze, 1918 – 1945
 • Golf, Franc, 1916 – 1945
 • Golf, Albin, 1924 – 1945
 • Kastelic, Tone, 1926 – 1945

SAD

 • Kastelic, Tone, 1920 – 1942
 • Kastelic, Jože, 1921 – 1943
 • Kastelic, Lojze, 1908 – 1945
 • Kastelic, Martin, 1914 – 1945
 • Kastelic, Ignacij, 1926 – 1945

SELA PRI DOBU

 • Verbič, Franc, 1925 – 1945
 • Verbič, Lojze, 1927 – 1945

SELA SOBRAČE

 • Grošelj, Jože, 1920 – 1945
 • Grošelj, Matija, 1923 – 1945
 • Pevec, Janez, 1906 – 1945

SOBRAČE

 • Okoren, Andrej, 1925 – 1944
 • Berčon, Miha, 1908 – 1945
 • Fajdiga, Božidar, 1921 – 1945
 • Fajdiga, Bogomir, 1922 – 1945
 • Smrekar, Tone, 1908 – 1945

ŠENTPAVEL

 • Mikelj, Tone, 1911 – 1945
 • Novak, Jože, 1927 – 1945
 • Podlipec, Franc, 1926 – 1945
 • Rojec, Tone, 1928 – 1945
 • Selan, Jože, 1916 – 1945
 • Štepec, Feliks, 1923 – 1945
 • Žuga, Jože, 1923 – 1945

ŠENTVID PRI STIČNI

 • Hren, Franc, 1892 – 1942
 • Hren, Franc, 1924 – 1942
 • Hren, Stanko, 1926 – 1942
 • Mišič, Vili, 1912 – 1942
 • Urbančič, Marija, 1922 – 1942
 • Zupančič, Janez, 1900 – 1942
 • Zupančič, Jernej, 1929 – 1942
 • Skubic, Ludvik, 1921 – 1944
 • Fortuna, Janez, 1916 – 1945
 • Jerin, Franc, 1925 – 1945
 • Kastelic, Jože, 1915 – 1945
 • Lavrinc, Jože, 1913 – 1945
 • Štepec, Slavko, 1923 – 1945
 • Štepec, Lojze, 1924 – 1945
 • Zajc, Tone, 1889 – 1945

ŠKOFLJE

 • Anžlovar, Janez, 1922 – 1944
 • Anžlovar, Tone, 1913 – 1945
 • Anžlovar, Jože, 1915 – 1945
 • Anžlovar, Franc, 1925 – 1945
 • Čebular, Jože, 1914 – 1945
 • Čebular, Franc, 1919 – 1945
 • Čebular, Jože, 1922 – 1945
 • Glavič, Tone, 1921 – 1945
 • Glavič, Jože, 1923 – 1945
 • Glavič, Franc, 1924 – 1945
 • Glavič, Lojze, 1926 – 1945
 • Kutnar, Ludvik, 1915 – 1945
 • Kutnar, Franc, 1921 – 1945

TEMENICA

 • Zupančič, Helena, 1870 – 1942
 • Ilovar, Franc, 1884 – 1943
 • Berdajs, Leopold, 1918 – 1945
 • Berdajs, Ignacij, 1925 – 1945
 • Ilovar, Tone, 1914 – 1945
 • Kavšek, Franc, 1915 – 1945
 • Kavšek, Jože, 1919 – 1945
 • Kutnar, Tone, 1915 – 1945
 • Kutnar, Ignacij, 1916 – 1945
 • Lampret, Miha, 1910 – 1945

TRNOVICA

 • Kastelic, Lojze, 1909 – 1945
 • Kastelic, Tone, 1919 – 1945
 • Selan, Janez, 1913 – 1945
 • Selan, Tone, 1917 – 1945

VELIKE ČEŠNJICE

 • Korevec, Jože, 1910 – 1944
 • Anžlovar, Tone, 1927 – 1945
 • Ceglar, Ignacij, 1925 – 1945
 • Kastelic, Avgust, 1922 – 1945
 • Kastelic, Danijel, 1925 – 1945
 • Kutnar, Ciril, 1920 – 1945
 • Markon, Franc, 1912 – 1945
 • Markovič, Franc, 1927 – 1945
 • Potokar, Lojze, 1927 – 1945
 • Rozina, Danijel, 1920 – 1945
 • Žinger, Janez, 1912 – 1945

VELIKE PECE

 • Petan, Tone, 1922 – 1945
 • Petan, Jože, 1924 – 1945
 • Pevec, Janez, 1902 – 1945
 • Rus, Tone, 1911 – 1945
 • Verbič, Bernard, 1907 – 1945

VELIKI KAL

 • Štepic, Jože, 1916 – 1943
 • Miklavčič, Jože, 1921 – 1945
 • Miklavčič, Stanko, 1925 – 1945

VRH SOBRAČE

 • Gregorič, Franc, 1905 – 1945
 • Končar, Tone, 1912 – 1945
 • Gregorič, Franc, 1905 – 1949

VRHPOLJE

 • Kastelic, Avguštin, 1911 – 1945

ZABORŠT

 • Kutnar, Lojze, 1925 – 1945
 • Omahen, Tone, 1912 – 1945
 • Zupančič, Karol, 1906 – 1945

ŽUPNIJA ŠKOCJAN PRI TURJAKU

GRADEŽ

 • Andolšek, Jože, 1906 – 1942
 • Bavdek, Leopold, 1914 – 1943
 • Bavdek, Franc, 1918 – 1943
 • Bavdek, Jože, 1920 – 1943
 • Petelin, Jože, 1902 – 1943
 • Petelin, Anton, 1907 – 1943
 • Pritekelj, Franc, 1924 – 1943
 • Pritekelj, Alojz, 1926 – 1944
 • Potokar, Janez, 1922 – 1945
 • Strle, Jože, 1922 – 1945

LAPORJE

 • Grebec, Franc, 1919 – 1943
 • Gruden, Jože, 1914 – 1945
 • Gruden, Anton, 1922 – 1945
 • Mavec, Leopold, 1906 – 1945
 • Rotar, Ivan, 1926 – 1945
 • Zelnik, Jože, 1924 – 1945

MALE LIPLJENE

 • Adamič, Jože, 1913 – 1943
 • Andolšek, Franc, 1912 – 1943
 • Bavdek, Danijel, 1915 – 1943
 • Hladnik, Franc, 1904 – 1943
 • Petrič, Alojz, 1923 – 1943
 • Ščurk, Anton, 1921 – 1943
 • Šmuc, Alojz, 1919 – 1943
 • Žnidaršič, Janez, 1904 – 1943
 • Bavdek, Vinko, 1914 – 1945
 • Gorjup, Herman, 1904 – 1945
 • Petrič, Franc, 1914 – 1945

MALI LOČNIK

 • Bambič, Franc, 1908 – 1943
 • Bambič, Jože, 1916 – 1943
 • Okorn, Anton, 1922 – 1943
 • Mencin, Jože, 1920 – 1944
 • Mencin, Ivan, 1925 – 1945
 • Perič, Jože, 1922 – 1945
 • Perič, Albin, 1925 – 1945
 • Selan, Franc, 1923 – 1945
 • Selan, Rafael, 1924 – 1945

MALI OSOLNIK

 • Usenik, Milan, 1923 – 1945

MEDVEDICA

 • Perhaj, Ivan, 1922 – 1943
 • Virant, Franc, 1926 – 1945

PRAZNIKI

 • Podlogar, Ludvik, 1905 – 1943

ROŽNIK

 • Bambič, Matija, 1900 – 1943
 • Jamnik, Jože, 1911 – 1943
 • Mencin, Franc, 1908 – 1943
 • Podlogar, Jernej, 1914 – 1943
 • Bradač, Franc, 1926 – 1945
 • Jamnik, Franc, 1912 – 1945
 • Jamnik, Ivan, 1923 – 1945
 • Jeršin, Anton, 1902 – 1945
 • Klavs, Jože, 1903 – 1945
 • Klavs, Jože, 1927 – 1945
 • Klavs, Matija, 1916 – 1945
 • Kraljič, Jože, 1925 – 1945
 • Tomšič, Stane, 1927 – 1945

SLOKA GORA

 • Starc, Jože, 1920 – 1943
 • Starc, Franc, 1922 – 1943
 • Gruden, Jože, 1923 – 1945

ŠKOCJAN

 • Petek, Leopold, 1922 – 1942
 • Breznik, Lojze, 1919 – 1943
 • Klopčič, Janez, 1924 – 1943
 • Krmelj, Matevž, 1922 – 1943
 • Logar, Jože, 1912 – 1943
 • Mihelčič, Ivan, 1911 – 1943
 • Mihelčič, Alojz, 1920 – 1943
 • Mihelčič, Adolf, 1923 – 1943
 • Zabukovec, Jože, 1910 – 1943
 • Zabukovec, Ivan, 1912 – 1943
 • Žlender, Ferdinand, / – 1943
 • Lilija, Melhior, 1907 – 1944
 • Mihelčič, Jože, 1914 – 1945
 • Petek, Alojz, 1920 – 1945

VELIKE LIPLJENE

 • Krivec, Janez, 1913 – 1943
 • Mustar, Jože, 1908 – 1943
 • Nučič, Anton, 1918 – 1943
 • Nučič, Alojz, 1920 – 1943
 • Okorn, Franc, 1917 – 1943
 • Starc, Anton, 1909 – 1943
 • Novak, Jože, 1925 – 1945
 • Nučič, Jože, 1912 – 1945
 • Sever, Jože, 1910 – 1945
 • Starc, Jože, 1922 – 1945
 • Starc, Anton, 1925 – 1945
 • Starc, Alojz, 1915 – 1945

VELIKI OSOLNIK

 • Jakič, Janez, 1909 – 1943
 • Kocman, Alojz, 1912 – 1943
 • Jakič, Peter, 1915 – 1945
 • Jakič, Štefan, 1925 – 1945

ŽELEZNICA

 • Jeršin, Leopold, 1907 – 1943
 • Ponikvar, Anton, 1921 – 1945

ŽUPNIJA ŠMARJE-SAP

BRVACE

 • Kadunc, Stane, 1922 – 1945

CIKAVA

 • Janežič, Franc, 1906 – 1945
 • Mehle, Jože, 1920 – 1945
 • Mehle, Vinko, 1925 – 1945
 • Mehle, Ivan, 1927 – 1945
 • Sladič, Tone, 1917 – 1945
 • Trošt, Anton, 1924 – 1945

MALI VRH

 • Tomažin, Anton, 1920 – 1945
 • Zgonc, Jože, 1926 – 1945

PARADIŠČE

 • Kramar, Jože, 1921 – 1945
 • Mehle, Anton, 1902 – 1945
 • Perčič, Franc, 1919 – 1945
 • Perčič, Ivan, 1924 – 1945
 • Štrubelj, Jože, 1904 – 1945
 • Štrubelj, Alojz, 1908 – 1945
 • Štrubelj, Janez, 1910 – 1945
 • Štrubelj, Jože, 1914 – 1945

PLEŠE

 • Janc, Jože, 1910 – 1945
 • Janc, Anton, 1918 – 1945
 • Vidic, Stane, 1921 – 1945

