OznakaPripovedi

Hudobija je bila zaželena

H

Izzvan sem bil, da napišem pričevanje iz svojega življenja in doživljanja, kar bi utegnilo kaj predstaviti minevajoči čas. Sem duhovnik. Ob zelo različnem delu, sam ali z ljudmi, sem se bogatil v spoznavanju življenja in ljudi. Obenem je to bila zame tudi šola o preteklosti in za sedanjost. Da je...

Nepokopani nas

N

98 RADUŠE grobišče Žančani Grobišče potrjeno 29. 11. 2007 vojaki in civilisti različnih narodnosti Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč november 2016 Gornje besedilo je napisano na bakreni ploščici, ki je pritrjena na sredini 2,5 metra visokega lesenega križa, ki stoji ob...

Vihar nad Žužemberkom

V

Nasilna mobilizacija, uboji, ropanja, požigi domačij, ovajanje domačinov italijanskim oblastem, internacije na otok Rab itd. se je po vaseh v okolici Ajdovca in Žužemberka pričelo že v začetku leta 1942, s prihodom prvih neznanih mož, ki so se oklicali za partizane in osvoboditelje. Sčasoma so...