Zaveza št. 49 – Predlog zakona o vojnih grobiščih – druga obravnava


§

Zakoni imajo to vlogo, da urejajo politično in pravno neurejena področja. Glede vojnih
grobišč je tako področje samo eno: kraji masakrov, ki so jih med vojno in po vojni
nad svojimi nasprotniki uprizorili koministični partizani in za totalitarni režim
niso obstajali. Samo ti kraji so potrebni zakonske ureditve. Toda sile komunističnega
nasledstva vedo, da bi se z njihovo ureditvijo nujno razkril tudi del resnične zgodovine.
Da bi torej ostala skrita genocidna narava preteklosti, s katero so te sile tradicionalno
povezane, je bilo sklenjeno, da se neurejena grobišča vključijo v splošni načrt zakona
o vojnih grobiščih in da se jim tako vzame pomen, ki ga imajo. Čeprav ima torej predlagani
zakon ideološko vlogo, ga NSZ spričo političnih razmer, kakor so se vzpostavile v
Sloveniji, sprejema, a le pod pogojem, da se iz njega odstranijo ali spremenijo tisti
členi, ki pomenijo posmrtno diskriminacijo genocidno pobitih vojakov protikomunistične
vojske. Zato seznanja slovensko politično javnost z naslednjimi amandmajskimi zahtevami.

K 2. členu: Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi: »Vojaška grobišča
so grobišča vojaških oseb, ki so med vojno ali po vojni umrle zaradi vojnih dogodkov,
revolucije ali državljanske vojne na ozemlju Republike Slovenije.«

K 3. členu: Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi: »Grobišča žrtev
vojne so grobišča civilnih oseb, ki so umrle med vojno ali po vojni zaradi vojaških
dogodkov, revolucije ali državljanske vojne na ozemlju Republike Slovenije.«

K 4. členu: Četrti člen se v celoti črta, ker je že vsebovan v 2. oziroma v 3. členu.

K 7. členu: Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Vojna grobišča
so tudi izpraznjena oz. prekopana grobišča ali grobovi posmrtnih ostankov oseb iz
2. ali 3. člena tega zakona.« Drugi odstavek obrazložitve k 7. členu se črta.

K 11. členu: Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: »Varstvo in urejanje
grobišč zagotavlja Zavod Republike Slovenije za vojna grobišča.«

K 13. členu: Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: »Besedilo posvetilne
narave se na vojaških grobiščih iz 2. člena tega zakona, razen na grobiščih pripadnikov
tujih armad, glasi: »Umrli v vojni, Republika Slovenija« ali »Umrli v revoluciji in
državljanski vojni, Republika Slovenija.« Na grobiščih žrtev vojne iz 3. člena tega
zakona se glasi: »Umrli kot žrtve vojne, revolucije in državljanske vojne, Republika
Slovenija.«

Četrti odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Na vojnih grobiščih niso
dovoljene označbe, besedila ali simboli, ki poveličujejo in slavijo nacistično, fašistično
ali komunistično ideologijo pokopanih oseb.«

K 22. členu: Sedmi odstavek tega člena se črta. Posmrtni ostanki se lahko samo pokopljejo.

NOVA SLOVENSKA ZAVEZA

Tajnik:

Stane Štrbenk

Date: 2010