PODGORICA

 • Božja, Jože, 1906 – 1945
 • Božja, Jaka, 1915 – 1945
 • Božja, Janez, 1922 – 1945
 • Brglez, Franc, 1923 – 1945
 • Brglez, Anton, 1925 – 1945

SELA

 • Černič, Alojzij, 1924 – 1945

ŠMARJE

 • Skubic, Marija, 1900 – 1942
 • Skubic, Jože, 1896 – 1942
 • Ahlin, Ivan, 1919 – 1945
 • Hribar, Janez, 1922 – 1945
 • Hribar, Franc, 1926 – 1945
 • Košak, Jože, 1913 – 1945
 • Mikuž, Jelko, 1925 – 1945
 • Zavodnik, Alojz, 1912 – 1945

TLAKE

 • Selan, Ludvik, 1917 – 1944

VINO

 • Žitnik, Ludvik, 1921 – 1943
 • Škrjanec, Anton, 1924 – 1944
 • Korošec, Janez, 1925 – 1945
 • Menart, Anton, 1925 – 1945

ZGORNJA SLIVNICA

 • Boh, Franc, 1922 – 1943
 • Petrič, Franc, 1910 – 1943
 • Boh, Stane, 1927 – 1944
 • Dolinšek, Franc, 1921 – 1945
 • Dolinšek, Ivan, 1926 – 1945
 • Perčič, Stane, 1926 – 1945
 • Perovšek, Jože, 1920 – 1945
 • Predalič, Rudel, 1917 – 1945
 • Skubic, Janez, 1922 – 1945

ŽUPNIJA ŠT. JURIJ PRI GROSUPLJEM-PODTABOR

BIČJE

 • Furlan, Ivan, 1926 – 1945
 • Kadunc, Lojze, 1906 – 1943
 • Bedenčič, Anton, 1926 – 1945
 • Zajc, Janez, / – 1945

CEROVO

 • Koščak, Alojzij, 1914 – 1945
 • Mohar, Jože, 1925 – 1945
 • Škrjanc, Ivan, 1906 – 1945
 • Škrjanc, Jože, 1910 – 1945

DRENIK (Šmarje, Sap)

 • Žitnik, Franc, 1925 – 1945
 • Žitnik, Stanko, 1926 – 1945

MALA VAS

 • Kanilo, Alojzij, 1912 – 1942
 • Gale, Jakob, 1926 – 1945
 • Gruden, Jože, 1916 – 1945

PECE

 • Dremelj, Janez, 1919 – 1945
 • Janežič, Tine, 1926 – 1945
 • Štibernik, Jože, 1915 – 1945

PONOVA VAS

 • Jakopin, Marjeta, 1903 – 1942
 • Jakopin, Jože, 1898 – 1942
 • Jakopin, Jože, 1924 – 1942
 • Jakopin, Ana, 1925 – 1942
 • Jakopin, Vencelj, 1931 – 1942
 • Jakopin, Štefan, 1936 – 1942
 • Rebolj, Janez, 1910 – 1942
 • Kocman, Stane, 1924 – 1943
 • Gačnik, Jože, 1927 – 1944
 • Goršič, Stane, 1925 – 1945
 • Gris, Anton, 1926 – 1945
 • Hribar, Anton, 1923 – 1945
 • Kadunc, Anton, 1911 – 1945
 • Mehle, Jože, 1915 – 1945
 • Mehle, Ciril, 1917 – 1945
 • Mehle, Ivan, 1924 – 1945
 • Ogrinc, Ludvik, 1914 – 1945
 • Ogrinc, Ciril, 1916 – 1945
 • Virant, Jakob, 1899 – 1945

PODGORICA

 • Javornik, Anton, 1905 – 1943
 • Skubic, Alojzij, 1921 – 1945
 • Zakrajšek, Anton, 1925 – 1945
 • Zakrajšek, Alojzij, 1926 – 1945

ROGATEC

 • Kocman, Tine, 1915 – 1945
 • Kocman, Peter, 1922 – 1945

ŠT. JURIJ

 • Debelak, Marija, 1884 – 1942
 • Kraljič, Anton, 1906 – 1942
 • Doblekar, Anton, 1924 – 1943
 • Doblekar, Jože, 1926 – 1943
 • Kraljič, Jože, 1913 – 1943
 • Štrlekar, Anton, 1924 – 1945
 • Štrlekar, Ivan, 1926 – 1945

UDJE

 • Jeršin, Franc, 1912 – 1945
 • Mesojedec, Jože, 1908 – 1945
 • Mesojedec, Lojze, 1925 – 1945
 • Škrjanc, Ivan, 1924 – 1945
 • Škrjanc, Jože, 1923 – 1945
 • Škrjanc, Anton, 1925 – 1945
 • Vesel, Alojzij, 1919 – 1945
 • Vesel, Albert, 1922 – 1945
 • Vesel, Rudolf, 1924 – 1945
 • Virant, Janez, 1924 – 1945

VRBIČJE

 • Podržaj, Anton, 1908 – 1945

ŽUPNIJA TOMIŠELJ

BREST

 • Sterle, Pavel, 1896 – 1943
 • Kraljič, Alojz, 1924 – 1945
 • Kraljič, Franc, 1917 – 1945
 • Ložar, Ivan, 1925 – 1945
 • Sterle, Ivan, 1924 – 1945
 • Škraba, Feliks, 1925 – 1945
 • Škraba, Jože, 1925 – 1945
 • Švigelj, Jože, 1915 – 1945

STRAHOMER

 • Oven, Jakob, 1902 – 1942
 • Purkat, Ivan, 1924 – 1943
 • Meglič, Jože, 1909 – 1944
 • Tancek, Jože, 1927 – 1944
 • Brancelj, Ivan, 1920 – 1945
 • Brancelj, Matija, 1922 – 1945
 • Glavan, Ivan, 1924 – 1945
 • Glavan, Janez, 1928 – 1945
 • Kraljič, Jože, 1912 – 1945
 • Kraljič, Anton, 1914 – 1945
 • Kraljič, Alojz, 1915 – 1945
 • Kramar, Franc, 1924 – 1945
 • Meglič, Alojz, 1925 – 1945
 • Oblak, Ivan, 1926 – 1945
 • Pikovnik, Franc, 1906 – 1945
 • Požar, Franc, 1919 – 1945
 • Predalič, Ivan, 1923 – 1945
 • Rus, Anton, 1923 – 1945
 • Šivec, Ivan, 1923 – 1945
 • Tancek, Anton, 1923 – 1945

TOMIŠELJ

 • Razpotnik, Jože, 1903 – 1942
 • Lenaršič, Janez, 1873 – 1942
 • Mavec, Jože, 1919 – 1944
 • Fister, Jože, 1923 – 1945
 • Grum, Jože, 1905 – 1945
 • Kosem, Ciril, 1922 – 1945
 • Kraljič, Franc, / – 1945
 • Kumše, Stanko, 1926 – 1945
 • Lenaršič, Ludvik, 1917 – 1945
 • Lenaršič, Ivan, 1920 – 1945
 • Likovič, Stanko, 1925 – 1945
 • Mavec, Franc, 1906 – 1945
 • Modic, Janez, 1909 – 1945
 • Modic, Franc, 1913 – 1945
 • Šeškar, Ivan, 1923 – 1945

VRBLJENE

 • Modic, Ivan, 1922 – 1943
 • Benko, Martin, 1921 – 1944
 • Modic, Anton, 1906 – 1944
 • Oblak, Ivan, 1926 – 1944
 • Benko, Janez, 1914 – 1945
 • Benko, Jože, 1923 – 1945
 • Kumše, Anton, 1920 – 1945
 • Kumše, Martin, 1921 – 1945
 • Lesica, Anton, 1905 – 1945
 • Lesica, Jože, 1913 – 1945
 • Meše, Jože, 1921 – 1945
 • Modic, Alojz, 1924 – 1945
 • Modic, Franc, 1904 – 1945
 • Modic, Janez, 1908 – 1945
 • Oblak, Martin, 1924 – 1945
 • Pavlič, Ciril, 1924 – 1945
 • Strle, Ivan, 1921 – 1945
 • Šivec, Ivan, 1925 – 1945
 • Štrumbelj, Jože, 1920 – 1945
 • Štrumbelj, Franc, 1922 – 1945
 • Tancek, Franc, 1924 – 1945

ŽUPNIJA TRBOJE

TRBOJE

 • Ješe, Stanislav, 1919 – 1945
 • Ješe, Filip, 1925 – 1945
 • Lavrič, Alojz, 1912 – 1945
 • Novak, Peter, 1920 – 1945
 • Novak, Alojz, 1921 – 1945
 • Oselj, Janez, 1908 – 1945
 • Žun, Jože, 1922 – 1945

ŽUPNIJA TREBELNO

BOGNEČA VAS

 • Grabnar, Janez, 1906 – 1944
 • Zore, Ludovik, 1919 – 1944
 • Zore, Tone, 1917 – 1945
 • Zore, Franc, 1920 – 1945
 • Zore, Janez, 1922 – 1945

CEROVEC

 • Rojšek, Jože, 1902 – 1942
 • Krevs, Tone, 1904 – 1945
 • Krevs, Franc, 1912 – 1945

CIKAVA

 • Klemenčič, Maks, 1915 – 1941
 • Grabnar, Ivan, 1924 – 1945
 • Krese, Jože, 1924 – 1945

ČEŠNJICE

 • Barbo, Janez, 1891 – 1945
 • Barbo, Karel, 1925 – 1945
 • Pavšič, Martin, 1924 – 1945
 • Peterle, Jože, 1914 – 1945
 • Peterle, Janez, 1919 – 1945
 • Peterle, Martin, 1925 – 1945
 • Peterle, Karol, 1924 – 1945
 • Pirnar, Alojz, 1884 – 1945
 • Žagar, Franc, 1922 – 1945
 • Žagar, Stanko, 1924 – 1945

ČILPAH

 • Zupančič, Janez, 1910 – 1942
 • Vodnik, Pepca, 1911 – 1945
 • Urbič, Franc, 1905 – 1942
 • Dončič, Polde, 1927 – 1945
 • Pungrčar, Franc, 1910 – 1945
 • Vodnik, Jože, 1907 – 1945
 • Vodnik, Franc, 1914 – 1945
 • Žužek, Franc, 1909 – 1945

ČUŽNJA VAS

 • Štancar, Marija, 1900 – 1944
 • Štancar, Ida, 1920 – 1944
 • Grabnar, Anton, 1925 – 1945
 • Kotnik, Anton, 1924 – 1945
 • Perko, Jože, 1904 – 1945
 • Piškur, Vide, 1915 – 1945
 • Smole, Anton, 1927 – 1945
 • Štancar, Franc, 1924 – 1945
 • Štancar, Matija, 1925 – 1945
 • Zore, Karol, 1917 – 1945
 • Zore, Anton, 1919 – 1945
 • Zore, Vid, 1925 – 1945

