Pogovori s predsednikom NSZ, 4. november 2014, ETV