Turjak 2013: nagovor Francija Petriča

Nagovor Francija Petriča na spominski slovesnosti na Turjaku, 22. septembra 2013

Na današnjo nedeljo, ki jo v Cerkvi na Slovenskem obhajamo kot Slomškovo, saj bomo v torek, 24. septembra, obhajali god našega prvega blaženega, škofa A. M. Slomška, smo se zbrali na zgodovinskih tleh. Slomškova nedelja nam pripoveduje o tem, da naš narod rojeva tudi svetnike ter da smo vsi, kot je dejal bl. Janez Pavel II., poklicani k svetosti. To je naša naloga in naš cilj, ki je dosegljiv. Danes zato na tem zgodovinskem kraju s upravičeno kličemo v spomin besede, ki jih je slišal Mojzes iz gorečega grma: »Sezuj si čevlje z nog, zakaj zemlja na kateri stojiš, je sveta!« 

Rovte 2013: Nagovor dr. Janeza Juhanta

Rovte, 25. avgusta 2013

Objavljamo nagovor dr. Janeza Juhanta pri sveti maši v Rovtah. Vredno branja!

Spoštovani župljanke in krajani Rovt, cenjeni gostje.

Malokdo si je mogel predstavljati, da se bo slovenska zgodovina po nemškem napadu na Jugoslavijo razvijala v tako strahovitih razsežnostih. Škof Gregorij, profesorja Lambert Ehrlich in Aleš Ušeničnik ter drugi prisebni duhovi pa so čutili, kaj prihaja nad naš narod. Iz te globoke, krščanske in človeške prisebnosti, niso nehali opozarjati in svariti pred grozečo nevarnostjo, a so to svojo zvestobo izročilom s številnimi drugimi žrtvami plačali z mučeniško krvjo, prezirom in poskusi izbrisa iz narodovega spomina.

Pledoaje za novo politično pomlad

Rovte, 25. avgusta 2013

Objavljamo govor, ki ga je Justin Stanovnik napisal ob priložnosti 70-letnice ustanovitve domobranstva, ki so ga s slovesnostjo obeležili na prireditvi v Rovtah. Vabljeni k poglobljenemu branju!

Pledoaje za novo politično pomlad

V nekem že zelo obledelem izvodu neke tuje revije sem pred kratkim bral razmišljanje na temo »kje se je cela reč zataknila« in bil pri tem deležen poduka, da klic k takemu opravilu sploh ni tako redek, kot se zdi tistemu, ki ga je prvič slišal. Toda, če gre pri  stvari, ki naj bi se bila »nekje zataknila«, za osnutek prve države, ki ga je kakemu narodu uspelo izdelati in uresničiti, potem pogostost potrebe po takem spraševanju ne prinaša velikega olajšanja. Prvič ima značaj tako velikega poizkusa, kot je postavitev države, to v sebi, da ne obeta prav veliko ponovitev, če sploh katero, drugič pa nepopolnost ali celo polomija prvega projekta pri drugem poizkusu ne obljublja več tiste vere in zagnanosti, ki je napolnjevala prvo ekipo. Res je seveda tudi to, da bodo izvajalci ponovljenega poizkusa razpolagali z izkušnjami, ki jih pionirji niso imeli, sploh pa, če ne bo šlo za obnovo celote, ampak samo za odstranitev posameznih nepopolnosti, če bo šlo skratka samo za korekturo.

Spominske slovesnosti v drugem polletju leta 2013

Objavljamo popravek programa in vabilo na slovesnost:

V nedeljo, 22. septembra bo na Turjaku spominska slovesnost ob 70-letnici padca Turjaka.

Ob 15. uri bo maša, po njej pa spominski program.

 

Huda jama in Stari Hrastnik – romanje 2013

Na sončno nedeljo 16. junija smo romali v kraje žalostnega spomina na dogodke pred 68 leti. Najprej smo obiskali razpadajočo vilo Petriček pri Celju, kjer je bilo poleti 1945 otroško taborišče za teharske sirote. Nekaj podatkov o taborišču je podal g. Srečko Polanec. Naša naslednja postaja je bil rov sv. Barbare pri Hudi jami, kjer so 2009 odkrili množično prikrito morišče. V notranjost nismo smeli vstopiti, zato nam je pred zaprtim vhodom g. Roman Leljak predvajal pretresljiv film o najdbah množice nestrohnjenih trupel. Nekateri naši udeleženci so dali izjave za televizijo, kar si lahko ogledate v video posnetku spodaj.