DOLENJE ZABUKOVJE

 • Grlica, Jože, 1925 – 1942
 • Zore, Frančiška, 1904 – 1944

DREČJI VRH

 • Peterle, Jože, 1909 – 1942
 • Nadu, Jože, 1905 – 1945
 • Peterle, Tone, 1914 – 1945
 • Žagar, Franc, 1914 – 1945

GORENJE ZABUKOVJE

 • Lunder, Tone, 1905 – 1942
 • Krese, Marija, 1905 – 1945

JELŠEVEC

 • Brajer, Rudi, 1925 – 1944
 • Grabnar, Alojz, 1921 – 1944
 • Pungerčar, Anton, 1925 – 1944
 • Grabnar, Jože, 1905 – 1945
 • Špelič, Anton, 1928 – 1945
 • Trlep, Anton, 1925 – 1945
 • Trlep, Franc, 1928 – 1945
 • Trlep, Jože, 1925 – 1945

MALINE

 • Beretič, Janez, 1916 – 1942
 • Pungerčar, Janez, 1921 – 1944
 • Saje, Tone, 1925 – 1944

MIRNA VAS

 • Kovačič, Franc, 1899 – 1942

ORNUŠKA VAS

 • Brajer, Anton, 1921 – 1945
 • Kocjan, Janez, 1923 – 1945
 • Kocjan, Stanko, 1925 – 1945
 • Miklič, Stane, 1919 – 1945
 • Pucelj, Vinko, 1922 – 1945

PODTURN

 • Žagar, Miha, 1907 – 1944
 • Hočevar, Franc, 1918 – 1944
 • Blažič, Tone, 1922 – 1945
 • Blažič, Franc, 1924 – 1945
 • Novak, Jože, 1924 – 1945
 • Pragar, Franc, 1917 – 1945
 • Zarobec, Jože, 1904 – 1945

RADNA VAS

 • Žagar, Ivan, 1924 – 1945
 • Žagar, Alojz, 1925 – 1945

ROJE

 • Blažič, Slavko, 1921 – 1945
 • Pene, Jože, 1922 – 1945
 • Pungerčar, Alojz, 1911 – 1945
 • Pungerčar, Janez, 1900 – 1945
 • Pungerčar, Janez, 1924 – 1945
 • Šest, Alojz, 1906 – 1945

ŠTATENBERK

 • Ajdišek, Anton, 1907 – 1944
 • Bevec, Anton, 1926 – 1944
 • Piškur, Alojz, 1921 – 1944
 • Miklič, Anton, 1911 – 1945
 • Štancar, Vinko, 1913 – 1945
 • Žagar, Martin, 1919 – 1945

TREBELNO

 • Nahtigal, Jože, 1923 – 1943
 • Grabnar, Anton, 1916 – 1945

VELIKA STRMICA

 • Lužar, Jože, 1919 – 1942
 • Eržen, Janez, 1920 – 1945
 • Hren, Janez, 1919 – 1945
 • Hren, Franc, 1923 – 1945
 • Lužar, Lojze, 1923 – 1945

VRH

 • Žužek, Janez, 1900 – 1945
 • Žužek, Janez, 1923 – 1945

ŽUPNIJA TRSTENIK

BABNI VRT

 • Lombar, Peter, 1892 – 1943
 • Lombar, Vinko, 1923 – 1944
 • Cuderman, Franc, 1922 – 1945

ČADOVLJE

 • Godnov, Jurij, 1908 – 1945

PANGRŠICA

 • Studen, Jože, 1903 – 1944
 • Studen, Stanko, 1920 – 1945

POVLJE

 • Perne, Anton, 1914 – 1943
 • Juvančič, Justin, 1926 – 1945
 • Perčič, Marija, 1905 – 1945
 • Perčič, Janko, 1916 – 1945

TENETIŠE

 • Kern, Jože, 1919 – 1945

TRSTENIK

 • Lombar, Ivan, 1907 – 1942
 • Grašič, Viktor, 1921 – 1945

ŽABLJE

 • Studen, Peter, 1904 – 1945

ŽUPNIJA VELESOVO

ADERGAS

 • Deželak, Janez, 1903 – 1945
 • Grilc, Stanislav, 1923 – 1945
 • Grilc, Janez, 1925 – 1945

PRAPROTNA POLICA

 • Kern, Ivan, 1910 – 1944
 • Kern, Franc, 1914 – 1944
 • Zupan, Franc, 1914 – 1944
 • Jenko, Anton, 1923 – 1945
 • Jereb, Jože, 1907 – 1945
 • Ribnikar, Ciril, 1921 – 1945
 • Ribnikar, Lovro, 1923 – 1945

TRATA

 • Šerjak, Jože, 1918 – 1945

VELESOVO

 • Korošec, Franc, 1930 – 1944
 • Česen, Marjan, 1907 – 1945
 • Kešnar, Janez, 1908 – 1945
 • Mavec, Franc, 1925 – 1945
 • Vajsažen, Jože, 1925 – 1945
 • Zorman, Viktor, 1918 – 1945

ŽUPNIJA VELIKE LAŠČE

ADAMOVO

 • Škulj, Stanko, 1913 – 1943
 • Zadnik, Anton, 1924 – 1943
 • Zadnik, Jože, 1909 – 1943
 • Škulj, Anton, 1920 – 1944
 • Prijatelj, Jože, 1904 – 1945
 • Škulj, Jože, 1914 – 1945
 • Škulj, Karol, 1917 – 1945
 • Škulj, Franc, 1919 – 1945
 • Škulj, Alojz, 1920 – 1945
 • Škulj, Anton, 1924 – 1945
 • Zadnik, Franc, 1911 – 1945

BAMČEVO

 • Saksida, Stanko, 1922 – 1945

BOROVEC

 • Križman, Ignacij, 1904 – 1942

BRANKOVO

 • Adamič, Alojz, 1914 – 1942
 • Škulj, Milan, 1924 – 1943
 • Adamič, Franc, 1912 – 1944
 • Jamnik, Franc, 1912 – 1945
 • Jamnik, Jože, 1922 – 1945
 • Jamnik, Karol, 1925 – 1945

BRLOG

 • Debevec, Jože, 1904 – 1945
 • Ogrinc, Alojz, 1904 – 1945

ČRNI POTOK

 • Indihar, Alojz, 1910 – 1945
 • Lunder, Franc, 1914 – 1945

DVORSKA VAS

 • Ahačevčič, Jože, 1926 – 1945
 • Kožar, Štefan, 1923 – 1945
 • Praznik, Ivan, 1921 – 1945
 • Praznik, Jože, 1911 – 1945
 • Prijatelj, Alojz, 1926 – 1945
 • Rotar, Ivan, 1922 – 1945

FINKOVO

 • Lunder, Tone, 1922 – 1945
 • Lunder, Peter, 1923 – 1945

GORENJE KALIŠČE

 • Gorjup, Alojz, 1899 – 1943
 • Gorjup, Alojz, 1927 – 1943
 • Gorjup, Jože, 1921 – 1944
 • Škulj, Anton, 1924 – 1945
 • Škulj, Ivan, 1924 – 1945

GORENJE PODPOLJANE

 • Rigler, Franc, 1921 – 1945

GRM

 • Kraljič, Alojz, 1908 – 1945
 • Kraljič, Jože, 1909 – 1945
 • Kraljič, Franc, 1923 – 1945

HLEBČE

 • Gradišar, Alojz, 1926 – 1943
 • Zakrajšek, Stanislav, 1926 – 1943
 • Novak, Karol, 1900 – 1944
 • Gradišar, Jože, 1910 – 1945
 • Nučič, Milan, 1926 – 1945

HRUSTOVO

 • Hočevar, Alojz, 1911 – 1945
 • Jakič, Franc, 1911 – 1945
 • Jakič, Lado, 1918 – 1945
 • Jakič, Stane, 1921 – 1945
 • Jakič, Justin, 1926 – 1945
 • Klančar, Jože, 1926 – 1945
 • Pikolnik, Ivan, 1926 – 1945
 • Praznik, Stane, 1926 – 1945

JAKIČEVO

 • Kalan, Adolf, / – 1942
 • Žužek, Jože, 1921 – 1945

KAPLANOVO

 • Brodnik, Janez, 1903 – 1943
 • Gorjup, Ančka, 1901 – 1944
 • Škulj, Alojz, 1907 – 1945

KARLOVICA

 • Gorjup, Jože, 1914 – 1945
 • Petrič, Ivan, 1922 – 1945

KRKOVO

 • Škulj, Anton, 1922 – 1945
 • Škulj, Franc, 1926 – 1945

LOGARJI

 • Marolt, Lovro, 1904 – 1945
 • Podlogar, Janez, 1910 – 1945
 • Podlogar, Franc, 1912 – 1945
 • Podlogar, Vinko, 1918 – 1945
 • Somrak, Jože, 1904 – 1945
 • Škulj, Franc, 1922 – 1945

LUŽARJI

 • Dolšak, Karol, 1924 – 1945
 • Dolšak, Franc, 1926 – 1945

MALA SLEVICA

 • Debeljak, Jože, 1914 – 1945
 • Debeljak, Anton, 1918 – 1945
 • Dednikar, Anton, 1918 – 1945
 • Jaklič, Ivan, 1921 – 1945
 • Kaplan, Alojz, 1927 – 1945
 • Kolenc, Jože, 1926 – 1945
 • Lunder, Rudolf, 1926 – 1945
 • Prilesnik, Franc, 1918 – 1945
 • Tešar, Peter, 1924 – 1945
 • Venturini, Ludvig, 1909 – 1945
 • Venturini, Jože, 1922 – 1945
 • Zabukovec, Ivan, 1920 – 1945

MALE LAŠČE

 • Grebenc, Franc, 1924 – 1945
 • Grebenc, Anton, 1926 – 1945
 • Levstik, Anton, 1908 – 1945
 • Levstik, Alojz, 1907 – 1945
 • Levstik, Franc, 1923 – 1945
 • Levstik, Jože, 1926 – 1945
 • Levstik, Matija, 1917 – 1945
 • Levstik, Anton, 1919 – 1945
 • Levstik, Karol, 1914 – 1945
 • Levstik, Janez, 1908 – 1945
 • Perhaj, Ivan, 1922 – 1945
 • Zadnik, Jože, 1920 – 1945
 • Zalar, Franc, 1907 – 1945
 • Zidar, Anton, 1923 – 1945
 • Zidar, Franc, 1926 – 1945

MEDVEDJEK

 • Korošec, Anton, 1923 – 1943
 • Mramor, Alojz, 1919 – 1943
 • Peček, Franc, 1926 – 1943
 • Mramor, Anton, 1908 – 1945
 • Žnidaršič, Alojz, 1915 – 1945

PLOSOVO

 • Pikolnik, Karol, 1914 – 1945
 • Virant, Anton, 1924 – 1945

PODKOGELJ

 • Zakrajšek, Franc, 1908 – 1943
 • Zakrajšek, Janez, 1924 – 1943
 • Kovačič, Alojz, 1902 – 1945
 • Ogrinc, Anton, 1902 – 1945

PODLOG

 • Pečnik, Stane, 1921 – 1945
 • Pečnik, Ludvig, 1922 – 1945
 • Pečnik, Anton, 1924 – 1945

