Ferdreng 2012 – nagovor Majde Pučnik Rudl

Spoštovane bivše zapornice in svojci, spoštovane gospe in gospodje!
Lepo Vas pozdravljam v imenu Študijskega centra za narodno spravo in v imenu Komisije Vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic.

Vranje pečine – govor ob spominski svečanosti

Dragi prijatelji, romarji vere, zvestobe in ljubezni! Pozdravljam Vas v svojem imenu in v imenu NSZ. Zahvaljujem se vam tudi za povabilo na to vašo komemoracijo, ko počastite spomin na vašetukajšnje mučence. Minilo je leto, ko smo spet tu na Zaplani in na Vranjih pečinah ob križu s trnovo krono, ob križu,ki je simbol naše vere,trpljeja, smrti in mučeništva. Tu ste ga postavili v spomin na dogodke, ki so pretresli vaše kraje v času druge svetovne vojne.

Govor na Hrastniškem hribu

 

Prišli smo … od tam in od tod … z vseh strani … romarji … na ta zaznamovani in z bolečino v slovensko zgodovino zapisani kraj: smo stari, starejši, tisti srednjih let in mlajši … moški in ženske … Res, iz raznih krajev smo, a pretežno od tam, od koder so bile žrtve, masakrirane pa prav tu v osrčju Slovenije, v tako imenovanih revirjih. Prišli smo po nalogu srca in vesti: prinesli s sabo žalost, spoštovanje, ljubezen in boleče spomine … Vsak svoje spomine … vsak svoj križ, predvsem pa tolika neodgovorjena vprašanja, ki mučijo nas in stojijo neodgovorjena tudi pred našo slovensko skupnostjo.