 

70. obletnica birmovanja škofa Rožmana v Šentjoštu

Sveta maša in spominska slovesnost bo v nedeljo, 30. junija ob 10. uri pri Kapelici mučencev, Šentjošt nad Horjulom Po tem, ko smo letos v slovensko zemljo pokopali ljubljanskega škofa Gregorija Rožmana, nas Odbor Kapele mučencev iz Šentjošta vabi, da…

Ferdreng 2012 – nagovor Lidije Drobnič

Zopet smo se zbrali v tem prelepem kotičku naše domovine, polnem miru in svetlobe, da  bi se spominjali temnih časov, najbolj grozne dobe naše zgodovine, umorov in sovraštva, ki je uničilo našo evropsko normalnost, kulture zločina, ki nas je vrgla iz civilizacije.  Predvsem pa smo vsako leto tukaj zato, da se spominjamo trpljenja vseh živih in mrtvih, ki so bili  žrtve pobesnelega zla, pri mnogih Slovencih še vedno pojmovanega kot »vrednote NOB-ja«, ki naj mu gre spoštovanje, čast in oblast.

Ferdreng 2012 – nagovor Majde Pučnik Rudl

Spoštovane bivše zapornice in svojci, spoštovane gospe in gospodje!
Lepo Vas pozdravljam v imenu Študijskega centra za narodno spravo in v imenu Komisije Vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic.

Vranje pečine – govor ob spominski svečanosti

Dragi prijatelji, romarji vere, zvestobe in ljubezni! Pozdravljam Vas v svojem imenu in v imenu NSZ. Zahvaljujem se vam tudi za povabilo na to vašo komemoracijo, ko počastite spomin na vašetukajšnje mučence. Minilo je leto, ko smo spet tu na Zaplani in na Vranjih pečinah ob križu s trnovo krono, ob križu,ki je simbol naše vere,trpljeja, smrti in mučeništva. Tu ste ga postavili v spomin na dogodke, ki so pretresli vaše kraje v času druge svetovne vojne.

Govor na Hrastniškem hribu

 

Prišli smo … od tam in od tod … z vseh strani … romarji … na ta zaznamovani in z bolečino v slovensko zgodovino zapisani kraj: smo stari, starejši, tisti srednjih let in mlajši … moški in ženske … Res, iz raznih krajev smo, a pretežno od tam, od koder so bile žrtve, masakrirane pa prav tu v osrčju Slovenije, v tako imenovanih revirjih. Prišli smo po nalogu srca in vesti: prinesli s sabo žalost, spoštovanje, ljubezen in boleče spomine … Vsak svoje spomine … vsak svoj križ, predvsem pa tolika neodgovorjena vprašanja, ki mučijo nas in stojijo neodgovorjena tudi pred našo slovensko skupnostjo.

Program spominskih slovesnosti, romanj in komemoracij v letu 2012

1. REDNI LETNI OBČI ZBOR. V soboto 31..marca 2012 , z začetkom ob 10.uri bo v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano redni letni obči zbor. 2. SPOMINSKI POHOD TEHARJE bo predvidoma v soboto, 12. maja. Zberemo se ob…

Program spominskih slovesnosti, romanj in komemoracij v letu 2013

1. REDNI LETNI OBČI ZBOR je prestavljen na kasnejši čas. Članom bomo pravočasno poslali vabila. 2. SPOMINSKI POHOD TEHARJE bo v soboto, 11. maja. Zberemo se ob 9. uri pred železniško postajo v Celju, odkoder bomo šli po poti teharskih…

Orlov vrh 2011

Najprej prav lepo pozdravljam vse danes tukaj zbrane v imenu društva Nova Slovenska Zaveza.

Kot vsako leto smo se tudi danes zbrali na tej jasi, da počastimo spomin in hkrati izkažemo čast vsem tistim fantom, članom Slovenskega domobranstva, ki so padli v boju in bili nato tu pokopani. Pokopališče je služilo svojemu namenu vse do konca meseca aprila 1945. Tu naj bi bilo pokopano okoli 180 padlih vojakov.

Ko govorimo o tej številki, se nam lahko le-ta na prvi pogled zdi ne ravno pretirano visoka, vedoč, da so šle žrtve komunistične revolucije na Slovenskem med 2.svetovno vojno in takoj po njej v desettisoče. Če pa se malce globlje zamislimo oz. gremo vase, se nam pred očmi prikaže 180 mladih fantov, ki so komajda začeli živeti, pa so že morali oditi v večnost, smrtno zadeti od kosa svinca ali krogle, sprožene s strani krvnega brata, zaslepljenega s sovraštvom do vsega, kar je dotlej ohranjalo slovenski narod pri življenju in ga hkrati uvrščalo v skupino civiliziranih evropskih narodov. Vsak izmed teh fantov je imel doma očeta, mamo, morda sestro, brata ali dekle, v srcu pa želje, ideale in načrte za prihodnost.

