Zaveza št. 14 – Slike


§

Domobranski tečaj za minometalce. Pomagajte nam ugotavljati imena.
            Uredništvu sta znana samo dva iz druge vrste: drugi z leve je Rudolf
            Stanovnik, zadnji pa Franc Pečevnik, oba z Lesnega brda

Figure 22. Domobranski tečaj za minometalce. Pomagajte nam ugotavljati imena. Uredništvu
sta znana samo dva iz druge vrste: drugi z leve je Rudolf Stanovnik, zadnji pa Franc
Pečevnik, oba z Lesnega brda

Domobranska matura na Prvi državni moški realni gimnaziji (v Vegovi
            ulici) v Ljubljani dne 14. septembra 1944. Prva vrsta: Dušan Kratnar
            (Argentina), prof. France Grafenauer, prof. Jože Schweiger, dr. Kari Capuder
            (ravnatelj), prof. Hermina Savinski, prof. Vinko Kopač, prof. Janko Sever.
            Druga vrsta z leve: Milan Bergant, Tone Kržič (vrnjen iz Vetrinja), Bogo
            Šepec, Lojze Pirc, Joža Markež (Argentina), Vinko Babnik, Jože Godnič, Dušan
            Šušteršič (Argentina), Tone Hribernik. Tretja vrsta z leve: Lojze Štefanič,
            Jože Trampuš, NikoPoženel, Stanko Vevar (umrl v Argentini), Jože Lekan (ZDA)
            in Ivan Palčič (ZDA?)

Figure 23. Domobranska matura na Prvi državni moški realni gimnaziji (v Vegovi ulici)
v Ljubljani dne 14. septembra 1944. Prva vrsta: Dušan Kratnar (Argentina), prof. France
Grafenauer, prof. Jože Schweiger, dr. Kari Capuder (ravnatelj), prof. Hermina Savinski,
prof. Vinko Kopač, prof. Janko Sever. Druga vrsta z leve: Milan Bergant, Tone Kržič
(vrnjen iz Vetrinja), Bogo Šepec, Lojze Pirc, Joža Markež (Argentina), Vinko Babnik,
Jože Godnič, Dušan Šušteršič (Argentina), Tone Hribernik. Tretja vrsta z leve: Lojze
Štefanič, Jože Trampuš, NikoPoženel, Stanko Vevar (umrl v Argentini), Jože Lekan (ZDA)
in Ivan Palčič (ZDA?)

Date: 2011