Dar

D

Modrost in veselje
prihajata iz iste
odprte knjige spoznanja,
da je vse dar.

Dar ta igra svetlobe in sence,
prosojnost kapljice,
dar kratek stik misli,
vera v vstajenje,
ljubezen vsejana v prsi bitja.

Ko razsvetliš vsemu smisel,
se ti morda posreči
pogledati preko roba
v globino trpljenja
in najti tudi v njem
iskrico upanja.

[Stran 74]