Zaveza št. 50 – Nedelja (France Papež)


§

Nedelja v tem svetu –
kako me spominjaš na čas nekdanjih
slovenskih nedelj!
Potovale so preko zrelih polj
in naših domov,
nabirale rože ob cesti
in tiho pozdravile samotno razpelo.
Nebo je žarelo
v pričakovanju neminljive svetlobe.
Grem preko tistih nedelj,
da lahko vzdržim
v tem zdanjem in zemeljskem –
vračam se
in kako mi je drag spomin miru,
ki je ostal iz onih nemirnih dni.

[Stran 049]

Čas nekdanjih slovenskih nedelj

Figure 30. Čas nekdanjih slovenskih nedelj Fran Krašovec

Date: 2011