Pismo predsedniku

P

Nova Slovenska zaveza
Beethovnova ul. 5/II
1000 Ljubljana

Ljubljana, 3.10.2014

 

Državni zbor Repubilke Slovenije
Dr. Milan Brglez, predsednik
Šubičeva ulica 4
p.p. 636
1102 Ljubljana

ZADEVA: Prošnja za pojasnilo

Spoštovani predsednik Državnega zbora,
V 39. številki tednika Mladina, ki nosi datum 26.9.2014, ste v enem izmed svojih odgovorov Borutu Mekini pojasnili svoje videnje obstoja dveh različnih vrst prava: naravnega in pozitivnega.

Iz vaših primerov, ki utemeljujejo eno in drugo, je razbrati vašo naklonjenost do naravnega prava, ki naj bi odražalo splošno etiko, načela in »naravo stvari«, in bi moralo biti vsebovano tudi v pozitivnem pravu.

Nadvse smo presenečeni, da si izobraženec in docent ljubljanske Univerze, nagrajen za svoj doktorat, kar samo po sebi predvideva visoko stopnjo razgledanosti, dovoli lahkotno obravnavati v istem sklopu mandat poslanca, vzpon nacizma in povojne poboje. Sami ne vidimo v tem kaj drugega kot poskus manipulacije, predvsem v luči nakazovanja, da bi upoštevanje naravnega prava odvzelo mandat poslancu, preprečilo vzpon nacizma in opravičevalo povojne poboje.

Vaše hkrati pozitivno mnenje o naravnem pravu in ugotovitev, da so povojni poboji bili izvršeni na njegovi osnovi nas logično pripelje do zaključka, da menite, da so povojni poboji v skladu s splošno etiko, načeli in »naravo stvari«.

S tem v zvezi vas prosim, da nujno dodatno pojasnite svoje videnje medvojnih likvidacij (morda bi vzeli tipski primer žrtev v Krimski jami pri Borovnici), povojnih pobojev (kjer lahko izberete kateregakoli izmed preko 600 morišč) in jih osvetlite v luči naravnega prava, ki ga prepoznavate.

Ob bližajoči se 70 letnici povojnih pobojev je namreč kritičnega pomena, da kot narod dosežemo spravo na temelju enotnega razumevanja takratnega ravnanja revolucionarne in zmagovite oblasti. Do zdaj smo bili prepričani, da smo povsem enotnega mnenja, da so bili s povojnimi poboji storjeni zločini, ki so nasprotovali tako črkam (pozitivno pravo!) kot duhu (naravno pravo!) zakona in nimajo opravičila. Vaše besede nas skrbijo, saj v njih prepoznavamo iskanje izgovorov ali celo opravičil in zato pričakujemo vaše pojasnilo.

S pozdravi,

Peter Sušnik
predsednik

Avtor Urednik