OznakaSlovenske teme

Fašizem in antifašizem

F

2 Kristjani, ki jih Cerkev vodi v večno domovino, se udeležujejo, dokler žive na zemlji, političnega življenja in Cerkev je poklicana, da jim pove, kaj v njihovem političnem življenju je in kaj ni v skladu s katoliško vero. V tej luči vzemimo v pretres dva pojava modernega političnega življenja...

Slovenska avantgarda, novi razred in mafija do danes – 2. del

S

7 Avantgarda: zakaj kontinuiteta poimenovanja Začenjamo z vprašanjem poimenovanja avantgardne združbe, izhajajoč iz ravnanja vodilnih komunističnih zločincev. Ker ti komunisti in njihovi nasledniki v poosamosvojitvenem obdobju niso zavrnili in obsodili povzročitelja vsega zla, to je svoje krvave...