Poboji nasprotnikov komunistične revolucije

P
[listmenu menu=”Kaj je treba vedeti” menu_id=”Kaj je treba vedeti”]

Poboji nasprotnikov komunistične revolucije, ki so jih komunisti v Sloveniji izvedli med vojno 1941–1945 in po končani vojni do konec januarja 1946, predstavljajo najhujšo obliko revolucionarnega nasilja. Komunisti so zanje uporabljali izraza »likvidacija« in »justifikacija«. Ker so predstavljali grobo kršitev tedanjega mednarodnega humanitarnega vojnega prava, jih je treba obravnavati kot zločin proti človečnosti. Na Slovenskem so komunisti že med vojno pobili okoli 4.200 civilistov, ki so jih označili za »narodne sovražnike«. Še strahotnejše razsežnosti pa je pobijanje »narodnih sovražnikov« dobilo v prvih mesecih po končani vojni leta 1945. Tedaj je bilo brez vsakega predhodnega sodnega postopka pobitih okoli 12.000 pripadnikov Slovenskega domobranstva in verjetno blizu 100.000 pripadnikov vojaških formacij in civilistov iz drugih delov Jugoslavije, ki so bili v Sloveniji zajeti na umiku v Avstrijo, ali pa so jih Jugoslovanski armadi na avstrijskem Koroškem s prevaro izročili Britanci. Poboje je organiziral in vodil Oddelek za zaščito naroda (OZNA), ki je predstavljala tajno politično policijo komunistične partije, izvajali pa so jih pripadniki Korpusa narodne obrambe (KNOJ). Izvajali so jih naskrivaj na skrivnih lokacijah. Kot za to primerne lokacije so jim služila kraška brezna in jame, protitankovski jarki, opuščeni rudniški rovi in ugreznine, ki so nastale zaradi izkopa premoga. Na območju Slovenije je bilo doslej odkritih več kot 600 prikritih grobišč oziroma morišč. Najbolj množična grobišča se nahajajo v Kočevskem rogu, na območju Tezenskega gozda pri Mariboru, Starega Hrastnika, v Hudi jami (Barbarin rov), v bližnji in širši okolici Celja, v Dobovi, Crngrobu in na območju Kamniške Bistrice. Da bi komunistična oblast ta svoj zločin prikrila, je minister za notranje zadeve pri Narodni vladi Slovenije Zoran Polič 12. julija 1945 vsem okrožnim narodnoosvobodilnim odborom izdal ukaz, da je treba vsa ta grobišča zravnati z zemljo, kar je bilo tudi izvedeno.

Podatki o prikritih vojnih grobiščih so vzeti iz Evidence prikritih vojnih grobišč, ki jo je pripravil prof. dr. Mitja Ferenc. Podatke lahko pregledate s pomočjo zemljevida ali seznama. Opozorilo: prenos koordinat na GoogleMaps zemljevid ni popolnoma natančen, izvorni in točni podatki so na strani Geopedie.

Avtor Urednik