Vrnjeni v maju govori Bogu

V

Zorko Simčič»…seveda, zdaj razumem … šele zdaj … Vse od takrat, ko ustvaril si nebo in zemljo,si nas imel skoz tisočletja – daleč je že raj – tam sredi svojih kašč, pšenična zrna. Si nas vsejal v zemljo, ko je prišel ta maj. Kdo je vesel, da je sejavec, kdo, da je žanjec,kdo, da je mesivec kruha in kdo, da gospodar,ki reže ga, deli ga svojim … Jaz srečen sem, da smel sem biti vsejano zrno.«

Avtor NA