POSMREKA

 • Prijatelj, Ivan, 1914 – 1945

PODSTRMEC

 • Franc, Alojz, 1912 – 1945
 • Franc, Ludvik, 1919 – 1945
 • Kobilica, Jože, 1919 – 1945
 • Ogrinc, Alojz, 1906 – 1945
 • Ogrinc, Jože, 1909 – 1945
 • Rozman, Alojz, 1919 – 1945
 • Zakrajšek, Peter, 1926 – 1945

PODULAKA

 • Korošec, Anton, 1910 – 1945
 • Vintar, Alojz, 1901 – 1945
 • Virant, Edvard, 1915 – 1945
 • Žužek, Franc, 1925 – 1945

PODŽAGA

 • Zajc, Jože, 1926 – 1945
 • Zrnel, Franc, 1921 – 1945
 • Gorjup, Franc, 1921 – 1945
 • Gorjup, Stanko, 1925 – 1945
 • Marolt, Lovro, 1904 – 1945
 • Matevžič, Ivan, 1914 – 1945
 • Matevžič, Anton, 1917 – 1945
 • Matevžič, Jože, 1920 – 1945
 • Perovšek, Stane, 1922 – 1945
 • Zakrajšek, Franc, 1905 – 1945

POZNIKOVO

 • Gorjup, Engelbert, 1905 – 1945
 • Rupar, Rudolf, 1906 – 1945

PRHAJEVO

 • Purkat, Franc, 1925 – 1944
 • Purkat, Alojz, 1925 – 1945
 • Purkat, Anton, 1922 – 1945
 • Purkat, Jože, 1914 – 1945

PRILESJE

 • Virant, Anton, 1925 – 1945
 • Praznik, Anton, 1921 – 1945

PUŠČE

 • Grebenc, Alojz, 1911 – 1945

RAŠICA

 • Jaklič, Justina, 1921 – 1942
 • Mustovar, Marija, 1921 – 1942
 • Prijatelj, Ana, 1926 – 1942
 • Dolšina, Davorin, 1927 – 1943
 • Grebenc, Franc, 1917 – 1945
 • Jaklič, Karol, 1917 – 1945
 • Paternost, Ivan, 1901 – 1945
 • Tomažin, Leopold, 1905 – 1945
 • Virant, Franc, 1927 – 1944
 • Grebenc, Janez, 1926 – 1945
 • Indihar, Ivan, 1912 – 1945
 • Marolt, Anton, 1927 – 1945
 • Tiselj, Dominik, 1920 – 1945
 • Tiselj, Janez, 1914 – 1945
 • Virant, Janez, 1924 – 1945

RETJE

 • Samsa, Ferdinand, 1922 – 1945
 • Žužek, Alojz, 1920 – 1944
 • Paternost, Alojz, 1911 – 1945
 • Paternost, Anton, 1912 – 1945
 • Paternost, Franc, 1915 – 1945
 • Samsa, Ludvig, 1920 – 1945
 • Žužek, Ivan, 1912 – 1945

SROBOTNIK

 • Ivanc, Stane, 1916 – 1945
 • Ivanc, Anton, 1923 – 1945
 • Ivanc, Janez, 1905 – 1945
 • Tomšič, Jože, 1924 – 1945
 • Žužek, Jože, 1914 – 1945

STOPE

 • Starc, Jože, 1910 – 1945

STRMEC

 • Ivanc, Matija, 1907 – 1945
 • Modic, Janez, 1909 – 1945
 • Modic, Alojz, 1914 – 1945

ŠKRLOVICA

 • Prijatelj, Franc, / – 1943
 • Marolt, Franc, 1925 – 1945
 • Petrič, Jože, 1913 – 1945
 • Žužek, Janez, 1919 – 1945

ULAKA

 • Gruden, Angela, 1886 – 1942
 • Gruden, Franc, 1877 – 1942
 • Gruden, Alojz, 1914 – 1942
 • Gruden, Gabriel, 1919 – 1942
 • Gruden, Vinko, 1922 – 1942
 • Bavdek, Jože, 1925 – 1945
 • Bavdek, Ivan, 1926 – 1945
 • Peterlin, Ferdinand, 1924 – 1945

VELIKE LAŠČE

 • Berglez, Alojz, 1911 – 1943
 • Kaplan, Stane, 1915 – 1943
 • Kožuh, Ludvik, 1905 – 1943
 • Stupica, Marija, 1886 – 1943
 • Zalokar, Lojze, 1903 – 1943
 • Jelenc, Franc, 1920 – 1945
 • Jelenc, Jože, 1922 – 1945
 • Jelenc, Anton, 1923 – 1945
 • Marolt, Ivan, 1922 – 1945
 • Marolt, Jože, 1926 – 1945
 • Masnik, Franc, 1926 – 1945
 • Vesel, Albin, 1906 – 1945
 • Žitko, Ljubo, 1920 – 1945

VELIKA SLEVICA

 • Košir, Jože, 1926 – 1943
 • Vesel, Alojz, 1921 – 1943
 • Vesel, Leopold, 1926 – 1943
 • Debeljak, Alojz, 1915 – 1945
 • Debeljak, Jože, 1909 – 1945
 • Kotlušček, Matevž, 1919 – 1945
 • Kotlušček, Jože, 1921 – 1945
 • Lunder, Jože, 1908 – 1945
 • Peterlin, Alojz, 1926 – 1945
 • Prijatelj, Franc, 1921 – 1945
 • Vesel, Ivan, 1924 – 1945
 • Vesel, Štefan, 1902 – 1945
 • Vintar, Jože, 1924 – 1945

ŽAGA

 • Krašovec, Ivan, 1920 – 1945
 • Malovič, Gabrijel, 1910 – 1945
 • Malovič, Feliks, 1911 – 1945
 • Malovič, Milan, 1913 – 1945
 • Zabukovec, Rudolf, 1908 – 1945

ŽUPNIJA VELIKI GABER

BIČ

 • Gliha, Jože, 1924 – 1943
 • Gliha, Alojzij, 1926 – 1945
 • Gliha, Rudolf, 1914 – 1945
 • Grabnar, Anton, 1912 – 1945
 • Omahen, Vid, 1926 – 1945
 • Zajc, Alojzij, 1908 – 1945

BRATNICE

 • Mulh, Ignac, 1897 – 1944
 • Lavrih, Anton, 1909 – 1945

BREG

 • Čebular, Jože, 1925 – 1945
 • Strmole, Leopold, 1923 – 1945
 • Strmole, Jože, 1925 – 1945
 • Strmole, Rudolf, 1926 – 1945

DOBRAVICA

 • Čebular, Janez, 1906 – 1945
 • Šraj, Franc, 1917 – 1945
 • Šraj, Alojzij, 1921 – 1945

GOMBIŠČE

 • Fortuna, Ignac, 1909 – 1945
 • Pekolj, Janez, 1914 – 1945
 • Pekolj, Anton, 1917 – 1945
 • Pekolj, Franc, 1924 – 1945

GORNJE PRAPREČE

 • Strmole, Alojzij, 1920 – 1944
 • Jevnikar, Franc, 1905 – 1945

MALE DOLE PRI GOMBIŠČU

 • Fortuna, Anton, 1922 – 1945
 • Korelec, Janez, 1923 – 1945

MALE DOLE PRI TEMENICI

 • Tiček, Anton, 1907 – 1943
 • Kastelic, Alojzij, 1926 – 1945
 • Kastelic, Leopold, 1927 – 1945
 • Rovanšek, Albin, 1924 – 1945
 • Rovanšek, Alojzij, 1925 – 1945
 • Rovanšek, Milan, 1926 – 1945

MALI GABER

 • Medved, Alojzij, 1905 – 1945

PRISTAVICA

 • Zupančič, Anton, 1905 – 1943
 • Grabljevec, Jože, 1924 – 1944
 • Sever, Jožefa, 1925 – 1944
 • Gorjanc, Ciril, 1912 – 1945
 • Grabljevec, Stane, 1926 – 1945
 • Jerlah, Ciril, 1916 – 1945
 • Kanc, Anton, 1924 – 1945
 • Kanc, Ignac, 1921 – 1945
 • Kastelic, Anton, 1926 – 1945
 • Planinšek, Fele, 1928 – 1945
 • Planinšek, Franc, 1901 – 1945
 • Sever, Jože, 1921 – 1945
 • Slak, Jože, 1917 – 1945
 • Trnovšek, Jože, 1919 – 1945

STRANJE

 • Markelj, Rudolf, 1924 – 1945
 • Markelj, Jože, 1925 – 1945

ŠENTJURJE

 • Lesjak, Franc, 1917 – 1943
 • Glavič, Franc, 1924 – 1945
 • Lesjak, Ignac, 1910 – 1945
 • Lesjak, Stanislav, 1921 – 1945
 • Lesjak, Ludvik, 1924 – 1945
 • Nose, Jože, 1923 – 1945
 • Zajc, Jože, 1925 – 1945
 • Zajc, Franc, 1927 – 1945

VELIKI GABER

 • Kozlevčar, Franc, 1895 – 1942
 • Gliha, Jože, 1918 – 1944
 • Jeraj, Jože, 1914 – 1944
 • Zajec, Janez, 1914 – 1944
 • Gliha, Alojzij, 1918 – 1945
 • Grabnar, Jože, 1915 – 1945
 • Jerlah, Jože, 1903 – 1945
 • Kosten, Alojz, 1919 – 1945
 • Kosten, Janez, 1924 – 1945
 • Kotar, Janez, 1924 – 1945
 • Kotar, Jože, 1924 – 1945
 • Kozlevčar, Jože, 1900 – 1945
 • Kralj, Franc, 1925 – 1945
 • Slak, Janez, 1908 – 1945
 • Zajec, Anton, 1917 – 1945
 • Zajec, Ignac, 1917 – 1945
 • Zajec, Jože, 1911 – 1945
 • Zajec, Stanislav, 1920 – 1945
 • Zajec, Janez, 1911 – 1945
 • Zorc, Franc, 1920 – 1945
 • Zorc, Jože, 1922 – 1945

VELIKE DOLE PRI GOMBIŠČU

 • Grabljevec, Janez, 1906 – 1945
 • Lakner, Alojzij, 1913 – 1945
 • Miklavčič, Franc, 1923 – 1945
 • Mostar, Janez, 1910 – 1945
 • Oven, Janez, 1926 – 1945
 • Pekolj, Jože, 1914 – 1945

VELIKE DOLE PRI TEMENICI

 • Umbergar, Anton, 1925 – 1944
 • Lavrih, Ignac, 1921 – 1945
 • Umbergar, Alojzij, 1924 – 1945

