Zaveza št. 53 – Zadnji pozdrav (France Papež)


Ko je odšel zdoma –
bilo je v zgodnji jutranji uri,
je nagloma pobral nekaj najpotrebnejših stvari
in jih stlačil v nahrbtnik:
šotorovino,
da si je mogel postlati v gozdu in na planem,
pločevinasto skodelico,
nekaj kruha.
Vendar, ko je bil že daleč
na cesti, ki se vleče proti Kočevju,
s prijatelji, ki so odhajali dom braniti
– čas se je boleče premaknil –
je blaženo pretresen odkril
v nahrbtniku
drobno knjižico POEZIJE
Doktorja Franceta
Prešerna
in pravtako droben molitvenik.
To je bil zadnji pozdrav od očeta
in zadnji pozdrav od matere,
ki sta vedela,
kako se bosta poslovila
morda za vedno.

Šopek za Prešerna

Figure 38. Šopek za Prešerna Mirko Kambič

Date: 2011