ZRC SAZU vabi na predavanje: Krimska jama

Z
z_05_21_origHistorični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU vabi na predavanje z naslovom “Krimska jama”. Predavali bodo izr. prof. dr. Andrej Mihevc, mag. Stane Okoliš in izr. prof. dr. Anton Velušček. Predavanje bo v četrtek, 17. novembra 2016, ob 11. uri v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4, pritličje, v Ljubljani.

Partizanske enote so v bližini brezna Krimska jama nad Borovnico taborile že od jeseni 1941, junija in julija 1942 pa so na podlagi prijav partijskih obveščevalcev in terenskih odborov ter odredb raznih partizanskih in partijskih forumov vanjo pometale več nedolžnih ljudi. Od novembra 2015 do septembra 2016 so člani jamarskega kluba iz Borovnice v sodelovanju s številnimi društvi, domačini in štirimi strokovnimi sodelavci iz brezna izkopali posmrtne ostanke 28 ljudi, ki so bili nato 9. oktobra letos pokopani na pokopališču v Begunjah pri Cerknici.

Andrej Mihevc, znanstveni svétnik na Inštitutu za raziskovanje Krasa ZRC SAZU, je bil predsednik Jamarske zveze Slovenije in pomožni tajnik Mednarodne speleološke zveze − UIS. Njegovo raziskovalno področje vključuje speleologijo, geomorfologijo krasa, paleontologijo, klimatologijo in rabo krasa. Zgodovinar Stane Okoliš, direktor Slovenskega šolskega muzeja, je objavil monografijo Žrtve druge svetovne vojne na ožjem Notranjskem (1996) in več člankov, v katerih osvetljuje dogajanje med drugo svetovno vojno v Ljubljanski pokrajini. Anton Velušček, vodilni slovenski raziskovalec arheologije mokrih tal, je predstojnik Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, kjer se ukvarja z neolitikom in eneolitikom jugovzhodnoalpskega prostora. Kakor Andrej Mihevc je član Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč.

Predavanje bo v četrtek, 17. novembra 2016, ob 11. uri v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4, pritličje, v Ljubljani.

Vljudno vabljeni!
Več o Historičnem seminarju tudi na http://hs.zrc-sazu.si.

O avtorju

Avtor Urednik