ZAGORICA

 • Anžlovar, Anton, 1925 – 1944
 • Primožič, Jože, 1925 – 1944
 • Anžlovar, Franc, 1921 – 1945
 • Kastelic, Jože, 1912 – 1945
 • Lauš, Miha, 1909 – 1945
 • Lauš, Janez, 1924 – 1945
 • Lauš, Marija, 1926 – 1945
 • Omahen, Alojzij, 1910 – 1945
 • Omahen, Franc, 1921 – 1945
 • Planinšek, Alojz, 1900 – 1945
 • Planinšek, Jože, 1927 – 1945
 • Planinšek, Franc, 1913 – 1945
 • Planinšek, Jože, 1910 – 1945
 • Planinšek, Anton, 1925 – 1945
 • Planinšek, Franc, 1919 – 1945
 • Primožič, Ivan, 1920 – 1945
 • Primožič, Alojzij, 1921 – 1945
 • Štrlekar, Ignac, 1914 – 1945
 • Štepec, Jože, 1903 – 1945
 • Štepec, Avgust, 1927 – 1945
 • Štus, Janez, 1920 – 1945
 • Trlep, Tone, 1913 – 1945
 • Turk, Franc, 1911 – 1945
 • Zorc, Jože, 1927 – 1945
 • Zupančič, Alojz, 1922 – 1945

ŽUBINA

 • Sever, Anton, 1922 – 1944
 • Jeršin, Janez, 1922 – 1945
 • Piškur, Franc, 1926 – 1945
 • Razdrh, Stane, 1925 – 1945
 • Štepec, Franc, 1923 – 1945
 • Štepec, Anton, 1924 – 1945
 • Štepec, Jože, 1925 – 1945

ŽUPNIJA VIŠNJA GORA

DEDNI DOL

 • Koščak, Jože, 1922 – 1945
 • Ahlin, Anton, 1908 – 1945
 • Ahlin, Jože, 1914 – 1945
 • Ahlin, France, 1916 – 1945
 • Ahlin, Rudolf, 1922 – 1945
 • Ahlin, Lojze, 1915 – 1945
 • Ahlin, Leopold, 1919 – 1945
 • Fine, Janez, 1907 – 1945
 • Janežič, Slavko, 1929 – 1945
 • Kastelic, Jože, 1922 – 1945
 • Kastelic, Janez, 1924 – 1945
 • Kastelic, Stane, 1926 – 1945
 • Kastelic, Tone, 1927 – 1945
 • Koščak, France, 1914 – 1945
 • Koščak, Ciril, 1926 – 1945
 • Koščak, Metod, 1919 – 1945
 • Skubic, Lojze, 1925 – 1945
 • Zadel, Lojze, 1923 – 1945

DOBRAVA

 • Kralj, Franc, 1922 – 1945
 • Zupančič, Filip, 1919 – 1945

KAMNO BRDO

 • Finc, Janez, 1918 – 1945

KRIŠKA VAS

 • Erjavec, Franc, 1915 – 1944
 • Erjavec, Jože, 1907 – 1945
 • Erjavec, Miha, 1917 – 1945

LESKOVEC

 • Ambrož, France, 1922 – 1945
 • Čož, Alojz, 1922 – 1945
 • Čož, Anton, 1924 – 1945
 • Čož, Jože, 1910 – 1945
 • Čož, France, 1925 – 1945
 • Čož, Alojz, 1911 – 1945
 • Čož, Jože, 1921 – 1945
 • Čož, Anton, 1923 – 1945
 • Čož, Franc, 1925 – 1945
 • Dremelj, Anton, 1907 – 1945
 • Dremelj, Janez, 1908 – 1945
 • Dremelj, Alojz, 1916 – 1945
 • Dremelj, Janez, 1909 – 1945
 • Grčman, Alojz, 1924 – 1945
 • Rome, Alojz, 1917 – 1945
 • Rus, Jakob, 1904 – 1945
 • Štrubelj, Jože, 1914 – 1945
 • Zadel, Anton, 1924 – 1945

MALA LOKA

 • Novljan, Tone, 1921 – 1944
 • Gorše, Janez, 1923 – 1945
 • Klančar, Oto, 1920 – 1945
 • Novljan, Franc, 1923 – 1945
 • Zajc, Franc, 1919 – 1945

NOVA VAS

 • Habjan, Tone, 1919 – 1945
 • Habjan, Lojze, 1921 – 1945
 • Jamnik, Ivan, 1921 – 1945
 • Jamnik, Jože, 1917 – 1945
 • Jamnik, Jože, 1926 – 1945

PEŠČENJAK

 • Novljan, Ivan, 1922 – 1943
 • Kastelic, Martin, 1908 – 1945
 • Kastelic, Anton, 1915 – 1945

POLJE

 • Lokar, Avguštin, 1919 – 1945
 • Potokar, Jože, 1914 – 1945
 • Potokar, Srečko, 1921 – 1945
 • Potokar, Avguštin, 1922 – 1945
 • Potokar, Karol, 1924 – 1945
 • Zupančič, Valentin, 1926 – 1945

PRISTAVA

 • Omahen, Franc, 1925 – 1945
 • Omahen, Jože, 1927 – 1945

SELA

 • Kastelic, Janez, 1913 – 1945
 • Kastelic, Avguštin, 1921 – 1945
 • Kastelic, Ivan, 1924 – 1945
 • Pajk, Anton, 1924 – 1945
 • Rus, Janez, 1915 – 1945
 • Travnik, Avguštin, 1920 – 1945
 • Travnik, Jože, 1922 – 1945
 • Travnik, Jernej, 1924 – 1945

SPODNJE BREZOVO

 • Radelj, Jože, 1922 – 1942
 • Jevnikar, France, 1920 – 1945
 • Javornik, Jože, 1921 – 1945
 • Brčan, France, 1925 – 1944
 • Brčan, Tone, 1922 – 1945
 • Javornik, Tone, 1927 – 1945
 • Radelj, Anton, 1922 – 1945
 • Škufca, Franc, 1905 – 1945
 • Škufca, Jože, 1917 – 1945

VIŠNJA GORA

 • Dobrovoljc, Tone, 1907 – 1945

VRH

 • Erjavec, Janez, 1915 – 1942
 • Habjan, Filip, 1915 – 1945
 • Habjan, Dolfe, 1922 – 1945

ZAVRTAČE

 • Jamnik, Anton, 1924 – 1945
 • Jamnik, Ivan, 1927 – 1945

ZGORNJA DRAGA

 • Brozovič, Ivan, 1920 – 1945
 • Culkar, Ivan, 1924 – 1945
 • Erjavec, Alojz, 1902 – 1945
 • Erjavec, Ignac, 1906 – 1945
 • Potokar, Janez, 1906 – 1945
 • Vozel, Slavko, 1927 – 1945

ZGORNJE BREZOVO

 • Kozlevčar, Franc, 1904 – 1945
 • Kozlevčar, Jože, 1911 – 1945
 • Nograšek, Jože, 1921 – 1945
 • Škoda, Jože, 1924 – 1945
 • Štibernik, Franc, 1924 – 1945
 • Štimec, Feliks, 1925 – 1945

ŽUPNIJA VODICE

BUKOVICA

 • Rozman, Anton, 1904 – 1944
 • Šuštar, Franc, 1919 – 1944
 • Gosar, Rudi, 1925 – 1945
 • Jamšek, Tine, 1923 – 1945
 • Jež, Franc, 1884 – 1945
 • Koncilja, Johan, 1918 – 1945
 • Krumpestar, Leopold, 1919 – 1945

DOBRUŠA

 • Kestner, Franc, 1910 – 1945

KOSEZE

 • Lap, Florjan, 1897 – 1945
 • Lap, Franc, 1923 – 1945
 • Sešek, Stanislav, 1922 – 1945

POLJE

 • Gubane, Franc, 1916 – 1945
 • Jerala, Feliks, 1916 – 1945
 • Šorn, Franc, 1910 – 1945
 • Žumer, Jože, 1910 – 1945

REPNJE

 • Stopar, Valentin, 1894 – 1944
 • Brank, Vinko, 1926 – 1945
 • Kristan, Franc, 1923 – 1945

SELO

 • Kosec, Alojzij, 1908 – 1943
 • Špenko, Janez, 1889 – 1943
 • Kristan, Franc, 1918 – 1944
 • Jenko, Maks, 1909 – 1945

SKARUČNA

 • Robida, Janez, 1925 – 1943
 • Traven, Janez, 1908 – 1945
 • Žgajnar, Viktor, 1923 – 1945
 • Bohinc, Janez, 1913 – 1949

ŠINKOV TURN

 • Grkman, Janez, 1911 – 1944
 • Rosulnik, Franc, 1923 – 1945
 • Rosulnik, Jernej, 1925 – 1945
 • Zamen, Franc, 1915 – 1945
 • Toni, Ivan, 1922 – 1945

VESCA

 • Čebulj, Anton, 1910 – 1945
 • Kušar, Jože, 1911 – 1945
 • Špenko, Franc, 1921 – 1945

VODICE

 • Kajzer, Rudi, 1898 – 1943
 • Logar, Jože, 1912 – 1943
 • Rebolj, Franc, 1900 – 1943
 • Stanonik, Jože, 1921 – 1943
 • Traven, Janez, 1876 – 1943
 • Križnar, Franc, 1927 – 1944
 • Traven, Franc, 1918 – 1944
 • Burnik, Mihael, 1912 – 1945
 • Gubane, Alojzij, 1918 – 1945
 • Jenko, Jože, 1920 – 1945
 • Jeraj, Alojzij, 1909 – 1945
 • Jeraj, Peter, 1911 – 1945
 • Jeraj, Ivan, 1925 – 1945
 • Jež, Peter, 1926 – 1945
 • Keržič, Ludvik, 1912 – 1945
 • Keržič, Stanko, 1924 – 1945
 • Pirc, Ludvik, 1921 – 1945
 • Podgoršek, Ignac, 1901 – 1945
 • Podgoršek, Franc, 1925 – 1945
 • Sovinc, Jože, 1904 – 1945
 • Žebovec, Anton, 1922 – 1945
 • Žerovnik, Jože, 1897 – 1945
 • Žerovnik, Stanko, 1921 – 1945
 • Žerovnik, Blaž, 1927 – 1945
 • Žerovnik, Ciril, 1929 – 1945

ŽUPNIJA VRH-SV. TRIJE KRALJI

HLEVIŠE

 • Malavašič, Jakob, 1920 – 1943
 • Jereb, Jože, 1910 – 1945
 • Jereb, Janez, 1912 – 1945
 • Logar, Janez, 1921 – 1945
 • Logar, Franc, 1924 – 1945
 • Malavašič, Franc, 1907 – 1945
 • Malavašič, Jože, 1922 – 1945
 • Malavašič, Ciril, 1927 – 1945
 • Mivšek, Franc, 1909 – 1945
 • Otrin, Matevž, 1925 – 1945

HLEVNI VRH

 • Bradeško, Janko, 1901 – 1943
 • Bradeško, Jakob, 1904 – 1945
 • Jereb, Franc, 1906 – 1945
 • Jereb, Johan, 1911 – 1945
 • Kavčič, Ivan, 1911 – 1945
 • Luštrek, Janez, 1910 – 1945
 • Mivšek, Viktor, 1907 – 1945
 • Mivšek, Janez, 1907 – 1945
 • Mivšek, Janez, 1913 – 1945
 • Mivšek, Tomaž, 1914 – 1945
 • Mivšek, Anton, 1916 – 1945
 • Mivšek, Kajetan, 1922 – 1945
 • Mivšek, Viktor, 1907 – 1945
 • Mlinar, Vinko, 1915 – 1945
 • Raztresen, Franc, 1899 – 1945

