Zaveza št. 01 – Programske smernice NSZ

Programske smernice NSZ

Uredništvo NSZ

varnost vseh, ki bodo ne po svoji krivdi
prizadeti zaradi izvedbe načel tržnega gospodarstva. Odklanja lažno
solidarnost za tiste, ki hočejo še naprej živeti na račun
drugih.
 • 14. NSZ se bo zavzemala, da se iz javnega področja odstranijo
  poimenovanja, ki izhajajo iz državljanske vojne, če nimajo trajne in
  zgodovinske vrednosti za vse Slovence.
 • 16. NSZ se bo zavzemala za vključitev v društvo čim večjega
  števila mladine, zlasti potomcev udeležencev protikomunističnega
  odpora, ki naj bi ohranjali in nadaljevali ideje in kulturna
  izročila svojih očetov in mater in oblikovali prihajajočo dobo na
  teh načelih in idealih.
 • 17. NSZ bo posvečala mladi generaciji posebno skrb s tem: