Izjava Nove Slovenske zaveze

I

Društvo Nova Slovenska zaveza se ob Dnevu državnosti pridružuje pozivom civilne družbe, ki na slovensko državo, predvsem na pravosodno vejo oblasti z Vrhovnim sodiščem na čelu, naslavlja zahtevo po vzpostavitvi pravne in demokratične družbe, kakor smo si jo zamislili ob plebiscitu.

Od Vrhovnega sodišča Republike Slovenije zahtevamo, da se nemudoma opredeli do formalnih in vsebinskih vidikov pritožbe Janeza Janše ter ostalih obsojenih v procesu »Patria«.

Ugled države zahteva, da se Vrhovno sodišče Republike Slovenije nemudoma izreče o pomislekih ne le pritožnikov, ampak tudi o dvomih, ki so jih javno izrekli pravni strokovnjaki, ugledni doma in po svetu.

Obsodba in zaporna kazen, ki tako očitno zbuja dvom glede svoje pravne vzdržnosti, sta ugled Slovenije kot demokratične in pravne države postavila na preizkušnjo. Mnogi se sprašujemo, ali je Slovenija kot država še pravična in varna za svoje državljane.

Zaradi nujnosti tega ugleda je dolžnost vsakega organa te države, da v okviru svojih pristojnosti izvrši svoja dejanja za obrambo obstoja države in pravičnosti: odločno in hitro.

Ugled države je predpogoj za verodostojnost njene vlade. Če ugled države do volitev ne bo neokrnjen, bomo kot narod dodatno ogroženi še zaradi neverodostojnosti vlade, ki bo neenakopravna v mednarodnem prostoru.

Ne terjamo drugega, kakor da se zavedate svoje zgodovinske odgovornosti do lastnega naroda in do državne pravne ureditve, za katero ste zadolženi.

Peter Sušnik
predsednik Nove Slovenske zaveze

Avtor Urednik