Spominjamo se: 18. marec 1942, Jaroslav kikelj

S

Dne 18. marca leta 1942 je vosovski morilec ob 12.15 na Streliški ulici v Ljubljani umoril Jaroslava Kiklja. Kikelj se je rodil na Opčinah nad Trstom, pozneje se je preselil v Maribor, v Ljubljano pa je leta 1939 prišel študirat medicino. Že v Mariboru je bil član Marijine kongregacije, v Ljubljani pa je bil zelo dejaven pri Katoliški akciji. Bil je tudi predsednik študentskega medicinskega društva Vir. Kot tak je postal član direktorija univerzitetne organizacije OUL, s čimer se je žrtvoval v želji, da bi pripomogel k ohranitvi ljubljanske univerze.

Kot član Mladcev je bil odločen antikomunist. Malo pred smrtjo ga je Ernest Tomec posvaril, naj pazi, da ga ne ubijejo. Kikelj pa mu je odgovoril: »Bom pa šel v nebesa.« Zelo pogosto je prejemal obhajilo, veliko molil in se ni bal smrti. Pri majniški pobožnosti v mariborski župniji Studenci je vodil petje in mnogokrat prosil: »Mati zlata, odpri mi nebeška vrata, da te v raju počastim z lepim petjem angelskim.« Na njegov pogreb – ki je bil tudi manifestacija proti OF – je prišla zelo velika množica ljudi, ki so bili prepričani, da je umrl mučeniške smrti. Pokopal ga je škof Rožman, ki ga je imenoval »zvesti Božji služabnik« in o njem ter o Frančku Župcu govoril kot o mučencih.

Prav tako 18. marca 1942 je bil blizu svojega doma pred gostilno Katrca v Rožni dolini ob 20.30 s strani VOS-a umorjen mehanik in voznik Vincenc (Vinko) Trampuž, verjetno zato, ker je zaradi narave svojega dela imel veliko stikov z ljudmi in pogosto hodil po terenu, zaradi česar bi lahko veliko vedel o delovanju OF in je bil kot tak osumljen potencialnega denunciantstva.

Pri napadu na vlak pa so partizani 18. marca ob štirih zjutraj na železniški progi pri Škofljici ustrelili tudi železniškega kurjača Leopolda Makšeta, ki je živel v Trnovem, rojen pa je bil v Biški vasi na Dolenjskem.

(prim. Damjan Hančič, Revolucionarno nasilje v Ljubljani 19411945, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana 2015, str. 82,129,130; Palme mučeništva, Mohorjeva družba, Celje 1994, str. 381; Vinko Škafar, Jaroslav Kikelj, pričevalec vere in veselja, Slomškova založba, Maribor 2001; Miloš Metlikovič, Jaroslav Kikelj, v: Slovenec 1. 2.–12. 4. 1996)

Avtor Jan Peršič