Zaveza št. 76 – Iz pisma člana Izvršnega odbora OF Edvarda Kocbeka dne 18. julija 1943 Franu Saleškemu Finžgarju


Kot človek, ki se nisem in se ne bom odrekel samostojni politični presoji, ti lahko
mirno in odkrito zatrdim, da je OF resnično tista vsebina in oblika naših političnih
in človeških naporov sploh, ki more edina prinesti Slovencem svobodo in z njo trdno
in pravično urditev notranjega življenja našega naroda. To ne izgovarjam kot reklamno
geslo za OF, ampak kot prepričanje, ki ni neka čustvena zanešenost, temveč temelji
na poštenem razumskem spoznanju, na izkušnjah in dokazih. Vprašanje, ki je in verjetno
še muči znaten del tudi poštenega katoliškega sveta, je postalo meni in vsem mojim
tovarišem jasno. Gre za vprašanje zaupanja do tistih naprednih političnih in družbenih
sil, ki temeljijo na drugačnem svetovnem nazoru. Konkretno gre za zaupanje do KP in
sicer, kar zadeva njene odnose do slovenskega nacionalnega vprašanja, do drugih nazorov,
do vere, do človekove svobode itn. Ta sila, ki stoji v svetu in pri nas doma v prednjih
vrstah sedanjega boja, je dokazala in sproti dokazuje, da ji ne gre za nič drugega,
kot za resnično osvoboditev človeka v vseh pogledih, da ji gre kratkomalo za isto,
za kar bi se moral nesebično boriti vsak pravi kristjan. Ko se bori proti političnemu
katolicizmu (z nami vred), ji ne gre pri tem za uničenje vere, za zasužnjevanje človeka
in ne vem še kaj. No, pa saj to so danes že dognane stvari. Ne mislim jih razpletati
in jih dokazovati. Hočem ti prijateljsko povedati samo to, da človek, ki živi sredi
vsega dogajanja, spozna z lahkoto vso resnico.

(Dokumenti organov in organizacij narodno-osvobodilnega gibanja v Sloveniji, 8. knjiga)

Date: 2010