Kazalo 1991 – 1998 N-Ž

K

nacionalizacija privatne lastnine, 528

nacionalna ilegala, 248, 255

– poročnik Kranjc in major Novak, 255

– postojanke: Gracarjev turn in Orehovica, Brezovica pri Šentjerneju in Kostanjevica, 255

– boj na Suhorju, 255

Nacionalna stranka dela, 161

Nacionalna stranka, 114

nacionalsindikalizem, 43

nacionalsocialistična diktatura, 347

nacistični holokavst, 413

nacistični teror nad nasprotniki režima: anarhisti, sindikalisti, komunisti, socialisti, nearijci, duševnimi bolniki, invalidi, 35

– Judje, Kristalna noč, koncentracijska taborišča, 35

– Noč dolgih nožev, 35

– Himmler, Eichmann, 35

načela liberalne pravne države, 347

načelo dvojnega učinka, 528

načelo koristnosti, 162

nadaljevanje likvidacij v Beli krajini, 254

– Marko Petric iz Bojanje vasi, Ljuba Pečarič in hčerka Amalija iz Drašičev, Jože Pečarič, Marjeta Nemanič z Dobravic in Marija Virant, Katarina Luzar, Marija Nemanič, Marija Govednik, roj. Stefančič, Draga Stoj s, Neža Plesec iz Curil, Marija Suklje in sestra Neža iz Dolenje Lokvice pri Suhorju, Marija Simonič, Karolina Oberman, Angela Guštin, Marija Prus s Krmačine, Ana Rezek in Marija Bojič s Krašnjega Vrha nad Radovico, Terezija Kramarič in mož Stanko iz Rosalnic, 254

Nadj, Kosta, general, 412

nadomestna realnost, 21

Nadrah, dr. Anton, opat, 435

Nadrah, dr. Ignacij, ravnatelj semenišča, 313

– stolni prost, 1, 19, 354, 363

Nadrah, poročnik, v Stični, 289, 498

Nagel, Tone, skladatelj, 285

Nagode, Betka, učiteljica, 217, 221, 232, 233

Nagode, dr. Črtomir, 223, 237, 391, 528

– Stara pravda, 131, 252

– Nagodetov proces, 487

– kje je pokopan, 527

Nagode, župnik v Šentjoštu, 217, 232, 233

Nahtigal, Franc, župnik v Šentrupertu, 267, 284

Nanut, Franc-Rade, nadporočnik, 177

Nanut, stražar v Dachauu, 492

napad Gubčeve brigade na Žužemberk, 227

– partizanov na Črni Vrh, 203, 274

14. in 15. divizije na Sela pri Šumberku, 227

14. in 15. divizije na Žužemberk, 227

– partizanov na Bučko, 312

– na železniški most pri Preserju, 228

– na vlak z interniranci pri Verdu, 225

napad partizanov na Begunje pri Cerknici, 330

– na vaško stražo v Šentjoštu, 217

– na Suhor, 254

– na Grčarice, 130

– na posamezne postojanke vaških straž, 130

– na Novo vas in Grahovo, 224

– na vaške straže v borovniški dolini, 225

napadi na Grahovo, Žužemberk, Kočevje, Novo mesto, Črni Vrh, 203

napad na Perl Harbour, 279

napad na Sovjetsko zvezo, 30, 306, 391, 483

napad na partijsko šolo v Cerknem, 519

napad na zaporo pri Borovljah, 482

Napoleon, 42, 212

napoved Zločina, 412

narodna Cerkev, ločena od Vatikana, 513

Narodna legija, 91, 107, 131, 190, 357

Narodna skupščina Jugoslavije, 284

narodna zaščita, NZ, rezervna partizanska vojska, 133, 217, 233, 241, 286, 447, 250, 284

narodne straže Slovenske legije, 289

Narodni demokrati, 385

Narodni dom v Ljubljani, 410

Narodni odbor za Slovenijo, 9, 1041, 119, 128, 223, 361, 456, 495

Narodni svet za Slovenijo, 289, 483

– programske točke, 289

narodnoosvobodilni boj, 21, 502

narodnostna ideja, 326

Nartnik, Marica, učiteljica, 230, 237, 241, 242, 267, 420

– Nartnikovi: oče Andrej, mati Marija Rutar, otroci: Marica, Ivanka, France, Andrejana, Lojzka, 267

nasilni izstop naroda iz lastne zgodovine, 163

nasprotja v samostojni slovenski državi, 302

nastanek vaških straž, MVAC, 203, 308, 483

– pri Sv. Vidu, na Hitenem, na Runarskem, na Benetah, v Topolu, na Velikem Vrhu, na Hudem Vrhu, 224

nastopi komunistov in Italijanov v Rovtah, 221

Naša luč, revija, 361

Naša zvezda, dijaški mesečnik, 267

Natlačen, dr. Marko, ban, 6, 107, 122, 133, 144, 233, 246, 254, 279, 308, 321, 353, 355, 359, 457, 460, 492, 519

Natlačenovi, 280

– prva žena Vida roj. Kos, hčerka Terezija Marija, 280

– sin Marko, 483, 508

– sinova: Vladimir, Bogumil, umrla, 280

– sin Tone, 483

Nato, 21

naval Titovih divizij z juga, 308

navodilo vaškim stražam za zbiranje ob progi Ljubljana-Postojna, 130

Nazarje, samostan, 312

Neapelj, 487

neavtentičnost, 22

Nebec, Franc, vosovski atentator, 483

Nedeljski dnevnik, 498

Nedič, Milan, general, 354, 425

neenakost ljudi v Sloveniji, 106

neenotnost protikomunistične strani, 71

neidentiteta prenoviteljev, 17

nekdanji komunisti pri nas, 6

nekomunistična inteligenca po letu 1945, 29

nekonfesionalni pouk o religijah, 15

Nemanič, Jože, iz Metlike, 254

nemška ofenziva novembra 1943, 485

nemški 97. korpus, 134

nemški zarotniki proti Hitlerju: Beck, Gordeler, Hassel, Stauffenberg, 10

nemško maščevanje za umor Heydricha, 459

nemško mirovniško gibanje, 121

nemško-sovjetski pakt leta 1939, 82

neodgovorni elementi med partizani, 289

neodvisna občila kot četrti del oblasti, 156

neokomunizem, 8, 381

nerazumljiva molčečnost o zločinih, 319

netolerantnost družbe, 111

neugodna politična konstelacija, 445

neupravičene pokojninske pravice, 156

neveljavne glasovnice, 67

nevihta nad Kongresnim trgom, 412

nevtralne osvobodilne gverile, 22

Newman, J. H, 271

Nicolson, Nigel, kapetan, obveščevalni oficir, Tolstojeva priča, 79, 125, 425

– štirje vojni zločini:

– proti nemškim oficirjem med kozaki, 425

– proti kozaškim ženskam in otrokom v Peggezu, 425

– proti nesovjetskim državljanom med kozaki, 425

– proti vsem Jugoslovanom, 425

Nietzsche, Friedrich, 392, 408, 412

nihilizem, 42, 408

NOB, enobe, 107, 144, 307, 326, 328, 518, 519

NOB-jevska interpretacija, 15

Nolte, Ernest, 408

Non cogito, ergo sum, knjiga, 524

Noncek, Pavle, 284

normalnost, 21

Normandija, 299, 487

norme morale in socialne etike, 114

Nose, Jože-Spanec, 284

Not, Stanko, 439

notranja rušilnost komunizma, 163

Notranje Gorice, 228

Notranjec v boju proti komunizmu, listič, 244

notranji minister Šter, 319

Notranjski četniški odred, 498

Notranjski odred, partizanski, 501

notranjski okrožni komite KPS, 225

nov koncept kmetijstva leta 1970, 207

nova demokratska politična igra, 24

nova državljanska vojna, 414

Nova Gorica, 13

nova interpretacija preteklosti, 24

Nova Jugoslavija, Mlada JNS, 528

nova levica, 7, 12, 15, 327, 328, 383

Nova revija, 22, 118, 119, 139, 162, 169, 391, 407

Nova slovenska zaveza in domobranstvo, 534

Nova slovenska zaveza, NSZ, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 19, 22, 23, 24, 21, 48, 51, 91, 97, 105, 109, 113, 142, 153, 168, 193, 211, 240, 271, 282, 283, 285, 290, 294, 295, 305, 308, 317, 319, 327, 332, 380, 383, 390, 409, 420, 436, 438, 440, 441, 444, 470

– občni zbor, Stane Štrbenk, 508

Nova Štifta pri Sodražici, 244, 246

Nova vas na Blokah, 244, 248

Novak, Alojzij, 487

Novak, dr. Janže, iz Notranjih Goric, 228

Novak, France, z Loga pri Vrhniki, padel, 274

Novak, France, profesor, 78, 242

Novak, Fric, politkomisar, 248

Novak, Henrik, kaplan v Hinjah, 227, 241, 242, 398

Novak, Ivan-Očka, delegat CK, 230, 237, 254

Novak, Ivanka, učiteljica, umorjena, 226

Novak, iz Št. Petra pri Novem mestu, 259

Novak, Karel, major, 129, 130, 131, 136, 190, 217, 233, 288, 289, 357

– četniški poveljnik, 506

Novak, Leo, 234

Novakova družina na Brezovici, 388

– sinova: Janko in Zdravko, 228, 230, 273, 388, 393

Novakovi na Ribniškem, 226

– Ivanka Novak-Škrabec, učiteljica v Sodražici, umorjena, 160, 226, 241, 242

– Ela Novak-Hren, umrla v zaporu, 226

– Ivan Novak, dentist, zbolel v zaporu, 226

Novakovi na Roženpelju, 227

– ubita: oče Janez in sin Tone, 227

novi totalitarizem, 420

Novinc, Anica, bolničarka, 429

novolevičarski pokomunistični blok, 24

nurnberški procesi, 236, 347, 502

niirnberško sodišče, 35

– zločini proti miru, 35

– vojni zločini, 35

– zločini proti človečnosti, 35

Nučič, France, 284

Občine, napad 7. korpusa, 247, 249, 251

Obirsko, nad Železno Kaplo, 285

obiskovalci na Blokah: Janez Hribar, Ivan Novak-

Očka, France Popit, Ljubo Šercer, Stane Semič, Ignac Voljč, Tone Vidmar, 224

objektivna ocena protikomunističnega odpora, 271

Oblak, Janko, župnik v Šentjoštu, 240

Oblak, Tone, kronist, 403

Oblakova družina v Selščku, 244

– šest umorjenih v Teharjah, 481

Oblakovi od Sv. Gregorja, 160

oblast lastnine, 264

obletne slovesnosti, 445

– Kočevski Rog, Teharje, Orlov vrh, 445

– vetrinjska tragedija, 183

obletnica Leninove smrti, 454

obred ustoličevanja koroških vojvod, 163

obremenjenost s preteklostjo, 19

Obreza, Ana, iz Begunj pri Cerknici, 482

obrtniško združenje, 487

obsodba zločinov revolucije, 324

obtoženci in obsojenci na Kočevskem procesu, 439

obtoženci na Bitenčevem procesu leta 1948, 223

obtoženci na Nagodetovem procesu leta 1947, 391

Obveščevalni center Slov. domobranstva, 490

obvladovanje slovenskih pokrajin, domobransko, 203

Obznana, prepoved komunistične stranke, 255

ocena razprave dr. Anke Vidovič-Miklavčič: Predvojna katoliška mladina, 296

– knjige Ivana Korošca -> Teharje

– krvave arene, 320

– knjige Poldeta Stuklja: Šolanje za zmago, 521

– Stephena Kocha: Dvojno življenje, 514

– knjige: The Repatriations from Austria in 1945, 125 .

– knjige: Vetrinjska tragedija, 132

ocenjevanje šolskih nadzornikov, 410

ocenitev medvojnih dogodkov, pobojev, 37

Odar, dr. Alojzij, 240, 363

odbori za mir v italijanski vojski, 288

odgovorni ljudje: Mati Terezija, Solženicin, Havel, Kolakowski, Tischner, Pučnik, 422

odgovorni za zločine: KPS, Ozna, Knoj, 319

odgovornost postkomunistične levice, 12

odgovornost pred vestjo, 422

odgovornost za znamenj ski pokop mrtvih, 423

– farne spominske plošče, 423

odhod Italijanov iz Sodražice, 160

odhod partizanov s Koroške, 125

odkritje brezsmiselnosti, 422

odnos do resničnosti, 20

– nadomestna, fiktivna resničnost, 20

– zgodovinska resničnost, 20

odnos do zločinov, zločincev in žrtev, 110

odnos zahoda do protikomunistov po 2. svetovni vojni, 8

odpor na angleških Rokavskih otokih, 459

odporniška gibanja in kolaboracija v Evropi 19391945, 397

– na Češkem, v Grčiji, v Franciji, v Italiji, na Poljskem, 129, 133

odporniška gibanja v Evropi v letih 1939-45, 459

– v Albaniji, na Češkem, Danskem, Nizozemskem, Norveškem, Poljskem, Slovaškem, v Avstriji, Belgiji, Franciji, Grčiji, 459

odprava krivic, 37

odprava privilegijev nekdanjih oblastnikov, 324

odprava totalitarizma, 151

odred nacionalne ilegale, 250

odred plave garde v Grčaricah, 26

odredba o delovni in vojaški obveznosti, 231

Odsek za informiranje in propagando pri Predsedstvu SNOS, 272

Odsek za zaščito naroda, Ozna, 412

odsotnost demokratičnih sindikatov, 319

odsotnost zanesljive znanstvene analize, 319

odstranitev revolucije iz NOB, 12

odvzemanje zemlje, 207

OF v Ljubljanski pokrajini, 190

OF, organizirana farbarija, 208

ofenziva italijanske vojske, 353

oglejski dogovor, 533

Ogrin, Franc, 95

Ogrin, Matija, 29

ogroženost duhovne svobode, 112

Oklahoma City, 462

Okoliš, Lojzka, ubita v Teharjah, 481

Okoliš, Stane, zgodovinar, 199, 244, 497

Okorn, p. Klavdij, frančiškan, 490

Okrajni odbor OF Velike Lašče, 410

Okrog pri Šentrupertu, 249

Okroglo pri Kranju, 447

Okrožni odbor OF Stična-Struge, 313

okrožnica Mit brennender Sorge, 26

– Quadragesimo anno, 255

okrožnice Zveze borcev, 319

Okrožno sodišče v Ljubljani, 107

oktobrska revolucija, 43, 398

Oljača, Mladen: Molitev za moje brate, 101

– črna roka, 101

Olt, Reinhard, FAZ, 23

Omahen, Alojz, Malnarčkov iz Sada, terenec, 227

– Marija, sestra, umorjena na Kremenjeku, 230

Omahna, Jakob, župnik v Dragatušu, 230, 237

Oman, Ivan, 279

Oman, župnik pri sv. Lovrencu v Clevelandu, 158

omenjene in izpuščene osebnosti iz vojnega časa v Enciklopediji Slovenije, 478

Omerza, Franc, Orehek, vaški stražar, 224

Omrčanin, dr. Ivo, 125

Opčine pri Trstu, nemško oporišče, 134

Opeka, Lojze, ušel s hrastniškega morišča, 481

Opeka, Tone, ujet na begu iz Teharij, 448, 481

Opekovi iz Begunj nad Cerknico, 292, 481

– sin Ivan Opeka, prva žrtev revolucije, 292

– sin Tone, ubit pri pobegu iz Teharij, 292

– oče Janez, umrl po prihodu iz Teharij, 292

– mati Jožefa, odpeljana iz Teharij, 292

– hči Marija, odpeljana iz Teharij, 292

– sin Lojze, ušel z morišča v Hrastniku, 292

Operacijska zona Jadransko primorje, 272

Oppenheimer, L, angleški pravnik, 460

Orač, mesečnik Kmečke zveze, 254

Orasche, Margareta, borovljanka, 500

Oražem, dr. Janez, zdravnik, 244, 359

Oražem, Rafael, semeniščnik, 313

Oražmov dom, 289

Orel, telovadna organizacija, 255, 284, 417, 428

– Orli, 34, 172

Organizacija delavcev za svobodo Slovenije, 118

organizacija TIGR in Soška legija, 26

– spopad z Italijani na Mali gori, 26

organizacija Todt, 272

Organizacijski štab Slov. domobranstva, 247, 251, 272

organizirano brezboštvo, 246

Orjuna, organizacija jug. nacionalistov, 417

Orlaka, vas pod Kremenjekom, 227

Orlandi, fašist, 107

Orle pri Ljubljani, 226, 500

Orlov vrh v Clevelandu, 183, 243, 253, 299

Orlov vrh, domobransko pokopališče na Ljubljanskem gradu, 11, 18, 140, 151, 299, 308, 412, 420, 438, 441

Orwell, George, 43, 59, 408, 514

osamljenost zmagovalca, 12

Osana, Jože, glasbenik, 334, 453

osebna svoboda, 112

osemnajsta divizija NOV, 251

Osredek pod Krimom, 136, 467

Osterc, Slavko, zarjan, 313

Osvald Lojze, pevovodja, 434

Osvobodilna fronta, OF, 13, 49, 68, 91, 95, 107, 118, 144, 167, 200, 201, 214, 218, 220, 221, 244, 246, 247, 248, 249, 279, 284, 288, 306, 321, 312, 331, 337, 353, 357, 361, 385, 391, 398, 411, 439, 475, 499, 513

