Zaveza št. 97 – Dodatek


Popravek

Figure 44.

Figure 45.

V Zavezi št. 96 smo v prispevku gospoda Emila Žagarja objavili napačno fotografijo
železniške postaje na strani 39. Zažig škofa Vovka leta 1952 so namreč izvedli na
postaji Novo mesto in na Novo mesto – Kandija. Avtorju prispevka se za napako iskreno
opravičujemo.

Date: 2015