Mučenci 20. stoletja

M

Predsednik španske škofovske konference škof Ricardo Blázquez je 28. oktobra 2007 ob proglasitvi za blažene 498 »mučencev 20. stoletja« zahteval pošten odnos do preteklosti in rekel: »Želimo, da vsa svetloba obsije našo preteklost. Odprt, objektiven in znanstven pristop do tega, kar se je zgodilo, lahko prepreči, da se družbi kot celoti vsili določena perspektiva za razumevanje preteklosti. Možno je, da se isti dogodki različno ocenjujejo, toda možno je tudi, da se te ocene zbližajo, če le obstaja avtentična želja po resnici. Kot vsaka družbena skupina ima tudi španska Katoliška cerkev pravico, gojiti svoj kolektivni spomin.

Herder Korrespondenz 1/2008

Avtor NA