Izbris razstave o množičnem zločinu pod Macesnovo gorico

I

Ministrstvo za kulturo je od decembra 2022 z zahtevami po dodatnih utemeljitvah in dopolnitvah odmikalo izvedbo razstave o breznu pod Macesnovo gorico, ki je največje slovensko prikrito morišče z več kot 3450 izkopanih posameznikov oz. njihovih posmrtnih ostankov. Že sama velikost in podatek, da je bilo izkopanih tudi preko 9000 različnih osebnih predmetov žrtev, bi terjalo, da se to slovenski javnosti na urejen način predstavi, najmanj z razstavo. Podatek, da je projekt Muzeja novejše zgodovine za sofinanciranje pristojna komisija za premično kulturno dediščino zavrnila z obrazložitvijo, da ne izpolnjuje meril, je neverjetno sprenevedanje. Iz objave dr. Jožeta Dežmana (https://spletnicasopis.eu/2023/06/08/natasa-je-cenzurno-stalisce-komisije-skrivala-pred-novinarji/) jasno razberemo, da so se članice komisije spustile na vsebinsko področje in ne na formalne kriterije.

Drugega sklepa, kot da gre za onemogočanje javne predstavitve razsežnosti prikritega morišča pod Macesnovo gorico, ni mogoče izpeljati.

Avtor Urednik