– orodje komunistov, 534

osvobodilno nasilje, 107

osvoboditev Dachaua, 2

Ošlak, Vinko, Celovec, 324

Otave na Blokah, 244

Otavice, 526

Otlica, Trnovski gozd, 487

Otočec ob Krki, 289

Otoničar, Ivan, 330

ovaduštvo med 2. svetovno vojno, 457

Oven, Anton, profesor, 230, 237, 420

– oče Anton, Prešarjev, 237

– bratje: France, Lojze in Štefan, 237

Oven, Slavko, učitelj, 78

Ovniček, Franc, 429

Ovsec, Kristina, s. Andreja, 410

Ovsenik, Rudi, narednik, ubit v Rogu, 274

ozemlje pod oblastjo partizanov, 354

Ozna, 107, 173, 279, 361, 430, 439, 473, 497, 513

označba in ureditev množičnih grobišč, 101

oznake A, B, C, 173, 386, 473

Ozvald, Marijan, montaža kasete, 311

P, Jože, z Rakeka, ranjenec na vlaku, 482

pacifizem, 44

Paczkowski, Andrzej, zgodovinar, 20

padec Ajdovca, 227

padec Demosove vlade, 522

padec Grčaric, 130, 226

Paderšič, Vinko-Batreja, 313

padli pri Borovljah: Andoljšek, Knez, Novak, 500

padli, zamolčani… literati, 41

Padska nižina, 487

Pahole, Stanko, iz Gornje Radgone, 227

Pahor, Boris, pisatelj, 41, 327, 506

Pahor, Borut, 423 502

Pahor, Božidar, 43

Pahor, Karol, skladatelj, 176

Pajk, Stane, bolničar na Turjaku, 300

Pajkovo, grad Nadlišek, 224, 248

Pakiž, Ivo, 485

pakt Italijanov s partizani, 190

pakt med Nemčijo in Sovjetsko zvezo, 91, 299

– Hitler-Stalin, 279, 319, 391

Palestra, dijaško kulturno društvo, 313

Paljk, Leopold, pisatelj, 201

Palmanova, taborišče, 79, 125, 429, 464

palme mučeništva, 214

– knjiga: Palme mučeništva, 247, 524

Pangerc, Tone, 180

Pangerl, Viljem, mariborski kanonik, 479

Pamvitz, general, 15. kozaški korpus, 128

Parac, general hrvaških domobranov, 464

parada pred Nunsko cerkvijo, 272

Parker, Dorothy, 514

parlamentarna komisija za raziskovanje povojnih množičnih pobojev, 319

parlamentarna skupščina Sveta Evrope, 156

partija in njena vloga v taboriščih, 301

Partija, 357

partizani, komunistična partijska vojska, 534

– mobilizacija po poljanski in javorski občini, 488

– partizanske čete, 241

– narodna zaščita, 248

– taktika za uničevanje slovenskih vasi, 385

partizanske akcije na Poljskem, Slovaškem, v Italiji, 460

partizanske žrtve blizu Grebenja, 160

Partizanski glas, list, 284

partizanski napad na vlak v Baski grapi, 10

partizanski položaji na Hotovlji, Kuclju, Kovčku, 488

partizanski zapori v Kočevju in Ribnici, 288

– v Cerknici, Ribnici in Kočevju, 244

– Dijaški dom v Kočevju, 244

partizansko poveljstvo v Kočevskem Rogu, 487

partizansko sodstvo, 306

partizanščina, 70

Pasja ravan, 235, 403, 488

Pasternak, Boris, 279

pastirsko pismo škofa Rozmana, 246

Pastoralne inštrukcije, 255

Pašič, Alojzij, iz Semiča, 181

Paternost, Ivan, velikolaški župan, 129, 220, 477

Patočka, Jan, trojna razsežnost, 387, 407

Paul, Marcel, interniranec v Buchenvvaldu, 301

Pavel VI, 265, 363

– okrožnica o Cerkvi, 363

Pavelic, Ante, poglavnik NDH, 272, 395, 495

Pavičevič, Mihajlo in sestra Ljubica, 417

Pavlenč, kurir pri stotniku Stamenkoviču, 177

Pavletov ata, z Vidovske planote, 481

Pavlic, Peter, 138

Pavlic, Rado, poročnik, na Vrhniki, 2, 130

– Pavlic, /Rado/, ubežnik iz Teharij, 448

Pavlin, Mile, knjiga: Petnajsta brigada, 251

Pavlovčič, fotograf, 248

Pavlovčič, Milan, 393

Pavlovčičevi, 465

Pavlovič-Ceravac, Miloš, 492

Pax Romana, 17. kongres v Rogaški Slatini, na Bledu in v Ljubljani, 359

Pečarič, gostilna v Prečni, 181

Pečarič, Stanko, partizan, 181

pečat doslednosti, 19

Pečjak, Milan, pričevalec, 177, 489

Peggez pri Lienzu, 30, 78, 516

– begunsko taborišče, 29, 219, 280

Pelan Jože, 393

Pelan, Miha, 485

Peljhan, iz Trn, 487

Penca, Nande, invalid, 429

Pepevnak, Franc, 304

Pere, Miro, partizanski komandir, 250

Perčič, župan v Šmarju, 516

perestrojka, 501

Perko, dr. Franc, beograjski nadškof, 100, 323, 324, 470

Perne, Tone, eden poveljnikov na Turjaku, 129

Pernišek, France, 79

Perovšek, France, Jernejev, terenec, 160

– brat Viktor Perovšek, krojač, ustreljen, 160

Peršuh, Ivo, vodja rediteljskega zbora, 11, 150, 279, 300, 354, 490, 528

pesem Moja domovina, 418

peta kolona profašističnih strank, 26

– hrvaški ustaši, srbski ljotičevci, madžarski puščičasti križi, romunska Železna garda, francoski Action Fran9aise, 26

– voditelji: slovaški Hlinka, belgijski Degrelle, norveški Quisling, 26

peta prekomorska brigada, 134

Petain, francoski maršal, 495

Petan, Žarko, 10, 55, 67

petdesetletnica poraza četnikov v Grčaricah, 131

– konca 2. svet. vojne, 307

– ustanovitve Slovenskega domobranstva, 308

Petelin, Mirni, 244

Petelin, Stanko, profesor, 1

Peter II, kralj, 313, 362

Peterle, Lojze, 4, 11, 20, 26, 47, 50, 52, 71, 161, 167, 209, 309, 502, 512, 522, 527, 533

– Peterletova vlada, 511

– padec vlade aprila 1992, 5

Peterlin, Ernest, podpolkovnik, 91, 128, 129, 133, 136, 190, 490, 492, 528

Peterlin, Jože, pobudnik Drage, 456

Peternel, Tone: Spomini, 235

Petersen, Jens, FAZ, 310

peti kongres ZKJ 1948, 207

Petkovec pri Zaplani, 498

Petkovškova: Srečko in Justin, otroka, 274

Petre, France, 233

Petrič, Angela, 484

Petrič, Franc, 311

Petrič, Janko, poročnik, 398

Petrič, Jože, iz Muhabera, kovač, 181

Petričeva mama, 304

Petrovčič, Tone, 95

Petrovčič, trgovina in gostilna v Vipavi, 487

Petrovčič, Vida, 11

Pevc, Ludvik, šolski upravitelj, 160

Pevec, župan v Šentvidu pri Stični, 250

Pevski zbor slovenskega učiteljstva, 410

Pezdir, France, kaplan, 224, 248, 393, 467

Pezdir, France, umrl v Šentvidu, 274

Pezdir, Polona, učiteljica, 78

Pibernik, France, profesor, 41, 139, 159, 390

Picek, Jurij, predsednik sodišča, 181

Pieck, Wilhelm, 10, 377

Pij XI, 241, 366

Pij XII, 158, 361, 363, 395, 459

Pijade, Moša, 306

Pijava Gorica, 516

Pincolič, Cecilija, gospa Cilka, 506

Pip(p), Viljem, župnik, 233

Pip, Rudolf, učitelj v Livoldu, 411

Pipan, Zmaga, članica okrožnega odbora OF za Vipavsko, 487

Pire, dr, zdravnik na vlaku z ranjenci, 482

Pire, Metod, 391

Pirih, Milko, 154

Pirih, škof, 505

Pirjevec, Dušan-Ahac, 179, 230, 254

Pirjevec, Stojan iz Vrtovina, 487

Pirjevec, zgodovinar, 290

Pirkmajer, dr. Otmar, podban, 3, 490

Pirkovič, Rudolf, 102

Pirkovič, sodelavec revije Dejanje, 397

Pirkovič, Vilma in Franc, knjižica: Bojna pot Gorjanskega bataljona, 255

– požgani gradovi: Vrhovo, Prežek in Dobe, kostanjeviški samostan, grad na Dobravi in šola v Sv. Križu, 255

Pirkovičevi v Šentjerneju, 255

– bratje: Ivo, Jože in Rudi Pirkovič, 255

Pirmanov grič na Vidovski planoti, 467

Pirnat, Rajko, 492

pisanje o NOB, 473

pisanje s stališča KPS, OF, 271

pisatelji izgnanci, 265

pisateljski kongres leta 1935, 44

Piskernik, Angela, profesorica, 30

pismo nerojenemu otroku, 242

pismo veleposlaništvu Velike Britanije, 157

Piščar, Edi, 273

Pišece na Bizeljskem, 242

Piškovi iz Šentjošta, 219

Pivk, Franc, 318

Planina (Sv. Andrej) nad Šentjoštom, 232, 233, 235, 403

Planina, pri sv. Pavlu, 487

Planine, Milka, 497

Planinšek, Anton, 181

Planinšek, dnevnik v Vetrinju, 79

Platon, starogrški filozof, 185

Plattling, na Bavarskem, 205

Plava divizija, španska, 272

plava garda, plavogardisti, 203, 306

Plečnik, Jože, arhitekt, 158, 204, 388

Plečnikova arhitektura, 443 -Žale, 419

Pleiweis, 174

Pleničar, Dušan, urednik Klica Triglava, 237, 464

Plestenjak, Nace, ubit zadnji dan vojne, 274

Pleško, Stane, soavtor Vetrinjske tragedije, 132, 195, 304

– Pleško Ciril, 253, 304

Pleterski, Janko, zgodovinar, 133, 503

Pliberk, 120, 132, 173, 208, 215, 258, 308, 429, 473

Pliberško polje, 481

Plisnier, Charles, protistalinistična novela: Igor, 117

plošče slovenskega holokavsta, 91

pluralizem, 61

pluralna liberalna demokracija, 22

pluralnost v enopartijskih sistemih, 20

Plus, pater, 267

Plut, Anton, z Oskoršnice pri Semiču, 500

Plut, dr. Dušan, 279

Plut, Tone, pošilja Ameriško domovino, 3

Po poteh teharskih žrtev, 94

– priloga 94, 330, 318, 179, 386

pobeg Načeta Ahlina na poti s Turjaka proti Ribnici, 1

pobiti starci: Kovaček, Miha in Zagorček, 485

poboj, Brecljeve družine iz Žapuž, 487

– četnikov, zajetih v Grčaricah, 133

– domobrancev, zločin proti človeštvu, 324

– Jakopinove družine v Ponovi vasi 234

– poljskih oficirjev in vojakov v Katinskem gozdu, 110

– Romov pri Kanižarici, 230

– vaških stražarjev, zajetih na Turjaku, 133

– Grudnovih, 493

– Mravljetovih in Novakovih, 198

– slovenskih protikomunistov, 413

– Tutsijev v Ruandi, 413

– v Mačkovcu pri Robu, 288

– v Velikih Laščah, 288, 289

– vaških straž, 144

poboj civilistov v okolici Velikih Lašč, 321

– Alojz Adamič, član KA, 220

– Nace Križman, lovski čuvaj, 220

– Janez Pečnik, gozdni čuvaj, in žena, 220

– Matija Ivane, poštar, 220

– Ivan Kraševec, povratnik iz taborišča, 220

– Štefan Vidrih, župan v Ajdovcu, 474

poboj devetih kmetov iz Prigorice pri Žiglovici:

Tone, Jože in France Arko, Anton Gorše, Janez in Jože Kozina, Franc Tanko, Franc Trdan, Anton Henigman, 226

– gojencev partijske šole v Cerknem, 519

– leta 1942, 226

poboj domobrancev v Rogu in Teharjah, 29, 55, 132, 226, 481

poboj duhovnikov, 321

– Jože Geoheli, župnik, 172, 221

– Franc Cvar, kaplan, Janko Komljanec, župnik, Franc Nahtigal, župnik, Henrik Novak, kaplan v Hinjah, 220

poboj Hrenovih fantov na Vrhniki, 190

poboj mladoletnih domobrancev, 173

– političnih nasprotnikov po osvoboditvi Beograda, 125

poboj slovenske domobranske vojske, 105

poboji na Primorskem, 200

poboji od pomladi 1942

naprej, 308

– po kapitulaciji Italije, 439

– po vojni, 59, 97, 513

– domobrancev leta 1945, 96, 519

– Slovencev, prost odhod Italijanov in Nemcev, 10

poboji v Ljubljanski pokrajini, 321, 353

– županov: Tekavca, Brulca, Vidriha, Bastiča, 321

poboji v Rovtah, Zaplani, Podlipi, Šentjoštu, 221

poboji vplivnih mož in fantov: Šentrupert, Jezica, Trebnje, Sodražica, Zapotok, Šmihel, Metlika, 354

poboji:

– leta 1942, 11, 217, 385

– med vojno v Ljubljani, 279

– v Grčaricah, na Turjaku, v Velikih Laščah, Mozlju, Jelendolu, na Travni gori, Mačkovcu, 504

– v tezenskih protitankovskih jarkih, 279

– ideoloških nasprotnikov, 172

– približno 1500

ljudi, 322

– nekaterih Vrhničanov, 305

– med vojno in po njej, 48

– na Rogu, 47

– ustašev, 48

Pobuda za ponovno presojo, 162, 407

Pod Marijinim varstvom, knjiga, 231

podaljšanje zastaralnih rokov, 156

Podbevšek-Ravnikar, Štefanija, 286, 473

Podgora pri Dobrepolju, 138, 284

Podgora pri Dolu, 231

Podgorje (Maria Elend) v Rožu, 104, 468, 473

Podgornik, Dušan, sokol, 133

Podgorski tali, morišče, 138

Podklanec pri Rovtah, 221

podkrimske vasi, pogorišča, 116

– Iška vas, Golo, Kurešček, Želimlje, 116

Podlipa, 221

Podlipnik, Jožef, župnik na Selih, 227, 256

Podlipoglav, 498

Podlonk, 450

Podnanos, Št. Vid, 498

Podobnik, Blaž, 253

Podobnik, Janez, 71, 502, 508

Podobnik, Marjan, 20, 70, 71, 533

Podpesek, 221

Podpeška jama, 284

podpisovanje državnih osmrtnic revolucionarjem, 105

podpisovanje Poziva drž. zboru, 325

Podrecca, Boris, arhitekt, 211, 392

področje okrog Kočevske Reke in Gotenice, 507

Področno vojaško sodišče Kočevje, 288

Podrožca na Koroškem, 45, 104, 125, 127, 132, 174, 219, 308, 388, 412, 468

Podržaj, Jože, dijak, 482, 489

Podtabor, 284

Podutik, Vodnikov kamnolom, 451

Podvolovljek, 501

Pogačnik, dr. Jožef, škof, 333, 487

Pogačnik, dr. Lovro, 255

pogajanja s partizani na Turjaku, 477

Poglajen, komandant 14. divizije, 279

pogodba Ciano – Stojadinovič, 200

pogodba med Hitlerjem in Stalinom, 133

pogodba o vračanju Jugoslovanov s Koroškega, 468

pogovori za skupen nastop proti Nemcem, 129

Pograjc, član kluba Straža, 129

pohod 14. divizije, 460

pohod na Rim, 42

pohod v Belo krajino, 247

pojem služenja, 20

pokojnine za posebne revolucionarne zasluge, 105

pokol Armencev, 35, 456

pokomunistična levica, 414

pokomunistična politična garnitura, 23

pokomunistične stranke v Srednji in Vzhodni Evropi, 182

pokop mrtvih, 8

– žrtev pri Sv. Gregorju, 160

pokopališče na Orlovem vrhu, 19

Pokom, dr. Mirko, 284, 313

Pokorn, Jožef, župnik, 230

pokorščina Moskvi in revoluciji, 26

Pokovčevi v Zagorici, 231

– mama Ivana in mož France, 231

– hčerka Micka, petnajstletna, ustreljena, 231

– begunci v Dolskem in Ihanu, 231

Pokovec, Franc, vosovski atentator, 483

Pol Pot, 14

Polajnar, Nace, poslanska skupina SKD, 29

– Polajnarjeva komisija, 259, 319

Polak, Bojan-Stjenka, 259, 439, 473, 259

Polak, Marja, 279

Polanec, dr. Franc, zdravnik, 164

polarna bloka, 19

Polda, Tone, kurat, v Teharjah, 448

Polenšek, Rok, 484

Poletti, Cesare, 486

Polhograjsko hribovje, 169

– pograjski hribi, 403

Polhov Gradec, 235

Polica pri Grosupljem, napad Cankarjeve brigade, 197, 234, 498

Polič, Radko

– Anton Marvin, 230, 234, 250

– knjiga: Čudežna pomlad, 250

Polič, Zoran, notranji minister, 458

politbiro SZ, 523

politicid, 412, 413

– maščevalni, represivni, revolucionarni, represivno-hegemonialni, 413

politična elita, 22

politična emigracija, 284, 339, 437, politične stranke 1992, 383

politične stranke pred vojno, 91

– Slovenska ljudska stranka, 91

– Samostojna demokratska stranka, 91

politični ekonomski interes, 20

politični komisarji v vseh enotah, 133, 395

politično mafij stvo, 17

politično vodstvo SLS, 289

– Šmajd, Smersu, Stare, Križman, 289

politika ideološke hegemonije, 35

politika resničnosti, 21

politika SKD po padcu Demosa, 522

politiki Slovenske zaveze, 133

politiki v Londonu, Krek, Kuhar, Snoj, 22

polja smrti v Kambodži, 413, 478

Poljane nad Škofjo loko, 235, 488 -Čelik Metod, 488

– Poljanska dolina, 235

– poljanska vstaja, 488

poljanska četa, 23 5

Poljanska dolina ob Kolpi, 252

polje človečnosti, 421

Poljšak, Marijan, 527

Poljšak, Tone, 290

Polom na Kočevskem, 242

Polše, Janez, Jezica

– Stožice, 289

pomanjkanje identitete, 422

pomlad narodov 1848, 185

pomladna koalicija, 71

– pomladne stranke, 20

pomor domobranskih fantov in mož, 391, 520

ponemčevanje, 285

Ponikve, 284

POO, protiokupatorski odpor, 528

Popek, Franc, arhitekt, 442

popis vseh žrtev komunizma, 319

Popit, Franc, Bernetkov France, 73, 172, 232, 490

Popivoda, Pero, part. poveljnik, 190, 266

Popovič, dr. Vlada, 492

Popper, Kari, 279

popravljanje krivic, 6

Por, brata Anton in Jože, obveščevalca, 492

poraz vaških straž na Turjaku, 130

– petdesetletnica padca Turjaka, 1

Porčinj (Porzus), poboj belih partizanov, 509

poročila iz zasedene Slovenije, 321, 322, 354

poročila o grozodejstvih domobrancev nad partizani, 203

poročilo o akciji za premirje, 118

poročilo o ureditvi prehoda v demokracijo, 347

poroznost spomina, 319

Portsmouth, lord, 320

posadke gorenjskih domobrancev 233

– na Črnem Vrhu nad Polhovim Gradcem, v Lučinah in v Suhem dolu, 233

poskus protikomunističnega upora pri Sv. Vidu, 224

– v Loškem Potoku, 224

poslanica ZZB drž. zboru, 12

postkomunisti, 21

– postkomunistična levica, 19, 20, 406

– levičarski blok, 24

– politični razred, 21

– postkomunistični pragmatizem, 162

– postkomunistična družba, 5

– postkomunistična Evropa, 156

postmoderna, 417

postojanke legistov: v Temeniški dolini, Ajdovec, Primskovo, 197

postojanke primorskih domobrancev, 464

– stalne: Ajdovščina, Vipava, Št. Vid (Podnanos), Ilirska Bistrica, Postojna, Idrija, Veharše, Gornja soška dolina, 464