LAVROVEC

 • Gantar, Janez, 1924 – 1942
 • Guzelj, Marjana, 1883 – 1942
 • Guzelj, Franc, 1878 – 1942
 • Guzelj, Jože, 1915 – 1942
 • Jereb, Viktor, 1923 – 1942
 • Trček, Ivan, 1917 – 1942
 • Alič, Janez, 1910 – 1945
 • Arhar, Janez, 1913 – 1945
 • Arhar, Anton, 1927 – 1945
 • Bekš, Ciril, 1914 – 1945
 • Brence, Franc, 1925 – 1945
 • Jereb, Alojzij, 1909 – 1945
 • Jereb, Jože, 1925 – 1945
 • Tratnik, Filip, 1921 – 1945

VRH

 • Jereb, Jakob, 1900 – 1945
 • Kokelj, Anton, 1923 – 1945
 • Kokelj, Janez, 1924 – 1945
 • Nagode, Janez, 1912 – 1945
 • Nagode, Jože, 1914 – 1945
 • Nagode, Štefan, 1915 – 1945
 • Nagode, Matija, 1918 – 1945
 • Nagode, Viktor, 1920 – 1945
 • Nagode, Anton, 1922 – 1945
 • Sedej, Franc, 1926 – 1945
 • Tratnik, Lovro, 1912 – 1945
 • Tratnik, Jerko, 1913 – 1945
 • Treven, Jerko, 1924 – 1945
 • Žust, Franc, 1910 – 1945
 • Žust, Jakob, 1913 – 1945
 • Žust, Tone, 1919 – 1945
 • Žust, Kajetan, 1924 – 1945
 • Žust, Jože, 1926 – 1945

ŽIROVSKI VRH

 • Prosen, Viktor, 1923 – 1943
 • Razložnik, Rudolf, 1905 – 1944
 • Jereb, Anton, 1910 – 1945
 • Jurjavčič, Gregor, 1910 – 1945
 • Jurjavčič, Franc, 1910 – 1945
 • Košir, Franc, 1923 – 1945
 • Leskovec, Johan, 1914 – 1945
 • Leskovec, Metod, 1922 – 1945
 • Nagode, Filip, 1907 – 1945
 • Oblak, Maksimiljan, 1926 – 1945
 • Prosen, Izidor, 1919 – 1945
 • Prosen, Vinko, 1920 – 1945
 • Prosen, Julijan, 1926 – 1945
 • Prosen, Slavko, 1927 – 1945

ŽUPNIJA VRHNIKA

DRENOV GRIČ

 • Belin, Franc, / – 1942
 • Demšar, Milan, / – 1942
 • Tarkuš, mož, / – 1942
 • Tarkuš, žena, / – 1942
 • Dolenc, Franc, 1912 – 1945
 • Činkole, Karel, 1908 – 1945
 • Gruden, Ciril, 1924 – 1945
 • Lenarčič, Ivan, 1927 – 1945
 • Permoser, Jože, 1909 – 1945
 • Petkovšek, Slavko, 1926 – 1945
 • Zalaznik, Jože, 1922 – 1945
 • Žitko, Anton, 1924 – 1945

LESNO BRDO

 • Stanovnik, Janko, 1925 – 1943
 • Jereb, Jože, 1919 – 1944
 • Bernik, Franci, 1925 – 1945
 • Groznik, Viktor, 1903 – 1945
 • Janša, Janez, 1927 – 1945
 • Jereb, Jakob, 1912 – 1945
 • Koprivec, Franc, 1912 – 1945
 • Mrzlikar, Anton, 1911 – 1945
 • Pečevnik, Franc, 1925 – 1945
 • Stanovnik, Rudolf, 1919 – 1945
 • Sedej, France, 1926 – 1945
 • Sedej, Janko, 1924 – 1945
 • Sedej, Štefan, 1896 – 1945
 • Tome, Alojzij, 1913 – 1945
 • Tome, Bernard, 1920 – 1945

MALA LIGOJNA

 • Furlan, Jože, 1914 – 1943
 • Japelj, Matevž, 1911 – 1945
 • Kovač, Franc, 1925 – 1945
 • Novak, Jernej, 1920 – 1945
 • Novak, Jože, 1924 – 1945
 • Osredkar, Anton, 1925 – 1945
 • Samotorčan, Jože, 1918 – 1945

SINJA GORICA

 • Drašler, Franc, 1922 – 1945
 • Jeraj, Franc, 1902 – 1945
 • Ogrin, Alojz, 1923 – 1945
 • Peklaj, Jakob, 1926 – 1945
 • Samotorčan, Mirko, 1921 – 1945
 • Treven, Franc, 1923 – 1945

STARA VRHNIKA

 • Verbič, Albina, 1914 – 1942
 • Verbič, Lado, 1905 – 1942
 • Grom, Tomaž, 1924 – 1945
 • Homovc, Matija, 1922 – 1945
 • Kenk, Stanko, 1916 – 1945
 • Kenk, Ivan, 1925 – 1945
 • Mesec, Franc, 1924 – 1945
 • Mole, Jakob, 1919 – 1945
 • Nagode, France, 1923 – 1945
 • Nagode, Janko, 1922 – 1945
 • Nagode, Jože, 1925 – 1945
 • Ogrin, France, 1922 – 1945
 • Ogrin, Ivan, 1924 – 1945
 • Potrebuješ, Jože, 1922 – 1945
 • Rode, Polde, 1925 – 1945
 • Smrtnik, Stanislav, 1913 – 1945
 • Suhadolnik, Janez, 1923 – 1945
 • Trček, Stanko, 1912 – 1945
 • Trček, Tone, 1918 – 1945
 • Verbič, Albin, 1924 – 1945
 • Verbič, Ivan, 1915 – 1945
 • Vignjevič, Branko, 1913 – 1945

VELIKA LIGOJNA

 • Markič, Ivana, 1884 – 1942
 • Borštnik, Janez, 1925 – 1945
 • Borštnik, Jakob, 1926 – 1945
 • Bradeško, Franc, 1924 – 1945
 • Košir, Jože, 1925 – 1945
 • Kovač, Jože, 1909 – 1945
 • Kovač, Štefan, 1916 – 1945
 • Malovrh, Franc, 1908 – 1945
 • Mele, Anton, 1909 – 1945
 • Mele, Stanislav, 1925 – 1945
 • Novak, Martin, 1907 – 1945
 • Ogrin, Anton, 1925 – 1945
 • Ogrin, Janez, 1924 – 1945
 • Ogrin, Franc, 1925 – 1945
 • Ogrin, Franc, 1926 – 1945
 • Osredkar, Anton, 1911 – 1945
 • Osredkar, Peter, 1913 – 1945
 • Petrovčič, Anton, 1911 – 1945
 • Pišek, Marjan, 1925 – 1945
 • Sedej, Vinko, 1915 – 1945
 • Verbič, Franc, 1923 – 1945
 • Verbič, Viktor, 1926 – 1945

VERD

 • Vehar, Marija, 1904 – 1941
 • Vehar, Pavel, 1903 – 1941
 • Hren, Janez, 1898 – 1942
 • Levec, Janez, 1899 – 1942
 • Japelj, Ferdinand, 1922 – 1943
 • Martinšek, Janez, 1926 – 1944
 • Bizjak, Franc, 1921 – 1945
 • Dobrovoljc, Pavel, 1903 – 1945
 • Dobrovoljc, Janez, 1924 – 1945
 • Dobrovoljc, Franc, 1925 – 1945
 • Dobrovoljc, Martin, 1891 – 1945
 • Dobrovoljc, Marko, 1926 – 1945
 • Domboš, Jurij, 1910 – 1945
 • Drašler, Anton, 1924 – 1945
 • Ferfolja, Stanko, 1928 – 1945
 • Ferfolj a, Viktor, 1923 – 1945
 • Filipič, Franc, 1918 – 1945
 • Hren, Jakob, 1908 – 1945
 • Hren, Matjaž, 1927 – 1945
 • Japelj, Janez, 1925 – 1945
 • Japelj, Štefan, 1927 – 1945
 • Knapič, Janez, 1925 – 1945
 • Roler, Ivan, 1927 – 1945
 • Kržišnik, Jože, 1913 – 1945
 • Molk, Karel, 1916 – 1945
 • Ogrin, Rozalija, 1905 – 1945
 • Ogrin, Franc, 1907 – 1945
 • Ogrin, Antonija, 1914 – 1945
 • Ogrin, Pavel, 1920 – 1945
 • Ogrin, Ignacij, 1922 – 1945
 • Ogrin, Jože, 1925 – 1945
 • Oražem, Stanko, 1925 – 1945
 • Tomšič, Ludvik, 1905 – 1945
 • Treven, Ivan, 1913 – 1945
 • Turšič, Janez, 1925 – 1945
 • Žnidaršič, Ignacij, 1914 – 1945

VRHNIKA

 • Hren, Janko, 1911 – 1942
 • Hren, Slavko, 1913 – 1942
 • Lukančič, Jože, 1898 – 1942
 • Brenčič, Jože, 1925 – 1945
 • Cukale, Franc, 1920 – 1945
 • Cukale, Ivan, 1921 – 1945
 • Dobrovoljc, Minka, 1920 – 1945
 • Dobrovoljc, Tone, 1922 – 1945
 • Dobrovoljc, Andrej, 1926 – 1945
 • Gerjol, Maks, 1922 – 1945
 • Hren, Karel, 1905 – 1945
 • Japelj, Jakob, 1921 – 1945
 • Jerebic, Janez, 1925 – 1945
 • Jurjevič, Franc, 1921 – 1945
 • Krašovec, Dore, 1923 – 1945
 • Kunstelj, Lovro, 1927 – 1945
 • Leban, Vlado, 1923 – 1945
 • Markelj, Franc, 1922 – 1945
 • Mejač, Anton, 1898 – 1945
 • Oblak, Ivan, 1900 – 1945
 • Petkovšek, Anton, 1899 – 1945
 • Pirc, Ivo, 1918 – 1945
 • Reven, Lado, 1926 – 1945
 • Rožmane, Janez, 1924 – 1945
 • Švigelj, Alojz, 1926 – 1945
 • Tischler, Janez, 1919 – 1945
 • Tischler, Marjan, 1922 – 1945
 • Umek, Miha, 1920 – 1945
 • Urbančič, Stanko, 1912 – 1945
 • Malavašič, Vane, 1912 – 1946

ŽUPNIJA ZAGRADEC

BREG

 • Novak, Jože, 1918 – 1944
 • Novak, Stanislav, 1925 – 1945
 • Žnidaršič, Franc, 1926 – 1945

