Zaveza št. 50 – Uvod v sveto mašo (Anton Stres)


§

Drage sestre in dragi bratje!

Spet je leto naokoli in mi smo v tem lepem jesenskem dnevu tukaj zbrani na Teharjah
za našo spominsko mašo za vse tiste, ki so od tod odšli v smrt. Še posebej lepo pozdravljam
vas, ki ste prišli od daleč sem na Teharje, v bližino Celja. Naša zvestoba spominom
vseh naših rajnih, še posebej tistih, ki so umrli v takih nenavadnih, izjemnih okoliščinah,
naša zvestoba je znamenje in posledica, sad naše vere. Naše vere in našega zaupanja,
da rajni živijo, ker je Bog Bog življenja in ljubezni, in ne smrti. S to vero v srcu
bomo sedaj obhajali najsvetejšo daritev in pridružili Jezusovi daritvi, Jezusovemu
trpljenju in njegovi smrti, pa tudi njegovemu vstajenju vse naše rajne, posebno še
tiste, zaradi katerih smo danes tukaj.

In da bi lahko vsi skupaj sedaj te svete skrivnosti vredno obhajali, prosimo Gospoda,
naj nam odpusti vse, kar v našem življenju ni bilo prav, saj vse to iskreno priznavamo
in obžalujemo.

Date: 2011