– začasne: Lokavec, Slokarji, Sv. Križ, Vrtovin, 464

postojanke vaških straž na Notranjskem, 288

– v Loški in Cerkniški dolini, Menišiji: Bloke, Pudob, Begunje, Cerknica, 288

Posvetovalna skupščina Sveta Evrope, 238

posvetovanje politbiroja KPJ 5. maja 1941 v Zagrebu, 133

posvetovanje na Turjaškem gradu, 129

– civilisti: Ivan Paternost, dr. Ludvik Kožuh, Franc Casar, Ludvik Arko, …, 129

– duhovniki: Karel Skulj, France Malovrh, dr. Franc Blatnik, Ivan Lavrih, Jaka Mavec, Janez Dolšina, 129

– neenotnost med oficirji na posvetovanju, 129

pošiljke za partizane, 217

poškodba črnomaljske spominske plošče, 23

pošteni partizani, 101

potencialni organizatorji protikomunističnega upora, 289

Potnik, Vilko, iz Trbovelj, na poti v Avstralijo, 3

Potočar, Stane-Lazar, knjiga: Zvestoba, 257

Potočnik, Blaž, predsednik Tabora v Kanadi, 243, 253, 323

Potočnik, dr. Miha, Smrčarjev, 447

Potočnik, Franc, 183

Potočnik, poročnik, 535

Potočnik, Vika, županja, 73, 527

Potok pri Šentjoštu, 219

Potokar, Lado, Polica, 234

Potokar, Ludvik, 516

Potokar, Polde, paznik v zaporu, 2

pototalitarni čas, 21

Potrč – Jelinčičeva skupina, 319

Potrč, Ivan, 473

Potrč, Miran, poslanec, 317, 319, 502

Potsdam, 406

poveličevanje NOB, 460

poveljniki notranjskih postojank vaških straž, 289

– Vošnar, Pavel, Šentjošt

– Rovte; Vojska, inž. Jože, Begunje; Omerza, Mihael, Ljubljana, Bloke; Poženel, Pavel, Ljubljana, Loški Potok, 289

povezanost med komunizmom in nasiljem, 310

povezava z italijanskimi komunisti, 353

povezava vaških straž z Novakovo jugoslovansko vojsko, 305

Povirk, Lojze, iz Zagorice, 231

Povirk, Lovro, Martin, organist Vincenc, 231

Povletovi z Rudolfovega na Vidovski planoti, 467

povojna morija, 413

– holocid, 11

– holokavst, 25

– poboji, 137, 271, 499

– procesi, 271, 223

povojno vojaško sodišče, politično sojenje, 107

Povše, Lojze, dipl. inž, 164

pozitivizem, 112

poziv NSZ drž. zboru s podpisi, 157

Pozsonec, Marija, v taborišču Hrastovec, 319

Požar, dr. Tone, župnik, 487, 448

Poženel, brata Niko in Martin, 173

požgani domovi v Ljubljanski pokrajini, 321

požig farne cerkve sv. Mohorja in Fortunata v Žužemberku, 227

– požig šole in župnišča na Selih pri Šumberku, 227

– požig Hinj, 398

požig Narodnega doma v Trstu, 487

požig rajhstaga v Berlinu, 43

požig vasi Pristava nad Višnjo Goro, 1

– Sp. Breezovo, 1

Požun, Franc, organist, 242

Praga, univerza, 237

pragmatika, 408

Praprotnica pri Mirni na Dolenjskem, 267

Praprotnik, Avgust, 528

Praprotno brdo, 221, 239

Pravhar, Jože, župnik, obsojen na smrt, 230

pravi konec 2. svetovne vojne, 6

pravica do groba, 106

pravica do mrliških listov za pomorjene, 101

pravica do vpogleda v tajne dokumente STASI, 121

pravičnost, 21

pravljica o Lojzetu, Janezu in Marjanu, 68

pravna država, 397

pravna, moralna in politična krivda države, 319

Praxis, 96

praznovanje 50-letnice konca vojne, 157

– dve slovesnosti, 14

– Prebujena Slovenija, 133, 528

Preac, dr. Ivan, 164

Preac, p. Jože, 483

predaja Turjaka, 175

– poboj ranjencev na Turjaku, 394

– poboj ujetnikov s Turjaka, 266

Predgozd na Mačkovcu, part. taborišče, 224

Predgrad, obrambni tabor, 252

– ustreljeni: Peter Rauh, sin Peter, sosed Lojze Fortun in Marko Kralj, 252

Predic, Jože in Pepe, pleskarja, 487

Predlog za lustracijo, 23

predlog zakona o vojnih grobiščih, 444

– vojaška grobišča: padli za domovino, 444

– grobišča: umrlih kot žrtve vojne, 444

– neenakost mrtvih državljanov, 444

– medvojna grobišča protirevolucionarjev, 444

Predstruge, železniška postaja, 284

predvojna katoliška razpotja, 117

predvojna SLS, 289

– umrli: Korošec, Kulovec, Natlačen, 289

– zunaj: Krek, Gabrovšek, Kuhar, 289

predvolilni čas 1992, 383

Pregelj, Darko, 223

Pregelj, Ivan, pisatelj, 351, 428

Pregeljc, Ivan, duhovnik, 246

Pregeljc, Marjan, prva žrtev na Menišiji, 246

Pregled zgodovine NOB, 241

prehod domobrancev čez dravski most, 125

prehod iz totalitarizma v demokracijo, 151

preimenovanja nekdanjih organizacij, 57

– Antiimperialistične fronte v OF, 460

prekomorska brigada pri Bihaču, 231

prekop jelendolskih žrtev, 226

prekop turjaških žrtev, 394

prelevitev nekdanjih komunistov, 96

prelivanje poslancev iz stranke v stranko, 58

Prelog, Oto, dipl. inž, 164

prelom med kraljem in Titom, 3

prelomnica v odporu proti revoluciji, 129

Prelovec, Zorko, pesem Doberdob, 419

Preluže, izvir blizu Gabrja pri Vipavi, 487

Premrl, Janko-Vojko, 26, 201, 487

Premrou, dr. Branko, zasliševalec, 288, 439

Premrov, Antonija, s. Karmela, 532

– sestra Božidara, 532

Prenner, dr. Ljuba, odvetnica, 417, 532

preseljevanje duhovnikov, izobražencev, uglednih kmetov, 217

Prešeren, dr. Anton, jezuit, v Rimu, 80, 465

Prešeren, dr. France, 20, 162

– Krst pri Savici, 338

– Prešernov dan, 159, 264

– Prešernov kredo, 264

– Prešernova načela, 264

Prešeren, Jože, kopanjski župnik, 234

Prešeren, Milan, vojak Mrakove čete, 500

Prešernova brigada, 130

prevara leta 1941, 383

prevoz orožja v Grčarice, 130

Prezelj, Ivan-Andrej, general, 126, 190, 223, 464, 498

Prežihov Voranc, 12, 312

preživele zapornice iz Teharij: Ljudmila Bešter, Fani Ložar, Francka Bančič, Vida Lovšin, Marija Šivic, Justina in Francka Rot, Fanči in Marjanca Bonač, Ana Obreza, Francka Avsec, 481

preživeli pokole na Teharjah, v Hrastniku, Trbovljah, 340

Prhavec, Jože, 169

pričevanje o vojni in povojni zgodovini, 32

– Ruda Jurčec do vojne dobe, 32

– dr. Ludvik Puš, osebna zgodba, 32

– dr. Ciril Zebot, zgodov. razmišljanja, 32

Prijatelj Ivan, 89

Prijatelj, Marija, 220

prijatelji Nikolaja Jeločnika: Jevnikar, Gerzinič, Eiletz, Rebula, Velikonja, Rot, Kramolc, 431

prikaz argentinske Slovenije na T V, 510

Primčkova hiša na Vidmu, 138

Primorska duhovščina pod fašizmom, knjiga, 487

Primorska narodna straža, 91

primorski domobranci, 272, 482

Primožič, Ivanka-Irena, 429

prisega kralju Petru, 272

– priznanje slovenskega odpora proti komunizmu za domoljubno dejanje, 324

prisega v Novem mestu, 249

prisege okupatorju, 460

prisilno delo na določenem kraju, 288

pristojnosti varuha človekovih pravic, 101

prisvajanje paketov v taboriščih, 301

privilegiji, 162

– zmagovite rdeče strani, 26

– nekdanjih funkcionarjev, mitologija NOB, 29

Pro musica viva, združenje, 163

proces lastninjenja, 328

proces proti obtožencem iz taborišča Flossenburg, Mauthausen, 377

proces proti Zinovjevu, 35

proces v Leipzigu, 43

procesija od Sv. Ane do Bukovžlaka, 409

program Slovenskih krščanskih demokratov, 148

programi strank, 19

programirano ignoriranje dejstev, 319

projekt izvedbe revolucije, 12

proletarska udarna patrulja, Dakijeva, 226

propad socializma, 427

propagandni odsek Slovenskega domobranstva, 452

proslava ob koncu 2. svetovne vojne, 527

Prostor in čas, revija, 118

prostor razuma, 12

prosvetno društvo, 284

– Dobrepolje, 410

protestno zborovanje proti pristopu Jugoslavije k trojnemu paktu, 227

protifašistična ljudska fronta, 43

Protiimperialistična fronta, 22, 26, 101, 107, 286, 306, 528

– preimenovanje v OF 29. junija 1941, 133

– in OF, 257, 289, 420, 502

– Slovenski narodnoosvobodilni odbor, SNOO, 289

– prvi štirje odloki SNOO, 306

protikomunistična vojska, 22

Protikomunistični odbor v Ljubljani, 490

protikomunistični odpor, 244, 289, 494

– v Metliki po Belogardizmu, 254

– belokranjska trojka: Jože Derganc, Jože Bitenc, Anton Oven, 254

– zaupniki trojke: Miha Jerman, prost Alfonz Klemenčič, župnik Janez Raztresen, 254

– odposlanci Slovenske legije: Tone Duhovnik, profesor Krošelj Jože, dr. Milan Bano, 254

protikomunistično gibanje, 22

protimobilizacija, partizanska, 231

protirevolucionarji s Turjaka, 288

protirevolucionarno nasilje, 233

protislovnost meščanskih demokracij, 44

protitankovski jarek pri Celju, 468

Proust, Marcel, 462

Prunk, Janko, zgodovinar, 391, 490, 502

prva in druga tankovska brigada NOVJ, 521

prva slovenska brigada, II. grupa odredov, 230

prve celice KP v Beli krajini, 230

prve ilegalne oborožene skupine protikomunističnega odpora, 91

– Sv. Urh pri Ljubljani, 91

– Tabor v Loškem potoku, 91

– Sv. Vid nad Begunjami, 91

prvi partizani na Selih pri Sumberku, 227

Prvulovič, dr. Žika, 125

psevdodržava, 407

psevdoelite, 161

psevdometafizika, 408

psevdopoliteja, psevdopolitične ustanove, 19

Pšenica, avtobusni prevoznik, 242

Puc, Ivan-Don, 439

Pucelj, dr. Ivan, minister, 220, 321, 353, 460, 490

Pucelj, Ivanka, učiteljica, 410

Pucko, poslanec, 68

Pučnik, dr. Jože, 4, 10, 16, 26, 67, 144, 383, 397, 522, 527

Pudob, 485

Pugelj, Ignac, in njegova družina, 398

Pugelj-Jevnikar, Vida, 333

Pugled, partizansko taborišče, 250

Puhar, Alenka, 465

Puhar, Leopold, kaplan, 34, 248

Puharjeva, odstavljena ministrica, 57

Puncer, Albert-Brico, 284

Pungerčar, Anton, 429

Purkat, Ivanka, z Otav, 248

Purkat, Tone-Malček, 248

Pust, Anton, 524

Pust, Ingomar, koroški pisec, 500

Pustota, domačija Božnarjevih, 403

Puš, Ludvik, Mladinska kmečka zveza, 254, 490

Pušenjak, dr, zdravnik, 532

Pušenjak, nadporočnik, 535

Quadragesimo anno, okrožnica, 296

Quisling, na Norveškem, 331, 459, 495

Rab, interniranci, 355, 483, 497

Rabič, Mlakarjevi: Jaka, Maks in Alojz, 447

Rabuza, Anton: starejši in mlajši, 66

radikalizacija boja novolevičarstva, 423

Radio Jadransko Primorje, 432

Radio Ognjišče, 363, 421

Radio Vatikan, 362

Radohova vas, prvi talci, 247, 250

Radojčič, dr. Nikola, 313

Radoš, Martin, župnik v Spodnjem Logu, 252

Radovljica, 242, 285

Raič, profesor, v Dachauu, 490

Rainer, dr. Friedrich, 135, 165, 272, 460

Rajhenburg, danes Brestanica, taborišče, 465

Rak, Maks, na Turjaku, 1, 2

– medicinec Maks Rak, 270

Rakitna, 244

Rakoševič, Titov zastopnik v Dachauu, 2

Rakovec, Karel, tolmač, 453, 464

Ramovš, Primož, Musiques funebres, 163

– Simfonija Pieta, v spomin pobitim domobrancem, 163, 358

Ramšak, Franc, župnik, 219, 223

Ramšak, Ivan, 231

Ramšak, Jože, 401

ranjenci na vlaku na Jesenicah, 501

Rankovič, Aleksander, 412

Rant, Pavle, 139

rapallska pogodba, 221

Rašica, 220, 284

Ratej, Franc, nadporočnik, 247

Ravne nad Črničami, 487

Ravne v Krimsko-Mokrškem hribovju, 467

Ravnik, Anton, profesor, 270

Ravnik, Janko, ekspresionistični slog, 163

Ravnikar, dr. Vladimir, 391

Ravnikar, Edo, 29

Ravnohrib, Pavle, igralec, 293

Ravšelj, Franc, z Viševka v Loški dolini, 500

razcepljenost Slovencev, 21

razdvojenost narodove zavesti, 12

razglasitev samostojne Slovenije v okviru Jugoslavije na Taboru 3. maja 1945, 177

Razgledi, revija, 232

raziskati zločine med revolucijo in po njej, 324

različne metode pri likvidiranju, 319

različne vojaške enote, zbrane na Turjaku, 129

razorožitev ital. vojske ob kapitulaciji, 130

razpad Demosa, 212

razpad jugoslovanske vojske, 255

razpad Slovenske demokratske zveze, 522

razsvetljenstvo, 462

Raztresen, Janez, suhorski župnik, 230, 233, 237

razveljavitev obsodb in poravnava škode, 324

razvrednotenje NOB, 155

Rdeča armada, 42, 482, 495

Rdeča fronta, komunistična bojevniška zveza v Nemčiji, 377

rdeča garda s politkomisarji, 289

rdeča samouprava v Buchenwaldu, 377

rdeča univerza v zaporu v Sremski Mitrovici, 420

rdeči Kmeri, 413

rdeči teror po poletju 1942, 456

rdeči trojanski konji, 26

Rea, Ariella, fašistka, atentat, 345

reakcija Italijanov na napad pri Hrastenicah blizu Dobrove, 217

reakcija temnopoltih študentov na razstavo o aboliciji v ZDA, 53

Rebula, Alojz, pisatelj, 285, 313

Regina Coeli, ječa, 79

Regnum Christi, revija, 359

rehabilitacija, 337

Rehar, Radivoj, 223

reinterpretacija preteklosti, 25

Rekar, France, iz Zdenske vasi, 266

Rekarjev mlin, pod Pancami, 498

rekvizicije v Šentjoštu, 217

religija, 16

– in etika, 373

Remec, Bara, 202

Remec, dr. Peter, New York, 324

Remec, inž. VI, civilni uslužbenec, 132

Remec, Jaka, 489

Remec, Peter Paul, profesor za mednarodno pravo, 460

Remic, Janez, neformalni voditelj dunajskega kroga, 41, 139, 313

Remškar, Ivan, kurat, 198, 393

Remškar, Jože, Vinko, Dore, Blažonovi, 274

Remškarjevi na Brezovici, 198

– vdova Alojzija, sinovi: France, Ivan, Karel, hčere: Marica, Pepca, Ivanka, Tončka, 198

