Postkomunistični Socialni demokrati (SD) so pohiteli, si že na začetku svoje nove vlade kljub globalni gospodarski krizi vzeli čas za ideologijo in pripravili spremembo Zakona o žrtvah vojnega nasilja. Dali so jo v razpravo parlamentarnim strankam, seveda tudi »prizadetim« borcem NOB. Preživelim žrtvam partizanskega nasilja in njihovim legitimnim predstavnikom niso ničesar povedali ali pokazali, zlasti pa jih niso ničesar vprašali.

Zavod sv. Stanislava, Ljubljana, 4. aprila 2009

Družbeno in politično stanje ob koncu 18. leta organiziranega delovanja NSZ bomo lahko razbrali in razumeli, če si pokličemo v spomin delo in nastope naše organizacije v preteklem letu. Ne vse, bilo jih je mnogo, ampak samo glavne, ki ne spadajo v redno delovanje, ampak pomenijo naš zavestni odziv na aktualno stanje in dogajanje v naši državi in v naši družbi.

I

Pomemben dogodek preteklega leta je bil državniški obisk angleške kraljice Elizabete II. v mesecu oktobru. Ob pripravah na ta obisk, ki so bile v rokah predsednika republike, smo pričakovali primeren odziv na še ne poravnano krivico, ko so angleški politiki in vojaški poveljniki zadnje dni maja 1945 Slovensko narodno vojsko z domobranci in vsemi drugimi nekomunisti, ki so jih najprej sprejeli v varstvo kot begunce, s prevaro izročili jugoslovanskim boljševikom v grozovito smrt. Zato smo konec septembra 2008 predsedniku Danilu Türku poslali pismo z vprašanjem, kakšna zagotovila je zahteval ali dobil od angleške strani, da bo angleška kraljica lahko mirne vesti obiskala Slovenijo.

Zavod Svetega Stanislava, 4. april 2009

Drage gospe, spoštovani gospodje, dragi prijatelji!

Kadar sem na tem, da moram premisliti, kaj bom pred vami povedal, se slej ali prej vedno srečam z mislijo, da smo posebni ljudje v tem, da nikoli ni tako malo ljudi nosilo tako velikega spomina. Malo nas je zato, ker smo šli skozi čas, ki je pogoltnil mnogo naših prijateljev; drugih pa ni tukaj zato, ker so se rešili le tako, da so odšli po svetu. Spomin pa je velik zato, ker so v njem zgodbe, kako so naši ljudje zginjali pod zemljo in kako so se drugi izgubljali v širni svet. Nič podobnega se nam še ni zgodilo, ne tu v deželi pod Triglavom, ki smo si jo naredili za svojo zgodovinsko domovino, ne kje drugje. Ravno nam je bilo naloženo, da gremo skozi ta izredni in zgoščeni čas. Skratka, naše prebivanje na tem prostoru je bilo zgodovinsko.

Dne 14. marca je bil na spletišču Vest.si objavljen televizijski pogovor z Justinom Stanovnikom, urednikom revije Zaveza. Poudariti velja, da je to prvi in doslej edini pogovor, v katerem je urednik Zaveze lahko nemoteno, brez novinarjevih prekinitev, razložil temeljna stališča…

Iz uvodnika Zaveze št. 72

Znano je, da je levičarska vlada, ki se je sestavila po volitvah lani 21. septembra, sklenila na novo aktualizirati tako imenovane vojne zakone: zakon o vojnih žrtvah, zakon o vojnih invalidih, zakon o vojnih grobiščih itd. Če bi sklepali po retoriki koalicijskih strank, jim je mnogo do tega, da uredijo še nerešena vprašanja prizadetih ljudi: izgnancev, mobilizirancev, zlasti pa jih bolijo krivice, ki so jih morali prenašati »ničesar krivi otroci«. Skratka: vse plemenito, vse v skladu s »človekovimi pravicami«. Tako so stvari videti v perspektivi postboljševiške novolevičarske retorike. Ko pa to perspektivo pogledamo še drugič ali tretjič, pa se začne lomiti in pokati.

  Revijo Zaveza izdaja društvo Nova Slovenska zaveza; obravnava problematiko komunistične revolucije na Slovenskem ter njene posledice, ki segajo iz vojne dobe v naš čas. Izhaja štirikrat letno v tiskani obliki, naročiti jo je mogoče na tajništvu NSZ (kliknite). V…

Pričeli smo s postavitvijo novih spletnih strani Nove slovenske zaveze. Glavnina spletišča je še nedokončana.