Odgovor predsednika države dr. Türka

O

Objavljamo odgovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na poziv, ki ga je Nova Slovenska zaveza skupaj s Slovenskimi katoliškimi izobraženci naslovila nanj v zvezi s dostojnim pokopom posmrtnih ostankov dr. Ehrlicha.

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 5. julij 2012
Številka: 092-07-59/2012-2

Spoštovani gospod Anton Drobnič
Nova Slovenska zaveza
Beethovnova ulica 5/11
1000 Ljubljana

Spoštovani gospod Anton Drobnič,

zahvaljujem se Vam za pismo, ki ste mi ga poslali v imenu udeležencev spominskega zbora dr. Lamberta Ehrlicha.

Tudi sam se strinjam, da je Republika Slovenija kot suverena država in kot vestna članica mednarodne skupnosti zavezana temeljnim civilizacijskim načelom, med katere spada tudi dolžnost države, da vsakemu posamezniku omogoči pravico do pokopa, groba in javnega spomina. Zato je prav, da se do teh vprašanj obnašamo pietetno, odgovorno in resno. Vašo javno pobudo razumem kot poziv državnim institucijam, da v skladu s svojimi pooblastili pridobijo informacije o lokaciji posmrtnih ostankov in pripomorejo k dostojnemu pokopu. Vlada Republike Slovenije takšna pooblastila ima, zato verjamem in pričakujem, da se bo na to pobudo tudi odzvala.

S spoštovanjem, dr. Danilo Türk predsednik Republike Slovenije

V vednost: Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20-25, Ljubljana.

Avtor Urednik