Odziv na pismo št. 01-471/2018 z dne 27.7.2018

O

RTV Slovenija
Igor Kadunc
Generalni direktor
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

E-mail: generalni.direktor@rtvslo.si

Spoštovani!

Društvo Nova Slovenska zaveza že več kot 26 let združuje in zastopa preživele žrtve revolucionarnega nasilja in ohranja spomin na žrtve revolucije, pobite vse od leta 1941 dalje ter zakopane neznano kje, ki so jih partizanski borci zlasti leta 1945 v koncentracijskih taboriščih najprej mučili in nato brez sojenja pobili. Čeprav so se ti borci, pozneje organizirani v ZZB NOB, obremenili z najhujšimi kategorijami grozodejstev zoper mir in človečnost po mednarodnem pravu, so z izdatno finančno podporo jugoslovanskih in slovenskih proračunskih sredstev uživali individualne ter kolektivne privilegije ter uveljavljali v družbi svojo, prikrojeno podobo slovenske zgodovine. Oni sami in njihovi nasledniki pa so pozabili, da bo treba te zločine razkriti in se očistiti. Pozabili so na moralno dolžnost spregovoriti o vsem, kar bi pomagalo razčistiti dejanja njihovih prednikov ali sočlanov v borčevskih društvih.

S tega naslova se odzivamo na Vaš javno objavljeni odgovor Zvezi združenj borcev za vrednote NOB (27.7.2018, št. 01-471/2018) glede intervjuja dr. Jožeta Možine z dr. Jožetom Dežmanom. Menimo, da Vaš odgovor ne ustreza pričakovanjem demokratične javnosti in daje povod za utemeljeno domnevo, da ste zaradi političnih in ideoloških pritiskov pripravljeni popustiti nezaslišanim zahtevam po cenzuri. Te vam postavlja organizacija, ki je vsa povojna leta z molkom in prikrivanjem informacij branila svoje člane pred politično, pravno in moralno odgovornostjo za več kot 600 prikritih morišč ter več kot 15.000 izvensodno pomorjenih žrtev. Zdi se, da zahtevam organizacije, ki je sokriva za genocid, Vi in ustanova, ki jo vodite, vsaj delno priznavate legitimnost, in da pomagate prikrivati resnico o genocidu in njihovi krivdi.

Vaša vnaprej izražena stališča, ki negativno ocenjujejo primernost pogovorne oddaje z vsebino »polemičnega značaja«, ko gre za pogovor z enim samim človekom, nevarno prejudicira smer obravnave vseh najavljenih pregledov in ocen oddaj Intervju ter Pričevalci, zaradi »strokovnih dilem«, ki ste jih zaznali (ali bolje: prepoznala jih je ZZB NOB, ki ji pritrjujete). Pozivamo vas, da pred kakršnokoli potezo v smer »ocen«, ki jo napovedujete, javnost seznanite tako s kriteriji, ki bodo služili »oceni«, ter kriteriji za imenovanje oseb, ki bodo to »oceno« lahko podali. Prav tako bi bilo v javnem interesu, da se zainteresirana kvalificirana javnost lahko udeleži in aktivno sodeluje pri takih postopkih. Del te javnosti smo nedvomno tudi mi, društvo Nova Slovenska zaveza.

Izražamo tudi razočaranje nad vašim osebnim ravnanjem kot odgovorna oseba. Kot generalni direktor Zavoda RTV Slovenija ter v. d. direktorja TV Slovenija ste po zakonu, ki ureja delovna razmerja, dolžni ravnati v zaščito zaposlenih ob pojavih trpinčenja na delovnem mestu. Ponavljajoče se psihične in fizične grožnje, žalitve, izražen negativni odnos zaposlenih ter članov organov javnega zavoda ter nekaterih komentatorjev na portalu MMC, ki jih je deležen dr. Jože Možina zaradi dela, ki ga opravlja, nedvomno sodijo v kategorijo t.i. mobinga. Kaj ste storili za zaščito zaposlenega? Nič. Nasprotno: dopustili ste predvajanje posnetkov sprevrženega »mitinga« v Kopru, kjer so se pojavili plakati z grožnjami novinarju dr. Možini. Prav tako ste v odgovoru ZZB NOB podlegli skušnjavi, da zaradi politične korektnosti pojasnjujete, kaj vse boste storili za pregon urednikov in novinarjev, niti besede pa ni o tem, da so zaposleni strokovno in etično kompetentni, da uživajo zaupanje vodstva javnega zavoda in da napade zavračate.

Od javnega zavoda RTV Slovenija in Vas kot njegovega generalnega direktorja pričakujemo, da se za neodvisnost stroke in novinarjev borite tudi takrat, ko proti vam nastopi kapitalsko in politično tako močna organizacija kot je ZZB NOB. Pričakujemo, da boste pametno presodili, kdaj so kritike vaših zaposlenih utemeljene, kdaj pa gre za prizadetost razvajenih uživalcev materialnih privilegijev, ki se bojijo razkritja hudodelstev v svojih vrstah. Demokracija zahteva revizijo njihove dolgoletne interpretacije zgodovine, ki jo danes dokazana dejstva uvrščajo v mitologijo.

Dokler bo nacionalno RTV bremenil strah pred očitkom, da novinar z doktoratom iz zgodovinskih znanosti ter njegovi sogovorniki, ki razlagajo svoje življenjske zgodbe, razdvajajo slovensko družbo, bo težko uresničila vaše pričakovanje po strokovnosti in predanosti resnici.

V pričakovanju Vašega odgovora in predloga, kako se lahko vključimo v postopke ocenjevanja strokovnega in etičnega obravnavanja tem, ki so predmet slovenske zgodovine 20. stoletja, še zlasti vojnega in povojnega nasilja Komunistične partije in njenih naslednikov do današnjega dne, Vas pozdravljamo in želimo pokončnosti pri obrambi Vaših zaposlenih pred mobingom!

Peter Sušnik
predsednik

Avtor Urednik