– Joe Harrison, Birkenhead pri Liverpoolu, Tončkin mož, 198

– Karel Puc, mož Marice Remškar, 198

Rendell, George, veleposlanik, 426

Renicci, taborišče za internirance, 175

Repe, Božo, 126

Repentabor, 134

Repič, Anica, 487

Repič, trgovec v Ajdovščini, 487

represivni totalitarni svet, 21

republikanska vlada, 43

Resman, Anica, Zaletelova, 139

Resman, Mate, jurist, 270

– Roesmann, dr. Mate, Cleveland, 293, 324, 438

resnica o 2. sveto v/ni vojni, 53

– o državljanski vojni, 271

– o revoluciji iin samoobrambi, 435

– o resnični NOB, 279

resničnost igre, 21

Resnik, hrib nad Tavžljami, 467

revanšizem, 64, 162, 290, 326, 487

Reven, Slavko, z Vrhnike, 172

Reven, Zdravko, 524

Revija katoliške akcije, 242, 420

revije v emigraciji, 271

revolucija ali osvobodilna vojna, 91

revolucija in državljanska vojna v Sloveniji, 22, 144, 397, 417, 502

– revolucija in KPS, 513

– revolucija in NOB, 350, 420, 518

– v Št. Vidu nad Ljub, 484

– revolucija in odpor, 534

– revolucija in samoobramba, 214

Revolucija pod Krimom, knjiga, 244

– v Španiji in Mehiki, 244

revolucija, 246, 408, 528

– revolucijska romantika, 43

– revolucionarne norme, 288

– revolucionarni boljševizem, 162

– revolucionarni teror, 289

– revolucionarni boj, 288

– revolucionarno pravo, 398, 439

Ribar, Ivo-Lola, 290

Ribičič, dr. Ciril, 54, 167, 502

Ribičič, Mitja-Ciril, 203, 223, 259, 307, 309, 473, 487, 497

Ribnica, 136, 267

– Ribniška dolina, opustošena, 116

– Sodražica, 116

– Ribniški sejalec, list, 242

– komunistična celica in SKOJ, 226

– ribniška partizanska četa, 226

Ribnikarjeva vila v Beogradu, 133

Rigelnik, Herman, 151, 441

Rigler, France, sošolec, 313, 484

Rigler, Ivan, organist, 181

Riglerjeva družina iz Dolenje vasi, 160, 226

– Rigler, Jože, poboj, 226

Rihar, Ice, dom. stotnik, v Vetrinju, 481

Rihar, Janez, župnik, Ljubljana, 311, 324

Rihtaršič, študent, žrtev partizanov, 279

Rim, 89, 202

– postaja Stazione Termini, 145

Rittig, dr. Svetozar, zagrebški kanonik, 395

Rizzato, tovarnar, 487

Rohm, vodja S A, 43

Rosener, Ervin, general SS, 107, 128, 130, 272, 361, 460, 500, 506

Roatta, ital. general, 119, 122, 290

Rob pri Velikih Laščah, 516

Roberts, Walter, angleški zgodovinar, 129, 192

Robertson, general, 125

Robespierre, 43

Roblekov dom, 277

Robotti, Mario, ital. general, 119, 122, 321, 354

Rode, dr. Franc, nadškof, 23, 26, 70, 73, 234, 421, 435, 502, 508

Rog /glej tudi Kočevski Rog/, 7, 18, 22, 26, 30, 36, 37, 64, 73, 81, 85, 90, 199, 210, 268, 291, 365, 401, 402, 409, 420, 484, 527

– duhovno središče Slovenije, 81

– kraj očiščevanja, 91

– središče narodne sprave, 81

– vir duhovnih energij, 81

– antikomunisti, branilci evropske kulture, 81

– mogočna katedrala, 73

– vera v zmago resnice, 85

– mučenci za zvestobo, 87

– skupna usoda neke skupnosti, karma, 87

– pot na Kalvarijo, 210

– posvečena skrivnost, 210

– roški holokavst, 26, 268

– zgrešenost ciljev revolucije, 291

– pravica do lastnega prepričanja, 291

– občutek zapuščenosti, nezavarovanosti, 199

– smisel v nesmislu, 365

– roške žrtve izprosile samostojno državo, 365

– rešenca iz brezna Dejak in Kozina, 84, 214

Rog in dogajanje v Bosni, 29

Rojan, 134

Rojarska kapela, 403

Roje, Anton, župnik na Žalah, 442, 443

Rojic, Viktor, 150, 217, 248, 300, 354

Roj ina, Duša, 411

Rokodelski dom v Ljubljani, sedež Slov. legije, 172, 254, 490

Rokodelski /Sokolski/ dom v Kočevju, 468, 526

Rolandino iz Padove, 369

Rolland, Romaine, pisatelj, 44

Roosevelt, Franklin D, 395

Rorman Jože, Božični proces, 492

Rosi, Ludvik, Robertov Ludve, Vel. Mlačevo, 234

Ros, dr. Mirko, profesor v Zurichu, 145

roška italijanska ofenziva, poleti 1942, 313, 485, 497

Rot, Andrej, 29, 298

Rot, France, z Župenega, 248

Rot, Justina in brat Korle, v Teharjah, 481

Rotar, dr. Janez, profesor, 228

Roter, dr. Zdenko, 47, 385

Rousseau, 408

Rovt pod Mladim Vrhom (Blegošem), 235, 450

Rovt pri Sv. Lenartu, 488

Rovte, 33, 217, 219, 221

– rovtarska fara, 221

Rozina, France, gor. domobranec, 500

Rozman, dr. Branko, 290, 311, 340, 525

Rozman, Franc-Stane, 227, 250, 257, 503

Rozman, Ivan, poslan iz partizanov, 431

Rozman, teharski župnik, 94

Rož na Koroškem, 125

Rozman, dr. Gregorij, škof, 32, 34, 107, 119, 122, 123, 128, 135, 158, 165, 170, 209, 214, 215, 220, 223, 232, 241, 246, 247, 248, 252, 253, 255, 272, 284, 285, 290, 299, 321, 345, 346, 420, 421, 430, 448, 478, 482, 483, 492, 499

– Rozmanov proces, 123, 361

– knjiga: Rozmanov proces, 119

Rožmancova mama z Vrzdenca in sinova, 76

– Jakob in Pavel Rožmanec, 76

Rožni Dol pri Semiču, 241, 267

Rožnik, Franc, 484

RTV Slovenija, 114

Ruanda, 462

Rudno, 450

Rudolf, Ivan, 513

Rudolf, Jožef, župan na Blokah, 224

Rudolfovi, p. d. Povletovi na Vidovski planoti:

Alojz, Andrej, Jože, 467

Rudolfovo pri Sv. Vidu nad Cerknico, 248

Rupar, Alojzij, podžupan, 248

Rupar, Andrej, 467

Ruparjevi pri Lešnjakah, 248

– oče Jože, vidovski župan, mama Frančiška, ubita v Zali, sin Ludvik, 248

Rupel, dr. Dimitrij, 11, 52, 67, 115, 162, 279

– Emigranti, 209

– zunanji minister, 456

Rupnik, Božidar, 492

Rupnik, Evgen, 492

Rupnik, Franc, iz Zadloga, vodič, 505

Rupnik, Ivan, kobariški dekan, 509

Rupnik, Leon (Lev), general, 22, 128, 133, 135, 165, 177, 243, 299, 272, 321, 340, 361, 457, 478, 482, 495, 496

– Rupnikov proces, 492, 135

– Rupnikov govor, 30

– Rupnikova utrjena linija, 221, 233, 235, 246

– ljubljanski župan, 354, 431

Rupnik, Vuk, 26, 154, 247, 249, 251, 481, 482, 490, 495, 500, 506

Rupnikov udarni bataljon, 208, 249, 251, 412, 448, 473, 481, 482, 494, 500, 501

– na Angelski gori, 506

– v taborišču Teharje, 506

Rus, dr. Veljko, 22, 47, 397

Rus, gruntar, umrl v Ameriki, 274

Rus, Jože, 227, 234, 528

Rus, Jože, v ZDA, o škofu Rozmanu, 229

Rus, Matija, bajtar, žrtev partizanov, 274

Rusnje pri Žapužah, 487

Russell, Bertrand, 4

– Russellovo sodišče, 283

Ryssdal,Rolf, 238

Sabadin, Severin, iz Marezig pri Kopru, 102

Saharov, Andrej, 279

Saje, Franček, partizanski zgodovinar, 122, 123, 181, 233, 237, 246, 286

– Sajetov Belogardizem, knjiga, 250, 255, 313

Saje, Jože, komandant četnikov, 498

Saje, Marko, komandir knojevske enote Zora, 177

Saje, Stanko, iz Mirne, 247

Salmič, Ivan, kaplan, 230

Samec, Bruno, 487

Samec, dr. Maks, 359

Samija pri Šentjoštu, 498

samomori, 328

samoobramba, 119

– kmečkih ljudi, 353

samospraševanje, 25, 409

Samostojna demokratska stranka, 357, 528

Samostojna kmečka stranka, 220, 227, 255

Samotorica, 489

samouničenje, 374

samoupravljanje, 50

samozadostnost, 22

sanatorij Emona, 312

sanitetno in versko osebje, 108

Saria, dr. Balduin, 313

Sattler, dr. Alojz, 277

Savelli, Viljem, kaplan, 252

Savinšek, Jakob, 313

Schein, Štefan, šolski upravitelj na Jezeru, 228

Schiffrer, Marjan, 502

Schmidt, Helmut, kancler, 114

Schmoll, Heike, novinarka FAZ, 406

Scholz, nemški major, 500

Schroder, Gerhard, SPD, 121

Schuller, Wolfgang, pravnik in zgodovinar, 23, 347

Schumacher, nemški stotnik, 247, 251

Schweiger, sestri, 230

SED, enotna socialistična stranka Nemčije (vzhodne), 377

Sedej, Ivan, Zadlog, komisar bolnice Pavla, 505

Sedej, škof, 487

sedmi kongres kominterne, 133

sedmi partizanski korpus, 247

Seeler, nemški polkovnik, 500

sektašenje nad mrtvimi, 12

sekte, 263

sekularizacija, 285

Sekundarjeva hiša na Vidmu, 138

Sela pri Ajdovcu, 251

Sela pri Hinjah, 267

Sela pri Sumberku, 227, 503

Selan, Jože, Zajcev, s Police, legist, 197

Selan, Tone, partizanski pilot, 274

Seliškar, Tone, pisatelj, 412

Seljak, Janez, iz Lovranovega, kovač, ubit, 224

Seljak, Ludvik, od Sv. Trojice, v Grahovem, 224

Selo pri Pancah, 498

Selo pri Velikem Gabru, grad, 247

Semič, 267

Semič, Stane-Daki, 34, 160, 225, 226, 246, 485

Senčar, Igor, 42

Senčar, Ivan, 29

Senegačnik, Brane, 29

Senigallia, begunsko taborišče, 219, 223

Senjor, Mladen, partizan, 279

Senožeče, 410

Seraglia, ital. polkovnik, 289

Serge, Victor, belgijski revolucionar, 44

Sernec, Dušan, predvojni minister, 131

Servigliano, begunsko taborišče, 202

servilnost slovenskega zgodovinopisja, 319

sestop z oblasti, 49, 167, 212, 303, 513

sesutje komunističnega imperija, 6

Sesek, Lali, učiteljica, 78

Sever, Janez, profesor, 32, 270, 313

Sever, Vinko, 388

Severna Irska, 502

severni sij, 25/26. jan. 1938, 235, 403

Sfinga, 17

Shakespeare, William, 23, 412

– Macbeth, 413

Sheen, škof, 229

Siewert, Robert, jetnik in funkcionar, 377

sila spomina, 19

– sila življenja, 420

sile komunističnega nasledstva, 21

– sile kontinuitete, 19, 26

– sile Oblasti, 263, 264

sile Osi, 26

Silone, Ignazio, bivši komunist, 310, 408

simbolni pogreb pobitih, 50

Simčič, Zorko, 139, 253, 324, 358, 419, 442, 473

Simončič, Vlastja, 391

Simoniti, Vaško, 307

simpatizerji OF, 313

simpozij o OF v aprilu 1966, 133

Sinja Gorica, 95

Sinjavski, Andrej, ruski pisatelj, 15, 422

Sinji vrh na Angelski gori, 489

sinoda ljubljanske škofije, 255, 426

Sintič, Tone, 203

Sire, Franjo, 391

– dr. Ljubo Sire, sin, 131, 237, 391, 528

– Nagodetova Stara pravda, 456

Sirk, Albin, 223

Sirk, Jože, iz Selc, žrtev partizanov, 227

sistem gulagov in podobnih taborišč, 347

Sitar, Janez, župnik, 273

Sixtova misija, 123

Skalar, Pavla in Alojz, 484

Skalja, Polde-Miki, Skalcatov, 197

SKD, Slovenski krščanski demokrati, 4, 8, 18, 28, 105, 385, 474

– in divje lastninjenje, denacionalizacija, povojni poboji, 522

Skebe, Ciril-Ciko, 164, 270

Skebe, Silvester, župnik v Starem Logu, 242

sklepni boji za Trst in Ljubljano, 134

– na Štajerskem in Koroškem, 134

Skobrne, Anica, rojena Debevec, 244

Skok, Janez, 484

Skopec, Marija, Francka in Ivanka, Glinarjeve, iz Stranske vasi pri Dobrovi, 230

Skubic, Anton, dekan v Ribnici, 226, 284

Skubic, Vinko, šolski upravitelj v Cerknici, 244

skupina 25

poslancev, 47

skupina aktivnih oficirjev in podoficirjev, 133

skupina na poti v Dachau:

štirje frančiškani in Peterlin, Križ, Bitenc, Zagoršek, Fine, Zekar, 2

skupina v Dachauu: dva frančiškana, Šeškar, Glušič, Antosijevič, Bolko, Kotnik, Lipovec, Kalan, 2

Skupnost borcev gorjanskega bataljona, 255

Skvarča, 221

Slabe, Damijan, Delov novinar, 12

Slabe, Karel, nadporočnik, 247

Sladic, Jože, preživel padec Grčaric, 130

Slak, Florijan in brat Matija, z Dobrave pri Dobrniču, 251

Slak, Stanko, v Šmarju-Sapu, 503

Slave, poverjenik Vosa za Črnovrško, 505

Slavič, Matija, rektor univerze, 100

Slejko, Slavko, 201

Slivnica, 246

Slivnik, Danilo, novinar, 29, 162

Slomšek, Anton Martin, 11, 209, 244, 290, 454

Slomškov dan v Dobrepoljah, leta 1939, 410

Slomškova družba, 410

– proslava, 246, 410

Slovenci v Clevelandu, 209

Slovencev koledar 1941, 312

Slovenec, dnevnik, 30, 122, 242, 244, 290, 533

Slovenija in Svet Evrope, 6

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 139

Slovenska ameriška zveza, 438

Slovenska beseda, revija, 205

Slovenska demokratska zveza v Gorici, 223

Slovenska dijaška zveza, SDZ, 8, 49, 226, 359

Slovenska država, glasilo, 253, 298

slovenska ekonomskosocialna realnost, 319

Slovenska enciklopedija, 327

Slovenska krščanska socialna zveza, 285

Slovenska kulturna akcija /v Argentini/, SKA, 139, 205, 298, 340, 363

Slovenska legija, 26, 91, 107, 126, 127, 130, 131, 133, 136, 190, 217, 219, 221, 223, 232, 233, 234, 248, 255, 288, 289, 336, 353, 357, 370, 439, 528

– vodstvo: dr. Šmajd, Stare, Križman, Smersu, 129, slovenska lestev, 142

slovenska levica med obema vojnama, 397

Slovenska ljudska stranka (Krekova), 100

Slovenska ljudska stranka, SLS, 4, 8, 13, 26, 68, 95, 126, 131, 169, 212, 217, 220, 221, 226, 227, 233, 234, 255, 284, 306, 321, 322, 353, 357, 385, 418, 502

Slovenska matica, 118, 312

Slovenska nacionalna stranka, 19

Slovenska narodna podporna jednota, 209

Slovenska narodna vojska, SNV, v Vetrinju, 108, 142, 145, 174, 223, 249, 288, 464

– slovenska planinska divizija, 288

Slovenska orlovska zveza, 296

slovenska politična emigracija, 456

slovenska pomlad, 60

Slovenska smer, zbornik, 162

slovenska škofovska konferenca, 290

slovenska teološka fakulteta v Argentini, 363

Slovenska narodna vlada 3. maja 1945

na Taboru, 482, 500

Slovenska zaveza, 8, 22, 91, 107, 122, 135, 150, 230, 289, 237, 321, 322, 353, 356, 357, 361, 380, 383, 395, 450, 483, 490, 502, 528

– deklaracija, 289

– zaveza: SLS, JNS, socialdemokrati, 129, 130

Slovenske hiše in slovenske pristave, 183

Slovenske narodne varnostne straže, SNVS, 464

– Primorska narodna straža, 91

– Domobranstvo na Primorskem, knjiga, 487

– prvi udarni bataljon v Vipavski dolini, 464

– Janko Debeljak, stotnik, (major), 464

– stotnik Cuderman v Idriji, 464

– Sluga, Bogo, poročnik, 464

Slovenski narodni varnostni zbor, SNVZ, 506

– primorski domobranci, 272, 286, 482

– Rudolf Wagner, načelnik štaba, 506

– tajnik Šmid, 506

– štabni oficirji: Jože Majce, Jože Kovačič, Martelanc, Martinjak, Cucek, Treo, Anton Lipovšek, Janez Jenko, Bogo Pezdirc, Vlado Mazi, 506

– Pero Horn, oficirski tečaj v Devinu, 506

– Jože Jakoš in Tone Grum, padla ob partizanskem napadu na Črni Vrh nad Idrijo, 506

