Zaveza št. 65 – Uvod


§

V petek, 20. aprila, so v Cankarjevem domu Slovenski katoliški izobraženci skupaj
z založniško hišo Družino predstavili knjigo Slovenska duhovna in politična drama
20. stoletja. Knjiga je zbornik devetih predavanj, prebranih na simpoziju, ki so ga
prav tam leto prej, 15. oktobra 2005, organizirali Slovenski katoliški izobraženci
z namenom, da razišče in osvetli usodna dogajanja preteklega stoletja in vlogo, ki
so jo v njih imeli slovenski katoličani. Poleg škofa dr. Franca Perka, ki je za zbornik
napisal uvodno razmišljanje, se je predstavitve udeležilo vseh devet predavateljev.
Štirje od njih so prebrali posebej pripravljena besedila. Te Zaveza sedaj objavlja,
ker želi nekoliko seznaniti širšo javnost, o čem se je tistega večera tam govorilo.

Date: 2011