Farne spominske plošče

F

Preteklost: mera sedanjosti – temelj prihodnosti!
Res se zbiramo zaradi preteklosti, a pri tem mislimo predvsem na prihodnost.
Justin Stanovnik (naslov in sklep članka v Zavezi št. 1)

Ob ustanovitvi Nove Slovenske zaveze spomladi leta 1991 smo v Programske smernice NSZ zapisali tudi 11. točko, ki pravi:
“NSZ bo v sodelovanju tudi z drugimi organizacijami ugotovila žrtve protikomunističnega odpora, tako iz oboroženih formacij kot tudi civilnih oseb, in skrbela, da se znamenja, ki so z njimi povezana, zaznamujejo in vzdržujejo v spomin in opomin sedanjim in prihajajočim rodovom, brez sovraštva do udeležencev nasprotne strani. Pri tem se bo zavzemala za skromnost ter za uporabo enotnih kriterijev pri ureditvi grobov in grobišč …” (objavljeno v reviji Zaveza, št. 1).
Takšno programsko usmeritev je NSZ zavzeto izpolnjevala ves čas svojega obstanka in delovanja zlasti s popisom žrtev komunističnega nasilja in s postavljanjem farnih spominskih plošč. Čeprav se je zavedala svojih skromnih moči, pomanjkanja izkušenj in velikih težav ter ostrega nasprotovanja še živečih zločincev in njihovih zagovornikov, je NSZ v kratkem času napravila popis okrog 15.000 umorjenih oseb, žrtev komunističnega napada na slovenski narod med leti 1941 in 1946. Ta popis so v vsakem kraju od hiše do hiše opravili domači ljudje, predvsem člani NSZ, ki so večinoma sami poznali tako žrtve kot njihove svojce. Zato gre za visoko stopnjo objektivnosti, ki se je izkazala, ko so na podlagi tega popisa bile postavljene farne spominske plošče. Na ploščah so imena in podatki iz tega popisa že desetletje ali dve postavljeni na kritičen ogled vsem prebivalcem, vendar ugovorov zoper resničnost podatkov praktično ni bilo.

(Anton Drobnič, Ljubljana, 14. aprila 2012)

Farne spominske plošče I – povezava

Farne spominske plošče II – povezava

Farne spominske plošče III – povezava