– Jože Velikonja, Janez Jenko, Bogo Sluga, Ignacij Glinšek, inštruktorji, 506

– postojanka pri Sv. Ivanu v Trstu, 506

– posadke v Idriji, Vipavi, Ajdovščini, 506

Slovenski ameriški svet, 438

Slovenski biografski leksikon, 118

slovenski četniki, 244, 246, 288, 439

– na Ortneku, 226

– odred na Turjaku, 129

– slovenski četniški odred, 190

– slovenski plavogardisti, 29

Slovenski dom, tednik, 103, 244, 246, 248, 251

Slovenski dunajski krog, knjiga, 139

slovenski holocid, 29

slovenski holokavst, 19, 29, 177, 279, 308, 317, 364, 397, 456

– in vsečloveški holokavst, 520

slovenski javni prostor, 21

– slovenski politični prostor, 15, 19, 338

Slovenski krščanski demokrati, 13

slovenski liberalizem, 20

Slovenski narodni demokrati, 28

Slovenski narodni odbor, 357

Slovenski narodnoosvobodilni odbor SNOO, 133, 241, 246, 306, 490

– štirje revolucionarni odloki SNOO, 133

– Odlok o zaščiti slovenskega naroda, 133

Slovenski poročevalec, vestnik OF, 133, 241, 242, 251, 252, 412, 454

slovenski protikomunistični upor, 22, 299, 370

Slovenski spominski odbor, 14, 22, 213, 311, 324, 325, 442, 443

slovenski upor leta 1941, 385

slovenski zgodovinski spomin, 418

Slovensko domobranstvo, 107, 119, 174, 222, 223, 271, 299, 357, 528

– statut slovenskega domobranstva, 272

– vojaška formacija, 444

– udarni bataljoni, 26

– domobranska godba, 334

– tehnična četa, 412

– slovenski domobranci, 91, 378, 215, 279, 390, 499

– prisega, 29, 119, 299, 361, 460, 534

– Slovensko in gorenjsko domobranstvo, 286

slovensko državljanstvo za emigrante, 456

Slovensko katoliško izobraževalno društvo, 181

slovensko narodno gibanje, 528

slovensko vprašanje, 21

slovesno besedilo o slovenski preteklosti, 24

– odločitev Slovencev za Jugoslavijo, 24

– druga svetovna vojna, 24

– odločitev KPS za revolucijo, 24

– enobe in revolucija, 24

– državljanska vojna, 24

– totalitarna razredna diktatura, 24

– holocidni umor domobranske vojske, 24

– slovenska politična emigracija, 24

– napadi na Cerkev, 24

– podreditev monokratski biti komunizma, 24

slovesnost v Kočevskem Rogu, 316

slovesnost v Mihvaukeeju pri Chicagu in Midlandu v Kanadi, 253

slovstvo osvobodilnega boja, 312

Slovša, Jože, iz Samotorice, 233

Smerkolj, Anton, semeniščnik, 313

Smersu, Rudolf, predsednik Narodnega odbora, 135, 136, 324, 355, 456, 490, 528

smisel odpora (gverile) za vsako ceno, 459

smisel trpljenja, 416

Smole, Dominik, 29, 489

Smoletova okrogla miza, 319

Smrečje, 221, 233

Smrekarjev Tone, iz Smrečja, 233

Smrekce, vodovod v Savljah, 136

Smrke, Franc-Jošt, 242

Smrke, Lojze, starosta Sokola v Žužemberku, 227

smrtne obsodbe skrivnega sodnega zbora, 255

– Janez Zagorc, Anton Plantan, brata Franc in Jože Kromar, Marija Zagorc in hči Vida, Lojze Šetina in Vinko Frankovič, Janez Guštin, Anton Krhin in Jože Luzar, kaplan Vinko Kastelic, Terezija Lisec in hčeri Marija in Neža, Franc Nečimer, Jernej Prhne, Viktor Kupljenik, Zagorc Ana in sestra Jožefa, Matija Zagorc, 255

smrtni krog načrtovane revolucije, 319

Smuk, Ivan-Žuti, 252

Snica, gostilna v Sturjah, Ajdovščina, 487

Snoj, dr. Franc, 272, 391, 395, 513

Snoj, Jože, pesnik, 22, 29, 324

Sobotnik, Jože, Baraga, iz Zavrha, 224

socialdemokracija, socialdemokrati, 43, 385

– socialdemokratska stranka, 9

– socialni demokrati, 4, 13, 17

socialistična revolucija, 167

socialistična stranka, socialisti, 353, 357

socialna država, 397

Socialna šola v Vajenskem domu, 255

– predavatelji:

Franc Mihelčič, Franc Pernišek, Franc Gabrovšek, Marijan Kremžar, Alojz Strupi, Andrej Križman, Rudolf Smersu, Franc Knific, p. Kopatin, 255

sodelovanje demokratične Amerike s Sovjetsko zvezo, 399

sodelovanje Italijanov pri napadu na Turjak in Grčarice, 129

sodelovanje partizanov z Italijani, 175

sodelovanje s fašistično Italijo, 321

sodišče na procesu aprila 1948

v Ljubljani, 223

– obtoženci na procesu, 223

Sodišče slovenske narodne častri, 412

Sodišče v Niirnbergu, 99

Sodja, inž. Jože, 490

Sodni procesi na Celjskem 1944-1951, knjiga, 524

sodni zapori v Ljubljani, 114

– sodnija na Miklošičevi, 498

Sodobnost, revija, 117, 397

Sodražica, 150, 241, 242

Sofokles, 350

– Sofoklejeva Antigona, 139

Sojer, Matevž, domobranec, ubit v Rogu, 274

Soklič, Janko, 223

Sokol, športna in vzgojna organizacija, 242, 279, 284, 410, 417

– sokoli, 34, 226, 385

– sokolska organizacija, 353

– Sokolska legija, 91, 107, 130, 131, 133, 190, 223, 357, 528

– sokolski vojni svet, 528

Sokolski dom v Kočevju, 439

Solidarnost na Poljskem, 18

Solkan, 487

Solženicin, Aleksander, ruski disident, 30, 156, 179, 214, 279, 320, 435

Sonc, Meda-Sanda, 203

Sora, 46

soška fronta, 487

soški četniški odred, 498

Sotlar, Henrik, porotnik, 492

Souvanova graščina v Volčjem Potoku, 313

Souvarine, Boris, oris zgodovine SZ, 44

Sovdat, Franc, Soštarjev iz Ladre, 366, 367

Sovjetska zveza in Rdeča armada, 42, 232

Sovjetska zveza, 43, 44, 139 156, 220, 289, 347, 413

sovjetsko-kominternska igra, 22

specifična slovenska neprisebnost, 319

Spender, Stephen, 408

Sperans – Edvard Kardelj, 397

Spittal ob Dravi, begunsko taborišče, 78, 139

splošne kmetijske zadruge, 207

splošno ljudsko premoženje (SLP), 207

Spodnje Lome pri Črnem Vrhu nad Idrijo, 505

– umor sester Marije in Katarine Čuk ter Frančiške Ozbič, 505

Spodnjeloška dolina nad Kolpo, 252

Spodnji Log v kočevskih gozdovih, 410

– obsojeni na smrt: Anton Makse, Marija Strle in Berta Lakner, 252

Spomenica Stare in Nove pravde, 131

spomenik padlim v Komendi, 204

spomenik revolucije, manjka desno krilo, 193

Spomin na težke dni, knjiga Janeza Zdešarja, 489

spomin zmagovalcev in poražencev, 14

– dva umora: fizični in politični, 14

spominska cerkev na Javorci nad Tolminom, 115

spominska kapelica v Rovtah, 29

spominske plošče: na ljubljanskih Žalah, 368

– v Višnji Gori, 498

– na Rudniku, v Polju, v Stožicah, na Jezici, v Šentvidu, 193

– po župnijah, 443

– glej tudi farne spominske plošče spominske plošče v Begunjah, pri Sv. Vidu, v Dolenji vasi pri Ribnici, 481

spominske slovesnosti v Rogu in na Teharjah, 115

Spominski dan v ZDA, 253

spopad med četniki in Tomšičevo brigado pri Ortneku, 130

spopad domobrancev s partizani pri Borovljah, 482

spopad na bloškem Ravniku marca 1942, 224

spopadi in napadi domobrancev: Javorovica, Glina na Bloški planoti, Sv. Ana nad Ložem, Babno Polje, Borovlje, Glinje ob Dravi, 501

spor med Novakom in SLS ter Slovensko legijo, 131

sporazum med polkovnikom Ivanovičem in generalom Tobyjem Lowom, 412

sporazum Okrogle mize na Poljskem, 21

sporazum Tito – Churchill, 26

sprava med Slovenci, 37, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 96, 105, 167, 169, 273, 279, 302, 303, 315, 339, 378, 395, 397, 427, 433, 438, 456, 479, 480

sprejetje zgodovine, 422

spreobrnitev, 17

spretnost vladanja, 17

Sraka, pevski zbor, 270

srbske enote v Sloveniji jeseni 1944, 456

– Srbski dobrovoljski korpus, 464

Srebotnik, Andrej, 485

Srebotnjak, sokolska legija, 490

Srebrnič, dr, 321

srečanje z domovino, 191

Srednji Vrh, pri Polhovem Gradcu, 235

Sremska Mitrovica, kaznilnica, 361, 362

stadion za Bežigradom, 499

Stadler, Franc-Pepe, vosovski atentator, 483

Stadnik, zastopnik Unrre, 78

Stalin, 7, 10, 20, 30, 42, 43, 44, 96, 158, 181, 192, 254, 284, 289, 290, 408, 447, 502, 523

Stalingrad, 396, 535

Stalinistična revolucija na Slovenskem /dve knjigi N. Jeločnika/, 132, 340

stalinistična revolucija, 299, 517

stalinizem, 96

stalinska protiimperialistična taktika, 26

stalinski procesi, 6

– in pokoli kulakov, 117

stališča NSZ do “vojnih zakonov”, 157

stališča protirevolucionarnih sil med vojno, 271

Stamenkovič, major, 29, 177, 482

Stanič, na konzulatu, 80

stanje duha na Slovenskem, 319

Stankovič, dr. Radenko, regent, 362

Stanovnik, dr. Aleš, krščanski socialist, 190, 232, 284, 313, 354, 487

Stanovnik, dr. Ivan, Janezov oče, 190

Stanovnik, Janez, 73

Stanovnik, Justin, profesor, 29, 117, 167, 169, 245, 290, 293, 295, 311, 324, 325, 330, 363, 438, 441, 450, 455, 483, 508, 525

stanovske, kriptoideološke stranke, 19

Stante, Jernej, vojaški tožilec, 242, 288, 439, 492

Stara Baba nad Ajdovščino, 487

Stara in Nova pravda, 357

– Spomenica Stare in Nove pravde, 391

Stara pravda in Osvobodilna fronta, 252

– spor med Nagodetom in Kidričem, 252

Stara pravda, 237, 456, 487, 528

Stare, Anton, iz Vinomera pri Metliki, 230, 237, 254

– žena Olga Kovačič, iz Martinje vasi, 254

Stare, Karel, drama: Eksperiment s človekom, 41

Stare, Martin, duhovnik, 254

Stare, Tone, študent, recitator, 418, 419

Stare, Bogdan, 391

Stare, dr. Miloš, predsednik Narodnega odbora, 122, 128, 220, 223, 289, 321, 355, 456

Stari Log pri Kočevju, 242, 500

Stari pisker, kaznilnica v Celju, 231, 448, 499

Stari trg ob Kolpi, 252, 411

Stari trg pri Ložu, 150, 322

Starič, Ivan, iz Dobrniča, 503

STASI, služba državne varnosti v NDR, 121

status neodgovornosti, 22

statut Sveta Evrope, 238

Stauffenberg, atentator na Hitlerja, 10

Stavanja, Marija, o pobitih očetih v Rogu, 178

stavka zdravnikov, 17

Stein, Edith, s. Benedikta, mučenka, 412

Steiner, Georg, 397

Štele, dr. France, profesor, 244

Stepinac, dr. Alojzij, nadškof, 128, 223, 362, 395, 513

Sterle, Alojz, na Turjaku, 477

Stermecki, Maks, 312

Sterniša, Marjan, 439

stiki protikomunističnega tabora z zahodnimi zavezniki, 128

stiska partizanska četa na Kremenjeku pri Šumberku, 227, 250

stiski domobranski bataljon, 498

stoletje velikih človeških katastrof, 35

Stopiče, 267 .

stopnja nacionalne povezanosti, 319

Štora, tekstilna tovarna, 484

strah pred svobodo in odgovornostjo, 35

Strahinj pri Naklem, 428

strahovlada OF v Ljubljanski pokrajini, 26

– vosovske skupine in narodna zaščita, 26

– terenci, 26

– likvidacije neoboroženega vaškega življa, 26

– bestialno mučenje, 26

– revolucionarni teror, vzrok za vaške straže, 26

stranke komunistične kontinuitete, 67, 68, 319

– komunističnega nasledstva, 19, 502

– triumfa, 208

stranke slovenske pomladi, 19

Stranska vas pri Semiču, 237

Strasbourg, 238

Strauss, Franz Josef, predsednik CDU-CSU, 114

Straža, akademski klub, 119, 129, 296, 354, 361

– glasilo Straža v viharju, 359

– člani kluba Straža, 164, 273

Stražišar, Tinca, Pavlova Tinca, umorjena, 481

Strehovec, Janez, 167

strelišče ob Dolenjski cesti, 496

streljanje talcev, 354

Stres, dr. Anton, 167, 324

Strgar, Jože in Andrej, parkovna ureditev, 442

Strgar, Jože, ljubljanski župan, 73, 324

Strle, dr. Anton, 290, 485

S trle, Franc, iz Zale, 248

Strle, Franc, obč. tajnik, 248

Strle, Franci, partizanski pisec, 132, 226, 478

– knjiga Tomšičeva brigada, 197, 485

Strle, Valentin, z Osredka, 248

Strmec nad Borovnico, 248

Strmica pri Postojni, 498

Strmlan, Anton, 231

Strnadovi v Podgorici, 398

Strniša, Gregor, 29

Strniša, Marjan, 288

Strnišče pri Ptuju, Šterntal, Kidričevo, 392

Strokovna zveza, krščansko-socialistična organizacija delavcev, 353

Struga (Strau) ob Dravi, 500

struktura duha slovenskega naroda, 319

struktura OF: komunisti, levi kulturni delavci, krščanski socialisti, levo krilo Sokola, 391

Struna, dr. Marjan, Pariz, 324

Struna, Jože, Ržunov Jože, umorjen, 227

Studentenschaft, 270

Studia Slovenica, 22

Stuhlpfarrer, Kari, 135

Sturm, Alfons Josef, dnevnik, 500

subkultura, 421

Sudeti, 43

Suha krajina, 242, 249, 313

Suhadolnik, Albin, partizan v Belški grapi, 274

Suhadolnik, France, z Loga, talec, 274

Suhi Dol, na nemški strani meje, 232, 233, 286

Suhor, postojanka legistov, 252, 254

Sulzer, koncem strojegradnje v Švici, 145

Sušnik, Peter, 435

Sušnik, župnik v Rovtah, 221

Sv. Ana nad Teharjami, 245

Sv. Ana, današnji Podljubelj, 489, 500

Sv. Ana, julija 1943, 479

Sv. Ana, nad Biško vasjo pri Mirni Peči, 249

Sv. Anton na Zdenski rebri, 284

Sv. Ema, Krka, 240

Sv. Križ, 231

Sv. Martin v Žapužah, 487

Sv. Miklavž, 231

Sv. Peter nad Begunjami, 277

Sv. Trije Kralji nad Rovtami, Vrh, 219, 289, 403, 498

Sv. Trojica, dobska podružnica, 231

Sv. Urh v Zaklancu pri Horjulu, Križani brez udov, 525

Sv. Urh pri Ljubljani, 91, 267, 286, 473, 478, 499

– mit, 492

Sv. Vid na Blokah, fara in občina, nad Begunjami, tudi nad Cerknico, 91, 116, 248, 467

Sv. Vid v Podjuni, 240

Sv. Višarje, 240, 285, 487

svet vsakdanjega človeka, 22

– ustvarjen od ljudi, 23

Svetina, Tone, 473

Svetna vas (Weizelsdorf) ob Dravi, 500

Svetovni slovenski kongres, 37, 456

svinčena leta, 22

svoboda informiranja, 182

Svobodna Slovenija, 298

svobodna Velika Slovenija, 289

SZP, poljska ilegala, 459

Šabič, Miloš, stotnik, 247

Sajtlova družina s Sel, 227

Šalka vas pri Kočevju, 84, 247

Sarabon, Mitja, pesnik, 453

Savora, Jože, v Vajeniškem domu, 492

Ščitnik, Ludve, 330

Ščurki pod Turjakom, 386

Še pomnite, tovariši, 25

Šega, Franc, domobranec v Clevelandu, 132

Šega, France in bratje, 485

Šega, Vinko, župnik, 485

Šelhaus, Edi, fotoreporter, 498

Šeme, Alojz, Slivnica – Žalna, 234

Šeme, Janez, Lobček, 234

Šeme, Lojze, občinski tajnik, ubit, 175

– Šeme, Lojzetov brat, Tičarjev, ubit, 175

Šempas, 487

Šemrov, Anica, učiteljica, 78

Šentjakob v Rožu, 32, 500

Šentjakobska knjižnica v Ljubljani, 410

Šentjernej, 102, 103, 169, 497

– Šentjernejsko polje, 255

šentjernejski vojvode, 273

Šentjošt nad Horjulom, tudi Št. Jošt nad Vrhniko, 91, 217, 219, 221, 232, 233, 239, 240, 290, 322, 403, 451, 528

– vaška straža, 240, 336

– domobranska 43. četa, 233

Šentjur, 66

Šentjurc, Lidija, 73, 250, 330, 492

Šentjurc, Tomo, oznovski oficir, 330

Šentrupert, 84

Šentvid (Št. Vid) nad Ljubljano, 84, 125, 173, 177, 215, 219, 224, 274, 308, 379, 382, 482, 484

– Škofovi zavodi, 139, 311, 412, 428, 468, 484

– škofijska klasična gimnazija, 313

– zapori, 195, 335, 450, 451

– taborišče, 174, 177

Šentvid (Št. Vid) pri Stični, 247, 249, 250

Šentvid-Laze, nemška proga, 231

Šercerjeva brigada, 130, 224, 485

– Šercerjev bataljon, 224, 246

Šešelj, cerkovnik pri Sv. Petru, 465

Šeškar, Franc, kaplan, 129

Šetar, France, 94, 531

Ševčenko, Taras, 270

Šifrer, Janez, iz Polhdvega Gradca, 233

Šilih, Niko – Boris Nikič, 284

Šiljegovič, Boško, komisar, 125

Šimek, Ivan, žrtev Nemcev, 279

Šimenc, Aleš, 270

Šimenc, Josip, kanonik, 123

Šimenc, Jule, dijak na klasični gimnaziji, 506

Šimenc, Matija, in sin Franc, 230

Šimnovec, Ančka, 248

Šinkar, Anton, kaplan, 249, 266, 439

Šinkovec, Janez, 489

Šinkovec, Peter, Zaplana, 233

Sipek, Ivan-Vanja, komisar, 279

Šivic, Marija, preživela Teharje, 481

Šivic, Srečko, 429

Šivičev oče s Pakega, 225

Škabrijel nad Novo Gorico, 115

Škantelj, Stane, 138

Škantelj, Tone, 138

Škedelj, Janez, 203

Škedljeva družina iz Dolnje Brezovice, tri tedne stari dvojčici, 177

Škerbec, Jože, Bs. As, 324

Škerbec, Matija, 79, 126

Škerl, dr. Franc, 133

Škerlavaj, Bogumil, kaplan, 230

Škocjan pri Turjaku, 234

Škoda, Anton, ubežnik, 138

– brat Janez, ubit, 138

škof Rozman, misli ob koncu leta 1941, 341

Škof, Rudolf, 174

Škofic, France, 313

Škofijski list, 119

ŠkofjaLoka, 219, 286, 379, 451, 468

– Škofjeloški pasijon, 284

Škofljica pri Ljubljani, 247

Škofova Justina, 411

Školjč, Jožef, 13, 533

Škrabec, Ivanka, 244

Škrabec, Janez, 242

Škrabec, p. Stanislav, 242

Škulj, Jože, Ižanec, part. oficir v Teharjah, 481

Škulj, Karel, dolenjevaški župnik, 205, 226

Škulj, Kovačevi na Adamovem: Franc, Janez, Jože, Karel, Lojz, Anton, Marija, Iva, 493

