Ohranimo spomin

O

Ohranimo spomin na vse žrtve revolucije, na tisoče slovenskih mučencev. Predvsem pa na naše pobite, zamolčane in osramočene Borovničane, ki so ostali brez groba.
V nedeljo, 12. julija 2020, se bomo ob 10. uri zbrali v farni cerkvi sv. Marjete v Borovnici, k maši, ki jo bo daroval domači župnik Janez Šilar. Molili in prosili bomo za mir med nami, med narodi sveta, da bi bili obvarovani novih vojn in revolucij, pa tudi bolezni, ki nas v zadnjem času pestijo.

Po maši se bomo ustavili pred cerkvijo ob spomeniku 120 zamolčanim žrtvam iz borovniške fare in se z blagoslovom in kratko slovesnostjo poklonili našim mučenim in pobitim. Spomnili se bomo naših župljanov, žrtev druge svetovne vojne in revolucije, ki so ostali brez groba; njihovi posmrtni ostanki ležijo v neznanih breznih in rudniških rovih. Vzeto jim je bilo življenje. Vzeto pa jim je bilo tudi človeško dostojanstvo; razglasili so jih za izdajalce domovine. Ti naši nepokopani rojaki pa niso naredili nič drugega kot to, da so branili svoje družine, svoje domačije in svoje vasi pred brezsrčnim pobijanjem in ropanjem, ki se je odevalo v herojstvo; branili so svoj narod in vero pred tujo ideologijo.

Zbrali se bomo, da se poklonimo njihovemu spominu, da v mislih poromamo na njihove neznane grobove in pripravimo prostor za njihov dostojen pokop in grob. Do njega imajo kot ljudje vso pravico, mi pa kot njihovi rojaki dolžnost, da jim dostojen pokop omogočimo. To se enkrat mora zgoditi!

Avtor Franc Kavčnik