Nova Slovenska zaveza

Nova Slovenska zaveza (NSZ) je društvo, ki združuje državljane, ki so bili kakorkoli udeleženi v protikomunističnemu odporu v državljanski vojni, njihove svojce in potomce, kakor tudi druge državljane, ki sprejemajo programske usmeritve društva.
Namen in cilji društva so:

 • evidentiranje in povezovanje preživelih civilnih in vojaških udeležencev protikomunističnega odpora.
 • podajanje pobud in sodelovanje pri ugotavljanju posamičnih ali množičnih pobojev udeležencev protikomunističnega odpora v državljanski vojni.
 • ugotavljanje in skrb za zaznamovanje ter zavarovanje grobov in grobišč ter postavljanje spominskih plošč padlim oz. pobitim udeležencem protikomunističnega odpora.
 • sodelovanje z državnimi in znanstvenimi ustanovami pri raziskovanju medvojnih in povojnih dogodkov.
 • prizadevanje za objektiven prikaz zgodovine državljanske vojne in komunistične diktature po vojni,
 • organiziranje spominskih prireditev – svečanosti na civilni in cerkveni ravni,
 • vzpodbujanje in sodelovanje pri proučevanju in razsvetlitvi narave zločina medvojnih in povojnih pobojev ter narave ideologije, ki je zločin spočela in izvedla v državljanski vojni in po njej nad udeleženci protikomunističnega odpora.
 • opozarjanje na dolg, ki ga ima slovenski narod do žrtev povojnega zločina.
 • prizadevanje in dajanje pobud za odpravo krivic, ki so bile storjene med državljansko vojno in po njej posameznikom, organizacijam in skupinam ljudi, udeleženih v protikomunističnem odporu ter prizadevanje in dajanje pobud za uveljavitev njihovih pravic in morebitnih odškodninskih zahtevkov.
 • spremljanje in reševanje zdravstvenega in socialnega stanja udeležencev protikomunističnega odpora in njihovih svojcev oz. sorodnikov,
 • prizadevanje za povrnitev moralne časti ter dostojanstva vseh žrtev protikomunističnega odpora.
 • prizadevanje za povrnitev dobrega imena in časti vsem udeležencem protikomunističnega odpora.
 • prizadevanje za dejansko spravo med udeleženci državljanske vojne in Slovenci na splošno.


Članstvo v NSZ
je prostovoljno. V NSZ se lahko včlani vsak državljan Republike Slovenije in fizične osebe izven nje, če izpolnjujejo pogoje teh pravil in izpolnijo pristopno izjavo, s katero tudi potrdijo, da so seznanjeni s cilji in programom NSZ ter da ju tudi sprejemajo s pravicami in dolžnostmi.