Šlajmerjev dom, 487

Šlandrova brigada, 130, 247

Šlibar, dr. Mirko, javni tožilec, 487

Šlovrenc (San Lorenzo), pri Gorici, 464

Šmajd, dr. Albin, prvak SLS, 32, 118, 122, 127, 128, 129, 130, 136, 190, 223, 357, 456, 490, 528

Šmalcelj, Marija, z Laz pri Starem trgu, 252

Šmarje pri Ljubljani, 500

Šmarjeta pri Borovljah, 500

Šmartinski vestnik, v San Martinu, 205

Šmit, Jože, sodobnik zamolčanih literatov, 41

Šmon, France, sodelavec Besede, 397

Šnuderl, dr. Makso, 190, 309, 391

Šobac, Franc, poveljnik na Kopanju, 175

Sobar, dr, zdravnik, 237

Sobar, Tončka-Nataša, 203

Šolar, dr. Jakob, profesor, 91, 128, 131, 289, 357, 450, 528

– revija Socialna misel, 397

Šolohov, Mihail, 473

šolski oddelki Varnostnoobveščevalne službe, Službe državne varnosti, organizacije za zaščito naroda, 521

Šorli, Peter, 128

Šoštanj, 336

Špacapan, Črtomir, župan Nove Gorice, 115

Špacapan, Franci, 173, 179

Špalima Brana, simbolna slika, 194

španska državljanska vojna, 246

Špelič, Franc, iz Korit pri Dobrniču, 286

Špelič, France, Šmaverski, 259

Špendov, p. Vendelin, 229

športna histerija, 263

Šraj, Tone, iz Nove vasi, terenec OF, 224

Št Ilj pod Turjakom, 410

Št. Vid ob Glini, taborišče, 78

štab 1. bataljona Zapadnodolenjskega odreda, o sečnji ob progi, 226

štab Cankarjeve brigade na Gorjancih, 203

štab Vosa pri Tomincu v Zadlogu, 505

štajerska ali slovenska brigada, 227

Štajerski bataljon nacionalne ilegale, 26, 181, 249, 467, 501

– preosnovan v Legijo smrti, 254

štajerski četniški bataljon, 498

štajerski partizanski bataljon na Kremenjeku, 256

Štamfelj, Franc, iz Češče vasi, 181

Štampetov most, 66, 95, 308

Štancarjeva Anka, 138

Štanga pri Litiji, sv. Anton Padovanski, 256

Šteblaj, Kristina, iz Volčkove vasi pod Javorovico, 501

Štefan, Štajerc, 259

Štefancova: oče Franc in žena Ivana Bradeško, 233

Štefančič, Lovro, iz Zagorice, 231

Štefančič, Marjan, oktetovec, 169, 293, 295, 311, 400, 418

Štefanič, Bogomir, veterinar, 259

Štefin, Ivan, 485

Štempihar, Saša, 313

Štepanjsko naselje, 53

Štepec, Jože, 439

Šterk, Peter, iz Predgrada ob Kolpi, 251

Štih, Bojan, literat, 212

štirinajsta partizanska divizija, 129, 485

štirje gorenjski duhovniki leta 1944: Cvelbar, Dolšina, Kerč, Zorman, 223

Štomaži, 487

Štrancar, Anton, iz Žapuž, 487

Štrbenk, Stane, tajnik NSZ, 94, 178, 295, 311, 419, 482

Štrucelj, Jože, v taborišču Boblingen, 3

Štucin, p. Engelhart, frančiškan, 30, 490

študentovsko taborišče v Gradcu, 164, 516, 517

Štuhec, dr. Ivan, 324

Štular, župan po vojni, 484

Šturje, Marijina dražba, 487

– Marijin dom, 487

Šturm, France, orožniški kapetan, 129, 490

Šubašič, dr. Ivan, 126

Šubic, Ive, slikar, 488

Šubic, Jakob, Možinetova družina in posli, 230

Šubic, Tomaž, Narigarjev, 235

– sin Janez, 235

Šuklje, dr. Vladimir, 122, 289

Šumrada, Andrej, v Teharjah, 481

Šurla, Lojze, ubežnik iz furgona smrti, 177

Šusteršič, Stane, jurist, recitator, 270

Šuštar dr. Alojzij, nadškof, 53, 64, 70, 169, 178, 279, 293, 325, 335, 361, 434, 524

Šuštar, Matevž, Tiležev, 447

Šuštar, Viktor, ubit, 138

Šusteršič, dr. Ivan, politik SLS, 203, 226

Šusteršič, Marija, mati Karle Wolbang, 405

Šusteršič, poročnik, 247

Šusteršič, profesor z Rakeka, 246

Šusteršič, Ratko, Meničaninov bataljon, 500

Šusteršič, Tone-Tine, inštruktor CK, 230, 237

Švalj, Karel, iz Ostroga, 255

Švara, Danilo, Tretja simfonija, 163

Švigelj, Alojz, iz Begunj pri Cerknici, 500

Švigelj, Tone, poročnik, 448, 500

Tabor

– ZSPB (zveza slovenskih protikomunističnih borcev), 195, 222, 304, 438

– Tabor, glasilo, 135, 298

Tabor v Ljubljani, 30

Tabor v Loškem potoku, 91, 248

tabori SDZ: gora Oljka, Stična, Homec, Kočevje, Brezje, Ponoviče, Sv. Jurij in Slovenske Konjice, 359

taborišča, koncentracijska: Dachau, Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, Gonars, Renicci, 404

taborišča, po vojni v Vojvodini: Jarek, Gakovo, Rudolfsgnad, Molidorf, 362

taborišča za poljske častnike: Kozielsk, Starobielsk, Ostaszkowo, 523

taborišča, nemška: Buchemvald, Majdanek, Plotzensee, 31

taborišče partizanov na Ključu, 230

– pri Kajndolu nad Podlipo, 230, 233

– pri Krimski jami, 230

– v Lesu pri Koreni, 217

taborišče za begunce v Alatriju v Italiji, 145

– vojaki generala Vlasova, 145

Taborski Dolči, odvoz jetnikov, 177

Tacit, rimski zgodovinar, 387, 410

tajna organizacija bivših likvidatorjev, vosovcev, oznovcev, knojevcev, udbovcev, 29

tajni akti SED iz Buchemvalda, 377

taktika “ljudskih front”, 133

taktika posocialistične levice, 20

talci, ubiti od Italijanov in Nemcev, 321

– po uboju dr. Natlačena, 321

– na Gorenjskem, 45

– v Srednji vasi pri Polhovem Gradcu, 217

– talci leta 1941, 231

Tarkovski, 392

Taufer, Lara, recitatorka, 435

Tavčar, Franc-Rok, general, 174

Tavčar, Jože, gostilničar, 488

Tavželj: Anica in Micka, umorjeni na Teharjah, 481

Tavžlje na Vidovski planoti, 248, 467

tečaj KA za kmečke fante v Križankah, 255

– tečajniki (vseh menda 16):

Lojze Boh in Franc Cankar z Iga, Franc Vovk s Police, Franc Repar iz Preserja, Lojze Malenšek z Rake, Jože Jesih in Izidor Kostrevc iz Sostrega, Martin Petrič od Sv. Vida nad Cerknico, Jože Fifak iz Vavte vasi, Anton Hočevar in Marko Jakoš iz Sentruperta ter Janez Guštin in Karel Svalj iz Šentjerneja, 255

– Predavatelji:

Ludvik Štrancer, Franc Pernišek, dr. Joža Basaj, dr. Ignacij Lenček, dr. Stanislav Lenič, Janez Kopač in Peter Golobic, 255

Tedeško, Janko, novinar, 290

Teharje so tlakovane z našo krvjo /knjiga N. Jeločnika/, 340

Teharje, 18, 66, 73, 77, 96, 108, 119, 120, 168, 173, 179, 206, 215, 216, 219, 220, 221, 226, 244, 245, 249, 256, 279, 299, 304, 308, 311, 316, 336, 379, 382, 386, 401, 412, 418, 420, 431, 438, 448, 451, 468, 469, 470, 473, 477, 479, 481, 489, 493, 499, 507

– teharska komisija, 245

– teharska sodišča, 473

– Tomo, partizanski oficir, 173

– teharski mozaik, 401

– baraka B, dvorišče C, 481

– teharsko taborišče, 8

– otroci teharskih jetnic pri Petričku v Celju, 83, 527

Teharje, slovenski Auschwitz, 76, 132, 177, 178, 299, 400, 520

Teharje, umorjena dekleta z Vidovske planote:

Pepca Makovec, Justina Rudolf, Nežka Rudolf, Zofka Tekavec, 481

Teharje – krvave arene, knjiga Ivana Korošca, 489

Tekalec, Anton, v Rogu, 231

Tekavec, Anton, župan pri Sv. Vidu, 224, 248

Tekavec, Lojze, preživel Teharje, 481

telovadno društvo Orel, 487

Temelji osvobojenja, knjiga, 194

temeljna dejstva slovenskih ločitev, 423

Temenica, 181, 498

– Temeniška dolina, 250

Temni zaliv Franceta Balantiča, knjiga, 41

teologija dialoga, 363

– osvoboditve, 363

teorija o več resnicah, 17, 327

– več moral, 114

Tepež, Anton, 359

Teply, Bogo, marksist, 397

tercet sester Fink, 334

Terčelj, Filip (Lipče) iz Grivč, 487

terenci, aktivisti OF, 288

Terlep, šef zaporov v Novem mestu, 177

Ternon, Yves, Zločinska država, 413

teror v Sovjetski zvezi, 397

Terseglav, Franc, sodelavec revije Beseda, 397

Terškan, Suzana, 203

Tesla, Nikola, 487

Thorez, Maurice, 43, 82

Thuma, brata, 492

TIGR, ilegalna organizacija Primorcev, 487, 490

Timurlenk, piramida iz človeških lobanj, 397

Tinje, 164, 285

Tisa, 495

Tischner, Josef, 20, 383, 423, 449

Tiselj, Janko, kapelnik, 284

Tiselj, Jože, podnarednik, 500

Tiselj, Tone, iz Zdenske vasi, 500

podnarednik, padel v Borovljah, 482

Tisovec, taborišče IOOF in Glavnega štaba part.

odredov, 284, 313

Titan, Jožica, 259

Tito – Josip Broz, 30, 96, 125, 126, 133, 144, 158, 173, 206, 299, 468, 475

– ob koncu maja v Celju, 83

– Titov kabinet v Beogradu, 532

Titova vojaška konfrontacija z okupatorjem, 140

Tivoli, 412

Todorov, Cvetan, 35

Todorovič, Branko, partizanski oficir, 425

Todt, nemška delovna organizacija, 498

Tolbuhin, sovjetski maršal, 482

Tolstoy, Nikolaj, 45, 125, 205, 238, 304, 320

– knjiga: Žrtve Jalte, 425

– knjiga: Stalinova tajna vojna, 425

– članek: Zarota v Celovcu, 425

– knjiga: Minister in pokoli, 425

– žena Georgina in hčerka Anastazija, 425

– zagovornik Richard Rampton, 425

– priča Vladimir Ljotič, srbski prostovoljec, 425

– slovenske priče: Dejak, Kozina, Zajec, 425

Tomaj, 487

Tomasevich, Jožo, 122

Tomaž, Akvinski, 185, 392

Tomažič, dr. Ivan Jožef, mariborski škof, 11

Tomažič, Drago, 439, 485

Tomažič, Jože, pisatelj, 452

Tomažin, Anica, ustreljena na Dobravi, 503

Tomažinova družina, 220

Tome, Alojzij, župnik, 223

Tomec, Ernest, in mladci, 117, 232, 233, 240, 273, 296, 313, 388, 393

Tomic, Leopold, stotnik, 127, 247

Tominc Janez – Tomaž Slivnik, 313

– dnevniški zapisi, 313

– zarjan, 312

Tominc, Andrej, 217, 233

Tominc, dr. Angelik, 397

Tominec, Viktor, iz Clevelanda, 219, 316

Tominšek, dr. Teodor, 439

Tomizza, Fulvio, in pesnik Stanko Vuk, 41

Tomlje, Tina, 259

Tomšič, Ivanka, 119

Tomšič, Tone, organizacijski sekretar KPS, 133, 228, 234, 255, 290, 354, 361, 456

Tomšič, Tone, Znedarjev, 503

Tomšič, Vida, 259, 489

Tomšičeva brigada, 224, 226, 485

Tonikovo brezno, 172

Topalovič, dr, 128

Torkajev, Dmitrij, šef NKVD, 523

Toronto, 30, 240

TOS, domobranska tajna obveščevalna služba, 492

Toško čelo, 29

totalitarizem, 42

– napad na človekovo normalnost, 426

– upor proti kulturi, 23

totalitarna dramaturgija, 21

totalitarna država, 397

totalitarni komunistični režim, 309

– prevzem oblasti, 528

– sistem, 74

– subjekti, 156

totalni oboroženi odpor, 528

Toynbee, angleški zgodovinar, 109

tragedija septembra in oktobra 1943: Turjak, Kočevje, Jelendol, 456

Trampuž, Boris, 484

tranzicija, 319, 427

Traven, T, sodelavec Enciklopedije, 478

Travna gora, 242, 493

Trbovlje, 405

Trček, Franc, iz Zažarja, 219

Trček, Francelj, z Loga, preživel, 274

Trčelj, Filip, 200

Trdan, v Teharjah, 120

Trdina, Janez, pisatelj, 255

Trebelno, 249

Trebižan, Rudi, iz Planine, 487

Treblinka, taborišče, 7

tretja bojna skupina, 203 -31. in 32. četa, 203

tretja grupa odredov, 230

tretje mesto Slovenije po vojnih žrtvah, 26

Tretji dan, revija, 42, 328

Treven, Jakob, Rovte, 501

Treviso, begunsko taborišče, 80, 150, 175, 506, 516

Trevnova družina, iz Rovt, 401

Tri Fare v Rosalnicah pri Metliki, 254

tri obdobja totalitarizma, 156

– zločinski totalitarni sistem, 156

– klasična socialistična represija, 156

– enostrankarski sistem z dvojnim obrazom, 156

triglavka, 499

triglavski narodni park, 69

Triglavski park v Mihvaukeeju, 243

trinaj sta brigada, 485

Trinko, Ivan, 510

Trlep, svobodnjak, 250

Trnovski gozd, 134, 201, 219, 450, 487, 489, 501, 505, 526

Trobec, Cilka, s Srednjega Vrha, 451

Trobec, Josip, župan, 235

Trocki, 20, 43, 408

Trojane, rop, 421

Troščine pri Polici, 498

Trošt, Jože, kantata Rekviem, 358, 435

– koral iz Črne maše, 178

Trpin, Anton, Šentjernejski župnik, 255

– knjiga: Žrtve druge svetovne vojne, župnija Šentjernej, 255

Trstenik pri Šentrupertu, 330

Tr stenj ak, dr. Anton, 101

Tršan, dr. Uroš, 492

Tršar, Marjan, akademski slikar, 139, 181

Trubar, Primož, 86, 220

Trumanova vlada, 205

Trunkelj, Lovro, z Roženpelja, umorjen, 227

Trunkljeva družina, Šajtlovi z Loga pri Žužemberku, 227

Tryon-Wilson, Teddy, 125

Tržič (Monfalcone), 134

Tržič na Gorenjskem, 118, 136, 500

Tržišče, 249

tujstvo, 404

Tukidid, 387

Tumpej, duhovnik na Čukarici, 417

Turjak, 1, 3, 14, 34, 86, 136, 175, 177, 190, 220, 226, 244, 247, 266, 273, 288, 295, 299, 306, 330, 336, 357, 388, 394, 398, 412, 413, 439, 477, 480, 485, 490, 501, 516

– turjaški ranjenci, 499

– dve spominski plošči, 140, 227

– turjaške žrtve, 1

Turk, dijak, 354

Turk, Alojzij, nadškof, Novo mesto, 324

Turk, Angelca in Marica, s Kožljeka, 481

Turk, dr. Josip, 242, 393

Turk, Viktor, župnik v Begunjah, 244, 246, 248

Turk, Vinko, z Vrhnike, partizan, 172

Turkova definicija prave svobode, 397

Turkova Draga, za Črnomljem, 398

Turnher, Edo-Primož, 313

Turnher, Tone, komandant v Teharjah, 173, 481

Turnšek, dr. Viktor, 492

TV Koper, 12

Tyršev sokolski sistem, 410

uboji: Janeza in Franceta Hitija, 248

– Jerančevega Jožeta z Gabrške gore, Palirjevega Stanka v Poljanah, 488

– Rafaela Hvale in njegove žene Jožefe, 255

– Jožeta Mihelčiča in njegove žene Ivane, 225

– župnika Hrena, župnika Karla Žužka, obč. odbornika Valentina Strleta, obč. tajnika Antona Strleta, župana Antona Tekavca, 224

