Izjava Nove slovenske zaveze. Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o žrtvah vojnega nasilja

I

Člani NSZ smo na 18. rednem letnem občnem zboru 4. aprila 2009 sprejeli, nekateri pa tudi podpisali izjavo. V njej slovensko javnost in vlado RS opozarjamo na nevključenost NSZ kot kompetente organizacije civilne družbe v spremembe t.i. vojnih zakonov, ter s tem morebitnim spremembam odrekamo moralno, kulturno in civilizacijsko veljavnost zakonov.

IZJAVA

Izvedeli smo, da se vlada RS pripravlja na dejanja, ki so potrebna za sprejem tako imenovanih vojnih zakonov. Če smo prav poučeni, gre tu prvenstveno za Zakon o vojnih grobiščih in za Zakon o žrtvah vojnega nasilja. Ker je NSZ kompetentna organizacija civilne družbe za tisto materijo teh zakonov, ki je potrebna urgentne in posebno pozorne obdelave, smo pričakovali, da jo bo vlada RS vključila v pripravo teh zakonov. Zlasti zato, ker je sedanja koalicija, ko je bila še v opoziciji, pogosto in poudarjeno zahtevala sodelovanje civilne družbe pri pripravi zakonodaje splošno družbenega značaja. Posebej pa imamo našo prisotnost za nujno zaradi politične provenience sedanje koalicije iz sil, ki so pol stoletja s političnimi sredstvi totalitarnega značaja preprečevale uresničevanje minimalnih civilizacijskih zahtev, ki zadevajo zlasti področje omenjenih zakonov. Zato si ne moremo dovoliti, da ne bi opozorili slovenske javnosti, posebej pa vlade RS in državnega zbora, da že vnaprej odrekamo moralno, kulturno in civilizacijsko veljavnost zakonov, ki bi bili sprejeti ob naši odsotnosti.

Obenem pozivamo slovensko javnost, da končno spregovori. Nazadnje gre za osrednje temelje države, ki bodo bistveno prizadeti, če bo sprejeto stanje, ki bo na pravnem in političnem področju analogno tistemu, ki je bilo odkrito v rovu Svete Barbare.

Podpise članov hrani tajništvo NSZ.

NOVA SLOVENSKA ZAVEZA

Občni zbor, Šentvid, 4. aprila 2009

Jože Pavlič, predsednik občnega zbora

Avtor Urednik