Zaveza št. 80 – Zima se umika


§

Zima se umika

Figure 41. Zima se umika Simon Dan

Mag. Marko Kambič je za to fotografijo leta 1965 na mednarodni fotografski razstavi
v Comu (Italija) dobil zlato medaljo.

Date: 2011