Jože Možina, Slovenski razkol

J

»Knjiga, na katero smo čakali desetletja«

Knjiga obsega 624 strani velikega formata v barvnem tisku. Objavljenih je 217 ekskluzivnih faksimil dokumentov in fotografij vseh vpletenih strani, med katerimi so številni videniprvič. Knjiga vsebuje tudi 15 zemljevidov in 35 posebej zaknjigo izdelanih grafov, ki natančno kot še nikoli doslej prikažejo potek vojne, ki je v mnogočem presenetljiv. Opremljenaje tudi z daljšimi povzetki v angleškem, nemškem in italijanskemjeziku.

Slovenski razkol je prelomno zgodovinsko delo, znanstvena monografija, ki na poljuden in dokumentiran način v marsi­čem ruši tabuje in desetletja vzdrževano ideološko dogmo oenostranski krivdi za slovensko bratomorno vojno. Knjiga dejansko spreminja dosedanje vedenje o drugi svetovni vojni na Slovenskem, predvsem v luči razlogov in odgovornosti za slovenski narodni razkol, ki nas pesti še danes. Monografija je sad doktorskega študija in 20­letnih raziskovanj dr. Jožeta Možine, med katerimi se je avtor dokopal dofascinantnih, doslej neznanih arhivov in pričevanj, ki nekatera poglavja zgodovine druge svetovnevojne na Slovenskem v marsičem pišejo na novo. Avtor s pomočjo odkritih dokumentov in pričevanj bralcu ponuja odgovor na temeljno oz.najbolj prestižno vprašanje slovenske novejše zgodovine: Zakaj in kako so Slovenci med drugosvetovno vojno spolzeli v oster narodni razkol, kdo je ta proces povzročil in kje se je vse skupajzačelo? Narodni razkol se je namreč do konca vojne še okrepil in razširil na celotno ozemlje ter stravmatičnimi posledicami sega še v sedanji čas. Prav zato je knjiga izredno aktualna in s svojiminovimi razkritji pomembna za slovensko prihodnost. Posebna odlika knjige je uporaba doslej neznanih oz. neuporabljenih arhivov, fotografij in dokumentov, tudi desetletja zakopanega arhiva stražarjev, kar prinaša številna povsem nova odkritja. Dodatno vrednost predstavljajo vključena pričevanja oseb (tudi iz oddaje Pričevalci na TelevizijiSlovenja), ki so doživljale vojne dogodke, in grafične ponazoritve žrtev vojne ter njihovih povzro­čiteljev, ki kar se da natančno pokažejo, katera stran v vojni je sprožila nasilje in kakšne so bileposledice. Pričujoče zgodovinsko delo je utemeljeno na analizah podatkov o smrtnih žrtvah inpovzročiteljih na različnih straneh, pridobljenih iz baze Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, kar je nazorno prikazano v grafih in tabeli. Nekateri predstavljajo ključno podatkovno orodjeza razumevanje slovenskega razkola, ki se je v letih 1941 in 1942 začel v Ljubljanski pokrajini. Greza najbolj celovite grafične ponazoritve poteka druge svetovne vojne pri nas z vidika žrtev. Knjiga je namenjena vsem, ki bi radi razumeli preteklost in prek nje sedanjost tako naroda kotsvojih prednikov. Ti so nam, kot dokazujejo najnovejše raziskave, ne le v spominu, ampak tudi vgenskem zapisu zapustili sledi vojne, ki nas bremenijo kot travme, posebej če jih ne poznamo in ne raziščemo. Slovenski razkol zato sodi na knjižno polico vsake slovenske družine, ki želi na temelju resnicoljubnosti graditi prihodnost v svojem okolju in v družbi kot celoti. ■

Avtor Urednik