ČEŠNJICE

 • Berdnik, Tone, 1914 – 1945
 • Hrovat, Anton, 1919 – 1945
 • Jančar, Franc, 1922 – 1945
 • Jančar, Feliks, 1926 – 1945
 • Košak, Feliks, 1910 – 1945
 • Koželj, Alojzij, 1905 – 1945
 • Kralj, Franc, 1916 – 1945
 • Kralj, Erazem, 1917 – 1945
 • Kralj, Ignacij, 1921 – 1945
 • Maver, Slavko, 1922 – 1945
 • Meglen, Franc, 1926 – 1945
 • Urbančič, Anton, 1914 – 1945
 • Zajc, Albin, 1919 – 1945
 • Zajc, Jože, 1922 – 1945
 • Zaletelj, Ignac, 1907 – 1945
 • Žnidaršič, Ignac, 1924 – 1945

DEČJA VAS

 • Maver, Franc, 1920 – 1945
 • Maver, Angelca, 1924 – 1945
 • Maver, Venceslav, 1926 – 1945
 • Maver, Franc, 1922 – 1945
 • Maver, Dolfe, 1924 – 1945
 • Perko, Ignac, 1915 – 1945
 • Pograjc, Franc, 1910 – 1945
 • Sadar, Mihael, 1911 – 1945
 • Urbančič, Alojz, 1916 – 1945
 • Vidrih, Ludvik, 1899 – 1945
 • Vidrih, Ignac, 1904 – 1945

FUŽINA

 • Grm, Anton, 1879 – 1942
 • Gudrich, Maks, 1901 – 1942
 • Vrančič, Marija, 1890 – 1942
 • Grm, Ivana, 1899 – 1944
 • Grm, Franc, 1950 – 1944
 • Grm, Jože, 1924 – 1944
 • Bajt, Alojz, 1910 – 1945
 • Bajt, Venceslav, 1915 – 1945
 • Jernejčič, Venčeslav, 1900 – 1945
 • Juhrat, Franc, 1924 – 1945
 • Orel, Jože, 1926 – 1945
 • Šturm, Ignac, 1912 – 1945
 • Zaletelj, Ludvik, 1926 – 1945

GABROVKA

 • Kuhelj, Anton, 1908 – 1945
 • Kraljič, Franc, 1924 – 1944
 • Boldin, Franc, 1906 – 1945
 • Boldin, Lojze, 1907 – 1945
 • Boldin, Jože, 1909 – 1945
 • Ferlin, Alojzij, 1925 – 1945
 • Fortuna, Kristjan, 1917 – 1945
 • Grm, Franc, 1898 – 1945
 • Grm, Franc, 1925 – 1945
 • Kocjančič, Feliks, 1908 – 1945
 • Kraljič, Jože, 1924 – 1945
 • Lekan, Jože, 1924 – 1945
 • Smrekar, Dolfe, 1902 – 1945
 • Šuštaršič, Feliks, 1904 – 1945
 • Šuštaršič, Alojz, 1906 – 1945
 • Vidic, Franc, 1909 – 1945
 • Zupančič, Franc, 1902 – 1945
 • Kraljič, Janez, 1904 – 1957

GRINTOVEC

 • Rogač, Franc, 1910 – 1945
 • Rogač, Jože, 1919 – 1945
 • Udovič, Antonija, / – 1945
 • Rogač, Anton, 1921 – 1944
 • Adler, Jože, 1921 – 1945
 • Adler, Ludvik, 1925 – 1945
 • Adler, Alojz, 1924 – 1945
 • Adler, Stanislav, 1926 – 1945
 • Erjavec, Ciril, 1922 – 1945
 • Glač, Stane, 1924 – 1945
 • Rogač, Janez, 1912 – 1945
 • Rogač, Alojz, 1927 – 1945
 • Štupar, Hendrik, 1911 – 1945

KITNI VRH

 • Struna, Alojz, 1916 – 1943
 • Arko, Anton, 1923 – 1944
 • Kuhelj, Ivan, 1899 – 1945
 • Mohorčič, Venceslav, 1923 – 1945
 • Mohorčič, Anton, 1924 – 1945

KLEČET (Šmihel pri,Žužemberku)

 • Hrovat, Alojz, 1916 – 1945

KOŽELJEVEC

 • Mustar, Jože, 1922 – 1943
 • Zaletelj, Jože, 1923 – 1943
 • Boben, Anton, 1909 – 1945
 • Kastelic, Jože, 1924 – 1945
 • Kovač, Alojz, 1922 – 1945
 • Lobe, Jože, 1927 – 1945
 • Škufca, Karolj, 1922 – 1945
 • Zaletelj, Franc, 1924 – 1945

MALE REBERCE

 • Bradač, Alojz, 1915 – 1943
 • Mišmaš, Ludvik, 1920 – 1943
 • Bradač, Ignac, 1922 – 1945
 • Bradač, Franc, 1916 – 1945
 • Mišmaš, Viktor, 1918 – 1945
 • Mišmaš, Miha, 1922 – 1945
 • Orel, Anton, 1926 – 1945
 • Struna, Ignac, 1923 – 1945
 • Struna, Franc, 1925 – 1945

MALO GLOBOKO

 • Zajc, Franc, 1912 – 1943
 • Skupek, Ciril, 1927 – 1944
 • Ferlin, Franc, 1926 – 1945
 • Jernejčič, Janez, 1918 – 1945
 • Lekan, Franc, 1912 – 1945
 • Maver, Hendrik, 1920 – 1945
 • Maver, Ludvik, 1922 – 1945
 • Sadar, Ignac, 1924 – 1945
 • Skupek, Slavko, 1924 – 1945
 • Zajc, Ignac, 1915 – 1945

TOLČANE

 • Blatnik, Večeslav, 1924 – 1945
 • Blatnik, Alojzij, 1927 – 1945
 • Hočevar, Jože, 1926 – 1945
 • Košak, Alojz, 1911 – 1945
 • Lekan, Jože, 1920 – 1945
 • Lekan, Feliks, 1924 – 1945
 • Papež, Franc, 1924 – 1945
 • Urbančič, Alojz, 1913 – 1945
 • Zajc, Anton, 1887 – 1945
 • Žnidaršič, Leopold, 1922 – 1945
 • Žnidaršič, Večeslav, 1924 – 1945

VALIČNA VAS

 • Drobnič, Jože, 1921 – 1943
 • Plut, Alojz, 1910 – 1943
 • Križman, Franc, 1921 – 1944
 • Urbančič, Jože, 1925 – 1944
 • Drobnič, Stanko, 1920 – 1945
 • Drobnič, Rafael, 1923 – 1945
 • Gnidovec, Janez, 1907 – 1945
 • Gregorčič, Jože, 1911 – 1945
 • Gregorčič, Anton, 1920 – 1945
 • Gregorčič, Alojz, 1923 – 1945
 • Gregorčič, Franc, 1925 – 1945
 • Hrovat, Hendrik, 1919 – 1945
 • Sadar, Alojz, 1913 – 1945

VELIKE REBERCE

 • Frlin, Jože, 1923 – 1944
 • Kuhelj, Janez, 1921 – 1944
 • Košak, Franc, 1922 – 1945
 • Košak, Tone, 1924 – 1945
 • Maver, Tone, 1925 – 1945
 • Maver, Franc, 1925 – 1945
 • Perko, Jože, 1925 – 1945

ZAGRADEC

 • Kuhelj, Anton, 1924 – 1944
 • Blatnik, Anton, 1926 – 1945
 • Globokar, Jože, 1925 – 1945
 • Kuhelj, Alojz, 1925 – 1945
 • Maver, Stanislav, 1921 – 1945
 • Mehle, Janez, 1906 – 1945
 • Pograjc, Mihael, 1924 – 1945
 • Videnič, Davorin, 1925 – 1945
 • Videnič, Vinko, 1925 – 1945
 • Vidmar, Anton, 1924 – 1945

ŽUPNIJA ZAPLANA

ZAPLANA

 • Čamernik, Franc, 1905 – 1942
 • Geoheli, Jože, 1911 – 1942
 • Jelovšek, Jakob, 1914 – 1942
 • Mivšek, Franc, 1921 – 1942
 • Šinkovec, Peter, 1887 – 1942
 • Lampe, Janez, 1920 – 1943
 • Jereb, Anton, 1878 – 1944
 • Žust, Franc, 1925 – 1944
 • Možina, Gašper, 1906 – 1945
 • Bezeljak, Ivan, 1904 – 1945
 • Bizjan, Alojz, 1922 – 1945
 • Bogataj, Franc, 1906 – 1945
 • Bogataj, Hironim, 1913 – 1945
 • Brenčič, Alojz, 1904 – 1945
 • Gabrovšek, Ludvik, 1922 – 1945
 • Jelovšek, Jože, 1904 – 1945
 • Jelovšek, Stanko, 1925 – 1945
 • Jelovšek, Franci, 1926 – 1945
 • Jelovšek, Jože, 1903 – 1945
 • Jelovšek, Franc, 1906 – 1945
 • Jereb, Ivan, 1914 – 1945
 • Jesenko, Jože, 1924 – 1945
 • Kaučič, Marija, 1908 – 1945
 • Kaučič, Jože, 1904 – 1945
 • Kaučič, Zinka, 1909 – 1945
 • Kaučič, Franc, 1905 – 1945
 • Kogovšek, Ivan, 1914 – 1945
 • Kogovšek, Matevž, 1926 – 1945
 • Kogovšek, Janez, 1918 – 1945
 • Kogovšek, Frančišek, 1920 – 1945
 • Kobal, Jakob, 1909 – 1945
 • Krvina, Pavel, 1921 – 1945
 • Križaj, Jakob, 1920 – 1945
 • Lampe, Franc, 1914 – 1945
 • Leskovec, Anton, 1921 – 1945
 • Livančič, Franc, 1914 – 1945
 • Maček, Vinko, 1924 – 1945
 • Maček, Janez, 1925 – 1945
 • Marinč, Joža, 1923 – 1945
 • Marinč, Ivan, 1925 – 1945
 • Marinč, Jože, 1926 – 1945
 • Marinč, Ignac, 1924 – 1945
 • Marinč, Anton, 1924 – 1945
 • Merlak, Jože, 1905 – 1945
 • Merlak, Janez, 1907 – 1945
 • Merlak, Jože, 1920 – 1945
 • Mesec, Janez, 1910 – 1945
 • Mesec, Rudi, 1913 – 1945
 • Mesec, Slavko, 1920 – 1945
 • Mesec, Vinko, 1922 – 1945
 • Mivšek, Jože, 1922 – 1945
 • Mivšek, Avgust, 1925 – 1945
 • Mivšek, Ivan, 1927 – 1945
 • Modestin, Ivan, 1924 – 1945
 • Modestin, Avgust, 1926 – 1945
 • Modrijan, Jože, 1908 – 1945
 • Modrijan, Marko, 1922 – 1945
 • Modrijan, Maks, 1923 – 1945
 • Možina, Ignac, 1917 – 1945
 • Možina, Tomaž, 1920 – 1945
 • Možina, Janez, 1924 – 1945
 • Možina, Anton, 1926 – 1945
 • Novak, Slavko, 1921 – 1945
 • Otrin, Jože, 1899 – 1945
 • Pirc, Franc, 1905 – 1945
 • Pirc, Jože, 1912 – 1945
 • Pivk, Jakob, 1899 – 1945
 • Šinkovec, Franc, 1921 – 1945
 • Šinkovec, Janez, 1922 – 1945
 • Treven, Karel, 1919 – 1945
 • Trček, Jakob, 1900 – 1945
 • Trček, Jakob, 1904 – 1945
 • Trček, Jože, 1913 – 1945
 • Trček, Franc, 1925 – 1945
 • Trpin, Jože, 1926 – 1945
 • Žigon, Jože, 1916 – 1945
 • Žigon, Alojz, 1920 – 1945
 • Žigon, Štefan, 1921 – 1945
 • Mivšek, Leopold, 1906 – 1949