– Jožeta Zabukovca, Tomaževega, 160

uboji po vojni: s. Karmela, mladoletni fantje na Dobrovi, Filip Terčelj, 506

Učakar, Bogdan, v Delu, 358

učiteljišče pri uršulinkah v Celovcu, 410

– pri uršulinkah v Ljubljani, 410

– državno žensko učiteljišče v Ljubljani, 410

učiteljske konference, 411

Učiteljski tovariš, glasilo, 410

Udba, 123, 279

– udbovski dosjeji, 7

udbomafija, 74, 522

Ude, dr. Lojze, krščanski socialist, 118, 129

Udovč, Franc, iz Podlisca, umorjen, 227, 230

Udovč, Vinko, 482, 494, 500, 503

Udovič, Jože, pesnik, 312, 313

Ugotovitve parlamentarne preiskave, 319

– preventivna odstranitev potencialnih nasprotnikov, odgovoren generalštab JLA, prepletenost vojnih in povojnih dogodkov, 319

Ujčič, dr. Josip, beograjski nadškof, 362, 506

Ukana, roman o NOB, 59

Ukmar, Vilko, dvanajsttonska tehnika, 12, 163

ukor Sovjetske zveze vodstvu KPJ, 176

Ukradeno otroštvo, knjiga Ivana Otta, 489

Ukrajina joka, knjižica, 95, 246, 447

Ulaga, Drago, 487

Ulbricht, Walter, 10, 377

umetniška svoboda, 473

umetnost in NOB, 473

umik, domobrancev maja 1945, 489

– čez Ljubelj na Koroško, 104, 482

– ranjencev maja 1945, 482

– čez Sočo pri Gorici v Furlanijo, 464, 489

– umik z Vipavskega, Ajdovščina-Selo-Dornberk-Volčja Draga-Šempeter-Gorica, 535

– po dolini Soče iz Grahovega ob Bači, Tolmina, Kobarida, 489

– iz Polhograjskih Dolomitov, 489

– z Notranjskega in iz Ljubljane na Koroško, 45, 489

– Melaherjevih četnikov na Koroško, 126

umik partizanov s Koroške, 279

umik stare politične garniture, 383

umor bana dr. Marka Natlačena, 475, 483

umor, osnovno orodje NOB, 12

– umori od jeseni 1941, 353

– umor šestih deklet iz Begunj in okolice, 244

– na Ljubgojni, Brezovici, v Zameji in Šentjoštu, 403

– umor, dr. Ivana Martelanca, 170

uničenje 4. bataljona Cankarjeve brigade na Javorovici, 177

uničenje arhivov, oficialni delikt, 319

uničeno počivališče slovenskih domobrancev na ljubljanskem Orlovem vrhu, 91

uničevanje arhivov v Vzhodni Nemčiji, 121

Unionska dvorana, 12

unitaristična velesrbska politika, 410

Univerza v Ljubljani, 69

univerzalnost, 408

UNRRA, 206, 270

upiranje prisegi v Kočevju in Grosupljem, 272

upor komunističnemu nasilju, 248

uporniki v Judenburgu, 174

upoštevanje novih zgodovinskih dognanj: Mlakar, Godeša, Starič, 478

– prispevki: v Zavezi, Taboru, Vestniku, 478

Ura spomina, kaseta, 311

urad za dezinformacije, 68, 70, 71

Urbane, dr. Peter, iz Kanade, 253, 307, 324, 459

Urbančič, Marija, Šentvid pri Stični, 250

Urbančič, novinar, 248

Urbančič, Slavko, Bs. As, 324

Urbič, Marinka, iz Grahovega, 482, 485

ureditev državne celote med Srbi, Hrvati in Slovenci, 354

Uršič, Andrej, liberalec, ubit v coni B, 456, 528

Uršna Sela, 267

uršulinska gimnazija v Ljubljani, 30

usoda ranjenih turjaških branilcev, 394

ustanavljanje kmečkih delovnih zadrug, 207

ustanavljanje vaških straž, 175, 271, 313

– v Beli krajini, 230

– v Dolenji vasi, pri Sv. Gregorju in v Loškem potoku, 226

ustanove civilne družbe, 327

ustanovitev dnevnika na desnici, 423

ustanovitev glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet, 133

ustanovitev Slovenske, Sokolske in Narodne legije, 131

ustanovitev Slovenskega domobranstva, 308

ustanovitev Tomšičeve brigade, 226

Ustanovna listina NATO, 502

Ustanovna listina Združenih narodov, 460

ustanovne skupine OF, 279

ustava in vprašanja ob njej, 436

ustavitev hrvaške vojske pri Pliberku, 125

ustavljanje desnice, 20

Ustavno sodišče RS, 444

ustreljeni fantje od Sv. Gregorja, 160

– iz Sodražice, 160

– začetki revolucije pri Sv. Gregorju, 160

ustvarjalčeva notranja upornost ali kolaboracija, 163

Ušeničnik, dr. Aleš in Franc, 359, 488

Ušeničnik, dr. Aleš, 273, 388, 393, 397

Utrinki, dijaški list, 313

uzurpacija oblasti nad slovenskim narodom, 306

– odpora proti okupatorjem, 391

V ognju groze plapolam, zbirka pesmi, 41

Vače, 231

Valant, Nataša, 434

Valentin, p. Bazilij, OFM, Avstralija, 324

Valič, mizar v Šturjah, 487

Valjalo, Dado, medicinec, v Gradcu, 270

valovi množičnega ubijanja, 22

ValterskiVrh, 235, 488

Vardjan, Marija, učiteljica, 267

varljive iluzije, 22

Varnostnoobveščevalna služba OF, VOS, 306

Varšava, 487

– varšavska vstaja, 459

– varšavski upor, 490, 495

– avantura, 26

varuh človekovih pravic, 444

Vasiljevič Dobrivoj-Iztok, 129

Vasiljevič, Milosav, profesor, 500

Vasle, Vinko, 11, 259

vaška straža v Ajdovcu, 227, 257

– napad Gubčeve brigade – obsodba ujetih na Brezovi Rebri, 257, 508

– zapisnik o zaslišanju ujetih: Franca Cikaneka, Feliksa Legana, Alojzija Mirtiča, 257

– sodniki na smrt: Avbelj-Hrastar, Brilej-Bolko, Ambrožič-Novljan, 508

vaška straža v Šentrupertu, 300

– Viktor Baje, komandant, 300

– Marko Jakoš in Franc Gorenc, 300

– postojanka VS v gradu Rakovnik, 300

– Dolfi Mavsar, padel maja 1943, 300

vaška zaščita, partizanska, 289

vaške straže in domobranstvo, 183

vaške straže po kapitulaciji Italije, z Rakitne, od Sv.

Vida, v Borovnici, 129, 222, 225

vaške straže, MVAC, 4, 91, 95, 119, 218, 288, 289, 299, 355, 357, 497, 499, 519, 528

– vzrok za nastanek, 321, 353

– ustanovitev v Šentjoštu nad Vrhniko, 190, 221, 217, 225, 233, 305, 322

– na Vrhniki in Drenovem Griču, v Hotedršici, 190

– v Rovtah in na Zaplani, 190, 221

– organizator: Pavle Vošnar, kapetan Vidmar, 190

– v Polhovem Gradcu, 233

– v Ligojni, 95, 190, 305

– v Kušljanovem gradu, Anton Komotar, 273

– na Brezovici, 136, 195, 228

– v Podpeči, na Igu, v Tomišlju, 136

– v Borovnici, 222, 225, 244

– na Rakitni, 225, 244

– v Begunjah pri Cerknici, inž. Jože Vojska, 190, 225, 244, 246, 248, 322

– v Bezuljaku in Dobcu, 244

– na Ohonici, v Niževcu, v Zabočevu, 225

– pri Sv. Vidu, 225, 305

– na Velikih Blokah, 190

– v Loškem Potoku, 305

– na Pudobu, 501

– na Veliki Slevici, v Sodražici, v dobrepoljski dolini, 220

– pri Sv. Gregorju, 130, 220

– v Velikih Laščah, 322

– v Dobrepolju in na Kopanju, 175

– v Višnji Gori, Zagorici, Temenici in na Primskovem, 250

– v Hudem pri Stični, 250, 289

– v Žvirčah, 398

– na Polici, 2

– v Šmarju, 516

– v Št. Juriju, 330

– v Novem mestu, 353

– v Mirni Peči, 249

– v Škocjanu, 463

– v Žužemberku in na Selih pri Šumberku, 227

vaški sovjet, 284

vaški stražarji in domobranci: ideje Demosa, 8

Vatikan, 119, 122

Vattimo, Giani, 420

Vaugh, Evelin, 203

Vauhnik, Vladimir, polkovnik, 128, 190, 490

– brat Miloš Vauhnik, 190

Vavtar, propagandist, 535

vdor Nemcev v Trnovski gozd marca 1945, 506

večstrankarski komunizem, 59

Vega, Jurij, matematik, 231

Veharše, posadka primorskih domobrancev, 489

Vehovčeva domačija v Zagorici, 231

Velika Britanija, 299

velika koalicija v Sloveniji leta 1994, 55

velika noč, 414

Velika vas, 231

Velike Lašče, 136, 138, 220, 284, 322, 412, 413, 439

– odbor za sprejem beguncev: župan Paternost, dr. Kožuh, dr. Zalokar, obč. tajnik Bizjak, 160

Velike Poljane, 136

Velike Zabije, 201, 487

Veliki Gaber, 219, 247

Veliki Korinj, 501

Veliki Osolnik, 493

veliki tekst o NOB, 473

Veliko Lipje, pri Žužemberku, 249

veliko sodišče zgodovine, 119

Velikonja, dr. Tine, 51, 94, 169, 290, 295, 305, 311, 324, 336, 400, 418, 438, 441

Velikonja, Marijan-Jane, 482

– Zina, Zora, Ančka, sestre, 482

Velikonja, Narte, pisatelj, ustreljen leta 1945, 41

Velikonjevi, 465

– oče Narte, 6, 51, 52, 265, 327, 465, 466, 492

– Mija, Ivanka, Jože, Zina, Zora, Ančka, Jane, Tine, Meta, Lenka, 434, 465, 490

Velikovec, 208

Vencelj, Peter, govornik, 479

Vendeja, uporna francoska pokrajina, 233, 234

Venišnik, Milan, bataljonski politkomisar, 226

Verbic, profesor, 129

Verbič, Andrej, Andrej četo v, z Vrhnike, 172

Verbič, Karel in Ivan, brata iz vasi Pako pri Borovnici, 482

Verd, krščanski socialisti, 80, 248

– železniška proga, 95

verouk v šoli, 410

versajska pogodba, versajski mir, 42, 43

verska vojna, 413

verske skupnosti, 111

verstva in etika, 16, 406

Vesel, Polde, 220

vest in brezvesten človek, 420

Vesti obveščevalne službe TOS, 119

Vestnik, list, 298, 438

Vetrinj, 5, 30, 34, 48, 66, 79, 104, 108, 125, 126, 127, 136, 172, 173, 174, 177, 205, 215, 221, 240, 244, 249, 251, 258, 279, 311, 338, 386, 393, 401, 403, 412, 422, 429, 468, 473, 481, 485, 489, 516

– vetrinjska tragedija, 132, 190, 205

– Vetrinjsko polje, 45, 120, 132, 139, 198, 208, 298, 299, 304, 482, 517

– taborišče, 125, 127, 154, 222, 223

Vezjak, Stane, 279

Vičičeva družina, po domače Minčetovi, 225

– Emil Vičič, oče, ustreljen obenem s hčerko, 225

Vide, Franc, iz Dolenje Stare vasi pri Šentjerneju, šestnajstletnik, priča o Javorovici, 203, 501

Vide, Franc, iz Žvabovega, župan do leta 1941, 255

Videm pri Dobrepolju, 138

– sedež dobrepoljske občine, 284

Videmsko-Podpeško hribovje, 284

Vidičeva Črna roka, 503

Vidmar, Janez, Lavrinov Johan s Plešivice, 228

Vidmar, Josip, 15, 117, 163, 223, 279, 284, 319, 327, 375, 397, 398, 412, 483

Vidmar, Tine, Andrejcov s Plešivice, 228

Vidmar, Tit, 179

Vidmar, Tone-Luka, 467

Vidmarjeva vila pod Rožnikom, 502

Vidmarjevi v Ambrusu, 313, 370

Vidovič-Miklavčič, dr. Anka, 254

Vidovska planota (med Slivnico, Iško z Mokrcem in Mačkovcem ter Zalo s Krimskim pogorjem), 467

– začetek protikomunističnega odpora, 467

Vidrih, Štefan, 474

Vidrihova hiša na Brezovi Rebri, 474

Vilfan, dr. Jože, 460

Vilharjeva pesem: Lipa zelenela je, 12

Villanova di Farra, Fara ob Soči, 535

Vimolj, ital. postojanka, 252

vinarska šola v Mariboru, 254

Vinharje, 235, 488

– Pešar in Brdarjev Stanko, 488, 403

– Munhova domačija, 488

– zgoreli pri Munhu, 488

– ustreljen Jakob Frlic, p. d. Adam, 488

Vipavska dolina, 475, 500

Vipavski Križ, 201, 487

Vipavsko področno vojaško sodišče, 487

Vipotnik, Janez, 473, 503

Virantova, 70

Vire, Polde, 429

Visco, taborišče, 535

Visoko pri Poljanah nad Škofjo Loko, 201, 488

Višarje, 201

Višarska polena, knjiga Narteja Velikonja, 465

Višinski, Andrej, 398

Višje vojaško sodišče IX. korpusa NOV in POJ, 487

višješolci na Brezovici, 393

Višnar, Milan, iz Polja pri Ljubljani, 498

Višnerjeva, učiteljica v Dobrniču, 454

Višnja Gora, 247

Vitovlje, 487

Vivod, Tine, Bs. As, 324

Vivoda, Marjan, vojaški tožilec, 430

Vizjak, Milko, podpolkovnik, 127, 177, 361, 500

Vlacha, dr. Josip, 492

vladajoči politični razred, 413

Vlasova armada, 205, 231, 377, 503

– vlasovci, 104

vloga ital. topništva pri padcu Grčaric, 130

vloga katolištva v javnem življenju, 426

vloga komunistov v OF, 12

vloga liberalizma pri komunistični avanturi, 212

Vnanje Gorice, 228

Vode, Angela, 391

Vodišek, Marija, 324

voditelji protikomunističnega upora, 22

Vodnik, Anton, predvojni pesnik, 41

Vodnik, France, 397

Vodnik, Ivan, 231

Vodopivec, dr. Peter, 391

Vodopivec, Nana, misale za Zdešarja, 481

vodstvo KPS, 214

vodstvo redne jug. vojske v Kairu, 288

Vodušek, Božo, zbirka: Odčarani svet, 41

Vodušek, dr. Ziga-Simen, 439

Vodušek, Vital, 487

Vodušek, Vladimir, Delov novinar, 24

Vodušek-Starič, Jera, 238, 490, 513

Vogrič, Rudi, knjiga: Boj Belokranjcev, 252, 254

vojaška pokopališča, 6

vojaški komiteji, 133

– položaj konec aprila 1945, 489

Vojaško sodišče IV. armade JA, 430

vojaško soobstojanje s tujo silo, 308

Voje, Gregor, Kokaljev vnuk, 506

vojna v Afriki, 487

vojni svet Slovenske zaveze 129, 130, 288

vojni zakoni, 445

– o vojnih veteranih, 445

– o vojnih invalidih, 445

– o žrtvah vojnega nasilja, 445

Vojni zgodovinski arhiv v Beogradu, 125

vojni zločin zoper civilno prebivalstvo, 108

– zoper vojne ujetnike, 108

vojno hudodelstvo, 108

Vojska, dr. Karel, pravnik, 480, 490, 492

Vojska, inž. Jože, poveljnik VS v Begunjah, 244, 480, 490

Voklo pri Ihanu, 231

Volčanšek, Tone, iz Polja pri Ljubljani, 3

Volčja Draga, 487

Volgemut, Mavricij, 492

volilec s spominom, 19

volilni odbori, 349

volitve 1938, 223

volitve 1992, 28

volitve kot plebiscit, 327

volitve Kučan – Pučnik, 73

volitve narodnoosvobodilnih odborov, 252

volitve v državni zbor, 67

volitve v totalitarizmu, 19

volja do moči, 23, 327

Voljč, Nace, Jokeljčkov, z Vrhnike, 172

Vorkuta, taborišče, 301

VOS, OZNA, narodna zaščita, 108, 289

VOS (Vos), varnostnoobveščevalna služba, 107, 122, 133, 144, 241, 246, 248, 288, 439, 528

– vosovske žrtve v Ljubljani, 499

Vošnar, Pavle, kapetan Vidmar, 131, 221, 233, 439, 489

Vovk, Anton, kanonik, 226

Vovk, Anton, škof, 119, 122, 158, 280, 411

Vovk, Ivan, partizan, 447

Vovko, dr. Andrej, 520

vprašalna pola za učitelje, 417

vprašanje krivde, 6

vprašanje poveljnika na Turjaku, 129

vračanje domobrancev, 215, 468

– ujetnikov Sovjetski zvezi, 382

Vračanje iz Avstrije leta 1945, knjiga, 125

– vračanje kozakov v SZ, 125

vračanje zaplenjenega premoženja, 101

Vrančič, dr, 128

Vranja peč, morišče, 172, 221, 239

Vrbičev Rafko, ubit v Rogu, 274

Vrbinc, Julij, s Sela pri Pancah, 498

Vrčon (Verčon?), dr, zdravnik, 487, 535

vrednost časa, 22

vrednostna prenova in moralna katarza, 163

Vrednote, revija, 205

Vresk, cerkovnik, 280

Vrevc, Franc in njegova družina

– sinova: dr. France, Marko, 484

Vrh in Dolsko, 231

Vrh Sv. Treh kraljev, Vrh nad Rovtami, 221

Vrhnika poleti 1942, 172

– predvojna, 80

Vrhnjak, inž. Vinko, 401

Vrhovec, Alojz, partizan, heroj, 274

Vrhovec, Angela, iz Velike Ligojne, 95

Vrhovec, Danica, 273

Vrhovec, Tomaž, gostilničar, 217, 221, 232, 233

Vrhovec, Zlatko, partizan, padel, 274

Vrhovni plenum OF, 133, 246

Vrhpolje pod Gorjanci, 203

Vrhunc, Franc, duhovnik, 480

vrnitev četniškega odreda v Moravice, 130

vrnitev domobrancev, 45, 225

vrnitev odlikovanj, 105

vrnitev razlaščenega imetja, 151

vrnjeni: kozaki, vlasovci, hrvaški Vrse, senožeti nad Dovjem, 447

Vršnik, Martin, iz Robanovega kota, 501

Vrtačič, Alojz, Pristavica, 203

Vrtačnik, dr. Alojzij, zagovornik, 119, 430

Vrtec, 267

vrtišče dveh časov, 23

Vrtovec, Josip, zdravnik, 201

Vrtovec, Stanislav, urednik Družine, 201

Vrtovec, Venčeslav, jezuit, 201

Vrzdenec, 233

Vseslovenska zaveza, 357

vseslovenski kmečki tabor na Brezjah, 254

vstop SKD v vlado levice, 5

Vuk, Stanko, nepojasnjena smrt med vojno, 41

Vurnik, zasliševalec na Gestapu, 490

Vzajemna zavarovalnica, 136, 428, 490

vzdrževanje državljanske vojne, 445

vzgoja in izobraževanje, 111

vzhodna fronta, 499

Vzhodna Nemčija, 20

vzpostavitev liberalnega neototalitarizma, 445

vzroki za nastanek državljanske vojne, 305

vzroki za padec Turjaka, 394

Waffen SS, 272

Waibel, Toni, funkcionar v Buchemvaldu, 301, 377

Walesa, Lech, 18

Walzl, August, 125

Watts, Nigel, amaterski slikar, 125, 425

– brošura: Vojni zločini in winchestrski College, 425

Waugh, Evelyn, pisatelj, član angleške misije pri hrvaških partizanih, 395, 396, 397