Spominska slovesnost pri Krimski jami

Spoštvani!

Na začetku bi rad izrazil hvaležnost da mi je bilo v imenu Nove Slovenske zaveze zaupano poiskati nekaj priložnostnih besed, ob spominu na pretekle dogodke, ki so zaznamovali ta kraj. Četudi sem se rodil daleč od teh krajev, v popolnoma drugačnem času, sem od mojih starih staršev prejel delček izročila o trpljenju slovenskega ljudstva med in po drugi svetovni vojni.

Program spominskih slovesnosti, romanj in komemoracij v letu 2011

1. REDNI LETNI OBČI ZBOR. V soboto 16. aprila 2011  z začetkom ob 10. uri bo v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano redni letni obči zbor. 2. SPOMINSKI POHOD TEHARJE. V soboto, 14. maja bo spominski pohod od…

Teharje 2010

Zopet smo prišli na Teharje, da bi se skupaj spominjali tistih naših prijateljev in sorodnikov, ki so pred 65 leti tukaj neznosno trpeli in v mukah umirali. Zbiramo se neprekinjeno že 20 let, zato je danes prilika in dolžnost, da pogledamo, kaj se je v tem času zgodilo, kam smo v tej dolgi dobi prišli. Ne samo mi, ki zvesto prihajamo na ta mučeniški kraj, ampak tudi, kam je prišel naš narod in naša domovina, ki se tudi bliža dvajsetletnici svoje samostojnosti in neodvisnosti.

Poglejmo nekaj odločilnih dejstev! Ob prvi spominski slovesnosti na Teharjah, ki je bila 6. oktobra 1990, torej po padcu berlinskega zidu in po svetovnem izgonu komunizma z oltarjev svetle prihodnosti v temo zločinskih totalitarizmov, vendar v še vedno rdeče ožarjeni Jugoslaviji, je mariborski škof dr. Franc Kramberger v svoji pridigi izrazil prepričanje, da bo spominska slovesnost teharske mučence povrnila iz polstoletne zamolčanosti, da jim bo vrnjeno njihovo ime. Tako je bilo rečeno ob skromnem lesenem križu in pod revno platneno streho, vendar s prepričanjem in iz srca duhovnega voditelja skoraj polovice slovenskih katoličanov. Ali je njegova poštena beseda kaj zalegla?

Ajdovec 2010. Slovenski katoličani niso napadli

Dragi prijatelji!

Danes smo se zbrali pri tej spominski plošči, ki nosi imena vseh med drugo svetovno vojno in po njej nasilno pobitih ajdovskih faranov.

Da bi lahko prav razumeli današnjo slovesnost in to spominsko ploščo, se moramo ozreti nazaj v leto 1941 in 1942 ter se vprašati, kako in zakaj je prišlo tudi v Ajdovcu do toliko bratomornih žrtev med drugo svetovno vojno in po njej.

Najprej moramo ugotoviti, da slovenski katoličani takrat niso napadli nikogar. Katoličane so napadli prav brez razloga slovenski boljševiki v cilju prevzema oblasti po vojni. Že v letu 1941 in 1942 so namreč pobili preko tisoč Slovencev samo zato, ker naj bi jim bili nevarni pri uresničitvi njihovih političnih ciljev. Reakcija katoličanov na te poboje ni bilo maščevanje ali napad na revolucionarje, pač pa čisto človeško nagonsko dejanje, ki so ga prvi vaški stražarji izražali z besedami: Jaz se bom branil. Tako je prišlo do prvih vaških straž in do odpora proti nasilju, ki je prerasel v letu 1943 in 1944 v oborožen spopad in slovensko državljansko vojno.

Spominske slovesnosti, romanja in komemoracije v letu 2010

  Redni letni občni zbor. V soboto, 24. aprila 2010, z začetkom ob 10. uri bo v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano redni letni občni zbor. Crngrob. V nedeljo, 16. maja, bo romanje v Crngrob pri Škofji Loki….

Spominske slovesnosti, romanja in komemoracije v jeseni 2009

PROGRAM spominskih slovesnosti, romanj in komemoracij v jeseni 2009 KRIMSKA JAMA. V nedeljo, 27. septembra bo ob 15. uri spominska maša in spominska slovesnost ob Krimski jami nad Borovnico. Odhod avtobusa izpred dvorane »Tivoli« bo ob 13. uri. TEHARJE. V…