Zaveza št. 80 – Uvod


§

Ko smo pripravljali pričujočo številko Zaveze, smo opazili, da bo to že osemdeseta.
Videli smo ob tem, da ji zato pripada jubilejni značaj. Ko smo se potem še pozanimali,
kaj bi ta beseda izvorno utegnila pomeniti, smo bili poučeni, da je svetopisemskega
izvora in da pomeni emancipacijo in restavracijo. To nas je nemalo razveselilo, saj
se nam je, brez vsakega napenjanja, ob tem odkrilo, da ta značaj lahko pripišemo Zavezi
kot celoti: emancipacija od boljševiške kontaminiranosti in restavracija izvorne evropske
in slovenske duhovne in politične kulture. Videli smo obenem še to, da je revija oba
cilja skušala doseči tako, da je v središče postavljala pojem odličnosti: ne da bi
ga sama dosegala, ampak tako, da je kazala na tiste momente, v katerih je slovenski
krščanski genij odličnost na dramatičen način dosegal in uresničeval.

A da ne bi samo mi govorili, smo prosili predsednika Nove Slovenske zaveze Antona
Drobniča, zvestega spremljevalca in tvorca njene dvajsetletne poti, naj nam pove,
kakšna se mu s pogledom nazaj odkriva ta pot. Obenem smo prosili akademika dr. Kajetana
Gantarja, da nam dovoli objaviti besedilo, s katerim se je pri ustreznih državnih
ustanovah zavzel za njeno naklonjenost. S podobno prošnjo smo se obrnili tudi na dr.
Matija Ogrina, ki se je prijazno odzval.

Date: 2011