Weber, Maks, ravnatelj srednje elektrošole, 506

Weimar, 377

Weimarska republika, 42

Weir, general, 46. divizija, v Judenburgu, 425

Weizsacker, 96

Wheaton: Elementi mednarodnega prava, 460

Wickertov inštitut, 121

Wiesel, Elie, preživeli iz Auschwitza, 12

Winkler, Jože, 484

Winnipeg v Kanadi, 201

Winters, Peter Jochen, novinar FAZ, 236

Winzig, Filip, župan v Mojstrani, 447

Wister, Marija, borovljanka, 500

Wolbangovi: oče Artur, mati Karla, hčerke: Hilda, Irma in Vida, sinova: Karel in Marjan, 405

Wolf, Franz, podčastnik SS, 272

Younger, George, britanski vojni minister, 425

Za blagor očetnjave, domobransko glasilo, 103

Zabrdje pri Mirni na Dolenjskem, 267

Zabukovec, pravilno dr. Zabukošek, domačin s Teharij, 245

začetek komunizma v Šentjerneju, 255

– knjižica: Iz revolucionarne preteklosti na območju Gorjancev, 255

– France Jerele, Anton Majzelj, Jože Pirkovič, člani komunistične stranke, 255

– Delavsko kmetsko republikanska skupina, 255

– Rdeči prapor, glasilo komunistov, 255

začetek protikomunističnega odpora, 284, 534

– v Loškem potoku, pri Sv. Vidu na Blokah, v Šentjoštu, 534

– četniška ilegala 534

začetek revolucije, 4

– v Rovtah, 221

– v Velikih Laščah, 220

– v Ribniški dolini, 226

– na Bloški planoti, 224

– pod Šumberkom, 227

začetki komunističnega nasilja, 467

– v Beli krajini, 230

začetne likvidacije v Beli krajini, 254

– profesor Anton Oven, Ivan Lojk in mati Ivana, Mihael Kolar, Anton Stare, Ivan Klopčar, Jože Lončarič, žena Marija in hči Anica Lončarič, Alojz Rozman, Anton Kučinič, Martin Težak, duhovnik Jože Kofalt, župnik Janez Raztresen, Janez Južina, Franc Tome, 254

Žagajewski, Adam, poljski pesnik, 416

Zagorec, Jože, Japetov, narednik, 177

Zagorica pri Dolskem, 231

Zagorica pri Ljubgojni, 217

Zagorski, Cvetko-Zagorc, 251

Zagoršek, Stane, nadporočnik, 490

zagovorniki Jugoslavije:

– dr. Miha Krek, dr. Joža Basaj, dr. Alojzij Kuhar, Ivan Avsenek, dr. Valentin Kalan, dr. Ludvik Puš, Vinko Lipovec, 32

Zagožen, dr. Franc, 12, 105, 527

Zagrad in Ronke, 134

Zagradec, 242 □mobrani, 30

Wolfsberg, taborišče za naciste, 136, 490, 429

Wollenberger, Vera, 121

Wolsegger, Ferdinand, koroški predsednik, 135

Wraber, dr. Maks, 359

Wurzer, Ana, 500

zahodnonemško pravosodje, 347

zahteva po depolitizaciji, 423

Zaje, Dane, predsednik DSP, 12, 50, 159

Zaje, dr. Marijan, 122

Zaje, Janez, župan v Dolskem, 231

Zaje, Marjan, naselje Mala Gora-Mrzli Log, 505

Zajčja Micka, akcija za prenos orožja, 228

Zajec, bratje: Milan, Nace, Stane, Tone, Jože, 526

Zajec, Janez, Mivčev iz Velikega Gabra, in brat Milan, rešenec iz brezna, 251

Zajec, Milan, rešenec iz brezna v Rogu, 219, 223, 233, 299, 412, 448, 455, 468, 484

– predsednik Tabora, 183

Zajec, v Celovcu, 154

Zajec, župan v Velikem Gabru, 250

zajetje vlaka internirancev na Verdu, 26

Zaklanec pri Horjulu, 217, 233

zakon o agrarni reformi in kolonizaciji, 207

– o javnem obveščanju leta 1975, 118

– o popravi krivic, 456, 527

– o varuhu človekovih pravic, 106

– o kazenskem postopku, 319

– o preiskovalnih komisijah, 319

– o kulturnem tolarju, 421

– o žrtvah vojnega nasilja, 101

Zakon o vojnih veteranih in Zakon o žrtvah vojnega nasilja, 441

zakoni, vojni in šolski, 15

Zakonik ljubljanske škofije, 255

Zakrajškovi, po domače Miščevi, Ravnik, 224

Zala pod Krimom, 467

Zalar, Anton, terenec na Vidovski planoti, 467

Zalar, Karel, jugoslovanski diplomat, 133

Zaletel, dr. Janez, 139

Zalokar, dr. Lojze, sodnik, 1, 220, 266

Zalokar, župnik v Rovtah, 221

Zaman, Anton, policist, 492

Zaman, Mitja, 262

zamejska in zdomska emigracija, 265

Zameško pri Šentjerneju, 249, 495

Zamjen, v Celovcu, 154

zamolčani literati, 159

Zamostec pri Sodražici, 242

zanikanje revolucije, 105, 106

Zapadnodolenjski odred, 227, 284, 312

Zapata, Emilio, 265

zapiranje slovenskih inteligentov na Primorskem: Mermolja, Kralj, Pavlin, Bednafik, 321

zapiranje študentov, 354

zapis v Kocbekovem dnevniku, 26

zapisnik o zaslišanju kapetana Vasiljeviča in p. Klementa na Popovičih pod Gorjanci, 254

Zaplana, 239

Zaplaz, Marija Vnebovzeta, 256

zapor Ozne na Povšetovi ulici v Ljubljani, 170

zapor v trdnjavi v Vidmu, 145

zapori v Novem mestu, Ljubljani, Mariboru in Ferdrengu na Kočevskem, 256

zaporniki pri Nemcih leta 1944: Dežman, Peterlin, Križ, Pucelj, Pirkmajer, 2

Zapotok nad Igom, 136, 495

Zarja svobode, ilegalni list, 331

Zarja, akademski klub, 296, 312, 359

– tretja katoliška skupina, 313

– Zarja in zarjani, 117

Zasebno žensko učiteljišče pri uršulinkah v Škofji Loki, 244

zaslišanja duhovnikov v Kočevju, 289

– Viktor Turk, iz Begunj, kaplan Ludvik Tomazin, Alojzij Grebene, p. Placid, Boris Femc, kaplan v Cerknici, Anton Šinkar, kaplan v Mirni Peči, Jakob Mavec, vojni kurat, 289

zastraševanje pred pričevanjem, 319

zatrtje avtonomizma v Kataloniji, 43

zaupniki SLS med vojno, 190

zaustavitev desnice, 512

Zavadlav, Zdenko, nekdanji oznovec, 29, 279, 483

zavest o temeljnih nacionalnih ciljih, 319

Zaveza, glasilo, 244, 269, 285, 319, 329, 370, 494, 508

zavod Don Bosco v Gorici, 487

Zavod sv. Josipa v Sarajevu, 267

Zavod sv. Stanislava v Šentvidu, 123, 363, 516

Zavržen, Janez, Luče, 234

zavzetje postojanke SNVZ na Črnem Vrhu, 128

zbiranje imen žrtev, 271

zbiranje na Roški cesti, na Kongresnem trgu, 212

zbiranje vaških straž na Turjaku, 129

Zbor odposlancev slovenskega naroda, 528

zbor redarstvene policije v Ljubljani, 412

Zbornik posveta o nemški mobilizaciji, 231

zbornik Slovenija v letu 1945, 531

Zbornik Svobodne Slovenije, 185, 361, 490

Zdenska vas, 284

Zdešar, dr. Janez, ubežnik iz Teharij, 29, 169, 324, 448, 481, 520

Zdešar, Stana, učiteljica, 78

Zdravljica, 264

Zdravniki brez meja, nevladna organizacija, 413

Zdravstvena zadruga, krinka za OF, 232, 233

Združena lista soc. demokratov, 162, 212

združena Slovenija v federativni Jugoslaviji, 321

Združeni Slovenci, 357

Združenje svobodnih partizanov, 534

Združenje žrtev komunističnega nasilja, 29

združitev s četniki iz Like, namera, 130

Zedinjena (združena) Slovenija, 89, 162, 357, 528

Zeitgeist (duh časa), 124

Zeleni Slovenije, 385

Zelenica, 277

Zemljak, Jože, Kocbekov sodelavec, 117

Žemljic, Franc, študent, oslepel, 300

zemljiški maksimum, 207

Zevnikov Tone, iz Čadraž, preživel, 177

ZFO, Zveza fantovskih odsekov, 359

zgodba o času, 27

– osebni čas in moč spomina, 27

– zgodovinski čas, doba helenizma, doba nasilja, 27

– Jean-Paul Sartre, roman Doba razuma, 27

– politični čas, 27

– katastrofa, izstop iz moderne, upor duha, totalitarizmi, 27

– središče našega časa, volja do moči, 27

– komunizem, politični, ekonomski in socialni projekt, 27

– nova politika brezsrediščne družbe, 27

– levičarski nihilizem, 27

– vrednote, duhovna središča kulture, 27

zgodba o uspehu liberalne demokracije, 17, 21, 71, 162, 319, 327, 328

Zgodnja Danica, list, 89

Zgodovina šentjernejske fare, 255

zgodovinopisje, 107

zgodovinska identiteta, 19

zgodovinska komisija pri CK ZKS, 399

zgodovinski spomin, 435

Zgonc, Marija, 293, 419

Zibelnik, Franc, 484

Zidani most, 126, 405

Zidanšek, Milan, (Miloš?) komunist, 133

Zidanšek, Miloš, partizanski komandant, 224

Zidanškova brigada, 247

Ziherl, Boris, predavatelj za oficirje, 131, 163

– sodelavec Sodobnosti, 117

Zimmermann, ameriški veleposlanik, 15

Zlobec, Ciril, pesnik in akademik, 25, 115

zločin in genocid nad delom slovenskega naroda, 45

zločin proti duhu, 35

zločini med vojno in po njej, 151

zločinski pohod komunistov na oblast, 145

zločinsko bistvo komunizma, 140

zlom komunističnega režima v Vzhodni Nemčiji, 121

zloraba narodnoosvobodilnega boja, 324

zloraba obdobja okupacije za revolucijo, 534

zmerljivke: izdajalci, kvizlingi, kolaboracionisti, 508

zniževanje deleža kmečkega prebivalstva, 207

Znojile, 247

Zor, Vinko, 223

Zoreč, dr. Janez, Pariz, 324

Zoreč, Franc, 219

Zoreč, Ivan, pisatelj, 250

Zorko, bivši župan v Dolu, 231

Zorko, Stanko, duhovnik v Trstu, 80

Zorn, dr. Aleksander, Pariz, 324

zrelost in skrb, 422

Zrnec, Andrej, 401

zrušitev Demosa, 512

ZSSS, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 511

Zupan, dr. Stane, 190

Zupan, Svatopluk, 391

Zupan, Vitomil, 473

Zupane, Jože, 174

Zupane, učitelj in tajnik NOO, 252

Zupančič, Anton, Korošcev iz Stranske vasi pri Stični, ubit, 250

Zupančič, Brko, 203

Zupančič, Helena, iz Temenice, ubita, 250

Zupančič, Janez, 270

Zupančič, Jože, Možak, Polica, ubit, 1

Zupančič, Mira, 498

zvestoba jeziku in narodu, 285

Zveza dekliških krožkov, 226, 296, 359

– fantovskih odsekov, 226, 296

– katoliških dijakov, 296

– katoliških kmečkih mladcev, 255

– kmečkih fantov in deklet, 172

– mladih katoliških delavcev, 296

– slovenskih mater in žena, Buenos Aires, 278

– združenj borcev NOB, 162, 279, 284, 290, 475

Zvonec, Marija, iz vasi Pako pri Borovnici, 482

– umorjena v prvi skupini, 481

Zwitter, dr. Fran, 313

Žabja vas pri Novem mestu, 249

Žabja vas pri Poljanah, 488

– Drmota, Tone, 488

Žabkar, Jože, 230

Žabkar, Lojze, križniški pater, v Črnomlju, 252, 254

Žabnice pod Sv. Višarjami, 285

Žagar, prof. dr. inž. Ludvik, salezijanec, 164

Žagar, Stane, 133, 235, 450, 491

Žagarjev Majk in sestra Vera, 429

Žajdela, Ivo, novinar, 167, 242, 279, 319, 323

Žakelj, Jakob, pobudnik protikomunističnega odpora v Šentjoštu, 126, 219, 223, 232, 233, 235

– povratnik iz pregnanstva v Srbiji, 217

– njegovi bratje: France, Pavle, Vinko, Stanko, Janko in Jože Žakelj, Krvinetovi, 240

– Jože in Jakob Žakelj, v Zadnji straži, 219

– Pavel Žakelj, pobeg iz Šentvida, 219, 233

– Pavle in Stanko, 233, 235

– Vinko Žakelj, bogoslovec in novomašnik v Vetrinju, 104, 240

– Fanika Žakelj, sestra, 223, 233, 240

Žakelj, Stanko, z Loga, 274

Žale, ljubljansko pokopališče, 443

Žalik, Martin, 223

žalitve žrtev pobojev med vojno in po njej, 115

žalovanje v Vetrinju, 79

žameten prehod, 67

– obnovitev totalitarnega sistema, 156

– restavracija, 19

žametna revolucija in pomlad, 26, 328

Žapuški hrib, 487

Žargaj, Marija, bolničarka, 429

Zavbi, kaplan, 289

Žažar, 233

Žebot, dr. Ciril, 132, 223, 285, 359, 407, 456, 483, 506, 513, 528

– oče dr. Franjo Žebot, 490

Žekar, Aleksander, 223

Žekar, Martin, 490, 492

Železna Kapla, 30

železna zavesa, 18, 502

Železnik, Tine, 237

Železniki, 450

Želimlje, 136

Željne pri Kočevju, 84, 335

ženevska konvencija, 205, 286, 460

ženska populacija, 262

Žepič, Aleš, 293

Žerjav (Žuraj?), poveljnik na turjaškem gradu, 1

Žerovnik, dr. Angelca, 373

Žerovniščica, potok, 532

Žgajnar, Jože, 1

Žgajnar, (Žagar), Srečo, politkomisar stiske čete, 250

Žgajnar, Tone, iz Dobrepolja, 526

Žibert, Alojzij, s Suhe pri Kranju, 231

Žibrše, 239

Žiglovica, jama, 226, 468

Žigon, Alojzij, 492

Žirovnik, 221

ŽirovskiVrh, 95, 235, 403

Žitko, Stanko, predsednik Nar. odbora KA, 359

Žitnik, Davorin, preživel Grčarice, 259, 480

Žitnik, Jože, 169

Žitnik, Rudolf, sodelavec majorja Novaka, 129, 130

Žitnik, Zvone, dnevnik, 535

Živi Orfej, antologija, 41

Živkovičeva diktatura, 242

življenje globinskega jaza, 351

Žlender Franc-Žuraj, poveljnik VS, 129, 477

Žnidaršič, Frančiška in Julijana, iz Gorenje vasi pri Stični, 250

Žnidaršič, Janez, mežnar, 501

Žnidaršič, Karel, Loška dolina, 289

Žnidaršič, Ludvik, 532

Žontova družina iz Šentjošta, 217

žrtve boljševizma na naših tleh, 279

žrtve fašizma in komunizma, 348

žrtve iz protikomunističnega odpora, 443

Žrtve Jalte, Tolstojeva knjiga, 320

žrtve komunističnega nasilja, 51

žrtve pobojev na Vidovski planoti:

– France Strle, občinski tajnik pri Sv. Vidu, 467

– France Strle, Bangavček, obč. svetovalec, 467

– Valentin Strle, obč. svetovalec, 467

– Anton Tekavec, župan iz Tavželj, 467

žrtve v Vinjskem gozdu, pri Klopcah, pri Mušonovi jami na Moravškem, 231

Žugelj, Franc, slavist, politkomisar, 485

Župan, Franc, Jurjovec, 203

Župančič, Oton, 412, 453

Župec, Franc, 11, 144, 244, 246, 255, 279, 280, 289, 300, 354, 356, 420, 483

Župeno nad Begunjami, 248

župnije na Bloški planoti: Sv. Vid, Sv. Trojica, Bloke, 224

župnijski urad Sv. Križa, Žale, 442

Žužek, Karel, vidovski župnik, 224, 248

Žužek, Niko, poročnik, 489, 500

Žužek, p. Miha, 362, 531

Žužemberk, 242, 247, 474

Žvirče v Suhi krajini, 14, 242, 398

– Žvirče, pozimi 1944/45, 39

O avtorju

Avtor Urednik