ŽUPNIJA ŽALNA

LUČE

 • Brčan, Anton, 1907 – 1945
 • Brčan, Franc, 1910 – 1945
 • Brian, Franc, 1907 – 1945
 • Hrovat, Franc, 1921 – 1945
 • Mehle, Janez, 1911 – 1945
 • Pajk, Franc, 1907 – 1945
 • Šeme, Janez, 1913 – 1945
 • Uršič, Leopold, 1894 – 1945

PLEŠIVICA

 • Mohar, Jože, 1922 – 1943
 • Mohar, Alojz, 1924 – 1943
 • Mohar, Lovrenc, 1926 – 1945

VELIKA LOKA

 • Mohorič, Alojzija, 1922 – 1942
 • Zajc, Franc, 1924 – 1944
 • Zajc, Jože, 1925 – 1944
 • Brodnik, Jože, 1915 – 1945
 • Erjavec, Alojz, 1922 – 1945
 • Flander, Polde, 1924 – 1945
 • Kastelic, Franc, 1921 – 1945
 • Kastelic, Stane, 1922 – 1945
 • Kogovšek, Tone, 1911 – 1945
 • Menard, Alojz, 1921 – 1945
 • Menard, Martin, 1924 – 1945
 • Novljan, Anton, 1913 – 1945
 • Pajk, Ivan, 1919 – 1945
 • Planinšek, Martin, 1925 – 1945
 • Praprotnik, Franc, 1926 – 1945
 • Zajc, Franc, 1913 – 1945
 • Zajc, Ivan, 1921 – 1945
 • Zajc, Jože, 1919 – 1945

ŽALNA

 • Habjan, Franc, 1908 – 1943
 • Hrovat, Janez, 1913 – 1943
 • Mehle, Franc, 1915 – 1943
 • Pajk, Anton, 1920 – 1943
 • Potokar, Janez, 1922 – 1943
 • Šeme, Janez, 1906 – 1943
 • Garvas, Ivan, 1914 – 1945
 • Javornik, Franc, 1921 – 1945
 • Javornik, Jože, 1923 – 1945
 • Koščak, Stanislav, 1924 – 1945
 • Oven, Ivan, 1921 – 1945
 • Šeme, Jože, 1923 – 1945
 • Šeme, Henrik, 1925 – 1945

ŽUPNIJA ŽELIMLJE

ČATEŽ

 • Lipovec, Jože, 1910 – 1945

GRADIŠČE

 • Jeršin, (pri Lesarju), / – 1944

RUDNIK

 • Lipovec, Hedvika, 1921 – 1942
 • Lipovec, Ciril, 1917 – 1942

SELNIK

 • Glavan, Ivan, / – 1945
 • Krnc, Janez, 1919 – 1945

SMRJENJE

 • Mehlin, Milan, 1929 – 1943
 • Primc, Mirko, / – 1943
 • Marinček, Alojz, 1918 – 1945
 • Marinček, Jože, 1927 – 1945
 • Novak, Franc, 1927 – 1945
 • Padar, Janez, 1898 – 1945

VRH

 • Ančik, Franc, 1921 – 1942
 • Jakič, Vid, 1925 – 1943
 • Jeršin, Ivan, 1926 – 1945
 • Podržaj, Janez, 1911 – 1945

ŽELIMLJE

 • Goederer, Josip, 1882 – 1943
 • Gruden, Marija, / – 1943
 • Zgonc, Anton, 1895 – 1943
 • Železnikar, Uršula, / – 1943
 • Lipovec, Rafael, 1914 – 1945
 • Lipovec, Ivan, 1925 – 1945
 • Lipovec, Viktor, 1928 – 1945
 • Zgonc, Tonček, 1927 – 1945
 • Žmuc, Ivan, 1924 – 1945

ŽUPNIJA ŽIRI

BREKOVICE

 • Pečelin, Vinko, 1920 – 1943
 • Jurca, Franc, 1921 – 1944
 • Cigale, Janez, 1905 – 1945
 • Jurca, Pavel, 1924 – 1945
 • Jurca, Vinko, 1925 – 1945
 • Pečelin, Alojz, 1904 – 1945
 • Pečelin, Pavel, 1916 – 1945
 • Trček, Ciril, 1928 – 1945
 • Vončina, Jakob, 1903 – 1945

DOBRAČEVA

 • Bogataj, Frančiška, 1896 – 1943
 • Eržen, Franc, 1921 – 1945
 • Kavčič, Maks, 1922 – 1945
 • Šubic, Janez, 1882 – 1945
 • Zajec, Ivan, 1898 – 1945
 • Demšar, Franc, 1905 – 1945
 • Erznožnik, Anton, 1914 – 1945
 • Govekar, Viljem, 1912 – 1945
 • Grošelj, Vencelj, 1904 – 1945
 • Grošelj, Janko, 1915 – 1945
 • Jesenko, Pavel, 1910 – 1945
 • Kopač, Cvetko, 1917 – 1945
 • Kranjc, Franc, 1914 – 1945
 • Kristan, Pavel, 1907 – 1945
 • Zajec, Bogomir, 1909 – 1945
 • Zajec, Viktor, 1927 – 1945
 • Žakelj, Franc, 1925 – 1945

GOROPEKE

 • Mlakar, Blaž, 1902 – 1944
 • Lamovec, Jože, 1909 – 1945
 • Mlakar, Ana, 1915 – 1945
 • Poljanšek, Ciril, 1922 – 1945

IZGORJE

 • Kogovšek, Franc, 1904 – 1945

KOPRIVNIK

 • Kavčič, Franc, 1904 – 1945

LEDINICA

 • Demšar, Anton, 1917 – 1945

MRZLI VRH

 • Primožič, Franc, 1905 – 1944

NOVA VAS

 • Poljanšek, Josipina, 1905 – 1942
 • Kavčič, Rudi, 1909 – 1945
 • Mrlak, Mirko, 1925 – 1945
 • Žakelj, Jože, 1912 – 1945
 • Mlinar, Jože, 1911 – 1944
 • Tušar, Viktor, 1902 – 1944
 • Pečelin, Maks, 1911 – 1945
 • Pečelin, Janez, 1919 – 1945
 • Trček, Jakob, 1904 – 1945

OPALE

 • Kokelj, Janez, 1925 – 1945
 • Kokelj, Jože, 1926 – 1945
 • Mlakar, Janez, 1915 – 1945
 • Mlakar, Jože, 1919 – 1945
 • Mlakar, Franc, 1921 – 1945
 • Osredkar, Jože, 1908 – 1945
 • Osredkar, Feliks, 1915 – 1945
 • Trček, Franc, 1925 – 1945

OSOJNICA

 • Boško, Alojz, 1902 – 1945
 • Tratnik, Karel, 1904 – 1944

PODKLANEC

 • Mravlje, Frančiška, 1925 – 1942
 • Jereb, Silva, 1924 – 1944
 • Jereb, Vinko, 1926 – 1945
 • Lapajne, Ferdo, 1922 – 1945
 • Puc, Franc, 1919 – 1945

RAČEVA

 • Kavčič, Frančiška, 1897 – 1945
 • Kavčič, Pavel, 1926 – 1943
 • Kavčič, Marijana, 1902 – 1945
 • Kavčič, Janez, 1924 – 1943
 • Novak, Alojz, 1924 – 1945
 • Novak, Franc, 1927 – 1945

RAVNE

 • Mlinar, Ignacij, 1905 – 1944
 • Kavčič, Filip, 1921 – 1945
 • Kavčič, Vinko, 1922 – 1945
 • Kavčič, Štefan, 1924 – 1945
 • Pišlar, Franc, 1919 – 1945
 • Pišlar, Jožef, 1924 – 1945
 • Pišlar, Dominik, 1927 – 1945
 • Pišljar, Andrej, 1910 – 1945
 • Tratnik, Lovro, 1914 – 1945

SELO

 • Cankar, Matija, 1886 – 1945
 • Cankar, Ivan, 1915 – 1945
 • Cankar, Karel, 1919 – 1945
 • Cankar, Mirko, 1928 – 1945
 • Miklavčič, Alojz, 1928 – 1945
 • Šorli, Tomaž, 1900 – 1945

SOVRA

 • Seljak, Franci, 1925 – 1945
 • Trček, Janez, 1923 – 1945
 • Trček, Vinko, 1924 – 1945

STARA VAS

 • Šparovec, Viktor, 1914 – 1943
 • Demšar, Vincenc, 1909 – 1944
 • Mlinar, Jože, 1921 – 1944
 • Demšar, Janez, 1903 – 1945
 • Jesenko, Franc, 1906 – 1945
 • Jesenko, Ludvik, 1912 – 1945
 • Majnik, Zdravko, 1908 – 1945
 • Miklavčič, Janez, 1922 – 1945
 • Mlinar, Anton, 1924 – 1945
 • Primožič, Janez, 1915 – 1945
 • Seljak, Janez, 1893 – 1945
 • Seljak, Janez, 1921 – 1945
 • Seljak, Francelj, 1928 – 1945
 • Šinkovec, Lovro, 1878 – 1945
 • Šubic, Janez, 1927 – 1945

ŽIRI

 • Kogovšek, Hieronim, 1920 – 1943
 • Majnik, Anton, 1866 – 1943
 • Pleteršek, Miloš, 1903 – 1944
 • Strel, Albina, 1898 – 1944
 • Strlič, Jakob, 1865 – 1944
 • Erznožnik, Janez, 1924 – 1945
 • Erznožnik, Vlado, 1925 – 1945
 • Kavčič, Vinko, 1919 – 1945
 • Kavčič, Alojz, 1922 – 1945
 • Kopač, Vilijem, 1912 – 1945
 • Mravlje, Janez, 1912 – 1945
 • Peternelj, Franc, 1892 – 1945
 • Strlič, Maks, 1917 – 1945
 • Vončina, Valentin, 1899 – 1945

ŽIROVSKI VRH

 • Kopač, Feliks, 1907 – 1943
 • Rus, Marija, 1903 – 1944
 • Bekš, Bogomir, 1909 – 1945
 • Benedik, Jakob, 1920 – 1945
 • Demšar, Franc, 1901 – 1945
 • Demšar, Franc, 1927 – 1945
 • Jesenko, Janez, 1906 – 1945
 • Kavčič, Ciril, 1925 – 1945
 • Kavčič, Franc, 1914 – 1945
 • Kavčič, Rafael, 1909 – 1945
 • Košir, Jože, 1923 – 1945
 • Oblak, Vinko, 1924 – 1945
 • Pivk, Pavel, 1921 – 1945
 • Pivk, Alojz, 1925 – 1945
 • Vehar, Andrej, 1901 – 1945